Friday, October 23, 2009

Ιδρυση Νέων Τμημάτων

Βρήκα στο αρχείο, μια εγκύκλιο που είχα υπογράψει το 1995.

Αθήνα 4/9/1995
Αριθ.Πρωτ. 3295
Προς: Όλα τα ΑΕΙ.

Θέμα: Ίδρυση νέων τμημάτων.

Στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν φθάσει, και συνεχίζουν να φθάνουν, πολλά αιτήματα για τη δημιουργία νέων τμημάτων. Όπως εξάλλου είναι γνωστό τα δημοσιοοικονομικά της χώρας επιβάλλουν την αξιοποίηση των υφισταμένων πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με δεδομένες τις δυσκολίες ικανοποιητικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και του υψηλού κόστους και επιβάρυνσης του προϋπολογισμού που η δημιουργία ενός νέου τμήματος συνεπάγεται (κόστος υποδομής, θέσεις ΔΕΠ, θέσεις ΕΔΤΠ, διοικητικό προσωπικό, χώροι κ.λ.π.), το Υπουργείο κατέληξε στα εξής σε σχέση με την πολιτική δημιουργίας νέων τμημάτων.

Α. Πριν υποβληθεί αίτημα για δημιουργία νέου τμήματος και πριν εξεταστεί το αίτημα αυτό από το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάζεται από το ενδιαφερόμενο Ίδρυμα το ενδεχόμενο αντιμετώπισης των αναγκών που θα καλύψει το νέο τμήμα με τη δημιουργία διατμηματικού προγράμματος σπουδών. Τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών είναι ιδιαίτερα χρήσιμα διότι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, προσαρμόζονται σε νέες ανάγκες, δημιουργούν προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ τμημάτων και Πανεπιστημίων και φυσικά έχουν πολύ μικρότερο κόστος.

Β. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση Ιδρύματος για τη δημιουργία νέου τμήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Αιτιολογική έκθεση από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα-σκοπιμότητα της ίδρυσης του τμήματος.
2. Ανάπτυξη των λόγων για τους οποίους οι ανάγκες που θα καλύψει το υπό ίδρυση τμήμα δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με τη δημιουργία διατμηματικού προγράμματος σπουδών.
3. Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του υπό ίδρυση τμήματος.
4. Πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη και πρόγραμμα ανάπτυξης του τμήματος για την πρώτη πενταετία από την ίδρυσή του.
5. Ύψος συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή άλλων φορέων, στη χρηματοδότηση του τμήματος σε υποδομή και λειτουργικές δαπάνες.
6. Προγράμματα σπουδών από τρία τουλάχιστον τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου από γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
7. Κατάσταση με ονόματα μελών ΔΕΠ ΑΕΙ του εσωτερικού με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του υπό ίδρυση τμήματος.
8. Κατάσταση με ονόματα Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με επιστημονική δραστηριότητα σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό ίδρυση τμήματος.
9. Έρευνα αγοράς σε σχέση με τις δυνατότητες απορρόφησης των μελλοντικών πτυχιούχων του υπό ίδρυση τμήματος.

Γ. Η πρόταση, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω στοιχεία, θα αποστέλεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας για διατύπωση γνώμης από τις γενικές συνελεύσεις τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό ίδρυση τμήματος. Θα αποστέλεται επίσης στους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του υπό ίδρυση τμήματος για διατύπωση γνώμης.

Δ. Ο ολοκληρωμένος φάκελλος με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία θα αποστέλεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο αρμόδιο όργανο του Ε.ΣΥ.Π. για την διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό.

Το Υπουργείο πιστεύει ότι με την διαδικασία αυτή θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αντικειμενική και ορθολογική εξέταση αιτημάτων για δημιουργία νέων τμημάτων και θα επιτευχθεί ένας σωστός σχεδιασμός ανάπτυξης των ελληνικών Πανεπιστημίων.


Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

4 comments:

 1. Anonymous11:00 am

  Ζαχοπουλισμοί στην εκπαίδευση & ΠΑΣΟΚ (ή "Η μεζούρα στην εκπαίδευση")

  Πότε η νέα Υπουργός Παιδείας θα πάρει μέτρα αντιζαχοπουλισμού στην εκπαίδευση;

  Είναι ώριμη - σοφή τακτική της διοίκησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν κάποιος εκπαιδευτικός βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας διδασκαλίας στην τάξη, π.χ. το να παρουσιάσει κατάθλιψη κατάθλιψη μετά το θάνατο τέκνου του, και άλλες παρεμφερείς βαριές οικογενειακές κοινωνικές αναστατώσεις, να απομακρύνεται από την τάξη και να αποσπάται σε Γραφείο εκπαίδευσης (για τις ανάγκες της υπηρεσίας) ή όπου αλλού σε διοικητική θέση ώστε να μπορει να προσφέρει διοικητική υπηρεσία (χαρτομάνι). Κι όλοι βγαίνουν ωφελημένοι. Αναγκαία κατάσταση.

  Δυστυχώς, επί της απελθούσας κυβέρνησης συνέβηκε κι εξακολουθεί να συμβαίνει το εξής ζαχοπουλικό φαινόμενο. Π.χ. αν πάει κάποιος σε Γραφείο Εκπαίδευσης σε δήμο κάπου στα νότια προάστια, θα το δει γεμάτο πιτσουνάκια νηπιαγωγούς ή δασκάλες, ηλικίας 23-25 χρονών, δίμετρες, σαν τα κρύα τα νερά, όλες πρωτοδιορισμένες στα χαρτιά σε δυσπρόσιτα σχολεία στα ορεινά της Εύβοιας ή σε μικρά νησάκια των Κυκλάδων. Μα καλά, μοντέλα (με μεζούρα) αποσπώνται στο Γραφείο αυτό; Και συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά φέτος! Ενώ εκπαιδευτικός της περιοχής, με βαριά κατάθλιψη-ολοφάνερη αδυναμία προσφοράς διδασκαλίας λόγω ξαφνικής απώλειας του γιού της εδώ και λίγα χρόνια, να ταλαιπωρείται σε τάξεις των 30 παιδιών! Και να ταλαιπωρούνται κι αυτά. Και το βλέπουν όλοι το πρόβλημα - αλλά αδιαφορούν. Από τη μια, δίμετρες καλλονές πρωτοδιόριστες εκπαιδευτικοί, να αποσπώνται προφανώς παράτυπα ή παράνομα από νησιά των Κυκλάδων στο Γραφείο στο Γραφείο Εκπαίδευσης κάπου στη νότια Αθήνα, να βάφουν τα νύχια τους την ώρα της υπηρεσίας ή να σερφάρουν στο ίντερνετ, προφανώς ο Προϊστάμενος (κομματόπαιδο της ΝΔ) θέλει φαίνεται περιβάλλον με μοντέλες. Κι από την άλλη η ταλαιπωρία 55χρονης εκπαιδευτικού σε τάξεις των 30 παιδιών - φυσικά και ταλαιπωρία των παιδιών και των γονέων τους.

  Θερμή παράκληση στη νέα υπουργό. Ας επισκεφτεί ξαφνικά το Γραφείο αυτό στα νότια. Κι ας δει τοπικά την κατάσταση με τις αποσπάσεις σε αυτό. Και το κυριότερο, ας βοηθήσει την 55χρονη εκπαιδευτικο με την κατάθλιψη, με το να την αποσπάσει σε διοικητική θέση, στη θέση κάποιας από τα μοντέλα/αποσπασμένες στο Γραφείο αυτό. Και να ξεκινήσει έρευνα για την τόσο τυχαία - επιλογή/συγκέντρωση στο γραφείο αυτό 23-25χρονων δίμετρων μοντέλων εκπαιδευτικών. Ναι,
  ο κλάδος των εκπαιδευτικών γυναικοκρατείται... αλλά όχι κι έτσι! Βέβαια το τι σκανταλιάρικες πιπεράτες ξεφτιλοϊστορίες κυκλοφορούν στην περιοχή αυτή για πιθανά έργα και ημέρες του Προϊστάμενου, δε λέγεται! Δεν τολμά σοβαρή εκπαιδευτικός να πλησιάσει το Γραφείο για υπηρεσιακό λόγο. Ο προϊστάμενος στέκεται στην είσοδο και τις περνά από μεζούρα με το μάτι! Κι όποια κάτσει, θα έχει την εύνοιά του. Στη μετάθεση... στην κατάληψη θέσης...


