Thursday, October 28, 2010

Τα βασικά σημεία των προτάσεων για διαβούλευση


Εκανα μια προσπάθεια καταγραφής των κυριοτέρων σημείων του κειμένου διαβούλευσης που δόθηκε στην δημοσιότητα, όπως μου ζητήθηκε.

1.      Νέα ταυτότητα με νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Νέα σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτεία και την κοινωνία, με λογοδοσία και ευθύνη
2.      Πτυχία με αντίκρυσμα: νέα οργάνωση της μάθησης και των προγραμμάτων σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενισχύουν τη διεπιστημονικότητα
3.     Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των ιδρυμάτων, με άμεση σύνδεση με το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας: ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης

 Στο πλαίσιο αυτό, και στη βάση της ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής, επιλέγεται η μετάβαση από το σημερινό σύστημα διοίκησης σε αυτό της διοίκησης από δύο όργανα με διακριτή σύνθεση και αρμοδιότητες. Για τα πανεπιστήμια τα όργανα αυτά είναι η Σύγκλητος και το Συμβούλιο.  Για τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα ανάλογα όργανα είναι η Συνέλευση και το Συμβούλιο.

Στόχος της διαβούλευσης είναι ο λεπτομερής προσδιορισμός:
 • της σύνθεσης,
 • του τρόπου συγκρότησης, και
 • της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων της νέας διοίκησης των ιδρυμάτων ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελεσματικής, διαφανούς και ποιοτικής λειτουργίας.
 Η σύνθεση του Συμβουλίου, τα χαρακτηριστικά των μελών του και ο τρόπος συγκρότησής του αποτελούν μέρος της παρούσας διαβούλευσης.
Η Σύγκλητος/Συνέλευση αποτελείται από τον Πρύτανη/Πρόεδρο ΤΕΙ, τους Κοσμήτορες/Διευθυντές Σχολών και εκπροσώπους των φοιτητών και των λοιπών κατηγοριών του προσωπικού.
Οι αποφάσεις όλων των οργάνων του ιδρύματος δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

Πρύτανης
Την ευθύνη της ακαδημαϊκής διοίκησης του ιδρύματος έχει ο Πρύτανης και η Σύγκλητος.
Ο Πρύτανης θα πρέπει να έχει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.  Ο Πρύτανης μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Εφόσον Πρύτανης εκλεγεί καθηγητής άλλου πανεπιστημίου, ταυτόχρονα του προσφέρεται θέση καθηγητή στο γνωστικό του αντικείμενο, στο ίδρυμα στο οποίο εκλέγεται.
Ο Πρύτανης επιλέγεται από το Συμβούλιο μετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη γνώμη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος (ο τρόπος έκφρασης της γνώμης αυτής αποτελεί θέμα της διαβούλευσης). Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντάσσει το Συμβούλιο του ιδρύματος.

Πρόεδρος του ΤΕΙ
Την ευθύνη της ακαδημαϊκής διοίκησης του ιδρύματος έχει ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του ΤΕΙ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ θα πρέπει να έχει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ μπορεί να είναι καθηγητής ΤΕΙ ή πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Εφόσον Πρόεδρος του ΤΕΙ εκλεγεί καθηγητής άλλου ΤΕΙ, ταυτόχρονα του προσφέρεται θέση καθηγητή στο γνωστικό του αντικείμενο, στο ίδρυμα στο οποίο εκλέγεται.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ επιλέγεται από το Συμβούλιο μετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη γνώμη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος (ο τρόπος έκφρασης της γνώμης αποτελεί θέμα της διαβούλευσης). Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντάσσει το Συμβούλιο του ιδρύματος.

Ακαδημαϊκή Δεοντολογία
Για την αμερόληπτη και γρήγορη αντιμετώπιση διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές), τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, την προστασία τους έναντι αδικιών και την τήρηση των κανόνων της νομιμότητας, στο πλαίσιο της μέχρι τώρα διαβούλευσης, έχουν διαμορφωθεί οι εξής δύο προτάσεις:

Πρόταση 1
Θεσμοθέτηση του Ακαδημαϊκού Συνηγόρου, στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη, ως αρχής διευθέτησης των ενδοακαδημαϊκών διαφορών.
 Πρόταση 2
Συγκρότηση ανεξάρτητου εθνικού Συμβουλίου Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Δεοντολογίας.

