Saturday, March 24, 2012

Opengov: Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας του δημοσίου – συλλογή στοιχείων/πρόσβαση στην πληροφορία

1. Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών στα δεδομένα:
  • Να εκδοθεί ένας κατάλογος με τα δημόσια δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου από τους οργανισμούς και τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
  • Να θεσπιστεί ένα όργανο, αποτελούμενο από κατάλληλες ανεξάρτητες οργανώσεις, που θα διασφαλίζει την δημοσίευση υψηλής ποιότητας δημόσιων δεδομένων, σε τακτική βάση και σε μορφή κατάλληλη προς ανάγνωση και επεξεργασία.
  • Να τεθούν σημαντικά αντικίνητρα/κυρώσεις στους δημόσιους φορείς και τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν αποκρύψει δεδομένα που θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί.

2. Να αναπτυχθεί ένα καλύτερο σύστημα για τη συλλογή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των πόρων, την κατάσταση και τα αποτελέσματα, με στόχο:

  • Τη διαφάνεια ως προς το ύψος των πόρων που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση σε διάφορους τομείς, και ως προς το αποτέλεσμα που αποφέρει η χρήση αυτή.
  • Τη δημιουργία μίας καλύτερης βάσης δεδομένων, ώστε να διευκολύνεται η ανάλυση, και βάσει αυτής να λαμβάνονται αποφάσεις για την διαχείριση σε όλους τους τομείς.
  • Την παρακίνηση των δημόσιων φορέων προκειμένου μέσω της διαφάνειας και δημοσιοποίησης των στοιχείων να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

  • Ποια είναι η γνώμη σας για τις ενδεικτικές αυτές προτάσεις;
  • Τι προτείνετε για την βελτίωση αυτών;

No comments:

Post a Comment