Friday, July 22, 2011

Μεταβατικές Διατάξεις: Μέλη Δ.Ε.Π.

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή των μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, αντιστοιχούν στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη ή έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχα, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τομέα ή του τμήματος, νοείται ο κοσμήτορας.

3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, αντίστοιχα, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρείται από την ΑΔΙΠ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70.

4. α) Για την εξέλιξη των μόνιμων επίκουρων καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους έως δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν.

β) Επίκουροι με θητεία καθηγητές που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους.

5. α) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται.

β) Οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα.

γ) Λέκτορες που εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διορίζονται στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία και έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μέσα σε δύο έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

6. Το μόνιμο προσωπικό του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των κατόχων προσωποπαγών θέσεων, υπόκειται στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 21.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 δεν εφαρμόζονται για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ομοίως δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκλογής για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

8. Για τη μετατροπή θέσης σε προσωποπαγή και την κατάληψή της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπονται προσωποπαγείς θέσεις, οι θέσεις αυτές καταργούνται με τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει από τις θέσεις αυτές.

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επανέρχονται και διατηρούνται σε ισχύ έως τις 31-8-2013 οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 123/1984 (Α΄ 39),187/1995 (Α΄ 145) και 390/1995 (Α΄ 217), όπως αυτά κατά περίπτωση είχαν τροποποιηθεί.

26 comments:

 1. Οι λεκτορες θα επρεπε κατευθειαν να γινουν επικουροι που ειναι πλεον η εισαγωγικη βαθμιδα! Η δυνατοτητα για αμεση εξελιξη ειναι το ελαχιστο δυνατο!

  ReplyDelete
 2. George Maliaras1:34 pm

  Οι καθηγητές εφαρμογών μόνο με πτυχίο ΤΕΙ παραμένουν πρωσοπαγείς, ενώ στη προηγούμενη έκδοση γινόταν ΕΤΠ.
  Μα τόση δύναμη έχουν οι συντεχνείες?
  Μα είναι δυνατόν κάποιος 50-60 χρονών με πτυχίο ΚΑΤΕΕ, που από τότε που πήρε το πτυχίο του δεν έχει ανοίξει ένα βιβλίο, να κάνει μάθημα στην ανώτατη εκπαίδευση?
  Ελληνικό φαινομένο.
  Λυπάμαι που δεν τολμήσατε για άλλη μια φορά.

  ReplyDelete
 3. Anonymous1:37 pm

  Επίκουροι με θητεία καθηγητές που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

  Δηλαδή?
  Ο επίκουρος περιμένει να περάσουν 4 χρόνια και μετά είτε κάνει αίτηση για μονιμότητα,είτε για ανανέωση για άλλα 4 χρόνια, είτε για εξέλιξη?

  ReplyDelete
 4. Anonymous6:52 pm

  Μα ειλικρινά δε καταλαβαίνω τα νοσηρά μυαλά ορισμένων. Καταργείτε τη βαθμίδα του λέκτορα και θεσπίζετε ως εισαγωγική βαθμίδα αυτή του επίκουρου. Το κάνετε αυτό για να μειώσετε τον τεράστιο αριθμό κρίσεων, εκλεκτορικών σωμάτων κλπ. Ως εδώ καλώς...
  Τους 600 περίπου υπο διορισμό λέκτορες για ποιο λόγο δε τους κάνετε απευθείας επίκουρους αλλά τους εξαναγκάζετε σε σειρά ανοικτών κρίσεων? Αυτούς τους τιμωρείτε γιατί ήταν κακά παιδιά ή γιατί περίμεναν 2 χρόνια ο καθένας να διορισθεί? Έλεος δηλαδή. Κοινή λογική....

  ReplyDelete
 5. Anonymous1:26 am

  Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζεται αυτο το μαρτύριο !! Ξανα κρίση , ανοικτή και πολύπλοκη για να είμαστε παλι στην εισαγωγική βαθμίδα!

