Friday, July 22, 2011

Προσωπικό των Α.Ε.Ι. - Καθηγητές

1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.

2. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση.

3. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται και ανακατανέμονται στις σχολές προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών αυτών, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη. Οι καθηγητές μπορούν να διδάσκουν σε περισσότερα από ένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4. α) Η διδασκαλία μαθημάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών δραστηριοτήτων, μπορεί να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους απασχόλησης, σε εντεταλμένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και σε προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος,

β) Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται αλλά η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε ακαδημαϊκά έτη. Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο απασχόλησής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Στους εντεταλμένους διδασκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης και απασχόλησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η μορφή της συνεργασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Οι επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση.

7. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής Ομότιμων Καθηγητών του σε προγράμματα αποκλειστικά μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι Ομότιμοι Καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του ιδρύματος.

8 comments:

 1. Anonymous2:13 pm

  Θα ήθελα να κανω μια παρατήρηση που περναει "στο ντούκου". Εξαφανίστηκε ο όρος μέλος Δ.Ε.Π. (διδακτικό ερευνητικο προσωπικο) και αντικαταστάθηκε απο τον όρο καθηγητές. Καθηγητές εχουμε και στο σχολείο, στα ΙΕΚ, στα κολλέγια. Εκει δεν εχουμε θεσμοθετημενο ερενητικο προσωπικό. Τυχαίο? που λεει και η γνωστή διαφήμιση. Τυχαίο που εσεις που συμμετάσχετε σε Πανεπιστημιακά δρώμενα (παρόλα τα στραβα που εχουν ακουστει) εκπαραυρωθήκατε απο την κυβέρνηση, και οτι ο νόμος κατεβηκε οταν φύγατε? Επίσης τυχαίο το ότι δεν αναφέρονται ελάχιστα προσόντα για τις βαθμίδες, σε μια χώρα που κατηγορείτε για διαφορα περιεργα.

  ReplyDelete
 2. Anonymous12:54 pm

  Αξιότιμε κ. Πανάρετε;

  Γιατί στα ΤΕΙ θα μπορούν να υπάρχουν εντεταλμέμοι διδάκτορες χωρίς διδακτορικό; Οι καθηγητές χωρίς διδακτορικό είναι το μεγάλο πρόβλημα των ΤΕΙ και είναι αυτοί που εμποδίζουν τα ΤΕΙ να προοδεύσουν στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης.
  Το γεγονός ότι θα υπάρχει πάλι έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό χωρίς διδακτορικό δημιουργεί πάλι αρνητικό προηγούμενο. Αναπαράγεται πάλι το φαινόμενο όπου άτομα με άσχετα/ημιάσχετα μεταπτυχιακά ή και απλό πτυχίο να διδάκουν στα ΤΕΙ και να έχουν απαιτήσεις να διατηρούν πλήρες ωράριο έναντι άλλων υποψηφίων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Γιατί σας είναι τόσο δύσκολο να περάσετε το μήνυμα σε όλα αυτά τα άτομα ότι δε θα μπορούν να συνεχίζουν να διδάσκουν στα ΤΕΙ χωρίς διδακτορικό;
  Πότε θα τελειώνει επιτέλους το πρόβλημα με τις πολλές διαφορετικές βαθμίδες καθηγητών;

  Είναι μύθος ότι οι καθηγητές εφαρμογών χωρίς διδακτορικό συνεισφέρουν πολλά στα ΤΕΙ γιατί εχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Έχω δει καθηγητές εφαρμογών που πήγαν στα ΤΕΙ να "ξεκουραστούν" μετά από δουλειά στη βιομηχανία και οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν απλό εργαστηριακό εξοπλισμό. Εάν είχαν διδακτορικό και συνεπώς ερευνητική κουλτούρα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ενεργά στην έρευνα (ανάπτυξη και εφαρμογή).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous7:20 am

   Αξιότιμε κύριε Anonymous
   Αυτοί που εμποδίζουν τον τόπο αυτό να προοδεύσει είναι κάποιοι καλαμοκαβαλημένοι σαν εσένα.

   Delete
 3. Yiannis Apostolou2:08 pm

  Οι καθηγητές εφαρμογών σε προσωπαγή θέση είναι η καταστροφή των ΤΕΙ.
  Στα ΤΕΙ, σε τμήματα Μηχανολογών κτλ, οι φοιτητές τους αποκαλούν άσχετους...
  Αυτοί όμως κάνουν κουμάντο.
  Κοιτάξτε τις μεταβατικές διατάξεις, έραψαν πάλι κουστουμάκι. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις στο κανόνα.
  Επίσης υπάρχουν και πρωτοβάθμιοι καθηγητές που είναι χειρότεροι επιστημονικά και απο τους εφαρμογών.
  Πηγάινετε στις σελίδες των τμημάτων και δείτε τα βιογραφίκα τους.
  Η-index προπό 0 ή 1. Δημοσιεύσεις είτε σε τεχνικά χρονικά είτε σε περιοδικά με impact factor κάτω απο 1.
  Επιτέλους κρίνεται τους καθηγητές με βάση h-index, m-index, citations. Επιβραβέψτε τους καλούς και παραγκωνίστε τα λαμόγια. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ

  ReplyDelete
 4. Anonymous3:25 am

  Οι έκτακτοι καθηγητές χωρίς διδακτορικό προσπαθούν πάλι να παραμείνουν στα ΤΕΙ χωρίς προσόντα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.esos.gr
  http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=13587:ipourgeio-paideias-apantiseis-se-zitimata-ton-oromisthion-ekpaideitikon-ton-tei

  ζητούν μετά από συνάντηση με τον κ. Μητσό

  "Σχετικά με τους Εντεταλμένους Διδασκαλίας (όπως θα λέγονται οι έκτακτοι με τον νέο νόμο) πρόταση της Ομοσπονδίας είναι να αναφέρεται στο νόμο ότι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου να είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και για τα εργαστηριακά μαθήματα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή με μειωμένα προσόντα όπως ο Οργανισμός του ιδρύματος ορίζει και με αμοιβή ίση με αυτή του μονίμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας και όχι μικρότερη από το 90% της αμοιβής του επίκουρου καθηγητή. Επί αυτών ειδικός σύμβουλος είπε ότι θα τα προωθήσει στην Υπουργό."

