Monday, June 21, 2010

Επίκαιρη ερώτηση Δ. Κρεμαστινού για τις πρυτανικές εκλογές

Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθεί η με αριθμό 940?15-6-2010 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δημητρίου Κρεμαστινού προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.λπ.

Αναλυτικά η ερώτηση του Βουλευτή κ. Κρεμαστινού έχει ως εξής:

«Στο αρχαιότερο και μεγαλύτερο σε αριθμό μελών πανεπιστήμιο της χώρας, δηλαδή το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, διεξήχθησαν προ ημερών πρυτανικές εκλογές, οι οποίες δεν έληξαν με το πέρας της ημέρας, δεδομένου ότι από ορισμένες σχολές εκλάπησαν οι κάλπες. Οι υπόλοιπες κάλπες παρέμειναν κλειστές. Η εκλογή -μόνο για τις κλαπείσες κάλπες- επαναλήφθηκε την επομένη και εξήχθησαν συνολικά αποτελέσματα.

Το θέμα δεν τίθεται για τη συγκεκριμένη εκλογή, αλλά για τον ισχύοντα νόμο, ο οποίος δεν διασφαλίζει εκλογή πρυτανικών αρχών, ανάλογη με οποιουδήποτε πανεπιστημίου της υφηλίου. Κι αυτό γιατί οποιοσδήποτε Πρύτανης οποιουδήποτε ελληνικού πανεπιστημίου, που εκλέγεται με τον ισχύοντα νόμο της συναλλαγής, δεν είναι δυνατόν να διαθέτει το απαιτούμενο κύρος.

Το συμβάν αυτό απεικονίζει δραματικά το τι συμβαίνει σήμερα, δυστυχώς, σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Λαμβανομένου, μάλιστα, υπ’ όψιν ότι μέχρι σήμερα άλλοι πρυτάνεις έχουν κακοποιηθεί και δαρεί, άλλοι έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις, ενώ για άλλους εκκρεμούν κατηγορίες για εγκληματικές πράξεις, ασφαλώς αντιλαμβάνεσθε ότι το πρόβλημα της Ανώτατης παιδείας είναι πάρα πολύ βαθύ και χρειάζεται άμεση επίλυση με θεσμικές μεταβολές.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Πώς σκέπτεται να αντιμετωπίσει το τεράστιο αυτό θέμα, γιατί χωρίς την εύρυθμη λειτουργία των Α.Ε.Ι., τα οποία ουσιαστικά παράγουν τα στελέχη της βασικής και της μέσης παιδείας, το όλο οικοδόμημα της παιδείας καταρρέει;»

Ο κ. Ιωάννης Πανάρετος, Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα απαντήσει στη ερώτηση του κ. Κρεμαστινού.

Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Η ερώτηση του κ. Κρεμαστινού θέτει ένα από τα προβλήματα που υφίστανται σήμερα, σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Και αυτό το πρόβλημα είναι η διοίκηση των Πανεπιστημίων και οπωσδήποτε, ο τρόπος επιλογής της διοίκησης και οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της διοίκησης.

Νομίζω, όμως, ότι αν δεν δούμε γιατί οι προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν για να βελτιωθεί η λειτουργία της διοίκησης του πανεπιστημίου έχουν αποτύχει, δεν θα είναι εφικτό να προχωρήσουμε σε μία ρύθμιση, η οποία θα είναι αποτελεσματική.

Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για λύσεις και έχουν γίνει προτάσεις (όπως και τώρα) π.χ. για αλλαγή των θητειών των πρυτάνεων και για τον τρόπο συμμετοχής των διαφόρων ομάδων που αποτελούν το πανεπιστήμιο στις εκλογές των πρυτάνεων. Η αποτυχία όλων αυτών των προσπαθειών και των προτάσεων οφείλεται, κατά την γνώμη μου, στο ότι όλες ήταν εσωστρεφείς. Αντιμετώπιζαν το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα που αφορούσε μόνο το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο όμως και η λειτουργία του αφορούν και την κοινωνία.

Πιστεύω ότι θα πρέπει πλέον να δούμε τι γίνεται διεθνώς: δηλαδή, να δούμε πώς έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διοίκησης τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό.

Σήμερα, η πραγματικότητα διεθνώς είναι η εξής. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων. Η μια προσέγγιση είναι αυτή της πλήρους αυτοτέλειας, όπου το πανεπιστήμιο λειτουργεί και πράττει αυτό που θεωρεί σωστό, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά θέματα. Η άλλη προσέγγιση, που είναι περισσότερο ευρωπαϊκή, είναι αυτή του κρατικού ελέγχου, δεδομένου ότι και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από το κράτος.

Είναι φανερό ότι τα πανεπιστήμια εκείνα που έχουν πετύχει και που θεωρούνται σήμερα ως αποτελεσματικά, είναι εκείνα που λειτουργούν με το καθεστώς της πλήρους αυτοτέλειας. Αυτό που θα πρέπει να δούμε, όμως, είναι πώς το κράτος θα έχει έναν αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου στη λειτουργία των πανεπιστημίων, στην περίπτωση που ουσιαστικά χρηματοδοτεί σχεδόν αποκλειστικά τα πανεπιστήμια, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα αυτό δεν το έχουμε καταφέρει.

Στη δευτερολογία μου θα διατυπώσω κάποιες σκέψεις, για το πώς πιστεύουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δημήτριος Κρεμαστινός έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζω τις απόψεις σας πάνω στο θέμα, όπως γνωρίζω και τις απόψεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιθυμεί την ταχύτερη εξέλιξη πάνω στο θέμα αυτό. Και στόχος, πραγματικά, της ερωτήσεώς μου είναι αυτός, δηλαδή να βοηθήσω από την πλευρά τη δική μου την επιτάχυνση των εξελίξεων.

