Thursday, March 11, 2010

Το "όριο" πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η βάση του 10 καθιερώθηκε με στόχο όπως διακηρύχθηκε τότε, την βελτίωση του επιπέδου των φοιτητών που εισάγονται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Αν και από άποψη εντυπώσεων  ο στόχος αυτός είναι επιθυμητός, δεν υπήρχε καμιά επιστημονική μελέτη ή ανάλυση που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με την καθιέρωση της βάσης του 10 θα επιτυγχάνετο ο στόχος αυτός.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της ρύθμισης αυτής, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ή μελέτη που να αποδεικνύει ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη έστω και κατ’ ελάχιστον.

Δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έχουν σήμερα καλύτερους φοιτητές από αυτούς που είχαν μέχρι το 2006.

Αντίθετα έχουμε άδεια τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καθηγητές και διοικητικό προσωπικό χωρίς αντικείμενο εργασίας και υποδομές που υπολειτουργούν.

Η μελέτη των στοιχείων που έχω κάνει μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει πλήρως την πεποίθηση ότι η βάση του 10 απέτυχε πλήρως να ικανοποιήσει τον διακηρυγμένο στόχο για τον οποίο  καθιερώθηκε.

Για να αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορώ να σας πω  ότι υπάρχουν διψήφια ποσοστά υποψηφίων που εισάγονται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με βαθμούς στα βασικά μαθήματα πολύ κάτω του 10. Υπάρχουν επίσης υποψήφιοι οι οποίοι δεν συγκέντρωσαν τη βάση του 10 και αποκλείστηκαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά είχαν στα βασικά μαθήματα βαθμούς πάνω από 10. Τι είναι αλήθεια εκείνο που κάνει τους πρώτους κατάλληλους και τους δεύτερους ακατάλληλους να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ?

Να πω ένα άλλο παράδειγμα: Τι είναι εκείνο που κάνει κάποιον κατάλληλο να σπουδάσει μαθηματικά όταν έχει βαθμό πρόσβασης 15 και στα μαθηματικά έγραψε 5 στις πανελλήνιες; Η αντίστοιχα, κάποιον να γίνει αρχαιολόγος όταν ο βαθμός πρόσβασης είναι 13 και ο βαθμός στα αρχαία είναι 6?

Έχω επίσης παρατηρήσει ότι υπάρχουν υποψήφιοι που πέρασαν την βάση του 10 και εισήχθησαν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έχοντας βαθμολογηθεί με 0 και 1 στα βασικά μαθήματα.

Τα στοιχεία που προανέφερα αναφέρονται στην απόδοση των υποψηφίων σε πανελλήνιες εξετάσεις. Αναρωτιέμαι όμως, έχει κάποιο Πανεπιστήμιο, ή ΤΕΙ καταγράψει τον αριθμό των φοιτητών του, που έχουν εξετασθεί με επιτυχία στο σύνολο των μαθημάτων του πρώτου έτους , ή έστω σε κάποιο υποσύνολό του?

Από τα όσο προανέφερα, γίνεται νομίζω φανερό ότι η βάση του 10 δεν έχει λόγο ύπαρξης, ως εντελώς αυθαίρετη. Ο στόχος να έχουμε εισακτέους στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ που μπορούν πραγματικά να φοιτήσουν δεν επιτυγχάνεται με επιφανειακά μέτρα και επικοινωνιακές ρυθμίσεις.

Η επίτευξή του χρειάζεται πιο σύγχρονες προσεγγίσεις που να λαμβάνουν υπ’ όψη τους μια σειρά από στοιχεία και προϋποθέσεις.

Για τον λόγο αυτό, δεν αποτελεί λύση η υιοθέτηση μιας άλλης βάσης:  του 9 ή 8 ή 11 ή 12 ή κάποιου αριθμού που θα προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός αλγορίθμου  που θα λαμβάνει υπ’ όψη την απόδοση των υποψηφίων.

Η νέα ρύθμιση   θα πρέπει να διορθώνει τις αδυναμίες που προκαλεί η επιδίωξη δύο μη συμβατών στόχων (της εξέτασης και του διαγωνισμού) που προσπαθεί να επιτύχει το σημερινό σύστημα.

Η εξέταση αναφέρεται στην δυνατότητα κάποιου να σπουδάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ ο διαγωνισμός επιδιώκει  την επιλογή των πλέον καταλλήλων υποψηφίων για να σπουδάσουν σε κάθε συγκεκριμένο τμήμα μέσω μιας κατάταξης που απαιτεί ευρεία διασπορά των βαθμολογιών.