Ζητήματα προσωπικού
Για το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων προτείνονται τα εξής:
·      Οι βαθμίδες του διδακτικού προσωπικού περιορίζονται σε τρεις (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές).
·      Η εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού κρίνεται με κλειστή διαδικασία.
·      Η μονιμότητα διασφαλίζεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
·      Καταργείται ο θεσμός του διδάσκοντα με βάση το ΠΔ 407 και αντικαθίσταται από το θεσμό του Λέκτορα με κυρίως διδακτικά καθήκοντα. Η θέση του λέκτορα δεν αποτελεί εξελίξιμη βαθμίδα.
·      Τα χαρακτηριστικά του λοιπού προσωπικού των πανεπιστημίων (π.χ. ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό κλπ.) εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος.

Για το διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ προτείνονται τα εξής:
·      Οι βαθμίδες του διδακτικού προσωπικού παραμένουν τέσσερις (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές Εφαρμογών).
·      Η εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού κρίνεται με κλειστή διαδικασία.
·      Η μονιμότητα του διδακτικού προσωπικού διασφαλίζεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
·      Τα χαρακτηριστικά του λοιπού προσωπικού των ΤΕΙ (π.χ. ΕΡΔΙΠ, ΕΤΠ, Διοικητικό κλπ.) θα εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος.

Προϋποθέσεις εκλογής
Για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για εκλογή σε θέση διδακτικού προσωπικού προτείνονται τα εξής:
·      τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται από το ίδρυμα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
·      τα εκλεκτορικά σώματα είναι διεθνούς σύνθεσης,
·      οι μόνιμοι καθηγητές υπόκεινται σε περιοδική διαδικασία αξιολόγησης ως προς το ερευνητικό τους έργο από επιτροπές κρίσης διεθνούς σύνθεσης,
·      οι υπηρετούντες σήμερα μόνιμοι καθηγητές αξιολογούνται μετά από αίτησή τους.

Ταυτόχρονη υπηρέτηση σε ελληνικό και σε ΑΕΙ άλλης χώρας
Θεσμοθετείται η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να εκλέγουν καθηγητές, οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού, χωρίς οι τελευταίοι να υποχρεούνται να παραιτηθούν από τη θέση τους στο εξωτερικό.
Οι καθηγητές που εκλέγονται με αυτό το καθεστώς θα πρέπει να απασχολούνται στην Ελλάδα για ένα διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών ανά έτος, με ανάλογες αποδοχές.
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των καθηγητών αυτών είναι ίδια με αυτά της επιλογής του λοιπού διδακτικού προσωπικού.

Αναστολή καθηκόντων
Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού μπορούν, μετά από άδεια της Σχολής και την έγκριση του Συμβουλίου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς εκτός του ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, τελούν σε αναστολή των καθηκόντων τους στο ίδρυμα. Ο χρόνος αναστολής καθορίζεται από κάθε ΑΕΙ αλλά -προτείνεται- να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Διδακτορικοί φοιτητές και υπότροφοι
Το κάθε πανεπιστήμιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως επίσης και της υποτροφίας που μπορεί να χορηγεί σε υποψήφιους διδάκτορες ανάλογα με το προσφερόμενο έργο.

Μεταδιδακτορικοί Υπότροφοι
Κάθε ίδρυμα ορίζει τις διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης μεταδιδακτορικών υποτρόφων.

Θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού
Κάθε ίδρυμα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του, προσδιορίζει το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού του. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται μετά από δημόσια προκήρυξη και την ευθύνη των διαδικασιών πρόσληψης έχει ο Κοσμήτορας/Διευθυντής κάθε σχολής με την έγκριση του Πρύτανη/Προέδρου του ΤΕΙ και την επικύρωση του Συμβουλίου του ιδρύματος. Οι ήδη υπηρετούντες διοικητικοί υπάλληλοι και μέλη του τεχνικού προσωπικού εντάσσονται στις θέσεις που διαμορφώνονται. Όσοι από αυτούς δεν επιθυμούν την τοποθέτηση αυτή έχουν το δικαίωμα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

