Tuesday, April 27, 2010

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται εδώ.

83 comments:

 1. Anonymous3:03 am

  Στο άρθρο 13 παρ. ε' του νομοσχεδίου προσπαθείτε να διαχωρίσετε τα πτυχία των ΤΕΙ σε πρό και μετά το Ν.2916/01. Αυτό είναι πολιτικά και πρακτικά ανήθικο και φυσικά καταργεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του Ν.2916/01.

  Επειδή σας το έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι σε προηγούμενη ανάρτηση και δεν μας έχετε απαντήσει, παρακαλούμε για απάντηση:

  Γιατί προσπαθείτε να διαχωρίσετε τα πτυχία των ΤΕΙ?

  Με εκτίμηση

  ReplyDelete
 2. Anonymous3:37 am

  Κύριε Υφυπουργέ,

  Στο Αρθρο 13 παράγραφος δ και ε. Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ΑΤΕΙ και ΤΕΙ.

  Όπως προκύπτει από τον Ν. 2916/2001 (άρθρο 6)δεν διαχωρίζονται οι αποφοιτοι ΑΤΕΙ καθώς και ισότιμοι με αυτούς ανεξαρτήτως του χρόνου και του ιδρύματος αποφοίτησης.

  Είπαμε....Κύριε Πανάρετε, θέλουμε αξιοκρατία και δικαιοσύνη και όχι Διατάγματα που αποσκοπούν Συντεχνιακά συμφέροντα.

  ReplyDelete
 3. Anonymous3:49 am

  ΟΤΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΝΔΔ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!
  Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΝΙΩΘΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ Η Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ !!!
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΣ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΕΜΠ ΑΠΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΙΝΑΝ 5 ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ!!
  ΜΟΝΟ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΛΛΟΝ !!!

  ReplyDelete
 4. Στην πλειοψηφία των ζητημάτων, όπως τα κατέγραψα προ ημερών, συμφωνώ. Βέβαια, για την αξιολόγηση -σε άλλο post- έχω θέσει και τη σημασία της γνώμης των γονέων και των μαθητών -για όποιον θεωρεί ότι ασκεί λειτούργημα.

  ReplyDelete
 5. Anonymous5:34 am

  Άρθρο 35
  Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  1. Στο άρθρο 2Α του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
  α) Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται.
  β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 η φράση «ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων» αντικαθίσταται ως εξής: «ίσο με τριάντα πέντε μόρια».
  γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται.
  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3748/2009 καταργείται.
  3. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1β της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), όπως ισχύει, καταργείται η φράση «, εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού,».

  Άρθρο 36
  Θέματα των
  Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.
  1. Στην υπ' αριθμ. 679/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»» (Β΄ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Κύριε, Υφυπουργέ, τα Άρθρα 36 και 35 είναι απαράδεκτα, ειδικά το Άρθρο 36 που προσπαθεί με έμμεσο τρόπο να διαχωρίσει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είναι τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Να διορθωθεί άμεσα!!! και να γίνει όπως παρακάτω:

  Πρέπει να γίνει …«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, Τεχνολογικού και Πανεπιστημιακού Τομέα»

  Αντί να είναι …«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»

  Επίσης όσον αφορά, την κατάργηση της «βάσης του 10», διαφωνούμε κάθετα!, δεν πρέπει να καταργηθεί!, αν είναι να καταργηθεί αυτό πρέπει να γίνει για όλους μαζικά και όχι για κάποιους μόνο και αποσπασματικά!, αν την καταργήσετε δεν θα έχετε καμία δικαιολογία προς εμάς μας πλέον!. Να μην έρθει κανείς και να λέει μετά για τις βάσεις εισαγωγής κ.λ.π.!.

  ReplyDelete
 6. Γιώργος Λιτσαρδάκης6:27 am

  κύριε Υφυπουργέ,
  Στο κατατεθέν νομοσχέδιο η περίπτωση γ του άρθρου 31, παράγραφος 6, καταργεί τις αποσπάσεις για συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών συζύγων μελών ΔΕΠ.

  Η κατάργηση είναι άδικη. Παρόμοιες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι σύζυγοι στρατιωτικών και γενικά ενστόλων (Ν.2946/2001, άρθρο 21) ή σύζυγοι δικαστικών (Ν.1756/88, άρθρο 50, παρ.2), που θεωρείται ότι δεν μπορούν, λόγω της υπηρεσιακής ιδιότητάς τους, να μετακινηθούν οι ίδιοι και έχουν υποχρέωση διαμονής στην έδρα τους. Γιατί να καταργηθεί για τους συζύγους μελών ΔΕΠ ;

  Η κατάργηση είναι αδικαιολόγητη. Οι αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ σύμφωνα με τη ρύθμιση του 3027/2002 πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες. Επομένως η ισχύουσα διάταξη δεν αντιβαίνει στο στόχο του υπουργείου για «μείωση των αποσπάσεων σε διοικητικές θέσεις και για αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις σχολικές μονάδες»(2) και η κατάργησή της δεν τον εξυπηρετεί. Άλλωστε η ρύθμιση αφορά περίπου τρεις δεκάδες εκπαιδευτικούς.

  Η ισχύουσα διάταξη ψηφίστηκε με το εξής σκεπτικό: να διευκολύνει τη συνυπηρέτηση για τους δημόσιους υπάλληλους και λειτουργούς, αποτρέποντας, κατά το μέτρο του δυνατού, τη δημιουργία συνθηκών που διασπούν την οικογενειακή συνοχή. Με αναφορά στο Σύνταγμα (Άρθρο 21, παρ.1): " Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους ".

  Η κατάργησή της με ποιο σκεπτικό προτείνεται;

  Γ.Λιτσαρδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, lits@eng.auth.gr

  ReplyDelete
 7. Anonymous6:31 am

  Στο Αρθρο 13 παράγραφος δ και ε.Διαχωρίζει τα ΑΤΕΙ από ΤΕΙ σε μετά το 2001 και πριν το 2001.Δηλαδή η αλλαγή σπουδών έγινε σε μια μέρα!!! Πως γίνεται αυτό; δημιουργηθήκαν νέα ΤΕΙ με άλλους καθηγητές και άλλα προγράμματα σπουδών; Νομίζω ότι είναι συντεχνιακή η προώθηση!
  Όπως αναφέραν και οι άλλοι, προκύπτει από τον Ν. 2916/2001 (άρθρο 6)ότι δεν διαχωρίζονται οι αποφοιτοι των ΑΤΕΙ με των ΤΕΙ καθώς είναι ισότιμοι ανεξαρτήτως του χρόνου και του ιδρύματος αποφοίτησης.
  Εδώ κάνανε Τ.Ε. και Π.Ε. τους Εργοδηγούς που είναι απόφοιτοι Λυκείου ουσιαστικά!!!!!!!!!!!! Δηλαδή τα ΤΕΙ πριν το 2001 τι είναι τελικά: δευτεροβάθμια εκπαίδευση , μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση , εργοδηγοί;;;Πρέπει να γίνει κατανοητό το αυτονόητο: ότι τα ΤΕΙ είναι ισότιμα με τα ΑΤΕΙ ή όπως ονομαστούν και κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να είναι, διότι και ο κ.Ραγκούσης δεν διαχωρίζει τα πτυχία στην επιλογή στελεχών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

  ReplyDelete
 8. Αγαπητέ Κε Πανάρετε

  στο νομοσχέδιο στο Άρθρο 46

  Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

  αναφέρει
  " 4. Με απόφαση ......συγκροτείται, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., ο εθνικός κατάλογος κριτών.
  Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας. "

  ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ , ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  " Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να εγγράφονται στον κατάλογο κριτών και επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ΄ βαθμίδας, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΕΙ [!!!!!!], καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. "

  Πραγματικά στο υπουργείο και στη ΓΓΕΤ δεν έχει καταλάβει κανένας ότι τα ΤΕΙ είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι σε πολλές περιπτώσεις καθηγητές τους έχουν επιστημονική επάρκεια προδιαγραφών υψηλού Ευρωπαικού επιπέδου !!!!

  Θεωρώ ότι όποιος "έγραψε" την παράγραφο αυτή εκθέτει εσάς και την κυβέρνηση !!!

  Είναι απαράδεκτο και προσβλητικό οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές να "κατατάσσονται" ισοδύναμα με Επικ. Καθηγητές και Ερευνητές β των Ε.Κ

  Διορθώστε το ....είναι ύβρης και αδικία σε όλους όσους δεν δέχτηκαν να «σκύψουν» στο νοσηρό Ελληνικό πανεπιστημιακό περιβάλλον και παρά τις 150++ δημοσιεύσεις [ h-factor >12] προτίμησαν να κάνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους όνειρο σε ένα τεχνολογικό ίδρυμα.

  ΕΛΕΟΣ .....ας κριθούμε όλοι από το βιογραφικό μας!!!

  Εκτός αν το να είσαι "πανεπιστημιακός" είναι κλειστό ...επάγγελμα....

  ας ελπίσουμε ότι θα διορθωθεί αυτή ...η απαράδεκτη "αβλεψία"

  Φιλικα

  ReplyDelete
 9. …«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»

  ΒΓΑΖΕΙ ....ΜΑΤΙ Κε Παναρετε !!!!
  Διορθωστε το....

  φιλικα

  ReplyDelete
 10. Anonymous7:39 am

  http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/81fe1a20-2384-4d25-a069-20a2feae0d31

  Συνέντευξη του κ. Πέτρου Ευθυμίου (κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ), στις 23.02.2010. Στην συνέντευξη γίνεται αναφορά στα φαινόμενα τραμπουκισμού, διαπλοκής και συναλλαγής μεταξύ αιώνιων φοιτητών ("φοιτητοπατέρων") και προέδρων/προϊσταμένων Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πως θα ανατραπούν αυτές οι τριτοκοσμικές καταστάσεις στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, όταν δεν εφαρμόζεται η στάθμιση της ψήφου των φοιτητών; Έχοντας ήδη το 40% των ψήφων με το μέρος τους, κάποιοι πρόεδροι/προϊστάμενοι και "φοιτητοπατέρες" τρίβουν ήδη τα χέρια τους. Και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ζουν σε περιβάλλον τρομοκρατίας...
  Κρίμα γιατί οι περισσότεροι ήλπιζαν πως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αντιμετωπίζονταν οι όποιες στρεβλώσεις και οι επικείμενες εκλογές θα διεξάγονταν σε μια βάση πιο δίκαιη και δημοκρατική.

  ReplyDelete
 11. Anonymous8:39 am

  Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την ένταξη των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία της χώρας, όμως προφανώς δεν είναι αρκετά για να θυμίσουν την ύπαρξή τους στα ξεφτέρια του υπουργείου συντεχνιών που συνέταξαν το νέο νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης.

  Έτσι, κύριε Πανάρετε μάλλον κάποιοι ξεχάσανε ότι στην πρωτοβάθμια ...
  εκπαίδευση υπηρετούν εκτός των δασκάλων και εκπαιδευτικοί αγγλικών, μουσικής, φυσικής αγωγής, γερμανικών και γαλλικών και έτσι, στα κριτήρια επιλογής για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων αποδόθηκε υψηλή βαθμολογία σε προσόντα που μπορούν να έχουν ΜΟΝΟ ΔΑΣΚΑΛΟΙ!

  Δίδονται λοιπόν, 3 μόρια για τη φοίτηση σε Διδασκαλεία και 3 για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ β΄επιπέδου.

  Τι και αν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων δεν μπορούν, εξ ορισμού, να έχουν αυτά τα προσόντα, αφού τόσο το Διδασκαλείο όσο και η επιμόρφωση ΤΠΕ β΄επιπέδου αφορά μόνο τους δασκάλους;;

  Πώς μπορούν λοιπόν να αξιολογηθούν στην ίδια βάση οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων όταν οι πρώτοι "προικίζονται" με απροκάλυπτο τρόπο σε βάρος των δεύτερων;

  Για άλλη μια φορά λοιπόν όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αισθανόμαστε "φιλοξενούμενοι" στο ίδιο μας το σχολείο, στο οποίο έχουμε βέβαια υποχρεώσεις όμως, ως "εκπαιδευτικοί β΄ κατηγορίας" στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε κάποια στιγμή μία διοικητική θέση.

  Γράφουν οι κυρίες και οι κύριοι στο blog σας για συντεχνίες που δήθεν κυβερνούν την Ελλάδα. Ξεχάστε ότι ξέρατε !!! Τα όσκαρ πάνε στους δασκάλους που κατέχουν υψηλές θέσεις στο υπουργείο παιδείας. Αυτοί κατάφεραν να επιβάλουν αυτό το συντεχνιακό νομοσχέδιο, παραγκωνίζοντας έτσι δεκάδες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με προσόντα.

  Είναι πραγματικά άξιο μελέτης το γεγονός ότι ένα διδακτορικό δίπλωμα σπουδών εξισώνεται με το Διδασκαλείο (δύο χρόνια παρακολούθησης με τις γνωστές σε όλους συνθήκες) + επιμόρφωση στις ΤΠΕ β΄επιπέδου (6μηνο σεμινάριο). Δηλαδή με απλά Ελληνικά 4 χρόνια το βασικό πτυχίο + 2 χρόνια το μάστερ + 4 χρόνια το διδακτορικό = 10 = 2 χρόνια διδασκαλίου !!

  Αυτά κύριε Πανάρετε μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσαν να τα σκαρφιστούν οι υφιστάμενοι σας.

  ReplyDelete
 12. Anonymous9:12 am

  Σ' ενα ιστολογιο ο κάθε επισκεπτης γραφει την αποψη του. Πολυ περισσοτερο ο οικοδεσποτης γραφει τα δικα του σχολια και εχει εντονη αποψη για καποια θεματα. Δεν γνωριζουμε σε ποια θεματα που αφορουν το νεο νομοσχεδιο συμφωνειτε και σε ποια διαφωνειτε ειτε καθετα ειτε εν μερει. Αυτο θα θελαμε να ακουσουμε απο σας κυριε Παναρετε. Εχετε το θαρρος της γνωμη σας και κατα διαστηματα εχει φανει. Το παρον νομοσχεδιο εχει καποια αρχητικα σημεια, θα ελεγα αδικα. Θα θελαμε τη δικη σας ανεπισημη αποψη να ακουστει σε αυτο το ιστολογιο.

  ReplyDelete
 13. Anonymous9:27 am

  Κύριε Υφυπουργέ, είμαι νηπιαγωγός ειδικής αγωγής με πτυχίο τερτατοετούς φοιτήσεως, δύο χρόνια μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή (διδασκαλείο), μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες, Αγγλικά και 13 χρόνια υπηρεσίας. Έχω την απορία γιατί παρόλο που έχω παιδαγωγικά αλλά και επιστημονικά εφόδια δεν μπορώ να δουλέψω σε μια θέση Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής ή Προϊσταμένης σε ΚΕΔΔΥ; απλά και μόνο γιατί είμαι νηπιαγωγός κι όχι δασκάλα; Μοιάζει σα να είμαστε 'το ασθενές φύλο' της πρωτοβάθμιας που ναι μεν μας επιτρέπουν 'οι σύζυγοι' μας να εργαστούμε αλλά όχι και να έχουμε ανώτερη θέση από αυτούς.