Θα πρέπει επίσης να δίνεται στους νέους δυνατότητα να παρακολουθούν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση  όχι μόνο ένα «μια-και-έξω» διαγωνισμό, αλλά και την συνολική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους σε ένα βάθος χρόνου.

 Στην ικανοποίηση αυτής της δυνατότητας αποβλέπει και η πρότασή μου για την δημιουργία μιας προαιρετικής ενδιάμεσης βαθμίδας μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης με τα χαρακτηριστικά που έχω περιγράψει. Η πρόταση αυτή δεν έχει καμμία σχέση με τους διετείς κύκλους σπουδών, ούτε φυσικά με τα ιδιωτικά κολλέγια.

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας βαθμίδας θα μπορούσε όχι μόνο να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο  πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα των φροντιστηρίων καθώς και των κενών που υφίστανται σήμερα σε τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Παράλληλα με την  επιλογή της συμμετοχής στις  πανελλήνιες  εξετάσεις για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, τα παιδιά θα έχουν την εναλλακτική δυνατότητα της απευθείας εισαγωγής σε ένα διετές δημόσιο τοπικό κολλέγιο, από όπου μετά το τέλος των σπουδών τους, θα έχουν την δυνατότητα είτε να μεταπηδούν σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ είτε να εισέρχονται στην αγορά εργασίας με τίτλο σπουδών

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές πολιτικές αποφάσεις  θα ανακοινωθούν από την πολιτική ηγεσία όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των πτυχών των θεμάτων αυτών.

16 comments:

 1. Anonymous10:14 am

  ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΤΕΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ....

  Σήμερα ημέρα Γενικής Απεργίας και ομάδα φοιτητών στο Πεδίον του Άρεως μοιράζουν Αγγελτήρια Μνημόσυνου με το ακόλουθο περιεχόμενο

  «ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Από την Πέμπτη 11 Μαρτίου στην Πλατεία Συντάγματος τελούμε 12χρονο μνημόσυνο υπέρ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  Η οποία μόλις γεννήθηκε με την ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έμελε να πεθάνει ακαριαία λόγω της αδιαφορίας της πολιτείας
  Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ε.Α.»

  Μόλις μου έδωσαν την ανακοίνωση τα παιδιά,μου είπαν ότι είναι σε απόγνωση και ότι αφού δουν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας αύριο ή μεθαύριο θα αρχίσουν απεργία πείνας.

  Μίλησα με τα παιδιά και κατάλαβα ότι δεν ήξεραν όλα όσα συμβαίνουν με το θέμα , τους υποσχέθηκα να γράψω την άποψη ενός ανθρώπου που ξέρει από τα μέσα στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα πράγματα και με ευχαρίστησαν

  Να λοιπόν τι πρέπει να γίνει
  Το υπουργείο έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι «καταργούνται στο άμεσο μέλλον τα επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικής αγωγής, διάρκειας 400 ωρών, ως προσόν διορισμού σε θέσεις ειδικής αγωγής στα δημόσια σχολεία και από τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τις θέσεις θα διεκδικούν εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71»
  Γιατί στο άμεσο μέλλον και όχι ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ και δεν διορίζεται κανένας μέχρι να γίνει ο επόμενος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Απλές και ξεκάθαρες θέσεις [ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΙΜΟΥ ΤΩΝ 400 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΩΡΩΝ ]

  Να ειπωθεί στα παιδιά ότι τέτοιου είδους σεμινάρια σαν αυτό των 400 ωρών τα έκανε και το ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την περιβόητη Ένωση Ελλήνων Φυσικών [αν είναι δυνατόν , τι σχέση έχουν οι φυσικοί με την ειδική αγωγή] αντί μεγάλης αμοιβής 2000 ΕΥΡΩ το σεμινάριο !!! ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Και ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ είναι αυτοί που τους επιχορηγείται το συνέδριο και στέλνετε ταξιδάκι 500 φυσικούς για να κάνουν «συνεδριακό τουρισμό» λίγες μέρες μετά την γενική απεργία [έξοδα πληρωμένα για 7 ημέρες].
  Να ζητήσετε συγγνώμη από τα παιδιά και να ΑΝΑΚΑΛΈΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ και να αδιαφορήσετε στο μέλλον γι΄ αυτούς που έχουν κάνει το μαγαζάκι που λέγεται ΕΕΦ Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

  Και τραβήξτε και κανένα αυτάκι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που ξεφτυλίζει κάθε ακαδημαϊκή δεοντολογία κάνοντας σεμινάρια Ειδικής Αγωγής με τους …..Φυσικούς.

