Wednesday, November 03, 2010

Επίκαιρη Ερώτηση Ι, Γκιόκα για τα Παιδαγωγικά Τμήματα (1/11/10)


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις παιδαγωγικές σχολές.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής κ. Γκιόκας να διατυπώσει επί δίλεπτο την ερώτησή του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιμένουμε, κύριε Υφυπουργέ, στη συζήτηση της συγκεκριμένης ερώτησης, γιατί εδώ και καιρό, όπως γνωρίζετε, παραμένει μία εκρηκτική κατάσταση στις Παιδαγωγικές Σχολές όλης της χώρας. Συνολικότερα υπάρχει πρόβλημα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, λόγω και των περικοπών που έχουν γίνει στα κρατικά κονδύλια και της έλλειψης διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, όμως το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στις Παιδαγωγικές Σχολές.
Η αναστολή της απόσπασης εκπαιδευτικών και η επιστροφή τους στα σχολεία άφησε τεράστια κενά σε αυτά τα τμήματα και είχε ως αποτέλεσμα και το εκπαιδευτικό έργο να μην μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουν ανασταλεί επί της ουσίας οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών.
Για να σας προλάβω, σας ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αναζητήσουμε αν είναι αναγκαία ή όχι η αναστολή της απόσπασης των εκπαιδευτικών. Δεν μπαίνουμε δηλαδή στη διαδικασία να «επιλέξουμε» αν πρέπει να υπάρχουν κενά στα σχολεία ή στα παιδαγωγικά τμήματα. Τόσο τα σχολεία όσο και τα παιδαγωγικά τμήματα πρέπει να λειτουργούν σωστά με επαρκές και μόνιμο προσωπικό. Η ανάκληση όμως αυτών των αποσπάσεων έφερε στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα και τα σοβαρά κενά που υπάρχουν σε αυτά τα παιδαγωγικά τμήματα που λειτουργούν με ελάχιστο μόνιμο προσωπικό, με αποσπασμένους και επί της ουσίας δημιουργούν όλα τα προβλήματα που σας περιγράψαμε.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό  που υπάρχει στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθόσον γνωρίζουμε τέσσερις αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων περίπου 600 φοιτητών. Αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει. Και μπορεί να ξεκίνησαν ξανά τα μαθήματα μετά τη διακοπή της λειτουργίας που είχε αποφασιστεί σε αυτές τις σχολές, όμως οι πρακτικές ασκήσεις συνεχίζουν να μην πραγματοποιούνται.
Εμείς σας ρωτάμε το εξής: Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε και να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα για να πραγματοποιηθούν οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών και κυρίως τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την οριστική επίλυση του προβλήματος με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα υπηρετεί τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου αυτών των ιδρυμάτων; Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με τους αποσπασμένους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης):  Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Πανάρετος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, πολλές από τις ερωτήσεις που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνουν την ευκαιρία να δει κανείς πολλές πλευρές του εκπαιδευτικού συστήματος. Μιλάω για τις ερωτήσεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας.
Η συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση που αφορά περισσότερο τα Παιδαγωγικά Τμήματα και γενικότερα τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. έδωσε, σε μένα τουλάχιστον, την ευκαιρία να σχηματίσω μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
Πρέπει να σας πω ότι δεν νομίζω πως τα προβλήματα που υπάρχουν, αν υπάρχουν, έχουν την έκταση που πιστεύετε ότι έχουν. Γιατί το λέω αυτό;
Κατ’ αρχάς, οπωσδήποτε θα υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι, διότι αυτό δεν γίνεται για να καλύπτονται κενά ή ανάγκες των Τμημάτων, αλλά γιατί έχει να κάνει και με την άσκηση των ίδιων των εκπαιδευτικών και τη μετεκπαίδευσή τους για τον τρόπο που θα απασχοληθούν στα σχολεία. Επομένως, το δίλημμα δεν είναι εάν θα πρέπει να λειτουργούν τα σχολεία ή να λειτουργούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα.
Όμως, στην προετοιμασία μου για να απαντήσω στην ερώτησή σας, προσπάθησα να δω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω τους αριθμούς για όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Θα σας δώσω τον αριθμό εισακτέων σε κάθε Τμήμα, με τον οποίο εύκολα μπορείτε να δείτε πόσοι είναι οι φοιτητές σε καθένα απ’ αυτά τα Παιδαγωγικά Τμήματα, και τον αριθμό των κανονικών διδασκόντων, των μελών ΔΕΠ.
Ξεκινώ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 200 εισακτέους και 36 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία έχει 115 εισακτέους  και 28 μέλη ΔΕΠ.
Στη Θεσσαλονίκη το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 200 εισακτέους και 27 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής έχει 110 εισακτέους και 30 μέλη ΔΕΠ.
Στην Πάτρα, το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 210 εισακτέους και 29 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία έχει 190 εισακτέους και 22 μέλη ΔΕΠ.
Στα Ιωάννινα το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 280 εισακτέους και 20 μέλη ΔΕΠ. Το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών έχει 230 εισακτέους και 18 μέλη ΔΕΠ.
Στο Δημοκρίτειο, το Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 290 εισακτέους και 26 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία έχει 170 εισακτέους και 23 μέλη ΔΕΠ.
Στην Κρήτη το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 220 εισακτέους και 27 μέλη ΔΕΠ, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής έχει 170 εισακτέους και 25 μέλη ΔΕΠ.
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 250 εισακτέους και 20 μέλη ΔΕΠ και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού έχει 230 εισακτέους και 20 μέλη ΔΕΠ.
