Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Δαπάνες υπηρεσιών υγείας


Τιμολόγηση και χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών
Οι τιμές για τις διαγνωστικέςυπηρεσίες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους αναθεωρούνται μεστόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά 45 εκ. ευρώ εντός του 2012. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Η κυβέρνηση ξεκινά να δημοσιεύειτριμηνιαίες εκθέσεις για τη συνταγογράφηση και δαπάνη των διαγνωστικώνεξετάσεων. [ΤΡΙΜ.1-2012]

Παροχήυπηρεσιών ΕΣΥ
Το σχέδιο για την αναδιοργάνωσηκαι αναδιάρθρωση υλοποιείται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα με στόχο ναμειωθούν οι υφιστάμενες ανεπάρκειες, να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας καιέκτασης και να βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας προς τους ασθενείς. Ο στόχοςείναι να μειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων κατά 8% εντόςτου 2012. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
τηςαύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (περιλαμβανομένων των ιατρών)εντός και μεταξύ ιδρυμάτων και υγειονομικών περιφερειών,
τηςπροσαρμογής της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός και μεταξύνοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια,
τηςαναθεώρησης των δραστηριοτήτων των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση τηςεξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η αντιμετώπιση καρκινοπαθών ήασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται,
τηςαναθεώρησης των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών,
τηςβελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικούεξοπλισμού (π.χ. τομογράφων, εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας κλπ) ανάλογα με τιςανάγκες.
Η πρώτη ετήσια έκθεση για τησύγκριση της απόδοσης των νοσοκομείων βάσει της καθορισμένης σειράς των δεικτώνσυγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking indicators)θα δημοσιευθεί έως το τέλος Μαρτίου 2012.

Αμοιβέςκαι διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί τηνυφιστάμενη έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους που εκπονήθηκε από το ΥπουργείοΥγείας για την παρουσίαση της διάρθρωσης του προσωπικού ανά ειδικότητα. Η ενλόγω έκθεση θα επικαιροποιείται ετησίως και θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο γιατο σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων. Η έκθεση του 2012 θα παρουσιάζει επίσηςσχέδια για την κατανομή και επιμόρφωση των ανθρώπινων πόρων για το διάστημα έωςτο 2013. Θα δίνει ακόμη οδηγίες για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώθα ορίσει ένα σχέδιο για την ανακατανομή του εξειδικευμένου και υποστηρικτικούπροσωπικού εντός του ΕΣΥ με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και διατήρηση τωνεπαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και των νοσηλευτών. [ΤΡΙΜ. 3-2012]
Το αναθεωρημένο σύστημα πληρωμώνπου χρησιμοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, και ηβελτίωση της αποτελεσματικότητας από την αξιοποίηση του προσωπικού(περιλαμβανομένης της μείωσης του κόστους των υπερωριών) θα οδηγήσουν σεεξοικονόμηση τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ στο συνολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισηςπου συνδέεται με τους μισθούς και τις αμοιβές των ιατρών το 2012. [ΤΡΙΜ. 4 - 2012]

No comments:

Post a Comment