  ReplyDelete
 6. Anonymous4:37 am

  Αλήθεια, μπορεί να μας εξηγήσει το Υπουργείο γιατί δεν ονομάζονται απευθείας "επίκουροι" οι υπηρετούντες και υπό διορισμώ λέκτορες?
  Eγώ μόνο ένα λογαριασμό μπορώ να κάνω:

  Α)

  1-2 χρόνια αναμονής από την εκλογή έως το διορισμό λέκτορα
  3 χρόνια υπηρεσία σε θέση λέκτορα
  1 χρόνος για εξέλιξη σε επίκουρο
  1-2 χρόνια εξέλιξη σε αναπληρωτή

  Σύνολο 5-7 χρόνια από την εισαγωγική στη μόνιμη βαθμίδα.

  Β)
  Σε περίπτωση απευθείας αναγόρευσης σε επίκουρο του ήδη υπηρετούντος ή προς διορισμό λέκτορα και εξέλιξη σε αναπληρωτη, έχουμε τις εξής ταχύτητες:

  1. ο υπό διορισμό σε 4-5 χρόνια αναπληρωτής
  2. ο υπηρετών 1 χρόνο και αναμείνας διορισμό 1,5 σε 6,5 χρόνια αναπληρωτής
  3. ο ο υπηρετών 2 χρόνια και αναμείνας διορισμό 1-1,5 σε 7-7,5 χρόνια αναπληρωτής.
  4. ο υπηρετών 3 χρόνο και αναμείνας διορισμό 1 σε 8 χρόνια αναπληρωτής
  κ.ο.κ.

  Επομένως, βρίσκω λογική και δίκαια την παρούσα μεταβατική διάταξη του Υπουργείου, η οποία δεν δημιουργεί πολλές ταχύτητες εξέλιξης, αλλά επιτρέπει σε όλους να εξελιχθούν, εφόσον κριθούν άξιοι, τουλάχιστον εντός 4-5 ετών από την εισαγωγική στη μόνιμη βαθμίδα.

  Το ζήτημα είναι εάν τα ιδρύματα θα θεσπίσουν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και εξέλιξης σε κάθε βαθμίδα και εάν θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες ή εάν οι εντός ανάξιοι μόνιμοι θα μεθοδεύσουν την εκδίωξη άξιων επί θητεία.

  Σε τέτοια περίπτωση, πως προστατεύεται όποιος τυχόν πέσει θύμα τέτοιων μεθοδεύσεων????

  ReplyDelete
 7. Anonymous8:08 am

  Δεν καταλαβαίνω γιατί τους επίκουρους καθηγητές επί θητεία του δίνεται δικαίωμα για αίτηση μονιμοποίησης εφόσον η μονιμοποίηση του επίκουρου καταργείται. Θα έπρεπε λογικά να δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης ή εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα.

  ReplyDelete
 8. Anonymous8:18 am

  Οι λέκτορες Πρέπει να γίνουν κατευθείαν επικουροι η στη χειρότερη περίπτωση να έχουν δυνατότητα για άμεση κρίση! Που και αυτο τους αδικεί βάζοντας τους σε μια χρονοβόρα, επίπονη και ισως και επικίνδυνη κατάσταση μια και η κρίση είναι ανοικτή ......και Όλα Αυτά για να ξεκινήσουν και μονο .......

  ReplyDelete
 9. Anonymous10:22 am

  Εφόσον καταργείται η βαθμίδα του λέκτορα το ορθότερο και απλούστερο θα ήταν όλοι οι λέκτορες, μόνιμοι και μη, διορισμένοι και αδιόριστοι να ονομάζονται εφεξής "επίκουροι καθηγητές" και να έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση 4 ετών θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα.