  Και αν γίνουν όλα αυτά τότε τα παιδιά θα καταλάβουν ότι πραγματικά είσαστε κοντά τους και ότι ο πρωθυπουργός αυτά που λέει τα εννοεί και θα σας συμπαρασταθούν

  Γιατί τα παιδιά ήταν πικραμένα , αλλά αναγνώριζαν τους δύσκολους καιρούς

  Άλλωστε ήταν στο Πεδίο του Άρεως και αυτό λέει πολλά , δεν ήταν αλλού τα παιδιά στο Πεδίο του Άρεως ήταν

  ReplyDelete
 2. Anonymous4:12 pm

  ΣΥΜΦΩΝΩ Κ ΠΑΝΑΡΕΤΕ.ΡΩΤΩ ΟΜΩΣ.ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΚΘΕΣΗ (με χαμηλο συντελεστη)

  ReplyDelete
 3. Η επιβολή του "10" ήταν ένα επικοινωνιακό τρικ χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία επιστημονική προσέγγιση -όπως γράψατε κι εσείς. Και το ακόμα χειρότερο είναι, ότι ακόμα και σήμερα όλη η συζήτηση για τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ γίνεται μόνο στο όνομα της βάσης του "10".

  ReplyDelete
 4. κ. Υπουργέ, επανέρχεστε σε ένα θέμα που έχετε ήδη σχολιάσει και έχουν συμφωνήσει οι περισσότεροι ότι δεν είναι το πρόβλημα της παιδείας η βάση του 10. Τα επιχειρήματα που προβάλλετε για να πείσετε για την κατάργηση της βάσης του 10 είναι ικανά αλλά όχι αναγκαία. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να αντιστραφούν αφού όλα αυτά τα "κακά" της βάσης του 10 θα μπορούσαν να συμβούν και χωρίς τη βάση του 10 ή ακόμα και με τη θεσμοθέτηση των τοπικών κολλεγίων.Για το θέμα αυτό πάντως των τοπικών κολλεγίων έχω ξαναγράψει, και επιμένω σε αυτό, ότι δεν ταιριάζει στην ελληνική κουλτούρα.Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα μεταπηδήσει το φροντιστήριο από το Λύκειο στο τοπικό κολλέγιο γιατί δεν μπορεί κάποιο κριτήριο θα υπάρχει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.Εξετάσεις; Η επίδοση στα μαθήματα του κολλεγίου;(θα αυξήσει αυτό τη διαφθορά;)Όλοι θα εισάγωνται εκεί που επ[ιθυμούν;.Η γνωμη μου είναι ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συζήτηση αλλά θα έχει πολλά τεχνικά προβλήματα που δεν πρέπει να τα υποτιμάτε.

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:59 am

  -Κύριε Υπουργέ,συγχαρητήρια για την τόλμη σας,στον ανοιχτό διάλογο.
  -ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Ν ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ, ΒΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ , ΜΑΘΗΜΑΤΑ , ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ:
  -ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ), ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ Β Α Σ Ι Κ Ε Σ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ( Π.Χ ΑΠΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ , ΑΠΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Κ.Α).
  - θΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β Α Σ Ι Κ Ω Ν ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ . ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (Εκτός και αν ήδη τα γνωρίζετε ;;;)
  - Συνοπτικά : Πως οι πολλοί θα γίνουν καλύτεροι( Φ υ σ ι κ ά απο το ΔΗΜΤΙΚΟ!!!)
  -

  ReplyDelete
 6. Anonymous1:13 am

  Η επιβολή του "10" ήταν ένα επικοινωνιακό τρικ χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία επιστημονική προσέγγιση -όπως γράψατε κι εσείς.

  και η κατάργησή του το ίδιο.

  ReplyDelete
 7. Η βάση του 10 μπήκε για να αποτρέψει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών που δεν έχουν κάνει καμιά προσπάθεια, καμιά προετοιμασία για τις πανελλαδικές. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί με τους οποίους εγώ τουλάχιστον συναναστρέφομαι θεωρούν ότι το μέτρο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.

  Τα επιχειρήματα που αναπτύσσετε κύριε Υπουργέ, και ο τρόπος με τον οποίο τα αναπτύσσετε συνηγορούν μάλλον στην θεσμοθέτηση πιο αυστηρών κριτηρίων, παρά στην κατάργηση της βάσης του 10.

