Thursday, November 12, 2009

To κράτος και οι εκπαιδευτικοί: Πρώτα ο μαθητής

Από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Το ζήτημα των εκπαιδευτικών έχει πολλά κεφάλαια. Και όλα χρήζουν υπεύθυνης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Είναι το κεφάλαιο της ίδιας της εκπαίδευσής τους και επιμόρφωσης , είναι το κεφάλαιο των αμοιβών τους, είναι το κεφάλαιο της ορθής και δίκαιης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου τους. Είναι και το κεφάλαιο που αφορά ένα πλήθος ρυθμίσεων για τον εργασιακό τους βίο και την εξέλιξή τους.
Ξεκινάμε από αυτό και όχι τυχαία. Έχουμε διεθνείς έρευνες, με πιο χαρακτηριστική αυτή του ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο που δείχνουν ότι κάτι πάει στραβά με την κατανομή του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας. Αλλά και πέρα από τις έρευνες, η ίδια η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει πως το υφιστάμενο σύστημα προσλήψεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων αλλά και επιλογής στελεχών διοίκησης έχει εξαντλήσει τα όριά του, οδηγεί σε ανορθολογικές καταστάσεις και αδιέξοδα.

Eνα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Η Β΄Βάθμια Εκπαίδευση σε ένα νησί του Αιγαίου έχει 516 εκπαιδευτικούς
Οι 26 είναι στη ΔΙΔΕ. Οι 8 στο εξωτερικό.
Οι 62 (το 12%) είναι σε μακροχρόνια άδεια. (30 ανατροφή, 6 λοχεία, 5 κύηση και 11 επαπειλούμενη κύηση)
Οι 127 (το 25%) είναι αποσπασμένοι σε σχολεία και υπηρεσίες εκτός νομού.
(17 νεοδιόριστοι …15 στο υπουργείο)
Οι 291 (το 57%) υπηρετούν σε σχολεία και διδάσκουν 1.282 * ώρες λιγότερες από το κανονικό τους ωράριο.
Οι ώρες αυτές αντιστοιχούν σε 60 καθηγητές με ωράριο 21 ωρών την εβδομάδα ή 70 με 18 ώρες ή 80 με 16!
Ένα μέρος αυτών των ωρών οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του νομού (σχολεία μακριά από τα κέντρα, μικρά νησιά, ανύπαρκτη συγκοινωνία.
Στη χειρότερη περίπτωση οι ώρες αυτές να αντιστοιχούν σε 50 καθηγητές.
Σύμφωνα με τα υπόλοιπα οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είναι 466 (516 – 50) και οι διδάσκοντες 241 (291 – 50) δηλ. το …52%!!
*Δεν υπάρχουν στοιχεία από 3 από τα 17 σχολεία του νομού. Με αναλογικότητα οι λιγότερες ώρες είναι 1557 που ανάλογα αντιστοιχούν σε 65 εκπαιδευτικούς
Το 50% !!!

Aναδύεται ανάγλυφα μια εικόνα που πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Κι αυτό βάζουμε μπροστά. Για να πάμε σε ένα νέο σύστημα που θα διασφαλίζει αντικειμενικότητα, διαφάνεια, ποιότητα, λειτουργικότητα, αντιμετώπιση όλων των δυσμενών παρενεργειών που έχει το σημερινό διοικητικό χάος στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Είναι απόφαση ευθύνης αλλά και δικαιοσύνης. Διότι μην αμφιβάλλετε διόλου πως μέσα από ένα διαχρονικό και πολυπλόκαμο δίκτυο πελατειακών σχέσεων και εξυπηρετήσεων υφίστανται τραγικές αδικίες σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών που συμβαίνει να μην έχουν «μπάρμπα στην Κορώνη».

Έχει πει μια πολύ ωραία φράση ο Μαξ Βέμπερ: «Πολιτική είναι το επίμονο και επίπονο τρύπημα σκληρών επιφανειών. Για αυτό και απαιτεί πάθος και λογική». Και η αλλαγή που βάζουμε μπροστά έχει πάθος για δικαιοσύνη και επιδιώκει να εγγυηθεί τη λογική στην κατανομή του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας.
Τι μήνυμα δίνουμε στα σημερινά παιδιά και αυριανούς πολίτες όταν στον ίδιο τον χώρο της εκπαίδευσης, που είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος της μάθησης διά του παραδείγματος, βλέπουν να πρυτανεύουν τα «κονέ», «τα βίσματα» και οι «άκρες»;

Βάζουμε λοιπόν τελεία και δεν αλλάζουμε απλά σελίδα. Ξαναγράφουμε από την αρχή το κεφάλαιο που αφορά τον εργασιακό βίο και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Το ξαναγράφουμε πάνω σε βασικές, κατευθυντήριες αρχές:

1. Κωδικοποιούμε όλη τη νομοθεσία που αφορά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μην βρισκόμαστε «χαμένοι στη μετάφραση» μιας τεράστιας νομικής πολυπλοκότητας που κλείνει «πόρτες» για να αφήσει ορθάνοιχτα «παράθυρα». Η σαφήνεια και η απλούστευση είναι το τελικό ζητούμενο.
2. Οι προσλήψεις στο εξής θα γίνονται μόνο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Πρόνοια θα ληφθεί για τη μεταβατική περίοδο των πινάκων που είναι σήμερα σε εξέλιξη. Στόχος μας με σαφή προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου του διορισμού. Η πρόσληψη δηλαδή μπορεί να γίνεται είτε σε επίπεδο σχολείου, είτε σε επίπεδο αρμόδιας Διεύθυνσης και ο χρόνος υπηρεσίας στον τόπο του πρώτου διορισμού θα πρέπει να είναι εξ’ αρχής προσδιορισμένος. Και για τον τόπο και για τον χρόνο πιστεύουμε πως θα υπάρξουν χρήσιμες προτάσεις στο στάδιο της διαβούλευσης για το οποίο θα σας μιλήσω στη συνέχεια.
3. Επανεξετάζεται ολόκληρο το σύστημα της υφιστάμενης μοριοδότησης. Εδώ η αρχή είναι πολύ συγκεκριμένη. Τα μόρια αφορούν τον τόπο και το αντικείμενο της διδασκαλίας. Άπαξ και ο εκπαιδευτικός μετακινηθεί, τα μόρια δεν τον ακολουθούν. Δεν τα μεταφέρει μαζί του, παραμένουν στη θέση από την οποία ο ίδιος μετακινείται.
4. Κανείς εκπαιδευτικός και για κανέναν λόγο δεν αποσπάται, εάν δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του για τη θέση στην οποία υπηρετεί.
5. Σε ότι αφορά τις μεταθέσεις, βασική αρχή πλέον θα είναι πως κάθε μετάθεση αποφασίζεται για να εξυπηρετηθεί το σχολείο. Δεν είναι αποδεκτό για το δημόσιο συμφέρον να υπάρχουν σχολεία με πλεονάζον προσωπικό και σχολεία με κενά.
6. Ξεκινά διάλογος με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης ειδικού τμήματος για την εκπαίδευση στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης.
7. Προσδιορίζεται ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε τη βεβαιότητα της θετικής συνεισφοράς της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ στη διαμόρφωση των σχετικών κριτηρίων, ώστε να αφήσουμε οριστικά και αμετάκλητα πίσω μας τις γνωστές παθογένειες που ταλανίζουν την εκπαίδευση. Καθαροί κανόνες, καθαρά κριτήρια, καθαρές σχέσεις, καθαρή εκπαίδευση.

Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές θα αποτυπωθούν σε ένα κείμενο εργασίας, το οποίο θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες στο διαδίκτυο ώστε να υπάρξει ανοιχτή διαβούλευση.

Το αρχικό κείμενο εργασίας μαζί με το υλικό της διαβούλευσης θα τύχουν συστηματικής επεξεργασίας ώστε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο νόμου, με την πολιτική ευθύνη επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξειδικευμένοι επιστήμονες με ρόλο εμπειρογνώμονα, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή θα υποστηριχθεί με την αναγκαία τεχνική βοήθεια και θα έχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα τριών μηνών για να ολοκληρώσει το έργο της, ώστε να ακολουθήσει η εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή για την ψήφισή του.

Κάνουμε ένα πρώτο, μεγάλο, σημαντικό και ουσιαστικό βήμα. Ένα βήμα που συμπυκνώνει μια συγκεκριμένη στρατηγική και μεθοδολογία για την εκπαίδευση, που θέλει πρώτα τον μαθητή.

83 comments:

 1. Anonymous10:57 pm

  Είναι παράλογο οι καθηγητές να φεύγουν από την τάξη και να τοποθετούνται ως Υπεύθυνοι Σχολικών Βιβλιοθηκών. Εφόσον υπάρχουν τόσα κενά στα σχολεία προτείνω να καλέσετε τους βιβλιοθηκονόμους να καλύψουν τα κενά των εκπαιδευτικών!!

  Αγανακτισμένη Βιβλιοθηκονόμος

  ReplyDelete
 2. Anonymous11:17 pm

  Καλημέρα σας κ.υπουργε,
  Διαβάζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση βλέπω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.Σιγουρα η κατάσταση με τις αποσπάσεις έχει φτάσει στο απροχώρητο και το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση.Εχω όμως μια ένσταση!Κάποιος που έχει δώσει 2 φορές ασεπ,και στις 2 φορές πέτυχε ,δουλέυει για δεύτερη φορά αναπληρωτής(χωρίς κανένα μπάρμπα στην Κορώνη) και σύμφωνα με το υπάρχον καθεστώς θα δουλευε και του χρόνου αναπληρωτης και την επόμενη διορίζεται...Μ αυτους τους νόμους έχουμε προγραμματίσει τη ζωή μας,έχουμε πάρει δάνεια και πολλά αλλα.Δεν είναι λογικό να έρχεσαι και να λες όλα καταρρέουν και δεν έχεις τπτ κεκτημένο.Αυτή η αποφαση θα βρει σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα αντίθετη γιατί είναι πέρα για πέρα άδικη.Εξορθολογισμός του συστήματος χρειάζεται,όχι να τα ισοπεδώσουμε όλα!!!

  ReplyDelete
 3. Anonymous11:43 pm

  Θα συμφωνήσω με την προηγούμενη "αγανακτησμένη βιβλιοθηκονόμο"... μη σας κουράζω, τα είπε όλα.

  Μια άλλη αγανακτησμένη βιβλιοθηκονόμος.

  ReplyDelete
 4. Anonymous12:47 am

  Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός νεοδιοριζόμενων ΔΥ, μεταξύ των οποίων και πολλοίεκπαιδευτικοί, οι οποίοι αμοίβονται χωρίς να έχουν εργάζονται, κάνοντας χρήση των νομίμων αδειών για τα τέκνα. Π.χ.διορίζεται γυναίκα υπάλληλος που διανύει τον 7ο μήνα της κύησης. Παίρνει αμέσως άδεια κύησης, στη συνέχεια άδεια τοκετού και αμέσως 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου. Μετά την παρέλευση 14 και πλέον μηνών, παίρνει κάποιες αναρρωτικές και στη συνέχεια εμφανίζεται και πάλι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και επαναλαμβάνεται ο κύκλος αδειών. Προσφάτως, δημοσιεύθηκε απόφαση από το ΔιοικΕφΘεσ που απαγορεύει την χορήγηση της 9μηνης άδειας σε νεοδιορισμένους υπαλλήλους. Ίσως θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση καταχρηστικής άσκησης του σχετικού δικαιώματος.

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:56 am

  Γι αυτό ενώ έχουμε πολύ περισσότερους καθηγητές ανά μαθητή από τη Φινλανδία αλλά από ποιότητα απέχουμε παρασάγγες.

  Να πως θα γίνει μείωση των δαπανών στην προσπάθεια να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός: με εξορθολογισμό των πόρων. Όχι με αύξηση των φόρων όπως κάποια παπαγαλάκια σπεύδουν να δηλώσουν. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει και η οικονομία δεν κινείται με ασφυκτικούς φόρους και οθωμανικού τύπου εισπρακτικά μέτρα.

  Εξορθολογισμός των πόρων και των δαπανών είναι το μυστικό. Και στο Παιδείας και σε όλο το Δημόσιο Τομέα. Προχωρείστε.

  ReplyDelete
 6. Anonymous1:43 am

  Αγαπητέ κ. Υφυπουργέ, σε αρκετά σύντομο διάστημα το υπουργείο σας έχει εξαγγείλει πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα. Διαβάζοντας την χθεσινή συνέντευξη, οι τοποθετήσεις φαίνονται απλά να απορρέουν από την κοινή λογική, τόσο που αναρωτιέται κανείς γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν εφαρμοστεί κάποια μέτρα και κάποιες διαδικασίες που θα έφερναν επιτέλους την παιδεία στον σωστό της δρόμο.

  Φυσικά η απάντηση είναι τραγικά και επώδυνα απλή. Γιατί το όλο σύστημα (όπως και το σύνολο σχεδόν της καθημερινότητας στην Ελλάδα) βασίζεται στην αρχή του βολέματος. Ξεκινώντας από τον ωρομίσθιο που ο καλός διευθυντής θα του γράψει τις ώρες τις 27ης Οκτωβρίου (παρότι παρανόμως το σχολείο παραμένει κλειστό εκείνη την μέρα), τον διευθυντή που βολεύεται να τα έχει καλά με τους δασκάλους του και έτσι δεν γίνεται επαρκώς αυστηρός, τον διευθυντή πρωτοβάθμιας που ενδεχομένως βολεύεται στο να έχει αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο γραφείο του παρά να τους στείλει να καλύψουν κενές θέσεις, τους εκπαιδευτικούς που γενικά βολεύονται με τον να μην υπάρχει σαφής αξιολόγηση και συνέπειες (παρά μόνο όταν αφορά σε πολύ έντονες περιπτώσεις), μέχρι τον υπουργό που βολεύεται να χαιδεύει όλους τους παραπάνω για να μπορεί να παραμείνει στην θέση του και η κυβέρνηση να μπορεί να ελέγχει εν μέρη αυτό τον χώρο.

  Γιατί άραγε εξακολουθούν να είναι τα φροντιστήρια ντε φάκτο πραγματικότητα ? Ποιος θα μιλήσει κάποτε για τις χαμένες παιδικές και εφηβικές ώρες του διπλού εκπαιδευτικού μας συστήματος και ποιος θα έχει τα κότσια να θέσει ένα διακομματικό πρόγραμμα 20ετίας για να λύσει το πρόβλημα (γιατί σαφώς θα είναι αναληθης όποιος υποσχεθεί να κλείσει τα φροντιστήρια εν μία νυκτί).

  Και γιατί άραγε φτάσαμε στον Νοέμβριο και μιλάμε ακόμη για ελλείψεις εκπαιδευτικών ?

  Πραγματικά συμφωνώ με τις περισσότερες τοποθετήσεις της υπουργού και τις δικές σας. Και αληθινά εύχομαι τόσο εσείς, τα στελέχη του υπουργείου, όσο και η κυβέρνησή σας να έχετε πάρει όντως την απόφαση να υλοποιήσετε σημαντικές αλλαγές στον χώρο της παιδείας που είναι ηδη εξαιρετικά καθυστερημένες και που καμία κυβέρνηση δεν είχε τα κότσια να υλοποιήσει τις περασμένες δεκαετίες (με μικρές εξαιρέσεις υπουργών παιδείας που οι κυβερνήσεις τους τις κατέπνιξαν).

  Ετοιμαστείτε για έντονες αντιδράσεις. Αλλά μείνετε συνεπείς προς τις εξαγγελίες σας και στα πιστεύω σας. Προσπαθήστε να έχετε την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή από τα άλλα κόμματα και όλους τους φορείς και ειδικά τους εκπαιδευτικούς (γιατί υπάρχουν άξιοι εκπαιδευτικοί που πνίγονται από ένα απάνθρωπο και ανοργάνωτο σύστημα). Γιατί η παιδεία είναι ότι σημαντικότερο διαθέτει μια χώρα. Πείστε τους άλλους για τις προθέσεις σας και μην υποκύψετε σε μικροκομματικές αθλιότητες που θα σας κερδίσουν 10 ψηφοφόρους αλλά θα γυρίσουν την Ελλάδα 10 χρόνια πίσω. Ήδη είναι πολύ αργά.

  Σας εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο σας.

  Ένας α-κομματικός γονέας παιδιών δημοτικού που εύχεται κάποτε η κοινή λογική να θριαμβεύσει στην Ελλάδα.

