Monday, July 02, 2012

Το OpenGov, η επιλογή κυβερνητικών στελεχών και η συγκυβέρνησηupdated: 3/7/12

Τις ημέρες αυτές, γίνεται συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης (γραπτά και ηλεκτρονικά) για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό σε θέσεις που η επιλογή των στελεχών γίνεται με κυβερνητική απόφαση. Ακούγονται πολλά ονόματα, μερικά από τα οποία είναι ονόματα παλαιών υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης της ΝΔ που δεν εξελέγησαν. Στα ονόματα που ακούγονται περιλαμβάνονται και μερικά που λέγεται ότι προκύπτουν από προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, των δύο άλλων κομμάτων δηλαδή που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ουσιαστικά φαίνεται ότι επανερχόμαστε, στον τρόπο στελέχωσης της κυβέρνησης που ίσχυε μέχρι το 2009, όταν εφαρμόστηκε η διαδικασία της ανοιχτής διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία όλες οι θέσεις που επρόκειτο να πληρωθούν, ανακοινώνονταν στο διαδίκτυο και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να υποβάλει ηλεκτρονικά το βιογραφικό του με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές για να αξιολογηθεί.

Ποια ήταν η βασική πολιτική επιδίωξη του OpenGov?

Να διαμορφωθείένα κράτος που να λειτουργεί μακριά από πελατειακές εξαρτήσεις και να υπηρετεί την γενική πολιτική, το δημόσιο συμφέρον και όχι το προσωπικό φέουδο του υπουργού. Ενας τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι να στελεχωθούν οι θέσεις πολιτικής ευθύνης με τους ικανότερους μεταξύ ικανών, με διαδικασία που δεν τους εξαρτά σε προσωπική πελατειακή σχέση που θα αναπαραχθεί σε όλο την δημόσια διοίκηση όταν επιλέγονται ως ´φίλοι ´ ή εξαρτημένοι. Αντιθέτως θα υπηρετούν τις ψηφισμένες πολιτικές.

Επετεύχθη ο στόχος αυτός; Λαμβάνοντας υπόψη την δυσκολία του εγχειρήματος θα έλεγα ναι, σε μεγάλο βαθμό.

Στην αξιολόγηση του εγχειρήματος δεν πρέπει να παραγνωρίζονται δύο σημαντικά στοιχεία:

1. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που επεχείρησε μία τέτοια διαδικασία σε τέτοια έκταση σε επίπεδο κυβερνητικών στελεχών. Ακόμη και οι ΗΠΑ, υπάρχουν πολλές κρατικές θέσεις, για τις οποίες η κυβέρνηση επιλέγει απ’ ευθείας τα στελέχη της.
2. Η αδυναμία της χώρας και των πολιτικών της στελεχών να προχωρήσει σε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, σήμερα μόνο έχει γίνει αντιληπτή σε όλη της την έκταση με αφορμή τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα για διαρθρωτικές αλλαγές έναντι των δανειστών της, καμμία από τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Τι άλλο επετεύχθη με το OpenGov?

Πέντε σημαντικές καινοτομίες που λειτούργησαν αποδοτικά είναι κατά την γνώμη μου οι παρακάτω:

α) Καθιερώθηκε η διαδικασία υποβολής βιογραφικών σε μία συγκεκριμένη μορφή και όχι με τον συνήθη άναρχο τρόπο, που οι πολιτικοί και οι πολιτευτές αναφέρουν στο βιογραφικό τους οτιδήποτε οι ίδιοι θεωρούν σημαντικό, με τρόπο που πολλές φορές είναι παραπλανητικός και δεν επιτρέπει την συγκριτική αξιολόγηση υποψηφίων για κάποια συγκεκριμένη θέση.
β) Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όλα τα βιογραφικά υποβάλλονταν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που διαμορφώθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό σε ελάχιστο χρόνο. Πρακτική που ακόμα και το ΑΣΕΠ με την μακρά εμπειρία σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δεν είχε εφαρμόσει. Σταμάτησε έτσι η ατέλειωτη «χαρτούρα» που όπως φαίνεται επανέρχεται θριαμβευτικά.
γ) Τα πλήρη βιογραφικά (και όχι βιογραφικά μιας παραγράφου) των περισσοτέρων από τους επιλεγέντες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για να έχουν οι πολίτες πλήρη εικόνα των προσώπων που επελέγησαν για να τους εξυπηρετούν. Επιδίωξη ήταν αυτό να γίνεται για όλα τα στελέχη της διοίκησης.
δ) Για πρώτη φορά, έγινε ευρύτατα γνωστό σε όλους τους πολίτες ποιές (και πόσες) είναι οι θέσεις που μπορεί να καλύψει μια κυβέρνηση. Μέχρι το 2009 οι κυβερνήσεις ανακάλυπταν πολλές από τις θέσεις «καθ’ οδόν». Μας πήρε περισσότερο από δυό μήνες για να τις καταγράψουμε και να τις προκηρύξουμε και πάλι μας «ξέφυγαν» μερικές. Οι πολίτες δε ούτε καν γνώριζαν μερικές από αυτές. Δεν είναι τυχαία η απορία που δημιουργείται σήμερα στο άκουσμα οργανισμών που είναι πιθανόν να κλείσουν.
ε) Για πρώτη φορά, οι αλλαγές υπουργών δεν συνοδεύτηκαν από μαζική αλλαγή των πολιτικών στελεχών του υπουργείου για να πάρουν μαζί τους «τους δικούς τους». Αν και υπήρξαν περιπτώσεις που αυτό δεν τηρήθηκε, στην πλειοψηφία των υπουργικών αλλαγών η δομή της πολιτικής διοίκησης διατηρήθηκε.

Έχουν διατυπωθεί πολλές κριτικές για το OpenGov, αρκετές από τις οποίες είναι δικαιολογημένες. Υπήρξαν δηλαδή περιπτώσεις όπου υπουργοί επέλεξαν συνεργάτες τους για να καλύψουν θέσεις στον τομέα αρμοδιότητας τους, χωρίς προηγουμένως να έχουν οι θέσεις αυτές προκηρυχθεί στο OpenGov. Υπήρξαν επίσης και περιπτώσεις όπου επελέγησαν πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μέσω της ανοιχτής προκήρυξης. Οι περιπτώσεις όμως αυτές δεν αφορούσαν με κανέναν τρόπο την πλειοψηφία των θέσεων που καλύφθηκαν. (Ελπίζω σε κάποια στιγμή να μου δοθεί η δυνατότητα να δώσω και περισσότερα στοιχεία για την όλη διαδικασία, όπως επίσης και για τον τρόπο που την αντιμετώπισαν τα κυβερνητικά στελέχη).

Πιστεύω ότι η κριτική που έγινε, αν και δικαιολογημένη, είναι υπερβολική, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του εγχειρήματος. Όταν κανείς προσπαθεί να αλλάξει μία από τις βασικές δομές κυβερνητικής λειτουργίας που στηρίζεται στο πελατειακό κράτος, είναι φυσικό να συναντήσει πολλές αντιστάσεις, να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη, ακόμα και να αποτύχει σε ορισμένες επιλογές. Επίσης, δεν εξηγήθηκε ίσως επαρκώς ότι η διαδικασία του OpenGov δεν είναι μια διαδικασία ΑΣΕΠ, όπου όλα γίνονται με μόρια. Είναι μια δύσκολη πολιτική διαδικασία όπου καταβάλλεται προσπάθεια να συγκερασθεί η αξιοκρατία των τυπικών προσόντων με την ικανότητα κάποιου να ανταποκριθεί στον δύσκολο ρόλο της πολιτικής διοίκησης. Αντίθετα από ό,τι πολλοί πιστεύουν, ο ρόλος αυτός διαφέρει πολύ από την άσκηση διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό εξηγεί και το γιατί, πολλά στελέχη με ιδαίτερα επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, απέτυχαν όταν δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στην πολιτική διοίκηση.

