Friday, April 15, 2011

Ομιλία Ι. Πανάρετου στη επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων (13/4/2011)

Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.

Για το γενικό θέμα και για τις ενότητες του νομοσχεδίου έκαναν αναλυτική αναφορά και παρουσίαση, τόσο η εισηγήτρια της πλειοψηφίας, όσο και η Υπουργός. Eπομένως, εγώ θα περιορισθώ σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τις ειδικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν κυρίως στην ειδική μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών Ελλήνων πολιτών, για το ενδοσχολικό απολυτήριο και για το θέμα των εξετάσεων που ετέθη.

Θα ήθελα, σε σχέση με την ειδική μεταχείριση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, να τονίσω την δυσκολία που έχει το Υπουργείο Παιδείας να συνδυάσει μια σωστή εκπαιδευτική διαδικασία με μια διαχρονική πρόθεση του Κράτους να βοηθήσει τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Στα μέτρα υποστήριξης των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που έχει αποφασίσει το Κράτος, έχει περιλάβει και την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, η ελληνική οικογένεια βάζει το μέλλον του παιδιού της και το ενδεχόμενο να σπουδάσει, πάρα πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της.

Δεν είχε βρεθεί νομίζω μέχρι σήμερα ένας τρόπος συγκερασμού αυτών των δύο επιδιώξεων. Θα έλεγα μάλιστα ότι μέχρι πέρυσι, διευρυνόταν η απόκλιση αυτών των επιδιώξεων. Και διευρυνόταν, γιατί είχαμε κάθε χρόνο μια προσθήκη ειδικών κατηγοριών, που εξυπηρετούντο χωρίς ποτέ να μας απασχολήσει πώς αυτή η προσθήκη θα επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά ακόμα περισσότερο, δίναμε μικρή προσοχή στο γεγονός ότι σε όλα αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους λέγαμε «θα πετύχεις, θα πας να γραφτείς εκεί που έχεις πετύχει, θα νοικιάσεις σπίτι, θα κάνεις την αίτηση, θα εξεταστεί η αίτησή σου και εάν ενταχθείς σ’ αυτήν την κατηγορία, θα μετακινηθείς». Πέρα από τα έξοδα, θα προσθέσω την αδυναμία του ότι τα παιδιά αυτά έχαναν ένα εξάμηνο σπουδών και εκ των πραγμάτων ξεκινούσαν στο δεύτερο εξάμηνο. Ουσιαστικά, έχαναν όλο τον χρόνο, διότι το να παρακολουθείς τα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου όταν δεν έχεις παρακολουθήσει του πρώτου εξαμήνου, μάλλον είναι αδόκιμο επιστημονικά.

Μια τρίτη ουσιαστική διαπίστωση είναι ότι ποτέ δεν ξέραμε- ποτέ μέχρι φέτος δεν ξέραμε- τόσο εμείς στο Υπουργείο Παιδείας γενικά, οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, όσο κυρίως τα Πανεπιστήμια, δεν ήξεραν ποτέ, ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός των πρωτοετών. Η εικόνα αυτή ολοκληρωνόταν γύρω στον Ιανουάριο–Φεβρουάριο. Όταν λοιπόν έχεις ένα Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, το οποίο έχει 100 εισακτέους και έχει 150 νέους φοιτητές από μετεγγραφή, αυτό αποκλείει κάθε έννοια προγραμματισμού. Όταν μάλιστα τα Πανεπιστήμια διαμαρτύρονται - και πολλές φορές δικαιολογημένα- ότι ο αριθμός των εισακτέων που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που μπορούν να εκπαιδεύσουν. Όταν λοιπόν ξεκινάς με 100 εισακτέους και φτάνεις στους 300, πώς θα προγραμματίσεις;