Διότι η προϊούσα, θα έλεγα, προοδευτική υποβάθμιση -για να μην πω τη λέξη «σήψη»- στα πανεπιστήμια, εκείνο το οποίο θα μας διασφαλίσει θα είναι κάτι ανάλογο με την οικονομία. Και η μεν οικονομία μπορεί να αναταχθεί, η παιδεία όμως, αν οδηγηθεί σε τέτοιο αδιέξοδο, τότε προοιωνίζει πολύ κακά γεγονότα όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για το έθνος.

Έχω πάρει θέση πάνω σε αυτά τα θέματα δημόσια, από άλλες θέσεις -από την ακαδημαϊκή μου θέση- και έχω υποστηρίξει ότι ένας διάλογος, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, οδηγεί στις ίδιες θέσεις που τις ξέρουμε όλοι, των συνδικαλιστών, των καθηγητών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Ο διάλογος που πρέπει να γίνει, θα πρέπει να είναι με συγκεκριμένο θέμα.

Ποιο πρότυπο πανεπιστημιακό θέλουμε από τα πέντε, από τα δέκα πανεπιστήμια που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο και εννοώ τα καλύτερα πανεπιστήμια, σύμφωνα με την κατάταξη της UNESCO; Πρέπει όλοι να καταθέσουν απόψεις πάνω σε αυτό και αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Εγώ δεν λέω η Κυβέρνηση να ακολουθήσει το πρώτο πανεπιστήμιο που, αν θέλετε, απευθύνεται σε άλλη χώρα, με άλλα οικονομικά και με άλλα standards, αλλά να ακολουθήσει το πέμπτο, το έκτο, το δέκατο. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμιά μας δεν έχουν πρότυπο και αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός.

Εάν οδηγηθεί σε αδιέξοδο ένας τέτοιος διάλογος, έχω την εντύπωση ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει και ο λαός, εάν χρειαστεί. Εννοώ, δηλαδή, να γίνει δημοψήφισμα, που πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί, αν το χειριστεί σωστά η Κυβέρνηση. Μόνο τότε μπορεί να έχουμε κάποιο μέλλον για τα πανεπιστήμια, για την παιδεία. Διαφορετικά, τα πράγματα –όπως λέω και στην ερώτησή μου- εξελίσσονται δραματικά.

Πώς θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα είχαμε ένα πανεπιστήμιο και θα μπορούσαμε να φέρουμε πίσω τους φοιτητές μας, που βρίσκονται στο εξωτερικό; Να υιοθετήσουμε ένα διεθνές, δίφωνο πανεπιστήμιο, όπως έχουν υιοθετήσει όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης και να προσελκύσουμε και φοιτητές από τα άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής ή τις Αραβικές χώρες που πηγαίνουν στην Αγγλία. Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο –για να μην παρεξηγηθώ, γιατί εύκολα δημιουργούνται διάφορες άλλες θέσεις- που να λειτουργεί όμως ,με αρχές, όπως λειτουργούν τα άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης ή και ορισμένα της Αμερικής.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ζητήσω παραπάνω χρόνο, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Πανάρετο αν θα μπορούσε να μας πει τι περίπου σκέφτεται αυτή τη στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά το συγκεκριμένο νόμο για την ανώτατη παιδεία που θέλει να φέρει στη Βουλή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Ιωάννης Πανάρετος, Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ τον κ. Κρεμαστινό για τις απόψεις και τις σκέψεις που διατύπωσε. Είχα την τύχη να ξέρω τις απόψεις του ως Υπουργού Υγείας και ότι πάντα συμφωνούσε με την άποψη ότι πρέπει κανείς να μην μένει κλειστός και περιχαρακωμένος στην εσωτερικότητα της λειτουργίας, είτε της υγείας παλιότερα, είτε της παιδείας τώρα, αλλά να προσπαθήσει να αντλήσει πρότυπα ή να μάθει από διεθνείς πρακτικές οι οποίες είναι αποτελεσματικές.

Αναφέρθηκα στη διοίκηση. Η διοίκηση είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι του πανεπιστημίου. Έχει αποδειχθεί ακόμα και σε χώρες όπως η δική μας -όπου η χρηματοδότηση είναι σχεδόν αποκλειστικά κρατική- ότι η διοίκηση η οποία γίνεται αποκλειστικά εσωτερικά από το πανεπιστήμιο έχει αποτύχει και έχει αποτύχει γιατί; Διότι είναι φυσικό αυτοί που ασκούν τη διοίκηση να έχουν αναφορά μόνο σ’ αυτούς που τους εκλέγουν. Ο ευρύτερος προβληματισμός της κοινωνίας και ο τρόπος με τον οποίο το πανεπιστήμιο έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να λογοδοτεί στην κοινωνία δεν είναι μέρος της σημερινής λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Ας μιλήσουμε για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Η σχέση των περιφερειακών πανεπιστημίων με την περιφερειακή ανάπτυξη δεν υφίσταται, γιατί δεν υπάρχει το κίνητρο εκείνο που θα κάνει τα πανεπιστήμια να έλθουν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Αυτή λοιπόν είναι η μία διάσταση, το πώς θα υπάρχει μία διαφορετική μορφή διοίκησης του πανεπιστημίου, όσον αφορά τις στρατηγικές επιλογές του, που δεν θα είναι πλέον η εποπτεία που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα έχει άμεση συμμετοχή η κοινωνία σ’ αυτό.

Το δεύτερο αφορά την εσωτερική λειτουργία του πανεπιστημίου. Η μέχρι σήμερα πρακτική τι δείχνει; Για παράδειγμα, όλα τα πανεπιστήμια θέλουν και άλλα τμήματα, όλα τα πανεπιστήμια ζητούν και άλλους διδάσκοντες. Δεν υπάρχει το κίνητρο για να αντιληφθεί ένα πανεπιστήμιο, ή μάλλον όχι για να αντιληφθεί γιατί το γνωρίζει, αλλά για να μην πιέζει για νέους διδάσκοντες ή για νέα τμήματα. Ειδικά σήμερα όπου η διεπιστημονικότητα έχει αντικαταστήσει διεθνώς την άκρα εξειδίκευση, είναι καιρός πια να ξεφύγουμε από τη λογική των τμημάτων, να μιλήσουμε για μία εσωτερική λειτουργία με ευρύτερες διαστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η σχολή και επίσης να μιλήσουμε για προγράμματα σπουδών και όχι για τμήματα.