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 150 εισακτέους και 18 μέλη ΔΕΠ, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει 130 εισακτέους και 22 μέλη ΔΕΠ και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής έχει 110 εισακτέους και 22 μέλη ΔΕΠ.
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 185 εισακτέους και 22 μέλη ΔΕΠ και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής έχει 170 εισακτέους και 24 μέλη ΔΕΠ.
Είναι πάρα πολύ καλές αυτές οι αναλογίες. Είναι από τις καλύτερες αναλογίες που υπάρχουν διεθνώς κανονικών διδασκόντων με διδασκομένους.
Επομένως, θα πρέπει να δούμε εάν η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί και άλλες συμπληρωματικές βοήθειες και σε τι βαθμό οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί εξυπηρετούν αυτό που και εσείς θέλετε να γίνεται, δηλαδή μια καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών ή ενδεχομένως εξυπηρετούν –για να το πω ήπια- μια πεπατημένη τακτική, η οποία διευκολύνει να συνεχιστεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Γκιόκας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Υφυπουργέ, και εμείς αναζητήσαμε στοιχεία, πριν καταθέσουμε τη συγκεκριμένη ερώτηση και τα στοιχεία –τουλάχιστον- που έχουμε από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας λένε ότι πέρυσι 12 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ήταν επιφορτισμένοι με το έργο της παρακολούθησης των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών και σήμερα είναι 4 εκπαιδευτικοί, που αντιστοιχούν σε 600 φοιτητές. Μπορεί να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό έργο και να επιβλεφθούν όπως πρέπει οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών με αυτόν τον αριθμό; Εμείς λέμε ότι δεν μπορούν. Το ίδιο λένε και οι φοιτητές. Το ίδιο λένε και οι αρχές αυτών των ιδρυμάτων, εκτός και εάν λένε ψέματα.
Δεύτερον, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση –την ξέρετε πάρα πολύ καλά- για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Η συζήτηση καταλήγει –αυτό λένε δηλαδή οι αρχές  των ιδρυμάτων- στο ότι θα προσληφθούν –ένας Θεός ξέρει με τι όρους!- μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο της επίβλεψης των πρακτικών ασκήσεων. Τι θέση παίρνει η Κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που λένε οι αρχές των ιδρυμάτων; Γιατί αυτό λένε: «Δεν φθάνουμε και πρέπει να υπάρχει περισσότερος κόσμος που να απασχοληθεί σε αυτήν τη διαδικασία.»
Εμείς λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι, κατά τη γνώμη μας, μία είναι η λύση: Η λύση είναι να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Όταν μιλάμε για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εμείς θεωρούμε ότι μόνο εργαζόμενοι, που έχουν μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο, που να βελτιώνονται, να τελειοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας, να βγάζουν συμπεράσματα, να αποκτούν εμπειρία και γνώση μέσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό μόνο εργαζόμενοι, με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας μπορούν να το πετύχουν.
Από εκεί και πέρα, όμως, θεωρούμε –και θέλουμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο- το εξής: Απ’ αυτήν την κατάσταση που υπάρχει στις Παιδαγωγικές Σχολές φαίνεται, κατά τη γνώμη μας, η υποκρισία της Κυβέρνησης σε σχέση με τα ζητήματα της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής επάρκειας που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και λέμε ότι είναι υποκριτικά και ψευδεπίγραφα, γιατί αν πραγματικά θέλατε και νοιαζόσασταν για την ποιότητα των σπουδών και για τις ικανότητες και τις γνώσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών, το πρώτο που θα έπρεπε να εξασφαλίσετε είναι την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου και την ποιότητα των σπουδών.
Η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στις Παιδαγωγικές Σχολές είναι το ακριβώς αντίθετο. Επί της ουσίας αξιοποιείτε αυτήν την πολυδιαφημισμένη «επάρκεια», για να πετύχετε ένα στόχο: Να αποσυνδέσετε το πτυχίο από το δικαίωμα στο επάγγελμα. Η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που προοιωνίζει την υποβάθμιση που θα επακολουθήσει νομίζουμε πως υπηρετεί αυτόν το στόχο.
Τέλος, θεωρούμε ότι αυτές οι εξελίξεις και αυτά τα φαινόμενα δεν είναι ανεξάρτητα από τις γενικότερες εξελίξεις που υπάρχουν  στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή είναι η περίφημη αυτοτέλεια, την οποία επικαλείστε και την οποία προετοιμάζετε και με της επόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις: Υποβάθμιση, εμπορευματοποίηση, μετάθεση των ευθυνών και του κόστους που πρέπει να αναλαμβάνει το κράτος στα ιδρύματα και μέσω των ιδρυμάτων στους φοιτητές και στις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Εμείς –τουλάχιστον- και με ακόμη περισσότερες ερωτήσεις, όπως είπατε, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε αυτές τις εξελίξεις και τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας και, κατά τη γνώμη μας, θα οξυνθούν με την πολιτική σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο Γκιόκα.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Γνωρίζω τη γενικότερη πολιτική σας προσέγγιση, αλλά τουλάχιστον το τελευταίο μέρος της τοποθέτησής σας νομίζω ότι εμπεριέχει μία υπερβολή. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε καλά Παιδαγωγικά Τμήματα; Δεν μας ενδιαφέρει να βγάζουμε καλούς δασκάλους, για να έχουν καλύτερους δασκάλους τα παιδιά μας; Εάν δεν μας ενδιαφέρει αυτό, τι μας ενδιαφέρει;
Θεωρώ ότι σε αυτή τη γενικότερη πολιτική τοποθέτηση που έχετε, σε ένα βαθμό ακυρώνετε προσπάθειες, οι οποίες έχουν ως στόχο αυτό που πιστεύω ότι και εσείς και