  Μια νηπιαγωγός

  ReplyDelete
 14. Anonymous10:09 am

  Κύριε Υφυπουργέ,
  Το παρόν νομοθετικό πλαίσιο των ΤΕΙ ορίζεται με τον Ν. 2916/2001 και τον Ν. 3549/2007 όπου εκεί συνολικά αντιμετωπίζετε το θέμα των σχολών μας.

  Στο άρθρο 13 παρ. ε' του νομοσχεδίου για τους σχολικούς συμβούλους με μία φράση των δέκα λέξεων επιχειρείτε να διαχωρίσετε τα παλαιά απο τα νέα πτυχία των ΤΕΙ αποφασίζοντας αποσπασματικά για αυτά κόντρα σε μια σειρά νόμων.

  Επειδή δεν θέλω να πιστέψω ακόμη ότι μας κοροϊδεύατε τόσο καιρό που μας έχετε κρεμασμένους στο site σας να διαβουλευόσαστε μαζί μας ΠΔ που τελικά μπορεί και να μην μας αφορούν, μπορείτε να μας πείτε το γιατί θέλετε να διαχωρίστε τα πτυχία των ΤΕΙ μια και η παρούσα διαβούλευση δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο τους νόμους και την προετοιμασία που απαιτούν;

  ReplyDelete
 15. Anonymous10:18 am

  Επειδή ο κύριος Πανάρετος δεν θα έχει χρόνο να απαντήσει (το έχει πει επανηλειμένως ο ίδιος), θα επιχειρήσω να το κάνω εγώ.
  Αγαπητοί μου συμπολίτες (απόφοιτοι Α-ΤΕΙ), θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας εδώ και ένα εξάμηνο. Ο χρόνος που μας δώσατε εδώ στο υπουργείο ήταν αρκετός για να ολοκληρώσουμε το κύριο μέρος της επαγγελματικής αναγνώρισης των κολλεγίων. Τώρα που η διαδικασία είναι στη τελική της ευθεία μπορούμε να σας αποκαλύψουμε όλο το εμπνευσμένο, πράγματι, σχέδιο που ακολουθήσαμε για να πετύχουμε τα παραπάνω χωρίς αντιδράσεις από κανέναν.
  1. Για να εξασφαλίσουμε τη σιωπηλή συναίνεση των ΤΕΙ, δώσαμε σε διαβούλευση τα ΠΔ της προηγούμενης κυβέρνησης προκειμένου να φανεί ότι κάτι κινείται.
  2. Επιτρέψαμε στα Πολυτεχνεία να μοιράζουν "βεβαιώσεις Μαστερ" τις οποίες θα αναγνωρίσουμε μετά (ασχέτως τι λέμε) προκειμένου να εξασφαλίσουμε και πάλι την κυριαρχία των διπλωματούχων έναντι των νέων κολλεγιοεπαγγελματιών.
  3. Όταν η έγκριση του ΣΤΕ για το ΠΔ των κολλεγίων, καθυστερούσε, έπρεπε να βρούμε κάτι για να καθησυχάσουμε του ΤΕΙτζήδες που έβλεπαν το χρόνο να περνάει χωρίς καμία ενέργεια. Έτσι προσθέσαμε από μία παράγραφο σε κάθε ΠΔ, η οποία προβλέπει και ένα νέο φορέα και σας δώσαμε θέμα να έχετε να συζητάτε.
  4. Καταργήσαμε τη βάση του 10, ώστε να μην ερημώσουν τελείως ακόμη τα ΤΕΙ από το Σεμπτέμβριο, όπου φυσικά δεν θα έχει κατοχυρωθεί κανένα επαγγελματικό δικαίωμα, μην κοροϊδεύεστε μεταξύ σας. Έτσι πετύχαμε την εκ νέου υποταγή των προέδρων των ΤΕΙ προκειμένου να συνεχίσουμε το έργο μας.
  4. Το ΣΤΕ ενέκρινε το ΠΔ των κολλεγίων και πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά στην πολιτική μας.

  Και τα ΤΕΙ θα διαχωριστούν και επαγγελματικά δικαιώματα δεν θα δουν ποτέ των ποτών. Άσε που τώρα με το ΔΝΤ που θα επιβάλει περικοπές, μπορεί να τα κλείσουμε και τελείως.

  Το πέτυχα;

  ReplyDelete
 16. Anonymous10:34 am

  Κύριε υφυπουργέ είμαι εκπαιδευτικός,
  Θέλω να παρατηρήσω ότι οι προϋποθέσεις που βάζετε για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα σε όσους κατέχουν τις θέσεις να τις διατηρήσουν και αποκλείετε νέους ανθρώπους με προσόντα και θέληση
  Γιατί δεν ισχύουν ότι ισχύει για να γίνει κάποιος πανεπιστημιακός δάσκαλος
  Γιατί πρέπει ο υποψήφιος για να είναι ικανός να διοικήσει ή να γίνει σύμβουλος πρέπει κατ΄αναγκη να έχει τόσα χρόνια διορισμένος και τόσα χρονία διδασκαλίας
  Δεν λέω να μην απαιτούνται κάποια χρόνια [ας πούμε τα μισά, άντε τα 3/4/ των όσων βάζετε] αλλά τα χρόνια που απαιτούνται είναι τόσα που παραπέμπουν σε ηλικίες πάνω από τα 40
  Γιατί αν αυτοί που έχουν τόσα χρόνια τα έχουν κάνει μπάχαλο, ουσιαστικά τι κάνετε επιδιώκετε τη διαιώνιση της κατάστασης.
  Και ας πούμε ότι δεν έχω δίκιο γιατί να μην ισχύσει και ένας πρόσθετος περιορισμός για να διεκδικήσει κάποιος μια τέτοια θέση θα πρέπει να έχει και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών [μεταπτυχιακό δίπλωμα – διδακτορικό]
  Και μετά τι σημαίνει ότι μοριοδοτείται και το δεύτερο πτυχίο και όχι όλα τα μεταπτυχιακά
  Και επειδή είσαστε και πανεπιστημιακός γιατί να μην μοριοδοτούνται και λαμβάνονται υπόψη όλα τα επιστημονικά, διοικητικά, επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται κατά κάποιο τρόπο για να γίνεις μέλος ΔΕΠ
  Και αν συμβούν αυτά τα αυτονόητα, τότε θα γίνει πραγματική επανάσταση στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και θα έρθουν τα πάνω – κάτω και δεν θα μας απειλούν οι θεσιθήρες που έχουν γίνει μόνιμοι ότι δεν θέλουν την όποια αξιολόγηση
  Αυτά αλλά εσείς με αυτό το έκτρωμα που κατεβάζετε πριμοδοτείτε τους άχρηστους και κλείνετε την πόρτα στους νέους και δεν δίνετε ευκαιρίες για ανανέωση.
  Και να έχετε και κάτι υπόψη σας μη φοβάστε τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα, χειρότερα από όσα έχουν γίνει με την εφαρμογή του πασίγνωστου άγραφου νόμου του στρατού «ότι όσο πιο παλιός τόσο πιο καλά»
  Και κάτι τελευταίο ΔΕΝ μπορεί οι μισθοί των σχολικών συμβούλων να καθορίζονται σε σχέση με το μισθό του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου και να μην έχουν διδακτορικό , τουλάχιστον να διαγράψετε αυτή την έκφραση και να λέτε ότι ο μισθός τους είναι τόσος . ΓΙΑΤΙ κάποιοι αγράμματοι Σχολικοί Σύμβουλοι και λένε ότι είναι επιστημονικά αντίστοιχοι με τους Επικούρους Καθηγητές και μερικοί όχι μόνο διδακτορικό δεν έχουν , όχι μόνο δεν ξέρουν τι σημαίνει εκπαιδευτική έρευνα αλλά μερικοί δεν έχουν ούτε πτυχίο ΑΕΙ
  Εδώ σας θέλουμε κύριε υφυπουργέ θα κάνετε τέτοιες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο σας. Άλλωστε αυτά δεν είναι που μας λέγατε στη διαδικασία opengon ΚΑΙ αυτά δεν μας έλεγε ο πρωθυπουργός προεκλογικά ΚΑΙ δεν έχετε και κανένα επιχείρημα γιατί τέτοιες αλλαγές δεν κοστίζουν τίποτε. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ
  Με εκτίμηση
  Εκπαιδευτικός

  ReplyDelete
 17. Anonymous10:34 am

  Κύριε Πανάρετε είστε έκθετος. Ή πάρτε πρωτοβουλίες τώρα (για τα θέματα των ΤΕΙ) ή θα πρέπει να ερωτηθεί ο πρωθυπουργός άν είναι ενήμερος και υποστηρίζει τα έργα και τις ημέρες, εσάς και της κυρίας Διαμαντοπούλου, στο υπουργείο; Εάν έχετε σκοπό να καταργήσετε τελείως τα ΤΕΙ κάντε το και τελειώνετε.
  Άλλωστε το φωνάζετε από τον Οκτώβριο : "Το θέμα των ΤΕΙ είναι πρώτης προτεραιότητας για εμάς και ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ σύντομα". Μόνο που αυτή η φράση μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Πλέον ξέρουμε και τη σωστή.

  ReplyDelete
 18. Anonymous10:49 am

  Το δίκιο των ΤΕΙ που προσπαθείτε να διαγάψετε με μία φράση.

  http://anotata-tei.blogspot.com/2010/04/2001-2010.html

  Ντροπή σας να μας παιδεύεται τόσο καιρό.

  ReplyDelete
 19. Anonymous11:11 am

  μήπως θα πρέπει να ξαναδείτε με προσοχή το@10:33 πμ και τότε πολλοί θα ΄χάσουν τον ύπνο τους

  μήπως θα πρέπει να στέλντε τα σχόλια του μπλοκ στην επιτροπή της βουλής που συζητάει το νομοσχέδιο

  μήπως θα πρέπει να το στείλετε και στο ΚΤΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του ΠΑΣΟΚ

  που τέτοισ όμως πρόθεση
  λόγος να γίνεται , να περναέι η ώρα

  ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΤΕ ΘΑ ΑΠΟΧΑΥΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΘΑ ΕΧΕΙ, ΚΑΝΕΝΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 100...!!

  ReplyDelete
 20. Anonymous12:12 pm

  Στην αρχή της θητείας σας σε κάποια ανάρτηση είχα σχολιάσει πως πρέπει να απελευθερώσετε τις δημιουργικές δυνάμεις στην εκπαίδευση. Είχατε απαντήσει πως προσπαθείτε. Είτε προσπαθείτε μόνος σας, είτε η προσπάθεια δεν αρκεί. Κε Πανάρετε, δεν γίνεται να υπάρχουν τόσο μεγάλες προϋπηρεσίες για τις προαγωγές. Είναι παράλογο. Να μειώσετε τις προϋπηρεσίες για δ/ντές. Πέντε χρόνια είναι αρκετά. Αφήστε μετά να κριθούν οι υποψήφιοι από τα υπόλοιπα προσόντα. Μόνο έτσι θα μπούνε νέοι και ικανοί στην διοίκηση με ξένες γλώσσες, με μεταπτυχιακά. Αλλιώς πάλι στους ίδιους απευθύνεστε. Τολμήστε επιτέλους και σταματήστε αυτή τη στρατοκρατούμενη νοοτροπία που υπάρχει στο σχολείο του "ο παλιός είναι αλλιώς".

  ReplyDelete
 21. Anonymous12:49 pm

  ΕΚΕΙΝΟ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΚΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΞΗΓΕΙΤΕ

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  ΑΥΤΟΙ ΟΛΟΙΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ [ΑΙΡΜΟΥΝ ΜΟΡΙΑ

  Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥΣ ΟΧΙ

  ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΡΑΤΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΧΙ

  ΤΑ ΠΑΡΑΠΝΩ ΠΑΡΑΝΟΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΟΛΜΕ ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΑΛΕΡΓΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ReplyDelete
 22. Anonymous1:10 pm

  ΑΛΛΟ ΚΟΥΦΟ
  ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΝΟΜΟΣΧΔΙΟ

  ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΘΕΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΛΣΕΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

  Ή ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  ΕΤΣΙ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝ ΔΥΜΑΝΕΙ ΣΤΕΛΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΕΛΧΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ [ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΛΠ]

  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΤΕΛΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ

  ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΛΟΓΩ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΑΙ ΕΤΣΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ

  ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΛΛΕΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΕΜΑ ΕΡΕΘΥΝΑΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

  ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ

  ReplyDelete
 23. Anonymous1:15 pm

  διαβάζοντας τα σχόλια σκέπτομαι τι γέλιο θα ρίχνετε με τα όσα παρανοικά και ανεξηγητα περιέχονται στα άρθρα του νομοσχεδίου σας
  .... θα διασκεδάζετε πολύ .....
  είμαι σιγουρος/η ότι δεν τα υιοθετείτε και σας έχει πιάσει απελπισία ....
  είμαστε σίγουροι ότι θα το ξαναγράψετε.... δεν μπορεί να θεωρείτε ως πανεπιστημιακός και μαθηματικός ότι όλα αυτά έχουν τουλάχιστον ίχνος λογικής....
  ...δεν μπορεί

  ReplyDelete
 24. Anonymous1:34 pm

  Τι θα γίνει κύριε Υφυπουργέ? Θα δώσετε καμιά απάντηση για τον διαχωρισμό των πτυχίων των ΤΕΙ, στο πολυνομοσχέδιο?
  Κατα τα άλλα δεν έχετε σκοπό απλώς να μας το "παίζετε" καλός, όπως έχετε ξαναπεί.
  Ωραία, λοιπόν, δώστε μας μιαν απάντηση και στεναχωρήστε μας.
  Σας το συγχωρούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας απέναντι στα ΤΕΙ.

  ReplyDelete
 25. Κύριε Πανάρετε,

  Βιώνουμε ένα τέλος εποχής. Για άλλους οδυνηρό, για άλλους απρόσμενο, κατά άλλους πάλι ελπιδοφόρο. Στην κυβέρνηση στην οποία συμμετέχετε, έλαχε το φορτίο της διαχείρισης της μετάβασης της αιώνια «έφηβης», παρακμιακής μεταπολιτευτικής Ελλάδας στην ενηλικίωσή της. Προϋπόθεση: όλοι μαζί ως κοινωνία να πληρώσουμε τα συσσωρευμένα χρέη της «ελληνικής πραγματικότητας», όπως πολύ εύστοχα την έχετε από παλιά περιγράψει. Δε θέλω να μπω εδώ σε καμία συζήτηση καταμερισμού ευθυνών.