Μεταβατικές διατάξεις
Σε όλες τις περιπτώσεις των αλλαγών σε ζητήματα που αφορούν το προσωπικό, θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τα υπηρετούνται μέλη, οι οποίες θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Οικονομική αυτοτέλεια: ευελιξία και αποτελεσματικότητα
Το ύψος των μισθών του προσωπικού των ιδρυμάτων καθορίζεται από την πολιτεία, ιδιαίτερα ως προς τα ελάχιστα όρια. Η πολιτεία χρηματοδοτεί το προσωπικό των ιδρυμάτων σύμφωνα με τις προγραμματικές συμφωνίες. Τα ιδρύματα μπορούν να διαμορφώνουν τη δική τους συμπληρωματική πολιτική ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ακαδημαϊκές και επιστημονικές τους ανάγκες προκειμένου να προσελκύουν επιστήμονες υψηλού κύρους ή/και για την παροχή πρόσθετων κινήτρων στο προσωπικό τους.
Για την ενθάρρυνση δωρεών προς τα ιδρύματα προτείνεται η απαλλαγή από τη φορολόγησή τους.

Προγραμματικές συμφωνίες: εργαλείο ανάπτυξης της πολυτυπίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας ιδρυμάτων υψηλής ποιότητας
Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκτούν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης και της εκπαιδευτικής και ερευνητικής ταυτότητά τους. Κάθε ίδρυμα αποφασίζει και προγραμματίζει τη στρατηγική ανάπτυξής του και διαμορφώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του. Τα ιδρύματα χρηματοδοτούνται από την πολιτεία, στη βάση –αμοιβαία δεσμευτικών- προγραμματικών συμφωνιών.
 Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών του με την πολιτεία κάθε ίδρυμα διαμορφώνει:

 • την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο πλαίσιο της αποστολής του
 • τους στόχους του και τον τρόπο επίτευξής τους
 • την εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωμία, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των εισακτέων φοιτητών
 • τη στρατηγική ανάπτυξής του στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα και του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας.
 Νέοι κανόνες χρηματοδότησης: έμφαση στα επιτεύγματα των ιδρυμάτων
Ένα μέρος της δημόσιας χρηματοδότησης των ιδρυμάτων από την πολιτεία κατανέμεται στα ιδρύματα στη βάση δεικτών ποιότητας και των επιτευγμάτων τους. Οι δείκτες αυτοί μεταβάλλονται περιοδικά ώστε να επιτυγχάνονται οι μεταβαλλόμενοι στόχοι και οι προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Οι διοικήσεις των ιδρυμάτων αποκτούν συγκεκριμένα κίνητρα προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής, την ανάπτυξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους, την επίτευξη των στόχων τους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.  Τα ιδρύματα επιβραβεύονται για τα επιτεύγματά τους με συγκεκριμένο τρόπο. Από τους δείκτες αυτούς, στη διαβούλευση, προτείνονται ενδεικτικά, οι εξής:

 • αριθμός αποφοίτων/εισερχόμενους φοιτητές
 • αριθμός των φοιτητών, ανάλογα με το είδος της ειδίκευσής τους (ιατρική, πολυτεχνείο, οικονομικά, κ.λπ.)
 • αριθμός αλλοδαπών φοιτητών
 • αριθμός φοιτητών που προσελκύονται στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έρασμος κ.ά.)
 • αριθμός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έρασμος κ.ά.)
 • προσφερόμενες υποτροφίες και βραβεία, ιδίως με προσέλκυση εξωτερικών πόρων και χορηγιών
 • βαθμός αξιοποίησης πόρων του ιδρύματος
 • αποδοτικότητα διαχείρισης επιπλέον εσόδων (π.χ. γενικά έξοδα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων)
 • αριθμός απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • αριθμός συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • αριθμός μελών του επιστημονικού προσωπικού με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
 • αριθμός Κέντρων Αριστείας στην εκπαίδευση και την οργάνωση της μάθησης
 • αριθμός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα
 • αριθμός φοιτητών σε προγράμματα δια βίου μάθησης
 • αριθμός φοιτητών/αποφοίτων με αναπηρίες
 • πορεία επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων
 • αριθμός ανδρών/γυναικών στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό
 • αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών, ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών.
 • αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ιδρύματα ανώτατης  εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