εμείς θέλουμε, δηλαδή να έχουμε καλύτερα σχολεία, καλύτερους δασκάλους και τα παιδιά να μαθαίνουν καλύτερα γράμματα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Μα, μεταπτυχιακοί φοιτητές να αναλαμβάνουν την επίβλεψη;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε αυτό ακριβώς το θέμα που λέτε, για να μη θεωρήσετε ότι υπεκφεύγω.
Σε τι βλέπετε κακό ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος τελειώνοντας επιδιώκει να διοριστεί στην εκπαίδευση, να βοηθά στις πρακτικές ασκήσεις; Αυτό το πράγμα γίνεται σε όλα τα Πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι που υποβαθμίζει την εκπαίδευση. Είναι κάτι που βοηθά τους ίδιους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αντί να έχουν μόνο ένα θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων, να αποκτήσουν μια καλύτερη εμπειρία για το πώς υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση με τους φοιτητές.
Όσον αφορά τις αποσπάσεις, μπορώ να σας πω για όλες τις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να έχουμε τις σωστές αποσπάσεις. Όχι τις αποσπάσεις, αλλά τις σωστές αποσπάσεις. Θα μπορούσα να σας τις απαριθμήσω, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Έχουν σταλεί έγγραφα στα Πανεπιστήμια, κυρίως στα Παιδαγωγικά Τμήματα με το ερώτημα: Πείτε μας ακριβώς τι θα κάνουν αυτοί οι αποσπασμένοι; Με τι θα ασχοληθούν; Τι τους χρειαζόσαστε; Και είναι βέβαιο ότι εφόσον τεκμηριωθεί κάποια παραπέρα ανάγκη, αυτή η ανάγκη θα ικανοποιηθεί.
Και πριν κλείσω θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Σε σχέση με τα οικονομικά που θέσατε στην ερώτησή σας, δεν βρήκαμε το χρόνο να συζητήσουμε, αλλά θέλω να σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, όσο η ευρύτερη οικονομική κρίση. Γιατί θα μπορούσα να σας πω ότι υπάρχει μία μείωση πράγματι στις λειτουργικές δαπάνες, αλλά στη σίτιση των φοιτητών φέτος σε σχέση με πέρυσι έχουμε μία αύξηση. Πέρυσι το ποσό που είχε προβλεφθεί ήταν 27.500.000, φέτος είναι 28.220.000. Μέσα σε αυτή τη γενικότερη κρίση δηλαδή, σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αυτόν που αφορά τον τρόπο της καλύτερης εξυπηρέτησης των φοιτητών υπάρχει μία αύξηση.
Γι’ αυτό θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι η όλη προσπάθεια είναι αφενός μεν να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να εξαλείψουμε περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί, αντί να είναι στο σχολείο τους, είναι στην υπηρεσία των Τμημάτων και των καθηγητών των Πανεπιστημίων. Αυτό θέλουμε να εξαλείψουμε. Εάν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, να είστε βέβαιος ότι αυτές θα αντιμετωπιστούν.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Πανάρετο.