  Κάθε μέρα που περνάει έχει χαρακτηριστικά μιας νέας μεταπολίτευσης. Όσοι δεν το βλέπουν, είτε δε μπορούν, είτε δε θέλουν να το πιστέψουν. Είναι σαφές ότι μπαίνουμε στο αποκορύφωμα της κρίσης αξιών, της κρίσης ταυτότητας της Ελλάδας όπως τη ζήσαμε και τη διαμορφώσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι επίσης ξεκάθαρο για μένα, και νομίζω και πολλούς άλλους, ότι τα ζητήματα που κρύβονται πίσω από αυτή την κρίση είναι πρωτίστως θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, ουσίας της Δημοκρατίας μας.

  Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ελπίζω ότι η Ελλάδα θα έχει τη διαύγεια και νηφαλιότητα να ορίσει τις βασικές αξίες και αρχές της νέας στρατηγικής της πορείας, που θα περάσουν μέσα από τα σημερινά σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα στις νέες γενιές πολιτών που δραστηριοποιούνται και θα δραστηριοποιηθούν διαμορφώνοντας τη νέα εποχή. Ελπίζω πραγματικά ότι τα πράγματα δεν έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

  Δε θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για το πώς βλέπω προσωπικά εγώ τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας για την οικοδόμηση μιας άλλης, αξιοπρεπούς ελληνικής πραγματικότητας, μιας ανταγωνιστικής Ελλάδας με βασικό όχημα την παιδεία και το ποιοτικό πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού της.

  Περιμένω, κύριε Πανάρετε, να δω στο ιστολόγιό σας να αναπτύσσεται μια συζήτηση για το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Όλες τις τελευταίες μέρες η απογοήτευσή μου ξεχειλίζει βλέποντας το blog σας να γίνεται αρένα ανταλλαγής μηνυμάτων άλλοτε συντεχνιακής περιχαράκωσης, κι άλλοτε κατάδειξης των πιο ακραίων παραλογισμών που εξακολουθούν να διέπουν τις πρακτικές των υφισταμένων σας στο Υπουργείο, αλλά και σε ολόκληρο τον ιστό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Θλίβομαι όταν βλέπω όλος ο προβληματισμός να περιορίζεται στο βάσιμο ή αβάσιμο της βάσης του 10, ή στις λεπτομέρειες ενός νομοσχεδίου που ποιος ξέρει πώς διαμορφώθηκε... Δεν είναι εποχή για αποσπασματικά νομοσχέδια από τους κυβερνώντες, όπως δεν είναι πια εποχή για στείρες, συντεχνιακές περιχαρακώσεις από τους κυβερνώμενους. Είναι πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα αυτά που απαιτούν οι περιστάσεις.

  Είναι δύσκολο να βγεις από τη θέση σου και να την κοιτάξεις. Κάποιοι όμως έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Δουλειά ενός πολιτικού προσώπου με τα δικά σας χαρακτηριστικά, δουλειά ενός πολιτικού σχηματισμού που ευαγγελίσθηκε διαδικασίες ανοικτής διακυβέρνησης και συμμετοχικότητας σύμφωνων με τα χαρακτηριστικά του 21ου αιώνα, είναι να δώσει τα ερεθίσματα και το πεδίο για μια ουσιαστική ζύμωση, ώστε σήμερα/αύριο, όχι μεθαύριο, να οδηγηθούμε στην υλοποίηση μιας πραγματικής στρατηγικής για την Ελλάδα του 2015 και του 2020, με συγκεκριμένο κεντρικό ρόλο για την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την έρευνα, την καινοτομία.

  Έχουμε ακόμα ελπίδες, κύριε Πανάρετε;

  ReplyDelete
 26. Anonymous10:35 pm

  Αυτό το πρόβλημα με τα ΚΑΤΕ, ΚΑΤΤΕΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ έχει γίνει το υπ΄ αριθμό μείζον πρόβλημα για την παιδεία… αν είναι δυνατό

  Είναι όλα αυτά Ανώτατη Εκπαίδευση?

  Να ισοτιμηθούν να μην ισοτιμηθούν?

  Μα για να είναι πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις

  Όλο το διδακτικό προσωπικό πρέπει να έχει τουλάχιστον Διδακτορικό Δίπλωμα

  Να γίνεται έρευνα στα εν λόγω ιδρύματα

  Να αξιολογείται η έρευνα σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα

  … ΚΑΙ άμα λάχει να γίνεται και μάθημα…

  Δεν μπορεί να θεωρείται μέλος ΔΕΠ Α ΄βαθμίδας άτομο με πτυχίο ΚΑΤΤΕΕ , δεν μπορεί

  Και αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα

  Ισχύουν κάποια πράγματα για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων καλώς ή κακώς με βάση το επίπεδο σπουδών, το είδος και τα μαθήματα των πτυχιούχων των πανεπιστημίων πολυτεχνείων. Ε λοιπόν με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις των πτυχιούχων ΑΤΕΙ και με εφαρμογή το συγκριτικό στοιχείο με αντικειμενικά κριτήρια να δοθούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και στους πτυχιούχους ΤΕΙ.
  Δεν μπορεί ο απόφοιτος μηχανικός των ΤΕΙ να παίρνει άδεια να χτίζει ουρανοξύστες που έλεγε και ο .... μπαμπάς μου.

  Και μην μου πείτε ότι οι καιροί άλλαξαν, αλλά για τους γνωρίζοντες οι απόφοιτοι του τότε "μικρού πολυτεχνείου" είχαν και κύρος και γνώσεις και καταξίωση που την έχασαν όταν φτιάχτηκαν τα ΚΑΤΤΕ της ντροπής .... και η αναγνώριση με αγώνες των δικαιωμάτων που απαξίωσαν τα πάντα στην εκπαίδευση

  Αυτά απλά και σταράτα λόγια
  Γιατί 1+1 κάνουν 2 και ποτέ οτιδήποτε άλλο

  Είναι καιρός να πάψει αυτό το παραμύθι

  Και κάτι τελευταίο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , όπως και στην δευτεροβάθμια όλοι μιλούν για αυτοαξιολόγηση που γίνεται συνήθως για τα "μάτια του λαγού και της κουκουβάγιας" για να πάρουμε κάποια χρήματα κάποιοι επιτήδειοι από το ΕΣΠΑ

  Στην περίπτωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ΟΛΜΕ μας έλεγε ΟΧΙ στην αξιολόγηση την εξωτερική ΝΑΙ στην αυτοαξιολόγηση και πιο ειδικά στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ΤΩΡΑ που τέθηκε το θέμα ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ όχι γιατί δεν γίνονται διορισμοί , γιατί άλλαξε το σύστημα των διορισμών , γιατί μας κόβουν το μισθό, γιατί αλλάζει το σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης [στην ουσία δεν αλλάζει, γι αυτό και δεν φωνάζουν και πολύ οι καρεκλάκιδες και ανίκανοι διευθυντές]ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ λευκές απεργίες, αποχή από τις γραφειοκρατικές ασχολίες, αποχή από τη διδασκαλία όσων στραβών τους σπάσουν τα γυαλιά και δεν τους τα αντικαθιστά το κοινωνικό κράτος [που τέτοια φαντασία] μας προτείνουν απεργία για να μην αυτοαξιολοηθούμε και να πούμε στην κρατική εξουσία με στοιχεία πόσο απαξιωμένο είναι το επάγγελμά μας και ΜΕΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
  Μα όλα τα παραπάνω είναι ψιλά γράμματα για όλους ιδιαίτερα για τους ροζ επαναστάτες της ανανεωτικής παλαιομοδίτικης αριστεράς που μας το παίζουν επαναστάτες και κουλτουριάρηδες ενώ εκλιπαρούν για θεσούλες και τις παίρνουν σε κάθε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα στο υπουργείο παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων και σας συμβουλεύουν μαζί με τους μεταλλασσόμενους δεξιούλιδες

  ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ
  [σοφία σκεπτόμενου ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ με προσόντα]

  ReplyDelete
 27. Anonymous11:28 pm

  Κε Πανάρετε

  Ακόμα δεν μας είπατε τι θα κάνετε με την αμαρτωλή διάταξη του άρθρου 13 παρ' ε' με την οποία διαχωρίζονται τα πτυχία των ΤΕΙ σε πρό και μετά το Ν.2916/01 παρά τις αντίθετες πριοβλέψεις του εν λόγω νόμου.

  Πάνω από 10 σχόλια υπάρχουν για το θέμα και εσείς τίποτα. Επίσης όλα τα blog των αποφοίτων ΤΕΙ ''βράζουν'' κυριολεκτικά με το θέμα αυτό και δυστυχώς δεν έχετε τοποθετηθεί.

  Αυτό λέγεται διαβούλευση??

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Γιαννούλης Αντώνης

  ReplyDelete
 28. Anonymous11:50 pm

  Εδώ ο κόσμος χάνεται και το Υπουργείο βρίσκεται ακόμα στο 1821.
  Να μπει λουκέτο στα ΤΕΙ μέχρι να βάλουν μυαλό μερικοί.
  Θέλετε να δοκιμάσετε την αποφασιστικότητά και την συσπείρωσή μας. Αυτό και θα γίνει λοιπόν.

  ReplyDelete
 29. Quarkonium12:15 am

  Υπάρχει ακόμη ελπίδα;

  Παρακολουθώντας την πρωινή εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού αναρωτήθηκα κ.Πανάρετε αν και ο Γ.Γ.Υπουργείου Μεταφορών επελέγη μέσω των διαδικασιών ανοιχτής διακυβέρνηση.
  Αν όμως Γενικός Γραμματέας υπουργείου γίνεται απόφοιτος Θεολογικής σχολής με μοναδικό προσόν πως ίδρυσε την ΠΑΣΠ της εν λόγω σχολής -δεν βλέπω άλλα προσόντα σχετικά με το πόστο του. Αν Γ.Γ. γίνεται ένας για χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφερε να εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές. Αν Γ.Γ. γίνεται άνθρωπος ο οποίος λίγες μέρες πριν τις εκλογές έγινε γνωστός για την προκλητική του στάση απέναντι στην τροχαία Θεσσαλονίκης (ιδού το σχετικό λινκ: http://frappelections.blogspot.com/2009/09/blog-post_5662.html)
  Υπάρχουν και άλλα Αν αλλά δεν θα επεκταθώ γιατί δε βλέπω καμιά ελπίδα.
  Ακόμα και Αν υποθέσω πως η θέση του Γ.Γ. έπρεπε να πληρωθεί από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ο καταλληλότερος ήταν ο Χ.Τσιόκας σημαίνει πως δεν υπάρχει ελπίδα.
  Μια και ο κ.Παπανδρέου έκανε λόγο για Οδύσσεια θα πρέπει να θυμηθούμε τη στάση και τη σχέση που είχε ο Οδυσσέα με τους συντρόφους του.


  Υ.Γ. Δεν θέλω να επεκταθώ αλλά παρόμοια ερωτήματα έχω και για τον νυν πρόεδρο της ΓΑΙΑΟΣΕ, πτυχιούχο αρχιτέκτονα και διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής. Αναρωτήθηκα από την πρώτη στιγμή πως είναι δυνατόν να μην υπήρχε κάποιος με γνώσεις μάνατζμεντ και εμπειρίας στην εμπορική διαχείριση ακινήτων;

  ReplyDelete
 30. Anonymous12:50 am

  Κύριε Πανάρετε,

  Αν και συμφωνώ με τον κ. Παύλο Κουλούρη ότι οι περισσότεροι αναλωνόμαστε στις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, εντούτοις μέσα από αυτά τα ψιλά γράμματα των νομοσχεδίων κάποιοι περνάνε τα δικά τους πονηρά και δημιουργούν τετελεσμένα. Ενώ οι περισσότεροι ασχολούνται με τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, τη βάση του 10 και τα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, τροποποιείται μια πολύ σημαντική διάταξη του πρόσφατου Νόμου για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

  Εκεί καθιερώθηκε ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών οι αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (περίπου 6000 Ευρώ το μήνα). Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

  Οι Καθηγητές (ΠΟΣΔΕΠ κτλ.) αντέδρασαν και ζήτησαν να γίνει η εξής τροποποίηση:
  «Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως και οι αμοιβές από ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους.»

  Τώρα με το Πολυνομοσχέδιο (Άρθρο 36, Παράγραφος 2) έχουμε στην Αιτιολογική Έκθεση ότι:
  «Η παράγραφος 2 εξαιρεί από το ανώτατο όριο αποδοχών τις αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και Ερευνητών από κάθε είδους προγράμματα (ερευνητικά, εκπαιδευτικά και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών) εφόσον χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, και τα οποία εκτελούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος.»

  Στο πραγματικό κείμενο του Πολυνομοσχεδίου όμως η διατύπωση αποκλίνει τόσο από αυτό που ζήτησαν οι Καθηγητές όσο και από την Αιτιολογική Έκθεση και γίνεται κάπως πιο πονηρή:
  «2. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «όπως και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.»

  Και απορώ: Γιατί η διατύπωση στο τελικό σχέδιο νόμου δεν λέει ΡΗΤΑ ότι αναφέρεται σε Καθηγητές και Ερευνητές;
  Μήπως χρήματα από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους καταλήγουν και σε άλλα άτομα αυτών των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος;
  Μήπως τελικά κοντά στο βασιλικό (Καθηγητές) ποτίζεται και η γλάστρα (golden boys);
  Δεν νομίζετε ότι η διατύπωση στο κείμενο που θα ψηφιστεί πρέπει να λέει ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ σε ποιους αναφέρεται;
  Παρακαλώ για μια (έστω σύντομη) τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό το θέμα.

  ReplyDelete
 31. Anonymous1:14 am

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7606:a-&catid=239:2009-12-01-15-36-00&Itemid=1624

  Το σφάξιμο των ΤΕΙ συνεχίζεται από το υπουργείο και την υπουργό εκπρόσωπο του ΤΕΕ Άννα Διαμαντοπούλου

  Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  ReplyDelete
 32. Anonymous1:22 am

  o @4:06 μμ ΕΡΩΤΑ:
  "Έχουμε ακόμα ελπίδες, κύριε Πανάρετε?"

  και ο @9:39 μμ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ απαντά
  ΝΑΙ!!! προφανώς στο ερώτημα ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ

  πραγματικά κύριε υγυπουργέ έχετε χιούμορ

  ΑΥΤΟ ΕΛΕΙΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ

  επί της ουσίας μήδεν εις το πηλίκον

  ReplyDelete
 33. Anonymous1:53 am

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟ ΜΑΛΛΟΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
  ΚΑΤ ΄ΑΡΧΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΕΙΑ!
  ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΥΡΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ!
  ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΝ ΑΠΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΨΙΧΟΥΛΑ , ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ !
  ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΚ, ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΝ ΟΡΟΣ ) ΓΙΝΑΝ ΔΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ !
  ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΡΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΙΤΛΟ , ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ !
  ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΝ ΜΑΓΚΕΣ ΤΟΥ «ΥΠΟΓΡΑΦΑΚΙΔΕΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙ ΓΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΤΟΥΣΑΝ!
  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ!
  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ !
  ΕΝΩ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ Α’ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΥΑΝ BARMAN ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΦΥΣΙΚΑ!
  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!
  ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΛΑ.....ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ «ΘΕΟΙ» ..........ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ!!
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΑΠΛΩΣ ΣΕ ΛΥΠΑΜΑΙ.....ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΜΟΝΟ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ!!