ΕΤ: Υπάρχει και ένα άλλο ουσιαστικό πρόβλημα στην εκπαίδευση με τα Τμήματα μεσαίας θα έλεγα ζήτησης, μεσαίας προς υψηλής. Οι φοιτητές μπήκαν με μια βαθμολογία, ας πούμε από 15 και πάνω, ενώ η άλλη ομάδα που εισάγεται ή μάλλον μετεγγράφεται με τις ειδικές διατάξεις, 100-150 φοιτητών, έχει συνήθως βαθμολογίες σημαντικά χαμηλότερες. Έτσι, αλλάζει πλήρως η σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού στο πρώτο έτος και η ικανότητα του συνόλου αυτού να παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα ορισμένο επίπεδο. Ερχόμαστε δηλαδή τελικά, αν το μελετήσει κανείς, να αδικήσουμε αυτούς που μπαίνουν σε κάποιο Τμήμα με τις κανονικές εξετάσεις. Τους αδικούμε, διότι ο καθηγητής που έχει μια τάξη 250 φοιτητών εκ των οποίων, οι 100 ή οι 80 μπήκαν με τις κανονικές εξετάσεις και οι υπόλοιποι μπήκαν με τις μετεγγραφές, θα πάρει υπ’ όψη τις ικανότητες του συνόλου.. Άρα θα κατεβάσει το επίπεδο διδασκαλίας.

Αυτό λοιπόν που προσπαθήσαμε να πετύχουμε, εγώ το έχω χαρακτηρίσει τετραγωνισμό του κύκλου, είναι και να διατηρήσουμε την ειδική μεταχείριση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα την σημερινή εποχή, με τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές δυσκολίες, αλλά και να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, να εξορθολογήσουμε το όλο σύστημα, ώστε κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα και κάθε Πανεπιστήμιο να ξέρει πόσοι θα είναι οι φοιτητές που θα έχει από την 1η Οκτωβρίου και οι ίδιοι οι φοιτητές να ξέρουν που θα πάνε, από την αρχή. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί κανείς μπορεί να διαφωνήσει σ’ αυτήν την προσπάθεια. Ιδιαίτερα, όταν όχι μόνο δεν αδικούμε τα παιδιά εκείνα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, αλλά αντίθετα κάνουμε και το σύστημα πιο δίκαιο. Αξιοποιώντας το μηχανογραφικό και την απόδοση των υποψηφίων, επιτρέπουμε σ’ αυτούς που αποδίδουν καλύτερα να εισάγονται στα Τμήματα υψηλότερης ζήτησης και σε αυτούς που αποδίδουν λιγότερο καλά, να εισάγονται σε Τμήματα λιγότερο μεγάλης ζήτησης, όπως κάνουμε και με το σύστημα της γενικής εισαγωγής. Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω όσους εκφράζουν ανησυχίες ή προβληματισμούς, να πάρουν υπ’ όψη τους και τα εξής:

Αναφερόμαστε και σωστά αναφερόμαστε στην ανάγκη εξυπηρέτησης νέων παιδιών που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι 6.000, 4.000, 5.000; Οι υπόλοιποι 80.000; Δεν μπορεί δηλαδή κάθε φορά να σκεφτόμαστε την μία πλευρά, ιδιαίτερα όταν η πλευρά αυτή είναι εκείνη που αφορά έναν μικρότερο αριθμό και να αγνοούμε πλήρως τους 85.000 υποψηφίους που παλεύουν, δίνουν εξετάσεις ανταγωνιστικά, αν γράψουν μπαίνουν, αν δεν γράψουν δεν μπαίνουν. Σκεφτείτε, ένα παιδί που δεν ανήκει σ’ αυτές τις ειδικές κατηγορίες και είναι υποψήφιος για την Ιατρική. Και έχει ένα εκατοστό λιγότερο από τον τελευταίο εισαχθέντα στην Ιατρική. Και ξέρει ότι υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι που, επειδή ακριβώς το κράτος έχει αποφασίσει να τις βοηθήσει, θα εισαχθούν με πολύ χαμηλότερο βαθμό. Είναι ένα πράγμα να ξέρει πόσοι είναι αυτοί και με ποιο κριτήριο μπαίνουν και είναι ένα άλλο πράγμα να υπάρχει μια πληθώρα, μια ανατροπή ουσιαστικά μιας αξιολογικής κατάταξης χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η ρύθμιση και νομίζω ότι λύνει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτω από τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Τώρα, ένα ερώτημα που τέθηκε: «υπάρχει περίπτωση να πετύχει κάποιος για παράδειγμα στην Ιατρική μ’ έναν πολύ χαμηλό βαθμό, ενώ μέχρι τώρα δεν θα πετύχαινε και επομένως να ανατραπεί κάθε έννοια μιας αξιοκρατίας»; Να απαντήσω σ’ αυτό το ερώτημα μόνο με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι, στις φετινές εξετάσεις με το νέο σύστημα, έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό υποψηφίων και έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό ατόμων στις ειδικές κατηγορίες όπως πέρυσι και την ίδια δυσκολία θεμάτων. Για να πάρουμε μια κατηγορία, θα αναφέρω τα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών. Ας υποθέσουμε ότι σ’ αυτήν την ειδική κατηγορία, πέρυσι που δεν υπήρχε κανένα όριο, μετεγγράφηκαν από τις διάφορες ιατρικές σχολές στην Ιατρική της Αθήνας 20 φοιτητές. Εάν εφέτος που προσπαθούμε, όπως σας είπα, να εξορθολογήσουμε το σύστημα ο αριθμός των εισακτέων απ’ αυτήν την κατηγορία είναι 15 και ο 16ος, ο 17ος και ο 18ος θα πάνε σε μια επόμενη σχολή του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή μπορεί να πάνε στην Βιολογία ή στην Οδοντιατρική, σας ρωτώ εγώ, ποιος έχει υψηλότερη βαθμολογία ο 20ος ο περυσινός ή ο 15ος ο φετινός; Επομένως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από τον φόβο που εκφράζετε. Ότι δηλαδή, πραγματικά εκείνοι μέσα στις ειδικές κατηγορίες που έχουν την καλύτερη απόδοση, θα επιτυγχάνουν στις σχολές υψηλότερης ζήτησης.