  Υ.Γ. Και εδώ να κλείσω με την πλέον μη λογική κοινότοπη νοοτροπία του μέσου Έλληνα που ηλιθίως φοράει την ζώνη του μπροστά για να μην τον γράψει η τροχαία και τα παιδιά του πίσω βρίσκονται στο έλεος της φυσικής - όχι στο έλεος του θεού... και όταν τα παιδιά σκοτωθούν και ζήσει ο γονιός, θα μουρμουράει... ήταν η κακιά η ώρα, ο Θεός τα ήθελε κοντά του κλπ... ΟΧΙ... υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες συγκεκριμένων επιλογών, ΔΙΚΩΝ μας επιλογών και όχι κάποιων άλλων. Και μια και το υπουργείο σας αφορά στα παιδιά πείστε το υπ. μεταφορών να κάνει κάτι και σε αυτόν τον τομέα.

  Ευχαριστώ. Μ.

  ReplyDelete
 7. Anonymous1:50 am

  Οσον αφορά τις αποσπάσεις θέλω να πω ότι είναι πολύ άσχημο να καταφεύγουμε σε εύκολους αφορισμούς και βαρύγδουπες δηλώσεις.

  Είμαι εκπαιδευτικός διορισμένη εδώ και 4 χρόνια και τα οποία τα υπηρέτησα σε 4 διαφορετικά δυσπρόσιτα νησιά. Περιττό να σας αναφέρω ότι τα δύο πρώτα χρόνια είχα γίνει μπαλάκι λόγω υπεραριθμίας. Με τοποθετούσαν αρχικά σε κάποιο νησί προσωρινα, εύρισκα σπίτι και τέλη Οκτώβρη που έβγαινε η επόμενη φάση αποσπάσεων με έτρεχαν να καλύψω ανάγκες σε νησιά στα οποία είχαν ανοίξει θέσεις. Μέσα σε 4 χρόνια έκανα συνολικά 6 μετακομίσεις... Για να μη μιλήσω για τα έξοδα...

  Φέτος, θέλοντας να προστατευτώ από το διαρκές πήγαινε-έλα (μια και το Υπουργείο δεν μπορεί να με προστατεύσει) αλλά ταυτόχρονα θέλοντας να μη χάσω τα μόρια έκανα αίτηση απόσπασης για τριετία στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας της περιοχής μου (νησί πάλι). Θέλω να σας πω ότι η δουλεία εδώ είναι πολλή, είμαστε σχετικά λίγοι και καθημερινά βγάζουμε τα μάτια μας με (τις περισσότερες φορές) ανούσια χαρτούρα που στέλνει το Υπουργείο.

  Με τα νέα μέτρα σκέφτομαι να γυρίσω πάλι σε μικρό νησί του χρόνου για αν μη χάσω τα μόρια. 7η μετακόμιση...

  Δεν διαφωνώ ότι οι αποσπάσεις στους φορείς στις μεγάλεις πόλεις είναι όλες βυσματικές. Όχι όμως και στις περιφερειακές Δ/νσεις νησιών. Εδώ υπάρχουν πολλές ανάγκες και τις περισσότερες φορές δεν βρίσκονται άτομα για να στελεχώσουν τα γραφεία.

  Το συμπέρασμά μου είναι ότι του χρόνου τα γραφεία θα αδειάσουν (ειδικά τα περιφεριακά που ανέφερα) γιατί κανείς δεν θα δεχτεί να δουλέψει με τα ίδια μόρια με κάποιον που υπηρετεί σε σχολείο και έχει τις διπλάσιες αργίες από αυτον. Θα πρέπει να το σκεφτείτε πολύ καλά αυτό. Εκτός αν σκέφτεστε να κάνετε μαζικές προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων για να στελεχωθούν οι φορείς, αλλά δεν νομίζω να το αντέχει η οικονομία μας... Ίσως το καλύτερο θα ήταν μια πιο σωστή κατανομή των εκπαιδευτικών, μειώνοντας τον υπερβολικό αριθμό των αποσπασμένων σε φορείς (αλλά χωρίς την αλλαγή της μοριοδότησης) και δίνοντας φυσικά προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών στα σχολεία.

  Μια έχω περάσει και από τις δύο θέσεις (και από την τάξη και από την καρέκλα του γραφείου) μπορώ να πώ ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαυρα. Γι' αυτό και οι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν μετά από πολύ συζήτηση και όχι για χάριν εντυπωσιασμού...

  ReplyDelete
 8. Συγχαρητήρια κ.Υφυπουργέ για τις προσπάθειες που κάνει μέχρι τώρα η Κυβέρνηση ώστε να εξυγιάνει όλο το σύστημα προσλήψεων. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να θέσω και γω ένα ζήτημα. Είμαι Οικονομολόγος MSc και θα ήθελα να θίξω το άδικο σύστημα εισαγωγής στις ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι λίστες των επιτυχόντων που αναρτούσαν μέχρι και φέτος στο διαδίκτυο, ήταν η βαθμολογία των υποψηφίων συνολικά( π.χ. 31,12 ή 32,25) χωρίς να αναφέρεται ουσιαστικά τι διαθέτει ο καθένας και πως προέκυψαν αυτά τα μόρια. Έδωσα εξετάσεις ΑΣΕΠ και είμαι επιτυχούσα και στο γνωστικό αντικείμενο και στα παιδαγωγικά. Ρωτώ λοιπόν, γιατί θα πρέπει να προηγείται κάποιος που έχει ΑΣΠΑΙΤΕ αφού και γω απάντησα σωστά στις παιδαγωγικές ερωτήσεις που μου ετέθησαν και έκανα σωστό σχέδιο μαθήματος. Έπειτα πιστεύω πως θα πρέπει να ενταχθούν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο περισσότερα μαθήματα Οικονομίας (όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Λογιστική) ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν την επιχειρηματικότητα και αργότερα να τολμήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Πιστέψτε με όταν είχα εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεν είχα ιδέα από Λογιστική (αφού δεν τη διδάχτηκα ποτέ πριν) ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιποι συμφοιτητές μου, πλην των Κυπρίων, που ήταν άψογα κατηρτισμένοι και κατανοούσαν τα πάντα από την πρώτη στιγμή, ενώ εμείς ρωτούσαμε να μάθουμε τι είναι χρέωση και τι πίστωση...Τέλος, θα ήθελα να κάνω ακόμη μία πρόταση για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που σχεδιάζεται. Να τοποθετήσετε οικονομολόγους ως manager σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, ώστε να είναι υπεύθυνοι για την οικονομική διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και τη διεκπεραίωση όλη της γραφικής δουλειάς. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι για την τάξη και όχι για τη Διοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα ανταλλαγής και έκθεσης απόψεων μέσω του blog σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και κουράγιο στο δύσκολο έργο σας.

  ReplyDelete
 9. Anonymous1:57 am

  Δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο μέρος να αφήσω τα δικά μου σχόλια για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σίγουρα και εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα, υπάρχουν και ιπτάμενοι καθηγητές και καθηγητές που δεν πηγαίνουν για μάθημα, υπάρχει όμως και μια σειρά από σκληρά εργαζόμενα μέλη ΔΕΠ που προσπαθούν για το καλύτερο.
  Είμαι μηχανικός, 37 χρονών και νέο μέλος ΔΕΠ. Προφανώς κάποια πράγματα δεν τα ξέρω τόσο καλά όσο εσείς, νομίζω όμως ότι χρειάζεται να αναφέρω ένα ζήτημα που αφορά στο μισθολογικό. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό χρειάζεται να γίνει μια σοβαρή αναπροσαρμογή. Ίσως φέτος να μην είναι μια καλή χρονιά για κάτι τέτοιο, όμως το συγκεκριμένο θέμα χρειάζεται να κοιταχθεί προσεκτικά από την νέα κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι καθαροί μισθοί, ιδιαίτερα στις κατώτερες βαθμίδες, είναι μικρότεροι των Δημοσίων υπαλλήλων ΠΕ, πόσο μάλλον πτυχιούχων που εργάζονται σε ΔΕΚΟ. Δεν μιλώ για την επανόρθωση μιας αδικίας, αλλά για μια προσπάθεια να υπάρξουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

  ReplyDelete
 10. Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε ένα διάλογο μακριά από την εκπαιευτική κοινότητα. Σήμερα κάποια πράγματα τα αλλάζετε σε συνεργασία με ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, αλλά θέλει πολλά ακόμα μέχρι να βρεθεί ο μαθητής στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και φοβάμαι ότι ακόμα μία φορά αφήνουμε την κοινωνία έξω από το σχολείο, που θα έπρεπε να είναι χώρος πολιτισμού και ερασιτεχνικής δημιουργίας, συνάθροισης στον ελεύθερο χρόνο. Και για όλα αυτά χρειάζονται εξειδικευμένα προγράμματα που θα διεκδικούν οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές.

  ReplyDelete
 11. Μπορείτε παρακαλώ να προσθέσετε το URL
  της έρευνας του
  ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο
  για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δικών τους απόψεων;

  ReplyDelete
 12. Anonymous3:01 am

  Αν οι προσλήψεις στο εξής θα γίνονται μόνο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται ΑΣΕΠ κάθε χρόνο και όχι κάθε 3 χρόνια, που ήταν μέχρι τώρα στις τεχνικές ειδικότητες (?!??!??!)
  Ένας καθηγητής της ΠΔΣ που μέχρι τώρα εργαζόταν για να συγκεντρώνει μόρια και μόνο (τα χρήματα είναι απογοητευτικά), με τι κίνητρο θα συνεχίσει να εργάζεται στην ΠΔΣ;
  Στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (13-14/6/2009) οι θεσεις στην ειδικότητα ΠΕ12.04 (μηχανολόγων Μηχανικών) ήταν μόλις 15. Τι σημαίνει αυτό βάση των νέων ανακοινώσεων για τους επιτυχόντες με σειρά 16 και πέρα;
  Μήπως θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα και στις ταχύτητες των διαδικασιών; Πιο γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και γενικότερα αποφάσεων (πχ ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών). Δε γίνεται να δίνουμε εξετάσεις Ιούνιο και ακόμα (13/11/09) να μην έχουν βγει αποτελέσματα!!!!!

  ReplyDelete
 13. ΣΩΣΤΑ ΟΣΑ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΧΤΕΣ, ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. ΜΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
  1.ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ;(ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΡΩΝ, ΕΙΔΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ,ΝΑ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΕ ΚΟΠΟ ΜΑΖΕΥΑΜΕ)
  2. ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ, ΟΤΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Ή ΛΟΧΕΙΑΣ,ΩΣΤΕ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ;
  3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ . ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ, ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΟΡΙΩΝ,ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ;
  4. ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ;

  ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΧΙΟ

  ReplyDelete
 14. Anonymous4:26 am

  SE PROHGOYMENO SXOLIO GRAFTIKE
  ".χ.διορίζεται γυναίκα υπάλληλος που διανύει τον 7ο μήνα της κύησης. Παίρνει αμέσως άδεια κύησης, στη συνέχεια άδεια τοκετού και αμέσως 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου. Μετά την παρέλευση 14 και πλέον μηνών, παίρνει κάποιες αναρρωτικές και στη συνέχεια εμφανίζεται και πάλι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και επαναλαμβάνεται ο κύκλος αδειών."

  FANTASTITE AFTO NE GINETE SE PANEPISTHMIO. LEKTORAS MENEI EGGIOS ME TO DIORISMO THS, STH SYNEXEIA PERNEI OLES TIS DYNATES ADEIES KAI ME TO POY ENIA NA GYRISEI ...KSANEMENEI EGGIOS.

  ME THN SYMPLHROSH TIS 3-ETIAS ZHTA MONIMOPOIHSHS.

  EROTHMA STO EKLEKTORIKO " KAI POS 8A KRINO TOERGO THS AFROY SXEDON TA 2,9 APO TA 3 XRONIA HTAN NOMIMA EKTOS GIA OIKOGENEIAKOYS LOGOYS " !!! OLOI HTAN ENATION MOY GIATI H MHTROTITA PREPEI NA PROSTATEBETE, SYMFONO !!!! TO EPISTHMONIKO THS ERGO OMOS STHN 3-ETIS MOY LEIE KAPOIOS POS NA TO KROINO ??

  ISOS LOIPON MIA RY8MISEI OTI TO DIASTOIMA GONIKON-KYISHS -LOXIAS -OIKOGENEIAKA GENIKA DEN METRA GIA THN 8ESPISH DIKAIOMATOS MONIMOIPOISHS " DHLADH EXEI DYO XRONIA GONIKH KAI O NOMOS LEI STA 3 XRONIA EKLEKTORIKO MONIMOPOIHSHS. NA PAEI STA 3+2 = 5 XRONIA TO EKLEKTORIKO. OYTE ANASTALTIKO STHN OIKOGENEIA ALLA OYTE KAI OYTE NA GELIOPOIOYME KATASTASEIS

  -----------

  KSERETE POSA TEOIA MIKRA YPARXOYN??? APEIRA ....

  ReplyDelete
 15. Αγαπητέ κ. Πανάρετε,
  Χαίρομαι για την βασική γραμμή: θεσμοθέτηση κανόνων, διαφάνεια, εφαρμογή από όλους. Φαντάζομαι σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης υπάρχουν πρακτικές και καθημερινότητες που καθορίζουν το αποτέλεσμα, πέρα από εξαγγελίες και μακρόπνοες πολιτικές. Πολύ καλά κάνετε και το αντιμετωπίζετε άμεσα (αλλά όπως προείπε και κάποιος φίλος του blog σας, καλό θα ήταν αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία να υπήρχαν και για τα ΑΕΙ. Η δική μου η διαίσθηση λέει ότι σ΄ αυτόν τον τομέα θα πρωταθλητίσουμε).
  Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι είναι σημαντικό για την εκπαίδευση και η σχέση του εκπαιδευτικού με την επιστήμη του, ίσως σημαντικότερο από την σχέση του με την διοίκηση, ακόμα και από την σχέση του με την διδακτική (χωρίς πρόθεση να υποτιμήσω τους άλλους τομείς). Εν τοιαύτη περιπτώση, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αναβαθμίζει τις γνώσεις και δεξιότητές του, χωρίς να απομακρύνεται από το σχολείο του, τόσο για να είναι καλύτερος δάσκαλος όσο για να τρέφεται η εκπαίδευση από τη νέα γνώση. Προφανώς αναφέρομαι στην δια βίου εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση/ειδίκευση/επιμόρφωση (και όχι μόνο από το ΕΑΠ) των εκπαιδευτικών. Όπως επίσης χρειάζεται να αμείβονται αυτοί που μεταφέρουν και εφαρμόζουν την νέα γνώση και δεξιότητες, προφανώς αναφέρομαι σε αξιολόγηση.
  Με Εκτίμηση
  Σ. Ε. Τ.

  ReplyDelete
 16. Anonymous5:39 am

  Καλησπέρα σας κ. Υφυπουργέ,

  Ωραίο το κείμενο, ωραία η διάθεσή σας να αλλάξετε την εικόνα της εκπαίδευσης, αλλά έχω την εντύπωση ότι ξεκινάτε από λάθος πλευρά. Αυτές οι ενέργειες που αναγγείλατε είναι ανέξοδες (για να μην πω προσοδοφόρες) για το κράτος. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται χρήματα για να αλλάξει εικόνα, όχι να φέρετε στην τάξη ανθρώπους που για διάφορους λόγους έχουν αποφασίσει να αποστασιοποιηθούν από τα σχολεία. Έχω την εντύπωση, και συγχωρέστε το ύφος μου, ότι αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουν τα σχολεία πόλος έλξης για τους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται να γίνουν αρκετά πράγματα έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα στα σχολειά μας. Να είστε σίγουροι ότι αν τα σχολεία μας αλλάξουν εικόνα τότε οι εκπαιδευτικοί δεν θα θέλουν να βρίσκονται αποσπασμένοι στις υπηρεσίες. Αντίθετα θα θέλουν να βρίσκονται στα σχολεία και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Μερικές (πολυέξοδες) αλλαγές που νομίζω ότι πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

  1) Το κτηριακό: Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πάει σε ένα σχολείο όπου το χειμώνα θα μπαίνουν νερά, θα προσπαθήσει να φύγει από το σχολείο, με ό,τι μέσο διαθέτει. Το ίδιο ισχύει όταν κάνει μάθημα σε λυόμενο ή σε μια αίθουσα που μετά βίας χωράει 10 μαθητές, στοιβάζονται 20 ή και παραπάνω. ΠΡΟΤΑΣΗ: Κτίσιμο καινούργιων και σύγχρονων σχολείων.

  2) Συμβουλευτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού: Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με έναν (ή περισσότερους) μαθητές του, σχεδόν ποτέ δεν έχει την υποστήριξη κάποιου υπεύθυνου φορέα (σχολικού ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού κ.τ.λ.). Αντίθετα όταν προσπαθήσει να συμβουλευτεί κάποιον συναντά κλειστές πόρτες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Διορισμός σχολικών ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ειδικών παιδαγωγών κ.τ.λ.