  ReplyDelete
 34. Anonymous2:12 am

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟ ΜΑΛΛΟΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
  ΚΑΤ ΄ΑΡΧΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΕΙΑ!
  ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΥΡΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ!
  ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΝ ΑΠΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΨΙΧΟΥΛΑ , ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ !
  ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΚ, ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΝ ΟΡΟΣ ) ΓΙΝΑΝ ΔΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ !
  ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΡΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΙΤΛΟ , ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ !
  ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΝ ΜΑΓΚΕΣ ΤΟΥ «ΥΠΟΓΡΑΦΑΚΙΔΕΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙ ΓΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΤΟΥΣΑΝ!
  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ!
  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ !
  ΕΝΩ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ Α’ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΥΑΝ BARMAN ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΦΥΣΙΚΑ!
  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!
  ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΛΑ.....ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ «ΘΕΟΙ» ..........ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ!!
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΑΠΛΩΣ ΣΕ ΛΥΠΑΜΑΙ.....ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΜΟΝΟ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ!!

  ReplyDelete
 35. Anonymous4:20 am

  Προφανώς ο δικτυακός σας τόπος για να συγκεντρώνει τόσα παράπονα εκτελεί με το παραπάνω το έργο του που είναι το να έχετε επικοινωνία με το κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο σας.

  Και είναι προς τιμή σας αυτό.

  Μακάρι και άλλα στελέχη της κυβέρνηση να διαλέξουν αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας με τους πολίτες αλλά και μακάρι να τροφοδοτήσετε έτσι τις διορθώσεις στα εδάφια που απαιτούνται.

  Ομως, είναι πολύ αστείο κύριε Πανάρετε να βγαίνουν κάποιοι ειδικοί εδώ, σε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο αλλά και στα media και να παρουσιάζουν τους κατόχους πτυχίων διαφόρων τμημάτων Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σαν επικίνδυνους υπό-ανθρώπους που ζουν ακόμα στην σπηλιά, που γράφουνε σε πάπυρο, και που ζωγραφίζουνε βουβάλια στα βράχια και τους Καθηγητές σαν Γαλάτες προεστούς πάνω σε μια ασπίδα.

  Σας φαντάζομαι κύριε Πανάρετε να διαβάζετε πάντα χαμογελαστός όσα γράφονται αφού η ψυχαγωγία που παρέχουν οι εραστές της παραπάνω βερμπαλιστικής άποψης άνευ γνώσης, ουσίας και επιχειρηματολογίας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

  ReplyDelete
 36. Anonymous10:00 am

  Τελικά κ. υφυπουργέ, θα ψηφίσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες στις πρυτανικές εκλογές?
  ΕΠΡΕΠΕ να υπάρχει ΗΔΗ απόφαση οριστική! ΔΕΝ μπορεί το Υπουργείο να ΜΗΝ ξέρει το ΙΔΙΟ τι ΗΘΕΛΕ να ορίσει ο νόμος!

  ReplyDelete
 37. Anonymous10:07 am

  ΓΙΑΤΙ @2:12 πμ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΤΑΤΑ ΥΒΡΕΩΝ ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΓΙΑΤΙ? ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

  ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ,
  ΕΛΕΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ

  ΟΛΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΣΤΕΛΕΧΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΑΝ ΕΤΣΙ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΟΝΜΑΣΤΗΚΑΝ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΑ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΕΒΑΛΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΣΕΕ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΕΓΧΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ.

  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΣΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΣΑΠ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .

  ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΥΤΟ ΑΣΚΟΥΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΓΧΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

  ΑΥΤΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΟΧΙ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΙΤΑΤΑ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΑΛΛΑ ΕΙΧΕ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ

  ReplyDelete
 38. Anonymous10:33 am

  Απλά παραθέτουμε τα παρακάτω αποσπάσματα

  «ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής
  «υπερασπίσου το παιδί γιατί,
  αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα»
  Κάλεσμα προς τους Συναδέλφους

  Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

  Μετά από την τελευταία απόφαση της σοσιαλιστρικής & ΔΝΤκής κυβέρνησης μπαίνουμε ακόμη πιο βαθειά στην ύφεση, την αβεβαιότητα και τη φτώχεια…….»

  Μέχρι εδώ και για ολόκληρο το κείμενο που ακολουθεί είναι σεβαστές οι όποιες απόψεις [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΟΥΜΕ]

  Αλλά λίγο παρακάτω ακολουθεί η ακόλουθη σημείωση

  «Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο, το σχετικό με τα 5 αυτά σημεία, όπως υιοθετήθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σχολείου της περιοχής μας καθώς και σχέδια αποφάσεων που αφορούν μόνο το 1ο σημείο με βάση κείμενο που υιοθέτησε η ΕΛΜΕ Γ΄ Αθήνας.»!!!!!!

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΜΠΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΜΕ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΕΣ

  ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ

  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΜΑ ΑΝ ΨΑΞΕΤΕ ΛΙΓΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΕΙ ΜΕ ΚΑΡΜΠΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
  ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ , ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΤΙ ΠΟΙΟ ΑΠΛΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

  ΤΙ ΠΟΙΟ ΑΠΛΟ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΤΙ ΠΟΙΟ ΑΠΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ … ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ … ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

  ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΛΕΜΕ … ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΑΚΟΥΜΕ …. ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ …….

  ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ … ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΟΚ …. ΠΑΣΟΚ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΠΑΣΟΚΟΥΣ …

  EΠΡΕΠΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ Η ΔΙΑΔιΚΑΣΙΑ OPENGOV ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΤΙ Ο ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΨΗΦΑΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ….

  ReplyDelete
 39. Anonymous11:14 am

  ΜΟΛΙΣ ΠΡΟ ΟΛΙΓΟΥ ΒΓΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  "ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους/τις συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο της Πέμπτης, 29/4/2010 στις 6.00 μ.μ. στα Προπύλαια και πορεία στη Βουλή, όπου θα συζητείται το πολυνομοσχέδιο του Υπ.Παιδείας.

  Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις 3 τελευταίες ώρες του απογευματινού κύκλου και τις 3 πρώτες ώρες των εσπερινών σχολείων."


  ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ... ΕΥΤΥΧΩΣ

  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΕ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΟΛΜΕ ΝΑ ΕΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΜΑ

  ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ Η ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΝΕΝΟΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  ΓΙΑΤΙ ΘΕΕ ΜΟΥ , ΓΙΑΤΙ ..... , ΒΑΛΕ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΒΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ [ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟ ΛΑΟ ΣΗΛΑΔΗ] ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

  ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ

  ReplyDelete
 40. Anonymous11:47 am

  Κύριε Πανάρετε,απορώ πως δεν καταλάβατε....
  Φάγατε ένα ολόκληρο ψάρι(προσχέδια Ε.Δ και το πολυνομοσχέδιο)που σας προσέφεραν με τις ευλογίες του ΤΕΕ και αγνοείτε το αγκάθιπου σας έχει καθίσει στο Λαιμό (ΑΤΕΙ).Δεν λέω....ευγενικό εκ μέρους του ΤΕΕ...όμως το αγκάθι δεν λέει να φύγει εάν δεν κάνετε την κατάλληλη
  σωστή κίνηση.

  Ευα Ν.

  ReplyDelete
 41. Anonymous1:05 pm

  Άσχετο με την Παιδεία αλλά επειδή σήμερα στο υπουργικό συζητήσατε το χωροταξικό του Καλλικράτη και επειδή είστε υπεύθυνος για τις ανοικτές διαδικασίες.

  Το χωροταξικό γιατί δεν βγήκε σε διαβούλευση; Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως έπεσε άγριο παζάρι μέχρι την τελευταία στιγμή για τις έδρες κάποιων δήμων. Αυτή είναι η ανοικτή διακυβέρνηση; Το χωροταξικό δεν πρέπει να λάβει υπόψη τη γνώμη των πολιτών; Ούτε των επιστημόνων; Η χωροταξία είναι επιστημονικός κλάδος, δεν είναι παρασκήνιο με τους κολλητούς της ηγεσίας του Υπουργείου οι οποίοι φαίνεται πως κέρδισαν.

  Παρά την καλή αρχή μας απογοητεύετε συνέχεια.

  ReplyDelete
 42. Anonymous11:06 pm

  http://taxalia.blogspot.com/2010/04/blog-post_2394.html

  Εσείς κ Πανάρετε περιμένετε να τα βρείτε με το ΤΕΕ στο θέμα Ε.Δ.
  Οι άνθρωποι είναι ικανοί να καταστρέψουν και την Ελλάδα αν χρειαστεί για να μην πάρουμε εμείς οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ Ε.Δ.
  Διαβάστε στο ανωτέρω blog τη έκαναν.

  ReplyDelete
 43. Anonymous2:06 am

  Ερώτηση για τον ανώνυμο 11:06 μμ :

  Γνωρίζει τί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ σημαίνει "ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ" ;

  Δεν συμφωνώ "να τα βρει ο κ. Πανάρετος με το ΤΕΕ"!!!

  Ούτε βέβαια να χαρίζεται ο ίδιος ή η κ. Διαμαντοπούλου στους κάθε λογής ευκαιριατζήδες, σαλταδόρους (απόφοιτους ΤΕΙ και όχι μόνο!).

  Θέλω να δίνουν ΟΛΟΙ γραπτές εξετάσεις γι αυτό που ισχυρίζονται πως δήθεν αξίζουν!!!

  Οδυσσέας (!)

  ReplyDelete
 44. Anonymous2:22 am

  Θα πρότεινα να μην μπαίνετε σε αντιπαράθεση διπλωματούχοι μηχανικοί με πτυχιούχους. Δεν βγάζει κάπου. Κανείς από τους δύο δεν μπορεί να κρίνει αντικειμενικά τον άλλο. Άλλωστε υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα διπλωματούχων και πτυχιούχων που αξίζουν το τίτλο μηχανικός αλλά υπάρχουν και οι ακριβώς αντίθετοι. Και από τις δύο πλευρές.

  Και επειδή εγώ ανήκω στους πτυχιούχους θα ζητούσα από τους συναδέλφους μου να πάψουν να αναρτούν σχόλια ζητώντας από το κ. Πανάρετο τα ΕΔ τους. Πλέον μόνο η δικαιοσύνη θα δώσει λύση (και αν όχι η ελληνική, σίγουρα η ευρωπαϊκή). Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι και αυτή η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει και είναι μάταιο να περιμένουμε κάτι.

  Υ.Σ. Και εγώ εξετάσεις θέλω να δίνω. Δεν ζήτησα να μου χαρίσουν καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως γίνεται με τους διπλωματούχους). Αλλά να δίνω εξετάσεις σε κάποιο φορέα αντικειμενικό που να εκπροσωπείται και ο κλάδος μου ισότιμα. Όχι σε ένα ΤΕΕ που απλώς θα αλλάξει μία αράδα στο καταστατικό του και θα εγγράφει αποφοίτους ΤΕΙ, χωρίς να ελέγχεται από κανέναν για τις υποχρεώσεις του απέναντί μας.

  ReplyDelete
 45. Anonymous2:27 am

  Εστειλα και άλλα δύο σχόλια ως ... "Οδυσσέας".

  Να ελπίζω πως θα τα καταχωρήσετε;

  ReplyDelete
 46. Anonymous2:56 am

  Οδυσσέας (!)

  Γνωρίζει τί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ σημαίνει "ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ" ;


  Οδυσσεύς (!) αυτή την ερώτηση να την κάνεις στους συνάδελφους σου αποφοίτους αρχιτέκτονες εξ Ιταλίας και μηχανικούς εξ Αγγλίας και σε όλους τους αποφοίτους μηχανικούς που έχουν αποφοιτήσει ακόμα και από το πανεπιστήμιο της Ουγκάντας.

  ReplyDelete
 47. Anonymous2:57 am

  Θα σταθώ σε 3 παρατηρήσεις, σχετικά με το νομοσχέδιο που καταθέσατε και που αφορούν το Β κεφάλαιο.

  1η παρατήρηση: Αναφορικά με τα μόρια που λαμβάνει ο υποψήφιος διευθυντής σχολικής μονάδας για την υπηρεσιακή κατάσταση

  Για να λάβει κάποιος το μέγιστο αριθμό μορίων πρέπει να έχει 24 έτη προϋπηρεσία εκ των οποίων αρκούν μόνο τα 5 να είναι και διδακτικά. Στον προηγούμενο νόμο ο μέγιστος αριθμός μορίων από το κριτήριο αυτό αποδιδόταν σε εκπαιδευτικό με υπηρεσία 16 έτη εκ των οποίων τα 14 έτη θα έπρεπε να ήταν διδακτική εμπειρία
  Στον προηγούμενο νόμο το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης διαχωριζόταν και συνεκτιμούνταν, σωστά κατά τη γνώμη μου, σε δύο μέρη: α)έτη υπηρεσίας και β)διδακτική εμπειρία. Τώρα η διδακτική εμπειρία περιορίζεται, χωρίς τελικά να αποτιμάται, μόνο στις προϋποθέσεις και μάλιστα σε ένα όριο πολύ μικρό, 5 έτη.

  Σημείωση: Η αποτίμηση των μορίων γίνεται όμοια για τον διευθυντή εκπαίδευσης τους προϊσταμένους γραφείων και τους διευθυντές σχολικών μονάδων. (Νομίζω ότι οι διευθυντές σχολικών μονάδων θα έπρεπε να ξεχωρίσουν, απαιτώντας λιγότερα έτη υπηρεσίας για τη λήψη του ανώτερου αριθμού μορίων, που με τις διατάξεις που προτείνετε ανεβαίνουν από τα 16 έτη στα 24)

  Συμπέρασμα: Το αποτέλεσμα είναι να ευνοούνται αυτοί που ενώ έχουν πολλά έτη υπηρεσίας, πολύ λίγα από αυτά είναι διδακτικά, αυτοί δηλαδή που περνούν την υπηρεσία τους σε γραφεία κλπ. και που μάλλον εν αγνοία σας έγραψαν τις σχετικές διατάξεις. Η πρόθεσή σας να ευνοήσετε όπως επανειλημμένα σε δηλώσεις σας έχετε πει και σεις και ο πρωθυπουργός τους άξιους φαλκιδεύετε από τις διατάξεις αυτές.

  2η παρατήρηση: Σπουδές ή επιμορφώσεις στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
  Στο άρθρο 15 (Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών ...) αναφέρεται: .... α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε....