Θα παρακαλούσα επίσης, ειδικά στην περίοδο αυτή που περνάμε, θα παρακαλούσα - δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο- να αποφεύγονται εκφράσεις οι οποίες δημιουργούν ανησυχία στα παιδιά και στις οικογένειές τους, όταν σε ένα μήνα έχουμε εξετάσεις… «Μαχαίρι στις μεταγραφές»… Ποιο είναι το μαχαίρι; Δεν υπάρχει κανένα μαχαίρι. Όσα παιδιά προηγουμένως είχαν αυτήν την ειδική, την ευνοϊκή μεταχείριση θα την έχουν και εφέτος. Εφέτος θα είναι πιο δίκαιη όμως, πιο δίκαιη και για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Άλλο σχόλιο που επίσης είδα, νομίζω από την δική σας την παράταξη. Υπήρξε ανακοίνωση της ΝΔ που αναφερόταν σε «αντισυνταγματική ρύθμιση», και παράνομες οι φετινές εξετάσεις». Πώς μπορεί κάποιος με τέτοια προχειρότητα να προκαλεί ανησυχίες; Επιτρέπεται; Και ποιο είναι το επιχείρημα, πραγματικά σας το λέω με αγωνία, ποιο ήταν, το επιχείρημα; Ότι καθιερώνουμε το ενδοσχολικό απολυτήριο, ότι δηλαδή επιτρέπουμε σε κάποιον που δεν θέλει να πάει στο Πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ, να τελειώσει και να κάνει αυτό που θέλει. «Απολυτήριο δύο ταχυτήτων», «Δεν θα είναι ισότιμα τα απολυτήρια». Γιατί δεν θα είναι ισότιμα; Πώς ήταν ισότιμα μέχρι τώρα για τα ΕΠΑΛ; Πρέπει κάποιος να ασχολείται, να παρακολουθεί, να διαβάζει περισσότερο πριν εκδώσει ανησυχητικές ανακοινώσεις. Ήδη από το 2004, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν να δώσουν για ενδοσχολικό απολυτήριο. Άλλη κινδυνολογική άποψη: «Δεν θα μπορούν να δώσουν στο ΑΣΕΠ». Γιατί; Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ πώς δίνουν στο ΑΣΕΠ;

Η προσπάθεια, την οποία αποδέχομαι, της κριτικής προς την Κυβέρνηση είναι χρήσιμη όταν βοηθά στο να βελτιώνονται προθέσεις και ενέργειες της Κυβέρνησης, όχι όταν απλώς δημιουργούν ανησυχία, χωρίς να εστιάζουν σε ουσιαστικά προβλήματα. Να το πω ανάποδα, τι λόγο έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να κάνει κάτι που είναι εις βάρος των μαθητών; Γιατί να δημιουργήσει πρόβλημα στις εξετάσεις; Οι ίδιοι οι μαθητές είναι εκείνοι που μας το ζήτησαν. Μας λένε γιατί εμένα που δεν θέλω να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο με βάζετε να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις;

