Thursday, April 14, 2011

Συνέντευξη στην τηλεόραση της ΕΤ3 (12/4/11)

Δημοσιογράφος: Να πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για τις αλλαγές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, τις αλλαγές που συμβαίνουν στις μετεγγραφές, καθώς κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία του Υπ. Παιδείας, μας περιμένει και ο κ. Γιάννης Πανάρετος, ο Υφυπουργός Παιδείας. Τι συμβαίνει τελικά κ. Πανάρετε, καταργούνται οι μεταγραφές;

ΙΠ: Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ειδική μεταχείριση για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που το Κράτος διαχρονικά είχε αποφασίσει να τις βοηθά, θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο, καλύτερο τρόπο και για κείνες και για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Δηλαδή, αντί να περιμένουν να πετύχουν σε κάποιο Τμήμα με τις πανελλήνιες εξετάσεις και στην συνέχεια να πάρουν μετεγγραφή σε κάποιο Πανεπιστήμιο, χωρίς να ξέρουν πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα και χωρίς τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να ξέρουν πόσους φοιτητές θα έχουν τελικά, με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει τώρα, ο κάθε υποψήφιος θα εξακολουθήσει να έχει τα πλεονεκτήματα που είχε προηγουμένως, θα επιλέγει τις σχολές που θέλει τόσο με την γενική κατάταξη, όσο και ως μέλος της ειδικής κατηγορίας, θα εισάγεται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και θα ξέρει με τα αποτελέσματα σε ποιο Τμήμα, σε ποια Σχολή Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μπαίνει.

Δημοσιογράφος: Με τις πολύτεκνες οικογένειες τι θα γίνει, που έχουν παιδιά που σπουδάζουν και δύο και τρία παιδιά σε διαφορετικές πόλεις;

ΙΠ: Με τις πολύτεκνες οικογένειες θα γίνει το ίδιο, θα υπάρχει ειδικό ποσοστό, ειδικός αριθμός, για παιδιά που ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες, σε κάθε τμήμα του επιστημονικού πεδίου που έχουν επιλέξει.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι μπορεί να γυρίσει πίσω ένα παιδί πολύτεκνης οικογένειας στην πόλη του, γιατί ξέρετε από την άλλη κι η φοιτητική μέριμνα, οι εστίες, γνωρίζουμε τα προβλήματα, δεν υπάρχουνε χώροι για να μείνουνε οι φοιτητές όλης της πόλης κι από την άλλη δεν υπάρχουν και φοιτητικά δάνεια, άτοκα φοιτητικά δάνεια.

ΙΠ: Ο αριθμός των θέσεων στα τμήματα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, ο αριθμός των πρόσθετων θέσεων, θα είναι τέτοιος που θα καλύπτει όλες τις ειδικές κατηγορίες. Δεν θα μείνει δηλαδή κάποιος που ανήκει σε μια ειδική κατηγορία, χωρίς να έχει την ευχέρεια, αν ο ίδιος θέλει, να σπουδάσει στην περιοχή που είναι το σπίτι του.

Δημοσιογράφος: Όλα αυτά κ. Πανάρετε γίνονται για να μην επιβαρύνονται οι Σχολές από τους φοιτητές που μετεγγράφονται στην πορεία; Γιατί να σας αναφέρω και ένα παράδειγμα που έχουμε εδώ, ας πούμε η Σχολή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εδώ σε μας, το 2010 ο αριθμός των εισακτέων ήταν 110 φοιτητές και τελικά οι φοιτητές που μετεγγράφηκαν ήταν 145, δηλαδή υπήρξε εκεί μια επιβάρυνση 131%. Γι’ αυτόν το λόγο δηλαδή προχωρείτε σε όλες αυτές τις αλλαγές για τις μετεγγραφές, για να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις;