Τέλος, μία άλλη πλευρά που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς οι εκλογές των καθηγητών θα ξεφύγουν από το να είναι μία εσωτερική διαδικασία, γιατί η διεύρυνση των εκλεκτορικών σωμάτων με την απλή προσθήκη καθηγητών από άλλα πανεπιστήμια επίσης δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Κάναμε ένα μικρό βήμα στον τελευταίο νόμο όπου επιτρέψαμε τη συμμετοχή Ελλήνων από το εξωτερικό στα εκλεκτορικά σώματα. Αυτή τη στιγμή επιτρέψαμε τη συμμετοχή αυτή , αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και κίνητρα ώστε πράγματι να αλλάξει αυτή η εσωστρέφεια και να διευρυνθεί η προσέγγιση εκείνη που λέει ότι το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κινείται μόνο εσωτερικά στην Ελλάδα.

Όπως έχει πει και η Υπουργός, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα δώσουμε το γενικότερο πλαίσιο των κατευθύνσεων προς τις οποίες βλέπουμε για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσθέτοντας και ένα ακόμα σημείο αναφορικά με τις παρατηρήσεις σας, ότι δηλαδή δεν πιστεύουμε στην προσέγγιση ότι ξεκινάμε ένα διάλογο από μηδενική βάση και ο καθένας λέει τις απόψεις του. Θα έχουμε απόψεις και θα τις καταθέσουμε, όπως είπατε. Επανειλημμένα και ο Πρωθυπουργός έχει διατυπώσει θέσεις για το πώς βλέπει το πανεπιστήμιο και ο διάλογος θα γίνει, αλλά θα προχωρήσουμε οπωσδήποτε στις αναγκαίες εκείνες αλλαγές χωρίς υποχωρήσεις για να αλλάξει η εικόνα του ελληνικού πανεπιστημίου.

Σας ευχαριστώ.

30 comments:

 1. Quarkonium5:46 am

  Αναρωτιέμαι κ.Πανάρετε γιατί δεν μπορούσε αυτό το πλαίσιο να έχει κατατεθεί νωρίτερα. Έχουμε την πολυτέλεια να περάσουν 4 χρόνια με τα ΑΕΙ να διοικούνται από πρυτανικές αρχές που προέκυψαν μέσω των διαδικασιών που περιγράφει στην ερώτησή του κ.Κρεμαστινός - τις οποίες βέβαια γνωρίζει όποιος έχει την ελάχιστη σχέση με το πανεπιστήμιο.

  Υ.Γ.1) Το χειρότερο είναι πως από τα προγράμματα νέων πρυτανικών αρχών φαίνεται πως η σχέση κοινωνίας - πανεπιστημίου εξαντλείται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων κ.τ.λ. Φαντάζομαι πως δεν εννοείται και εσείς κάτι τέτοιο.

  2) Αυτό που λείπει από την ερώτηση του κ.Κρεμαστινού είναι η τεράστια αποχή που σημειώθηκε. Αν δεν αλλάξει η στάση του φοιτητή προς το πανεπιστήμιο δεν νομίζω πως θα ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια.

  3) Μέρος της εσωστρέφειας είναι και οι κομματικές νεολαίες που δρουν σε κάθε σχολή/τμήμα.Ελπίζω να μην τις ξεχάσετε στο σχεδιασμό σας.

  ReplyDelete
 2. Anonymous8:05 am

  «Ψηφίστηκε ένας νέος νόμος για τα ΑΕΙ . Είναι ο πιο ριζοσπαστικός νόμος που υπάρχει ,συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο οποιασδήποτε χώρας….»
  Καθηγητής Ανδρέας Γ. Παπανδρέου [19.10.1982]

  Σήμερα περισσότερο από ποτέ, γίνεται αισθητό το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε για το ΠΑΣΟΚ, το λαό και τον τόπο μας, η απώλεια του ιδρυτή μας και φυσικού ηγέτη, Ανδρέα Παπανδρέου.

  Μας λείπει ο οραματικός του λόγος, η αποφασιστικότητα του, οι στρατηγικές και τακτικές του κινήσεις.

  Μας λείπουν οι αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων και των συνταξιούχων, η πολιτική της κοινωνικής δικαιοσύνης, το αίσθημα σιγουριάς για το...
  σήμερα και το αύριο.

  Μας λείπει στον καιρό του Δ.Ν.Τ., ο Ανδρέας της Εθνικής υπερηφάνειας, ο ηγέτης μιας ανεξάρτητης Ελλάδας.

  Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου είναι η συνέχιση των αγώνων μας για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινωνική Απελευθέρωση.
  Είναι ο αγώνας μας για ένα ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί πολιτικές προς το συμφέρον του μη προνομιούχου Έλληνα, που θα απλώνει δίχτυ προστασίας για όσους σήμερα πλήττονται από τα νεοφιλελεύθερα οικονομικά μέτρα, που θα υπερασπίζεται τις κατακτήσεις των εργαζομένων, των μισθωτών και των συνταξιούχων, που θα επαναφέρει το χαμόγελο και την αισιοδοξία στον πληγωμένο, πικραμένο και απογοητευμένο λαό μας.