Οι παραπάνω προτεινόμενοι δείκτες ποιότητας και αποτελεσματικότητας θα εξειδικευτούν και εμπλουτιστούν περαιτέρω, στο πλαίσιο του διαλόγου και της δημόσιας διαβούλευσης, λαμβάνοντας υπόψη το διακριτό ρόλο και αποστολή των ιδρυμάτων των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε να αποτελέσουν έναν αρχικό οδηγό στη διαμόρφωση των κριτηρίων χρηματοδότησης.  Σημειώνεται ότι οι δείκτες σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται ως απόλυτα κριτήρια, αλλά ως εργαλεία που αναδεικνύουν τις τάσεις προς βελτίωση ή όχι.

Θεσμοί χρηματοδότησης: διαφάνεια και εμπιστοσύνη
Στη μέχρι τώρα διαβούλευση, για την οργάνωση και τη δομή της υπηρεσίας αυτής έχουν διαμορφωθεί τρεις εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες θέτουμε για συζήτηση:

Πρόταση 1
Θεσμοθετείται νέα ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητα τη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης.
 Πρόταση 2
Μετεξέλιξη της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) σε Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης, Πιστοποίησης και Χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 Πρόταση 3
Η διαχείριση της χρηματοδότησης γίνεται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. 
 
Υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών
 • έκδοση σύγχρονης ηλεκτρονικής κάρτας του φοιτητή που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες από τα ιδρύματα υπηρεσίες
 • οι παροχές προς τους φοιτητές (σίτιση, στέγαση κ.λπ.) θα γίνονται αποκλειστικά από τα ίδια τα ιδρύματα με σχήματα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • νέο σύστημα φοιτητικών υποτροφιών και δανείων, με βάση και αντίστοιχα πρότυπα άλλων χωρών, και σε συνεννόηση με τον τραπεζικό τομέα για την περαιτέρω διευκόλυνση των ελληνικών οικογενειών.
 Περιφερειακή στρατηγική και τοπική ανάπτυξη
Προτείνεται η σύσταση Περιφερειακών Συμβουλίων με επιστημονική και κοινωνική συμμετοχή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη  την καινοτομία, τη δια βίου μάθηση, καθώς και συντονιστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση
Ενθαρρύνουμε τις συνενώσεις ιδρυμάτων με στόχο τη δημιουργία κρίσιμων μαζών που θα αποτελέσουν ‘πυλώνες’ αριστείας διεθνούς εμβέλειας.

Νέες αρχές ακαδημαϊκής οργάνωσης και οργάνωσης των σπουδών
Σχετικά με τις αλλαγές στην ακαδημαϊκή οργάνωση των ιδρυμάτων προτείνουμε τα εξής:
 • Βασική Ακαδημαϊκή Μονάδα είναι η Σχολή που έχει την ευθύνη για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει, απονέμει πτυχία και μπορεί να αποτελείται από Τμήματα με συγγενή επιστημονικά πεδία.  
 • Η Σχολή έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του ενιαίου προγράμματος σπουδών του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (απαιτήσεις, κατανομή της ύλης σε γενικής διδασκαλίας μαθήματα, κ.λπ.)
 • Οι νέοι φοιτητές εισάγονται σε Σχολή ή στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (πανεπιστήμιο ή τεχνολογικό ίδρυμα)
 • Οι φοιτητές εντάσσονται στα επιμέρους προγράμματα σπουδών της Σχολής, μετά από το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους
 • Σε κάθε πανεπιστήμιο θεσμοθετούνται Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Θεσμοθετείται η δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων σπουδών από απόσταση, καθώς και προγραμμάτων σπουδών μονοετούς ή διετούς διάρκειας
 • Θεσμοθετούνται κίνητρα για τη δημιουργία προγραμμάτων με αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • Εφαρμόζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, με τη σχετική κλίμακα βαθμολογίας, που θα διευκολύνει την αναγνώριση των σπουδών και την κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών (της Σχολής, του ιδρύματος και άλλων ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού)
 • Θεσμοθετείται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης ως εργαλείο διαφάνειας των διαδικασιών μάθησης και των αποτελεσμάτων της στα προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Οι υφιστάμενες διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας συμπληρώνονται με τις διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και ιδρυμάτων από ανεξάρτητη αρχή και επιτροπές επιστημόνων με διεθνή σύνθεση
 • Κέντρα Αριστείας: θεσμοθετούνται και ενισχύονται Κέντρα Αριστείας στη διδασκαλία και την οργάνωση της μάθησης. 
 • Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο για την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ιδρυμάτων.
 Δια βίου μάθηση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης: εργαλείο σύνδεσης με την τοπική κοινωνία
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης τα ΑΕΙ προσφέρουν αυτοτελώς ή μέσω των Ινστιτούτων τους προγράμματα δια βίου μάθησης που προσφέρονται είτε στους χώρους του ιδρύματος, είτε εκτός του ιδρύματος είτε εξ αποστάσεως.