Θα αναφερθώ σε άλλο επιχείρημα που ακούστηκε, επειδή είναι ένα θέμα ξέρετε που δημιουργεί εύκολα εντυπώσεις. Οι μαθητές των εσπερινών σχολείων που δίνουν πρωί, γιατί δίνουν πρωί; Μέχρι το 2001 τα παιδιά των εσπερινών έδιναν εξετάσεις το πρωί. Επίσης, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ (που είναι και περισσότεροι) δίνουν πρωί. Είναι θεσμοθετημένη η δυνατότητα να πάρουν άδεια οι υποψήφιοι. Ούτε θα αδικηθούν, ούτε πρόκειται να δημιουργηθεί η οποιαδήποτε δυσκολία στα παιδιά αυτά να δώσουν εξετάσεις.

Τέθηκε και ένα θέμα από τον κ. Βαρδίκο, έχει τεθεί νομίζω και από άλλους ομιλητές. Το θέμα του ορίου εισοδήματος των 50.000. Είπαμε ότι αυτό μπορούμε να το δούμε. Να πω ποια είναι η πρόθεση και να πω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η πρόθεση ποια είναι; Για αυτούς που εξυπηρετούνται ως μέλη ειδικών κατηγοριών να υπάρχει ένα όριο στην ειδική μεταχείριση. Γιατί η κάθε εξυπηρέτηση, μην ξεχνάτε, είναι αδικία εις βάρος κάποιου άλλου. Εάν λοιπόν κριθεί ότι το ποσόν αυτό δεν είναι επαρκές – κατ’ αρχήν να διευκρινίσω για να γίνει σαφές, μιλάμε για καθαρό εισόδημα και δεν μιλάμε για το ακαθάριστο εισόδημα – αν αυτό κριθεί ότι δεν είναι επαρκές, να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Αλλά σας είπα ποια είναι η πρόθεση.

Θα κλείσω με το θέμα της ημερομηνίας των εξετάσεων. Οι εξετάσεις κάθε χρόνο γίνονται την ίδια εποχή, πέντε μέρες πάνω πέντε μέρες κάτω. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα ώστε οι εξετάσεις – αλλά, όχι μόνο οι εξετάσεις– όλη η διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων των εισαχθέντων στα Πανεπιστήμια, να ολοκληρωθεί σε ικανοποιητικό χρόνο. Ξέρετε το άγχος που υπάρχει. Πέρυσι καθυστερήσαμε, αν θυμάμαι καλά, τρεις μέρες τον Αύγουστο. Δηλαδή, την προηγούμενη χρονιά είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα μία ημερομηνία και πέρυσι ανακοινώθηκαν δυο τρεις μέρες αργότερα και υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε, είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων με τρόπο ώστε όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι μαθητές και οι γονείς να ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση εφέτος. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πολύ.

6 comments:

 1. Anonymous12:24 pm

  κ. Υφυπουργέ,
  στη σελίδα 51 του Μεσοπρόθεσμου
  Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
  2012-­‐2015 παρατίθεται η φράση:
  "Νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας
  (σχολεία,ΑΕΙ/ΤΕΙ)"
  Δύο απλές απορίες;
  1) Τα ΤΕΙ δεν είναι ΑΕΙ; Ο νόμος Γιαννάκου όπως και οι προηγούμενοι τα εντάσσει στα ΑΕΙ.
  2) Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης σάς είναι γνωστός ή θα τον καθορίσει ο κ. Παπακωνσταντίνου με τους εκπροσώπους των δανειστών μας; Εάν σας είναι γνωστός γιατί τόσον καιρό δε μας το γνωστοποιείτε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous9:18 am

   εχουν την απαιτηση οι Τειτζηδες να γινουν επιστημονες?αν ηθελαν να γινουν επιστημονες ας περναγαν απευθειας σε ΑΕΙ.Η επιστημη δεν ειναι ευκολη υποθεση να μπορει καθε Τειτζης με κατι μαθηματακια της πλακας που εχει διδαχθει να απαιτει να εξισωθει με τον επιστημονα..και πολλα δικαιωματα εχουν ..πολυ περισσοτερα απο οσα θα επρεπε..αν ηταν ετσι να 3εραμε ολοι να γραφουμε 10 στις πανελλαδικες και να τελειωνουμε ευκολες σχολες..αμαν με τους τειτζηδες και τα κομπλεξ κατωτεροτητας!