ΙΠ: Κοιτάξτε, κάποια επιβάρυνση θα υπάρχει με δεδομένο ότι έχουμε ειδικές κατηγορίες οι οποίες εξυπηρετούνται. Αυτό που προσπαθούμε όμως να πετύχουμε, είναι αυτή η επιβάρυνση, αυτοί οι πρόσθετοι εισακτέοι, να μην ανατρέπουν πλήρως και τον σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, αλλά και να μην ανατρέπουν τελείως και την σύνθεση των φοιτητών. Γιατί όταν σε ένα Τμήμα, έχεις εξήντα εισαχθέντες, οι οποίοι έχουν βαθμολογία ας πούμε 14 και πάνω και έχεις 180 άλλους που έρχονται με μετεγγραφή και η βαθμολογία τους είναι πολύ χαμηλότερη, τότε η δομή, η σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού στο πρώτο έτος, αλλάζει τελείως. Εμείς θέλουμε να τα συνδυάσουμε όλα: και τα παιδιά από οικογένειες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες να εξυπηρετούνται και τα πανεπιστημιακά τμήματα να μην παίρνουν υπερβολικό αριθμό, πέρα από τον αριθμό των εισακτέων που έχει αποφασισθεί, αλλά και οι υποψήφιοι να ξέρουν από την αρχή της χρονιάς πού θα πάνε και τα Πανεπιστήμια να ξέρουν εκ των προτέρων πόσους φοιτητές θα έχουν την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ξέρετε.

Δημοσιογράφος: Από την άλλη κ. Πανάρετε καταργείται η δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων προηγουμένων ετών με το ποσοστό του 10%. Δηλαδή, φέτος η διάταξη του 10% θα ισχύσει και του χρόνου τι θα γίνει, πώς θα λειτουργεί;

ΙΠ: Αυτό θα έχει εφαρμογή από του χρόνου. Με την διάταξη που ίσχυε, έχουμε δημιουργήσει μια άνιση μεταχείριση υποψηφίων. Έχουμε κάποιους υποψηφίους, οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις με συγκεκριμένα θέματα, μια συγκεκριμένη χρονιά και την επόμενη χρονιά μπορούν με τις αυτές τις εξετάσεις της προηγούμενης χρονιάς, να μπουν πρόσθετοι και αυτοί, στα πανεπιστημιακά τμήματα. Αυτό που λέμε είναι, ότι αυτοί που μπαίνουν, θα πρέπει να μπαίνουν με την ίδια διαδικασία αξιολόγησης.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή να ξαναδίνουν εξετάσεις;

ΙΠ: Εάν θέλουν να πάνε κάπου αλλού, θα πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσεις, για να διαγωνισθούν ισότιμα με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ξέρετε, πάντα σκεφτόμαστε αυτούς που θέλουμε να ικανοποιήσουμε, αλλά δε σκεφτόμαστε όλους τους άλλους, οι οποίοι αδικούνται. Τα παιδιά, δηλαδή, τα οποία δίνουν εξετάσεις για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά που επιλέγουν να ξαναδώσουν εξετάσεις, γιατί θα πρέπει να μην μπορούν να διεκδικήσουν κάποιες θέσεις επειδή αυτές έχουν κρατηθεί για υποψηφίους παλαιοτέρων ετών;

Δημοσιογράφος: Εξηγήστε μας λίγο και για το όριο στο οικογενειακό εισόδημα των 50.000€ για τις σχολές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

