Friday, July 22, 2011

Διδακτορική διατριβή - προγράμματα διδακτορικών σπουδών

1. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων.

2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από πρόταση της ή των κοσμητειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών, οργανώνεται πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του.

3. Για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και το περιεχόμενό του εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 38.

4. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται με τον Οργανισμό. Στον Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, των υποψήφιων διδακτόρων από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών.

5. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών προς την κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται με αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών. Δύο μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές του ιδρύματος και ένα μέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ημεδαπής, από τα μητρώα του άρθρου 19. Οι επιβλέποντες καθηγητές δεν μπορούν να οριστούν ως μέλη της επιτροπής. Σε ένα από τα μέλη της επιτροπής ανατίθεται από την κοσμητεία η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. Άλλα θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της διατριβής, όπως η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης ή οι τυχόν προαπαιτούμενες δημοσιεύσεις, ρυθμίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

2 comments:

 1. Λετε
  Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

  Οκ !! Οι καθηγητες ΤΕΙ δεν μπορουν να ειναι ουτε στην 3μελη !!!
  Γιατι μας ευτελιζετε τοσο!!!
  Προσωπικα, επιβλεπω ΕΠΙΣΗΜΑ 3 PhD se top 5 Panepisthmio στη Μ. Βρετανια. [ το web diauesimo][exontaw 90 journals,/60 Proc/ 3 chapters in books h=12 cit. >450]. Δεν ειμουν κα ιδεν ειμαι "οσφιοκαμπτης" για να περιμενω στα 50 μου να γινω λεκτορας στο ΕΚΠΑ. Ηταν επιλογή μου να παω σε μεγαλο ΤΕΙ και να δημιουργσω δομή αριστειας απο το Μηδεν. Με το νομο δεν μπορω να ειμαι ουτε στην 3μελη ενός διδακτορικου !!! ΤΟΣΗ ΚΑΚΙΑ για οσουν δεν εσκυψαν το κεφαλι ??? Αφου σε τελευταια αναλυση και ο καθ πανεπιστημιου και ο καθ ΤΕΙ θα αξιολογηθουμε.....αρα γιατι οι ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΙ, απλα για να συνεχισουν καποιοι πανεπιστημιακοι να πιεζουν να μπει το ονοματακι τους στα paper .....

  ReplyDelete
 2. Anonymous11:07 pm

  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
  Βασιζόμενος στο ότι η κρίση των καθηγητών είναι δεδομένη στο μέλλον, και όπως έχει ειπωθεί εξαρτάται από δείκτες όπως δημοσιεύσεις σημαντικότητα της έρευνας στην κοινωνία, αναφορές, οικονομική αυτοτέλεια της έρευνας, μεταφορά τεχνογνωσίας στην βιομηχανία και κοινωνία κ.λπ. Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται ο καθηγητής να έχει ομάδα με κρίσιμη μάζα. (Κριτήρια ηγεσίας management etc)
  Σε μεγάλο βαθμό η έρευνα και η κρίσης του γίνεται από υποψήφιους διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ της ομάδας του. Θα ήθελα να θίξω το ζήτημα των διδακτορικών, (PhD).
  Στην Αθήνα και στις κομβικές πόλεις, Θες/νίκη, Πάτρα δεν είναι πρόβλημα να έχει ο καθηγητής ικανό αριθμό υποψήφιων διδακτόρων γιατί ο φοιτητικός πληθυσμός είναι αρκετός. Στην περιφέρεια αυτό δεν ισχύει και δεν είναι εύκολο να βρεθούν ικανά άτομα και σε αριθμό για PhD.
  Ο νόμος ως έχει σήμερα δεν επιτρέπει υποψήφιους διδάκτορες ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Επιτρέπει 5 υποψήφιους διδάκτορες ανά καθηγητή αλλά πλήρους απασχόλησης. Στην περιφέρεια λοιπόν τους γράφεις full time ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται part time. Η έρευνα θα ήταν σχεδόν μηδενική εάν δεν γινόταν αυτή η διευκόλυνση. Αυτό δεν είναι σωστό για το μέλλον και εν μέσω κρίσεως. Όταν κρίνεται ένας καθηγητής δεν μπορείς να του βάζεις τέτοιους περιορισμούς (ειδικά στην περιφέρεια) , χωρίς να του δίνεις την δυνατότητα για υποψήφιους διδάκτορες μερικής απασχόλησης. Δεν υπάρχουν υποψήφιοι διδάκτορες που εύκολα θα επικεντρωθούν σε πλήρη απασχόληση στην περιφέρεια. Επίσης δεν είναι εύκολο όταν δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οι φοιτητές, διαδικαστικά να τους διαγράψεις και να βρεις άλλον να τον αντικαταστήσει γρήγορα. Αυτό μπορεί να πάρει 1 χρόνο. 1 χρόνο που η έρευνα του καθηγητού θα χωλαίνει. Μιλάμε για περιφέρεια. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιτραπεί και ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ για υποψήφιους διδάκτορες, χωρίς το περιορισμό των 5.
  Σήμερα ο νόμος για τα διδακτορικά δεν εξυπηρετεί την έρευνα στα ακριτικά πανεπιστήμια γιατί αναγνωρίζει μόνο υποψήφιους διδάκτορες πλήρης απασχόλησης και περιορίζει τον αριθμό στους 5.

  ReplyDelete