  Κατά την ταπεινή μου γνώμη όποιος δεν συγκεντρώνει στα βασικά μαθήματα του πεδίου του (των Πανελλαδικών) μέσο όρο 10 (και ακόμη καλύτερα σε κάθε ένα ξεχωριστά) δεν πρέπει να εισάγεται σε σχολή.

  Πρέπει, πιστεύω, να σταματήσουμε να βλέπουμε τα ΤΕΙ σαν σχολές που θα αποτρέψουν ανθρώπους να φύγουν στην Αγγλία ή σε χώρες της Βαλκανικής και να τα βλέπουμε ως ιδρύματα που παρέχουν υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση και πτυχία με αντίκρισμα στην κοινωνία.

  ReplyDelete
 8. Anonymous11:18 pm

  Aν κάποια Τμήματα ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ τον ελάχιστο αριθμό ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ φοιτητών, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ???????

  ReplyDelete
 9. Απο λαθος μαλλον δικο μου, αλλα ισως και του διαχειριστη, το Post μπηκε στο επομενο θεμα (Επαγγελματικα ΔΙκαιωματα). ΤΟ ξαναβαζω στο σωστο σημειο, αν ο διαχειριστης θελει, μπορει να το διαγραψει απο το αλλο, με το οποιο αλλωστε δεν εχει καμια σχεση. Το ιδιο ισχυει και για το μερος Β


  Μερος Α

  Η ιδια συζητηση επιμενει να ανακυκλωνεται, στο ιδιο μοτιβο, με τις ιδιες βασικες παραδοχες. Αυτη η συζητηση και ολη η φιλολογια σχετικα με τη βαση του 10 αγνοει (ή αποκρύπτει?) ενα βασικο, ισως το βασικοτερο, ερωτημα: ειναι δυνατον να σπουδαζουν ΟΛΟΙ, μα ΟΛΟΙ? Σημερα πρακτικα οι θεσεις που προσφερονται προς καλυψη ειναι σχεδον ισες με τον αριθμο των υποψηφιων. Ακομα και με ενα φυσιολογικο ποσοστο αδιαφοριας για περαιτερω εκπαιδευση, αυτες οι θεσεις ειναι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ απο τους ενδιαφερομενους. Σε οσους δεν κρυβονται πισω απο το δαχτυλο τους, ειναι σαφες οτι το πραγματικο ποσοστο αδιαφοριας ειναι πολυ μεγαλυτερο. Παρα ταυτα, το Υπουργειο εξακολουθει να δινει θηριωδη νουμερα σε τμηματα κυριως ΤΕΙ (υπαρχουν ακομα και καποια 400αρια σε Λογιστικες, Πληροφορικες, κτλ). Και για καποιο ανεξηγητο λογο, θεωρειται οτι ο αριθμος των υποψηφιων δεν μπορει να μειωθει, μονο να αυξανεται στο διηνεκες. Πραγματικα θα ειχε πολυ ενδιαφερον να πηγαιναν αυτοι οι 400 εκει που περασαν και να ηθελαν να παρακολουθησουν μαθημα (ευτυχως, δεν ισχυει κανενα απο τα δυο...).

  Ναι, η βαση του 10 δεν εχει επιστημονικη τεκμηριωση. Ναι, ενα αυθαιρετο οριο δεν μπορει να εξηγησει τιποτα. ΑΛΛΑ ειναι δεδομενο οτι 1. οποιος ΘΕΛΕΙ να σπουδασει, πιανει αυτη τη βαση για πλακα, χωρις φροντιστηρια, με στοιχειωδες διαβασμα, ακομη και αν ειναι στην κορυφη της Πινδου ή στην ακρη της Δονουσας, 2. οποιος δεν θελει είτε δεν την πιανει ειτε (ακομα χειροτερα) την πιανει και ερχεται σε καποιο Τμημα, οπου γινεται βαρος για ολους και πρωτα απο ολα για τον ιδιο του τον εαυτο. Αρα τελικα δεν εχει και καμια πραγματικη επιπτωση ειτε στον υποψηφιο ειτε στο εκπαιδευτικο συστημα (πλην της επιβαρυνσης του με αδιαφορους φοιτητες). Μια θετικη παραπλευρη συνεπεια ειναι ότι τουλαχιστον εξασφαλιζεται ένα στοιχειωδες επιπεδο γνωσεων για τους εισαγομενους (λεμε τωρα…).