Τι όμως γίνεται σήμερα;

Είναι φανερό ότι επανερχόμαστε στις πρακτικές προ του 2009, όπου οι πολιτικοί συσχετισμοί θα οδηγήσουν στην επιλογή των πολιτικά ισχυρότερων ή αυτών που διαθέτουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας. Και αυτό είναι λυπηρό γιατί η συγκυβέρνηση προσέφερε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να καθιερωθεί οριστικά ένας αξιοκρατικός τρόπος επιλογής των πολιτικών στελεχών της διοίκησης. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζεται από τρία ισχυρά κόμματα, μία ανοιχτή αξιοκρατική διαδικασία θα συναντούσε πολύ λιγότερα εμπόδια από αυτά που συνάντησε η προηγούμενη μονοκομματική κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και διαφορά ψήφων 10% από το δεύτερο κόμμα. Η πιθανή δεξαμενή στελεχών σήμερα θα ήταν σαφώς ευρύτερη και οι δυνατότητες αξιοκρατικών επιλογών περισσότερες αφού περισσότερα από ένα κόμματα θα συμμετείχαν στην διαδικασία επιλογής.

Θα είναι κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Η ΝΔ δικαιολογείται ίσως να επιθυμεί να επανέλθει στις πρακτικές του παρελθόντος, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος που είχε ασκηθεί η εξουσία μέχρι το 2009 από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Δεν δικαιολογείται όμως το ΠΑΣΟΚ που ως μονοκομματική και ισχυρή κυβέρνηση εισήγαγε τον θεσμό του OpenGov και σήμερα θα είχε κάθε λόγο να επιμείνει σε μια βελτιωμένη εφαρμογή του. Ακόμα περισσότερο δεν δικαιολογείται η Δημοκρατική Αριστερά, αφού πάγιο αίτημα της Αριστεράς ήταν να υπάρχουν αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες.

Σημείωση: Κάποιοι ίσως ισχυρισθούν ότι οι διαδικασίες του OpenGov ήταν μακροχρόνιες και με τον τρόπο αυτό καθυστέρησε σημαντικά η στελέχωση του κρατικού μηχανισμού, κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί σήμερα. Σε τεχνικό επίπεδο, αγνοούν ότι η καθυστέρηση το 2009 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε μία πρωτόγνωρη διαδικασία στην εφαρμογή της οποίας, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εμπειρία και, όπως προαναφέρθηκε, οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, ο ισχυρισμός αυτός είναι από μόνος του μία τρανή επιβεβαίωση της νοοτροπίας του κομματισμού και της αναξιοκρατίας. Στηρίζεται στην λογική ότι κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει όλα τα στελέχη που τοποθετούνται με πολιτική επιλογή για να τοποθετήσει "τα δικά της παιδιά" για να "εφαρμόσει την πολιτική της".