  (Πολύ άντρας προέκυψε τελικά αυτό ο προϊστάμενος Κατσωνάκος. Υπάρχει κανένας πραγματικός άντρας να το κόψει τον κ...?)

  ReplyDelete
 2. EARTH4:16 pm

  TORA POS SYMAZEBOYN TA SIMAZEFTA , ME ENA KATAERMATISMO KAI EIKONA DIALYSHS???? GIAFTO KIA TO XORATKSIKO PANEPISTHMION -TEI EINAI PROTHS PROTEREOTHTAS. pROSOPIKA PISEBO OTI ME ORIZONTA DIETIAS PREPEI NA PROXORISOYME STHN SYNXONEYSH PANEPISTHMION -TEI OPOY LEITOYRGOYN STHN IDIA POLH. OPOY YPARXEI DIASPORA ENA ENIAIO PANEPISTHMIO ANA GEOGRAFIKH PERIOXH [ PERIFEREIA?]. TI NOIMA EXEI TEI STO MESSOLOGI-PANEPISTHMIO STO AGRINIO??? DEN MPOROYM NA PLHRONOYME OS XORA POLLAPLES YPODOMES SE IDIA ANTIKEIMENA. TI NOOIMA EXEI TMHMA DIATROFHS STH LYMNO [ NA MELETA TO KALA8AKI LYMNOY??/]

  OI PERIORISMENOI POROI SPATALONTAI ME TIN KATATMHSH SE MIKRA KOMATAKIA ME TA OPOIA KANENAS DEN MPOREI NA KANEI TIPOTE.

  ReplyDelete
 3. Γ. Γραμμένος10:12 am

  Αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ,

  Διαβάζοντας την παραπάνω ανάρτηση θα ήθελα να σας εκφράσω τα ακόλουθα.

  Πολύ σωστά τα όσα αναφέρετε στο έγγραφο σας για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα προς ίδρυση νέα τμήματα και ιδιαίτερα τα διατμηματικά

  Η μοναδική μου ένσταση είναι η απουσία παραγράφου σχετικη με μελλοντική (μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα) επαναξιολόγηση του εκάστοτε τμήματος.

  Από προσωπική εμπειρία γνωρίζω πως ένα είδος αξιολόγησης με την μορφή ερωτηματολογίων λαμβάνει χώρα στο τέλος του κύκλου σπουδών από τούς εκάστοτε σπουδαστές αλλά είναι για εσωτερική και μόνο χρήση.

  Καλώ, το υπουργείο να προχωρήσει στην σύσταση μιας ομάδας με σκοπό την επαναξιολόγηση και ίσως βαθμολόγηση, κάθε προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα όσα αρχικά εξετάστηκαν για την ίδρυση του, τις γνώμες των σπουδαστών και πτυχιούχων, του διδακτικού καθώς και του διοικητικού προσωπικού

  Η επαναξιολόγηση/ βαθμολόγηση, πιστεύω πως θα λειτουργήσει προς όφελος του κάθε προγράμματος και πολύ περισσότερο του κάθε φοιτητή.

  Τα προγράμματα που συνεχίζουν και πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις να συνεχίζουν την λειτουργιά τούς, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση να υπάρχουν και οι ανάλογες κυρώσεις.

  ReplyDelete
 4. Γεια σας κ. Πανάρετε,

  ...και μετά ήρθε ο κ. Πέτρος και έγινε της τρελής το πανυγήρι, που καλά κρατούσε μέχρι χθες, επιφυλασσόμεθα για το μέλλον.

