Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Μεταφορές


Μεταφορές
Οδικές
Υποβάλλεται έκθεση για τηλειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσιάζονταιοι επιλογές απελευθέρωσης. [1οτρίμηνο 2012]
Η μεταβατική περίοδος που θεσπίζεται με το Ν.3887/2010για τη μείωση του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών έληξε τονΙανουάριο του 2012. Πριν απότην εκταμίευση, δημοσιεύεταιη απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο (άρθρο14, παρ.11), με προσδιορισμό του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών.Το εν λόγω κόστος είναι διαφανές, υπολογίζεται αντικειμενικά σε σχέση με τοναριθμό των οχημάτων του οδικού μεταφορέα και δεν υπερβαίνει το σχετικόδιοικητικό κόστος.
Σύμφωνα με τους στόχους πολιτικήςτου Ν.3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση αίρει τα εμπόδιαεισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό τωναδειών και της τιμής των νέων αδειών), σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. [1ο τρίμηνο 2012]
Λιμένες
Η Κυβέρνηση καθορίζει στρατηγικήγια την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών,προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και τηνκατανομή των πόρων. Η στρατηγική θα διασφαλίζει την υλοποίηση τωνπροτεραιοτήτων ΔΕΔ-Μ και τη δημιουργία των προβλεπόμενων διαδρόμων. Θαδιασφαλίζει επίσης την αποδοτική χρήση των εκχωρούμενων ποσών από το ΔιαρθρωτικόΤαμείο και το Ταμείο Συνοχής [2οτρίμηνο 2012]
Αεροπορία
Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφοπολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σεομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, διασφαλίζοντας ότι οι θα καταστούνοικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων,συμπεριλαμβανομένων των ρεαλιστικών προβλέψεων που προσδιόρισαν οι διορισμένοιοικονομικοί σύμβουλοι. [2οτρίμηνο 2012] Αφούδιασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των περιφερειακών αερολιμένων, η Κυβέρνησηεισαγάγει στρατηγική αποτελεσματικών συναλλαγών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησήτους. [4ο τρίμηνο 2012]
Σιδηρόδρομοι
Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμωνθεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευδιακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕ στις ελληνικέςσιδηροδρομικές υποδομές. Προσδιορίζει τα στοιχεία αναφοράς για τηναποτελεσματικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδομών. Η αρχή διενεργεί διαδικασίεςμε δική της πρωτοβουλία και τηρεί τις νομικές προθεσμίες για τις αποφάσειςαυτές, όπως ορίζονται στις Οδηγίες της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους,συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διεθνούς κυκλοφορίας. Όλοι οι χειριστέςλαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας. [2ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητεςαναθέτουσες αρχές επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, που μπορούν ναδιενεργούν ανοιχτούς διαγωνισμούς. Οι συμβάσεις που συνάπτονται το 2014 ήαργότερα θα κατακυρώνονται γενικώς με ανοιχτό διαγωνισμό. Το τροχαίο υλικό πουδεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέαπου θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις σε πρόσωπα που περιλαμβάνουν τουςνικητές των εν λόγω διαγωνισμών. Τα δικαιολογητικά για την προκήρυξη της πρώτηςδέσμης υπηρεσιών είναι έτοιμα, έχουν θεσπιστεί γενικοί κανόνες για τις τιμέςτων εισιτηρίων και έχει ληφθεί απόφαση για την παροχή τροχαίου υλικού. [4ο τρίμηνο 2012]

No comments:

Post a Comment