Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Απορρόφηση κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής


4.3 Αύξηση του ρυθμού απορρόφησηςκονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής
Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τουςστόχους για αιτήματα πληρωμής και μεγάλα έργα στην απορρόφηση κονδυλίων από τοδιαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής της ΕΕ, όπως παρατίθενται στονκατωτέρω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους θα μετρείται με πιστοποιημέναδεδομένα.
Για την επίτευξη των στόχων τωνρυθμών απορρόφησης, μειώνεται σταδιακά η προσφυγή σε μη στοχευμένα μέτρακρατικής ενίσχυσης. Η Κυβέρνηση παρέχει στοιχεία δαπανών για στοχευμένα και μηστοχευμένα μέτρα ήσσονος σημασίας (de minimis) κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται απόδιαρθρωτικά κονδύλια το 2010 και το 2011. [1ο τρίμηνο 2012]
Πίνακας 1:Στόχοι για τις απαιτήσεις πληρωμών κατά την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείωνκαι του Ταμείου Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) οι οποίοι θαυποβληθούν μέχρι το 2013

2012
2013
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής
2,850
3,000
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
880
890
Στόχος του πρώτου εξαμήνου του έτους
1,231 (*)
1,284
Σύνολο ετήσιου στόχου
3,730 (**)
3,890
(*) Εκτων οποίων 5 αιτήσεις για μεγάλα έργα
(**) Εκτων οποίων 15 αιτήσεις για μεγάλα έργα

Εγκρίνεται και εφαρμόζεται,αμέσως, νομοθεσία για τη συντόμευση των προθεσμιών και την απλούστευση τωνδιαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης,συμπεριλαμβανόμενων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικέςδιαδικασίες. [1οτρίμηνο του 2012]
ΗΚυβέρνηση δεσμεύει κονδύλια για:
· την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στηντεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000-06 (περίπου 260εκατομμύρια ευρώ), [2οτρίμηνο 2012]
· την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος τωνέργων του ταμείου συνοχής 2000-06, [2οτρίμηνο 2012]
· την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς,συμπεριλαμβανόμενων και των μη επιλέξιμων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στοπλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13. [2ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση προσδιορίζει τα απαραίτητα ποσά από τοΕΤΠΑ, εντός των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13, για την πρώτη κατανομή στομηχανισμό εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. [1ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι τοδιαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για την έγκριση τωνπροτάσεων έργων και για την υλοποίηση των δημόσιων έργων θα είναι διαθέσιμο στοκοινό το Φεβρουάριο του 2012.
Με βάση την αξιολόγηση των μέτρωνπου υιοθετούνται από το Μάιο του 2010 για την επιτάχυνση της απορρόφησης τωνδιαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα γιατην επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων με i) χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττώνσταδίων, ii)ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση (π.χ. επεξεργασίααποβλήτων), σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. [2ο τρίμηνο του 2012]
Για την επιτάχυνση της απορρόφησης της χρηματοδότησηςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την αύξηση στα ποσοστά συγχρηματοδοτήσεων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, η Κυβέρνηση, από το 1οτρίμηνο του 2012:
· θα υιοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης γιατα έργα προτεραιότητας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι λειτουργικά μέχρι το2015, το αργότερο.
· θα αναφέρει στην Επιτροπή τα τελικά αποτελέσματα τηςενεργοποίησης ή της εξάλειψης των έργων σε αδράνεια (π.χ. των έργων που έχουνήδη εγκριθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά δεν έχουν ακόμαυπογραφεί συμβάσεις, εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε εθνικόεπίπεδο). Για επιλεγμένα έργα, η Κυβέρνηση καθορίζει τους όρους που πρέπει ναπληρούνται προκειμένου να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση.
· θα δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων για τονέλεγχο των αποζημιώσεων και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί για τηνολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησηςτων έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

No comments:

Post a Comment