  «Όποιος παύει να αγωνίζεται, σύντομα πεθαίνει» είπε ο Μ. Μπρεχτ.
  Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας γιατί ο λαός μας το έχει ανάγκη.
  Για εμάς οι αξίες και τα οράματα του Ανδρέα παραμένουν πάντοτε ζωντανά και επίκαιρα όσο ποτέ.[…]

  ReplyDelete
 3. Σταχυολογω
  1. " η διοίκηση η οποία γίνεται αποκλειστικά εσωτερικά από το πανεπιστήμιο έχει αποτύχει και έχει αποτύχει .."
  Σε ολα τα επιπεδα. Βιώσαμε τα του ΕΚΠΑ με λύπη και θυμό. Ας παμε ομως και σε μικρά Τμήματα περιφερειακων ΑΕΙ. Προσφατα, εκλέχθηκε Προεδρος τμηματος....με την υποσχεση "να εκλεγουν όλοι στην επόμενη βαθμιδα" !!! με κατάλληλη κλήρωση του εκλεκτορικού !!! ΑΡΑ οποιος νομος και να εφαρμόστει αν υλοποιηθεί απο ΑΝΗΘΙΚΟΥΣ ανθρώπους μη πιστευετε οτι θα αλλάξει κατι....
  Οταν τα πανεπιστημια ειναι για τις διοικησεις τους βηματα πολιτικής ανελιξης...δεν υπάρχει ελπιδα. Δυστυχώς.
  2. "Η σχέση των περιφερειακών πανεπιστημίων με την περιφερειακή ανάπτυξη δεν υφίσταται, γιατί δεν υπάρχει το κίνητρο εκείνο που θα κάνει τα πανεπιστήμια να έλθουν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς"

  Το ερωτημα [ ιδανικό !] ειναι εαν οι τοπικοι φορεις ενδιαφερονται. Προσωπικα βιώματα οδηγουν στο ΟΧΙ. Οι Ιδιωτικοι φορεις βλέπυν στο πανεπιστημιο το οχημα να "αρπάξουν" χρηματα απο αναπτυξιακα [τρομαρα μας] εργα.
  Οι Δημοσιοι φορεις ....σαν χωρο διορισμών ντόπιων. Οσο για τα Πανεπιστημια.....βλέπυν τους τοπικους φορεις...[ αν τυχει και το ΔΕΠ ειναι και εμπλεκόμενος με τοπικο φορεσ} σαν οχημα να δινεις χρημα στους ψηφοφορους. ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ οτι τα ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ..δεν τα ακουτε για πρωτη φορα...και οσο μικρο και περιφερειακο το Ιδρυμα ..τοσοσ ποιο εντονα τα παραπάνω φαινομενα.

  3 "τα πανεπιστήμια θέλουν και άλλα τμήματα"
  ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ !! Σε περιφερειακο ΤΕΙ πρωτα ανακοινωσε ο Πρωθυπουργος [ νομιζω το 2003 το Τμήμα, μαζι με το Δημαρχο και τους Βουλευτες σε επισκεψη στην πολη] και μετα ηλθε η Γενική Συνελευση του Ιδρυματος να παρει αποφαση !!!!

  4 " διεπιστημονικότητα έχει αντικαταστήσει διεθνώς την άκρα εξειδίκευση,"
  Σωστο...Πως θα συμαζευτουν ομως ολα αυτα τα εκτρωματα της Δευρυνσης. Μιλάτε [αλλου] για 3 Τμηματα να κανουν Σχολή !! εχετε φανταστει οτι υπαρχουν 3 τμήμτα σε 3 διαφορετικεσ πολεις [ 30χιλιομετρα αποσταση] με 3 εντελως διαφορετικα Γνωστικα Πεδια !! [ Υγεια-Οικονομια-Τεχνολογια] Πως να κανεις Σχολή ???

  5"εκλογές των καθηγητών θα ξεφύγουν από το να είναι μία εσωτερική διαδικασία"
  Στα Ελληνικα ΑΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΟΜΗ. Υπάρχουν Τμήματ με 50 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ και 20 [ολους μαζι] Αναπλ. Επικ και Λεκτορες. Οπως σε ολα ολοι θελουν να ειναι αρχηγοι. Και το ερωτημα ειναι Ειναι ολοι αυτοι ικανοι ? Προφανώς ΟΧΙ. Αρα κατανομή θέσεων ανα βαθμιδα. [ πχ 5 καθ., 7 αναπλ. 10 επικ, 15 λεκτορες] και εξελιξη σε ΝΕΑ θεση. Επισης ΕΚΛΕΚΤΩΡΙΚΑ με 70% εξωτερικους με ελαχιστα προδιαγεγραμμενα κριτηρια. Υπήρξα μαρτυρας σε θεση Ανπλ/Επικ σε ΤΕΙ που ο νομος λεει για επικ. Ελαχιστο 3 δημοσιευσεις, εκλεκτορας με θεσμικο ρόλο να λει " αφου ο υποψηφιος ΔΕΝ εχει 3 δημοσιευσεις...αρα στο ελενχο νομιμότητας επικουρου κολάει....ΝΑ τον εκλέξουμε Αναπληρωτή...που δεν λεει συγκεκριμενο αριθμό αλλα το αφινει γενικα !!!" ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ μου..
  ΑΡΑ ΕΔΩ ΘΕΛΕΙ σκληρους κανόνες που ισως απαιτουν επανααξιολογηση ολων, ΚΑΙ ΥΜΩΝ και ΗΜΩΝ !!


  6 "το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κινείται μόνο εσωτερικά στην Ελλάδα."

  ΑΜΕΣΑ ΚΙΝΗΤΡΑ για την συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε προγραμματα ERASMUS αλλα και σε IEF kai OEF της ΕΕ. τα προβληματα που αντιμετωπίζουν οι καλυτεροι...ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ. Φτανουν μεχρι σε σημειο εκδικήσης απο ..τοπαρχες των ΑΕΙ

  7 "ξεκινάμε ένα διάλογο από μηδενική βάση και ο καθένας λέει τις απόψεις του. "
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΨΕΩΝ

  8 "Θα έχουμε απόψεις και θα τις καταθέσουμε, "
  ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΓΩΝΙΜΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [ΣΑΣ] ΒΟΥΛΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗΣ..ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ...

  σε αναμονή

  ReplyDelete
 4. Anonymous1:02 am

  Διαβαζουμε στο esos
  "Στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων ανά Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ ζήτησαν συνεργάτες τις πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες τουesos.gr, προκειμένου να διαπιστωθούν πόσοι παραπάνω υπηρετούν από όσους χρειάζονται τα Ιδρύματα ."

