Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων


Αναγνώρισηεπαγγελματικών προσόντων
Λαμβάνονται όλα τα απαραίτηταμέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕσχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένης τηςσυμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μεταξύάλλων, σχετικά με τα διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης).
Συγκεκριμένα,η Κυβέρνηση:
· συνεχίζει να επικαιροποιεί τα στοιχεία ως προς τοναριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν προς αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων καιτα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
· παρουσιάζει προσχέδιο νόμου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012, προς υιοθέτηση εντός του ΤΡΙΜ.2-2012, προκειμένουνα αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονταιαπό διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι τωνδιπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θαπρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρουςόπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

No comments:

Post a Comment