  3) Τα Τμήματα Ένταξης και τα Φροντιστηριακά Τμήματα: Σήμερα, ειδικά στην επαρχία, δεν λειτουργούν. Αποτέλεσμα ο δάσκαλος να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην τάξη του, όταν σε αυτή βρίσκονται παιδιά με μαθησιακές ανάγκες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης και Φροντιστηριακών Τμήματα στα σχολειά (σε όλα τα σχολεία χρειάζονται) και κάλυψή τους από εκπαιδευτικούς.

  4) Να γίνεται σωστή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Κατά καιρούς γίνονται σεμινάρια τα οποία δεν προσφέρουν πολλά εφόδια στους εκπαιδευτικούς, εφόδια που θα χρησιμοποιηθούν στην τάξη τους. ΠΡΟΤΑΣΗ: Επίκαιρη, χρήσιμη και τακτική επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς.

  (μέρος 1ο)

  ReplyDelete
 17. Anonymous5:39 am

  5) Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη: Είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα δάσκαλο να κάνει μάθημα σε περισσότερους από 20 μαθητές (Σήμερα, με έγκριση από το ΠΥΣΠΕ, ένας δάσκαλος μπορεί να κάνει μάθημα σε τάξη που φιλοξενεί έως 28 μαθητές). ΠΡΟΤΑΣΗ: Μειώστε την αναλογία δασκάλου/μαθητή.

  6) Τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια: Υπάρχει τρομερή αναντιστοιχία ανάμεσα στα Αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια. Δεν ξέρουμε τι να πρώτο - εφαρμόσουμε. Άσε που τα σχολικά εγχειρίδια είναι γεμάτα με λάθη και ασάφειες που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. ΠΡΟΤΑΣΗ: Γράψτε ρεαλιστικά Αναλυτικά Προγράμματα και συντάξτε καινούργια βιβλία χωρίς ασάφειες, λάθη κ.τ.λ.

  7) Το Ολοήμερο σχολείο: νομίζω το έχετε υπόψη σας και το έχετε πει ότι πρέπει να λειτουργήσει σωστά.

  8) Αντιδικίες εκπαιδευτικών-κράτους: Δεν γίνεται να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να διεκδικούμε επιδόματα, να τα κερδίζουμε και να μας κοροϊδεύει το κράτος με το να μη μας τα δίνει. ΠΡΟΤΑΣΗ: Δώστε στους εκπαιδευτικούς εκείνα που τους αναλογούν.

  Αυτά που πρέπει να αλλάξουν είναι πολλά, είναι θετικό ότι ξεκινάτε νωρίς να ασχολείστε με την εκπαίδευση αλλά μην αναγκάσετε ανθρώπους που έχουν ζητήσει να φύγουν από την τάξη να επιστρέψουν σε αυτή. Δεν θα μπορούν να αποδώσουν όσο πρέπει, με αποτέλεσμα να υποφέρουν αυτοί και οι μαθητές τους.
  Βεβαίως και στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται ο μαθητής, αλλά μην ξεχνάτε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσπαθούν να μορφώσουν ανθρώπους, εκτίθενται διαρκώς στους μαθητές και στους γονείς τους και αντιμετωπίζονται από πολλούς με «μισό μάτι». Προσέξτε τη φρασεολογία σας γιατί θα μας μισήσει η κοινωνία και θα μας αντιπαθήσουν τα παιδιά, με ότι αυτό συνεπάγεται.

  Λένε ντο πως από τα σχολειά λείπουν πολλοί δασκάλοι,
  γι' αυτό και οι εκπαίδευση είναι σε μαύρο χάλι.

  Καλό απόγευμα

  (μέρος 2ο)

  ReplyDelete
 18. Anonymous7:14 am

  Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ
  Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.

  Λέγομαι Δήμητρα Τσάνταλη και είμαι 19 χρόνια μόνιμη κάτοικος Ελβετίας και εκπροσωπώ τους συμμετέχοντες ''Απόφοιτους'' της σειράς μαθημάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης από απόσταση «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής»που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης – Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας για Ομογενείς ή Αλλογενείς» και το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), ενώ φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ομογενείς και αλλογενείς που ασχολούνται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας εκτός Ελλάδας. Στόχος τους είναι να ενημερώσουν τις διδάσκουσες/τους διδάσκοντες για τις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, και ειδικότερα της ελληνικής, να τις/τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και διδακτικές ικανότητες, του Γ2+ επιπέδου, που απαιτούνται για τη γλωσσική διδασκαλία και να εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες.

  Από τον Μάρτιο του 2008 ο αγώνας μας είναι πολυεπίπεδος για την διεκδίκηση του Τίτλου Σπουδών. Ένας Τίτλος Σπουδών ο οποίος εκτός από την πιστοποίηση της άριστης γνώσης της ελληνικής δίνει και τα μέσα να διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό. (Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση ανώτατου επιπέδου ελληνομάθειας Γ2+ επίπεδο).
  Έναν Τίτλο Σπουδών που κάλυψαν και συνεχίζουν να καλύπτουν και που αποτελεί την μεγαλύτερη απάτη, εξαπάτηση, κοροϊδία εις βάρος των Αποδήμων Ελλήνων απανταχού της γης αλλά και εις βάρος των Αλλογενών Φιλελλήνων.

  Πιστεύουμε ότι οι επιστολές και το φλέγον ζήτημά μας τόσο στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και στους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς δεν χάθηκαν, γιατί διαφορετικά αντιβαίνουν προς μερικές από τις σημαντικότερες αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως λ. χ.: Η διοίκηση δεν έχει σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά με την ιδιότητά τους ως οργάνων της Πολιτείας, και ως τέτοιος φορέας, το κάθε πρόσωπο οφείλει να είναι συνεπές με εξαγγελίες των προκατόχων του, κυρίως εάν αυτές έχουν ήδη εμπλέξει τους πολίτες σε εν εξελίξει διαδικασίες.

  Κύριε Υφυπουργέ, στις 11 Μαρτίου 2009 πέρασαν από το ΣτΕ οι τροποποιήσεις του Π.Δ. 363/98 (ΦΕΚ242/Τ.Α729.10.98): «Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» και από τότε περιμένουμε με αδημονία τη συμμόρφωση του Υπ. Ε. Π. Θ στις παρατηρήσεις του ΣτΕ, υπομένοντας την αδιαφορία και την ασυνέπεια των υπαλλήλων του Υπουργείου σας στις άπειρες τηλεφωνικές επικοινωνίες μας. Δυστυχώς ακόμη και αυτήν την εβδομάδα η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη. Ειδικά στις 10: 11: 2009, 12: 55 μ. μ., που απευθυνθήκαμε για το φλέγον ζήτημά μας στη Διεύθυνση Π. Ο. Δ. Ε., ρωτώντας και πάλι:
  ‘‘Για ποιον λόγο παραμένει τόσους μήνες στο Υπουργείο το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο σύμφωνα και με το ΣτΕ και με το νομικό γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κ. Παπούλια, έπρεπε προ πολλού να έχει υπογραφεί και να μην βρίσκεται ακόμη στο Υπουργείο Παιδείας’’ πήραμε την εξής απάντηση:
  ‘‘Δεν ασχολούμαι πια’’ Α. Κρέτσα.
  Κύριε Υφυπουργέ, σας παρακαλούμε πολύ για μία επικοινωνία μαζί σας, όσο το δυνατόν συντομότερα.
  Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων

  Σας έχουμε στείλει ήδη και επιστολή πριν δέκα μέρες, επιστολή και με Αρ. Πρ. 10346 10.11.2009 και δεν έχουμε πάρει απάντησή σας.

  Με εκτίμηση
  Δήμητρα Τσάνταλη και οι ''Διαδρομιστές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας'' απανταχού της γης, Έλληνες και Αλλογενείς.

  ReplyDelete
 19. Anonymous7:39 am

  Απαντώ στο συνομιλητή για το θέμα της λέκτορος που μονιμοποιήθηκε εν απουσία. Έχετε απόλυτο δίκιο στην αναβολή της μονιμοποίησης, που προτείνετε.Ο νόμος και για ΔΥ και γαι ΔΕΠ έχει κενό στο σημείο αυτό με αποτέλεσμα να γίνεται κατάχρηση. Ορισμένα Υπηρεσ Συμβ των ΔΥ υιοθετούν την αναβολή. Το ίδιο θα έπρεπε οπωσδήποτε να συμβαίνει και στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Είναι τραγικό. Στο όνομα της προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και των παιδιών, εξαφανίζονται επί χρόνια. Αναφέρθηκε περίπτωση ΔΥ που δεν πάτησε στην δουλειά της 5,5 χρόνια. Τώρα απολαμβάνει τα προνόμια της πολύτεκνης και όλων των βαθμολογικών της προαγωγών. Αφήστε τον άλλον που πήρε 9μηνη για το παιδί του και δούλευε 12 ώρες αλλού. Να επιμείνετε στην άποψή σας και να ζητήσετε γνμδ της Νομικής Υπηρεσίας.

  ReplyDelete
 20. Θα διαφωνήσω με το σχόλιο που ζητάει από το Υπουργείο για ένα πιο ελκυστικό σχολείο για τον εκπαιδευτικό.
  Το σχολείο το κάνουμε ελκυστικό οι ίδιοι και για εμάς και πάνω από όλα για τα παιδιά.
  Δούλεψα σε σχολείο που τώρα γκρεμίζεται για να φτιάξουν άλλο και πέρασα δύο πολύ δημιουργικές και ευχαριστες χρονιές, γιατί είχαμε ωραίες συνεργασίες, όραμα, όρεξη, κέφι. Δούλεψα και σε ένα τέλειο από υλικοτεχνικής και κτιριακής άποψης σχολείο, το οποίο ήταν μία σκέτη μιζέρια. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

  ReplyDelete
 21. Anonymous12:15 pm

  Τι εννοειται οταν λετε για μεταβατικη περιοδο των πινακων που ειναι σημερα σε εξελιξη?
  οτι δηλαδη θα υπαρχουν για π.χ. 1 χρονο και μετα θα σβηστουν? η
  θα απορροφηθει ολος ο κοσμος απο τους πινακες και στη συνεχεια θα δημιουργηθει το νεο συστημα?
  παρακαλω το υπουργειο να γινει πιο συγκεκριμενο και να μην μιλαει με γενικολογα.

  ReplyDelete
 22. Ένα απόσπασμα από την παρουσία του Ι. Πανάρετου στην ΕΤ3 (13.11.2009)

  Εδώ το ρεπορτάζ της ΝΕΤ για τις προσλήψεις (γενικότερα στο δημόσιο και ειδικότερα στην παιδεία. 12.11.2009)

  ReplyDelete
 23. Πολλοί ( και στελέχη της ΟΛΜΕ ? ) είναι κατά της αξιοκρατίας του ΑΣΕΠ .
  Αν τους πεις , ''προτιμάται το ρουσφέτι?'' , σου απαντάνε ''να διοριστούν όλοι οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι''. Μετά τους ρωτάς , ''ακόμα και όσοι είχαν μπει από το παράθυρο? δεν είναι άδικο για τους άνεργους που δεν έχουν μπάρμπα στην Κορώνη? '' και σου απαντάνε ''μαζικοί διορισμοί τώρα. να διοριστούν και οι άνεργοι''.
  Λες και αν είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό μια κυβέρνηση δεν θα το έκανε ( με σκοπό να μείνει στην εξουσία άλλα 30 χρόνια .. )
  Τα παραπάνω τα γράφω σαν μια πρόβλεψη για το τι θα ακούσετε στη διαβούλευση . Θα ακούσετε και ουτοπικά ( τρελά ) πράγματα .
  Θα ακούσετε και χρήσιμα πράγματα ( και τα τρελά είναι χρήσιμα ) από ανθρώπους που παρακολουθούν χρόνια το χάλι που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης.
  Ας ελπίσουμε ότι δεν θα σας τρομάξουν οι αντιδράσεις ( που σίγουρα θα υπάρξουν ) και θα προχωρήσετε στο αίτημα της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών ( και της κοινωνίας γενικότερα ) για αξιοκρατία και διαφάνεια .
  Καλή δύναμη !

  ReplyDelete
 24. Τα κεφάλαια που αναφέρετε και αφορούν την παιδεία είναι πράγματι αυτά.Το κάθε ένα από αυτά έχει πολλές παραμέτρους που δεν είναι όλες προβλέψιμες. Η Ελλάδα ως χώρα έχει ένα ακατάστατο,σχεδόν ανοργάνωτο συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα που ξεκινά από την προσχολική αγωγή και φτάνει έως τις μεταπτυχιακές σπουδές.Οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιαδήποτε παράμετρο του εκπαιδευτικού συστήματος και σε οποιαδήποτε βαθμίδα αν δεν είναι στην βάση της ενιαίας συνολικής πολιτικής στρατηγικής με ξεκάθαρα "προσδοκώμενα αποτελέσματα" δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη, απλά θα περιμένουμε τον επόμενο "ρυθμιστή" για να ρυθμίσει τις "ατέλειες" της προηγούμενης ρύθμισης και να την ονομάσει "μεταρρύθμιση". Όλα όμως χρειάζονται μία αρχή.
  Έτσι ιεραρχίσατε, όπως λέτε,τα προβλήματα της εκπαίδευσης ξεκινώντας από τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών.Θέλετε, προφανώς, και σε επίπεδο μηνύματος προς την κοινωνία, να δείξετε το νοικοκύρεμα της εκπαίδευσης αρχίζοντας από το αυτονόητο "Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία". Δύσκολα θα βρείτε πολίτη(εκτός ίσως από κάποιους εκπαιδευτικούς) που θα διαφωνήσει με την παραπάνω πρόταση.Αυτό σημαίνει ότι οι αποσπάσεις περιορίζονται ή σταματούν τελείως.Αναλύστε προσεχτικά και με αριθμούς τα θέματα που θίγονται παρακάτω.Προφανώς, δεν θα έπερεπε να συζητάμε για αποσπάσεις σε θέσεις εκτός των φορέων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.Δεν είναι λογικό κάποιος να διορίζεται ως εκπαιδευτικός και στη συνέχεια να ολοκληρώνει το 1/3 η το 1/2 της υπηρεσίας του σε φορέα μη εκπαιδευτικό.Η άλλη διάσταση των αποσπάσεων είναι η πολλαπλότητα, αυτή που σε μία θέση για μία δουλειά υπάρχουν πολλοί για να την κάνουν. Ακόμα μία άλλη διάσταση είναι αυτή της θέσης που αντί να είναι ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να είναι ένας διοικητικός υπάλληλος (παραδείγματα πολλά: Βιβλιοθήκες, πρωτόκολλα, μισθοδοσίες, υπερωρίες κ.λπ).Τέλος, μία διάσταση των αποσπάσεων είναι και αυτή των θέσεων που μόνο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υπηρετήσουν αφού αυτό προκύπτει από το είδος και τη φύση της θέσης.Τέτοιες θέσεις είναι συγκεκριμένες και όχι πολλές όπως επιτελικές θέσεις που αφορούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τα αναλυτικά προγράμματα,τα εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταγράψουμε ποιες είναι αυτές οι θέσεις, πόσες είναι και από ποιους θα καταληφθούν είτε με απόσπαση(αξιοκρατικά και με διαφάνεια) είτε με διαγωνισμό ή προκύρηξη με αντικειμενικά κριτήρια.Πριν από αυτό όμως θα πρέπει να δούμε και ποιοι από τους εποπτευόμενους φορείς προσφέρουν διακριτές υπηρεσίες και ποιες είναι αυτές.
  Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου προκύπτει ότι οι εποπτευόμενοι φορείς με τον τίτλο "Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Υπηρεσίες,Ανεξάρτητες/Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες,Αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες" έχει 29 υπηρεσίες(χωρις τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και διευθύνσεις εκπαίδευσης). Τι προσφέρουν όλοι αυτοί οι φορείς και επιτροπές ,πώς λειτουργούν , πόσοι εργάζονται σε αυτούς και τι χρειάζονται είναι ερωτήματα για τα οποία δεν έχω βρει απαντήσεις σε έρευνες. Συμπερασματικά πάντως, είστε σε καλό δρόμο τον οποίο πρέπει να συνεχίσετε με πολύ-πολύ προσεκτικές κινήσεις γιατί υπάρχει η πιθανότητα, αν όλα γίνουν πρόχειρα, να μην έχουν ούτε τα σχολεία εκπαιδευτικούς , ούτε η εκπαίδευση διοίκηση.

