Friday, July 22, 2011

καταργούμενες διατάξεις

Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως:

1. ο νόμος 5343/1932 (Α΄ 86), εκτός των άρθρων 120 έως και 123, 326, 327 και 329 έως και 333,

2. ο α.ν. 553/1968 (Α' 210),

3. τα άρθρα 1, 2, 3, 6, οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 11, το άρθρο 12, το άρθρο 13 με την εξαίρεση της παραγράφου 5, τα άρθρα 14, 15 και 16, το άρθρο 17 με τις εξαιρέσεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1, τα άρθρα 18, 20, 21, 22, το άρθρο 23 με εξαίρεση την περίπτωση γ της παραγράφου 3 που καταργείται μόνο όσον αφορά τα Α.Ε.Ι. και τα άρθρα 24, 25 και 29 έως και 35 του ν. 1268/1982,

4. τα άρθρα 1, 3, οι παράγραφοι 2 έως και 6 του άρθρου 4, τα άρθρα 5, 6, 8 έως και 22, 24, 26 έως και 30, καθώς και τα άρθρα 33, 34, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 35, τα άρθρα 36 έως και 39,οι παράγραφοι 11, 12 και 13 του άρθρου 48 και η παράγραφος 10 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 (Α’ 173),

5. η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (Α' 23),

6. τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1514/1985 (Α' 13),

7. τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1674/1986 (Α’ 203),

8. τα άρθρα 3, 6, οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 και η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147),

9. τα άρθρα 1 έως και 5, το άρθρο 6 με την εξαίρεση της παραγράφου 12, το άρθρο 7, το άρθρο 8 με την εξαίρεση της παραγράφου 7, τα άρθρα 9 έως και 16, το άρθρο 19, τα άρθρα 22 και 23, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 25 καθώς και οι παράγραφοι, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22 και 28 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (Α' 159),

10. το άρθρο 4 του ν. 2174/1993 (Α' 210),

11. το στοιχείο α' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (Α' 18),

12. η παράγραφος 2 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 (Α' 156),

13. τα άρθρα 1, 5, 6 και 7 του ν. 2454/1997 (Α' 7),

14. τα άρθρα 1, 2 και 3 και η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α' 160),

15. τα άρθρα 1, 2, 3, 5, το άρθρο 6 με την εξαίρεση της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 3, καθώς και τα άρθρα 7, 8, 9, 11, 12 και 14 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218),

16. η παράγραφος 8, οι περιπτώσεις α, β, γ και ε της παραγράφου 11 και οι παράγραφοι 21 και 25 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 (Α’ 136),

17. τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2752/1999 (Α' 248), η παράγραφος 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση του π.δ. της παρ. 6 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η περίπτωση α της παραγράφου 5, οι παράγραφοι 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παράγραφος 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ', του άρθρου 15, η οποία καταργείται από την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης στ' του άρθρου 59 του παρόντος νόμου, καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2817/2000 (Α' 78),

18. η περίπτωση β της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α' 114),

19. οι παράγραφοι 13, 17, 19 έως και 27, 30 και 31 του αρ. 3 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),

20. τα άρθρα 9 και 10 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), από την ίδρυση στο οικείο Ίδρυμα της Σχολής δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,

21. η παράγραφος 4 με εξαίρεση το πρώτο εδάφιο και η παράγραφος 5 του άρθρου 2 καθώς και τα άρθρα 5, 6, 11 και 12 του ν. 3374/2005 (Α' 189),

22. η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3404/2005 (Α’ 260),

23. η περίπτωση α της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 1 έως και 7 και η παράγραφος 9 του άρθρου 3, η περίπτωση α της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 4, τα άρθρα 5, έως και 8, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9, τα άρθρα 10 έως και 18, το άρθρο 21, η παράγραφος 1 του άρθρου 22, η παράγραφος 4 του άρθρου 23, οι παράγραφοι 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 24 καθώς και οι παράγραφοι 2, 6, 7 και 10 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),

24. τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 3685/2008 (Α' 148), με την εξαίρεση της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 1,

25. τα άρθρα 1 έως και 7, 12 έως και 14, 16, 19, 21,23, 24 και 25 του ν. 3794/2009 (Α’ 156),

26. οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ενώ κατ' εξαίρεση η παράγραφος 5 του άρθρο 34 διατηρείται σε ισχύ μόνο για την εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010,

27. το π.δ. 407/1980 (Α' 112),

28. το π.δ. 275/1983 (Α' 103),

29. το π.δ. 327/1983 (Α' 117),

30. το κεφ. β' του π.δ. 387/1983 (Α' 141),

31. το π.δ. 388/1983 (Α' 141),

32. το π.δ. 389/1983 (Α' 141),

33. το π.δ. 459/1983 (Α' 175),

34. το π.δ. 473/1983 (Α' 181),

35. το π.δ. 509/1983 (Α' 195),

36. το π.δ. 31/1984 (Α' 8),

37. το π.δ. 123/1984 (Α' 39),

38. το π.δ. 411/1984 (Α’ 142),

39. το π.δ. 497/1984 (Α’ 176),

40. το π.δ. 567/1984 (Α’ 204),

41. το π.δ. 265/1985 (Α' 99), το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφαση της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 53,

42. το π.δ. 327/1985 (Α' 115),

43. το π.δ. 46/1989 (Α' 21),

44. το π.δ. 380/1989 (Α' 167),

45. το π.δ. 388/1989 (Α’ 169),

46. το π.δ. 444/1993 (Α’ 184),

47. το π.δ. 124/1994 (Α’ 91),

48. το π.δ. 390/1995 (Α' 217),

49. το π.δ. 187/1996 (Α' 145),

50. το π.δ. 227/1996 (Α’ 174),

51. το π.δ. 163/2002 (Α’ 149),

52. το π.δ. 35/2003 (Α’ 36),

53. το π.δ. 45/2003 (Α’ 46).

54. το π.δ. 212/2004 (Α' 190),

55. το π.δ. 34/2005 (Α' 52),

56. το π.δ. 36/2007 (Α' 32),

57. το π.δ. 226/2007 (Α' 255),

58. το π.δ. 160/2008 (Α' 220), με εξαίρεση τα άρθρα 5, 6 και 7, και τα άρθρα 22 έως και 28, και

59. το π.δ. 178/2009 (Α' 208).

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

No comments:

Post a Comment