Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Οικονομική διαχείριση του δημοσίου


2.5 Μεταρρυθμίσειςστον τομέα οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου
Σχέδιο για την εκκαθάρισηληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούςδημοσιεύεται μέχρι τον Ιούνιο του2012 και η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότιτο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σημειώνει σταθερή πτώση. Η εκκαθάριση τωνληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων οργανισμών από τον κρατικό προϋπολογισμό θασυνδέεται με την πρόοδο ως προς το μητρώο δεσμεύσεων και με το γεγονός ότιουδεμία πρόσθετη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα λαμβάνει χώρα από έκαστοδημόσιο φορέα. Τα δεδομένα επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοσιοποιούνται σε μηνιαία βάση μεχρονική υστέρηση όχι μεγαλύτερη των 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου μήνα.
Γιατην ενίσχυση του ελέγχου επί των δαπανών η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:
συνεχίζειτη διαδικασία δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, πράγμα το οποίο θα πρέπει νακαλύψει πλήρως την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τον Μάρτιο του 2012 καιτον προϋπολογισμό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικήςκυβέρνησης [Ιούνιος2012] και θα παραταθεί σε άλλουςφορείς της γενικής κυβέρνησης
θαεπιβάλει την υποχρέωση σε οικονομικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις δεσμεύσεις,συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δενυποβάλουν στοιχεία και πειθαρχικής διαδικασίας για τους οικονομικούςεπιθεωρητές [Ιούνιος2012]
θεσπίζεινομοθεσία για την εξυγίανση της διαδικασίας που σχετίζεται με την υποβολή καιτην έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών [Οκτώβριος 2012] και καθιερώνει διοικητικό ημερολόγιο για τηνεπικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής [Πρώτο τρίμηνο του 2012]

No comments:

Post a Comment