  ReplyDelete
 25. Κ. Καραγιάννη αναφέρεστε στους φορείς και ανοίγετε μεγάλο ζήτημα. Προσωπικά η ίδια, και πιστεύω και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να λάβω γνώση για τους φορείς και το έργο τους. Θα ήταν καλό να γίνει κάποια δημοσίευση για την περιγραφή κάποιου φορέα, τη στελέχωση του και το έργο που κάνει (όχι που θα κάνει).
  Από τη μικρή (και πικρή) μου εμπειρία σε ένα τέτοιο φορέα, επιφορτισμένο με έναν πολύ σοβαρό ρόλο, διαπίστωσα πως το τελευταίο πράγμα για το οποίο ενδιαφερόντουσαν ήταν η παιδεία. Εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ποτέ μπει σε τάξη ή ήταν παντελώς ανίδεοι, διοικήσεις άσχετες με το αντικείμενο, άσχετες επιτροπές για άσχετα θέματα, άσχετοι ιδιωτικοί σύμβουλοι που πληρωνόντουσαν ένα σωρό χρήματα, σπατάλες, αδράνεια, αδιαφάνεια. Ένα θα σας πω. Ο συγκεκριμένος Οργανισμός με ελλειπή στελέχωση και διοίκηση διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή 50.000.000 ευρώ για δύο πολύ σημαντικές δράσεις στην εκπαίδευση.
  Ένα μπάχαλο, όπως είπε και η Υπουργός,και τί να πρωτογίνει;

  ReplyDelete
 26. απόσπασμα ανακοίνωσης της ΟΛΜΕ

  1) Η εξαγγελία για ένα νέο σύστημα διορισμών αποκλειστικά στηριγμένο στον ΑΣΕΠ
  δημιουργεί μια μεγάλη αναστάτωση σε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για πολλά χρόνια
  μαζεύουν προϋπηρεσία, ώρα την ώρα, εργαζόμενοι σε όλη της Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο
  ανατρέπονται βίαια, για μια ακόμη φορά, οι υπάρχουσες διαδικασίες και αντιμετωπίζεται ο
  εκπαιδευτικός ως «αναλώσιμο προϊόν».
  2) Αποτελεί πράξη ανάλογη της κατάργησης της επετηρίδας
  που έγινε από τον κ. Αρσένη το 1997 και θα φέρει ανάλογες μεγάλες αντιδράσεις.
  3) Η μονιμοποίηση των αναπληρωτών – ωρομισθίων μέσα από τους πίνακες αποτελεί για την
  Ομοσπονδία αδιαπραγμάτευτο αίτημα.

  http://olme-attik.att.sch.gr/files/annolme/exaggeliesYPEPTH131109.pdf

  Τα σχόλιά μου :

  1) δεν διάβασε η ΟΛΜΕ ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος για όσους πολλά χρόνια
  μαζεύουν προϋπηρεσία, ώρα την ώρα, εργαζόμενοι σε όλη της Ελλάδα ?

  2) δεν είναι υπέρ της αξιοκρατίας η ΟΛΜΕ ?

  3) θέλει μονιμοποίηση και των βυσμάτων (π.χ. όσων έπαιρναν Π.Δ.Σ. χωρίς ποτέ να πιάσουν τη βάση στον ΑΣΕΠ) η ΟΛΜΕ ?

  Υ.Γ. καλή δύναμη και πάλι εύχομαι

  ReplyDelete
 27. Μέρος 1ο

  Ειλικρινά θεωρώ ότι κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι έχετε θέληση για κάποια ανανέωση αρκεί όμως να δούμε και τι θα γίνει στην πράξη ή πως θα συνεπικουρηθούν αυτές οι ενέργειές σας. Θα ήθελα να σταθώ στα εξής, με την άδειά σας:
  Είμαι αρκετά χρόνια ωρομίσθιος καθηγητής Πληροφορικής. Όλα αυτά τα χρόνια έχω βρεθεί και εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι αντιμέτωποι με μία πολιτική φαυλότητα. Αρχικά με γυναίκες συναδέλφους, αν δεν έχουμε υπηρετήσει στο στρατό, δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα και γι` αυτό μας παρακάμπτουν. Παράλληλα για μόνιμο διορισμό υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα με λιγότερα προσόντα από άρρενες εκπαιδευτικούς έχουν διοριστεί μόνο και μόνο επειδή οι δεύτεροι δεν είχαν πάει στρατό. Έπειτα κατά τη κατάρτιση των πινάκων δεν λαμβάνονται υπόψη οι όποιες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές που έχουμε κάνει. Ακόμα και αν αυτές άπτονται του διδακτικού μας αντικειμένου. Και τέλος τα διάφορα παραθυράκια, όπως αυτό της Σιβιτανιδείου, που συνάδελφοι μπαίνουν με τελείως αναξιοκρατικές διαδικασίες έχοντας μόνο προσόν το κατάλληλο πολιτικό μέσο και ακολούθως παίρνουν και μόρια τα οποία συνυπολογίζονται ως προϋπηρεσία στον γενικό πίνακα διορισμών αναπληρωτών κλπ. σαμποτάροντας όλες τις νόμιμες προσπάθειες των υπολοίπων που πάμε με το "σταυρό στο χέρι" ή που ο δικός μας γνωστός δεν είναι τόσο ισχυρός. Ειδικά για τη Σιβιτανίδειο τα πράγματα είναι εντελώς εξοργιστικά καθώς έχουν γίνει αιτήσεις από άτομα που έχουν όλα τα προσόντα (μεταπτυχιακές σπουδές, προϋπηρεσία κλπ) και αντί αυτών προσλαμβάνονται άτομα που μόλις έχουν πάρει το πτυχίο τους ή έχουν λιγότερα προσόντα. Ενώ δε και η ίδια η διαδικασία είναι εξόχως παράτυπη και βρίθει «σκοτεινών» σημείων, καθώς η προκήρυξη γίνεται πάντα στα "κρυφά", δεν αναφέρονται οι θέσεις της προκήρυξης, αλλά ούτε και οι ποσοστώσεις που λαμβάνει κάθε στοιχείο αξιολόγησης του αιτούντος (δηλ. πόσο τις εκατό στο τελικό αποτέλεσμα συμμετέχει η προϋπηρεσία, πόσο οι μεταπτυχιακές σπουδές, πόσο η συνέντευξη κλπ) ενώ ακόμα και στα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο τα τελικά μόρια του κάθε αιτούντος εκπαιδευτικού και όχι από που προήλθαν αυτά. Τέλος έχοντας και παιδαγωγική επάρκεια θεωρώντας ότι άλλο πρόβλημα δεν θα αντιμετωπίσω ήρθε και εν μέσω θέρους τροπολογία η οποία έδινε παράτυπα και παράλογα παιδαγωγική επάρκεια σε απόφοιτους του τμήματος Διδακτικής, τη στιγμή που αυτοί οι συνάδελφοι δεν έχουν ούτε τουλάχιστον μία ώρα εποπτευόμενης διδασκαλίας σε ελεγχόμενο ή πραγματικό περιβάλλον. Σε κανένα τμήμα στο κόσμο που να δίνει παιδαγωγική επάρκεια στους αποφοίτους του, δεν νοούνται παιδαγωγικά επαρκείς οι απόφοιτοι αν δεν αξιολογηθούν στο πως διδάσκουν!!!

  Οι ενστάσεις τώρα που έχω, σε όσα αναγγέλθηκαν, είναι οι εξής:
  1. Σε ότι αφορά τον ΑΣΕΠ
  α) Το ΑΣΕΠ δεν έχει τις υποδομές να διεξάγει γραπτό διαγωνισμό για την κατηγορία ΠΕ19-20. Ο περσινός διαγωνισμός προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς μόλις τώρα βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους ΠΕ20 υποψηφίους. Ίσως τα κατάφερνε καλύτερα αν γινόταν βάση μορίων και όχι με γραπτή εξέταση.
  β) Για πιο λόγο όσοι έχουν παιδαγωγική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ, έχουν δώσει εξετάσεις για παιδαγωγικά στην ΑΣΠΑΙΤΕ και τα έχουν περάσει επιτυχώς να αναγκάζονται να ξανα-υποβάλλονται σε εξετάσεις για τα παιδαγωγικά στον ΑΣΕΠ; Δεν μηδενίζεται έτσι και η παιδαγωγική τους κατάρτιση και η ΑΣΠΑΙΤΕ σαν θεσμός και σαν ίδρυμα;

  ReplyDelete
 28. Μέρος 2ο

  γ) Ειδικά στο θέμα της διδακτικής το αποτέλεσμα είναι πολύ σχετικό. Είναι πολύ προσωπικό το πως διδάσκει κάποιος. Ένας τρόπος που μπορεί να φαίνεται ανεφάρμοστος όταν διατυπώνεται στην εξέταση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα πάντα με τους βαθμολογητές, στην πράξη μπορεί να μετουσιώνεται σε έναν αρκετά επιτυχημένο τρόπο διδασκαλίας. δ)Επίσης δεν είναι αντικειμενικό, της γνώσης των εξεταζομένων, η εξέταση στο γνωστικό. Τα θέματα ελάχιστες φορές στοχεύουν στο να αξιολογήσουν τις πραγματικές γνώσεις που θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός όταν κληθεί να διδάξει και κυρίως δεν αφορούν την διδακτέα ύλη αλλά αρκετά βρίσκονται σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά βιβλία και όχι στα σχολικά. Παράλληλα η επιστημονική κοινότητα διαφωνεί με τον ΑΣΕΠ για την ορθότητα των απαντήσεων, που δίνει αυτό, θεωρώντας άλλα σωστά ή ότι θα μπορούσε βάσει διατύπωσης να θεωρηθεί και κάποια άλλη απάντηση ως σωστή. Τέλος τα θέματα για το γνωστικό δεν επικεντρώνονται στο "λίγο απ` όλα", ώστε να συμπεριλαμβάνουν κάθε μάθημα που θα κληθεί να διδάξει κάθε εκπαιδευτικός αλλά επικεντρώνονται σε ότι ξέρει ή πιστεύει ως σημαντικό ο κάθε εισηγητής και αρκετές φορές μόνο σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, πχ Δίκτυα.
  2. Στη μεταβατική περίοδο
  Ποιά θα είναι τα κριτήρια; Θα μείνουν στους πίνακες όσοι πχ έχουν μόνο παιδαγωγική επάρκεια και θα διορίζονται από τους πίνακες 50% και 50% από ΑΣΕΠ; Αναμένουμε την αναλυτική πρότασή σας.


  Αυτό που θα ήθελα να σας προτείνω είναι

  1.Για τον ΑΣΕΠ να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για παιδαγωγικά και διδακτική όσοι έχουν περάσει επιτυχώς της εξετάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ

  2. Τα θέματα του ΑΣΕΠ στο επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου να καταρτίζονται από εν ενεργεία καθηγητές πληροφορικής που διδάσκουν στην δευτεροβάθμια και δεν βρίσκονται σε κάποια γραφεία Διευθύνσεων ή είναι πανεπιστημιακοί.

  3. Να μην υπολογίζονται ως μόρια προϋπηρεσίας όσο μόρια έχουν λάβει μέχρι τώρα συνάδελφοι, από την υπηρεσία τους σε σχολές όπως η Σιβιτανίδειο καθώς αυτά δεν τα έλαβαν με νόμιμο τρόπο αλλά με αντισυναδελφικό και παράτυπο τρόπο.

  4. Να τοποθετούνται μόνο πτυχιούχοι τμημάτων πληροφορικής τόσο στις διοικητικές όσο και στις καθηγητικές θέσεις πληροφορικής. Είναι εξωφρενικό να υπάρχουν καθηγητές πληροφορικής ή προϊστάμενοι πληροφορικής ή οποιοιδήποτε άλλοι αξιωματούχοι σε θέσεις πληροφορικής χωρίς να ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ20 και ΠΕ19, τις κατηγορίες πληροφορικής.

  ReplyDelete
 29. Όσοι έδωσαν ασεπ πέρσι βασίστηκαν στο ισχύον σύστημα και κάνανε μια προσπάθεια με την επίγνωση αυτής της πραγματικότητας. Δύο χρονιές και μια κάπως ισορροπημένη κατάσταση με τον αριθμό των αναπληρωτών-ωρομισθίων, που προσλαμβάνονταν τα τελευταία χρόνια, μπορούσαν να οδηγήσουν σε ρεαλιστικότερο αποτέλεσμα σε σχέση με τα πολύ χαμηλά ποσοστά του άμεσου διορισμού . Και αυτό είναι εντελώς λογικό και θεμιτό με βάση τα ισχύοντα. Το παράλογο έρχεται με την ξαφνική προσθήκη των οαεδιτών κλπ αρχικά και με την τωρινή παρέμβαση της υπουργού. Ο σχεδιασμός που κάνει κάποιος με ορίζοντα τουλάχιστον δύο χρόνων είναι νόμιμος. Μια ξαφνική μεταβολή των όρων πρέπει να βασίζεται σε σοβαρούς λόγους. Είναι εντελώς έξω απ’ το πνεύμα των έντιμων προθέσεων η βιαστική αλλαγή των κανόνων. Οι εκπαιδευτικοί με όποιο τρόπο και αν μετέχουν στην εκπαίδευση δεν παύουν να αποτελούν ένα σύνολο. Ο λόγος και η στάση απέναντι σε κατηγορίες εκπαιδευτικών απηχεί και στους υπόλοιπους. Το ότι υπάρχει οξύς ανταγωνισμός για διορισμό δεν αλλοιώνει το γεγονός ότι πρωταγωνιστούν σε αυτό που ονομάζουμε εκπαίδευση.

  ReplyDelete
 30. Thanassis9:41 am

  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
  ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ ΩΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ. ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ "ΑΝΑΨΕ" ΠΟΛΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΚΛΑΟ ΕΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.
  ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!

  ReplyDelete
 31. Anonymous5:54 am

  Κ. Υφυπουργέ καλησπέρα,
  Με χαρά βλέπω να αναπτύσσεται εδώ ένας διαφορετικού τύπου διάλογος σε σχέση με την αντιμετώπιση και τα σχόλια πάνω στις δηλώσεις της υπουργού που βλέπει κανείς σε διάφορα άλλα σημεία στο Internet.

  Είναι φανερό ότι υπαρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που είδαν τις δηλώσεις αυτές θετικά. Ακόμα περισσότερο, πολλοί σκέφτηκαν ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω δε ότι αν δεν ξεκινήσουν οι αλλαγές από την εκπαίδευση, τίποτα τελικά δεν μπορεί να αλλάξει.

  Οι εκπαιδευτικοί όμως που αγαπούν τη δουλειά τους, που συμφωνούν στο ότι στο κέντρο του εκπαιδευτικού συστήματος (πρέπει να) είναι ο μαθητής, πρέπει να έχουν κάτι απτό στα χέρια τους για να εκφράσουν την άποψή τους ενάντια σε όλους αυτούς που ήδη "ξεσηκώθηκαν", γιατί θίγονται ατομικά από τις προτεινόμενες αλλαγές.

  Εδώ λοιπόν βρίσκεται η μοναδική διαφωνία μου με τον τρόπο που έγιναν οι συγκεκριμένες εξαγγελίες. Θα πρέπει κατα τη γνώμη μου να υπάρξει και η εξαγγελία του οράματος που έχετε για την εκπαίδευση, όχι γενικόλογα αλλά με χρονοδιαγράμματα και επιμέρους στόχους. Μόνο έτσι η "σιωπηρή" πλειοψηφία (είτε στην κοινωνία είτε στην εκπαίδευση) θα αρχίσει να μιλά και να απαιτεί από τους φορείς που (υποτίθεται ότι) την εκφράζουν να λάβει υπόψη και τις δικές τους θέσεις. Ίσως δεν είστε σε θέση να μιλήσετε ακόμα με συγκεκριμένο τρόπο (λογικό), αλλά πρέπει να πείτε με σαφήνεια πότε θα είστε.

  θα ήθελα τέλος να κάνω και μία πρόταση που έχει σχέση με τα παραπάνω. Βρείτε έναν τρόπο να ακουστούν οι απόψεις των μάχημων εκπαιδευτικών πάνω στις αλλαγές που σχεδιάζετε στην εκπαίδευση. Όχι μόνο μέσω ίντερνετ, αλλά και οργανωμένα. Μόνο αυτοί ξέρουν τι γίνεται ακριβώς μέσα στα σχολεία. Π.χ. όπως ο συνήγορος του πολίτη (παιδιού) δημιούργησε ομάδα μαθητών και έφτασε να προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στα σχολεία, θα μπορούσε και το υπουργείο να καλεσει εθελοντές εκπαιδευτικούς για να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας που θα προτείνουν μία σειρά αλλαγών στην εκπαίδευση. Το πώς θα εκτελεστεί αυτό βέβαια για να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα θα το αποφασίσετε εσείς στο υπουργείο. Για φέτος βέβαια θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και πολλούς από τους αποσπασμένους στο υπουργείο (όσους έχουν εμπειρία από τάξη βέβαια και τη θέληση για δουλειά!).