Το πλέον ίσως ενθαρρυντικό είναι ότι η "καθυστέρηση" αυτή απέδειξε κάτι που μέχρι τότε ήταν άγνωστο. Ότι η λογική πως τα στελέχη που είχαν τοποθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θα σαμποτάρουν το έργο της νέας κυβέρνησης και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα είναι, σε μεγάλο βαθμό, λανθασμένη και αδικεί πολλά από τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν θέσεις πολιτικής ευθύνης. Η εμπειρία έδειξε ότι πολλοί από αυτούς που έμειναν στις θέσεις τους για σημαντικό χρονικό διάστημα και είχαν τοποθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, εξακολουθούσαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με την ίδια προσπάθεια, ανάλογα βέβαια με τις ικανότητές τους και τα προσόντα τους. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο σήμερα, αφού πολλά από τα στελέχη έχουν επιλεγεί με κριτήρια που διασφαλίζουν την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Τις σκέψεις αυτές τις καταγράφω ως μια μικρή συνεισφορά στην προσπάθεια που απαιτείται για να αλλάξει η χώρα και όχι ως κριτική προς την κυβέρνηση. Βαθειά ριζωμένες νοοτροπίες και πρακτικές δεν αλλάζουν από την μια μέρα στην άλλη. Θα είναι όμως κρίμα να ξαναγυρίσουμε σε πρακτικές που αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές. Ελπίζω ότι τα κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνηση θα επενεξετάσουν την προσέγγισή τους στο θέμα αυτό και δεν θα αρκεστούν σε απλή κατανομή θέσεων με ποσόστωση (όπως φαίνεται ότι συνέβη με τις επιλογές των μελών του υπουργικού συμβουλίου).

ΥΓ. Ενδιαφέρον έχει και η αντιμετώπιση του θέματος το 2009 και σήμερα. Το 2009 κάθε επιλογή περνούσε από ενδελεχή έρευνα
στα ΜΜΕ και υπήρχε έντονη κριτική σε κάθε υποψία "μεροληπτικής" επιλογής. Υπερβολική κριτική που, παραδόξως, οφειλόταν στην διαφάνεια που η νέα διαδικασία καθιέρωνε, δεδομένου του τι γινόταν παλαιότερα. Σήμερα, ελάχιστοι ασχολούνται με την ουσία και οι αμιγώς κομματικές επιλογές που προωθούνται με πλήρη μυστικοπάθεια θεωρούνται απόλυτα φυσιολογικές και δικαιολογημένες. Οι παράξενες παρενέργειες της διαφάνειας...

16 comments:

 1. Το opengov εισήγαγε μία σημαντική καινοτομία στη διαφάνεια, εκεί που ακριβώς πονά ο τόπος. Βέβαια, αυτό αποτελούσε μόνο ένα επίπεδο για τη διαφάνεια. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να το συνεχίσει η νέα κυβέρνηση και αν ήθελε να φανεί καλύτερη μπορούσε να το βελτιώσει κιόλας. Ωστόσο, έχουμε μέσα σε όλα να κάνουμε και μία εγγενή συντηρητική αδυναμία της ΝΔ, που στέκει μακριά από το δημόσιο ηλεκτρονικό χώρο και τον βλέπει μόνο ως διαφημιστικό.

  ReplyDelete
 2. Anonymous11:20 am

  Το opengov ήταν ανάκτορο χτισμένο στην άμμο. Πολυέλαιος σε κοτέτσι! Ο ΓΑΠ έπρεπε αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία να ζητήσει εκκαθάριση του πολιτικού τοπίου με απανωτά δημοψηφίσματα, με νέο Σύνταγμα εγκεκριμένο απ΄ευθείας με δημοψήφισμα και με επανεκλογή του με νέους όρους. Ενώ αντίθετα αυτός, πιθανώς με τη συμβουλή ολιγόψυχων, κοντόφθαλμων για μη πω κάτι άλλο, φρόντισε να μη θίξει ούτε μία (1) διαπλεκόμενη τρίχα - πλην των κάποιων παρανομιών στα ΑΕΙ επί Πανάρετου. Ο ΓΑΠ έχασε μία ιστορική ευκαιρία - και εμείς θα πληρώνουμε για πάντα το τίμημα υπό τον ζυγό ολιγίστων (ανάξιων, κενολόγων, άμυαλων) βολεψάκηδων.