  ReplyDelete
 10. Anonymous2:32 pm

  Διαβάζω τα περισσότερα σχόλια των αγωνιούντων λεκτόρων, πως θα γίνουν αμέσως επίκουροι με "βάφτιση" και αναπληρωτές σε 4-5 χρόνια συνολικά, ενώ οι επίκουροι επί θητεία, έφαγαν το ζόρι του λέκτορα των 3 - 7 χρόνων + 2 το ΦΕΚ, έφαγαν το ζόρι της θητείας του επίκουρου +3 και τώρα ο Νόμος λέει ή ανανέωση, ή μονιμότητα ή εξέλιξη. Δηλαδή α) στο χειρότερο σενάριο ανανεώνεται η θητεία τους (άλλα 4 χρόνια) και ζητούν εξέλιξη σε αναπληρωτή (μετά από 12 – 16 χρόνια) ή κόβονται και φεύγουν εφόσον δεν είναι μόνιμοι, β) το λιγότερο χειρότερο σενάριο ζητούν μονιμότητα (μετά από 8 – 12 χρόνια) και μετά με τις μεταβατικές μπορούν να ζητήσουν αμέσως εξέλιξη, οπότε και να κοπούν παραμένουν και περιμένουν άλλα 3 χρόνια (11 – 15), γ) το καλύτερο ζητούν εξέλιξη και την παίρνουν (δηλαδή αναπληρωτές μετά από 8 – 12 χρόνια), όπου εάν δεν εξελιχθούν φεύγουν. Δηλαδή έχουμε τρεις ταχύτητες επί θητεία επίκουρων οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση από την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο χρειάζονται 8 χρόνια για την εξέλιξή τους σε αναπληρωτή, στη χειρότερη 16 ή και ποτέ και στην ακόμη χειρότερη όποιοι «τολμήσουν» και δεν τους προλάβουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου (ορισμός νέων σχολών, εκλεκτορικά 7μελή εξωτερικά, που είναι ευχής έργο γι’ αυτούς που έχουν πραγματικά προσόντα) θα τους φάει το γνωστό μαύρο σκοτάδι των φατριών και της οικογενειοκρατίας των Πανεπιστημίων.
  Εφαρμόστε το αυτονόητο: Εάν οι υπηρετούντες λέκτορες μπορούν σε 4-5 χρόνια να είναι αναπληρωτές, οι επίκουροι επί θητεία, θα πρέπει με το τέλος της τριετούς θητείας, να ζητήσουν εξέλιξη για την επόμενη βαθμίδα του αναπληρωτή απευθείας, αφού η μονιμότητα καταργείται ή το πολύ σε τέσσερα χρόνια. Ούτε ανανέωση θητείας ούτε μονιμότητα. Και μάλιστα να έχουν το δικαίωμα για δύο φορές γιατί ο επί θητεία επίκουρος είναι η μόνη βαθμίδα που εάν ζητήσει εξέλιξη και απορριφθεί, χάνει τη θέση της. Κανένας άλλος δεν τη χάνει. Οι μόνιμοι όλων των βαθμίδων εάν κριθούν αρνητικά παραμένουν στις θέσεις τους, οι λέκτορες γιατί τους δίνεται το δικαίωμα αίτησης εξέλιξης 2 φορές εντός των 3 – 7 χρόνων. Οι επί θητεία επίκουροι είναι οι πιο αδικημένοι απ' όλους. Δηλαδή ένας υπηρετών επίκουρος επί θητεία που έχει διατελέσει και λέκτορας σε πόσα χρόνια πρέπει να γίνει αναπληρωτής σε 16 ή και ποτέ? Θα βρεθούμε μπροστά στον τραγέλαφο, λέκτορες που ψηφίστηκαν από επίκουρους, να ψηφίζουν ως αναπληρωτές τους ίδιους επίκουρους από τους οποίους είχαν ψηφιστεί, έλεος δηλαδή!!!

  ReplyDelete
 11. Anonymous9:38 pm

  @2:32 Aυτά που αναφέρετε περί επικούρων δεν ισχύουν.