  Όπως παρατηρούμε το μόνο κριτήριο από τα προηγούμενα (που ζητούνται για τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και τους υποδιευθυντές των σχολείων) αλλά που δεν αποτιμάται κατά την μοριοδότηση των διευθυντών σχολικών μονάδων είναι η ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. (π.χ. μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΕΑΠ). Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μοριοδοτήσετε στα κριτήρια επιλογής και το κριτήριο αυτό.

  3η παρατήρηση: Μοριοδότηση των ΤΠΕ

  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 μονάδες.
  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 μονάδες

  Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19-20 δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πιστοποιήσεις αυτές, παρότι ήταν αυτοί που κατά βάση επιμόρφωσαν όλους τους πιστοποιημένους σήμερα εκπαιδευτικούς. Δεν νομίζετε ότι ο επιμορφωτής ενός επιπέδου θα έπρεπε να λαμβάνει τουλάχιστον τα μόρια που λαμβάνει και ο επιμορφούμενος;
  Αν αυτό δεν είναι δυνατό, δώστε τουλάχιστον σε όλους το δικαίωμα της πιστοποίησης πριν την εφαρμογή του νόμου.

  Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ19-20, έχουν γίνει σεμινάρια διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με 120 επιμορφωτές επιλεγμένους μετά από προκήρυξη και με βάση τα προσόντα τους από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΕΑΙΤΥ και επιμορφωμένους για το σκοπό αυτό από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτά δεν θα έπρεπε να μοριοδοτηθούν αντίστοιχα; Οι επιμορφωτές αυτοί δεν δικαιούνται τα μόρια επιπέδου2;

  ReplyDelete
 48. Anonymous3:46 am

  Σε ποιά νομοθεσία ακριβώς βασίζετε ο επιχειρούμενος διαχωρισμός των πτυχίων ΤΕΙ για τους απόφοιτους πρό το 2001;

  Γιατί επιχειρείτε να το περάσετε στο νομοσχέδιο για τους σχολικούς συμβούλους που είναι άσχετο με το θέμα και όχι στο νομοσχέδιο με για τα ΤΕΙ που η διαμόρφωση του είναι σε εξέλιξη;

  Σε ποιά νομοθεσία βασίζετε το ότι τα ΤΕΙ δεν είναι Ανώτατα;

  Μας οφείλετε μια απάντηση.

  Η δημοκρατία το απαιτεί.

  ReplyDelete
 49. Anonymous5:01 am

  Καλησπέρα σας κ. Υφυπουργέ,

  μια παρατήρηση: αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού δεν γίνεται με αξιολόγηση - χειραγώγηση, με πρόσθετες υποχρεώσεις (υπερωρίες, αύξηση μαθητών ανά τμήμα κ.τ.λ.), με εμπόδια στην πρόσληψη και μείωση μισθών, μάλλον το αντίθετο χρειάζεται... Επενδύστε στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών και θα δείτε αποτελέσματα που ξεφεύγουν (εννοείται προς το καλύτερο) από τους προγραμματισμούς σας. Ανθρώποι είμαστε και θέλουμε να αναγνωρίζεται έμπρακτα η δουλειά μας, όχι να μας κατηγορείτε για χαραμοφάηδες...

  με εκτίμηση, ένας δάσκαλος

  ReplyDelete
 50. Anonymous6:44 am

  ΘΕΩΡΩ ότι ο/η @2:57 πμ κάνει λάθος και μπερδεύει τα ενημερωτικά σεμινάρια επιμορφωτών με την πιστοποίηση των επιστημόνων πληροφορικής.

  Οι επιστήμονες πληροφορικής [κάτοχοι πτυχίου πληροφορικής, μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού στην πληροφορική] ΔΕΝ χρειάζονται πιστοποίηση και επομένως θα πρέπει να λαμβάνουν τα ανώτερα μόρια που προβλέπονται για την πιστοποίηση.

  Επίσης το ίδιο θα πρέπει να γίνεται με τους πτυχιούχους τμημάτων φιλολογίας ξένων γλωσσών

  Δεν μπορεί να μοριοδοτείται η κατοχή πιστοποιητικού ξένης γλώσσας πχ της Αγγλικής [οποιουδήποτε επιπέδου] και ο πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας να μην μοριοδοτείται.
  Τι ενοοείτε ότι πρέπει να πάει να πάρει πιστοποιηικό κάποιου επιπέδου, μην τρελαθούμε

  Και δεν μπορεί να ευσταθεί η λογική ότι λαμβάνεται ως βασικό πτυχίο

  Δηλαδή τι μας λέτε ότι ένας πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας και ένας χημικός με πιστοποίηση στα Αγγλικά πρέπει να παίρνει περισσότερα μόρια επειδή έχει ένα χαρτί περισσότερο που πιστοποιεί συγκεκριμένες γνώσεις τις οποίες έχει ο ΄πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας.
  Αν δεν κάνουμε λάθος δεν μοριοδοτείται χαρτιά αλλά γνώσεις [και στην συγκεκριμένη περίπτωση τη γνώση ξένης γλώσσας]
  ΓΙΑΤΙ αν δεχθούμε τη λογική αυτή θα πρέπει να μοριοδοτήσουμε και έναπιστοποιητικό επιμόρφωσης στη χημεία της μπανάνας που ενδεχόμενα κατέχει ο πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας και δεν κάνω πλάκα

  Αυτά είναι σοφιστείες της ΟΛΜΕ που σήμερα κατακρίνατε κύριε υφυπουργέ

  Το ίδιο πρέπει ισχύει και με τις πιστοποιήσεις στις ΝΤ Μην τρελαθούμε κύριε υφυπουργέ ζητάτε πιστοποίηση και την μοριοδοτείται ας πούμε α επιπέδου για να δείτε αν ένας εκπαιδευτικός γνωρίζει απλές εφαρμογές και η χρήση ΗΥ και μπορεί να ξεχωρίζει τον ΗΥ από την καφετιέρα, πάλι δεν κάνω πλάκα κύριε υφυπουργέ. Τι μας λέτε όμως ένας επιστήμονας πληροφορικής δεν μοριοδοτείται στις ΝΤ επειδή δεν γνωρίζει τις απλές εφαρμογές της πληροφορικής και τις γνωρίζει ο μαθητής του. ΕΛΕΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ή ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ για να επιβιώσει η ΠΑΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ .

  ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

  ΕΧΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
  ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΠΑΚΟΥΗ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

  ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΩ […]

  ReplyDelete
 51. Anonymous12:19 pm

  Τουλάχιστον το διαβάσατε;

  Διάβασα κάποια σχόλια διαμαρτυρίας για τη διάκριση πτυχιούχων ΤΕΙ, προ και μετά το Ν.2916/2001.

  "Συμφωνώ" μαζί τους!

  Τα ΤΕΙ με το Ν.2916/2001 βαπτίσθηκαν "ανώτατα" την ίδια εποχή που με τον υπερδιπλασιασμό των αδιακρίτως εισαγόμενων έπεσαν στην ΚΑΤΩΤΑΤΗ από την ίδρυσή τους στάθμη.

  Επειδή η σημερινή Κυβέρνηση δε μπορεί να διαγράψει το ... παρελθόν της, επιχειρεί να "δικαιώσει" (δικαιολογήσει) όλους, όσους διετέλεσαν Υπουργοί Παιδείας επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ακριβώς όπως η ΝΔ επιχειρεί να δικαιολογήσει τους δικούς της τέως Υπουργούς.

  Με τη μοριοδότηση όσων διετέλεσαν σε θέσεις ... Διευθυντών (βλ. κομματικές επιλογές και σκοπιμότητες!), αλλά και όσων έχουν κάποιο τυπικό προσόν (βλ. πτυχίο χωρίς αντίκρισμα!!!) επιχειρείται η παραπλάνηση της κοινής γνώμης στα πλαίσια μιας καθαρά "επικοινωνιακής" πολιτικής.

  Αξιότιμε και Αγαπητέ (είστε συμπαθής και μόνο που αντέχετε να μας διαβάζετε!) κύριε Πανάρετε,

  Ελαχιστοποιήστε τις μοριοδοτήσεις!!!

  Καθιερώστε γραπτές, πανελλαδικές, "αντικειμενικές", εξετάσεις για κάθε θέση εξουσίας ή … "εξουσίας", για κάθε απονομή επαγγελματικού δικαιώματος!

  (μέρος 1ο)

  ReplyDelete
 52. Anonymous12:21 pm

  (μέρος 2ο)

  Τα πτυχία, οι μεταπτυχιακές σπουδές και τα διδακτορικά απαξιώθηκαν (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις). Αν υπάρχουν προβλήματα ακόμη και στο ETH της Ζυρίχης, φαντάζεσθε τι γίνεται στην Ελλάδα!!! Επτά μήνες τώρα στην εξουσία και δεν έχετε σταματήσει τη διαφθορά στους διορισμούς ή στην εξέλιξη «Καθηγητών» στα λεγόμενα «ΑΕΙ» !!!

  Η «εμπειρία» από κατοχή θέσεων εξουσίας είναι πλασματική, αφού και η επιλογή όσων έχουν ή είχαν θέσεις εξουσίας βασίσθηκε σε ΜΗ αντικειμενικά κριτήρια γνώσεων και ικανοτήτων, αλλά και δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου και αξιολόγησης των κάθε φορά επιλεγέντων !!!

  Δεν επιλέγετε έτσι … τον «κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση» !!! (Γεώργιος Παπανδρέου, παππούς!!!)

  ReplyDelete
 53. Anonymous12:23 pm

  (μέρος 3ο)

  Αύριο λήγει νομίζω η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα Π.Δ. που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ.

  Πριν δώσετε αυτά τα Π.Δ. στη δημοσιότητα, ελέγξατε αν όσα επαγγελματικά δικαιώματα επιχειρείτε να απονείμετε περιλαμβάνονται ως μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος;

  Επικράτησε η λογική του «copy-paste» από τα σχέδια Π.Δ. της προηγούμενης Κυβέρνησης;

  Για παράδειγμα, στο σχέδιο Π.Δ. που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων «Μηχανικών» των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ σε ποια από τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων 8 Τμημάτων ΤΕΙ, περιλαμβάνονται μαθήματα κινητηρίων μηχανών, θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, διατάξεων μεταφοράς, εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (?), … περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίησης (?), οικονομοτεχνικών μελετών στο σχεδιασμό έργων και εργασιών …, ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών μονάδων και συνεργείων, ψηφιακών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και ενεργειακής βαθμονόμησης και πιστοποίησης κτιρίων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. … !!!!!!!!

  Μιλάμε για … «Ηλεκτρολόγους» !!!

  Σε ΑΕΙ-ΤΕΙ συνεχίζονται οι προτάσεις εκλεκτορικών σωμάτων για διορισμό ή/και εξέλιξη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ ή ΕΠ-ΤΕΙ), αλλά και οι εγκρίσεις του Υπουργείου … «Παιδείας», που δεν έχουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα!!!

  Τελικά πότε θα σταματήσει στην Ελλάδα μας, το «έγκλημα» σε κάθε χώρο και σε κάθε επίπεδο;

  ReplyDelete
 54. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε υπόψη σας την περίπτωση των Επιμορφωτών Β' Επιπέδου; Γνωρίζετε το κείμενο που έχει σταλεί στην Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ; Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο;
  ΥΓ.Σας παραθέτω παρακάτω το σχετικό κείμενο.
  "Διαβάζοντας τις ρυθμίσεις στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια
  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αναβάθμιση του ρόλου του
  εκπαιδευτικού και λοιπές διατάξεις», θα θέλαμε να επισημάνουμε την
  παράληψη αναφορικά με τη μοριοδότηση της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στις
  ΤΠΕ-Ε στις περιπτώσεις των 369 εκπαιδευτικών που ανήκουν στο
  Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου (ΦΕΚ 26 της 7ης Ιανουαρίου 2009).
  Η φοίτηση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (http://b-
  epipedo2.cti.gr ) είχε χρονική διάρκεια 350 ώρες και σήμαινε για όλους
  κόπο, αφιέρωση χρόνου και για τους περισσότερους και φοίτηση σε πόλεις
  μακριά από τον τόπο διαμονής και τις οικογένειές τους. Η πιστοποίηση των
  Επιμορφωτών προέκυψε σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα πολλαπλής και
  συνεχούς αξιολόγησης (εργασίες και γραπτή εξέταση σε θεωρία και πρακτική
  εφαρμογή).
  Θεωρούμε ότι η επισήμανση της ουσιαστικής συμβολής των Επιμορφωτών
  Β΄επιπέδου, των κλάδων ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 4, ΠΕ 60 , ΠΕ 70, ΠΕ 19/20
  στους στόχους που επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας για το νέο ψηφιακό
  σχολείο είναι μάλλον περιττή και έχει έμπρακτα αποδειχθεί από τις
  προσπάθειες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών οι οποίοι, ως αποτέλεσμα
  της πρόσφατης επιμόρφωσής τους, υλοποιούν διδακτικές παρεμβάσεις στις
  τάξεις μαθητών/-τριών του Δημοτικού, Γυμνασίου και του Λυκείου και
  μάλιστα συμμετέχουν με ανακοινώσεις σε εκπαιδευτικά συνέδρια, ημερίδες
  αλλά βρίσκονται και σε μια συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μέσω
  forum για ό,τι νέο υπάρχει σχετικό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
  Εξάλλου θα συμφωνήσουμε μαζί σας για την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία
  «των διαδικασιών που επενδύουν στην εκπαίδευση και στη δυνατότητα να
  αλλάξουμε το περιεχόμενο του διδακτικού έργου» που αναφέρονται στη
  δήλωσή σας (28/4/2010) και θεωρούμε ότι η ενσωμάτωση και αξιοποίηση
  των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποσκοπούν προς αυτή
  την κατεύθυνση.
  Εκτιμούμε ότι «σε οποιαδήποτε περίπτωση μοριοδοτείται η βεβαίωση
  επιμόρφωσης και πιστοποίησης Β' επιπέδου, να μοριοδοτείται τουλάχιστον με
  τον ίδιο αριθμό μορίων και η ιδιότητα του επιμορφωτή Β' επιπέδου, για
  κάθεεκπαιδευτικό που έχει ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών Β'
  επιπέδου (ΦΕΚ 26 της 7ης Ιανουαρίου 2009, 369 εκπαιδευτικοί), καθώς και
  για κάθε εκπαιδευτικό που μελλοντικά θα ενταχθεί στο μητρώο αυτό».
  Θα παρακαλούσαμε να ενσκήψετε στη μελέτη της ιδιαιτερότητας της
  περίπτωσης των
  επιμορφωτών οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο
  Επιμορφωτών Β' επιπέδου και προτείνουμε τα εξής:
  α) Στο άρθρο 13 παρ. 2 περίπτωση ζ , να συμπεριληφθούν στους φορείς
  επιμόρφωσης και τα ΠΑΚΕ και
  β) Στο ίδιο άρθρο 13 παρ. 2 περίπτωση θ να συμπεριληφθεί και η
  πιστοποίηση των επιμορφωτών επιπέδου 2
  Οι εκπαιδευτικοί του Μητρώου Επιμορφωτών στις ΤΠΕ"

  ReplyDelete
 55. Anonymous12:49 am

  @ ”Ανώνυμος 12:19 μμ, 12:21 μμ, 12:23 μμ” ,

  1. Tα Τ.Ε.Ι. είναι Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) (βλέπε Νόμους: 1404/1983, 2530/1997, 2817/2000, 2916/2001, 3027/2002, 3404/2005, 3549/2007, 3685/2008, 3794/2009 κ.α...) όπου είναι τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία και είναι επιπέδου ISCED 5A. Αυτές τις μπούρδες και τις αερολογίες για τα «ΚΑΤΩΤΑΤΑ» που δεν στηρίζονται πουθενά κ.λ.π., να τις λες στους συνδικαλιστές της ΕΜΔΥΔΑΣ, όχι εδώ, εδώ έχουμε σοβαρό διάλογο και απαιτήσεις.