Εκπαίδευση συνδεδεμένη με την παραγωγή νέας γνώσης και την έρευνα αιχμής
Η έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης αιχμής είναι βασική συνιστώσα της ανάπτυξης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρουν. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προτάσεις για ενδυνάμωση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα, την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία ενιαίου ερευνητικού χώρου, καθώς και τη στενότερη σύνδεση δημόσιας έρευνας, παιδείας και οικονομίας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας.

Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα
Για τη στρατηγική διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης προτείνουμε τα εξής:
 • Ενίσχυση της αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων και της δυνατότητάς τους να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες στον διεθνή χώρο
 • Ενθάρρυνση συνενώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους
 • Υιοθέτηση και πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοίχησή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως εργαλείου για τη διεθνή διαφάνεια, κατανόηση, αναγνώριση και προβολή των σπουδών στα ελληνικά ιδρύματα
 • Πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στα ιδρύματα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των σπουδών σε διεθνές επίπεδο
 • Χρηματοδότηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα και εμβέλεια, και σε άλλη γλώσσα, ώστε να προσελκύουν φοιτητές και προσωπικό από άλλες χώρες
 • Χρηματοδότηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και την αναγκαία κρίσιμη μάζα
 • Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών ιδρυμάτων από διεθνείς επιτροπές επιστημόνων, ώστε η ποιότητά τους να γίνεται γνωστή στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
 • Στήριξη της ίδρυσης παραρτημάτων των ελληνικών ιδρυμάτων σε άλλες χώρες
 • Εκλογή των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού από εκλεκτορικά σώματα με ισχυρή διεθνή παρουσία για την ενίσχυση του κύρους, της φήμης και της αναγνωρισιμότητάς τους σε διεθνές επίπεδο
 • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας ταυτόχρονης κατοχής θέσης διδακτικού προσωπικού σε ελληνικό ίδρυμα και σε ίδρυμα του εξωτερικού
 • Διεύρυνση και στήριξη του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή/Ερευνητή
 • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας χορηγίας Εδρών, με βάση προδιαγραφές που θέτει το ίδρυμα
 • Ενίσχυση της διεθνούς προβολής των ελληνικών ιδρυμάτων και των προγραμμάτων τους στο εξωτερικό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
 • Θεσμοθέτηση βραβείων με στόχο την ανάδειξη του προτύπου του Έλληνα επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση και προβολή.

12 comments:

 1. Anonymous4:11 am

  Ωραία η διαβούλευση, αλλά σεις δεν θα συμμετάσχετε? Άποψη η κυβέρνηση έχει? Άποψη ο Υφυπουργός έχει?

  Όσον αφορά τη διοίκηση, έχετε γνώμη (σεις προσωπικά ή το Υπουργείο συλλογικά) για τα εξής:
  1. Πλειοψηφία του Συμβουλίου πρέπει να είναι τα "εσωτερικά" μέλη ΔΕΠ ή τα "εξωτερικά" μέλη?
  2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα είναι ο Πρύτανης ή άλλος? Εσωτερικό ή εξωτερικό μέλος?
  3. Ο Πρύτανης είναι μέλος με ψήφο στο Συμβούλιο?
  4. Ποιοί από το ΔΕΠ είναι εκλόγιμοι ως "εσωτερικά" μέλη του Συμβουλίου? Όλοι? Οι μόνιμοι? Οι καθηγητές μόνον?
  5. Από τι είδους διαδικασία αναμένετε να γίνεται η επιλογή των "εσωτερικών" μελών?
  6. Από τι είδους διαδικασία αναμένετε να γίνεται η επιλογή των "εξωτερικών" μελών?
  7. Οι φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν με ψήφο ή όχι?
  8. Οι διοικητικοί πρέπει να συμμετέχουν με ψήφο ή όχι?
  9. Ποιά η θητεία του Συμβουλίου? Όλα τα μέλη (έσω/έξω) ίδια θητεία?

