Saturday, March 24, 2012

Opengov: Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δημοσίων υπηρεσιών – εκπαίδευση/έρευνα

1. Να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του και να υποβάλλονται από την Κυβέρνηση τακτικά (δύο φορές το χρόνο) εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του, συμπεριλαμβανόμενου και ενός ενδεικτικού σχεδιασμού αυτό-αξιολογήσεων και εξωτερικών αξιολογήσεων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι εκθέσεις αυτές να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

2. Να καταρτιστεί ένα σχέδιο σχολικής ανάπτυξης με σκοπό να βοηθήσει διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα στην προσπάθεια τους να επεκτείνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της μάθησης με την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής για την εκπαίδευση. Να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας τα σχολεία θα μπορούν να δηλώσουν τα προβλήματα που εντοπίζουν. Τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται από την πλατφόρμα αυτή, θα αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των αναγνωρισμένων προβλημάτων. Οι δράσεις αυτές μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας.

 • Ποια είναι η γνώμη σας για τις ενδεικτικές αυτές προτάσεις;
 • Τι προτείνετε για την βελτίωση αυτών;

2 comments:

 1. Κατά τη γνώμη μου, οι παραπάνω προτάσεις δεν είναι ωφέλιμες στην καλύτερη περίπτωση και είναι επιβλαβείς στο βαθμό που θα απορροφούν δημόσιο χρήμα. Για να πεισθεί ο κόσμος οτι υπάρχει κάποια σοβαρότητα νομίζω οτι πρέπει να αναληφθούν κάποια μέτρα - τομές με ουσιαστικό αντίκρυσμα - όπως π.χ. θα ήταν τα εξής:
  1) Περιορισμός των εισακτέων από τη βαθμίδα του Γυμνασίου στη βαθμίδα του Λυκείου (συμπεριλαμβανομένων των Επαγγελματικών Λυκείων) κατά το 1/3. 2) Ίδρυση Πρότυπων Σχολείων σε κάθε Νομό και εισαγωγή μαθητών σ' αυτά με εισαγωγικές εξετάσεις στα όρια του Νομού. 3) Αξιολόγηση κάθε Σχολείου με ανηγμένο δείκτη επιτυχίας των αποφοίτων του στις εξετάσεις για εισαγωγή στην επόμενη ανώτερη βαθμίδα. 4) Εξορθολογισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης με επαναφορά της βάσης εισαγωγής, κατάργηση των ΤΕΙ, συγχώνευση Τμημάτων ΑΕΙ, επιβολή συμβολικών διδάκτρων στα δημόσια ΑΕΙ και Ίδρυση ενός ή δύο το πολύ Ιδιωτικών Μη Κερδοσκοπικών ΑΕΙ 5) Τα ΑΕΙ να χορηγούν μόνο βεβαίωση σπουδών. Απονομή επαγγελματικού πτυχίου ή διπλώματος μόνο κατόπιν επιτυχίας σε καθολικές ανά την επικράτεια εξετάσεις δύο φορές το χρόνο στα βασικά μαθήματα της ειδικότητας. Το ποσοστό επιτυχίας των απόφοιτων του Τμήματος στις εξετάσεις αυτές θα αποτελεί τον δείκτη αξιολόγησης του Τμήματος. 6) Διάθεση μηδενικών πόρων στα Σχολεία και ΑΕΙ για διοικητικές δαπάνες (όπως ταξίδια, σεμινάρια, συμπόσια, ομιλίες κλπ) και παράλληλη διάθεση σημαντικών πόρων για εξοπλισμό με κεντρική προμήθεια (σε επίπεδο νομού ή επικράτειας).

  ReplyDelete
 2. Anonymous12:02 pm

  Σε επίπεδο διοίκησης χρειάζεται μια πλατφόρμα η οποία θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης δηλ. υπουργείου περιφέρειας και σχολικής μονάδας και ακόμη και σχολικής τάξης. Έτσι τυχόν προβλήματα θα μπορούν να αντιμετωπίζονται. Οι προσλήψεις εκπ/κών να γίνονται με απευθείας συνεργασία του υπουργείου και των σχολικών μονάδων
  Τα πανεπιστήμια επίσης επιβάλλεται να έχουν όλα μια πλατφόρμα συνεργασίας με τους φοιτητές (τύπου webct)και όχι απλά websites που ενημερώνουν γενικά όποτε θυμούνται οι διαχειριστές των ιστοσελίδων. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη το ανώτερο επίπεδο έχει πάντα στη διάθεση του τα στοιχεία και τις εκθέσεις όλων των ετών ακόμη και για κάθε σχολική μονάδα και καθε έναν εκπ/κό. Στη διάρκεια ενός έτους δεκάδες ανεξάρτητοι φορείς επιβαρύνουν το έργο των διευθυντών είτε της περιφέρειας είτε της σχολικής μονάδας με στοιχεία που όφειλαν αυτοί οι φορείς να παίρνουν από το υπουργείο το οποίο θα κρίνει αν υπάρχει σκοπιμότητα συλλογής τέτοιων δεδομένων. Οι δύο βαθμίδες α/θμια και β/θμια έχουν σκοπό την ολόπλευρη καλλιεργεια και πρέπει να έχει κάθε παιδί ακόμη και αν αυτό έχει γεννηθεί με νοητική ανεπάρκεια, πρόσβαση σε αυτές τις βαθμίδες. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να αξιολογεί εκπαιδευτικούς από την επίδοση μαθητών γιατί τα παιδιά δεν είναι φρούτα ή άλλου είδους εμπόρευμα για να διαλέξουμε και να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες. Δείκτες για αξιολόγηση με ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορούν να είναι οι εκθέσεις που στέλνουμε στους σχολικούς συμβούλους. Από το τι γράφουν όσοι τις υποβάλλουν καταλαβαίνει κανείς και τις αντιλήψεις των εκπ/κών περί παιδείας. Τα πανεπιστήμια αφού διασφαλειστεί η σωστή τους διοικηση και η αξιοκρατική επιλογή μελών ΔΕΠ θα μπορούν να επιλέγουν τους φοιτητές τους με βάσει την επίδοσή τους στη β/θμια σε όλα τα μαθήματα.

  ReplyDelete