  Με εκτίμηση (και ελπίδα).
  Α.Σ. καθηγητής μαθηματικών (και όχι μαθηματικός) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  ReplyDelete
 32. kalispera
  TOSA KOMPOYTER STO YPOYRGEIO TI 8A TA KANETE???
  EAN DEN TA XREIAZESTE STEILTE TA SE SXOLEIA STH KSEXASMENH ELLADA !!!!

  me ektimisi
  HB

  ReplyDelete
 33. Anonymous1:38 am

  Γειά σας κύριε υφυπουργέ,
  Το θέμα που θα ήθελα εγώ να θίξω αφορά στη δια βίου μάθηση, που προστέθηκε και στον τίτλο του Υπουργείου και πολλοί θεώρησαν ότι αυτό σηματοδοτούσε και την αναβάθμισή της. Τι βλέπουμε, όμως; Το Υπουργείο έχει εξαγγείλει τους βασικούς του στόχους για όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά περί δια βίου μάθησης ουδέν. Φαντάζομαι να γνωρίζετε κύριε υφυπουργέ ότι μια μερίδα εκπαιδευτικών ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη δια βίου μάθηση. Πέρα απ' το γεγονός ότι η πληρωμή τους γίνεται με καθυστέρηση αρκετών μηνών, για τη φετινή σχολική χρονιά δεν έχει λειτουργήσει ακόμη καμία απ' τις δομές του ΙΔΕΚΕ, φέρνοντας σε απόγνωση εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Θα ασχοληθεί ποτέ το Υπουργείο και με το ζήτημα αυτό, που σε επίπεδο προεκλογικών εξαγγελίων θεωρούνταν ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή;
  Ελπίζοντας σε κάποια απάντηση, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

  ReplyDelete
 34. Συγχαριτήρια για την εκλογή σας μακάρι να κάνετε όλα αυτά που έχετε πει. Μου άρεσε πολύ η θέση σας για την διαδικτυακή διακυβέρνηση . Πολύ καλή σκεψη θα ήταν η ανάρτηση στο διαδικτυο κάθε προτεινόμενου νομοσχεδίου, να ακολουθεί η σχολίαση από τους ενδιαφερόμενους , ακολούθως να γίνεται διόρθωση του νομοσχεδίου αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και τα σχόλια των ενδιαφερομένων για το συγκεκριμμένο θέμα και μετά να πηγαίνει στη βουλή για ψήφιση.
  Ένα θέμα που ήθελα να θίξω είναι η αδικία που υπάρχει στα σχολεία σχετικά με τους διοικητικούς υπαλλήλους που εργάζονται σαν γραμματεις στα σχολεία. Υπάρχουν σχολεία που από το νόμο λόγω μικρού αριθμού μαθητών δεν έπρεπε να έχουν γραμματέα και σχολεία με 320 μαθητές που θα έπρεπε να έχουν και δεν έχουν γραμματέα. Καταλαμβαίνεται λοιπόν το έντονο προβλημα που υπάρχει σε ένα σχολείο με 320 μαθητές χωρίς γραμματέα. Οι εκπαιδευτικοί και οι υποδιευθυντές αναγκάζονται σε βάρους του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού τους έργου να προσφέρουν και επιπλέον εργασία γραμματείας. Φυσικά μιλάω για συγκεκριμμένο σχολείο το οποίο εδώ και 3 χρόνια από τότε που πήρε σύνταξη η διοικητικός υπάλληλος που ήταν γραμματέας δεν τοτοθετήθηκε άλλος στη θέση της. Η εξυπηρέτηση γίνεται με συνάδελφο εκπαιδευτικό που έρχεται στο σχολείο για 2 ημέρες την εβδομάδα και τα υπόλοιπα γίνονται από εκπαιδευτικούς και τους υποδιευθυντές. Πραγματικά διερωτάμε δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι σε καμία δημόσια υπηρεσία που να μην έχει αντικείμενο για να τοποθετηθεί στο σχολείο αυτό; ή δεν θα έπρεπε να μετακινηθεί διοικητικός υπάλληλος από σχολείο με λίγα παιδιά και να τοποθετηθεί σε αυτό το σχολείο που πληρεί από το νόμο τις προυποθέσεις να έχει διοικητικό υπάλληλο;
  Μπορείται να κάνετε κάτι να βοηθήσεται;

  ReplyDelete
 35. Anonymous1:07 pm

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.ΑΡΑΓΕ ΜΕ ΤΙ ΜΟΥΤΡΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ???ΛΙΓΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!

  ReplyDelete
 36. είναι σημαντικό η προϋπηρεσία να παραμείνει.
  Γιατί θα αποτελεί κίνητρο να πάει κάποιος αναπληρωτής και ωρομίσθιος, αλλά και πρακτικά γιατί βάζει τον εκπαιδευτικό στην διαδικασία εξοικίωσης , προσαρμογής απόκτησης εμπειρίας στο δημόσιο σχολείο που δεν θα πρέπει στο τέλος να πηγαίνει χαμένη. Η επιτυχία στον ασεπ είναι επίσης σημαντική, γιατί από εκεί θα τροφοδοτείται η αναπλήρωση κλπ.
  Επίσης θα μπορέσει να συνθέσει την παρούσα κατάσταση με τις βασικές αξίες διαφάνειας και αξιοκρατίας.
  Γιατί κάποιος να πάει αναπληρωτής και η προϋπηρεσία του να ενσωματώνεται στη βαθμολογία των διοριστέων; Δεν αποτελεί αδικία για τους άλλους που διαγωνίστηκαν.
  Με ποιο ποιοτικό ή ποσοτικό κριτήριο γίνεται αυτή η προσαύξηση; Εντάξει πήγες δύο χρόνια αναπληρωτής πάρε 2 μονάδες παραπάνω από τους άλλους στο διαγωνισμό. Και άλλες μονάδες για μεταπτυχιακούs κλπ που αυτούς τους προκρίνεις γιατί τους θες στην εκπαίδευση. Τον αναπληρωτή δεν τον προσελκύεις τον έχεις ήδη.
  Αυτόν που θα πάρεις αναπληρωτή τον παίρνεις από την λίστα αφού είναι παραλίγο διοριστέος, και τον διορίζεις αργότερα αφού συμπληρώσει ένα όριο προϋπηρεσίας.
  Γιατί να τον βρει κάποιος μπροστά του σε άλλο διαγωνισμό για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, που έτσι δεν θα είναι συγκεκριμένος.

  ReplyDelete
 37. Anonymous1:13 am

  Καλημέρα σας,

  "Mε απόφαση της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου, διακόπτεται προσωρινά η ανάληψη καθηκόντων των υπευθύνων στις νέες σχολικές βιβλιοθήκες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ.

  Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν, μέχρι την αναπλήρωσή τους, στις θέσεις που υπηρετούσαν πριν την τοποθέτησή τους ως υπευθύνων σχολικών βιβλιοθηκών, προκειμένου να μη δημιουργηθούν διδακτικά κενά και να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων"

  Σκοπεύετε επιτέλους να τοποθετήσετε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ στις σχολικές βιβλιοθήκες? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν απόφοιτοι βιβλιοθηκονόμοι από 1 ΑΕΙ και 2 ΑΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας και να μην μπορούμε να εργαστούμε σε θέσεις που προορίζονται για εμάς.

  Οι καθηγητές στις αίθουσες και οι βιβλιοθηκονόμοι στις βιβλιοθήκες!!!

  Ευχαριστώ πολύ

  ReplyDelete
 38. Pop quiz: Περί κωδικοποίησης η ερώτηση:

  Έστω ότι χρειάζεται να αποσπασθεί ένας πληροφορικός από κάποιο λύκειο σε κάποιο γυμνάσιο για 2 ώρες. Έστω ότι υπάρχουν τρία γενικά λύκεια και τέσσερα τεχνικά. Έστω ότι σε κάθε λύκειο, γενικό και τεχνικό, πλεονάζουν πληροφορικοί. Ποιος πληροφορικός θα μετακινηθεί και γιατί;

  Όσο κι αν έψαξα, κάποια εγκύκλιο ή κάποιο νόμο, που να περιγράφει τι γίνεται στην παραπάνω κατάσταση, δεν βρήκα. Δυστυχώς το παραπάνω σενάριο μόνο θεωρητικό δεν είναι. Και ενώ υπάρχει διαδικασία για να χαρακτηριστεί κάποιος σε ένα, συγκεκριμένο, σχολείο υπεράριθμος, το τι γίνεται όταν υπάρχουν σε πολλά σχολεία υπεράριθμοι της ίδιας ειδικότητας δεν περιγράφεται πουθενά.

  Αποτέλεσμα; Αδιαφάνεια και ευνοιοκρατία. Μετακινούνται συνάδελφοι χωρίς κανένα ξεκάθαρο κριτήριο (πέρα απ' το ποιον δεν θέλει να δυσαρεστήσει η διεύθυνση). Δεν υπάρχει πουθενά ένας πίνακας που να εξηγεί ποιοι ήταν οι υπό εξέταση εκπαιδευτικοί και σύμφωνα με ποια κριτήρια και ποια εγκύκλιο μετακινήθηκε ο ένας και όχι ο άλλος.

  Ένα -από τα δεκάδες- παραδείγματα αδιαφάνειας και απροσδιοριστίας που ορίζουν την καθημερινότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών (και κατά συνέπεια χιλιάδων μαθητών).

  Υ.Γ. Αυτό το άθλιο site του ΥΠΕΠΘ πότε θα το ανανεώσετε;

  Υ.Υ.Γ. Ως πότε θα πρέπει να υπομένουμε proprietary formats σε δημόσια δεδομένα;

  ReplyDelete
 39. Anonymous3:02 am

  Θεωρώ ότι το μεικτό σύστημα διορισμών 60% από ασεπ και 40% από προϋπηρεσία είναι δοκιμασμένο, και το δικαιότερο που εφαρμόστηκε ποτέ.Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  ReplyDelete
 40. Βλέπω ότι στη διαβούλευση έχουν πέσει με τα μούτρα και ψηφίζουν όλοι όσοι θέλουν να πάνε κόντρα στην απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ για αξιοκρατία και διαφάνεια . Αντιπολίτευση , ΟΛΜΕ , Σιβιτανίδειοι , ΟΑΕΔιτες , ΠΔΣιτες , αναπληρωτές που φοβούνται ότι δεν θα τους πιάσει η μεταβατική περίοδος , όλοι ψηφίζουν κατά της αξιοκρατίας ! Όσοι είναι υπέρ της αξιοκρατίας κοιμούνται ύπνο βαθύ και δεν συμμετέχουν .
  Ελπίζω να μην κάνετε πίσω !
  Αξιοκρατία και διαφάνεια περιμένουμε !

  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=9&cp=11#comments

  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=11&cp=83#comments

  ReplyDelete
 41. Anonymous9:56 am

  Με κόπο και αγώνα μάζεψα(ξεκίνησα πριν από την κατάργηση της επετηρίδας)τα μόρια προϋπηρεσίας μου. Δεν έκανα κάτι παράνομο, βάδισα όλα αυτά τα χρόνια σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας.Στο πέρασμα των χρόνων είδα''βύσματα''(συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, όμως χρησιμοποιείται πολύ τελευταία)να με προσπερνούν και να βολεύονται.Ποτέ δεν είχα το''μέσο'', γι'αυτό άλλωστε στράφηκα προς την εκπαίδευση(στην οποία,όμως, τελικά,έδωσα και δίνω την ψυχή μου,όποτε μου ζητηθεί) μια και με την επετηρίδα κάποια στιγμή θα διοριζόμουν.Ας σημειώσω εδώ πως προέρχομαι από αγροτική οικογένεια.Οι γονείς μου έφτυσαν αίμα για να μας σπουδάσουν (έχω άλλα δύο αδέρφια)ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.Ο πατέρας μου 80 χρονών πια και η μητέρα μου 70 ακόμα περιμένουν το διορισμό μου. Φέτος δουλεύω στην πρόσθετη(λόγω παλαιότητας πτυχίου).Όλα αυτά τα χρόνια δε μου έδωσαν ούτε ένα τέταρτο πρόσθετης(καταλαβαίνετε το λόγο).Η χαρά μου και των δικών μου(εδώ να πω πως είμαι και παντρεμένη με ένα παιδί)δεν περιγραφόταν!Το όνειρο χρόνων θα γινόταν πραγματικότητα με τα φετινά μόρια.Όμως και πάλι στην πλευρά των αδικημένων με βλέπω.Με την κατάργηση της επετηρίδας έσκυψα το κεφάλι και συνέχισα να βαδίζω ελπίζοντας, και τώρα μου ζητάτε να κάνω το ίδιο.Ναι, να το σκύψω και πάλι, μόνο που τώρα δεν είμαι νέα όπως τότε...Μιλάνε για τόπο στα νειάτα(συμφωνώ),όμως και εμείς ήμαστε κάποτε νέοι με όνειρα ελπίδες και σχέδια ζωής που χάθηκαν στο πέρασμα των χρόνων γιατί κάποιοι έτσι θέλησαν!Ναι συμφωνώ να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, μην ξεχνάτε όμως και εμάς τους παλιούς που για τη θέση στην οποία βρισκόμαστε μόνο εμείς δε φταίμε!Πολύ καλή η τελευταία απόφαση για την πρόσθετη.Κάντε κάτι ανάλογο και στο πλαίσιο των διορισμών.Οι νέοι έχουν και το χρόνο μαζί τους,εμείς ούτε αυτόν!Θα μπορούσα να γράφω με τις ώρες(τα παράπονα και τα βάσανα είναι πολλά), όμως σας κατανοώ και σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε την επιστολή μου!Τελειώνοντας θα ήθελα να σας επισυνάψω και ένα άρθρο από την alfavita*, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας.Απλώς,ψηφίζοντας σας,πιστέψαμε σ'ένα καλύτερο μέλλον.Μη μας το στερήσετε!Με σεβασμό και εκτίμηση μια χρόνια πάσχουσα αδιόριστη εκπαιδευτικός!

  *
  http://www.alfavita.gr/ank_b/ank29_11_9_936.php

  ReplyDelete
 42. Τα παρακάτω είναι από τη διαβούλευση ( για το σύστημα διορισμών ) .


  από knkn - — Νοεμβρίου 27, 2009 @ 1:25 μμ


  Αρχικά θα τονίσω πως η αρχική τοποθέτηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της αξιοκρατίας. Ως καλοπροαίρετος συνομιλητής αποδίδω τις όποιες παραλήψεις στην διάθεση της ηγεσίας του υπουργείου να ακούσει την άποψη εκπαιδευτικών που παρακολουθούν χρόνια το θέμα αυτό και κατά συνέπεια μπορούν να βοηθήσουν . Γι αυτό δεν γίνεται η διαβούλευση άλλωστε ;

  Τα σχόλια και οι απόψεις μου :

  1) Σωστό είναι να υπάρξει ένας ενιαίος ( αξιοκρατικός μέσω Α.Σ.Ε.Π. ) τρόπος διορισμού . Σωστό είναι στο βαθμό του διαγωνισμού να υπάρχουν προσαυξήσεις από βαθμό πτυχίου , μεταπτυχιακά , προϋπηρεσία , επιτυχίες σε παλαιότερους διαγωνισμούς .

  2) Σωστά θα υπάρξει μεταβατική περίοδος για να μην αδικηθούν όσοι ήταν κοντά στο διορισμό μέσω των τωρινών πινάκων. Θα πρότεινα όμως να μπει ο όρος τουλάχιστον μιας επιτυχίας ( να έχουν πιάσει τη βάση σε έναν τουλάχιστον παλαιότερο ή επόμενο διαγωνισμό ) ακόμα και γι αυτούς !

  3) Μετά τη μεταβατική περίοδο η προϋπηρεσία θα μετράει ως προσαύξηση στον βαθμό του Α.Σ.Ε.Π. . Κατά τη γνώμη μου λοιπόν , κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι δεν θα έχει κίνητρο κάποιος για να πάει αναπληρωτής . Αν πάει , η προσαύξηση μπορεί να είναι ικανή να τον βοηθήσει να ''προσπεράσει'' κάποιους και να διοριστεί ( και αν δεν πάει , ίσως τον προσπεράσει κάποιος άλλος που πήγε ) .

  4) Όσοι είναι επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π. ( κάτω από τον τελευταίο που διορίστηκε ) θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε αναπληρωτές και να πάρουν προσαύξηση στον επόμενο διαγωνισμό . Ως εδώ καλά ! Γιατί να μετράει όμως η προϋπηρεσία που πήρε κάποιος ( π.χ. ) από την εκκλησιαστική εκπαίδευση ή τη Σιβιτανίδειο ή τον ΟΑΕΔ όπου δεν υπάρχει διαφάνεια ; Σωστά κλείσατε το παράθυρο ρουσφετιού της Π.Δ.Σ. . Κλείστε και τα υπόλοιπα παράθυρα !

