Thursday, November 29, 2012

Η τρόικα και η εκπαίδευση

Είχα αναφερθεί και παλαιότερα στην έλλειψη ενδιαφέροντος της τρόικας για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας (και της έρευνας).

Διαβάζοντας το αποτελούμενο από 127 σελίδες κείμενο της Commission:  The Second Economic Adjustment Programme for Greece – First Review, November 2012",  βλέπω να υπάρχει μόνο μια παράγραφος για το εκπαιδευτικό σύστημα. (Μάλιστα, οι αλλαγές που αναφέρει είχαν γίνει επί κυβερνήσεως Παπανδρέου).

3.3.8. Upgrading the education systems
66. The education sector is undergoing limited but progressive changes. While this is a complex sector, three reform areas are on-going:
(1) a concrete and defined Action Plan provides guidelines for the improvement of education indicators (lagging today behind the EU average);
(2) Laws 4009/2011 and 4076/2012 on higher education are securing changes such as the
introduction of governing boards (which may include non-academic managers), the financial autonomy and responsibility of universities, mergers of institutions, and the internationalisation of curricula.
(3) On primary and secondary education, a concrete evaluation policy of schools and teachers has been launched, including a schools' self-assessment project (reported on a quarterly basis), implying the revision of curricula, the introduction of teachers' evaluation, recurrent training of teachers, upgrading and extension of all-day schools. The reform includes the closure and merger of establishments with some 2,000 small schools already closed.

Saturday, November 17, 2012

Η τρόικα και οι τράπεζες

Update: Πρέπει να προσθέσω κάτι σημαντικό.
 Ο Γ. Α. Παπανδρέου έδωσε μάχη με την τρόικα να μη περάσουν αυτό που ήθελαν οι τράπεζες δηλαδή προνομιούχες μετοχές που σήμαινε τους δίναμε λεφτά χωρίς κανέναν έλεγχο. (Απαιτούσαν να ειναι κοινές μετοχές).
Αρχικά η τροικα συντάχθηκε με τις τράπεζες αλλα τελικά υποχώρησαν, λόγω επιμονής του ΓΑΠ.
Σήμερα η τρόικα το θέλει αυτό για ένα ακομα λόγο. Τα λεφτα που θα μπούν δεν θα χρεωθούν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ έλλειμα, δηλαδή στον έλληνα φορολογούμενο,  αλλα στον Ευρωπαικό μηχανισμό στήριξης που φτιάξαμε, δηλαδή στον Ευρωπαίο φορολογούμενο.


Διαβάζω τους τομείς στους οποίους θα ασκούν εποπτεία οι επίτροποι που θα τοποθετηθούν στις τράπεζες. Γιατί αυτό θα έπρεπε να το επιβάλει η τρόικα και να μην το έχει εφαρμόσει η χώρα;
Αφορά μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες του σύγχρονου ελληνικού κράτους που εξέθρεψε και γιγάντωσε την πελατειακή πρακτική και συναλλαγή στα υψηλότερα στρώματα της κοινωνικής ελίτ.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Έλεγχος των χορηγήσεων προς τα πολιτικά κόμματα.
2. Έλεγχος όλων των δανείων που έχουν δοθεί σε υπαλλήλους, μετόχους, διευθυντές και στελέχη, όπως επίσης και στις συζύγους τα τέκνα ή τα συγγενικά τους πρόσωπα.
3.Ο ρυθμός των χορηγήσεων προς τις παραπάνω κατηγορίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της τράπεζας.
4. Αυστηρός έλεγχος του κόστους διοίκησης και των εξόδων προώθησης και διαφήμισης.
5. Έλεγχος όλων των χορηγήσεων προς δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις.
6. Έλεγχος της πολιτικής ρυθμίσεων και διαγραφών όλων των δανείων του παρελθόντος.
7. Αυστηρός καθορισμός των αμοιβών των διοικητικών στελεχών των τραπεζών.
8. Επανασύσταση Επιτροπών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και άμεση εμπλοκή της Επιτροπής στις παραπάνω λειτουργίες.
9. Δημοσιοποίηση των ονομάτων των μετόχων που ελέγχουν ποσοστό τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου από τις τράπεζες που ελέγχουν ιδιώτες.
10. Διαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής κάθε τράπεζας σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τρεις μήνες μετά την τοποθέτηση της Εποπτείας.
11. Πλήρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.
12. Αυστηρή παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου και κατά πόσο η πολιτική χορηγήσεων εναρμονίζεται με το κόστος άντλησης ρευστότητας.