ΙΠ: Αυτό το όριο μπαίνει γιατί ουσιαστικά, τι είπαμε από την αρχή, είπαμε ότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις οικογένειες επειδή χρειάζεται - έχει αποφασίσει το Κράτος ότι πρέπει να τις βοηθήσει -είτε αυτές είναι πολύτεκνες, είτε είναι τρίτεκνες, είτε είναι οικογένειες που έχουν άλλα παιδιά που σπουδάζουν. Πρέπει όμως αυτό να το κάνουμε με ένα μέτρο, γιατί η ενίσχυση μιας οικογένειας θα πρέπει να είναι, να έχει και ως κριτήριο, το κοινωνικό κριτήριο, δηλαδή να χρειάζεται πράγματι αυτή η οικογένεια μια τέτοια ενίσχυση, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι δεν μιλάμε για μια δυνατότητα να σπουδάζουν άπειροι φοιτητές σε κάθε Πανεπιστήμιο. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις και πρέπει αυτές τις θέσεις να τις δώσουμε και να τις διεκδικήσουν τα παιδιά, με τον πιο αξιοκρατικό και αντικειμενικό τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν, στις περιπτώσεις που κάνουμε μια εξαίρεση, όπως τις εξαιρέσεις που ανέφερα προηγουμένως, αυτή η εξαίρεση να μην περιλαμβάνει και οικογένειες που το εισόδημά τους, τους επιτρέπει να μπορούν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε μια πόλη διαφορετική από αυτή που μένουν.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα. Τριάντα μέρες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις τώρα κ. Πανάρετε, ακόμη ο αριθμός των εισακτέων δεν έχει ανακοινωθεί. Πότε θα ανακοινωθεί, για να γνωρίζουν και οι υποψήφιοι και το βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα όπως ξέρουμε.

ΙΠ: Καθόλου δεν είναι αλληλένδετα. Δεν έχει καμμία σχέση ο βαθμός δυσκολίας των εξετάσεων με τον αριθμό εισακτέων.

Δημοσιογράφος: Από την εμπειρία, την εμπειρία του συστήματος, είθισται οι υποψήφιοι και οι καθηγητές να αναμένουν τον αριθμό των εισακτέων για να.., πώς να το πούμε.., να κάνουν προγνωστικά, αν μπορούμε το πούμε έτσι, για το πώς θα εξελιχθούν οι εξετάσεις.

ΙΠ: Είναι λάθος ξέρετε, θα επιμείνω. Θα σας πω για τον αριθμό των εισακτέων, είναι λάθος όμως, να συνδέεται ο αριθμός των εισακτέων με την δυσκολία των θεμάτων ή αντιστρόφως. Ειδικά μετά την κατάργηση της βάσης του δέκα, που έγινε πέρυσι, αυτό που επιδιώκουν οι εξετάσεις που έχουμε, είναι η κατάταξη των υποψηφίων, είναι δηλαδή ένας διαγωνισμός. Επομένως, είτε τα θέματα είναι δύσκολα, είτε είναι εύκολα, ο διαγωνισμός θα κατατάξει τους υποψηφίους σε μια σειρά και θα τους δώσει την δυνατότητα να μπουν σε κάποιο Τμήμα ή Σχολή, ανάλογα με την προτίμησή τους. Θα έλεγα δε, ότι ιδιαίτερα μετά την κατάργηση της βάσης του δέκα και με την υιοθέτηση της δυνατότητας να μπορούν παιδιά να παίρνουν απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις, αν δεν θέλουν να συνεχίσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα έλεγα ότι τα δυσκολότερα θέματα, μάλλον θα διευκολύνουν την καλύτερη κατάταξη, παρά θα την δυσκολέψουν. Όμως - και θέλω να το τονίσω αυτό- η επιλογή των θεμάτων είναι μέσα στην απόλυτη δικαιοδοσία της Επιτροπής των Γενικών Εξετάσεων. Η Επιτροπή αποφασίζει και εκείνη θα αποφασίσει ποια είναι τα καταλληλότερα θέματα για τις εξετάσεις.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πανάρετε και πότε αναμένεται να ανακοινωθεί ο νέος τρόπος εισαγωγής για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ για τους μαθητές τώρα που θα πάνε Α΄ Λυκείου;

ΙΠ: Ο νέος τρόπος θα ανακοινωθεί, μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία που κάνουμε. Κι η προετοιμασία που κάνουμε, έχει λεχθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι η προετοιμασία και οι κατευθύνσεις, είναι να έχουμε την ελάχιστη δυνατή σύνδεση του Λυκείου, με την διαδικασία που οδηγεί στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρέπει το Λύκειο -κι αυτό επιδιώκουν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί, πρέπει το Λύκειο να είναι μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα, πρέπει οι μαθητές και να παίρνουν το maximum που προσφέρει το Λύκειο και να ευχαριστιούνται αυτό που κάνουν και τις σπουδές που κάνουν σ’ αυτήν την ηλικία.

Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πανάρετε.

4 comments:

 1. Να λοιπόν πως ένα Πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε ΤΕΙ σε μια νύχτα
  Με έκπληξη διαπιστώνω την πρόθεση [με πρόταση νόμου] τοπικών Βουλευτών του Ν. Αιτωλοακαρνανίας για υπαγωγή του Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Μετά από 9 χρόνια σπουδών στο τμήμα ΔΠΦΠ (5 προπτυχιακά + 4 ως υποψήφια διδάκτορας) και σήμερα εργάζομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης [Zernike Institute of Advanced Materials, Groningen University, Netherlands], θέση που πήρα ανταγωνιστικά με βάση το βιογραφικό που δημιούργησα στο τμήμα ΔΠΦΠ, όπως και αρκετοί ακόμη συνάδελφοί μου. Eίμαι σε θάση λοιπόν να γνωρίζω ότι, οι φοιτητές και οι Καθηγητές μας ήμασταν εκεί καθημερινά και δουλεύαμε σκληρά και παλεύαμε να λύσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα να παράγουμε γνώση και έρευνα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρακολουθώ όλη την Ακαδημαική κοινότητα [φοιτητές και Καθηγητές] να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους στην αποδιοργάνωση του Πανεπιστημίου εξ’ αιτίας της αναποτελεσματική Διοικούσα Επιτροπής με αποκορύφωμα την ενσωμάτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η πρόταση νόμου για υπαγωγή του Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι ανοσιούργημα που απαξιώνει το ίδρυμα.
  Ακόμη κι αν η πρόθεση παρουσιάζεται ως «απλή διοικητική και οικομομική υπαγωγή» για λειτουργικούς λόγους κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται ότι αυτό ΔΕΝ συνιστά κίνηση προς «αριστέια», «δημιουργία ισχυρών ευδιάκριτων ακαδημαικών μονάδων», «με διεθνή ανταγωνσιτικότητα» όπως επιτάσσουν οι καιροί. Αυτά είναι τοπικιστικές μικροσκοπιμότητες. Θα τις νομομοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας ?. Αν ναι τότε είναι προφανές ότι το υπολοιείται ένα πείραμα «Καλλικρατικού» τύπου εις βάρος ενός αδύναμου κρίκου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν αυτό δεν είναι υποβάθμιση, τι είναι?
  Κε Πανάρετε. Σταματήστε αυτό το ανοσιούργημα.
  ΗΔΗ με τέτοιες μικροπολιτικές σκοπιμότητες το Ιδρυμα αυτό έχει υποστεί τεράστια βλάβη. Ποιος γονιός θα στείλει το παιδί του σε ένα υβρίδιο ΤΕΙ-ΑΕΙ της περιφέρειας ?
  Ποιός νέος επιστήμονας του εξωτερικού θα θελήσει να επιστρέψει σε τέτοιες τριτοκοσμικές καταστάσεις ?

