Sunday, October 09, 2011

O Steve Jobs και οι νέοι

Εχουν γραφτεί πολλά στον διεθνή τύπο (και αναπαραχθεί στον Ελληνικό χωρίς τις περισσότερες φορές αναφορά στις πηγές). Από όσα διάβασα, την μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε η ομιλία του Steve Jobs στην τελετή αποφοίτησης του πανεπιστημίου του Stanford το 2005.

Η ομιλία αυτή αναδημοσιεύθηκε στον σημερινό Observer με σχολιασμό από τον συνεργάτη της εφημερίδας

Την αντιγράφω παρακάτω γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα για τους νέους της σημερινής Ελλάδας. Για τους νέους που θέλουν ανοικτά πανεπιστήμια αλλά και για αυτούς που θέλουν καταλήψεις. Για όσους αισθάνονται σιγουριά για τις απόψεις τους αλλά και για όσους είναι διαρκώς ανήσυχοι.

I am honoured to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories.

The first story is about connecting the dots.

I dropped out of Reed College [Portland, Oregon] after the first six months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?

It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: "We have an unexpected baby boy; do you want him?" They said: "Of course." My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.

** This is interesting because for many years Jobs was extremely reluctant to discuss his family background in public. He was asked about it in the famous Playboy interview in 1985, for example, and refused point-blank to go into it.**

And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition. After six months I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn't interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.

** One of the most interesting back stories of the modern computing and IT industry is how many of its pioneers were college dropouts. Bill Gates and Mark Zuckerberg, for example, both left Harvard in mid-term, and one of Gates's proudest boasts is that he was responsible for persuading Steve Ballmer (now Microsoft's CEO) to drop out of Stanford. The list continues with Larry Ellison, founder of Oracle and Michael Dell, founder of the computer firm that bears his name. And although Google's co-founders, Sergey Brin and Larry Page, did graduate, they both dropped out of their PhD programmes. This rather runs against the conventional narrative – that an expensive college education and a good degree are essential prerequisites for success. **

It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms, I returned Coke bottles for the 5¢ deposits to buy food with, and I would walk the seven miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example:

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating.

None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later.

** One of the things that everyone who knew Jobs says is that he was obsessed with "taste". He was always ranting against Microsoft because they "had no taste" and one of his great early insights was that computers would become consumer products and, as such, would have to be attractively designed and easy to use. **

Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

My second story is about love and loss.

I was lucky – I found what I loved to do early in life. Woz [Steve Wozniak] and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2bn company with over 4,000 employees. We had just released our finest creation – the Macintosh – a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me and for the first year or so things went well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling-out. When we did, our board of directors sided with him. So at 30 I was out. And very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.

** Jobs hired John Sculley, who had been CEO of Pepsi, the drinks company, in the mistaken belief that having an experienced chief executive would free him to do what he really loved doing – which was creating great products. His pitch to Sculley to persuade him to leave Pepsi was: "John, do you really want to spend the rest of your life selling sugared water?" In the short term, appointing Sculley looked like the defining, catastrophic error of Jobs's life. But – with the 20/20 vision of hindsight – he came to see it differently. The idea that getting fired might be a good thing is a bracing idea for young graduates, even Stanford ones. **

I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down – that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologise for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me – I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.

During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I returned to Apple, and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple's current renaissance. And Laurene and I have a wonderful family together.

** Again, a rare insight into his personal life. In a moving tribute his friend Stephen Wolfram recalls seeing this side of Jobs for the first time. "One time I went to see him in NeXT's swank new offices in Redwood City," he recalls. "I particularly wanted to talk to him about Mathematica as a computer language. He always preferred user interfaces to languages, but he was trying to be helpful. The conversation was going on, but he said he couldn't go to dinner, and actually he was quite distracted, because he was going out on a date that evening – and he hadn't been on a date for a long time. He explained that he'd just met the woman he was seeing a few days earlier, and was very nervous about his date. The Steve Jobs, so confident as a businessman and technologist, had melted away, and he was asking me – hardly a noted known authority on such things – about his date. As it turned out, the date apparently worked out – and within 18 months the woman he met became his wife, and remained so until the end." **

I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful-tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle.

My third story is about death.

When I was 17, I read a quote that went something like: "If you live each day as if it was your last, some day you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And whenever the answer has been "no" for too many days in a row, I know I need to change something.

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything – all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7.30 in the morning and it clearly showed a tumour on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for "prepare to die". It means to try to tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumour. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I'm fine now.

This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful, but purely intellectual, concept:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It is life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but some day not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

** This breaks the first rule of contemporary American culture – never talk about death. Work out, lose weight, don't smoke, eat carefully. It's a wonderful, liberating break from that infantile, stultifying convention. One wonders if it made his audience shift nervously in their seats. **

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And, most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

** Jobs never allowed the opinions of others to drown out his own "inner voice". One of my favourite stories about him is about the moment when the Apple design team presented him with the first version of the iPod. He looked at it for a while, turned it over and over, weighed it in his hand and then said: "It's too big." The engineers protested that it was a miracle of state-of-the-art miniaturisation – 1,000 songs packed into that tiny space. Jobs walked over to the fish tank in the corner of his office and dropped the prototype into the water. He then pointed to the bubbles that floated from it to the surface and said: "That means there's still some space in it. It's too big." End of conversation. **

When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.

Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words "Stay hungry. Stay foolish". It was their farewell message as they signed off. Stay hungry. Stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry. Stay foolish.

Thank you all very much.