Friday, July 22, 2011

Όργανα της σχολής

1. Όργανα της σχολής είναι:

α) ο κοσμήτορας,

β) η κοσμητεία και

γ) η γενική συνέλευση.

2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον πρύτανη. Ο κοσμήτορας εκλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος και διορίζεται από τον πρύτανη.

β) Ύστερα από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος. Η επιτροπή αυτή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής και εισηγείται στο Συμβούλιο με βάση τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.

γ) Ο κοσμήτορας εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών του Συμβουλίου για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Αν και στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων, τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία εκλογής κοσμήτορα επαναλαμβάνεται με την έκδοση νέας πρόσκλησης.

δ) Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

3. Η γενική συνέλευση της σχολής μπορεί να αποκλείσει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της, πριν την υποβολή της εισήγησης της τριμελούς επιτροπής προς το Συμβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν οι υποψήφιοι κοσμήτορες.

4. Ο κοσμήτορας μπορεί να παυθεί με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

5. Ο κοσμήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της κοσμητείας,

β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας,

δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,

ε) συγκροτεί τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών, και

στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

6. Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον πρόεδρο τμήματος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή.

7. Η κοσμητεία αποτελείται από:

α) τον κοσμήτορα της σχολής,

β) τους διευθυντές των τμημάτων και

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8. Αν η σχολή οργανώνει ένα μόνο πρόγραμμα σπουδών, η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη προέδρου τμήματος από τρεις εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση της σχολής καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της συνέλευσης τμήματος. Τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.

β) Την χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του.

γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.

δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

ε) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής.

στ) Την έγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων των γενικών και ειδικών, όπου υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε καθηγητές της σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον πρόεδρο του τμήματος. Η ίδια επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του οικείου τμήματος εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών.

ζ) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι επιδόσεις των φοιτητών στο γενικό πρόγραμμα σπουδών και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.

η) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών.

θ) Την απονομή πτυχίων.

ι) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.

ια) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα.

ιβ) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή.

ιγ) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.

ιδ) Την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των καθηγητών της σχολής.

10. Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται ο αριθμός των μελών της συνέλευσης, η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής των καθηγητών της σχολής στη γενική συνέλευση, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της. Η γενική συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, καθώς και όσες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε σχολή με τον Οργανισμό του ιδρύματος.

11. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισμό και κάθε σχετικό θέμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

13 comments:

 1. Anonymous2:58 am

  Διαπιστώνω ότι οι Κοσμήτορες διορίζονται ενώ στα Τμήματα οι πρόεδροι εκλέγονται. Αναρωτιέμαι γιατί αυτό. Ας υποθέσουμε ότι ο Κοσμήτορας είναι πεπεισμένος ότι πρέπει να μη διδάξουμε αυτό το μάθημα και να αλλάξουμε κάτι στον οδηγό σπουδών γιατί η πρυτανεία το θέλει και εάν δεν το κάνει θα τον ελέγξει αρνητικά. (Ένα απλό παράδειγμα). Εφόσον στη Γενική Συνέλευση Σχολών έχομε ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ προέδρους ο Κοσμήτορας θα μειοψηφεί και θα θεωρηθεί ότι δεν είναι δικός μας στο Τμήμα. Θα είναι αδύνατο να του περάσει λόγω του ότι οι Πρόεδροι εφόσον εκλέγονται και είναι δεσμευμένοι κομματικά λόγω εκλογής τους στα Τμήματά τους θα μπλοκάρουν κάθε αλλαγή που ‘πονάει΄…(εμείς και αυτοί σύνδρομο)
  Στο εξωτερικό ο Κοσμήτορας (Head of School) επιλέγει τους Προέδρους Τμημάτων με έγκριση Πρυτάνεως. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον το στρατηγικό σχέδιο πρέπει να υπηρετηθεί, δεν μπορείς να περιμένεις τον Κοσμήτορα να περάσει το σχέδιο χωρίς να έχει τους δικούς του Προέδρους Τμημάτων να τον υποστηρίξουν. ΑΠΛΟ….Είναι υποχρεωτικό να ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ οι Τμηματάρχες…..Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σωστές αλλαγές δεν μπορώ να καταλάβω σ’ αυτή την χώρα…

  ReplyDelete
 2. Anonymous3:00 am

  ….Είναι υποχρεωτικό να ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ οι Τμηματάρχες…..Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σωστές αλλαγές δεν μπορώ να καταλάβω σ’ αυτή την χώρα…

  ReplyDelete
 3. Anonymous3:47 pm

  Συμφωνώ με τον 02:58ΑΜ. Όλες οι διοικητικές θέσεις - μονοπρόσωπα όργανα πρέπει να είναι πρωτοβάθμιοι Καθηγητές και διορισμένοι. Πρέπει δηλαδή να αποτελούν μια ομάδα η οποία και βεβαίως θα λογοδοτεί και μάλιστα σε ετήσια βάση.

  Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Αν θυμάμαι καλά ο Γ. Πανάρετος έχει πολλές φορές τονίσει ότι τα μέλη ΔΕΠ είμαστε για έρευνα και διδασκαλία. Επομένως για να μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα θα πρέπει να εισαχθεί στο νόμο ένα όριο: Συνολική Θητεία σε Διοικητικές Θέσεις των Μελών ΔΕΠ: 8 χρόνια.

  Φανταστείτε την εξής περίπτωση. Έχουμε έναν που σήμερα είναι π.χ. 45 ετών και Πρύτανης ή Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος. Και με το καινούργιο νόμο:

  8 χρόνια σε Συμβούλιο Διοίκηση
  8 χρόνια Πρύτανης
  8 χρόνια Κοσμήτορας

  σύνολο 24 χρόνια. Δηλαδή αυτός θα φτάσει σε ηλικία σύνταξης και ΔΕΝ θα αξιολογηθεί ΠΟΤΕ για το ερευνητικό και διδακτικό του έργο, ΕΝΩ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗ.

  Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι παθογένεια και πρέπει να σταματήσει.

  ΥΓ. Και δεν έχω συμπεριλάβει στο παράδειγμα τα χρόνια για Πρόεδρος Τμήματος!

  ReplyDelete
 4. Anonymous12:52 am

  @3:45 pm. Λίγο ακραίο το παράδειγμα. Προσωπικά στην Αγγλία δεν έχω δει Πρύτανη ή Κοσμήτορα να επανέρχεται σε έρευνα. Αυτοί οι ρόλοι δεν είναι για νέο ερευνητή. Είναι Management Roles για αναγνωρισμένους πεπειραμένους και ολοκληρωμένους και κυρίως ώριμους στο μυαλό καθηγητές, που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν βιώσιμο περιβάλλον, και κουλτούρα για πρόοδο καινοτομία αριστεία ανταγωνισμό, και κοιτίδες ανάπτυξης της κοινωνίας. Δεν περιμένω να επιστρέψουν σε Τμήμα να κάνουν έρευνα μετά από 4 χρόνια απουσίας. Όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας.
  Και η ερώτηση είναι τι θα κάνουν αυτοί που θα γίνουν πρυτάνεις ΜΕΤΑ την θητεία τους!!! Στο εξωτερικό γίνονται πρόεδροι οργανώσεων, Ινστιτούτα κ.λπ. Στον Ελληνικό χώρο δεν έχουμε τέτοιες ευκαιρίες. Επίσης μπορούν να μεταπηδήσουν σε άλλα πανεπιστήμια. Εδώ θα έχουμε την δυνατότητα?

  Ένα άλλο είναι οι μισθοί…. Executive officer Salaries στο εξωτερικό. Ελπίζω να μιμηθούμε και τους μισθούς….χα!