  1,5-2 χρόνια αναμονής για την δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού είναι φαινόμενο που αφορά τους πρωτοδιόριστους των τελευταίων 3 χρόνων. Επομένως οι επίκουροι επι θητεία στους οποίους αναφέρεσθε δεν μπορεί να έχουν υπηρετήσει και ως λέκτορες.
  ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ διότι προφανώς είχαν τις άκρες και προφανώς κατέλαβαν θέσεις μετά από φωτογραφική προκήρυξη.

  ΚΑΜΜΙΑ ΘΕΣΗ επίκουρου, αναπληρωτή ή πρωτοβάθμιου δεν προκηρυσσόταν τα τελευταία χρόνια για νέα εκλογή, εάν δεν υπήρχε από πίσω η φωτογραφία συγκεκριμένου υποψηφίου.

  Τις φωτογραφικές προκηρύξεις νέων θέσεων λεκτόρων τις έκαναν ΜΟΝΟΝ για να τις χαρίσουν σε συγγενείς και φίλους άνευ προσόντων.

  Και μόνον από σπόντα εκλέγονταν στην βαθμίδα του λέκτορα υποψήφιοι με προσόντα για ανώτερες βαθμίδες.

  Το "έλεος" θα έπρεπε λοιπόν να το αναφωνούν οι επίκουροι εκείνοι που φωτογραφικά κατέλαβαν θέση λέκτορα που με πολύ σπρώξιμο και αφού εξήντλησαν όλα τα χρονικά περιθώρια για να παραμείνουν στη βαθμίδα του λέκτορα με μηδενικά ή μειωμένα προσόντα, εξελίχθηκαν σε επίκουρους με την προοπτική της μονιμότητας για αραλίκι.

  Και αν είχαν έστω και λίγη αυτογνωσία θα έπρεπε να αισθάνονται και ντροπή διότι, ενώ δεν διέθεταν τα ουσιαστικά προσόντα, βρέθηκαν να "κρίνουν" εκείνους από τους οποίους θα έπρεπε να κριθούν.

  Δυστυχώς, ούτε και ο παρών νόμος λύνει αυτό το πρόβλημα, εφόσον δεν προχωρεί αποφασιστικά σε ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ, ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ.

  Το ζήτημα δεν είναι πως θα βαφτίσεις τους λέκτορες, αλλά πως θα άρεις τις ανισότητες ανάμεσα σαυτους που έχουν αυξημένα προσόντα και είναι καθηλωμένοι στην εισαγωγική βαθμίδα με τον άμεσο κίνδυνο να εκπαραθυρωθούν και σε κείνους τους άσχετους μόνιμων βαθμίδων, οι οποίοι ουδέποτε θα αξιολογηθούν ουσιαστικά, εφόσον τα όσα σχετικά αναφέρονται στον παρόντα νόμο θα μείνουν στην πράξη ανεφάρμοστα.

  ReplyDelete
 12. Anonymous10:22 pm

  Δηλαδή όσοι επίκουροι επί θητεία υπηρετούν αυτοί τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο, μπήκαν ως επίκουροι δεν υπηρέτησαν ως λέκτορες αυτό είναι ότι κράτησες από τα προηγούμενα σχόλια. Ή ότι μάλλον όσοι μονιμοποιήθηκαν με μερικούς μήνες διαφορά από τους επί θητεία είναι οι "σκάρτοι" και οι επί θητεία οι "άξιοι" οι οποίοι δεν υπηρετήσαν ως λέκτορες. Μάλλον δεν μπορείς να δεις αντικειμενικά τα πράγματα οπότε ο διάλογος ή συζήτηση είναι μάταιος.

  ReplyDelete
 13. Anonymous12:43 am

  Aγαπητέ 10.22 PM λες πράγματα που δεν ελέχθησαν και βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.