  Η απλουστερη λυση θα ηταν αλλη, αν η ελληνικη κοινωνια ηταν στοιχειωδως ορθολογικη και αξιοκρατικη (που δεν ειναι κανενα απο τα δυο): δυνατοτητα στα Ιδρυματα να επιλεξουν τα ιδια τους φοιτητες τους. Μια οποιαδηποτε διαδικασια επιλογης που ομως ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ (μινι εξετασεις, προσοντα + συνεντευξη, μονο συνεντευξη) δινει σοβαρα αποτελεσματα και κυριως μπορει να καθορισει ποιοι φοιτητες μπορουν να ανταποκριθουν στις απαιτησεις των σπουδων που εχει το καθε Τμημα. Για παραδειγμα, ενας υποψηφιος σε Τμημα Πληροφορικης που θα σου πει "εγω ηθελα να παω Γυμναστικη Ακαδημια, και δευτερη επιλογη νηπιαγωγος γιατι διοριζεται γρηγορα", "Πληροφορική; ναι, μπαινω στο facebook και κατεβαζω τραγουδια" "Προγραμματισμος; Οχι, στο σχολειο μου φαινοταν κινεζικα" και θα δουμε οτι στα μαθηματικα γενικης παιδειας πηρε 12 (εν ετει 2010 που οι βαθμοι ειναι στα επιπεδα πληθωρισμου της δεκαετιας του 80), Ε, ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ για να καταλαβουμε οτι δεν ειναι για Πληροφορικη! Αν θελουμε δηλαδη, γινεται τελεια και εξοικονομειται και απιστευτο χρημα. Ας αναρωτηθει κανεις πώς καταφερνουν τα αμερικανικα πανεπιστημια να διατηρουν το επιπεδο τους διαλεγοντας υποψηφιους απο ολο τον πλανητη, οι οποιοι προερχονται απο τα πιο διαφορετικα συστηματα (απο Μπαγκλαντες μεχρι Σουηδια) και φυσικα ελαχιστους (ή και κανεναν) βλεπουν τα Ιδρυματα πριν την επιλογη.

  (συνεχιζεται)

  ReplyDelete
 10. (συνεχεια) \
  Μερος Β

  Βεβαια, αν κατι τετοιο γινοταν σημερα, θα ειχαμε τα ιδια "καλουδια" του Πανεπιστημιου Κρητης που εφαγαν τον μακαριτη τον Αλεξανδροπουλο σε μαζικη πλεον κλιμακα. Δημαρχοι, νομαρχες (στην περιφερεια), υπουργοι, βουλευτες και πρωθυπουργοι (στα κεντρικα Πολυτεχνεια, Ιατρικες κτλ) θα επαιζαν μπαλα και λεκτορες, επικουροι, αλλα και οι καθηγηταδες θα συνεπικουρουσαν ασμενως με τα καταλληλα ανταλλαγματα. Δηλαδη τελικως αδιεξοδο, οπως και σε πλειστους οσους τομεις της ελληνικης δημοσιας ζωης σημερα.

  Λυση γενικοτερη κατα τη γνωμη μου ειναι αυτη που εχω περιγραψει και σε παλιοτερα posts για να συμμαζευτει καπως το σημερινο χαος και να ξεκινησει απο μια καλυτερη βαση ενας συνολικος επανασχεδιασμος:

  1. Συμμαζεμα του πεδιου της Τριτοβαθμιας Εκπαιδευσης με συγχωνευσεις τμηματων (ισως και Ιδρυματων!), με καταργησεις τμηματων χωρις αντικειμενο, με εναν χωροταξικο σχεδιασμο της προκοπης. Φυσικα αυτο σημαινει οτι αρκετες πολεις θα χασουν τη χρυση αγελαδα, αλλα προτιμω να εξοικονομησω οικονομικο κοστος και να πληρωθει το πολιτικο κοστος!

  2. Ελευθερη εισαγωγη, τη διαδικασια αναλαμβανουν τα Ιδρυματα. Υπαρχει ελαχιστος αριθμος εισαγωγης, για να δικαιολογειται η λειτουργια. Αυτο δεν ειναι τοσο φοβερο, ολα τα Ιδρυματα μπορουν να βρουν 30-40 σοβαρους υποψηφιους. Οποιος κανει 5-6 συνεντευξεις ή εξετασεις και δεν τον πηρε κανεις, μαλλον πρεπει ο ιδιος να δει τι πρεπει να βελτιωσει.