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ειναι να γινει και μια διασταυρωση ΟΝΟΜΑΤΩΝ μεταξύ υπαλλήλων αοριστου χρονου [24μηνο απο συμμετοχή σε εργα ΕΠΕΑΕΚ] και ονοματων ΠΡΥΤΑΝΕΩΒ και υπαλλήλων που υπηρετων στις ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ.

  ΑΠΟΡΙΑποως ειναι δυνατον να συμμετεχει γιος ΠΡΥΤΑΝΗ σε ΕΠΕΑΕΚ 24 μηνεσ και ταυτοχρονα να σπούδαζει στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!! οταν δε γινετε αοριστου χρονου,,,,,να προσκομίζει το ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΠΤΥΧΙΟ για καταλληλη τοποθετιση!!!

  Για αυτο....ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ/ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ...ΝΑΙ αλλα χωρίς τα λεφτα του ΚΡΑΤΟΥΣ !!!!

  ReplyDelete
 5. Anonymous8:04 am

  @8:05 πμ ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ
  ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Ν.1268

  ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΟΜΕΙΤΑΙ

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑ @8:05 πμ ΕΥΓΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ

  ReplyDelete
 6. Με όλο το σεβασμό στους κυρίους παραπάνω (8:05πμ, 8:04πμ) - και τον εννοώ το σεβασμό, δεν είναι σχήμα λόγου:

  Έχουν περάσει 28 χρόνια από τότε. 28 αμαρτωλά χρόνια θα προσθέσουν κάποιοι. Σε κάθε περίπτωση 28 χρόνια, θα τονίσω εγώ. Η προσήλωση σε ιερά θέσφατα από άλλες εποχές, οι οποίες είχαν άλλα χαρακτηριστικά και εντελώς διαφορετικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, προσήκει στη θρησκεία, όχι όμως στην πολιτική. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα σας έλεγε και ο Καθηγητής, αν μπορούσε. Ο ίδιος ήταν άλλωστε μάστορας της πολιτικής.

  Λάβετε το σχόλιό μου ως φιλική παρατήρηση μιας νεότερης γενιάς, που αγωνιά για την Ελλάδα του 2011 και όχι για τη δικαίωση της Ελλάδας του 1981.

  Τα ίδια θα έλεγα και σε όποιον επιχειρηματολογούσε με αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή - εκτός κι αν η προσέγγισή του ήταν καθαρά ιστορική.

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:25 pm

  ΣΑΝ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΘΕΙΣ
  ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΦΕΡΕΜΟΥ ΕΝΑ ΜΑΝΤΗΛΙ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ

  ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
  ΤΟ ΕΛΥΣΕΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΟΥ

  ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΛΥΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΩΣΤΗ
  ΕΤΣΙ ΛΕΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ


  παντως εαν δημοσιευσεις τουλαχιστον την λυση ΕΙΣΑΙ ΜΑΓΚΑΣ

  ReplyDelete
 8. Anonymous1:54 pm

  Και απο που το συμπερανατε π[ρακαλω οτι το εχει λυσει;
  Αλλα και αν στον υπνο του το ελυσε,τι σημασια εχει,αν δεν την εβαλε τη λυση στην πραγματικοτητα;
  Απλυστατα,ο κ Πναρετος,οπως και ολοι οι προ αυτου υπουργοι,κοιτανε πρωτα τον εαυτο τους,και μετα ολα τα αλλα.
  Που να τολμησουν να τα βαλουν με τα οργανωμενα συμφεροντα,στα παν/μια,που ομως αρκουσε μια μονο νομοθετικη ρυθμιση,και θα διαλυοταν ολη αυτη η ομιχλη που σκεπαζει ολες τις 3βαθμιες Σχολες της Χωρας;
  Ποιος τολμαει να τα βαλει με τον Τσιπρα και τους ετερους Καππαδοκες του Συριζα,και τους στρατους που σερνουν απο πισω;
  Μην λυπαστε λοιπον,και αμα ειστε νεοι και εχετε προσοντα,παρτε δρομο και φυγετε,και αφηστε εμας τους γερους,που φαγαμε τα ψωμια μας,να βρασουμε στο ζουμι μας.
  Τουλαχιστον να γλυτωσουν και καποιοι.

  ReplyDelete
 9. Anonymous2:06 pm

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΑΥΛΟ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΩΕΙΣ ΣΟΥ
  ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
  ΑΛΛΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ,ΤΞ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

  ΜΗΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ " Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ" ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΒΑΛΛΕΙ , ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΗΓΑΓΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΟΥΣΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ...... ΠΟΥ ΘΕΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΡΟΜΝΤΙΚΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ , ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΛΟΙΔΩΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΑΞΙΩΣΑΝ , ΑΥΗΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ReplyDelete
 10. Anonymous3:42 pm

  Καλά αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες περί ελεύθερης και δημοκρατικής διακήνησης ιδεών στο πανεπιστήμιο βαρεθήκαμε να τα ακούμε.

  Αυτά που πρέπει να γίνουνε πρώτα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η κατάργηση και η εκδίωξη με κάθε τρόπο όλων των πολιτικών παρατάξεων από τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και η εκδίωξη όλων των κομματικών και παραταξιακών παρασίτων που υπάρχουνε στους χώρους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  2ον πλήρης κατάργηση του ασύλου και εκδίωξη όλων των ψευτοαναρχικών και των βανδάλων που λυμένονται τους χώρους των ιδρυμάτων με την κάλυψη του ασύλου.

  Μετά να γίνουνε όλα τα υπόλοιπα. Όσο δεν γίνονται αυτά τα 2 δεν πρόκειται να δεί κανείς άσπρες μέρες και όλοι θα γκρινιάζουν σαν κοκόρια για τα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  ReplyDelete
 11. Anonymous11:11 pm

  @ "Ο/Η Ανώνυμος είπε...3:42 μμ",

  Tα Τ.Ε.Ι. είναι Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Επίσης, βλέπε Νόμους: 1404/1983, 2916/2001, 3549/2007, για να το επιβεβαιώσεις, και είναι Πλήρως συνταγματικοί.