  Δεν είναι δυνατόν να αναμένεται αποτελεσματικός διάλογος χωρίς κατάθεση απόψεων για καίριας σημασίας ζητήματα!

  Το Υπουργείο τι θα κάνει στο διάλογο, εφ' όσον δεν καταθέτει απόψεις? Θα συντονίζει απλώς? Μέσα από ποιά διαδικασία θα επιλεγεί η πρόταση η οποία θα γίνει νόμος? Θα γίνει δημοσκόπηση επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί? Ή μήπως, θα γίνει ανάλυση κάθε μιας από τις προτάσεις και τότε θα προκρίνει το Υπουργείο την επιθυμητή? Σε μια τέτοια περίπτωση, με ποιους στόχους και ποιά κριτήρια επιλέγετε?

  ReplyDelete
 2. Anonymous6:59 am

  Πότε επιτέλους οι φοιτητές θα αξιολογούν τους διδάσκοντες ως προς
  το εκπαιδευτικό τους έργο;
  Καλά τα βιβλία και οι δημοσιεύσεις
  αλλά ορισμένοι δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο, κι αν έρχονται κατευθείαν από την αλλοδαπή τότε
  μας μιλάνει γκρίκλισσσσ...

  ReplyDelete
 3. Anonymous10:26 am

  Ενδιαφέροντα τα ερωτήματα του πρώτου σχολιαστή για το εάν το Υπουργείο έχει θέσεις στα ερωτήματα της διαβούλευσης. Το πρωτεύον όμως ερώτημα είναι άλλο, το εάν η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει θέσεις και μπορεί τεκμηριωμένα, οργανωμένα και δημοκρατικά να τις εκφράσει! Μέχρι τώρα το Υπουργείο μας είχε συνηθίσει σε ‘φετφάδες’ και ‘απαντήσεις’ σε όλα τα προβλήματα που αφορούσαν στην λειτουργία των ΑΕΙ. Τώρα η ακαδημαϊκή κοινότητα καλείται να εκφέρει ανοικτά την άποψη της για το μέλλον του παν/μιου και να αποδείξει ότι πράγματι αξίζει την πλήρη αυτοτέλεια της!

  ΚΑΘ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  ReplyDelete
 4. Anonymous1:10 pm

  Ποιο είναι το σκεπτικό της κατάργησης της βαθμίδας του λέκτορα;

  Επίσης, η κατάργηση δίνει την εντύπωση της απαξίωσης των νυν λεκτόρων, οι οποίοι εκλέχθηκαν (τουλάχιστον στα σοβαρά τμήματα, που δεν είναι λίγα) μετά από σκληρό ανταγωνισμό. Θα καλούνται για ένα μεταβατικό διάστημα λέκτορες τόσο οι νυν όσο και οι νέου τύπου, παρ' όλο που θα έχουν εκλεγεί με πολύ διαφορετικούς ρόλους και θα έχουν εντελώς διαφορετικές προοπτικές; Δε θα ενισχύσει αυτό την αίσθηση απαξίωσης των νυν λεκτόρων; Δε θα δημιουργήσει έντονη πικρία στους νέου τύπου λέκτορες; Γιατί να μην καλούνται π.χ. βοηθοί διδασκαλίας οι νέου τύπου λέκτορες, ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις;

  ReplyDelete
 5. Anonymous4:41 pm

  Προς τον συμπλοηγό @ 1:10 μμ:

  Έχετε δίκιο για την απαξίωση, όσοι (πολλοί ή λίγοι) είναι αυτοί που αδικούνται. Ακόμα και ένας να αδικείται, υφίσταται αδικία. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μεταβατική διάταξη μέχρι να εξελιχθούν.