  3. Μετονομασιες και μετεξελιξεις τμηματων, ωστε οι τιτλοι τους να περιγραφουν γενικα αντικειμενα και οχι εξωτικα φρουτα που συνηθως περιγραφουν το αντικειμενο αυτου που ενδιαφερεται να το φτιαξει.

  Το δυστυχημα ειναι οτι ειμαι πεισμενος πλεον οτι καμια κυβερνηση δεν προκειται να βαλει στο τραπεζι πραγματικα ορθολογικες λυσεις, για να μη δυσαρεστηθει μια κοινωνια εθισμενη στο βολεμα και στα "αδειανα πουκαμισα" (πτυχια στην προκειμενη περιπτωση). Αλλα πιστευω οτι εστω και λιγο βοηθαω δημοσιοποιωντας τις σκεψεις μου...

  Νικος Αντωνιαδης
  ΤΕΙ Ηπειρου

  ReplyDelete
 11. ΗΒΦ7:38 am

  Αγαπητε Κε Παναρετε,
  Η καταργηση της Βασης του 10 εχει νόημα εφοσον συνοδευεται απο αλλα παράλληλα μετρα πολυ μεγαλύτερης σημασίας απο την βαση του 10. Εχοντας αναγάγει τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ως το μεγαλύτερο στόχο στη ζωή του νεαρου νεοέλληνα αδυνατούμαι να δούμε που τον οδηγούμαι οταν ο στόχος ειναι το ΧΑΡΤΙ και οχι η ΓΝΩΣΗ.
  Αν ος κυβέρνηση σκεπτεστε την καταργηση της βάσης του 10 τοτε παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει
  1 Αναδιοργάνωση ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ. Νεα βιβλία με στόχο την επιστήμη και οχι καρικατούρες βιβλίων οπως αυτα που δινουμε "δωρεαν" στα παιδια μας. Τα βιβλία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ειναι τραγικα εντιεπιστημονικα. Αποκτήστε παρακαλώ προσωπική αποψη....

  2 Αναδιοργανωση ΑΕΙ με καταργησεις και συνενωσεις. Εχουμε περισσοτερα ΑΕΙ απο τη Βρεταννία με 5 φορες μεγαλύτερο πληθυσμο και παγκοσμιοποιημενη εκπαιδευση !!!!
  Καταργηση των ΤΕΙ. Εκαναν τον κυκλο τους και απλα περιφερουμε το πτωμα ....σε βαρος των νεων της χωρας μας. Ενα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ανα Περιφέρεια , στο οποιο εντάσονται ολα τα υπαρχοντα μεχρι τωρα πανεπιστημια και ΤΕΙ.
  ΕΤΣΙ θα εχουμε εκπαιδευση που αξίζει να επενδυσουμαι σε αυτη. Διαφορετικα ριχνουμε Ευρω σε βαρέλι με τρυπιο πατο.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Αν δεχθούμε οτι περι τα 50 τμήματα ΑΕΙ [κυρίως ΤΕΙ της περιφέρειας ] εχούν λιγότερους απο 20 φοιτητες και κατα μεσο όρο 10 ΔΕΠ TOTE EXOYME περίπου το παρακατω κοστος λειτουργιας
  μισθοι 40 ΚΕ χ 10 = 400ΚΕ/ετος
  Εκτακτοι = 350 ΚΕ/ετος
  Αναλ. κλπ 50 ΚΕ/ετος
  Φως , νερο, τηλ 30 ΚΕ/ετος
  Μετακινησεις 10 ΚΕ/ετος
  Φοιτητική μεριμνα 50 ΚΕ/ετος
  Εξοπλισμοι 30 ΚΕ/ετος

  ΑΡΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΡΟΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΤΕ ….ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΗΒ-ΗΠΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΟΤΕΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ….ΛΙΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ !!!

  ΑΝ ΔΕΧ8ΟΥΜΕ ΕΠΙ 50 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ = 50.000.0000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΟΣ !!!!!!!!!

  ΑΡΑ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ .....ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣ8ΩΝ…….ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕ ΤΙΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ…….

  3 ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Αμεσα ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ για επαγγελματικα διακαιωματα απο το ΚΡΑΤΟΣ. ΟΧΙ απο τι "μαφία" πολυτεχνικών πρυτανεων και ΤΕΙ [συνδικαλιστων].

  επειδη .....φτανουμε στον πατο... καντε κατι για να εχουμε ΑΝΩΣΗ, ...διαφορετικα αν φτασουμε στον πυθμενα... ειμαστε καταδικασμενη απο τη βαρυτητα...