  Δρ. ΠΣ

  ReplyDelete
 2. Να λοιπόν πως ένα Πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε ΤΕΙ σε μια νύχτα
  Με έκπληξη διαπιστώνω την πρόθεση [με πρόταση νόμου] τοπικών Βουλευτών του Ν. Αιτωλοακαρνανίας για υπαγωγή του Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Μετά από 9 χρόνια σπουδών στο τμήμα ΔΠΦΠ (5 προπτυχιακά + 4 ως υποψήφια διδάκτορας) και σήμερα εργάζομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης [Zernike Institute of Advanced Materials, Groningen University, Netherlands], θέση που πήρα ανταγωνιστικά με βάση το βιογραφικό που δημιούργησα στο τμήμα ΔΠΦΠ, όπως και αρκετοί ακόμη συνάδελφοί μου. Eίμαι σε θάση λοιπόν να γνωρίζω ότι, οι φοιτητές και οι Καθηγητές μας ήμασταν εκεί καθημερινά και δουλεύαμε σκληρά και παλεύαμε να λύσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα να παράγουμε γνώση και έρευνα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρακολουθώ όλη την Ακαδημαική κοινότητα [φοιτητές και Καθηγητές] να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους στην αποδιοργάνωση του Πανεπιστημίου εξ’ αιτίας της αναποτελεσματική Διοικούσα Επιτροπής με αποκορύφωμα την ενσωμάτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η πρόταση νόμου για υπαγωγή του Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι ανοσιούργημα που απαξιώνει το ίδρυμα.
  Ακόμη κι αν η πρόθεση παρουσιάζεται ως «απλή διοικητική και οικομομική υπαγωγή» για λειτουργικούς λόγους κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται ότι αυτό ΔΕΝ συνιστά κίνηση προς «αριστέια», «δημιουργία ισχυρών ευδιάκριτων ακαδημαικών μονάδων», «με διεθνή ανταγωνσιτικότητα» όπως επιτάσσουν οι καιροί. Αυτά είναι τοπικιστικές μικροσκοπιμότητες. Θα τις νομομοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας ?. Αν ναι τότε είναι προφανές ότι το υπολοιείται ένα πείραμα «Καλλικρατικού» τύπου εις βάρος ενός αδύναμου κρίκου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν αυτό δεν είναι υποβάθμιση, τι είναι?
  Κε Πανάρετε. Σταματήστε αυτό το ανοσιούργημα.
  ΗΔΗ με τέτοιες μικροπολιτικές σκοπιμότητες το Ιδρυμα αυτό έχει υποστεί τεράστια βλάβη. Ποιος γονιός θα στείλει το παιδί του σε ένα υβρίδιο ΤΕΙ-ΑΕΙ της περιφέρειας ?
  Ποιός νέος επιστήμονας του εξωτερικού θα θελήσει να επιστρέψει σε τέτοιες τριτοκοσμικές καταστάσεις ?
  Με βάση την εμπειρία μου στην Ευρώπη χρειάζονται γενναίες μεταρυθμίσεις με δημιουργία Μεγάλων Ισχυρών Ανταγωνιστικών ΑΕΙ με ισχυρές ΥΠΟΔΟΜΕΣ. Συνένωση δυνάμεων/ όχι κατακερματισμό. Οικονομία κλίμακας/ όχι τοπικιστικά ρουσφέτια-κάθε χωριό και ΑΕΙ.


  Δρ. ΠΣ

  ReplyDelete
 3. Anonymous4:31 am

  κ. Υφυπουργέ,

  Για την καταστρατήγηση του αριθμού πρωτοκόλλου στους διορισμούς των ΕΠ των ΤΕΙ τι έχετε να πείτε; Πώς γίνεται να διορίζονται συνάδελφοι με μεταγενέστερους αριθμούς πρωτοκόλλου και ημερομηνία Πράξης από άλλους με προγενέστερους; Πολύ περισσότερο τί προτίθεστε να κάνετε; Θα αποκαταστήσετε την δικαιοσύνη; Θα τιμωρηθεί ποτέ κανείς ή μία από τα ίδια;

  ReplyDelete
 4. Anonymous7:24 am

  κ. Υφυπουργέ,
  λίγο άσχετο είναι το ερώτημά μου με την ανάρτηση αυτή.
  Το Νέο Λύκειο με τη μορφή που παρουσιάστηκε στις 30 Μαρτίου επιδέχεται αλλαγές; "Πέρασε" από το ΣΠΔΕ; Πότε θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή; Θα υπάρξει μήπως και δημόσια διαβούλευση ή κάτι τέτοιο δεν θα γίνει;

  Παρακαλώ θερμά για μια σύντομη έστω απάντηση στα ερωτήματά μου.

  Γ.Τ. Εκπαιδευτικός Γενικού Λυκείου

  ReplyDelete