   Delete
 2. Anonymous1:48 pm

  Κύριε Υπουργέ συγχαρητήρια για τη ρύθμιση με τις ειδικές κατηγορίες στις μετεγγραφές. Αποκαθίσταται η δικαιοσύνη που χρόνια τώρα απουσίαζε.
  Είναι ένα μέτρο σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση με τη κατάργηση βάσης (όχι απαραίτητα το 10) για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που ήταν από τις κορυφαίες λάθος επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας.

  ReplyDelete
 3. Παπαδάκης Ιωάννης4:45 pm

  Απλοϊκή η ερώτηση αλλά ουσιώδης:
  Το ενδοσχολικό απολυτήριο είναι ισότιμο με το υπάρχον; Όχι, γιατί προκύπτει με διαφορετική εξέταση που αυτό συνίσταται: σε διαφορετικά θέματα, σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά κυρίως σε διαφορετική ποσότητα ύλης (στις πανελλαδικές εξετάζεται όλη η διδακτέα ύλη, ενώ στις ενδοσχολικές ένα μέρος της).
  Ειδικά αν το κριτήριο είναι ο βαθμός απολυτηρίου, οι κάτοχοι αυτού του απολυτηρίου θα διεκδικήσουν αύριο με ίδιους όρους μια επαγγελματική θέση;
  Γιατί δεν τονίζατε να προσανατολιστούν στην επαγγελματική εκπαίδευση όσοι θέλουν απλά το απολυτήριο, αφού ο τύπος αυτού του λυκείου το είχε ήδη θεσμοθετήσει;
  Και η απάντηση είναι δυστυχώς απλή αλλά και εδώ εθελοτυφλούμε ... Θέλουμε ένα απολυτήριο Γενικού Λυκείου, άρα αναβαθμισμένο -στην ουσία όμως ψεύτικο- ώστε σε συνδυασμό με το "μέσον" να διεκδικήσουμε μια θέση σε μια υπηρεσία, και ας την "φάμε" από αυτούς που δικαιωματικά τους ανήκει.

  ReplyDelete
 4. Anonymous5:41 am

  Γιάννης Α. Βλαχάκης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Μεάνδρου 26
  71 305 Ηράκλειο
  ΤΗΛ.: 2810-251312