  ReplyDelete
 5. Anonymous1:23 am

  Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την αξιολόγηση καθηγητών Α Βαθμίδας. Νομίζω ότι κάθε καθηγητής Α Βαθμίδας πρέπει να ηγείται ομάδας. Ομάδες πρέπει να έχουν 4 άτομα για να είναι σε κρίσιμη μάζα. Έχομε φαινόμενα όπου Λέκτορες και Επίκουροι σε νέα πανεπιστήμια ειδικότερα να εργάζονται σε παλαιότερα πανεπιστήμια από όπου προέρχονται χωρίς να δείχνουν ενδιαφέρον για συνεργασία με τους καθηγητές των τμημάτων που ανήκουν. Δεν πρέπει να επιτρέπεται χαμηλόβαθμοι να λειτουργούν απομονωμένα ώστε να μην δημιουργείται ποτέ κρίσιμη μάζα. Βάλε και το γεγονός ότι όλοι οι καθηγητές μένουν στην Αθήνα είτε ανήκουν στο Αιγαίο είτε στο Πελοποννήσου κ.λπ. δεν ενδιαφέρονται για τα τοπικά τμήματά τους. Πρέπει να αλλάξει μια και οι υψηλόβαθμοι θα κριθούν, και δεν πρέπει να κριθούν μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά στο ότι είναι ηγέτες ομάδων ερευνητικών. Να μη το ξεχάσουμε αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα στην περιφέρεια που οι υψηλόβαθμοι μια και δεν αξιολογούν σήμερα τους επίκουρους και λέκτορες, δεν δύνανται να έχουν ομάδες μια και όλοι οι χαμηλόβαθμοι συνεργάζονται με τον καθηγητή τους στην Αθήνα που τους έδωσε το διδακτορικό, και δεν ασχολούνται με συνεργασίες εντός των τμημάτων τους.

  ReplyDelete
 6. Anonymous1:53 am

  Αυτός είναι ένας άλλος λόγος γιατί πρέπει να αλλάξει η βάση στα τμήματα. Ως έχει ο νόμος δεν αλλάζει τίποτα στα τμήματα. Ο κοσμήτορας πρέπει να έχει την ομάδα του για να μπορεί να επηρεάσει τα τμήματα με δικούς του προέδρους για να αλλάξει το κλίμα έρευνας και εκπαίδευσης χωρίς να του κάνουν τη ζωή δύσκολη τα κόμματα εντός. Δεν αρκεί ο Κοσμήτορας να αξιολογεί μια φορά το χρόνο και μέχρι τότε να τον γράφουν κανονικά. Πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και στη ΒΑΣΗ ο Κοσμήτορας. Χαιρετώ και ελπίζω να δρόσισε στην Αθήνα.

  ReplyDelete
 7. Anonymous10:15 am

  '... Είναι υποχρεωτικό να ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ οι Τμηματάρχες ...'
  '... Συμφωνώ με τον 02:58ΑΜ. Όλες οι διοικητικές θέσεις - μονοπρόσωπα όργανα πρέπει να είναι πρωτοβάθμιοι Καθηγητές και διορισμένοι...'

  τελικά οι 'νέες' αυτές ιδέες, οι 'εκσυγχρονιστικές', αυτές που θα οδηγήσουν τα πανεπιστήμιά μας στην 'αριστεία' κ.λπ. δεν ειναι και τοσο νέες ! Θα τις βρει κανείς στη φιλισοφία του νόμου που ίσχυσε για τα πανεπιστήμια προ του 1982, με την 'έδρα' και τους 'καθηγηταράδες' της πρώτης βαθμίδας, για τους οποίους θα 'τρέχουν' όλοι οι υπόλοιποι (αναπληρωτές, επίκουροι, διδάσκοντες με συμβάσεις, διοικητικό προσωπικό, κ.λπ). Κρίμα για τα χρόνια (και τους αγώνες) που πέρασαν ...

  ReplyDelete
 8. Anonymous9:46 pm

  @12:52 ΑΜ Καταρχήν δεν είναι σωστό παράδειγμα η Αγγλία. Εκεί οι θέσεις αυτές είναι Managerial και οι ακαδημαϊκές πορείες εντελώς διαφορετικές από εδώ. Επομένως δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες για να ευδοκιμήσουν τέτοιες ακαδημαϊκές πορείες, ιδίως σε περίοδο κρίσης.

  Άρα επανερχόμαστε στο τι θέλει το σύστημα. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να θέλει είναι η διεισδυτικότητα στη διεθνή κοινότητα με θύλακες αριστείας. Αυτό για να γίνει πρέπει να έχεις σε διευθυντικές θέσεις ενεργούς ερευνητές, να καταλαβαίνουν τις ανάγκες και τα προβλήματα. Όχι ανθρώπους που από το πρωί μέχρι το βράδυ τους εδιαφέρει μόνο η πολιτική τους σταδιοδρομία. Είναι κομβικό σημείο για το νόμο αυτό. Η δικιά μου εμπειρία από το εξωτερικό λέει ότι τουλάχιστον οι Κοσμήτορες είναι ενεργοί ερευνητές με δημοσιεύσεις σύγχρονες και όχι πενταετίας ή δεκαετίας.