  Καποδίστριας εδώ και τώρα. Στα κολλέγια γινόταν έλεγχος για τις υλικοτεχνικές υποδομές για να πάρουν άδεια λειτουργίας (..δεν θίγω το θέμα τους τώρα), άραγε πόσα δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα πέρνανε άδεια λειτουργίας αν ελέγχοταν υλικοτεχνικά, ή ακόμη και χωροταξικά?

  12,5% έλλειμα, 133% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος, μάλλον δεν είμαστε πλούσιοι για να έχουμε την πολυτέλεια να σπουδάζουν τα παιδιά μας στο διπλανό χωριό. Επίσης δεν έχουμε την πολυτέλεια να διατηρούμε τμήματα με μονοψήφιο αριθμό (ή 10-15) μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, που έχουν το ίδιο (ΙΔΙΟ όχι συναφές) αντικείμενο σπουδών και είναι διάσπαρτα ανά 100 ή 200 χιλιόμετρα στην επικράτεια!! Οπου καθηγητής εκδίδει και από ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο με το συνάδελφο του που διδάσκει λίγο παρά πέρα για να αποτελέσει τεκμήριο επιστημονικής επάρκειας αλλά και να βγαίνει και το κατιτις μιας και είναι το προτεινόμενο βιβλίο προς τους σπουδαστές (ειδικά για το τελευταίο ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν υποχρεώνονται οι καθηγητές να δίνουν σε pdf το βιβλίο τους στους φοιτητές τους μέσω e-class, και αν ζητηθεί και από άλλο ίδρυμα [επειδή είναι πολύ καλό!] να κοστολογείται με ένα συμβολικό ποσό, και φυσικά όποιος θέλει να το διανείμει και στο ελεύθερο εμπόριο). Οπου βέβαια στα ΤΕΙ η αναλογία μόνιμου προς έκτακτου προσωπικού είναι 1:10 τουλάχιστον, όπου η διαπλοκή για την πρόσληψη των εκτάκτων δεν έχει όρια, όπου οι έκτακτοι δεν είναι αυτό που θα ήθελε ο νομοθέτης και ένα υγειές ίδρυμα, δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν στην αγορά και μεταφέρουν την εμπειρία τους στην εκπαίδευση, αλλά ιδιότυπα μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμα συνεργαζόμενοι και εκβιαζόμενοι από τους πιο μόνιμους με αντάλλαγμα την ελπίδα για την προκύρηξη μιας πιο μόνιμης θέσης.

  Οπου στα πολύπαθα και αγαπημένα μου ΤΕΙ η ονοματολογία και μόνο κάποιων τμημάτων προσδίδει χαρακτήρα ανώτερης τεχνικής σχολής και όχι ΑΕΙ (δεν παίρνω θέση ποιό είναι καλύτερο...άλλη φορά αυτή η κουβέντα) και φυσικά λειτουργούν εντελώς virtually!!

  Δυστυχώς ο χρόνος επέλεξε εσάς να κάνετε το συμμάζεμα που δεν είναι άλλο παρά αντιστροφή της διεργασίας, συρρίκνωση ως αντίδοτο της αμετροεπούς διεύρυνσης, εξορθολογισμός αντί του 'επιστημονικοφανούς' παραλογισμού που επικράτησε, συγκέντρωση ισχύος αντί κατακερματισμός, συνολική εικόνα και στρατηγική αντί τοπικής και χρονικής σκοπιμότητας.

  Είναι μεγάλη η πρόκληση των καιρών αλλά μεγαλύτερη θα είναι η δόξα και η τιμή σε αυτόν που θα τη φέρει σε πέρας. Υποστηρικτές θα βρείτε..όχι εκεί που συνήθως βρίσκουν οι συνάδελφοι σας...βέβαια εσείς ψάχνετε και αλλού.

  Με εκτίμηση,

  Βασίλης Μαντάς

  ReplyDelete