  Τί φοβάσαι? Μην τυχόν και γίνει επίκουρος κανένας συνάδελφός σου λέκτορας που έχει σαφώς περισσότερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα από σένα και το μόνο που σας διακρίνει είναι ότι εσύ είχες βύσμα και προσλήφθηκες αμέσως λέκτορας μετά τη διατριβή σου και την άνεση 7ετίας να σουλουπώσεις το ανύπαρκτο επιστημονικό βιογραφικό σου για να γίνεις επίκουρος και την άνεση δεύτερης επταετίας για να ζητήσεις μονιμότητα και εξέλιξη σε αναπληρωτή? ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 14 XΡΟΝΙΑ ???!!!

  ENΩ ο αβυσμάτωτος συνάδελφός σου λεκτορίσκος, τα χρόνια που εσύ με όλη την άνεσή σου παρίστανες τον πανεπιστημιακό εν Ελλάδι, αγωνιζόταν να φτιάξει διεθνώς ανταγωνιστικό επιστημονικό βιογραφικό, για το οποίο εσύ και άλλοι όμοιοι με σένα τον ψέγουν και τον χλευάζουν ????

  ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ,
  ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

  Οι υπόλοιποι ας αναζητήσουν αλλού την τύχη τους ή ας γίνουν ΕΕΠ.

  Αλλά πως θα γίνει αυτό χωρίς προηγούμενη ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ αξιολόγηση, την οποία βεβαίως δεν μπορείς να την κάνεις εσύ, διότι δεν σκέφτεσαι με επιστημονικά κριτήρια, αλλά με άκρως υποκειμενικά, υπολογίζοντας τα χρόνια που παρέτεινες την παραμονή σου σε κάθε βαθμίδα και όχι το τι επιστημονικό παρήγαγες σ΄αυτήν.

  ReplyDelete
 14. Anonymous1:31 am

  Συμφωνώ απόλυτα με τον/την 2.32 ΡΜ. Όσοι λέκτορες (βυσματίες) έχοντας κλείσει τριετία υποβάλαν αίτηση αμέσως πριν ανακοινωθεί ο Νόμος με μηδενικά προσόντα γιατί "η ανώτερη δυναμη - κλίκα καθαρίζει" θα κριθούν με βάση τις παραγράφους 2 και 5 του Άρθρου 77 και αφού μείνουν 2 χρόνια στη βαθμίδα του επίκουρου (Άρθρο 77, παρ. 5γ) θα έχουν το δικαιωμα να εξελιχθούν σε αναπληρωτές, πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ αν κάποιος βρίσκεται επίκουρος επί θητεία και έχει διανύσει και την περίοδο της θητείας του λέκτορα στα τρία και όχι στα επτά χρόνια γιατί είχε προσόντα, θα εξισωθεί είτε 1) με όλους τους επίκουρους υπό διορισμό των μεταβατικών διατάξεων(βλέπε Άρθρο 77, παρ. 4), 2) με τους από εδώ και πέρα επίκουρος που αποτελούν τη βαθμίδα εισαγωγής και 3) με τους προαναφερθέντες λέκτορες υπό εξέλιξη; Όλοι επιζητούμε δικαιοσύνη στα Πανεπιστήμια και είναι ευχής έργον να γίνεται η αξιολόγηση από εξωτερικά εκλεκτορικά, εάν γινόταν και τα 7 μέλη εκτός Ελλάδας. Αλλά να μη δημιουργείται τροχοπέδη και να αδικούνται άξια μέλη ΔΕΠ λόγω των μεταβατικών ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων, οπότε να καθυστερούν και για κάποιους άλλους να λειτουργούν ευνοϊκά. Και πραγματικά να δω αυτούς τους λέκτορες που κόπτονται κα γίνουν αμέσως αναπληρωτές πόσοι από αυτούς θα τα καταφέρουν πλέον με τις 7μελείς επιτροπές (με την προϋπόθεση ότι θα γίνονται αντικειμενικές αξιολογήσεις και θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους). Δε συμφωνω με τον/την 9.38 & 12.43, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει και ένα ποσοστό 30% και ίσως και παραπάνω που είναι πανάξιο, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα ούτε να μιλούμε απαξιωτικά, απλώς η ανωνυμία, την οποία κι εγώ χρησιμοποιώ, μας κάνει να τα βλέπουμε όλα άσπρο - μαύρο μέσα από το πρίσμα της δικής μας άποψης.