  2. Όσο για την Καθιέρωση γραπτών πανελλαδικών αντικειμενικών, εξετάσεων, για κάθε θέση εξουσίας ή για κάθε απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων, συμφωνούμε απόλυτα, φτάνει πάνω από όλα να γίνει και για όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, τους Παλαιούς και τους Νέους αποφοίτους και γενικά για όλους, διαφορετικά όχι.

  3. Για την ελαχιστοποίηση της μοριοδοτήσεων και πάλι συμφωνούμε, φτάνει πάνω από όλα να γίνει και για όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, τους Παλαιούς και τους Νέους αποφοίτους και γενικά γι όλους, διαφορετικά όχι.

  4. Επίσης, για κάτι το οποίο δεν σε αφορά να μην το αγγίζεις, υπάρχουν άλλοι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπεύθυνοι να κρίνουν τι αξίζουμε εμείς των Τ.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.), και τι όχι. Να σου υπενθυμίσω πως αναφέρεστε σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και όχι σκέτο «Ηλεκτρολόγους».

  5. Και βέβαια, υπάρχουν τα μαθήματα που αναφέρεις στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι.. Τώρα αν δεν υπάρχει κάποιο από όλα αυτά τα μαθήματα τα οποία αναφέρεις τότε να κοιτάξεις και στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Πολυτεχνείων στο «Αντίστοιχο» τμήμα, και να κοιτάξεις όλες τις ροές ξεχωριστά για να δεις τι διδάσκονται, αλλά και πάλι όταν αποφοιτήσουν παίρνουν όλοι τα ίδια Επαγγελματικά Δικαιώματα, που για τα Περισσότερα από αυτά δεν τα έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Όμως γενικά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις διάφορες σχολές που υπάρχουν μέσα σε αυτά, δεν υπάρχει ο χρόνος σε 3 ή 4 ή 5 χρόνια στο Πρώτο και βασικό Πτυχίο ή Δίπλωμα, για να διδαχθείς όλα τα μαθήματα που αφορούν τον κλάδο σου. Για αυτόν τον λόγο, υπάρχουν τα μαθήματα θεωρητικού υποβάθρου που διδάσκονται αναλυτικά π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική, Χημεία, Βιολογία, κ.α. για να υπάρχει η δυνατότητα μετά όταν ολοκληρώσεις τις σπουδές σου να μπορείς να ερευνάς, να μελετάς βιβλία και σημειώσεις για να κατανοείς τους Νόμους και τις Αρχές που διέπουν το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά και να μπορείς να εξειδικευτείς σε κάποιο τομέα, αν και τα πλείστα από αυτά που έχεις αναφέρει, τα διδάσκονται όλοι οι Μηχανικοί γενικά αναλυτικά και στην εντέλεια. Ο λόγος που υπάρχουν ακριβώς τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξειδίκευσης (ΜSc), που αφορούν εξειδικευμένο υλικό για κάποιο αντικείμενο του κλάδου σου, είναι αυτός. Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα σου τα δίνει το Πτυχίο και όχι τα Μεταπτυχιακά.

  6. Ωστόσο, για τα Προσόντα συμφωνώ ότι πρέπει να γίνετε ουσιαστικότερος έλεγχος με περισσότερη προσοχή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

  7. Εύχομαι, στον Κύριο Υφυπουργό, Κύριο Ιωάννη Πανάρετο να εισακουόμαστε όλοι, για να υπάρξει μια σωστή και δίκαιη λύση για όλους πολύ σύντομα, για όλα αυτά τα οποία αφορούν την εκπαίδευση, εύχομαι πολύ πιο πριν το τέλος αυτού του έτους, του 2010.

  Μετά τιμής και εκτίμησης,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

  ReplyDelete
 56. Anonymous3:35 am

  Στα ΤΕΙ, και ειδικά στο ΤΕΙ Αθηνών που έχω ιδία άποψη, διδασκόμαστε όλα τα απαραίτητα για το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (χωρίς "). Στο Πολυτεχνείο αυτοί που παίρνουν άσχετες ροές, όπως Αρχιτεκτονική Η/Υ και Τηλεπικοινωνίες βρίσκεις τους παντελώς άσχετους με το επάγγελμα και δεν πρέπει να λέγονται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών ναι, Μηχανικοί Η/Υ ναι αλλά Ηλεκτρολόγοι όχι...

  ReplyDelete
 57. Anonymous7:15 am

  Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους αυτούς που εξαντλούν την κριτική τους στο νόμο, στο πως ονομάζει τα ΤΕΙ:
  Παρακολουθώ την προσπάθειά σας να φορέσουν τα ΤΕΙ τα ράσα των ΑΕΙ, θαρρείς και έτσι θα γίνουν τα ΚΑΤΕΕ πανεπιστήμια. Είναι επειδή κόπτεσθε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ή μήπως γιατί τρέμετε πως η πολιτεία θα αναγκαστεί να ξεβολέψει ορισμένους από τους διδάσκοντες; Η νομική πλευρά που υπερτονίζετε δείχνει πως νοιάζεστε μόνο για τους τύπους. Όσο για την ουσία, ανώτατα δεν θα γίνουν ποτέ στην συνείδηση του Έλληνα όσα συνεχίζουν να δίνουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για να καταλάβετε τι εννοώ. Και μη βιαστείτε να απαντήσετε πως φταίει η κρατική αδυναμία για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ούτε βέβαια ο τίτλος ΑΕΙ εξασφαλίζει την ανωτατοποίηση, στην κοινή γνώμη, στην αγορά εργασίας, στην παραγωγή γνώσης. Οπότε τι μένει να μας κάνει να λυσσάμε για την εξίσωση με τα πανεπιστήμια? Το παραδάκι...

  ReplyDelete
 58. pasok ws to kokkalo11:41 am

  Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους αυτούς που εξαντλούν την κριτική τους σε όσους ασχολούνται με τους άλλους που μιλάνε για το νόμο, στο πως ονομάζει τα ΤΕΙ:
  Παρακολουθώ την προσπάθειά σας να σταματήσουν τα ΑΕΙ την πορεία των αποφοίτων των ΑΤΕΙ, θαρρείς και έτσι θα γίνουν τα πανεπιστήμια κάτι καλύτερο. Είναι επειδή κόπτεσθε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ή μήπως γιατί τρέμετε πως η ποιότητα των αποφοίτων ΤΕΙ θα κάνει τους δικούς σας αποφοίτους να μείνουν και άλλο στο περιθώριο; Η νομική πλευρά που υπερτονίζετε δείχνει πως νοιάζεστε μόνο για τους τύπους. Όσο για την ουσία, ανώτατα είναι και απλά δεν θα γίνουν ποτέ στην συνείδηση του Έλληναρα που φοιτά σε ΑΕΙ και παίρνει ένα ανούσιο πτυχίο χωρίς επαγγελματικό αντίκρυσμα. Δείτε τις βάσεις εισαγωγής των χαμηλών ΑΕΙ για να καταλάβετε τι εννοώ. Και μη βιαστείτε να απαντήσετε πως φταίει η κρατική αδυναμία για τα χάλια κάποιων ΑΕΙ. Ούτε βέβαια ο τίτλος ΑΕΙ εξασφαλίζει την ανωτατοποίηση, στην κοινή γνώμη, στην αγορά εργασίας, στην παραγωγή γνώσης. Οπότε τι μένει να μας κάνει να λυσσάμε για να μην θέλουμε την εξίσωση με τα πανεπιστήμια εμείς των ΑΕΙ(που έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει, η αγορά εργασίας καθορίζει το νικητή)? Το παραδάκι...

  ReplyDelete
 59. Anonymous11:47 am

  ΚΑΤΕΕ δεν υπάρχουνε πλέον. Τα κλασικά επιχειρήματα των βαλτών του ΤΕΕ οτι ΤΕΙ=ΚΑΤΕΕ. Αυτά ξεχάστετα.

  Και πολύ καλά κάνουμε και κρίνουμε τον νόμο όταν ο κάθε βαλτός του ΤΕΕ προσπαθεί να υποβαθμίσει τους πτυχιούχους των ΤΕΙ.

  Το μόνο που ενδιαφέρει τους πτυχιούχους είναι τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Οι βολεμένοι καθηγητές ας πάρουνε πόδι γρήγορα,κανένας δεν είναι αντίθετος με αυτό.

  Τα πτυχία χωρίς αντίκρισμα το λές εσύ ειδικά για τα ΤΕΙ Αθήνας Θεσσαλονίκης και Πειραιά δεν τίθετε κάν τέτοιο θέμα και ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι η μη ύπαρξη επαγγελματικών δικαιωμάτων που για αυτό φταίει το ΤΕΕ.

  Οι βάσεις εισαγωγής είναι από τα πλέον χαζά επιχειρήματα που βαρεθήκαμε να ακούμε και δεν θα σχολιάσω.

  ReplyDelete
 60. Anonymous1:36 pm

  Δεν εξαντλούμε καθόλου την κριτική μας στον Νόμο, και σε κανένα Νόμο και οι Νόμοι δεν είναι τυχαίοι.

  Των Τ.Ε.Ι. τιμή τους είναι, που φοράνε τα ράσα, και είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), — βλέπε Νόμους: 1404/1983, 2530/1997, 2817/2000, 2916/2001, 3027/2002, 3404/2005, 3549/2007, 3685/2008, 3794/2009 κ.α..—και διέπονται ως προς την οργάνωση και την λειτουργία τους από τις ίδιες συνταγματικές αρχές και διατάξεις, όπως και τα Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία. Επίσης, το επίπεδο προσφοράς και αποδοχής της γνώσης και της έρευνας είναι άριστο, και είναι ISCED 5A, όπως ακριβώς και των Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων, μάλιστα συγκρίνεται πολύ εύκολα.

  Ακόμη εάν είχαμε κάνει αυτό που λες, θα δικαιωνόμασταν από καιρό. Όμως βλέπεις, ελπίζουμε ότι υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι και πολίτες-πολιτικοί που θα κάνουν το σωστό, απλά αναζητούμε το δίκαιο μας και απαντάμε σε κάτι περίεργούς λασπολόγους σαν και του λόγου σας, επειδή μας προκαλούν, μπορεί βέβαια, μάλλον είστε τα ίδια 1-2 άτομα με τις διάφορες «επωνυμίες». Αν και κανονικά δεν θα έπρεπε να πέφτουμε στο επίπεδό σας, αλλά βλέπεις είμαστε και εμείς άνθρωποι και έχουμε κάποιο εγωισμό και αξιοπρέπεια. Οπότε, όποιος μας θίγει, του απαντάμε ανάλογα και καθώς πρέπει.

  Ναί «Κύριε», διότι μας νοιάζουν τα Δικαιώματα μας, των αποφοίτων Μηχανικών, και είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι απόφοιτοι Μηχανικοί, και απαιτούμε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Δεν τρέμουμε πως η πολιτεία θα αναγκαστεί να «ξεβολέψει» ορισμένους από τους διδάσκοντες, και ούτε νομίζω πως οι ίδιοι έχουν κανένα λόγο να φοβούνται. Αλλά, είναι επειδή απαιτούμε τα Επαγγελματικά Δικαιώματα μας.

  Όσο για την ουσία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επειδή το λες εσύ δεν έγινε και κάτι και ποιος σου δίνει και σημασία κιόλας. Όχι μόνο αυτό που λες, ότι είναι δεν θα γίνει ποτέ, αλλά τα έχουν μέσα στην καρδία τους, όλοι οι Έλληνες, γιατί γνωρίζουν ότι μέσα από αυτά βγαίνουν πάνω από όλα τίμιοι άνθρωποι και σωστοί Μηχανικοί, όχι σαν μερικούς μερικούς που δεν γνωρίζουν που πάνε τα τέσσερά τους.

  Τα Πτυχία χωρίς αντίκρισμα που λες εσύ, δεν ισχύει καθόλου, γνωρίζουν πολύ καλά όλοι εργοδότες πόσο αποδοτικοί είμαστε στον τομέα μας και στην δουλειά μας. Γι’αυτόν τον λόγο ακριβώς και μας προτιμούν, πόσον μάλλον όταν πάρουμε και τα δικαιώματά μας που δικαιωματικά και αυτοδίκαια τα αξίζουμε και τα δικαιούμαστε. Όπως άλλωστε, τα κατέχουν όλοι οι Ισότιμοί και Αντίστοιχοί μας σε όλον τον κόσμο. Θα αλλάξει ολόκληρη η οικονομία, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και όχι μόνον του τόπου, προς το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, που όλα αυτά τα βύθισαν κάποια άτομα αντίστοιχης στάθμης με του επιπέδου σας. Όσο για την όποια Κρατική αδυναμία που λες, ευελπιστούμε πολύ σύντομα να σε διαψεύσει και εσένα και εμάς, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως έχει την δυνατότητα να το κάνει, απλά και μόνον επειδή το αξίζουμε.

  ReplyDelete
 61. Anonymous1:36 pm

  Σίγουρα ο τίτλος Α.Ε.Ι. δεν εξασφαλίζει κάτι από μόνος του, αλλά θέλει σκληρή προσπάθεια και αναγνωρισιμότητα για το κύρος του, όμως τα δεδομένα, οι όλες στατιστικές και αποδείξεις, που το έχουμε αποδείξει έμπρακτα μυριάδες φορές, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προσπαθείτε να περάσετε στην κοινή γνώμη. Με τις απατηλές, ύπουλες, αποχαυνωτικές πρακτικές και απερισκεψίες σας. Όμως, ο κόσμος ολόκληρος γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο και τους αποφοίτους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.), και δεν τρώει κουτόχορτα. Ως αποτέλεσμα έχει, με τις όποιες λασπολογίες, ψευτιές, πονηράδες, ατασθαλίες και λασπολογίες σας, που προσπαθείτε συνεχώς και κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Διότι, είστε για γέλια και για κλάματα, μόνο μια τρύπα μες το νερό καταφέρνετε πάντα να δημιουργείτε.