Το σχετικό βίντεο

6 comments:

 1. Anonymous1:53 pm

  Αξιότιμε Κύριε Πανάρετε,

  Σας υποβάλλω τις παρακάτω παρατηρήσεις:

  1. Να ενημερωθούμε ποια Υπουργεία δεν υπογράφουν τα Επ. Δικαιώματα των ΤΕΙ και σαν συνέπεια να υπονομεύουν την αξιοπιστία και αποφασιστικότητα της σημερινής Κυβέρνησης.

  2. Παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου Ενιαίου Τεχνικού Επιμελητηρίου (το οποίο θα εξοικονομήσει και αρκετά από τα έξοδα στην εθνική οικονομία)

  3. Να προωθήσουμε την ιδέα για αξιοποίηση του επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού των ΤΕΙ από την κοινωνία μας.
  δηλ.

  - Οι εταιρίες να ζητάνε την εκπόνηση μελετών για την βελτίωση, έρευνα, αναπτυξη τους κ.α , από αρμόδιες ομάδες εργασίας των ΤΕΙ.

  - Οι φοιτητές των ΤΕΙ να λαμβάνουν πολύτιμη εμπειρία.

  - Καθηγητές και φοιτητές των ΤΕΙ μέσα από την παραγωγική αυτή διαδικασία, να προσφέρουν ουσιαστικά στην νέα Ελληνική κοινωνία.

  ReplyDelete
 2. Anonymous2:33 pm

  κυριε υφυπουργέ
  δυστυχώς μας δίδεται η εντύπωση οτι ο ρόλος σας είναι αποστασιοποιημένος από την πραγματικότητα της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δεν ενοείτε να απογαλακτιστείτε από την "πανεπιστημιακή" σας φύση και εξόφθαλμα προκαλείτε την κοινότητα, ειδικά αυτή των ΤΕΙ, απαξιώνοντας το θεσμό και το προσωπικό. Πιστεύετε πως θα υπηρετήσετε το μνημόνιο και τη δεινή οικονομική κατάσταση με το να αναστείλετε προκηρύξεις και εξελίξεις ΕΠ και αντιμετωπίζετε το μέλλον των ιδρυμάτων και των παιδιών των ελλήνων με μικρο και μάκρο οικονομικές παραμέτρους. Καλό είναι λοιπόν να μην επικαλείστε την ιδιότητά σας του δασκάλου και ισως θα πρέπει ακόμα καλύτερα να την αποποιηθείτε και να δηλώνετε οικονομολόγος.

  ReplyDelete
 3. Anonymous10:50 pm

  Κύριε Υπουργέ επιτέλους ας σταματήσει κάποτε η καραμέλα των δήθεν "καθηγητικών" σχολών όπου οι πλειοψηφία των άνω των 35 εν ενεργεία εκπαιδευτικών δεν έχουν διδαχτεί ούτε ένα μάθημα παιδαγωγικών.

  Φτιάχτε σε κάθε σχολή που οι απόφοιτοι της διορίζονται στην εκπαίδευση μια ροή για εκπαίδευση και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ όσοι την ακολουθούν ή όσοι φοιτούν σε Παιδαγωγικές σχολές(όχι δήθεν καθηγητικές) ή την ΑΣΠΑΙΤΕ ή κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην παιδοψυχολογία/διδακτική να διορίζονται στο δημόσιο σχολείο (ή στο ιδιωτικό).

  Σταματήστε πλέον το χάλι στην εκπαίδευση.