  Κύριε υφυπουργέ,
  Το παρακάτω απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Διαμαντοπούλου προς τους δημάρχους της χώρας, τονίζει την αξία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και παραθέτει παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες.
  «Έχει, επίσης, μεγάλη σημασία να δούμε ξανά την αξία της τεχνικής εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος των μαθητών στην Ευρώπη είναι 50% στα τεχνικά λύκεια, 50% στα γενικά λύκεια. Στη Γερμανία είναι 70-30, με 70% στα τεχνικά. Στην Ελβετία είναι 75% στα τεχνικά, 25% στα γενικά. Τα τεχνικά σχολεία, τα τεχνολογικά λύκεια - όπως θέλουμε να τα ονομάσουμε - είναι κατ’ εξοχήν ένας χώρος γενικής Παιδείας, που όμως δίνει επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μετά μπορούν να βρουν δουλειά. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα και βέβαια συνδέεται με τις περιφέρειες. Η κάθε περιφέρεια έχει το δικό της αναπτυξιακό τοπίο. Αυτό πρέπει να συνδεθεί με τις επιλογές που θα γίνουν σε κάθε περιοχή».
  Δεν αναφέρεται όμως στο κομβικό σημείο, που είναι ο τρόπος κατάταξης των μαθητριών και των μαθητών στους διαφόρους τύπους Λυκείου. Στη Γερμανία για παράδειγμα, στα περισσότερα κρατίδια (είναι ομόσπονδο κράτος) από την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου γίνεται κατάταξη των παιδιών, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις κλίσεις τους, σε τρία διαφορετικά είδη σχολείου (Gymnasium, Realschule, Hauptschule). Τα παιδιά ανάλογα με τις επιδόσεις τους στη συνέχεια είναι δυνατόν να αλλάξουν τύπο σχολείου. Στα Πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να πάνε μόνο τα παιδιά του Gymnasium. Από το Realschule και το Hauptschule οδηγούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στη Γαλλία επίσης γίνεται κατάταξη των παιδιών στους διαφόρους τύπους Λυκείου στην Τρίτη Γυμνασίου από το Σύλλογο των καθηγητών. Οι Γάλλοι υπερηφανεύονται ότι το σύστημά τους είναι το πιο δημοκρατικό και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει μια επιτροπή (La commission d'appel) στην οποία μπορεί να προσφύγουν οι γονείς ενός παιδιού, αν δεν συμφωνούν με το είδος Λυκείου στο οποίο έχει καταταχθεί το παιδί τους.
  Στην Ελλάδα, ως συνήθως πρωτοτυπούμε. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν αν θα πάνε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό, με συνέπεια να παρακολουθούν ελάχιστα παιδιά το Επαγγελματικό Λύκειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ένα τμήμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 25 ατόμων, τα 5 με 10 παιδιά να έχουν τρομακτικές ελλείψεις στα μαθηματικά και τα Ελληνικά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να γίνει μάθημα υψηλού επιπέδου για το τμήμα. Η κατάσταση συνεχίζεται στις επόμενες τάξεις, αφού για να προαχθεί το παιδί από την πρώτη τάξη πρέπει να έχει μέσο όρο βαθμολογίας 9,45 (πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια ένα παιδί για να μείνει στην ίδια τάξη).
  Είναι τυχαίο άραγε πως χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι ισχυρότερες οικονομικά χώρες της Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα έχει πτωχεύσει; (ας σημειωθεί επίσης ότι η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, στην οποία τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών).
  Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την οποία επιχειρείτε στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα είναι σίγουρα αναποτελεσματική αν δεν προβλέψει ένα τρόπο κατάταξης στα Λύκεια της χώρας. Θα πρέπει να γίνεται επιλογή των παιδιών που πραγματικά μπορούν να φοιτήσουν στο Γενικό Λύκειο και στη συνέχεια να σπουδάσουν στην Ανώτατη εκπαίδευση στην Τρίτη του Γυμνασίου και τα υπόλοιπα παιδιά θα πρέπει να συνεχίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους σε σύγχρονα τεχνολογικά Λύκεια.
  Με εκτίμηση
  Γιάννης Βλαχάκης
  Σημείωση: Είμαι σίγουρος ότι ο λαϊκισμός που επικρατεί, δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή της πρότασής μου με συνέπεια την αποτυχία σε μεγάλο βαθμό της μεταρρύθμισης, εξ αιτίας αυτού και μόνο του λόγου.

  ReplyDelete
 5. Anonymous8:06 am

  Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ Παιδείας
  Ένα άλλο σοβαρό θέμα που απασχολεί πολλούς πτυχιούχους ΑΕΙ ,είναι ο τρόπος που γίνονται οι κατατακτήριες εξετάσεις(-αν γίνονται-γιατί πολλά ΑΕΙ παίρνουν τους πτυχιούχους με το βαθμό του πτυχίου τους!!!)για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.Όπου γίνονται μερικοί ημέτεροι ξέρουν τα θέματα και όπου υπάρχει ο βαθμός του πτυχίου είναι άδικο γιατί πρόκειται για ανόμοια πτυχία.Στην ιατρική σχολή πχ εισάγονται όλοι απο τις σχολές των δασκάλων που είναι εύκολες με βαθμό 9,99.Μπορεί να έχει 9,99 βαθμό πτυχίου πτυχιούχος του φυσικού,του ΕΜΠ κλπ που είναι
  στο τέλος και σχολές θετικών επιστημών και θα έπρεπε να είχαν προτεραιότητα απο τους δασκάλους.Δείτε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων στην ιατρική Αλεξανδρούπολης,με βαθμό πτυχίου.Αιτήσεις καμμιά πεντακοσαριά.Έξω όλοι των θετικών επιστημών,Στην ιατρική Λάρισας που έγιναν γραπτώς αιτήσεις γύρω στις σαράντα.Κανείς εισακτέος απο παιδαγωγικές ακαδημίες.Όλοι των θετικών επιστημών.Γι΄αυτό σας προτείνω να δείτε και το θέμα αυτό ώστε απο τη νέα χρονιά να σταματήσει άλλη μια εστία διαφθοράς στα ΑΕΙ.

  ReplyDelete