  Δεν θέλουμε καμία εξίσωση με τα Πανεπιστήμια διότι είναι Ισότιμα, ο κάθε τομέας της Ανωτάτης Εκπαίδευσης κάνει στην εντέλεια τη δουλεία του σωστά και τον σκοπό της ύπαρξής του, εμείς απλώς το δίκαιο μας απαιτούμε και τα δίκαια Δικαιώματά μας.

  Δεν θα δεχθούμε από τον οποιονδήποτε, να μας τα στερήσει γιατί έτσι του κατέβηκε, έτσι έμαθε, γιατί απλά τον συμφέρει.

  «Κύριε» συμφεροντολόγε, λασπολόγε κ.λ.π.. Κανονικά όμως, δεν θα έπρεπε να ασχοληθώ μαζί σας.

  Πάντως, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Ιωάννη Πανάρετε, κάντε κάτι να δικαιωθούν οι κόποι μας, αρκετά χρόνια έχουν περάσει χωρίς σωστή και δίκαιη αντιμετώπιση, ελπίζω ότι θα μας βγάλετε ασπροπρόσωπους σύντομα, Επίσης, σας εύχομαι καλή δύναμη, σε όλα τα δύσκολα έργα, που αναλάβατε να διεκπεραιώσετε με επιτυχία, ασχέτως συμφεροντολογιών και διάφορων κακόβουλων συντεχνιών που υπάρχουν.

  Μετά τιμής και εκτίμησης,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

  ReplyDelete
 62. Anonymous1:30 am

  κύριε Υφυπουργέ,
  η περίπτωση γ του άρθρου 31, παράγραφος 6, του νέου πολυνομοσχεδίου καταργεί τις αποσπάσεις για συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών συζύγων μελών ΔΕΠ.

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κο Λιτσαρδάκη ότι η κατάργηση είναι κατάφωρα άδικη. Το σκεπτικό του συναδέλφου για τη μη κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 είναι απόλυτα τεκμηριωμένο.
  Υπάρχει άνιση μεταχείριση των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε περιφερειακά ΑΕΙ (αφού ο 3027 δεν αναφέρεται σε μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) σε σχέση με Στρατιωτικούς και Δικαστικούς.
  Δείτε την κάτωθι περίπτωση:
  Ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά. Ο νόμος τον υποχρεώνει να έχει μόνιμη κατοικία στον Νομό που εδρεύει το Πανεπιστημιακό τμήμα που υπηρετεί. Η σύζυγος του έχει οργανική θέση στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνει;
  Τρεις λύσεις υπάρχουν:
  α) Να ζει ξεχωριστά από την γυναίκα του και τα παιδιά του
  β) Να διαλύσει την οικογένεια του
  γ) Να μείνει με την οικογένεια του και να έρχεται στην Κρήτη μια μέρα την εβδομάδα και να κάνει τα μαθήματα του.

  Παρακαλώ πολύ κε Πανάρετε να μου απαντήσετε εσείς σαν συνάδελφος ποια από τις τρεις λύσεις θα επιλέγατε;

  Περιμένω με πολύ αγωνία την απόσυρση της κατάργησης της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 για τα παιδιά μου και τους φοιτητές μου!

  Σας παρακαλώ να δράσετε άμεσα για να διορθώσετε το προφανές λάθος.

  ReplyDelete
 63. Anonymous10:07 am

  Κύριε Υφυπουργέ,
  Ο ΣΧΝ διευρύνει τις αρμοδιότητες δράσεων των ΕΛΚΕ ώστε πέρα από διαχείρηση των κονδυλίων γιά έρευνα (γι' αυτό ΕΓΙΝΑΝ οι ΕΛΚΕ άλλωστε) να διακινεί χρήμα γιά αναπτυξιακά έργα και υποδομές (άρα μέχρι αμφιθέατρα, δρόμους στο campus, νοσοκομεία, τυπογραφεία, τηλεπικοινωνίες κλπ).
  Η αδιαφάνεια των ΕΛΚΕ είναι ΓΝΩΣΤΗ. Και παρά την προσπάθειά σας ΔΕΝ έχει ακόμ η τιθασευθεί.
  Νομίζετε ότι ΣΥΜΦΕΡΕΙ να ΑΝΑΘΕΣΗ και ΑΛΛΩΝ αρμοδιοτήτων και δράσεων στους ΕΛΚΕ όπως είναι αυτοί σήμερα?

  ReplyDelete
 64. Anonymous12:55 pm

  Κε Υφυπουργέ
  Με τις νεες αρμοδιότητες στους ΕΛΚΕ ,χωρίς ΕΛΕΝΧΟ πολλα άπο τα ζητουμενα θα καταστρατηγηθουν. Για πράδειγμα ειναι γνωστό οτι Αντιπρυτανης σε μεγαλό τεχνολογικό ΑΕΙ χρησιμοποιεί τον ΕΛΚΕ για την επανεκλογή του σε Νομαρχιακή Θεση ME TIΣ ΕΘΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ!!!
  Μηπως τελικα πάτε να κανετε το καλό αλλα ΘΑ διεκολυνθουν ολοι οι αλλΟΙ??? Επίσεις ορίστικε οριο στις αμοιβές των ΔΕΠ. Στους εξωτερικούς συνεργάτες που προσλαμβάμονται απο ερευνητικά - αναπτυξιακά έργα ???? Δεν μπορω να δεχθώ οτι εξωτερικός συνεργάτης αμοιβεται με 7.000 Ευρώ το μήνα ....οταν πολλα ακούγονται για το που καταλήγει ποσοστο απο αυτα....
  Φαντάζομαι το γνωρίζεται οτι εξωτερικοι συνεργάτες σε εργα ΑΕΙ που χρηματοδοτούνται απο ΔΗΜΟΥΣ και ΝΟΜΑΡΧΙΟΕΣ εχουν ΤΡΕΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ. Ενα ποσοστό απο αυτές καταλήγει σε Αντιπρυτάνεις/Προέδρους ΕΛΚΕ και σε Νομάρχες ή διαμεσολαβούντες Νομαρχιακους Συμβούλους. Αν οι θέσεις ταυτίζονται στο ιδιο πρόσωπο...ακομα καλύτερα.

  ΑΡΑ ΝΟΜΙΖΟ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ...ΠΟΥ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ.....ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ Ο ΕΛΕΝΧΟΣ ΟΛΟΩ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

  ΠΡΟΣΟΧΗ ...ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΕ/ΕΣΠΑ/FP6/FP7/ΕΠΕΑΕΚ....ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΝΧΟΣ. ΣΤΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ" ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΓΙΝΕΤΕ ..ΤΟ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ!!!

  ReplyDelete
 65. Anonymous3:01 pm

  Νομίζω με όλο το σεβασμό, πως πολλά σημεία του ν/σ είναι για γέλια και λυπάμαι πολύ! Το σχόλιο του 11:21 τα λέει όλα!!!!! Μοριοδοτούνται οι συμμετέχοντες με ΚΛΗΡΩΣΗ στην πιστοποίηση ΤΠΕ Β' επιπέδου με 3 μορια και οι επιμορφωτές τους δεν αναφέρονται πουθενά και δεν μοριοδοτούνται!!
  Έλεος με την προχειρότητα και με την ξεροκεφαλιά για να μη μιλήσω όπως στο χωριό μου....Ποιοι μας κυβερνάνε επιτέλους κε Πανάρετε????? Τι μαγαζάκια συντηρούν ακόμα εκεί στο ΥΠΕΠΘ και δια βίου μάθησης τρομάρα μας???? Εκείνι το πολύπαθο ΙΔΕΚΕ τι απέγινε???? ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!!!!!!!!!

  Πολύβιος Κ.
  Εκπ/κος

  ReplyDelete
 66. Anonymous12:24 am

  Κύριε υφυπουργέ,
  με λύπη βλέπω ότι ο διάλογος εδώ δεν λειτουργεί.
  Ακόμη δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί το υπουργείο επιχειρεί τον διαχωρισμό των πτυχίων ΤΕΙ.

  Και επειδή τα ΤΕΙ δεν ξεφύτρωσαν σήμερα, καλό θα ήταν για μέλος κυβέρνησης όπως εσείς, να μας πείτε σε ποιο νόμο στηρίζεται την άποψη σας αυτή. Νόμο, όχι γνωμοδότηση.

  Αλλιώς μου έρχεται κομματάκι δύσκολο να πιστέψω πως δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει δια νόμου δικαιώματα πολιτών που το ΣτΕ έχει κρίνει σαν Συνταγματικά.

  Τι λέτε; Θα μας απαντήσετε;

  ReplyDelete
 67. Anonymous1:00 am

  Επειδή μας έχετε για πολίτες δεύτερης κατηγορίας:

  http://anotata-tei.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

  ReplyDelete
 68. Anonymous7:49 am

  Μας έχετε κόψει δυο με τρεις χιλιάδες ευρώ (λες και είμαστε οι έχοντες και μπορούμε να τα στερηθούμε) σε κάθε έναν από τους εκπαιδευτικούς και μας βάζετε να εφαρμόσουμε τους καινούργιους νόμους για το νέο σχολείο, την αξιολόγηση και τα υπόλοιπα τεχνάσματα;

  Σαν δείγμα ανθρωπιάς, το ελάχιστο που έχετε να κάνετε, είναι να αποσύρετε το νομοσχέδιο...

  ReplyDelete
 69. Anonymous12:25 am

  Σε παλαιότερη ανάρτησή σας στην σελίδα σας ως υφυπουργού (http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=1088) είχατε αναφέρει ότι θα διοριστούν 340 μέλη ΔΕΠ που αντιστοιχούν σε όσους οι πρυτανικές πράξεις διορισμού είχαν φθάσει στο Υπουργείο μέχρι τις 13/7/2009.

  Διαδίδεται όμως ότι έχει προωθηθεί ο διορισμός και άλλων εκτός σειράς. Είναι ακριβές;

  ReplyDelete
 70. Anonymous7:42 am

  Κε Παναρετε,
  Σε Συνέχεια της ανάρτησης @12.55 ειναι κοινή διαπίστωση οτι ενας καλός τρόπος για να περνάνε ολες οι δαπάνες που θέλει ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών ειναι να έχει εντάξει ΕΜΙΣΘΑ τις συζύγους Ή/ΚΑΙ αδελφές των μελών της επιτροπής του ΕΛΚΕ σε προγραμμα του ΕΛΚΕ. Αυτό γίνεται κατα συρροή σε Μεγαλο Νησιωτικό Τεχνολογικό ΑΕΙ . Δυστυχώς ο φερόμενος ως "δραστης" ειναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και για αυτό ....δεν τον ακουμπά το συστημα. Δεν βλεπω ομως ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΟΒΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ....Ε....ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.
  ΑΝ ΣΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ....ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ....

  ReplyDelete
 71. Anonymous11:41 pm

  Με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

  ΜΗΠΩΣ δεν προσθέτει τίποτε η ανάθεση σε εκπαιδευτικούς η διδασκαλία και μαθημάτων και δεύτερης ειδικότητας συγγενούς με το βασικό πτυχίο [αν δεν κάνουμε λάθος αυτό ισχύει, απλά χρειάζεται εξορθολογισμός στη δεύτερη ανάθεση]

  ΜΗΠΩΣ τα κριτήρια για την επιλογή των στελεχών αναπαραγάγουν την παθογένεια και οδηγούν σε επιλογές που δεν έχουν σχέση με την αξιοκρατία και το στόχο για αναβάθμιση της εκπαίδευσης αναφορικά με την διοικητική και επιστημονική συνιστώσα

  ΜΗΠΩΣ στις συνθέσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων συμμετέχουν μέλη που επιστημονικά και διοικητικά δεν νομιμοποιούνται ηθικά και όχι μόνο να κάνουν τις κρίσεις [ΜΗΠΩΣ: πρώτα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος για την εγκυρότητα των αντικειμενικών μορίων προηγούμενων κρίσεων προτού γίνει η σύσταση των υπηρεσιακών συμβουλίων]

  ΜΗΠΩΣ οι εξαγγελίες για επιμορφώσεις, αξιολογήσεις και αλλαγές στο Α+Ω προγράμματα εξυπηρετούν ανάγκες απορρόφησης κονδυλίων για το ΕΣΠΑ και απαιτούνταν κινήσεις ορθολογικού προγραμματισμού για να μην επαναληφθούν οι παθογένειες των ΚΠΣ

  ΜΗΠΩΣ η συντριπτική πλειονότητα των εισαγόμενων στο νομοσχέδιο αλλαγών αφορά ΠΔ του Ν1566 και έπρεπε με τη διαδικασία αυτή να προχωρήσουν οι διορθωτικές κινήσεις για νοικοκύρεμα των όσων συμβαίνουν στο χώρο της εκπαίδευσης, λαμβανόμενων υπόψη των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών που επικρατούν

  ΜΗΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις – απογραφή και σχετικές ανακοινώσεις σε θέματα όπως:

  • ποιοι εκπαιδευτικοί αντί να διδάσκουν υλοποιούν δραστηριότητες κατά προκλητικό τρόπο όχι επειδή αυτή είναι η επιστημονική τους ειδικότητα αλλά επειδή το «χόμπυ» τους το επιβάλει και μάλιστα βραβεύονται ως οι «άριστοι»

  • αν γίνονται υπερωρίες «μαϊμού» ή περικόπτονται υπερωρίες επειδή κάποιες γραφειοκρατικές διατάξεις υπαγορεύουν την κατ΄ επιλογή αναστολή δράσεων προκειμένου να προβληθούν οι [η]υμέτεροι [και αυτό και στο επίπεδο των σχολικών μονάδων]

  • να κοιταχθεί η ποιότητα και το εύρος των παρεμβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προτού αποφασιστεί η όποια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

  • να κατατίθεται για ενημέρωση και συζήτηση στο σύλλογο των διδασκόντων οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες των σχολικών επιτροπών για να υπάρξει διαφάνεια – προγραμματισμός και για να εξαλειφθούν οι πελατειακές σχέσεις στην κατανομή των δαπανών και η δυνατότητα προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας και όχι η πραγματοποίηση δαπανών με διμερείς επαφές μεταξύ διευθυντή – σχολικής επιτροπής και των «ενδιαφερομένων» προκειμένου να προβληθούν δράσεις υ[η]μετέρων.