  5) Κάποιος που έγραψε 60 σε δύο διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και κάποιος άλλος που έγραψε 60 σε τρεις διαγωνισμούς θα έχουν την ίδια προσαύξηση σε επόμενο διαγωνισμό ; Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να πάρει λίγο μεγαλύτερη προσαύξηση ο έχον πιο πολλές επιτυχίες . Θα μπορούσατε ( π.χ. ) να δίνεται ''ολόκληρη'' προσαύξηση στον τελευταίο διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. και ''μισή'' προσαύξηση στους παλαιότερους διαγωνισμούς .

  ReplyDelete
 43. Τα παρακάτω είναι από τη διαβούλευση ( για μεταθέσεις και αποσπάσεις ) .

  από knkn - — Νοεμβρίου 26, 2009 @ 10:38 πμ

  Αρχικά να πω πως συμφωνώ με τις βασικές αρχές της ( γενικόλογης ) αρχικής τοποθέτησης .

  Παρατηρήσεις και προτάσεις :

  1) Ίσως είναι καλύτερα να γίνουν μετατάξεις ( με διαφάνεια ) για τους φορείς . Έτσι το όφελος θα είναι πολλαπλό . Δεν θα είναι αναγκαίες τόσες πολλές αποσπάσεις σε φορείς όπως το ΥΠΕΠΘ . Ταυτόχρονα θα φύγουν από τις τάξεις κάποιοι συνάδελφοι που στην πορεία διαπίστωσαν ότι δεν τους '' ταιριάζει '' η διδασκαλία και προτιμούν τα γραφεία . Τέλος ( και δεδομένου ότι θα υπάρχει διαφάνεια στις λιγότερες αποσπάσεις που θα γίνονται ) θα σταματήσει το ρουσφέτι που επικρατούσε τόσα χρόνια με ευθύνη των πολιτικών που μάζευαν ψήφους ( ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν ότι κάνουν ).

  2) Λέτε '' Καμιά υπηρεσιακή μεταβολή (μετάθεση ή απόσπαση) δεν θα γίνεται χωρίς να αντιμετωπίζεται η αντίστοιχη κάλυψη του κενού που πιθανά δημιουργείται. '' και αυτό ακούγεται σωστό . Όμως πρέπει να προσέξετε με ποιόν τρόπο θα γίνει αυτό . Κάποιος διορίζεται σε δυσπρόσιτο σχολείο . Μετά από δύο χρόνια κάνει αίτηση μετάθεσης . Την θέση του θα πάρει ένας νεοδιόριστος και πάει λέγοντας . θέλω να πω ότι την θέση του δυσπρόσιτου μπορεί να μην την ζητήσει κάποιος για μετάθεση ή απόσπαση αλλά θα καλυφθεί από νεοδιόριστο . Πως αλλιώς θα γίνει η κάλυψη του κενού που δημιουργείται στο δυσπρόσιτο ;

  3) Φυσικά το τέλος των πλασματικών μορίων θα μειώσει τα κενά στα δυσπρόσιτα . Όμως το παράξενο είναι ότι υπάρχουν ένα σωρό κενά και στα σχολεία της Αθήνας ! Απόδειξη οι πολλές προσλήψεις αναπληρωτών στην Αθήνα . Γιατί λοιπόν δεν άνοιγαν πιο πολλές θέσεις στην Αθήνα κατά τις μεταθέσεις ; Ο λόγος πιθανότατα είναι διπλός . Ανοργανωσιά από τη μια και πελατειακό κράτος από την άλλη . Γιατί οι πολιτικοί προτιμούσαν να έχεις την ανάγκη της απόσπασης παρά να πάρεις μετάθεση καθαρά . Προτείνω λοιπόν να καλυφθούν αρχικά με τις προσεχείς μεταθέσεις όλα τα κενά των περιοχών που έχουν ζήτηση ( των πόλεων συνήθως ) και στην συνέχεια να γίνουν ( με την βοήθεια και του 1 δις ) προσλήψεις νεοδιόριστων στα υπόλοιπα σχολεία ( δυσπρόσιτα και όσα δεν έχουν ζήτηση γενικά ) . Να μπει μια τάξη ( με διαφάνεια ) επιτέλους .

  ReplyDelete
 44. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  1) Μόνιμους Μαζικούς Διορισμούς στο δημόσιο σχολείο
  2) -Όχι στην απαξίωση της προϋπηρεσίας ,όχι στην κατάργηση του πίνακα προϋπηρεσίας
  3) -Κατάργηση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ
  4) ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ ΠΙΑ

  Τα σχόλιά μου :
  1) Αναμενόμενο αίτημα
  2) Αναμενόμενο αίτημα επίσης
  3) Και εδώ γελάει το σύμπαν . Και ποιοι θα μπαίνουν στους πίνακες που λέτε να μην καταργηθούν ? τα ανίψια του μπάρμπα από την Κορώνη ?
  4) αυτό ξανά πες το ! Επιτέλους αξιοκρατία !

  Υ.Γ. και ποιος είσαι εσύ που κρίνεις μια ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ κύριε knkn ? Καλά λέτε.. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη ..

  ReplyDelete
 45. Anonymous8:43 am

  KNKN από την απάντησή σου φαίνεται πως είτε εγκάθετος είσαι είτε άσχετος παντελώς με τον τρόπο διορισμού και πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού. Το συγνώμη σου δεν χρειάζεται..Απαλλάσσεσαι λόγω βλακείας.

  ReplyDelete
 46. Από την απάντησή σου είναι ξεκάθαρο ότι έχεις χάσει την ψυχραιμία σου πάντως .

  ReplyDelete
 47. Anonymous1:28 pm

  Me tosa papagalakia pou propagandizoun tis theseis tis Diamantopoulou kai apo afta pou lene faneronoun oti einai asxetoi me ton ekpaideftiko klado apla mpainoun mono gia na propagandisoun tin kommatiki tous grammi nai exo xasei kai tin psixraimia mou kai tis elpides mou oti aftos o topos mporei na ftiaksei...

  ReplyDelete
 48. Ο παραπάνω ( ''σχετικός'' ) συνάδελφος ( ? ) θα γνωρίζει φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι ( ''άσχετοι'' ) που φωνάζουν υπέρ της αξιοκρατίας επί μια δεκαετία τουλάχιστον ( και σίγουρα πριν τη Διαμαντοπούλου ).
  Για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει τις θέσεις αυτές παραπέμπω ενδεικτικά :

  http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=10822.0

  http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=12025.0

  http://clubs.pathfinder.gr/asep

  ReplyDelete
 49. Anonymous2:38 am

  Η ηλικία διορισμού στην εκπαίδευση- και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου- είναι πλέον άνω των 32 ή και των 35 ετών!!!!
  Δεν είναι δυνατόν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που προσπαθούσαν επί χρόνια να επιτύχουν σε ΑΣΕΠ και γυρνούσαν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ωρομίσθιες να μην έχουν το δικαίωμα να τεκνοποιήσουν ως νεοδιόριστες και να μην λαμβάνουν τις νόμιμες άδειες!!!
  Πότε δηλαδή να αρχίσουμε οικογένεια συνάδερφοι? Διοριζόμαστε π.χ. στα 32 και περιμένουμε και δύο χρόνια ως νεοδιόριστοι χωρίς δικαιώματα...οπότε αισίως ξεκινάμε προσπάθειες στα 34???? Μήπως να αρχίσουμε να καταψύχουμε ωάρια????
  Ή μήπως θα έπρεπε αντίθετα να εναντιωθούμε απέναντι στις πολιτικές που φτάνουν τους νέους να μένουν με τους γονείς τους μέχρι τα 35, ανασφάλιστοι και χωρίς (πολλές φορές) επίδομα ανεργίας, καθώς το ωρομισθιλίκι δεν είναι πάντα ικανό να μας παρέχει ούτε καν αυτό το επίδομα....
  Για να σκεφτόμαστε και λίγο σαν άνθρωποι!!!
  Συνάδερφοι νομίζω ότι το ελληνικό δημόσιο περισσότερα λεφτά θα χάσει από τις τεχνικές γονιμοποίησης που θα πληρώσει σε όλες τις υπαλλήλους που προσπαθούν να κάνουν παιδιά μετά τα 35, παρά από αυτές που μόλις διορίζονται επιτέλους και ξεκινούν να κάνουν οικογένεια.
  Άλλωστε μπορούν οι τοποθετήσεις να γίνονται με σωστά κριτήρια και έτσι να μην αναγκάζονται οι έγκυες να βγάζουν επαπειλούμενη, το οποίο είναι λογικό όταν στα 30+ έγκυος καλείσαι να διδάξεις στα Ψαρά!!!!
  Είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο θέμα στη συζήτηση αυτή?

  ReplyDelete
 50. Μια ερώτηση:
  Μήπως κι εγώ που βλέπω τη συσπείρωση των βυσμάτων είμαι παπαγαλάκι?
  Προφανός αν υπήρχε ένας νόμος που επέτρεπε να κλέβουν οι "ταδε"... όταν κάποιος υπουργος θα ζητούσε την κατάργησή του όλοι οι "τάδε" θα ήταν συσπειρωμένοι έξω από το γραφείο του... θα γράφαν και θα ψηφίζαν στην πιθανή διαβούλευση... οι πολλοί (Στο Ελλαδιστάν) δεν θα πέρναν μέρος: "Έλα μωρέ... τι θα αλλάξει?... Αστο και βλέπουμε..."
  Αυτό δε σημαίνει πως τα παραθυρακια πρέπει να μείνουν ανοιχτά... Υπάρχουν καταψηφισμένα κείμενα στη διαβούλευση που λένε απλώς: "κλείστε τα παράθυρα"...
  Η συσπείρωση ειναι φανερή και σε αυτό βοηθάει η προπαγάνδα (σε αντίθεση με τα παπαγαλάκια)...
  ΥΓ: Χωρίς να συμφωνώ απόλυτα με την κ Υπουργό και χωρίς να έχω ψηφίσει την παράταξή της

  Επώνυμος:
  Λελεδάκης Κωστής
  Ωρομίσθιος Φυσικός

  ReplyDelete
 51. Εστω οτι υπήρχε κάποτε ένας νόμος στην Ελλάδα που επέτρεπε στους "ταδε" να κλέβουν... Έστω οτι έβγαινε ένας υπουργός και ξεκινούσε διαβούλευση για κατάργηση του παραπάνω νόμου...
  Προφανώς στο "Ελλαδιστάν" στη διαβούλευση θα πέρναν μέρος κυρίως οι"θυγόμενοι"... θα υπήρχε πολύ έντονη συσπείρωση και θα πηγαίναν συνεχώς σε πορείες έξω από το γραφείο του Υπουργού διεκδικόντας το "δίκιο" και τα "κεκτημένα" τους...
  Όσο για τους υπόλοιπους... θα επικρατούσε το σύνηθες "Δε βαριέσαι"...

  ΥΓ1:Προσωπικά δεν αισθάνομαι παπαγαλάκι, δεν τυχαίνει να έχω στηρίξει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση με την ψήφο μου και ούτε συμφωνώ απόλυτα με την κα Υπουργό...
  Έλεος όμως... δε μπορεί να καταψηφίζονται κείμενα που λένε απλώς "κλείστε τα παρτάθυρα"... Υπάρχουν και τέτοια στη διαβούλευση...
  Αυτό κάτι σημαίνει...

  Επώνυμος με την εξής πρόταση:
  http://www.opengov.gr/ypepth/?option=comment_view&comment_id=1934

  Και για του λόγου το αληθές κάποια άλλα καταψηφισμένα:
  http://www.opengov.gr/ypepth/?option=comment_view&comment_id=19

  http://www.opengov.gr/ypepth/?option=comment_view&comment_id=42

  ReplyDelete
 52. Με αφορμή τις τελευταίες καταχωρήσεις, παίρνω αφορμή και επανέρχομαι για να διατυπώσω κάποιους προβληματισμούς που έχω.
  Έστω ότι υπήρχε ένας νόμος που θα επέτρεπε στους τάδε να κλέβουν. Γιατί να αντικατασταθεί από ένα ακόμα πιο αναξιοκρατικό νόμο και συνάμα να καταδικάσει και αυτούς που "συγκατοικούσαν" με όσους κλέβανε;
  Έχω γράψει και πιο πάνω για πιο λόγο ο ΑΣΕΠ είναι αναξιόπιστος και δεν αναδυκνύει τον πιο άξιο. Παράλληλα για να συμπληρώσω και την προηγούμενη ανάρτησή μου, ο ΑΣΕΠ αναδεικνύει αυτόν που έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα σχετικά φροντιστήρια, και ενώ με το νόμο 2190/1994 απαγορεύεται το ΑΣΕΠ, (πιθανώς επειδή συνεργάζεται μαζί τους;), δεν έχει κάνει τίποτα ως όφειλε για να αντιμετωπίσει το γεγονός....
  Αναλυτικότερα αυτά που θα ήθελα να ΠΡΟΣΘΕΣΩ στην προηγούμενη ανάρτησή μου είναι τα ακόλουθα τα οποία βρήκα και αντιγράφω επί λέξη στο δημόσιο διάλογο του ΑΣΕΠ συμπληρώνοντας μόνο πως εγώ σαν άτομο με μαθησιακές δυσκολίες αδυνατώ να αξιολογηθώ από ένα τέτοιο διαγωνισμό. Πρέπει να μείνω λοιπόν απ` έξω; Δεν υπάρχει καμία επιστημονική εργασία που να διευκρινίζει ότι ο ΑΣΕΠ μπορεί να με αξιολογήσει ισότιμα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ότι δεν αντιμετωπίζομαι, αν και αθέλητα, ρατσιστικά από αυτό το τρόπο αξιολόγησης.

  ReplyDelete
 53. Part No 4

  Το απόσπασμα λοιπόν έχει ως εξής:

  "Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης των εκπαιδευτικών ακολουθούν ένα μεικτό και περίπλοκο σύστημα που όπως όλοι γνωρίζουμε υπολειτουργεί σε βάρος του εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας , όμοιό του νομίζω ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Πέραν των λόγων ουσίας (ισότητα κ.α) είναι προφανές ότι μέσα σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο το μοναδικό που δεν υπάρχει είναι προκαθορισμένοι κανόνες. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του ραβε-ξήλωνε & αποφασίζω και διατάσσω χωρίς ιδιαίτερο βάθος σκέψης...
  To σύστημα δεν μπορεί να προασπίσει- σεβαστεί τους παλαιότερους, δεν μπορεί να προασπίσει τους νεότερους, κτλ
  Σε σχέση με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς το συμπέρασμα που προκύπτει μετά από 10 χρόνια εφαρμογής είναι ότι στην πραγματικότητα ο διαγωνισμός είναι μια εξευτελιστική και απαράδεκτη διαδικασία που κατάφερε να απαξιώσει και να αποσυνδέσει το πτυχίο από τα επαγγελματικά δικαιώματα και να ανοίξει το δρόμο για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο σχολείο (Από το 2002 και μετά προσλαμβάνονται κάθε σχολική χρονιά πάνω από 13.000 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο σχολείο).
  Μέσα από την περιγραφή της πραγματικότητας εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε οτι ο σκοπός εισαγωγής του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ήταν να μετακυλήσει τις ευθύνες του κράτους στους εκπαιδευτικους για την μη ορθολογική διαχείριση του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το φαινόμενο με τη σειρά του οδηγεί στην ανεργία των εκπαιδευτικών και στην υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης από το κράτος εκπαίδευσης.

  ReplyDelete
 54. Anonymous8:59 am

  Part No3
  Με αφορμή τις τελευταίες καταχωρήσεις, παίρνω αφορμή και επανέρχομαι για να διατυπώσω κάποιους προβληματισμούς που έχω.
  Έστω ότι υπήρχε ένας νόμος που θα επέτρεπε στους τάδε να κλέβουν. Γιατί να αντικατασταθεί από ένα ακόμα πιο αναξιοκρατικό νόμο και συνάμα να καταδικάσει και αυτούς που "συγκατοικούσαν" με όσους κλέβανε;
  Έχω γράψει και πιο πάνω για πιο λόγο ο ΑΣΕΠ είναι αναξιόπιστος και δεν αναδυκνύει τον πιο άξιο. Παράλληλα για να συμπληρώσω και την προηγούμενη ανάρτησή μου, ο ΑΣΕΠ αναδεικνύει αυτόν που έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα σχετικά φροντιστήρια, και ενώ με το νόμο 2190/1994 απαγορεύεται το ΑΣΕΠ, (πιθανώς επειδή συνεργάζεται μαζί τους;), δεν έχει κάνει τίποτα ως όφειλε για να αντιμετωπίσει το γεγονός....
  Αναλυτικότερα αυτά που θα ήθελα να ΠΡΟΣΘΕΣΩ στην προηγούμενη ανάρτησή μου είναι τα ακόλουθα τα οποία βρήκα και αντιγράφω επί λέξη στο δημόσιο διάλογο του ΑΣΕΠ συμπληρώνοντας μόνο πως εγώ σαν άτομο με μαθησιακές δυσκολίες αδυνατώ να αξιολογηθώ από ένα τέτοιο διαγωνισμό. Πρέπει να μείνω λοιπόν απ` έξω; Δεν υπάρχει καμία επιστημονική εργασία που να διευκρινίζει ότι ο ΑΣΕΠ μπορεί να με αξιολογήσει ισότιμα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ότι δεν αντιμετωπίζομαι, αν και αθέλητα, ρατσιστικά από αυτό το τρόπο αξιολόγησης.

