Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Δημόσιες προμήθειες


Τομέας δημοσίων προμηθειών
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ)
ΗΚυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις για τα εξής:
τονδιορισμό των μελών της ΕΑΔΠ [Φεβρουάριοςτου 2012]
τηνπρόβλεψη για τη δημιουργία και την καθιέρωση θέσεων για το προσωπικό της ΕΑΔΠκαθώς και για την οργάνωση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσιών τηςΑρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί αυτής [Μάρτιος του 2012]
τηδημιουργία εφαρμοστικού κανονισμού για την ΕΑΔΠ [Απρίλιος του 2012]
Η ΕΑΔΠ αρχίζει τη λειτουργία τηςγια την εκτέλεση της εντολής της, την εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών της,την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της όπως προβλέπεται στον νόμο περίτης ΕΑΔΠ και στο Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονΝοέμβριο του 2010 [Απρίλιοςτου 2012]
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει λεπτομερέςπρόγραμμα ανάπτυξης πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου τηςσταδιακής εγκατάστασης, της επικοινωνίας και της επιμόρφωσης, των επιπέδωνστοχευμένης χρήσης και της προγραμματισμένης αναθεώρησης της τρέχουσαςνομοθεσίας (εάν παραστεί ανάγκη) [ΠρώτοΤρίμηνο του 2012].
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει πιλοτικήέκδοση του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικώνπρομηθειών είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη για χρήση και μία κοινήδιαδικτυακή πύλη δημιουργείται για τη δημοσιοποίηση όλων των διαδικασιών καιεκβάσεων που αφορούν τις προμήθειες. Το πλαίσιο ηλεκτρονικών προμηθειών τίθεταιυπό την σφαίρα ευθύνης της ΕΑΔΠ η οποία εποπτεύει τις λειτουργίες της [Πρώτο Τρίμηνο του 2013].
Ολόκληρος ο δημόσιος τομέαςχρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών [Τέταρτο Τρίμηνο του 2013] και η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα τωνδραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το έτος 2013 έναντι των στοχευμένωνεπιπέδων χρήσης [ΠρώτοΤρίμηνο του 2014].
Αποτελεσματικότητα τωνδιαδικασιών
Η Κυβέρνηση θα κινηθεί προς τηνκατεύθυνση περισσότερο κεντροποιημένων προμηθειών, ιδίως στον τομέα τωνπρομηθειών, των υπηρεσιών και των εφοδίων στον τομέα της υγείας:
Η Κυβέρνηση εντοπίζει έναν αριθμόπιθανών τομεακών Κεντρικών Αρχών Προμηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικήςκυβέρνησης. Οι πρώτες ΚΑΠ είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από τηνΕνιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΠ). [2οτρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση υιοθετείκεντροποιημένες συμβάσεις-πλαίσια αγορών για συχνά αγοραζόμενες προμήθειες ήυπηρεσίες, σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με υποχρέωση των υπουργείων και τωνφορέων της κεντρικής κυβέρνησης να προμηθεύονται μέσω των εν λόγω συμβάσεων καιπροαιρετική χρήση από τους περιφερειακούς φορείς. [3ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση προτείνει ένα ΣχέδιοΔράσης για τη συγκρότηση των ΚΑΠ σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, τουλάχιστονμίας ανά διοικητική περιφέρεια. [3οτρίμηνο του 2012] Οιπεριφερειακές / τοπικές ΚΑΠ είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από τηνΕΑΔΠ.
Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τημεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανόμενων και τωνέργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών, με σκοπό (α) την απλούστευση, τονεξορθολογισμό και την ενοποίηση του κορμού της νομοθεσίας περί δημοσίωνσυμβάσεων, και (β) τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών στιςδημόσιες συμβάσεις, για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων όσον αφορά τηναποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Η αναθεώρηση θα αρχίσει από τηνανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (διαγράμματα ροής, φάσεις της διαδικασίας,εμπλεκόμενοι φορείς, χρονοδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία). Ένα πρώτο ΣχέδιοΔράσης για τη μεταρρύθμιση εκπονείται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [2ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει προσχέδιατων αναγκαίων νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων για την εφαρμογή του ανωτέρωΣχεδίου Δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [4οτρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μιαδιεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης, μεστόχο (1) τη μείωση των σημαντικών και συχνών καθυστερήσεων που προκαλούνταιαπό την υπερβολική χρήση και τις μακροχρόνιες διαδικασίες προσφυγών στιςδιαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και (2) την εκτίμηση του ρόλου που θα αποδοθείστην ΕΑΔΠ, στον τομέα αυτό. Η Κυβέρνηση προτείνει ένα Σχέδιο Δράσης σε συμφωνίαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [2οτρίμηνο του 2012]

No comments:

Post a Comment