  @1:23ΑΜ Προσυπογράφω. Αλλά είναι γνωστό ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξουν αυτά. Μακάρι να εφαρμοστεί όχι το γράμμα αλλά το πνεύμα των αλλαγών του Γ. Πανάρετου, γιατί μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να δούμε άσπρη μέρα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

  Και βέβαια πραγματική αξιολόγηση από Καθηγητές Α Βαθμίδας του Εξωτερικού και όχι από τα "φιλαράκια" μας του εσωτερικού.

  @1:53 Επίσης προσυπογράφω. Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολα να περνά τώρα. Θα ήταν ευχής έργο, καταρχήν να είναι και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Καθηγητές Α Βαθμίδας και επίσης να διορίζονται με πρόταση του Κοσμήτορα και απόφαση του Πρύτανη.

  ReplyDelete
 9. Anonymous9:07 am

  @9:46 Θα είναι ευχής έργο εάν ο Κοσμήτορας μπορεί να κάνει έρευνα στο καινούργιο σύστημα. Εφόσον η Σχολή θα έχει οικονομική αυτοτέλεια, τα οικονομικά της σχολής θα πέσουν πάνω του. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένεις πολλά στην έρευνα όταν ο κοσμήτορας θα ανησυχεί να βρει τους πόρους για να μη βουλιάξουν τα τμήματα, σε περίοδο κρίσης. Εάν είναι μόνο ακαδημαϊκή η θέση του τότε επικεντρώνεται στην έρευνα. Αλλά φοβάμαι ότι μιλάμε και τα οικονομικά πέφτουν πάνω του. Head of School and Head of Research είναι διαφορετικοί ρόλοι. Νομίζω ότι μιλάμε για Head of School

  ReplyDelete
 10. Anonymous5:46 pm

  @9:07 AM Συμφωνόντας, θα πρέπει να τονίσουμε τότε (επειδή βλέπω μια εμμονή στο Αγγλικό σύστημα - που δεν έχει καμμία σχέση με το σύστημα που θέλει ο νέος νόμος και οι ιδέες του Γ. Πανάρετου να εισάγουν) ότι μιλάμε για άλλες θέσεις - Senior Managerial - που δεν υπάρχουν στο σύστημα, ούτε με τον νέο νόμο.

  Κατά τη γνώμη μου ο νόμος θέλει στις θέσεις αυτές World Class Scientists, κατά το πρότυπο του Αμερικανικού Συστήματος, που θέλει το Κοσμήτορα πραγματικό ηγέτη - ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διδακτικό - πρότυπο για τους υπόλοιπους.

  Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να βρείς τέτοιους σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, και άν τους βρείς εάν ενδιαφέρονται.

  Εδώ πιστεύω ότι είναι η τέχνη της διοίκησης του Προέδρου του Συμβουλίου και του Πρύτανη.

  ReplyDelete
 11. Anonymous1:24 am

  @5.46pm Σημασία είναι να συζητάμε τις ιδέες και προβληματισμούς και να δημιουργηθεί ότι καλύτερο στο νομοσχέδιο για να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις και ότι καλύτερο για το μέλλον του πανεπιστημίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κ. Πανέρετος ενημερώνεται.

  ReplyDelete
 12. Anonymous11:43 am

  Απ' ότι καταλαβαίνω, ο πρύτανης αποφασίζει πώς θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις ανά σχολή. Μετά η κατανομή αυτων των πιστώσεων ανά τμήμα, ιδιαίτερα για την προκήρυξη νέων θέσεων, θα είναι μεγάλο θέμα τριβής. Υποθέτω η τελική απόφαση, ύστερα από τις εισηγήσεις των τμημάτων, παίρνεται από τον κοσμήτορα,αλλά το σχέδιο νόμου δε φαίνεται να το προσδιορίζει. Θα μπορούσε να είναι η κοσμητεία ή η συνέλευση ή να καθορίζεται από το καταστατικό της σχολής;

  Στην τελική αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο και το στοίχημα για κάθε σχολή. Σε τί βαθμό οι σχετικές αποφάσεις γι θα είναι αναπτυξιακές και σε τί βαθμό θα υποκινούνται από την ανάγκη τήρησης εσωτερικών ισορροπιών. Υπάρχει το ενδεχόμενο τμήματα που σε βάθος χρόνου δεν αποδίδουν (με το ένα ή με το άλλο κριτήριο) να συρρικνωθούν ή και ακόμα και να παυθούν;

  ReplyDelete