  Φιλικά

  ReplyDelete
 12. Anonymous4:02 am

  @Ανώνυμος 11.11

  Τα τει είναι τει όσα βαφτίσια και να κάνουν. Το σύνολο της κοινωνίας το γνωρίζει. Φτάνει πια με αυτήν την μέγιστη κοροιδία.

  Φιλικά

  Υ.Γ

  Δεν είμαι ο 3.42 απλά δεν κρατήθηκα.

  ReplyDelete
 13. Anonymous4:55 am

  καταπληκτικό, καταπληκτικό σημεία των καιρών......
  αμφισβητείται η βαική αρχή ύπαρξης του πανεπιστημίου
  " η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών"
  αν δεν ισχύει αυτό δεν υπάρχει πρόοδος στην έρευνα και την επιστήμη

  τι να πει κανείς φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε ένα πανεπιστήμιο των εταιρειών, της μη αμφισβήτησης , της μηδενικής εντροπίας και της άπειρης ενθαλπίας.....
  σημεία των καιρών η ακινησία, η ηρεμία, η απαξία ....
  ...όλα το βωμό των αγορών....

  και όμως η γη είναι στρογγυλή και δεν επιτρέπουμε σε κανένα ιερατείο να το αμφισβητεί....
  .... αμπελοφιλοσοφίες των μη αξιών μας οδηγούν στην κοινωνία της σύγχυαης.......

  [η απολογία ενός αθεράπευτα ρομαντικού .... ο θυμωμένος σε αυτούς που αμπελοφιλοσοφούν ...]

  ReplyDelete
 14. Alkythira6:26 am

  Τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ αρέσει δεν αρέσει σε μερικούς. Αντί να ξοδεύεις το χρόνο σου στην προσπάθεια να μειώσεις το επίπεδο γνώσεων που προσφέρουν, θα σου πρότεινα να ασχοληθείς με την δική σου επιστήμη και την εξέλιξή της.

  Υ.Σ. Δεν είμαι ο 11:11 μ.μ, απλά δεν κρατήθηκα.

  ReplyDelete
 15. Anonymous9:15 am

  Εγώ είμαι ο 3:42 μμ. Τα ΤΕΙ τα θεωρώ ΑΕΙ απλά έβαλα ΑΕΙ/ΤΕΙ έτσι,δεν το έβαλα για να θεωρήσω οτι τα ΤΕΙ είναι υποδεέστερα.

  ReplyDelete
 16. Anonymous10:35 am

  Μερικά ΤΕΙ(με τον παλιό τρόπο ονομασίας κάποιων υπερεπιστημόνων από ανώτερα επίπεδα διανόησης) ξέπεσαν στο επίπεδο μερικών ΑΕΙ (με τον παλιό τρόπο θεώρησης των ιδρυμάτων a.k.a Πολυτεχνεία) αλλά ευτυχώς αυτός δεν είναι ο κανόνας.

  Kάποτε τα υπόλοιπα ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα που αποτελούν τις πολυτεχνικές σχολές εύχομαι να φτάσουν το επίπεδο που τους αρμόζει και οι καθηγητές τους να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στους φοιτητές τους.

  Το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού
  στην μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και έλεγχο
  μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανών
  Εισηγητής :

  Απόστολος Ευθυμιάδης, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜ-Η
  Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ.
  Παραδείγματος χάριν, στις εξετάσεις αδείας επαγγέλματος των Μηχανολόγων, ένα ποσοστό της τάξεως του 25% δεν είναι σε θέση να υποδείξει τον τρόπο υπολογισμού των αντιδράσεων στα έδρανα μίας απλώς φορτιζόμενης αμφιέριστης δοκού. Το ποσοστό αποτυχίας φθάνει στο 50 % όταν οι εξεταζόμενοι ερωτηθούν σε θέματα όπως π.χ. η κάμψη των δοκών και οι αναπτυσσόμενες τάσεις σε μία διατομή. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά αποτυχίας στα θέματα απλών ισοζυγίων ενέργειας ή απλών ερωτήσεων στην μετάδοση θερμότητας.

  - Οι Διπλωματικές εργασίες σπανίως ασχολούνται με θέματα μελέτης ή σχεδίασης μίας Η/Μ εγκατάστασης ή παραγωγικού εξοπλισμού. Αντίθετα συνήθως ασχολούνται με θέματα μαθηματικών, φυσικής, τεχνολογίας, οικονομίας ή διοίκησης.  Υ.Γ.

  Δεν είμαι ο 6.26 πμ αλλά δεν κρατήθηκα.

  ReplyDelete
 17. Στην σύσκεψη προέδρων ΤΕΙ στην Καλαμάτα θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα κλειστίματος των ΤΕΙ. Αρκετά υποβαθμίσατε και δυσφημίσατε το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα με τις μεθόδους σας. Το 2010-2011 θα είναι οι τελευταίοι απόφοιτοι. Όσοι χρωστάτε μαθήματα βρείτε τρόπο να τα περάσετε όλα διότι μετά τέλος οι σχολές σας. Το αν τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ δεν χρειάζεται να μας απασχολεί άλλο πλέον.

  ReplyDelete
 18. Quarkonium12:39 pm

  Έλεος πια με τη σχέση ΑΕΙ - ΤΕΙ. Ειδικά αυτή τη φορά τα επιχειρήματα ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

  Πολλές ωραίες οι παρατηρήσεις του/της irdr καθώς και του κ.Κουλούρη.