  ReplyDelete
 4. Από τα γραφόμενα καταλαβαίνω πως το Υπουργείο δεν έκανε τις αποσπάσεις, επειδή η αναλογία εισακτέων/μελών ΔΕΠ θεωρείται καλή, ώστε να γίνονται τα εργαστήρια κανονικά. Ρωτάω όμως γιατί κρινουμε μόνο από τον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών; Φαντάζομαι πως τα μεγαλύτερα έτη έχουν και την περισσότερη πρακτική και απ'ότι είδα για τους δασκάλους μιλάμε για το 3ο και 4ο έτος, που έχει πρόβλημα. Το Υπουργείο έπρεπε να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των εισακτέων επί 4 (τα έτη φοίτησης), να δει πόσοι φοιτητές κάνουν εργαστήρια, πόσες ώρες είναι αυτά, ποιές είναι οι ανάγκες τους και μετά να κρίνει αν χρειάζονται ή όχι οι αποσπασμένοι. Δεν είναι οι 200 πρωτοετείς μόνο που έχουν εργαστήρια. Πιθανόν να έχουν και τα λιγότερα. Είναι οι 800 π.χ., που φοιτούν και στα 4 έτη στο Παιδαγωγικό της Αθήνας, που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

  Αν και υποστηρίζω ο καθηγητής να είναι στην τάξη, σε αυτή την περίπτωση νομίζω πρέπει το θέμα να τύχει μεγαλύτερης προσοχής. Για να κάνουν οι σχολές αναστολή λειτουργίας νομίζω πως είναι σοβαρό. Δεν αναστέλλεις την λειτουργία μιας σχολής από πείσμα. Απ'ότι είδα είναι αρκετές που είχαν προβλημα.

  Μετά αυτή η ιδέα με τους μεταπτυχιακούς. Αν ο "εργαστηριακός" δάσκαλος δεν διαθέτει καμία εμπειρία στην τάξη και οι γνώσεις του παραμένουν θεωρητικές, δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Όλη η βιβλιογραφία φωνάζει πως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μαθαίνεται κυρίως στην τάξη. Οπότε καταλήγουμε στο ότι δεν μπορείς να διδάξεις κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις ουσιαστικά, απλά κάτι διάβασες για αυτό κι έκανες μια εργασία.

  Δίπλα στους φοιτητές πρέπει να βρίσκονται έμπειροι δάσκαλοι με αυξημένα προσόντα. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους αποσπασμένους.

  Αν ακι ξαναλέω πως είμαι κατά των αποσπάσεων σε αυτό το θέμα νομίζω πως πρέπει να υπάρξει άλλη αντιμετώπιση.

  ReplyDelete
 5. Anonymous3:46 am

  http://www.psdatm.gr/psdatm/docs/epaggelmatika110810/ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΓΕΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ_ΥΠΕΚΑ_ΓΙΑ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.pdf

  Κύριε υπουργέ από πότε το ΤΕΕ νομοθετεί με φιρμάνια στη χώρα αυτή και μάλιστα με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ .
  Ο κύριος Πρωθυπουργός ευαγγελιζόταν ότι δεν θα υπήρχαν επί πρωθυπουργίας του υπουργεία φέουδα. Εμείς βλέπουμε και βιώνουμε ακριβώς το αντίθετο με αποτέλεσμα με την βοήθεια του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΚΑ και πρώην Πρύτανη του ΕΠΜ κ. Ανδεοπουλου προώθησε το φιρμάνι του ΤΕΕ για τα τοπογραφικά διαγράμματα με αποτέλεσμα να μας έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην εργασία μας που ασκούμε και άσκουσαν οι παλαιότεροι συνάδελφοι εδώ και 30 χρόνια. Το ΥΠΕΚΑ έχει μετατραπεί σε φέουδο του ΤΕΕ.
  Εδώ πάει το ρητό ..εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι.
  Κύριε Παναρετε ετσι δεν πολεμιόνται οι συντεχνίες που έφεραν την χωρά στην κατάσταση που βιώνουμε τώρα.

  ReplyDelete
 6. Anonymous3:09 pm

  Κύριε Υφυπουργέ,

  Θα συμφωνήσω με την κ. Ελένη. Είναι παραπλανητικό να βγάζετε την αναλογία φοιτητών/ καθηγητών υπολογίζοντας μόνο τους πρωτοετείς φοιτητές! Οι καθηγητές στους οποίους αναφέρεστε διδάσκουν στο σύνολο των φοιτητών και όχι μόνο στους πρωτοετείς. Ελπίζω ότι κάνατε κάποιο λάθος στους υπολογισμούς σας και ότι δεν ήταν μία απλή υπεκφυγή. Γιατί αν τελικά υπολογίσετε με αυτόν τον τρόπο την αναλογία φοιτητών καθηγητών σε όλα τα τμήματα της χώρας, η εικόνα που θα σχηματίσετε για την επάρκεια του διδακτικού προσωπικού δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν στηρίζετε σε τέτοια στοιχεία την πολιτική σας, τότε δικαίως υπάρχει έντονη ανησυχία από την πλευρά των φοιτητών και των καθηγητών.

  ReplyDelete