  • να υλοποιούνται στην πράξη οι διαθεματικές προσεγγίσεις του Α+Ω προγράμματος που αποτελούν «όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»

  • να εφαρμοστούν στην πράξη η υλοποίηση της χρήσης των ΝΤ με τις υπάρχουσες υποδομές και έχει ανασταλεί η χρήση τους λόγω ανεπάρκειας στο οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο

  • να γίνει επαναπροσδιορισμός των υπηρεσιών παιδείας που προσφέρει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και που σήμερα καρκινοβατούν λόγω ανεπάρκειας των υπηρεσιακών στελεχών [έλλειψη προσόντων , ικανοτήτων και όχι μόνο]

  • να εφαρμοστεί ένα ουσιαστικό νοικοκύρεμα των δαπανών του υπουργείου σας σαν αυτές που έχει αναφέρει το υπουργείο σας ή σας έχουν αναφερθεί προκειμένου να υπάρξουν δείγματα γραφής και δημιουργία του απαρίτητου κλίματος εμπιστοσύνης

  • να ζητηθεί από εκπαιδευτικούς που τους «απαγορεύεται» η συμμετοχή στα προγράμματα αυτοαξιολόγησης ή στα άλλα πιλοτικά προγράμματα η κατάθεση προτάσεων και μελετών και να δοθούν για τέτοιες παρεμβάσεις κίνητρα.

  ΜΗΠΩΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΠΛΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ όπως πολύ σωστά διακηρύσσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας.

  ΜΗΠΩΣ…. ΜΗΠΩΣ….. […]

  ReplyDelete
 72. Anonymous3:46 am

  φίλη[ε] @11:41 μμ "στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα"

  ReplyDelete
 73. Anonymous12:23 am

  κε Πανάρετε με ικανοποίηση διάβασα το παρακάτω:

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7697:2010-05-04-20-26-12&catid=336:2009-12-02-06-42-26&Itemid=674

  Αυτά όμως αφορούν τις ειδικότητες που δεν έχουν ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα.

  Δεν θεωρείται πρέπον στο πλαίσιο των παραπάνω να αναμορφωθούν ανάλογα και τα δικαιώματα (πετσοκομένα κατά κόρον) των άλλων ειδικοτήτων;

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ReplyDelete
 74. Anonymous5:44 am

  Και βέβαια πρέπει να το κάνει, και να αρχίσει από τους Διπλωματούχους Πρώτα.

  Πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο Κύριε Πανάρετε;, ή είναι απλά φήμες που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ;, αν πράγματι ισχύουν τα παραπάνω «Ευρωπαϊκά Μέτρα» διότι γνωρίζω ότι δεν ισχύουν τέτοια μέτρα ιδιαίτερα για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, αλλά ισχύουν για όλους.

  Γιατί τότε συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι προς εμάς;, δεν είμαστε άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, για να πέσουμε στο λάκκο μόνοι μας.

  Είπαμε ότι, θέλουμε δικαιοσύνη προς όλους και για όλα, όχι ακριβώς το αντίθετο.

  Μπορείτε σας παρακαλούμε Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Ιωάννη Πανάρετε, να μας πείτε αν ισχύουν αυτές οι φήμες;.

  Νομίζω, ότι έχετε υποχρέωση προς εμάς, να μας απαντήσετε σύντομα και έντιμα, φαίνεστε έντιμο άτομο και προσωπικότητα.

  Μετά τιμής και εκτίμησης,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

  ReplyDelete
 75. Anonymous1:13 pm

  Θερμά συλλυπητήρια και συμπαράσταση στις οικογένειες για τα αδικοχαμένα παιδιά που φύγανε από αυτή τη ζωή νωρίς. Μακάρι να μην ξαναυπάρξουν παρόμοιοι ανεγκέφαλοι εγκληματίες, οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες αποτρόπαιες και ανέντιμες πράξεις, να αφαιρούν την ζωή κάποιων χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα όποιοι και αν είναι αυτοί. Απαιτούμε να τιμωρηθούν και να φυλακιστούν αυτοί οι οποίοι φταίνε. Επίσης, ζητάμε από την Κυβέρνηση να βοηθήσει έμπρακτα αυτές τις οικογένειες που έχασαν τα μέλη των οικογενειών τους. Όμως και πάλι, η απώλεια τους είναι ανεκτίμητης αξίας, ευχόμαστε ο Θεός να απαλύνει τον πόνο τους.

  Με τιμή και εκτίμηση,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

  ReplyDelete
 76. Anonymous1:40 pm

  ...

  ReplyDelete
 77. Anonymous11:15 pm

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
  Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία του νομοσχεδίου: τους διορισμούς και τις αποσπάσεις.
  Κατ' αρχήν, θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι πολύ σημαντικό: τον αριθμό των συναδέλφων μας που φέτος θα ζητήσουν να συνταξιοδοτηθούν. Ο αριθμός τους αυξάνει μέρα με την ημέρα. Σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, από 1 άτομο που έλεγε να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος της χρονιάς, πλέον ο αριθμός έφτασε τους 15!! Ναι, τους 15! Βλέποντας τι προβλέπει το πρόγραμμα σταθερότητας για τους διορισμούς, αναρωτιέμαι που θα βρεθούν την επόμενη χρονιά εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας, ιδίως στις πόλεις. Ακόμη κι αν δε γίνει ούτε μία απόσπαση σε γραφείο, νομίζω ότι θα υπάρχουν τόσα κενά που είτε το Υπουργείο θα αναγκαστεί να διορίσει περισσότερα άτομα απ' όσα προβλέπει το πρόγραμμα σταθερότητας, είτε θα γίνουν τόσες συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολείων και θα υπάρξουν τόσες αναγκαστικές υπερωρίες, που το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα καταρρεύσει και πλέον τα σχολεία θα θυμίζουν δεκαετίες του μεσοπολέμου.
  Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, του χρόνου θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα! Τα σχολεία δεν θα λειτουργούν! Σκεφτείτε το όσο είναι καιρός και αναθεωρήστε τις προβλέψεις του προγράμματος σταθερότητας για το ΥΠΕΠΘ.
  Σας ευχαριστώ για την προσοχή,
  Ν. Κ., εκπαιδευτικός στη ΒΒάθμια εκπαίδευση.

  ReplyDelete
 78. Κύριε, υπουργέ,

  Στο νομοσχέδιο υπάρχουν σοβαρά λάθη τόσο στη μοριοδότηση για τον ΑΣΕΠ όσο και στη μοριοδότηση για τους σχολικούς συμβούλους. Σας δίνω παρακάτω μερικά παραδείγματα:

  Για τον ΑΣΕΠ:
  Ενώ η γνώση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να δώσει μέχρι και 2 μόρια στον υποψήφιο (για γνώση επιπέδου Proficiency) και η πιστοποίηση γνώσης βασικής χρήσης Η/Υ (π.χ. ECDL) δίνει 1 μόριο, οι μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν μόνο 2 μόρια, και αυτό μόνο στην περίπτωση που το μεταπτυχιακό είναι στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το βασικό πτυχίο του υποψηφίου. Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι κάποιοι στο ΥΠΕΠΘ συγκρίνουν την απόκτηση του Proficiency με την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου! Αυτό μάλλον αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

  Δυστυχώς όμως, ο εξωφρενικός παραλογισμός των συντακτών του πολυνομοσχεδίου δεν σταματάει εδώ. Ένα δεύτερο βασικό πτυχίο σε κάποια ειδικότητα σχετική με την εκπαίδευση δίνει τρία μόρια, όσα και ένα διδακτορικό δίπλωμα! Με λίγα λόγια, ένα βασικό πτυχίο, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΠΘ, είναι σημαντικότερο από ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα και κατέχει ίδια θέση με ένα διδακτορικό δίπλωμα. Αν δε ο υποψήφιος έκανε το λάθος να κάνει το διδακτορικό σε κάποιο άλλο πανεπιστημιακό τμήμα (και όχι σε αυτό από το οποίο πήρε το βασικό του πτυχίο), τότε δεν παίρνει ούτε το μισό μόριο της παρηγοριάς…

  Έτσι, για παράδειγμα, ένας απόφοιτος του τμήματος Φυσικής, ο οποίος έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο τμήμα Πληροφορικής, δεν πριμοδοτείται με επιπλέον μόρια στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ενώ κάποιος άλλος απόφοιτος του ίδιου τμήματος, με δεύτερο πτυχίο από το τμήμα Χημείας ή Θεολογίας, λόγου χάρη, με πιστοποίηση ECDL και Proficiency, πριμοδοτείται με 6 μόρια!!! Ένας άλλος απόφοιτος του Φυσικού τμήματος, ο οποίος έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Αστρονομία, για παράδειγμα, πριμοδοτείται με 3 μόρια (ναι το διδακτορικό και το μεταπτυχιακό δεν αθροίζονται!).

  Εκτός από την προφανή διαφορά στα προσόντα μεταξύ των εν λόγω υποψηφίων (κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να συγκρίνει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους με το Proficiency, το ECDL και οποιοδήποτε άλλο βασικό πτυχίο), τίθεται και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά στις παιδαγωγικές επιστήμες πριμοδοτούνται σημαντικά περισσότερο από τα αντίστοιχα πτυχία σε γνωστικό-ερευνητικό αντικείμενο (2,5 και 5 μόρια αντίστοιχα). Το ΥΠΕΠΘ συνεχίζει την παράδοση της υποβάθμισης του γνωστικού αντικειμένου έναντι των παιδαγωγικών γνώσεων. Μα, για να διδάξει κάποιος μαθηματικά δεν θα πρέπει να έχει άριστη επιστημονική κατάρτιση; Γιατί η γνώση των παιδαγωγικών να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο; Επιπλέον, γιατί οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σε παρεμφερή αντικείμενα δεν αναγνωρίζονται καθόλου; Γιατί τέτοια απαξίωση της επιστημονικής κατάρτισης;

  Παρόμοια και ίσως ακόμη χειρότερα προβλήματα υπάρχουν και στη προτεινόμενη διαδικασία μοριοδότησης για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων. Για παράδειγμα οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά δεν μοριοδοτούνται, μοριοδοτούνται όμως οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει υπό την αιγίδα της ΟΛΜΕ!!!!!

  Είναι φανερό ότι ο συντάκτης των συγκεκριμένων εδαφίων, είτε δεν ασχολήθηκε και πολύ με το θέμα, είτε δεν τον ενδιέφερε, είτε είχε στο μυαλό του κάποια «δική του» περίπτωση. Πως όμως περιμένουμε να προσελκύσουμε τους άριστους στη δημόσια εκπαίδευση (όπως τουλάχιστον εξαγγέλλει η Υπουργός), τη στιγμή που υποβαθμίζουμε την αριστεία και εξαθλιώνουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού; Δυστυχώς, η αξιοκρατία και η αριστεία, παρότι επαγγέλλονται, παραμένουν άγνωστες λέξεις για την πολιτεία… Αυτές και άλλες παρόμοιες πρακτικές οδήγησαν την χώρα μας στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

  ReplyDelete
 79. Anonymous10:06 am

  Είδα σε άρθρα πως ο άδικος διαχωρισμός ΤΕΙ πριν και μετά 2001 έφυγε από το πολυνομοσχέδιο. Χαίρομαι που διορθώθηκε τέτοια αδικία. Δεν ξέρω αν ήταν μετά από δική σας προτροπή ή όχι, αλλά ικανοποιεί όταν μία κυβέρνηση ακούει δίκαια αιτήματα και διορθώνει λάθη της. Μακάρι να ακούσετε και αυτά για τα ΠΔ με τα επαγγελματικά δικαιώματα.

  ReplyDelete
 80. Anonymous1:35 am

  Απο το Βήμα
  07/05/2010

  «Aν καταθέσω όλα τα έγγραφα που έχω στείλει όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΕ, μπορείτε να με προτείνετε άνετα για το Βιβλίο Γκίνες. Περισσότερα από 5.000 έγγραφα..


  Ταλαιπωρήθηκα είκοσι χρόνια με προσφυγές για να αναγνωριστούν τα δικαιώματά μου στην Ελλάδα και το γεγονός ότι κατέχω πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου. Από το 1995 που ξεκίνησε ο δικαστικός αγώνας μου μετατάχθηκα τελικά πέρυσι σε θέση αντίστοιχη του πτυχίου μου στο Δημόσιο και έγινε αποδεκτή η αίτησή μου για εγγραφή στους καταλόγους του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ηθικά έχω πια τακτοποιηθεί. Δεν έχω πάρει όμως ακόμη ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που δικαιούμαι αναδρομικά. Θεωρώ αναμφισβήτητο το δικαίωμα ενός ευρωπαίου πολίτη να ζει όπου θέλει, να ξεκινάει τις σπουδές του όπου θέλει και να τις τελειώνει όπου θέλει.

  Σπουδάσαμε μαζί με συναδέλφους μας στη Γερμανία σε σχολή και όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα είδαμε ότι το δίπλωμά μας δεν αναγνωριζόταν από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ. Ετσι, η ΕΕ έγινε δέκτης παραπόνων. Αυτά ξεκίνησαν τη νομική διαδικασία που οδήγησε σε δικαίωσή μας».

  Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=330106&ct=1&dt=07/05/2010#ixzz0nEBY8i5z

  ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ TEI!!!

  ReplyDelete
 81. Anonymous7:54 am

  Είστε πολύ υπερήφανός για αυτό κύριε Πανάρετε;
  «Η περίπτωση 6 της παραγράφου 3 του έκτου άρθρου του ν.3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ Δ/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των 15 που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης, προϊσταμένου γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης ή Δ/ντή σχολικής μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης».
  Καταργείτε ένα άρθρο νόμου (3839/2010) που μόλις τον Μάρτιο ψηφίσατε.
  Καταργείτε αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών που μόλις πρόσφατα εξέδωσαν για τον διορισμό των νέων μελών ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

  Και όλα αυτά γιατί;
  Γιατί δεν σας έκατσαν οι δικοί σας… Αυξάνεται και τον αριθμό σε 15… που δεν μπορεί… κάποιος ΠΑΣΟΚΟΣ ή ΠΑΣΟΚΑ θα κάτσει.
  Ευχαριστούμε κύριε Πανάρατε για τα μεγάλα λόγια περί Αρίστων… και αξιοκρατίας. Οι Αρεστοί έχουν θέση.
  Και μην μας πείτε πώς έτσι διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η επιλογή άξιων στελεχών γιατί τελικώς (έτσι και αλλιώς) την ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ χαρακτηρίζει η επιπολαιότητα και η προχειρότητα στο νομοθετείν.

  ReplyDelete
 82. Anonymous9:00 am

  Στο συνοπτικό κείμενο που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την προετοιμασία των βουλευτών ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου (http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/Ypokatathesi/1430/toneosxoleio.pdf) στη σελίδα 14 γίνεται αναφορά σε θέματα μετεγγραφών. Και αναφέρει:
  «με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η εξισορρόπηση του αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών και σπουδαστών, μέσω της ορθολογικότερης κατανομής τους στα ομοειδή τμήματα».
  Σε ποιο σημείο του νομοσχεδίου υπάρχει τέτοια αναφορά…; Έστω ένα άρθρο…;
  Μήπως η συντάκτες ξέχασαν;… Ποια είναι τελικώς η ρύθμιση και τι ακριβώς λέει…

  ReplyDelete