  Προφανώς το πλήρες σκεπτικό το ξέρει ο νομοθέτης. Ένα λογικό επιχείρημα (και θα με ενδιέφερε η θέση σας επ' αυτού) είναι ότι έτσι θα εκλέγονται ΔΕΠ κατευθείαν στη βαθμίδα του επίκουρου, επομένως θα εξελίσσονται πιο γρήγορα στις επόμενες βαθμίδες, διάγοντας έτσι τα παραγωγικά τους χρόνια σε ανώτερες βαθμίδες. Τώρα, γιατί δε συνέβαινε αυτό μέχρι σήμερα, αφού μπορούσαν να εκλέγονται στη βαθμίδα του λέκτορα junior διάττοντες αστέρες σε μικρές ηλικίες και να καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα, δεν το γνωρίζω....

  Ένας άλλος πιθανός λόγος είναι ότι "τεχνητά" αναβαθμίζονται οι αποδοχές και άρα ο ΔΕΠ είναι πιο χορτάτος και άρα έχει λιγότερες σκοτούρες, οποτε αφοσιώνεται στο έργο του.

  ReplyDelete
 6. ΘΑΛΗΣ3:57 am

  Αγαπητε Κε ΠΑΝΑΡΕΤΕ
  στη διαδικασια του ΘΑΛΗ εχετε δει το layout??? Καντε μια προσπαθεια να βαλετε ..κειμενο.....και θα δειτε αμεσα οτι το κανει σαλατα!!! Χανοντε links, αλλαζει σελιδοποιηση...και αλλα πολλα. Πιστευοντας οτι συμμεριζεστε την αποψη οτι το ερευνητικο δυναμικο της χωρας αξιζει καλυτερη ...τυχη ..απο το να παλευει ωρες με cut and paste στα lay out του ΘΑΛΗ.
  Με φιλικη αγανάκτηση
  ΘΑΛΗΣ [!!]

  ReplyDelete
 7. Anonymous7:40 am

  Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις των μετεγγραφών; Εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις ή έγινε κάποιο πρώτο ξεκαθάρισμα και τι είδους;

  Διότι υπήρξαν διαπιστωμένες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία, κανονικά το σύστημα δεν θα έπρεπε καν να έχει δεχτεί την αίτηση και έλαβαν ως αποτέλεσμα: «η αιτήσή σας για μετεγγραφή έχει εγκριθεί».

  Τι έχει συμβεί; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν παρασπονδίες; Ενημερώστε μας.

  Και αν τελικά το σύστημα απλά πετάει το μπαλάκι στα τμήματα υποδοχής, γιατί διαφημίσατε τόσο τον "αλγόριθμο" που θα βγάλει τα αποτελέσματα; Τελικά όλη η ιδέα ήταν μια φόρμα καταχώρησης;

  Ποιος ελέγχει τώρα τι θα κάνει το κάθε τμήμα και η κάθε Γενική Συνέλευση; Ποιος εγγυάται τώρα τη νομιμότητα; Και πώς είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν γραμματείες σε περιφερειακά ΑΕΙ//ΤΕΙ που δεν θα εκλάβουν την προεπιλογή από τον ανύπαρκτο -εντέλει- «αλγόριθμο» ως εγκεκριμένη μετεγγραφή;

  Υπάρχει φόβος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα.

  Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να ειπωθούν συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις που θα εκθέσουν ΑΕΙ και Διοίκηση.

  ReplyDelete
 8. Anonymous10:17 am

  Ηδη υπαρχουν λεκτορες πολλων ταχυτητων. Λεκτορες μονιμοι απομειναρια παλαιοτερων νομοθεσιων, λεκτορες με προσόντα επικουρου ή αναπληρωτη (και αναπληρωτες με προσοντα λεκτορα βεβαια) κλπ.

  Κατα τον Ν1268/82 οι προυπουθεσεις/κριτηρια για την εκλογη στη θεση Λεκτορα και Επικουρου διαφερουν ελάχιστα.
  Επιπλέον στα ιδρύματα του εξωτερικού που θελουμε να μοιασουμε, η πρώτη βαθμιδά εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ειναι ή βαθμίδα του επικουρου, ενώ οι προυποθέσεις δεν ειναι διαφορετικές με αυτες της δικής μας νομοθεσίας για λεκτορα (αν και τα κριτήρια μπορει να διαφερουν).