  με ειλικρινα φιλικα αισθηματα

  ReplyDelete
 12. Μιχάλης Χ.2:17 pm

  Καλησπέρα σας,

  Σε σχέση με:
  1) το κείμενο για το νέο σχολείο
  2) την ανάρτηση μιας σύνοψης στοιχείων για τα τοπικά κολλέγια στις πέντε μεγαλύτερες χώρες που λειτουργούν
  3) την πολιτική Ομπάμα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  Σε μια εκπαιδευτική δομή όπως τα Τοπικά Κολλέγια:
  1) θα επεκτείνονται οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται στην Α',Β' βάθμια εκπαίδευση π.χ ξένες γλώσσες
  2) θα αποκτάται τίτλος σπουδών δεκτός στην αγορά εργασίας

  3) θα δίνεται η δυνατότητα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ χωρίς επιπλέον έξοδα απο την οικογένεια του μαθητή?
  4) ο προσανατολισμός των σπουδών στα Τοπικά Κολλέγια, θα είναι με βάση την ανάπτυξη της διαφοροποιημένης απο περιοχή σε περιοχή τοπικής οικονομίας, ετσι ώστε αυτή να αναπτυχθεί, και η επαρχία να μην ερημώνει?

  Ευχαριστώ

  ReplyDelete
 13. Σταύρος Τ.10:54 am

  Κύριε Υφυπουργέ,
  δε μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αναφέρεστε στα φροντιστήρια σαν "πρόβλημα".
  Πρέπει να αποδεχθεί επιτέλους η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ότι τα φροντιστήρια δεν είναι πρόβλημα, αποτελούν αναγκαιότητα και όχι για λόγους συστήματος εισαγωγής αλλά λόγω του κακού σχολείου.
  Επίσης, ως πανεπιστημιακός θα πρέπει να γνωρίζεται ότι ανθούν τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια. Αναλογικά λοιπόν, με ποιο τρόπο θα "χτυπήσετε" τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια; Ή μήπως δεν αποτελούν το ίδιο πρόβλημα;
  Πραγματικά θα ήθελα την απάντησή σας: γιατί θεωρείτε ότι το πρόβλημα είναι τα φροντιστήρια και όχι οι λόγοι που οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε αυτά;

  ReplyDelete
 14. Anonymous4:26 am

  ...μα αφου αυτοι που κοπηκαν με το 10,ειχαν δωσει σε τμηματα ΤΕΙ,με ελαχιστη προσελευση,λογω του φοβερου αντικειμενου,και της υψηλης σταθμης.
  Πως λοιπον,θα συγκρινετε το τι εγινε,πριν απο το 06,και μετα,αφου τα περιοσσοτερα απ αυτα τα τμηματα,ετερματισαν τον βιον πρακτικως,μετα απο τη χρονολογια αυτη,αφου κανεις λογικος ανθρωπος,δεν πηγαινε εκει;
  Και γιατι να το κανει,καποιος που ειχε μεγαλυτερο βαθμο απο 10,και να παει να γραφτει εκει;
  Για να χασει 4 χρονια απ τη ζωη του,και να φαει και τα λεφτα του πατερα του,ετσι,για πλακα;
  Aμα δεν πεταξετε το λαικισμο απο τη σκεψη σας,δεν κανουμε τιποτα,και για τις σημερινες συνθηκες,αυτο ειναι εγκλημα.

  ReplyDelete
 15. Anonymous11:47 pm

  Ο ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, όμως, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι σωστός για τον διορισμό των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Το ίδιο άρθρο θα μπορούσατε να το γράψετε αλλάζοντας μόνο κάποιες λεπτομέρειες. Γιατί δεν μιλάτε και για κατάργηση του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, που έχει αποδεδειγμένα και επιστημονικά κριθεί παράνομος και αναξιόπιστος*, αλλά μιλάτε μόνο για τη βάση του 10; Μήπως λαϊκίζεται βαθύτατα σε αυτή την κυβέρνηση ή τα παίρνετε από τα παράνομα φορντιστήρια για τον ΑΣΕΠ που αφήνεται να λειτουργούν παρανόμως; Και για ποιο λόγο από τη δημόσια διαβούλευση απουσιάζει η παραπομπή για αναλύτικότερη παρουσίαση της πρότασης διορισμού εκπαιδευτικών αλλά και το κόμμάτι που άνω του 90% των απόψεων των πολιτών είναι ενάντια στον ΑΣΕΠ; Για ποιο λόγο ο σύνδεσμος παραπέμπει τώρα ποιά αλλού;

  Το ίδιο άρθρο ελαφρώς αλλαγμένο:

  "Ο Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς καθιερώθηκε με στόχο όπως διακηρύχθηκε τότε, την βελτίωση του επιπέδου των εκπαιδευτικών που εισάγονται στα Δημόσια σχολεία.

