Friday, July 22, 2011

Αξιολόγηση καθηγητών

1. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυμα, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως, ιδίως, το συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία καθορίζονται ειδικότερα στον Οργανισμό. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν το επιθυμούν.

2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο συναφές με το έργο των αξιολογουμένων, που επιλέγονται από τα μητρώα κριτών του άρθρου 19, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές και η οποία κοινοποιείται στον αξιολογούμενο και στον οικείο κοσμήτορα.

3. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, ο αξιολογούμενος μπορεί να επιβραβεύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 22.

4. Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της οικείας κοσμητείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα, να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.

5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο κοσμήτορας υποχρεούται να ενημερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

6. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης, ο τρόπος ορισμού των αξιολογητών, οι ειδικότερες διαβαθμίσεις της αξιολόγησης, θετικής και αρνητικής, ο τρόπος επιβράβευσης όσων αρίστευσαν, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία επιβολής των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5 comments:

 1. Λετε
  Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής

  ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘ. ΤΕΙ ΜΕ ΚΑΘ. ΤΕΙ !!!!
  Τι ΣΟΥΠΑ ειναι αυτη??? ΟΛΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ θα βγουν.
  Γιατι ΔΕΝ εχετε και 2/5 απο Εξωτερικο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ????

  Και ΠΟΙΟι θα κανουν την πρωτη Πενταδα ??? φανταζομαι οτι Μη αξιολογηθεντες ΔΕΝ μπορουν να συμμετεχουν !! ΔΕΝ εχει προβλεψη ο ΝΟΜΟΣ

  ReplyDelete
 2. Anonymous7:07 am

  Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τουλάχιστον 2 καθηγητές της αλλοδαπής στην αξιολόγηση των καθηγητών.

  Αλλιώς δεν θα υπάρξη ουσιαστική αξιολόγηση.

  B.M.

  ReplyDelete
 3. Anonymous1:44 pm

  Καταρχήν να σημειώσω ότι το κατατεθέν Ν/Σ είναι σαφώς πιο κοντά στη φιλοσοφία του αρχικού προσχεδίου του Γ. Πανάρετου. Ας ελπίσουμε ότι οι βελτιώσεις που θα γίνουν στη Βουλή να είναι ακόμη πιο κοντά στη φιλοσοφία αυτή. Αξίζει πραγματικά το κόπο.

  Μια συμβολή:

  Η αξιολόγηση των μονίμων Καθηγητών θα ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΜΟΝΟ από Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Άλλως θα έχουμε εκτεταμένη συναλλαγή. Και θα έχουμε τον κίνδυνο άριστοι Καθηγητές να παίρνουν μέτρια αξιολόγηση γιατί δεν είναι καλά δικτυωμένοι στο κύκλωμα. Αυτό αν δεν γίνει θα αλλοιώσει πλήρως τη φιλοσοφία της σχετικής διάταξης

  ReplyDelete
 4. Anonymous1:08 pm

  Σύμφωνα με το "1. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους"

  Δηλαδή το ερευνητικό έργο διακρίνεται από το επιστημονικό
  και το εκπαιδευτικό από το διδακτικό? Σε τι?
  Εάν δεν διακρίνεται γιατί χρησιμοποιείται αυτή η διατύπωση?
  Δεν είναι ορθότερο να αποφεύγεται η χρήση συνώνυμων όρων, εάν αυτοί δεν δηλώνουν στην πράξη τίποτε διαφορετικό?
  Πρόκειται για νόμο όχι για δοκίμιο.

  Kατά τα λοιπά συμφωνώ με τον ανώνυμο 1:44 PM.

  ReplyDelete
 5. Anonymous11:09 pm

  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
  Βασιζόμενος στο ότι η κρίση των καθηγητών είναι δεδομένη στο μέλλον, και όπως έχει ειπωθεί εξαρτάται από δείκτες όπως δημοσιεύσεις σημαντικότητα της έρευνας στην κοινωνία, αναφορές, οικονομική αυτοτέλεια της έρευνας, μεταφορά τεχνογνωσίας στην βιομηχανία και κοινωνία κ.λπ. Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται ο καθηγητής να έχει ομάδα με κρίσιμη μάζα. (Κριτήρια ηγεσίας management etc)
  Σε μεγάλο βαθμό η έρευνα και η κρίσης του γίνεται από υποψήφιους διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ της ομάδας του. Θα ήθελα να θίξω το ζήτημα των διδακτορικών, (PhD).
  Στην Αθήνα και στις κομβικές πόλεις, Θες/νίκη, Πάτρα δεν είναι πρόβλημα να έχει ο καθηγητής ικανό αριθμό υποψήφιων διδακτόρων γιατί ο φοιτητικός πληθυσμός είναι αρκετός. Στην περιφέρεια αυτό δεν ισχύει και δεν είναι εύκολο να βρεθούν ικανά άτομα και σε αριθμό για PhD.
  Ο νόμος ως έχει σήμερα δεν επιτρέπει υποψήφιους διδάκτορες ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Επιτρέπει 5 υποψήφιους διδάκτορες ανά καθηγητή αλλά πλήρους απασχόλησης. Στην περιφέρεια λοιπόν τους γράφεις full time ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται part time. Η έρευνα θα ήταν σχεδόν μηδενική εάν δεν γινόταν αυτή η διευκόλυνση. Αυτό δεν είναι σωστό για το μέλλον και εν μέσω κρίσεως. Όταν κρίνεται ένας καθηγητής δεν μπορείς να του βάζεις τέτοιους περιορισμούς (ειδικά στην περιφέρεια) , χωρίς να του δίνεις την δυνατότητα για υποψήφιους διδάκτορες μερικής απασχόλησης. Δεν υπάρχουν υποψήφιοι διδάκτορες που εύκολα θα επικεντρωθούν σε πλήρη απασχόληση στην περιφέρεια. Επίσης δεν είναι εύκολο όταν δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οι φοιτητές, διαδικαστικά να τους διαγράψεις και να βρεις άλλον να τον αντικαταστήσει γρήγορα. Αυτό μπορεί να πάρει 1 χρόνο. 1 χρόνο που η έρευνα του καθηγητού θα χωλαίνει. Μιλάμε για περιφέρεια. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιτραπεί και ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ για υποψήφιους διδάκτορες, χωρίς το περιορισμό των 5.
  Σήμερα ο νόμος για τα διδακτορικά δεν εξυπηρετεί την έρευνα στα ακριτικά πανεπιστήμια γιατί αναγνωρίζει μόνο υποψήφιους διδάκτορες πλήρης απασχόλησης και περιορίζει τον αριθμό στους 5.

  ReplyDelete