  ReplyDelete
 19. Anonymous2:27 pm

  @"ΕΜΠ...12:16 μμ"

  Τα Τ.Ε.Ι. είναι Α.Ε.Ι., επίσης το ότι θα κλείσουν τα Τ.Ε.Ι. εάν δεν εκδοθούν το Π.Δ. με τα Πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα ανά Ειδικότητα, αυτό είναι σίγουρο και έχει ήδη αποφασιστεί πριν μέρες ότι θα κλείσουν για αυτόν και μόνον τον λόγο, μέχρι να εκδοθούν, όπως θα έπρεπε εδώ και 27 χρόνια. Επίσης, να μην παίρνεις την επωνυμία ΕΜΠ, διότι αυτό δεν σημαίνει κάτι και δεν είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα. Αυτοί που υποβαθμίζουν το επίπεδο του Μηχανικού και κατεξευτελίζουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είναι κάποιοι σαν και του λόγου σου. Και οι τελευταίοι απόφοιτοι να είναι, που δεν θα είναι, διότι αυτό είναι επιβεβαιωμένο, οι μέχρι τώρα είναι σίγουρο πως θα πάρουν τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα όπως τα Παίρνουν κανονικότατα και τα 3ετή και 4ετή κολλέγια, και τόσοι άλλοι 3ετής και 4ετής απόφοιτοι Μηχανικοί από άλλες χώρες Ισότιμοι και Αντίστοιχοι με τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι., βλέπε Νόμο: 3549/2007) και κάνουν κανονικότατα την Εγγραφή τους στο Τ.Ε.Ε..

  ReplyDelete
 20. Anonymous5:57 am

  Kalispera!

  Ti ginetai me tin apokatastasi tis prosvasis stis ilektronikes vivliothikes?

  Proxwraei?

  ReplyDelete
 21. Βαγγέλης8:59 am

  Καλησπέρα,

  Ο Ηράκλειτος ΙΙ προχωράει? Καμμιά ιδέα για το πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;

  ReplyDelete
 22. Anonymous2:10 pm

  Και ποιος σου την αρνηθηκε την διακινηση των ιδεων φιλε μου;Διακινησε τες οσο θελεις,με την προυποθεση να αφηνεις και τους αλλους,να κανουν τη δουλεια τους.
  Φαινεται ομως,οτι η πριφημη διακινηση,ειναι μονοδρομος,ετσι ωστε μονον οι δικες μας ιδεες να περνανε,αλλα οχι των αλλων.
  Και αμα αυτοι αρνουνται,τους χτιζουμε,ή τους ριχνουμε και κανα μπερνταχι ξυλο,οπως τον Πρυτανη,ή τον καθηγητη της εγκληματολογιας.Ετσι δεν ειναι;

  ReplyDelete
 23. Anonymous11:44 pm

  @2:10 μμ
  AFTO KATALABES,KRIMA
  KRIMA POU TAUTIZEIS TO 8EMA TIS DIAKIMISIS TON IDEON MONO ME POLITIKES TOPO8ETISEIS

  STO PANEPISTHMIO YPARXEI KAI H DIDASKALIA KAI H EREYNA POY KANOYN KAPOIOI KAI KAPOIOI DEN TOYS AFINOYN

  EINAI OI MAINTANOI KA8HGHTES TON MME

  OSO GIA TON KA8HGHTH TIS EGKLIMATOLOGIAS AS MAS POYN POS EGINE KA8HGHTIS KAI AS MAS DIKSEI TO BIOGRAFIKO TOU TI STIGMI POU GINOTAN LEKTORAS, EPIKOUROS, A.KA8IGITIS, KAUIGITIS

  PANEPISTIMIAKOS ME PLOUSIO BIOGRAFIKO

  PANEPISTIMOIAKOS POY PISTEYEI STO 1268, POY APARNI8IKAN OI SINTAKTES TOYS MOLIS EGINAN KA8IGITES

  PANEPISTHMIAKOS POU DEN EGINE PRITANIS

  PANEPISTHMIAKOS POU DEN EGINE GENIKOS GRAMMATEAS TOY PASOK


  PANEPISTIMIAKOS POY DEN EGINE YPOPSIOS YPERNOMARXIS ME AYTOYW POY TON EDIRAN

  PANEPISTHMIAKOS POY THN ALLH MERA DEN APARNI8IKE TO KOMMA POY TON ORISE YPOPSIO NOMARXI

  PANEPISTIMIAKOS POY DEN PARISTANEI TON LOGOPAIZONTA ME TA AR8RA TOY

  PANEPISTHMIAKOS POY KANEI EREYNA
  KAI DIDASKALIA

  PANEPSITHMAIKOS POY PISTEYEI SE ENA PANEPISTHMIO TIS MAUHSIS
  KAI OXI SE ENA PANEPISTHMIO TON AGORON

  ReplyDelete
 24. Anonymous2:28 am

  ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΣ @11:44 μμ ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ

  ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΑΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΦΤΑΙΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΛΑΜΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ
  ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

  ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ ΑΥΤΟΙ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ

  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΠΤΑΙΣΜΑ

  ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΥΣ

  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ

  ReplyDelete
 25. Anonymous3:54 pm

  Μετα τη συνοδο στα Πιερια, [ το γνωστο πρυτανικό show) φαντάζομαι κατι θα εχεεε να πειτε [ τουλάχιστον εσεις Κε Παναρετε] μιας και οι συντροφοι Πρυτάνεις [ προσφώνηση της Υπουργου μας, σε οσους πρυτανεις ειναι μελη του κινηματος] δεν εχουν την καλοσύνη να ενημερωσουν το ποπολο του ΔΕΠ !!!! κατι διαβασα για ενα κειμενο που δοσθηκε απο το Πανεπιστημιο κρητης και φημες λενε οτι το εγραψαν....σε συνεργασια με εσας.... Ειναι ετσι??? περιμενουμε τις προτασεις σας και την πολιτικη αποψη σας....