  ReplyDelete
 55. Ταυτόχρονα, σε όλες τις μελέτες το βασικό κοινό στοιχείο είναι ότι ο διαγωνισμός απέτυχε, η εφαρμοζόμενη πολιτική δημιούργησε μια σειρά από «παράνομα και σκοτεινά φαινόμενα», που με τη σειρά τους δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς. H εντύπωση που δίνεται με όσα κατά καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι εξ αρχής καθορισμένο. Το γεγονός ότι λειτουργούν ιδιωτικά φροντιστήρια, οργανώνονται από ιδιώτες προγράμματα τα οποία και διαφημίζονται σε εφημερίδες και site ενώ σύμφωνα με το νόμο 2190/1994 άρθρο 15 παρ 8 απαγορεύεται η λειτουργία τους και το γραφείο επιθεώρησης του ΑΣΕΠ δεν παρεμβαίνει για τον έλεγχο και την τήρηση της τάξης φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος.
  Επιπλέον, ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς έχει μια σειρά από σοβαρά μειονεκτήματα όπως:

  ReplyDelete
 56. *Υπάρχουν σοβαρές δημόσιες καταγγελίες που φανερώνουν ότι ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς είναι διαβλητός. Από τα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει ότι είναι διαγωνισμός κατάταξης, οι εξετάσεις δεν διεξάγονται επί ίσοις όροις.
  * Είναι απόλυτα σίγουρο ότι η 7μελης επιτροπή των εξετάσεων δεν καθορίζει τα θέματα, όπως επίσης κανένας δεν γνωρίζει ποιοι αποτελούν τις υποεπιτροπές που καθορίζουν τα θέματα και πως επιλέγονται αυτές οι επιτροπές ( είναι γνωστό ότι σε κάθε κλάδο τα θέματα είναι διαφορετικά).
  *Είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχει έλλειψη διδασκαλίας της παιδαγωγικής- διδακτικής σε όλες τις ειδικότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών, επίσης υπάρχει αδυναμία συγκεκριμένου προσδιορισμού της ύλης στην παιδαγωγική-διδακτική, ενώ δεν επιβάλετε από καμιά κανονιστικού χαρακτήρα διάταξη παραπομπή σε βιβλιογραφικές πηγές.

  ReplyDelete
 57. * Μέχρι σήμερα μόνο η επιτροπή του διαγωνισμού γνωρίζει ποιοι αξιολογούν τα γραπτά, ενώ είναι σίγουρο ότι υπάρχει και υποκειμενική αξιολόγηση της διδακτικής, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν διενεργείται πάντοτε από άρτια καταρτισμένους βαθμολογητές. Επίσης κανένας δεν δεσμεύει την αξιολογική κρίση των βαθμολογητών. Έτσι η βαθμολόγηση δεν είναι ούτε ομοιόμορφη, ούτε αντικειμενική, δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια πρόσληψης των βαθμολογητών, δεν έχει την ευθύνη της διόρθωσης το ΑΣΕΠ.
  *Έχουν παρατηρηθεί- διαπιστωθεί σε όλους τους διαγωνισμούς φαινόμενα ασάφειας στη διατύπωση των ερωτημάτων στο γνωστικό αντικείμενο. Πάντα μέχρι τώρα φαίνεται ότι υπάρχει προχειρότητα στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, τα στοιχεία αυτά επαληθεύονται στην πράξη είτε με χρονικές καθυστερήσεις στην παράδοση των θεμάτων( εδώ υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσο στα κατά τόπους σχολεία υπάρχει η τήρηση του αδιάβλητου των εξετάσεων). Στον προτελευταίο και στον τελευταίο διαγωνισμό υπήρχαν πολλές αμφιλεγόμενες ερωτήσεις και απαντήσεις. Πχ. Στους μαθηματικούς ανακοινώθηκε λίγες μέρες πριν από το διαγωνισμό ότι στο γνωστικό αντικείμενο δε θα εξεταστούν αποκλειστικά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αλλά και σε ερωτήσεις ανάπτυξης στη θεωρία. Στους Φυσικούς τα θέματα ήταν ιδιαίτερα αυξημένης δυσκολίας και επιπέδου. Αυτό έγινε στις ερωτήσεις εκείνες που αφορούσαν τα 3 εκτός της ειδικότητας μαθήματα. Στους Φιλόλογους πολλές ερωτήσεις ήταν «εκτός ύλης». Στη φυσική αγωγή αρκετές ερωτήσεις ήταν «εκτός ύλης», επίσης σε αρκετά ζητήματα δόθηκαν λάθος απαντήσεις για σωστές.
  * Με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι φανερό ότι ούτε οι εκπαιδευτικοί έγιναν καλύτεροι, ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα αναβαθμίστηκε, αλλά ούτε και τα πανεπιστήμια βγάζουν καλύτερους επιστήμονες, αντιθέτως υποβαθμίζονται συνεχώς τόσο η δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και οι σπουδές στο πανεπιστήμιο. Επίσης είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μόνο αν υπάρχει ουσιαστική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση αλλά και διαρκής επιμόρφωση θα γίνει καλύτερος ο εκπαιδευτικός.

  ReplyDelete
 58. * Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να ζήτηση αναβαθμολόγηση, αλλά ούτε και ανεξάρτητη αναβαθμολόγηση στο γραπτό του. Για την κρίση των γραπτών αποκλειστικός αρμόδιοι είναι οι βαθμολογητές και οι αναβαθμολογητές για την κρίση των οποίων δεν προβλέπεται δυνατότητα ελέγχου και περαιτέρω αναβαθμολόγησης. Την όλη διαδικασία καλύπτει «πέπλο μυστηρίου». Ταυτόχρονα δεν δίνονται στη δημοσιότητα οι οδηγίες διόρθωσης, αλλά ούτε και οι γραπτές απαντήσεις του γραπτού δοκιμίου. Δηλαδή, δεν υπάρχει επαρκής και κατάλληλα προσαρμοσμένη πληροφόρηση (αυτό είναι αντισυνταγματικό, άρθρο 5Α του συντάγματος)
  *Το συμβούλιο της επικρατείας με την αρ. 286/2007 απόφαση έκρινε ότι η αρνητική βαθμολόγηση των εσφαλμένων απαντήσεων επί των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ δεν είναι νόμιμη. Το ΑΣΕΠ όμως συνεχίζει την αρνητική βαθμολόγηση στα ερωτήματα πολλαπλών επιλογών.
  *Αρκετοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είναι επιτυχόντες στο διαγωνισμό τουλάχιστον 4 φορές, (οι επιτυχόντες ως γνωστό δεν διορίζονται), κάποιοι έχουν φτάσει παραπάνω από 2-3 φορές λίγο πριν τη «γραμμή διορισμού» χωρίς όμως να καταφέρουν να διοριστούν. Όλοι αυτοί είναι άχρηστοι; Χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο αυτό έχουν οδηγηθεί σε μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια.
  *Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι κάθε σύστημα διορισμών πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τρέχουσας πραγματικότητας, πάντα με πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και των προσόντων των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ με την τετράωρη και πρόχειρη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη. Συνεπώς ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ δεν αξιοποιεί επαρκώς τα προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

  ReplyDelete
 59. *Σήμερα είναι φανερό σε όλους ότι, το ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν έγινε, αλλά ούτε και μπορεί να γίνει καλύτερο με τον πρόχειρο και φροντιστηριακού τύπου διαγωνισμό πριν την είσοδο του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση και χωρίς ?έλεγχο γνώσης? για πάντα μετά. Το «πνεύμα της εποχής» και η συνεχής αλλαγή των επιστημονικών γνώσεων επιβάλουν και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση, βασισμένη, τόσο σε επιστημονικά δεδομένα, όσο και στις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών.
  *Εκτος ομως αυτων, επιτρέπεται ένα σοβαρό κράτος να δίνει πτυχία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα;
  Ολα τα ανωτέρω θέματα μας κανουν να αναρωτηθούμε αλλά και μας δίνουν το δικαίωμα να πούμε ότι, ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς πρέπει να καταργηθεί άμεσα.
  Κατά τη γνώμη μου για να αντιμετωπιστεί η δυσμενής αυτή κατάσταση χρειάζεται να θεσμοθετηθεί, από την αρχή, ένα νέο σύστημα πρόσληψης, χωρίς διαμεσολαβητές, με βάση το χρόνο κτήσης πτυχίου και την προϋπηρεσία καταρχήν, ώστε έτσι να δικαιωθούν και οι χιλιάδες ωρομίσθιοι και αναπληρωτές που προσφέρουν υπηρεσίες για πάνω από 8 χρόνια με καθεστώς μερικής απασχόλησης στο δημόσιο σχολείο. Εν συνεχεία είναι απαραίτητο να δοθεί αξία στην αξία του πτυχίου, για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπολογίζεται και ο βαθμός του πτυχίου, τα μεταπτυχιακά, κτλ συναφή αντικειμενικά και κοινά για όλους δεδομένα. Μια τέτοια αλλαγή είναι σίγουρο θα συμβάλει και στην περαιτέρω αναβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών."

  Θα ήθελα αν γίνεται βάσει των παραπάνω στοιχείων για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ να ρωτήσω και τη γνώμη σας κ. Πανάρετε για όλα αυτά, εφόσον οι υποχρεώσεις σας σας επιτρέπουν να απαντήσετε.
  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 60. Τους λες '' διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ '' και σου απαντάνε '' ο διαγωνισμός θέλει διορθώσεις '' .
  Τους λες '' να υπάρξει αξιοκρατία '' και σου απαντάνε ''μονιμοποιήστε όλους τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους ''.
  Τους λες '' δεν είναι άδικο για τους άνεργους το γεγονός ότι κάποιοι μπαίνουν από το παράθυρο ? '' και σου απαντάνε ''μαζικοί διορισμοί τώρα ! ''

  Ναι να διοριστούν όσο πιο πολλοί εκπαιδευτικοί γίνεται , αλλά στους διορισμούς να υπάρχει αξιοκρατία .

  Ναι ο διαγωνισμός δεν είναι τέλειος , αλλά είναι το καλύτερο φίλτρο αξιοκρατίας .

  ReplyDelete
 61. Μάλλον δεν διάβασες λέξη. Απλά θες να προπαγανδίζεις τη θέση σου... Είναι τραγικό.... Όλες οι απαντήσεις υπάρχουν σε ότι είχα και έχω γράψει προς τον κ. Πανάρετο... Ο ΑΣΕΠ, ο γραπτός ΑΣΕΠ μόνο αξιοκρατικός δεν είναι... Αξιοκρατία όλοι θέλουμε αλλά δεν υπάρχει μονόδρομος ο γραπτός διαγωνισμός.

  ReplyDelete
 62. Διαφωνώ με όσους θεωρούν αξιοκρατικά κριτήρια το έτος κτήσης πτυχίου και την προϋπηρεσία ( την στιγμή που κάποιοι μπήκαν από το παράθυρο ).
  Δεν είναι πιο άξιος όποιος γεννήθηκε λίγα χρόνια πριν από μένα . Δεν είναι πιο άξιος όποιος πήρε ώρες Π.Δ.Σ. από το παράθυρο ( ούτε αυτός στη Σιβιτανίδειο και το εκκλησιαστικό ) .
  Ο διαγωνισμός δεν είναι τέλειος , αλλά είναι το καλύτερο φίλτρο αξιοκρατίας .

  ReplyDelete
 63. Κατά την γνώμη μου για να λειτουργήσει ομαλά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια), πρέπει να γίνουν δυό τρία πράγματα...
  1. Η διεύθυνση στα σχολεία πρέπει να ασκείται από διοικητικούς με σχετική κατάρτιση. Οχι από εκπαιδευτικούς..
  2. Πρέπει κάθε σχολείο να έχει ιστοσελίδα στην οποία να αναρτώνται οπωσδήποτε τα θέματα που ψηφίζει το 15μελές των μαθητών. Για τα θέματα αυτά πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές με το μαθητικό τους password, να ψηφίζουν μέσω της ιστοσελίδας, με μυστικότητα. Με τον τρόπο αυτόν θα απομονωθούν οι ισχυρές μειοψηφίες διότι θα φαίνεται η αναντιστοιχία με την επιθυμία των μαθητών.
  Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις ΕΛΜΕ...
  Με τιμή....

  ReplyDelete
 64. Anonymous12:05 am

  Θεωρώ σωστή την απόφαση του υπεπθ να καταργήσει τα μόρια της οργανικής θέσης των αποσπασμένων σε γραφεία και διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι η μοριοδότησή τους λειτουργεί εις βάρος των μη προνομιούχων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα μόρια για τη μετάθεσή τους. Η πρόταση του υπεπθ για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών μόνο μέσω ασεπ, δεν μπορεί να λειτουργήσει ισοπεδωτικά για όλες τις ειδικότητες.Πρακτικά είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί στον κλάδο των δασκάλων,διότι όπως γνωρίζετε οι δάσκαλοι που αποφοιτούν τον Ιούλιο προσλαμβάνονται το Σεπτέμβριο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το υπεπθ τους καλεί να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και άμεσα τους προσλαμβάνει.Η επέκταση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης,η συνταξιοδότηση 5000 δασκάλων την προσεχή πενταετία σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύονται στον τύπο και στις εκπαιδευτικές σελίδες στο διαδίκτυο,η σοβαρή έλλειψη δασκάλων στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία (στις γραμματείες των παιδαγωγικών τμημάτων υπάρχουν αναρτημένες ανακοινώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που αναζητούν απεγνωσμένα δασκάλους) αναμφισβήτητα θα δυσχεραίνουν την υπάρχουσα κατάσταση.Τι προτίθεται να πράξει το υπεπθ σ` αυτή την περίπτωση;Στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί εντός τριμήνου στη Βουλή θα υπάρχει κάποιο εδάφιο που θα αναφέρεται στον τρόπο πρόσληψης της συγκεκριμένης ειδικότητας;

  ReplyDelete
 65. Anonymous12:11 am

  Θεωρώ σωστή την απόφαση του υπεπθ να καταργήσει τα μόρια της οργανικής θέσης των αποσπασμένων σε γραφεία και διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι η μοριοδότησή τους λειτουργεί εις βάρος των μη προνομιούχων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα μόρια για τη μετάθεσή τους.Η πρόταση του υπεπθ για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών μόνο μέσω ασεπ, δεν μπορεί να λειτουργήσει ισοπεδωτικά για όλες τις ειδικότητες.Πρακτικά είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί στον κλάδο των δασκάλων,διότι όπως γνωρίζετε οι δάσκαλοι που αποφοιτούν τον Ιούλιο προσλαμβάνονται το Σεπτέμβριο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το υπεπθ τους καλεί να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και άμεσα τους προσλαμβάνει.Η επέκταση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης,η συνταξιοδότηση 5000 δασκάλων την προσεχή πενταετία σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύονται στον τύπο και στις εκπαιδευτικές σελίδες στο διαδίκτυο,η σοβαρή έλλειψη δασκάλων στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία (στις γραμματείες των παιδαγωγικών τμημάτων υπάρχουν αναρτημένες ανακοινώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που αναζητούν απεγνωσμένα δασκάλους) θα δυσχεραίνουν την υπάρχουσα κατάσταση.Τι προτίθεται να πράξει το υπεπθ σ` αυτή την περίπτωση;Στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί εντός τριμήνου στη Βουλή θα υπάρχει κάποιο εδάφιο που θα αναφέρεται στον τρόπο πρόσληψης της συγκεκριμένης ειδικότητας;Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου.