  ReplyDelete
 9. Anonymous4:30 am

  Οι προτάσεις του υπουργείου αφήνουν αρκετές ελευθερίες στα Πανεπιστήμια που δεν υπήρχαν πριν, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.

  Κάτι που δε μου είναι ξεκάθαρο είναι το αν το Πανεπιστήμιο/Σχολή/Τμήμα θα έχει δικαίωμα να πάρει μια απόφαση του στυλ "αντί να χρησιμοποιήσουμε το Χ κονδύλιο για να προκηρύξουμε μια θέση ΔΕΠ προτιμάμε να το χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε 2 θέσεις postdoc (με 2ετή, π.χ., θητεία)".

  (Χρησιμοποιώ τη λέξη postdoc με την ευρεία της έννοια, ως την πρώτη δουλειά που έχει κανείς μετά το διδακτορικό του. Τέτοιες θέσεις έχουν συγκεκριμένο χρονικό οριίζοντα και δεν ανανεώνονται.)

  Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι δυνατό σε κάποιο τμήμα να πάρει μια τέτοια απόφαση. Ο Υπουργός τι γνώμη έχει;

  ReplyDelete
 10. Anonymous9:41 am

  Σχετικώς με τους αδιόριστους λέκτορες, εν όψει της σχεδιαζόμενης κατάργησης της βαθμίδας, θα ήθελα, και από τη θέση αυτή, να σημειώσω τα εξής:

  Κανείς από εμάς δεν επιθυμεί η διαβούλευση για μια σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση, με πολλές και ενδιαφέρουσες καινοτομίες, να επικεντρώνεται σε μία μεταβατική ρύθμιση για μία ειδική κατηγορία, είναι όμως ενδεικτικό του προβλήματος που εγείρεται, που άπτεται εν τέλει της λειτουργίας του κράτους δικαίου.
  Θεωρώ απολύτως δικαιολογημένο:
  1. Να τεθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία ένα σαφές και υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα διορισμών, ει δυνατόν εντός του 2010, και πάντως εντός του 2011. Αυτό δεν είναι αδικαιολόγητο, δεδομένου ότι ήδη δημοσιοποιούνται αποφάσεις Υπουργείων για να ξεκινήσουν διορισμοί σε κενές θέσεις.
  2. Να προβλεφθεί, εφόσον τελικά αποφασισθεί η κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα, είτε αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων λεκτόρων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή είτε δυνατότητά τους να κριθούν για την ένταξη από τα οικεία Τμήματα εντός συγκεκριμένου χρόνου.
  3. Να προβλεφθεί ότι ως «υπηρετούντες» για την εφαρμογή της ανωτέρω υπό (2) πρόβλεψης λέκτορες θεωρούνται όσοι έχουν εκλεγεί από το οικείο εκλεκτορικό σώμα, κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πρυτανικής πράξης διορισμού.

  ReplyDelete
 11. Sofoklis9:35 am

  Η παρακάτω εικόνα με τον χάρτη των Ελληνικών Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δείχνει την αποτυχία διαχείρισης των ΚΠΣ στο παρελθόν.
  Χάρτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σήμερα)
  Το έργο του υπουργείου θα είναι δύσκολο αλλά οι αλλαγές πρέπει αυτή την φορά να γίνουν προς την σωστή κατεύθυνση.

  ReplyDelete
 12. Anonymous11:09 am

  Αντιγράφω απο την προσωπική ιστοσελίδα σας κ. καθηγητά

  http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=3720

  Εκκρεμείς Διορισμοί Μελών ΔΕΠ
  15 / 11 / 2010

  "Μετά από συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη διατέθηκαν πιστώσεις για τον διορισμό εντός του 2010, 300 μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν.

  Πιστώσεις για τις υπόλοιπες θέσεις που εκκρεμούν θα δοθούν σε δύο φάσεις. Την άνοιξη του 2011 και τον Αύγουστο του 2011."

  Θέλουμε να πιστευουμε ότι η παραπάνω δήλωση αποτελεί διευκρίνιση-δέσμευση πως η μεταβατική διάταξη για τους υπηρετούντες θα αφορά και στους εκλεγέντες και ακόμα μη διορισμένους λέκτορες και ότι δε θα βρεθουμε στο δρομο ή ... συμβασιούχοι stagier.
  iakovosvenieris@yahooo.gr

  ReplyDelete