  ReplyDelete
 26. Anonymous5:14 pm

  Με μία πρόταση που θα ταράξει τα νερά, για τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ - ΤΕΙ, προσέρχεται στη σύνοδο των πρυτάνεων της 26ης Ιουνίου, η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση αυτή θα αφορά στη δημιουργία ενός Ενιαίου ΑΕΙ σε επίπεδο Κρήτης, στο οποίο θα είναι ενσωματωμένα και τα τρία ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρυτανικής αρχής του Πανεπιστημίου, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, που λειτουργούν σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και νησιά, όπως τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Ιονίου. Εξάλλου, η παράμετρος αυτή αποτελεί έναν από τους στόχους του «Καλλικράτη της Τριτοβάθμιας» που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, ενώ οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για το νέο νόμο-πλαίσιο σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αναμένεται να γίνουν στη διάρκεια της συνόδου, καθώς από τους πρυτάνεις έχει προσκληθεί και η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου.
  Οι πρώτες αναφορές στο σχέδιο του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη δημιουργία του νέου υπερ-Πανεπιστημίου σε τοπικό επίπεδο, έγιναν την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το κοινωνικό κράτος και τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και την Υγεία, από τον αντιπρύτανη Υποδομών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τάσο Φιλαλήθη, που ήταν και ένας από τους ομιλητές.
  Σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ο ίδιος επισήμανε στην «Τ» ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε μία αναφορά για το σχέδιο που έχει ετοιμάσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι παράμετροι του οποίου, όπως άλλωστε και το περιεχόμενό του, θα συζητηθούν στη σύνοδο των πρυτάνεων στο Λιτόχωρο Πιερίας, στις 26 και 27 Ιουνίου. Σε γενικές πάντως γραμμές και σύμφωνα με τον κύριο Φιλαλήθη, η πρόταση αφορά σε ένα Ενιαίο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα για όλη την Κρήτη, που θα μπορούσε αντίστοιχα να χρησιμοποιηθεί και ως πρότυπο για Πανεπιστήμια άλλων περιοχών της χώρας.
  Την πρόταση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν την έχει επεξεργαστεί κάποια ειδική ομάδα που συστάθηκε στο Πανεπιστήμιο αλλά αποτελεί πόνημα της πρυτανικής αρχής του ιδρύματος, η οποία και θα παρουσιαστεί στους υπόλοιπους πρυτάνεις των ΑΕΙ.
  ////
  Νόμος - πλαίσιο
  Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Πανάρετος, έχει προαναγγείλει ότι μέχρι τα τέλη του Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βασικοί στόχοι του νέου νόμου - πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της «μεταρρύθμισης Διαμαντοπούλου». Συνεπώς, δεν αποκλείεται τα πρώτα στίγματα των προθέσεών της να δώσει η ίδια η υπουργός το Σάββατο, 26 Ιουνίου, από το βήμα της συνόδου. Εύκολα, πάντως, προκύπτει ότι τα ίδια τα ΑΕΙ της χώρας έχουν ήδη εισέλθει σε τροχιά συζητήσεων για τις αλλαγές που θα επιφέρει σε διοικητικό αλλά και χωροταξικό επίπεδο ο «Καλλικράτης της Τριτοβάθμιας» και έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τις προτάσεις τους, οι οποίες, εκτός φυσικά από τη σύνοδο των πρυτάνεων, υποβάλλονται και στο υπουργείο Παιδείας. Τις προτάσεις αυτές θα συνεκτιμήσει η ηγεσία του υπουργείου κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης, που θα ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Πανάρετος ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο θα είναι ανοιχτό στις προτάσεις που θα υποβληθούν από τις πανεπιστημιακές κοινότητες, όμως η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει απαρέγκλιτα, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Εξάλλου, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, θα πάρει το δρόμο για τη βουλή, με απώτερο στόχο να αρχίσει η πιθανότατα σταδιακή εφαρμογή του, από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
  Οσον αφορά στα ζητήματα λειτουργίας των ΑΕΙ, οι πρυτάνεις θα θέσουν επιτακτικά το θέμα της αυτοδυναμίας των Πανεπιστημίων, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κοινωνική λογοδοσία.
  Παράλληλα, στις 30 Ιουνίου, στην Καλαμάτα, πραγματοποιείται και η σύνοδος των προέδρων των ΤΕΙ, στη διάρκεια της οποίας, εκτός από τον «Καλλικράτη της Τριτοβάθμιας», θα συζητηθεί και το φλέγον θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων χιλιάδων πτυχιούχων των ΤΕΙ.

  Πηγή: tolmi.gr

  ReplyDelete
 27. Anonymous4:57 am

  @2:28 πμ δεν εισαι πολύ ενημερωμένος/η ο καθηγητής εγληματολογίας από υπερασπιστής των ιδεών αλέκου που τον έπεισε και έγινε υποψηφιος υπερνομάρχης , τώρα φιγουράρει ως ιδρυτικό μέλος της δημοκρατικής αριστεράς του φώτη
  Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΤΩΝ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΘΟΛΟΥΡΑΣ!!!!

  ReplyDelete
 28. Anonymous4:05 pm

  και να φαντασθείτε ότι η αυγή ειχε βάλει βέτο στο βέτο των υποψηφιοτήτων του δίδυμου ντουέτου των κατά περίπτωση μεταλλασσόμενων και έτσι ο υποψήφιος έμεινε μόνος και απέτυχε και δικαιολόγησε την αποτυχία ως προσωπική νίκη και ήττα ένος χώρου που τον εμπιστεύθηκε... καλά να πάθουν .... το αξίζουν .... το απέδειξαν διαχρονικά... οι κουλτουριάρηδες του καναπέ.... οι επαναστάτες που και σεις εμπιστεύεσυε στο υπουργείο σας για να παίρνουν προγράμματα και να πωλούν φύσικα για μεταξωτές κορδέλες ... προϊόντα επικίνδυνα μό νο για την πάρτι τους ... και να διαβάλουν ...
  ... ΣΤΕΡΝΗ ΜΑΣ ΓΝΩΣΗ ΝΑ ΣΕ ΕΙΧΑ ΠΑΛΙ....

  ReplyDelete
 29. Anonymous3:05 am

  kapoioi sxoliastes prepei na gnorizoun kai na ypen8ymizoun
  kala kanoun gisti h amnisia einai pigi ka8e kakou kai oxi mono.

  ReplyDelete