  Μα επιτέλους πότε θα σοβαρευτούμε; Οι περισσότεροι από αυτούς έπρεπε να έχουν ήδη φροντίσει να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα. Από ότι μάθαμε από τον "συνμπλόγκερ" πρωτοβάθμιο καθηγητή ΤΕΙ το 2009 η απαίτηση για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος για καθηγητές εφαρμογών και κατά συνέπεια για εργαστηριακούς συνεργάτες παρατάθηκε για ακόμη 5 χρόνια. Συνεπώς οι περισσότεροι από αυτούς είχαν τουλάχιστον 10 χρόνια για να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν έκαναν τίποτα.

  Κάποιοι άλλοι ιδιαίτερα "έξυπνοι" κάνουν διδακτορικά μέσω των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών.

  Τώρα έρχονται και ζητούν να παραμείνουν στα ΤΕΙ με μειωμένα προσόντα αλλά με αναβαθμισμένο μισθό; Γιατί η πολιτεία θα πρέπει να τους πληρώσει με το 90% του μισθού του επίκουρου καθηγητή χωρίς να έχουν διδακτορικό ενώ οι επίκουροι καθηγητές έχουν διδακτορικό; Τι θα προσφέρουν αυτοί στα ΤΕΙ για την αναβάθμιση των σπουδών;

  Πρέπει να τους καταστεί σαφές ότι ο κύκλος τους στα ΤΕΙ έχει κλείσει και δεν μπορεί να παρατείνεται συνεχώς με άδικο τρόπο έναντι αυτών που μόχθησαν, στερήθηκαν πράγματα (οι περισσότεροι από εμάς πήραμε πρώτο μισθό μετά τα 30, θυσιάσαν κομμάτια της προσωπικής τους ζωής για να υπηρετήσουν καλύτερα την επιστήμη τους. Δυστυχώς ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και πολλά νέα παιδιά που ζουν παρασιτικά (δουλεύουν 10 ώρες την εβδομάδα στη διάρκεια του σπουδαστικού έτους παίρνουν ταμείο ανεργίας το καλοκαίρι)ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να γίνουν μόνιμοι στα ΤΕΙ. Μία τεμπέλικη ζωή χωρίς ιδανικά με μόνο στόχο την παραμονή στα ΤΕΙ χωρίς προσόντα.

  Μην αναρωτιέσται γιατί έφτασε η Ελλάδα εκεί που έφτασε.

  Ελπίζω στο υπουργείο να συνεχίζουν να διαβάζουν το blog του κ. Πανάρετου και να μην υποκύψουν στα θρασύτητα αιτήματα των εκτάκτων χωρίς προσόντα.

  ReplyDelete
 5. Anonymous6:19 am

  Αγαπητέ κ. Πανάρετε,

  Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να πάψει το προνόμιο των μετρίων να εκλέγονται καθηγητές ΑΕΙ (σε αρχιτεκτονικές, μουσικολογικές, θεατρολογικές σχολές) ακόμη κι αν δεν έχουν διδακτορικό, μόνο και μόνο επειδή έχουν τα μέσα. Καθαρά και ξάστερα. Και μιας και διατηρείται η πλειοψηφεία των εσωτερικών μελών στην εκλογή καθηγητών, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα περισσότερο από την αναπαραγωγή του θλιβερού μας συστήματος. Επί τέλους, ας σταματήσει η απαξίωση των διδακτόρων. Στο κάτω κάτω, ακόμα κι αν δεχθούμε ότι οι εσωτερικοί εκλέκτορες θέλουν να εκλέξουν τους καλύτερους, μπορούν; Είναι σε θέση άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ποτέ έρευνα να κρίνουν έναν ερευνητή; Αμφιβάλω. Ας σταματήσει ο προστατευτισμός τώρα.

  ReplyDelete
 6. Anonymous6:37 am

  Αγαπητέ κ. Πανάρετε,

  Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να πάψει το προνόμιο των μετρίων να εκλέγονται καθηγητές ΑΕΙ (σε αρχιτεκτονικές, μουσικολογικές, θεατρολογικές σχολές) ακόμη κι αν δεν έχουν διδακτορικό, μόνο και μόνο επειδή έχουν τα μέσα. Καθαρά και ξάστερα. Και μιας και διατηρείται η πλειοψηφεία των εσωτερικών μελών στην εκλογή καθηγητών, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα περισσότερο από την αναπαραγωγή του θλιβερού μας συστήματος. Επί τέλους, ας σταματήσει η απαξίωση των διδακτόρων. Στο κάτω κάτω, ακόμα κι αν δεχθούμε ότι οι εσωτερικοί εκλέκτορες θέλουν να εκλέξουν τους καλύτερους, μπορούν; Είναι σε θέση άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ποτέ έρευνα να κρίνουν έναν ερευνητή; Αμφιβάλω. Ας σταματήσει ο προστατευτισμός τώρα.

  ReplyDelete
 7. Anonymous6:11 am

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

  ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΤΕ?
  OΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ.
  ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΟΜΩΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΟΥΣ ΔΑΧΤΥΛΑΚΙ, ΟΥΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.

  ReplyDelete