  ReplyDelete
 15. Anonymous2:45 am

  οι υπηρετουντες επικουροι ειναι οι μονοι που εχουν τη δυνατοτητα μονιμοποιησης ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ διαδικασία!
  Ας σταματησει πια αυτη η κλαψα!!
  Ολοι οι υπολοιποι θα πρεπει για οτιδηποτε να περασουν απο νεα κριση,δυσκολοτερη και με καινουρια δεδομενα!
  Ειναι δυνατον χωρις μονιμοτητα-που μεχρι σημερα ηταν προυποθεση για εξελιξη σε αναπληρωτη- οποιοσδηποτε να βαλει τα χαρτια του για ανπληρωτης χωρις να ειναι ο καλλιτερος αναμεσα στους πιθανους ανταγωνιστες?
  Μονο οι σημερινοι επικουροι θα εχουν αυτο το πλεονεκτημα!!

  ReplyDelete
 16. Anonymous2:55 am

  1.31 AM δεν βλέπω που διαφωνείς μαζί μου. Απλώς διατύπωσες με άλλα λόγια αυτό που υποστήριξα παραπάνω, ότι δηλαδή ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ.

  ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΧΩΡΕΙΝ, ΧΩΡΕΙΤΩ!!!

  ReplyDelete
 17. Anonymous12:08 pm

  Κύριε Πανάρετε, θα μπορούσατε να διευκρινίσετε τί ακριβώς ισχύει για τους Επίκουρους επί θητεία που δε θα έχουν καταθέσει αίτηση μονιμοποίησης πριν τη δημοσίευση του νόμου? Αντιγράφω από τις μεταβατικές διατάξεις:
  “Επίκουροι με θητεία καθηγητές που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης.”

  Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε σχέση με “…τις προυποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν…” δηλαδή με τον προηγούμενο νόμο.Στον προηγούμενο νόμο μόνο μονιμοποίηση επιτρεπόταν. Συνεπώς, η εξέλιξη και η ανανέωση της θητείας δεν επιτρέπονται.

  Επίσης, έστω ότι ο Επίκουρος παίρνει τη μονιμότητα. Μετα, για να προκηρύξει τη θέση του σε Αναπληρωτή, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένει? Κανένα (σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο) ή να φτάσει συνολικά τα 6 (με αυτόν το νόμο)?

  ReplyDelete
 18. Anonymous6:21 pm

  Πρέπει να υπολογίζετε (όσοι δεν ζήσατε από 'μέσα΄ τις διαδικασίες εξέλιξης στα ΑΕΙ) ότι ακόμα και αν ένας λέκτορας ζητούσε ακριβώς στα 3 χρόνια την εξέλιξή του σε επίκουρο, η όλη διαδικασία (γεν. συνελεύσεις/προκυρήξεις/εισηγητική) μπορούσε να τραβήξει και 2,5 χρόνια. Πολλοί λοιπόν σημερινοί επίκουροι επι θητεία, εκλέχτηκαν λέκτορες το 2002/2003, πήραν ΦΕΚ ως λέκτορες το 2003/2004, κσι πήραν ΦΕΚ ως επίκουροι 2008/2009.
  Σε πολλά επίσης τμήματα, άγραφος κανόνας είναι η αίτηση για εξέλιξη να γίνεται στα 5 χρόνια (γιατί σχεδόν ποτέ ότι και αν έχεις δεν είναι αρκετό ...).
  Οπότε πολλοί σημερινοί επίκουροι επι θητεία, έχουν εκλεγεί ως λέκτορες ακόμη νωρίτερα (2001, 2000,...).