  ReplyDelete
 66. "Πρώτα ο μαθητής". Eντάξει. Αλλά για να πάει πού; Δεν θα τον βοηθήσει κανείς έστω να ανοίξει την πόρτα; Τι θα βρεί εκεί μέσα; Και πώς θα μπουν, ένας-ένας ή όλοι μαζί;

  Μετά την καταναλωτική υπερπροσφορά του παυσίλυπου "Όλα είναι θέμα παιδείας", το "Έξυπνο βιοκλιματικό Σχολείο" το κλωνοποιημένο "Σχολείο του Μέλλοντος", την πονεμένη "Τάμπουλα Ράζα", κάθε νέο σλόγκαν που προστίθεται κινδυνεύει να εκληφθεί ως υπεκφυγή έναντι μιας σοβαρής, σφαιρικής, μεθοδικής, ριζικής όσο και εξονυχιστικά εξειδικευμένης αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν αργούν άλλωστε και οι διαψεύσεις-αντιστροφές των κάθε είδους εμμονικών "προτεραιοτήτων" ανεξάρτητα από την ποιότητα των κινήτρων τους.

  http://www.alfavita.gr/ank_b/ank10_12_9_1017.php


  ... Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, που μιλάμε υπάρχουν κάποιοι φορητοί υπολογιστές –περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες- στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, πολλοί εκ των οποίων, όμως, χρησιμοποιούνται μόνο για να παίζουν τα παιδιά. Λυπούμαι που το λέω, αλλά προβλήματα περιπλοκότητας του λογισμικού αποτρέπουν και εκείνους ακόμη τους μαθητές που έχουν τους φορητούς υπολογιστές να τους χρησιμοποιήσουν σωστά –υπάρχουν και μαθήματα που δεν είναι μέσα στο λογισμικό- και αποτρέπουν βεβαίως τους μη επιμορφωμένους καθηγητές τους από το να τους βοηθήσουν...

  ...η δημοσιογραφική έρευνα έδειξε ότι πολλοί μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δεν εντάχθηκαν στη διανομή φορητών υπολογιστών. Κατ’ αρχήν, να διευκρινίσω ότι επρόκειτο, δυστυχώς, περί διανομής. Ένας σωστός σχεδιασμός θα έπρεπε να συμπεριλάβει την προετοιμασία κατά πρώτον των καθηγητών, την επιμόρφωσή τους, τη διανομή αυτών των υπολογιστών και στους σχολικούς συμβούλους που δεν την έλαβαν ποτέ και βεβαίως έναν εξειδικευμένο σχεδιασμό για εκείνα τα ηλεκτρονικά εργαλεία που θα χρειάζονταν, έτσι ώστε και όλοι οι μαθητές των ειδικών εργαστηρίων, δηλαδή οι μαθητές που έχουν αναπηρίες, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν και αυτοί το ηλεκτρονικό βοήθημα...

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6252%3A2009-12-10-19-46-29&catid=293%3A2009-12-01-17-00-06&Itemid=730&lang=el

  ReplyDelete
 67. Βρήκα το ακόλουθο άρθρο και σας το κοινοποιώ, προέρχεται από τις επιστολές του Βήματος 13/12/09

  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=6&artId=304527&dt=12/12/2009

  Αθανάσιος Ε. Γκότοβος, καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διευθυντής του Εργαστηρίου Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Ερευνας, γράφει:

  Παρακολουθώ την αρθρογραφία του κ. Πρετεντέρη γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης και συχνά εκτιμώ την ευστοχία των παρατηρήσεών του. Σε μια επιφυλλίδα έχω τη γνώμη ότι αστόχησε. Το ζήτημα της μεθόδου ανανέωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν σχετίζεται με αυτό που ονομάζει «βαθύ ΠαΣοΚ», χωρίς να ξέρω ακριβώς τι εννοεί με τον όρο αυτό και αν αυτό το ΠαΣοΚ έχει εκφράσει θέση σχετικά με το πώς πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Διαφωνίες στις εξαγγελίες της νέας υπουργού Παιδείας εκφράζουν πολλοί και πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους φορείς, πολλές ομάδες και πολλά άτομα, ανάμεσα σε αυτούς και ειδικοί επιστήμονες, χωρίς να έχουν κάποια σχέση με το «βαθύ ΠαΣοΚ». Για τους εξής λόγους: 1. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υφίσταται ένα τόσο συγκεντρωτικό σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών, σαν αυτό που ανακοίνωσε η νέα υπουργός ότι θα ισχύσει στο μέλλον στην Ελλάδα. 2. Το ΑΣΕΠ δεν βλέπει ανθρώπους, βλέπει χαρτιά και αποτελέσματα αμφίβολης αξίας εξετάσεων, οι οποίες περισσότερο γίνονται για να νομιμοποιήσουν μια αναγκαία ιεράρχηση ανάμεσα σε διεκδικητές θέσεων, οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι από τις ίδιες τις θέσεις που διανέμονται. Η χαμηλής αξίας εγκυρότητα και αξιοπιστία των εξετάσεων επιβαρύνεται και από μια διαδικασία διόρθωσης των δοκιμίων των υποψηφίων, όπου αυτό προβλέπεται, άκρως προβληματική έως αυθαίρετη. Υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτές τις αδυναμίες του ΑΣΕΠ ως μηχανισμού επιλογής εκπαιδευτικών. Δεν είναι σοφό να τα αγνοεί το υπουργείο.

  3. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το ΑΣΕΠ, με τον τρόπο που λειτουργεί και με το προσωπικό με το οποίο είναι στελεχωμένο, αδυνατεί να διασφαλίσει το στοιχειώδες, που είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας. Υπάρχει επιλεκτική αυστηρότητα ή επιείκεια στη διαδικασία αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων, δηλαδή άνιση μεταχείριση υποψηφίων. Αρκεί να δει κανείς πόσες τέτοιες μεροληπτικές κρίσεις παίρνουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης και πόσες από αυτές δικαιώνονται. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αξιολόγηση του ΑΣΕΠ για το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει.

  4. Η μεταβατική περίοδος που θα χρειαστεί ώσπου να βρεθεί κάποια λύση για τους ήδη ενταγμένους στους διάφορους πίνακες προϋπηρεσίας εκπαιδευτικούς είναι τόσο μεγάλη ώστε τουλάχιστον για μια δεκαετία τα δύο συστήματα υποχρεωτικά θα λειτουργούν παράλληλα- όπως και τώρα. Εκτός αν το υπουργείο πει σε κάποιους: «Τέρμα τώρα οι πίνακες, ας προσέχατε». Περιμένετε από αυτούς τους ανθρώπους- που φυσικά δεν είναι το «βαθύ ΠαΣοΚ», αλλά οι νεόπτωχοι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας- να είναι ενθουσιασμένοι με το «αξιοκρατικό» μοντέλο του υπουργείου; Δεν είναι και τόσο πιθανό.

  5. Πώς είναι σίγουρο το υπουργείο ότι οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται έπειτα από προϋπηρεσία τριών- τεσσάρων χρόνων δεν είναι πιο κατάλληλοι για το σχολείο από αυτούς που διορίζονται επειδή τους ευνόησε η τύχη στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ; Τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Το πρόβλημα είναι σύνθετο και δεν σχετίζεται με το «βαθύ ΠαΣοΚ», τη «βαθιά ΝΔ» ή το όποιο άλλο «βαθύ κόμμα».

  ReplyDelete
 68. Παρακάτω υπάρχει μια '' καταγγελία '' για προνομιακές αποσπάσεις ( ακόμα και στο γραφείο του πρόεδρου της βουλής ) εκπαιδευτικών πριν λίγες μέρες .
  Άδικα είχα αισιοδοξήσει ?

  http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=13324.75

  ReplyDelete
 69. Αγαπητέ knkn,
  Απορώ γιατί περίμενες κάτι καλύτερο από τον Πετσάλνικο. Αυτός είναι που είχε πρωτοστατήσει λίγο πριν την, από όλους τουλάχιστον φημολογούμενη, παραίτηση του Καραμανλή, στον διορισμό των ημετέρων από το παράθυρο στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτός και το γραφείο του νυν πρωθυπουργού.
  Και τώρα που βγήκε πρόεδρος του Κοινοβουλίου παρείχε πλήρη κάλυψη στα "παιδιά" που μπήκαν από το παράθυρο.
  Τους υπαλλήλους των stage δικαίως τους εκπαραθύρωσε. Τους μετακλητούς γιατί τους κάνει και μόνιμους;

  Για περισσότερες πληροφορίες, όσο εμείς μένουμε απλήρωτοι παραμονές Χριστουγέννων, δες στα ακόλουθα άρθρα:
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_26/09/2009_330928
  και
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_27/09/2009_331037

  όπως και την επερώτηση της Φ. Πιππιλή
  http://fpipili.blogspot.com/2009/10/blog-post_16.html

  και την κατ` επίφαση ευαισθητοποίηση της κυβέρνησης αλλά και του Πετσάλνικου, ο οποίος αφού βόλεψε τα "δικά του παιδιά", θυμήθηκε την αξιοκρατία.
  http://fpipili.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

  ReplyDelete
 70. νέες ''καταγγελίες'' διαβάζω παρακάτω :

  http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=17137.msg270470;topicseen#new

  Παρόλα αυτά επιλέγω να μη χάσω την αισιοδοξία μου ακόμη .
  Θα κάνω υπομονή μέχρι να δω το νέο νομοσχέδιο για τους διορισμούς και τις αποσπάσεις .

  ReplyDelete
 71. http://www.alfavita.gr/ank_b/ank10_1_10_0305.php

  Διαβάζω παραπάνω περίεργα πράγματα .
  Έχετε να πείτε κάτι ?

  Υ.Γ. αισιοδοξώ ακόμα ...
  για πόσο ακόμα δεν ξέρω ...

  ReplyDelete
 72. http://www.alfavita.gr/ank_b/ank12_1_10.0811.php

  Η απάντηση με καλύπτει με το δεδομένο ότι σύντομα θα υπάρξει διαφάνεια στις αποσπάσεις με σαφή κριτήρια που θα μπορεί να τα ελέγξει ο οποιοσδήποτε .

  Αισιοδοξώ ...

  ReplyDelete
 73. Anonymous6:55 am

  Μπράβο σας, εκπλήσσομαι θετικά από τις θέσεις που παρουσιάζετε.
  Μακάρι να προχωρήσετε σε αυτή την κατεύθυνση.

  Και να δείτε μετά και άλλα θέματα κύριε υφυπουργέ, που μας πονούν όλους μας.

  Είμαστε ανίσχυροι (οι γονείς) αν τα παιδιά μας έχουν ένα δάσκαλο - καθηγητή που είναι ανίκανος. Δεν μπορεί κανείς να κουνήσει τον άχρηστο εκπαιδευτικό από τη θέση του. Και ας χαντακώνει καθημερινά τις ψυχούλες που του έλαχε να έχει μαθητές.

  Ο κύριος Λέκκας τα λέει σωστά στο άρθρο του:

  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=6&artid=309221&dt=13/01/2010

  ελπίζω να τον ακούσει κανείς. Ελπίζω να το κάνετε εσείς, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ελπίδα από αυτά που διαβάζω στο blog σας.

  Με εκτίμηση

  Βασίλης

  ReplyDelete
 74. Αυτή η απάντηση, σε άλλο θέμα, σε καλύπτει;
  http://www.alfavita.gr/ank_b/ank24_12_0815.php

  ReplyDelete
 75. ΟΛΜΕ :
  Απαιτούμε:
  1) Να μη γίνει καμιά αλλαγή στο σύστημα διορισμών μέχρι να διοριστούν ως μόνιμοι όλοι όσοι βρίσκονται στους πίνακες προϋπηρεσίας.
  2) Μαζικούς διορισμούς
  http://www.alfavita.gr/ank_b/ank22_1_10_201.php

  Ρωτάω εγώ :
  1) Να διοριστούν και αυτοί που μπήκαν στους πίνακες από το παράθυρο ? Δεν είναι άδικο για όσους δεν έχουν μπάρμπα στην Κορώνη ?
  2) Ωραία , να γίνουν μαζικοί διορισμοί . Γιατί να μην γίνουν αξιοκρατικά όμως ?
  Η ΟΛΜΕ έχει καταλάβει ότι εκπροσωπεί και όσους μπήκαν αξιοκρατικά στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης ?

  ReplyDelete
 76. Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου για τις προσλήψεις και τις αποσπάσεις κύριε Πανάρετε ;

  ReplyDelete
 77. Μέχρι τότε( να έρθει το νομοσχέδιο) κοίτα την Αξιοκρατία της υπουργού για να καταλάβεις πόσο σε υπολογίζει η ίδια και πόσο εννοεί το "Πρώτα ο μαθητής":
  http://www.politis-gr.com/?p=815

  ReplyDelete
 78. Anonymous1:59 am

  εννοειται πως ειναι καλο το μετρο της επιβολης επιτυχιας σε ενα διαγψνισμο και ιδιαιτερα στους δεσκαλους οι οποιοι αν κρινουμε απο τα αποτελεσματα του ασεπ ειναι ανεπαρκεις,τουλαχιστον στα μαθηματικα.γι αυτο ερχονται τουβλα και δε μπορουν να κανουν μια διαιρεση στο γυμνασιο.και αντε μετα να καλυψει τα κενα ο μαθηματικος.εφοσον δεν εχους σκοπο να αναβαθμισουν τις εξαιρετικα ανεπαρκεις σπουδες των παιδαγωικως σπουδων και ιδιαιτερα στις θετικες επιστημες εσ βαλουν και καποιες αλλες ειδικοτητες εφοσον οι 22χρονες δασκαλιτσες κρινονται ανεπαρκεις εκπαιδευτικα. το ξερω οτι θα λαβω αρκετα αρνητικα σχολια αλλα περα απο το τι μας βολευει σαν κλαδος πειτε μου αν εχω αδικο

  ReplyDelete
 79. Ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

  Σχετικά με τις αποσπάσεις
  1) Θα βάλετε μετρήσιμα ( διαφανή ) κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιούνται αυτές ;
  2) Όποιος έχει απόσπαση σε πόλη θα παίρνει τα μόρια της πόλης και όχι τα μόρια δυσπρόσιτου ;

  Σχετικά με τις μεταθέσεις
  1) Λέτε ότι θα επιστρέψουν οι αποσπασμένοι στα σχολεία. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν πλεόνασμα τα δυσπρόσιτα σχολεία.
  Θα υπάρξουν μεταθέσεις ( από τα δυσπρόσιτα προς τις πόλεις ) τουλάχιστον τόσες όσα τα πλεονάσματα αυτά ;
  2) Οι αιτήσεις για σύνταξη που θα γίνουν το επόμενο διάστημα πιθανότατα θα είναι αρκετές.
  Έχετε λάβει το παραπάνω υπόψιν σας ; Θα γίνουν αρκετές μεταθέσεις προς τις πόλεις για να μην υπάρχουν κενά το Σεπτέμβρη σε αυτές ;

  ReplyDelete
 80. Αν λειτουργήσει σχολείο, με τα μυαλά και την πρακτική σας, εμένα να με γράψετε! που μ' έχετε γραμμένο δηλαδή, αλλά λέμε τώρα.
  Μη δείχνετε τόσο ότι δε σας ενδιαφέρει το δημόσιο σχολείο! Είναι σκανδαλωδώς εμφανές που ντρέπομαι για σας!
  Βαριέμαι να ξαναγράφω τις απόψεις μου για το νομοσχέδιο της Θατσεροπούλου. Τις μάζεψα, τις χτένισα και σας τις παρουσίασα με τόση επιμέλεια που τώρα που σκέφτομαι με πόση επιμέλεια δεν τις λάβατε υπ' όψιν σας στεναχωριέμαι και .....

  ΥΓ: Αλλά τι σας λέω;

  ReplyDelete
 81. Μεταφέρω από το http://www.pde.gr/forum/index.php?page=1714
  Εύη Χριστοφιλοπούλου :
  '' Στο νόμο που περάσαμε τον Μάιο δίνουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους περιφερειακούς διευθυντές της χώρας να κάνουν μετακινήσεις εκπαιδευτικών από ένα σχολείο σε ένα άλλο σχολείο στον ίδιο νομό ή σε διπλανό νομό, στην περίπτωση που έχουμε κενά. ''

  Ρωτάω τώρα .
  Έγιναν αποσπάσεις προς νομούς που το Σεπτέμβρη θα έχουν πλεόνασμα ? Αν ναι , ποιος θα μετακινηθεί σε διπλανό νομό ? Αυτός που ανήκει ( είναι στην διάθεση ) στον νομό που έχει το πλεόνασμα ή αυτός που πήρε απόσπαση προς αυτόν τον νομό ενώ δεν υπήρχαν κενά ?

  ReplyDelete
 82. Οι συγχωνεύσεις σχολείων θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα .
  Οι φετινές μεταθέσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τα δεδομένα αυτά .

  ReplyDelete