Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Νομοθεσία


Καλύτερη νομοθέτηση
Υιοθετείται νομοθεσία για τηβελτίωση της κανονιστικής διακυβέρνησης [1οτρίμηνο 2012], η οποίακαλύπτει ειδικότερα:
· τις αρχές της καλύτερης νομοθέτησης
· τις υποχρεώσεις της ρυθμιστικής αρχής για τηνεκπλήρωση αυτών των αρχών
· τα εργαλεία καλύτερης νομοθέτησης, συμπεριλαμβανομένηςτης κωδικοποίησης, αναδιατύπωσης, ενοποίησης και ανάκλησης αναχρονιστικήςνομοθεσίας, της εξέτασης του συνόλου της υφιστάμενης ρύθμισης, εκ των προτέρωνκαι εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης
· τη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και τοναποκλεισμό αποκλίσεων
· τη δημιουργία βελτιωμένων ρυθμιστικών δομών σε κάθευπουργείο και τη δημιουργία Κεντρικής μονάδας Καλύτερης Νομοθέτησης
· την απαίτηση να συνοδεύονται τα νομοσχέδια και τασημαντικότερα σχέδια νομοθετικών πράξεων (Προεδρικά Διατάγματα και ΥπουργικέςΑποφάσεις) από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής την ηλεκτρονική πρόσβαση σε κατάλογουφιστάμενης νομοθεσίας και ετήσια έκθεση προόδου για την καλύτερη νομοθέτηση
· την απαίτηση να καταρτίζει η κυβέρνηση ετήσιο σχέδιομε μετρήσιμους στόχους για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, τηναπελευθέρωση και άλλες πολιτικές για την απλούστευση της νομοθεσίας.
Σχετικάμε την εκτίμηση των επιπτώσεων, η νομοθεσία προβλέπει ότι:
· η εφαρμογή νομοθεσίας με δυνητικά μεγάλη σημαντικήεπίπτωση υπόκειται επίσης στην απαίτηση για σύνταξη εκτίμησης επιπτώσεων
· η εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει τις επιδράσεις στηνανταγωνιστικότητα και άλλες οικονομικές επιδράσεις της νομοθεσίας κάνονταςχρήση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπή για την εκτίμηση των επιπτώσεωνκαι των εργαλείων του ΟΟΣΑ για την Εκτίμηση του Ανταγωνισμού
· η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης μπορεί να ζητάγνωμοδότηση από άλλα υπουργικά τμήματα και ανεξάρτητες αρχές για κανονισμούςπου εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους προκειμένου να βελτιώνει την ποιότητα τηςεκτίμησης επιπτώσεων
· ανεξάρτητη αρχή και η Κεντρική Μονάδα ΚαλύτερηςΝομοθέτησης διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους των εκτιμήσεων επιπτώσεων. Ηανεξάρτητη αρχή εκδίδει επίσης γνωμοδότηση για την πρόοδο που σημειώθηκε στηνατζέντα καλύτερης νομοθέτησης της κυβέρνησης
· η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης εκδίδειγνωμοδότηση για την ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν αποσταλούν τανομοσχέδια στο Υπουργικό Συμβούλιο
· η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης διαβουλεύεταιμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διατύπωση και σύνταξη των κατευθυντήριωνγραμμών που πρέπει να εφαρμόζουν οι μονάδες καλύτερης νομοθέτησης τωνυπουργείων
· οι εκτιμήσεις επιπτώσεων δημοσιοποιούνται.
Σε καμία περίπτωση ο νόμος αυτόςδεν θα εμποδίζει τη θέσπιση επείγουσας νομοθεσίας κατά τη διάρκεια τουπρογράμματος.
Η Κυβέρνηση θα ορίσει προθεσμίαγια την ολοκλήρωση των μετρήσεων σε καθένα από τους τομείς προτεραιότητας, γιατον προσδιορισμό των προτάσεων μείωσης της επιβάρυνσης και για την τροποποίησητων κανονισμών. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτικής θα πρέπει να μειώσει τιςδιοικητικές επιβαρύνσεις κατά 25% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2008) στους 13τομείς προτεραιότητας. [Φεβρουάριοςτου 2012]

No comments:

Post a Comment