  Η δυνατότητα για μονιμότητα ορθώς παρέμεινε λοιπόν. Είναι πολλά τα χρόνια.... Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να δωθεί και σε όσους κατευθείαν εκλέχτηκαν επίκουροι. Ξεκίνησαν με ένα σύστημα, το σύστημα βέβαια αλλάζει, αλλά και η λογική των μεταβατικών είναι η επίτευξη σταδιακής εφαρομγής, δηλ. να μην φέρνει μεγάλες ανατροπές στο προγραμματισμό της ζωής των ανθρώπων.
  Επίσης συμφωνώ ότι οι όποιες διευκολύνσεις των λεκτόρων προς αναπληρωτή, πρέπει να δωθούν και στους επίκουρους αναλογικά.

  ReplyDelete
 19. Anonymous6:09 am

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

  ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΤΕ?
  OΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ.
  ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΟΜΩΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΟΥΣ ΔΑΧΤΥΛΑΚΙ, ΟΥΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.

  ReplyDelete
 20. Anonymous9:05 am

  Βρείτε έναν τρόπο να μπορούν ΑΜΕΣΑ να μετακινούνται από ΑΕΙ σε ΑΕΙ όσοι έχουν εκλεγεί σε νέες θέσεις και ήδη υπηρετούν αλλού.

  1. δεν κοστίζει τίποτα σε χρήμα
  2. αποσυμφορείται σημαντικά η λίστα των υπο διορισμό
  3. ξεκαθαρίζει ο αριθμός ΔΕΠ στα τμήματα (κανεις δε φευγει από ένα καλό τμήμα, πολλοί ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε καλά τμήματα/ΑΕΙ)
  4. διευκολύνεται η ζωή πολλών ανθρώπων

  ReplyDelete
 21. Anonymous5:05 am

  Νομίζω ότι πιο συνεπές με τη λογική του νομοσχεδίου θα ήταν οι λέκτορες να γίνουν επίκουροι με κλειστή διαδικασία και όχι με ανοικτή και στη συνέχεια να υπάρχει ανοικτή για την εξέλιξη σε αναπληρωτές. Δεν κατανοώ το λόγο που θα χρειαστούν δύο ανοικτές διαδικασίες για να φτάσει ένας λέκτορας στη βαθμίδα του αναπληρωτή.

  ReplyDelete
 22. Το αίσθημα ευθύνης στα προβλήματα της κοινωνίας είναι το βαρύ φορτίο για τους ώμους των επίδοξων καθηγητών /λεκτόρων/επίκουρων και θάπρεπε να μας απασχολεί πρώτιστα το κατά πόσο διασφαλίζονται οι όροι ποιότητας, αξιοκρατίας κι εκσυγχρονισμού της γνώσης και της έρευνας στην παρούσα κατάσταση. Πολύ σωστά να μην υπάρχουν βαθμίδες, αλλά να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και ίσες δυνατότητες. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και σε πολλές κατευθύνσεις μαζί με τον κάθε πολίτη, όχι να ζητάμε ατομικές, προσωποπαγείς ή κατηγοριακές διευκολύνσεις και παροχές.... πόσο μάλλον με απογοητεύει το ότι κάποιοι από εμάς βάλλουν κατά των άλλων επίσης φιλόδοξων επίδοξων .... Δεν αλλάζει η κατάσταση της ανώτατης παιδείας από μια κρίση λιγότερο ή κάποια μισθολογική εύνοια περισσότερο. Αλλού είναι το πρόβλημα - νομίζω - είναι φανερό πού..

  ReplyDelete
 23. Anonymous10:39 am

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ. Διάβασα προσεκτικά το νομοσχέδιο σε ότι αφορά όλες αυτές τις διατάξεις. Έχω μια ερώτηση στο γιατί οι Επίκ. Καθηγητές ααντιμέτωπίζονται τόσο ρατσιστικά αναμένοντας 6 χρόνια την εξέλιξή τους!

  Στο διαταύτα και ειλικρινά θα περίμενω μια κάποια διαφώτιση, όχι δηλαδή πως είστε και υποχρεωμένος να μου απαντήσετε.

