Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Παράρτημα 2: Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Οικονομικών


Παράρτημα 2: Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύονταιαπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Οικονομικών
(α) έως το τέλος Μαρτίου 2012, για κάθε διοικητικό δικαστήριο, εφετείο και το ανώτατοδιοικητικό δικαστήριο:
(i) Αριθμόςδικαστών και διοικητικού προσωπικού, με κατηγοριοποίηση για δικαστές πουεργάζονται σε φορολογικά τμήματα ή ασχολούνται κυρίως με φορολογικές υποθέσεις.
(ii) Αριθμόςόλων των υποθέσεων.
(iii) Αριθμόςτων υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.
(iv) Αριθμόςτων υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.
(v) Αριθμόςτων φορολογικών υποθέσεων με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την αξία της υπόθεσης(έως 10000 Ευρώ, από 10 001 Ευρώ έως 50 000 Ευρώ, από 50 001 Ευρώ έως 100 000Ευρώ, από 100 001 Ευρώ έως 500 000 Ευρώ και άνω των 500 000 Ευρώ).
(vi) Αριθμόςτων φορολογικών υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.
(vii) Αριθμόςτων φορολογικών υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.
(viii) Το ποσοστόανάκτησης για όλες τις φορολογικές υποθέσεις, το οποίο για τους σκοπούς τουΜνημονίου Συνεννόησης θα σημαίνει το λόγο του ποσού που εισπράχθηκε από τονδανειστή σε διαδικασίες εκτέλεσης - μετά την έκδοση εκτελεστού τίτλου - προς τοποσό που επιδικάστηκε από το δικαστήριο.
(β) έως το τέλος Ιουνίου 2012, επιπλέον των πληροφοριών του (α) ανωτέρω,επικαιροποιημένων όπου είναι αναγκαίο, για κάθε πολιτικό δικαστήριο, εφετείοκαι το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο:
(i) Αριθμόςδικαστών και διοικητικού προσωπικού.
(ii) Αριθμόςόλων των υποθέσεων
(iii) Αριθμόςτων υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.
(iv) Αριθμόςτων υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012.
(v) Αριθμόςαδρανών υποθέσεων, δηλ. υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικώνδικαστηρίων στις οποίες ο σχετικός φάκελος του δικαστηρίου αναφέρει ότι έχουναναβληθεί ή δεν έχει ορισθεί ποτέ δικάσιμος για αυτές και δεν έλαβε χώρα καμίαενέργεια διαδίκου για καθορισμό δικασίμου για τουλάχιστον 18 μήνες.
(γ) έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012, επιπλέων των πληροφοριών των (α) και (β) ανωτέρω,επικαιροποιημένων όπου είναι αναγκαίο, σε επίπεδο πρωτοδικείου και εφετείου:
(i) Αριθμόςυποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.
(ii) Μέσηδιάρκεια υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.
(iii) Μέσοκόστος υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.
(δ) έως το τέλοςΔεκεμβρίου 2012, τριμηνιαίεςεπικαιροποιήσεις των πληροφοριών των (α) έως (γ) ανωτέρω.

No comments:

Post a Comment