  Αν και από άποψη εντυπώσεων ο στόχος αυτός είναι επιθυμητός, δεν υπήρχε καμιά επιστημονική μελέτη ή ανάλυση που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η, με αυτόν τον τρόπο, αξιολόγηση των υποψήφιων εκπαιδευτικων θα επιτυγχάνετο ο στόχος αυτός.

  Σήμερα, ΔΕΚΑ χρόνια μετά την υιοθέτηση της ρύθμισης αυτής, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ή μελέτη που να αποδεικνύει ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη έστω και κατ’ ελάχιστον.

  Δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι τα δημόσια σχολεία έχουν σήμερα καλύτερους εκπαιδευτικούς από αυτούς που είχαν μέχρι το 1998....."

  *Υπάρχει σχετική καταχώρηση με εκπληκτική προσέγγιση και επιστημονικά τεκμηριωμένη, για την παρανομία και τον αναγχρονισμό του ΑΣΕΠ στο ιστολόγιό σας... https://www.blogger.com/comment.g?blogID=10563343&postID=6651314143460909262&isPopup=true

  ReplyDelete
 16. Anonymous1:17 pm

  Συμφωνώ να Παραμείνει «η βάση του 10» για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), δηλαδή τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), (βλέπε Νόμους 1404/1983, 2530/1997, 2817/2000, 2916/2001, 3027/2002, 3404/2005, 3549/2007, 3685/2008, 3794/2009 κ.α..), αν και αυτό το μέτρο δεν είναι ότι πιο καλό. Ο μαθητής του 19 στις εισαγωγικές, πλέον φοιτητής αν παρατήσει το διάβασμα (που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις), το πιο πιθανόν είναι να μην τελειώσει τις σπουδές του ποτέ ή να αργήσει πάρα πολύ, ενώ ο μαθητής που θα «πιάσει» έστω και 8 στις εισαγωγικές και μετά μέσα στην σχολή του και θα προσπαθήσει αρκετά με πολύ και σωστό διάβασμα μπορεί και να αριστεύσει (που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις). Η δική μου η γνώμη είναι ότι κάποιο μέτρο θα πρέπει να υπάρχει, έστω και «η βάση του 8» , αν και καλύτερα θα ήταν να είναι «η βάση του 10». Όμως και χωρίς εισαγωγικές μπορεί να γίνει το ζητούμενο, όποιος προσπαθήσει αρκετά με σωστό διάβασμα και σκέψη, τότε θα τα καταφέρει. Επίσης, τα μόρια των εισαγωγικών εξετάσεων είναι ένα «μέτρο μορίων» που σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλη «φούσκα» για διάφορες σχολές, οι εξετάσεις εντός των σχολών είναι αυτές που σε κρίνουν ικανό για την συγκεκριμένη επιστήμη, όχι οι «βάσεις εισαγωγής». Φυσικά, καλό είναι να υπάρχει κάποιο «όριο-βάση» εισαγωγής, αν και οι περισσότερες χώρες κατάργησαν τις εισαγωγικές και υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Όποιος μπορεί και θέλει να γίνει κάτι τα καταφέρνει, διαφορετικά τα παρατάει και ψάχνετε για κάτι διαφορετικό. Θα είναι πιο χρήσιμο και σωστό μέσα στα Γυμνάσια και Λύκεια να υπάρχει πιο οργανωμένη και σωστή εκπαίδευση, ίσως με λιγότερη ύλη αλλά πιο καλά και σωστά επιλεγμένη , επεξηγημένη και διδαγμένη, ιδίως όσον αφορά μαθήματα «δύσκολα» όπως π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αρχαία Ελληνικά…κ.α..). Επίσης καλό είναι να υπάρχουν κρατικά φροντιστήρια-εκπαιδευτήρια το απόγευμα, δωρεάν μέσα στα ίδια τα σχολεία για όλους, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν κενά και απορίες πάνω στην διδακτέα ύλη. Σαν αποτέλεσμα, να γίνει ένα πιο ολοκληρωμένο σχολείο, με πολύ περισσότερη επιτυχία σε ότι και αν επιλέξει και έχει κλίση μετά να ασχοληθεί και να σπουδάσει.

  ReplyDelete