  Από το 2002 μέχρι το 2008 υπηρετούσα στη βαθμίδα του Ερευνητή Β' στη Γερμάνία, με μόνιμη προσωποπαγή θέση. Το 2005 προκηρύχθηκέ μία θέση στο παν. Ιωαννίνων στη βαθμίδα λέκτορα ή επίκ. καθηγητή. Η εκλογή στην εν λόγω θέση έλαβε χώρα το 2007, και εκλέχτηκα επίκ. καθηγητής. Το ΦΕΚ διορισμού ήρθε το 2008 και ανέλαβα καθήκοντα στην Ελλάδα (mea culpa). Το 2011 με βάση το ισχύον καθεστώς θα έπρεπε να επέλθει η διαδικασία μονιμοποίησης και μετέπειτα αν αυτή ήταν θετική θα είχα τη δυνατότητα να ζητήσω την εξέλιξή μου. Το εκλεκτορικό συστάθηκε τον Ιούνιο, η εισηγητική επιτροπή επίσης και κατέθεσε την εισήγηση τον Ιούλιο. Απόμένει η κρίση. Θα λάβει άραγε χώρα (1η ερώτηση). Υποθέτοντας ότι είναι θετική η κρίση, πότε θα έχω το δικαίωμα να ζητήσω εξέλιξη; Το 2011 ή το 2014; (2η ερώτηση).

  Για να περιαυτολογήσω λίγο. Από το 2008 που ήρθα στην Ελλάδα, διδάσκω 14-18 ώρες την εβδομάδα (χειμερινό/θερινό), έχω συνολικά 51 δημοσιεύεσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (τις 15 από το 2008 έως σήμερα), 1035 αναφορές σύμφωνα με το ISI, h-index =17), έχω δώσει επιτυχώς 6 διδακτορικά και έχω σε εξέλιξη άλλα 4. Το πρώτο μου πτυχίο είναι από το ΕΜΠ, το διδακτορικό μου από το Imperial College. Ο μισθός μου είναι 1301 ευρώ (βασικός) + 260,2 ευρώ (χρονοεπίδομα), + 284,17 ευρώ επίδομα Ερ. προγραμμ., = 380,51 ευρώ επίδομα διδακ. προετ., + 142,49 επίδ. πάγιας αποζηξμίωσης = 2439,42 ευρώ μεικτά, ή 1697,13 ευρώ καθαρά μετά τις κρατήσεις (αν και τώρα με τις νέες μειώσεις αγνοώ που θα φτάσει). Προφανώς ντρέπομαι που εργάζομαι με μισθό Golden Boy και είμαι από αυτούς που ο Πρόεδρος χαρακτήρισε "βολεμένους που αντιδρούν". Είμαι σίγουρος πως έχω και βαρύτατο μερίδιο ευθύνης στη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος που έφερε τη χώρα στην πτώχευση, παρά το γεγονός ότι από το 1997 μέχρι το 2008 ουδέποτε εργάστηκα στην Ελλάδα.

  Τελική ερώτηση: Με το χέρι στην καρδιά πέστε μου ειλικρινώς αν αξίζει πράγματι τον κόπο;;;;;

  ReplyDelete
 24. Δεν ειναι εύκολο να απαντήσω.

  ReplyDelete
 25. Anonymous4:11 am

  Με τις θέσεις Λέκτορα υπό εκλογή τι πρόκειται να γίνει?
  Έχει κατατεθεί η εισήγηση, και αναμένεται ημερομηνία εκλογής.
  Ενώ, υπάρχει σχετική αναφορά, για τους διορισμένους στην βαθμίδα του Λέκτορα, όπως και για αυτούς που έχουν εκλεγεί και αναμένουν διορισμό, δεν είναι σαφές τι θα γίνει με τις θέσεις στις οποίες εκκρεμεί η εκλογή.

  ReplyDelete
 26. Anonymous6:29 am

  To thema einai na voleftoume

  ReplyDelete