  ReplyDelete
 3. Anonymous8:54 am

  Για ποιά opengov μας λέτε; Για το παρακάτω έχετε να πείτε κάτι; Το κουκουλώσατε; Γιατί;

  Η ιστοσελίδα του Αναπλ. Υπουργού Υγείας όπου και το βιογραφικό του

  http://www.yyka.gov.gr/articles/ministry/hgesia/18-minister

  Εκλέχθηκε Λέκτωρ της Ιατρικής Αθηνών το 1999. Μπράβο στο παλληκάρι που αν και Ορθοπεδικός έγινε ανατόμος!!! Από το έτος 2008 είναι Επίκουρος Καθηγητής (από εξέλιξη)

  Πως άραγε έγινε αυτό; Οταν από το έτος 2000 εκλέγεται συνεχώς Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και ως βουλευτής έχει αναστολή καθηκόντων; Πως μπορεί κάποιος να εξελιχθεί ως μέλος ΔΕΠ, όταν έχει αναστολή καθηκόντων και δεν υπηρετεί στην θέση του; Πως κατάφερε να προκηρύξει την θέση του Επίκουρου Καθηγητή αφού ήταν εκτός ΑΕΙ; Δεν το είδαν αυτό τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής, ο Πρόεδρος της Ιατρικής, και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ; Ο τελευταίος πως πάλι τον διόρισε σε θέση από εξέλιξη, όταν δεν είχε καμία επαφή με το Πανεπιστήμιο;

  Την εκλογή εσείς του κ. Αναπλ. Υπουργού (σήμερα) την ακυρώσατε, αλλά η κ. Διαμαντοπούλου την πήρε πίσω!!!με ατομική γνωμοδότηση ενός Αντιπροέδρου του ΝΣΚ...και όλα πήγαν κατ΄ευχήν.

  Δεν θα μιλήσετε; Ως υπηρέτης Υπουργός τότε του λαού και σήμερα ως Πανεπιστημιακός γιατί σωπάτε; Δεν μοιάζει αυτό με τα ρουσφέτια των πολιτικών;

  Ελπίζω να το αναρτήσετε και να μη το θάψετε μαζί με τα άλλα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous11:48 am

   Δεν το είδαν αυτό τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής,

   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΩΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ.
   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΝ.

   ο Πρόεδρος της Ιατρικής,

   ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ, ΤΩΡΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ.

   ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ? ΤΙ ΣΩΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΤΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ?

   και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ;

   ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΡΑΓΙΑ?

   Ο τελευταίος πως πάλι τον διόρισε σε θέση από εξέλιξη, όταν δεν είχε καμία επαφή με το Πανεπιστήμιο;


   ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟ?
   ΑΦΟΥ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΑΝ
   1. Η ΓΣ ΚΑΙ
   2. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ...

   ΑΡΑ ΑΛΗΘΕΥΕΙ.

   ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ !!!????

   Delete
  2. Anonymous12:59 pm

   Αγαπητέ μου συνομιλητή. Το που είμαι το ξέρω. Του τι κάνει το πολιτικό μας σύστημα με απασχολεί αφού μας κυβερνά. Οσο για το ΕΚΠΑ και τους προύχοντες δεν φταίνε αυτοί που κάνουν λαμογιές. Οι πολιτικοί που τους χρησιμοποιούν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν φταίνε. Πήγε κανείς από αυτούς κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος; Για πειθαρχικό από τον Υπουργό;
   Αρα...το ποιός φταίει είναι προφανές και γι αυτό γράφω και εδώ.

   Delete
 4. Anonymous2:01 pm

  Πήγε κανείς από αυτούς κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος;

  KI AYTO ΣΑΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.

  ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟ ΝΑ ΡΩΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ...

  ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ, ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ.

  ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΒΑΖΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.
  ΟΣΟΙ, ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ? ΟΜΑΔΙΚΟ ΧΑΡΑΚΙΡΙ???

  ReplyDelete
 5. Μου κάνει εντύπωση η κριτική σας. Μήπως είσθε άδικος;

  Απευθύνεσθε στον μόνο ίσως υπουργό που έκανε πράξεις -όχι λόγια- για να καταπολεμήσει τα φαινόμενα αναξιοκρατίας και ευνοιοκρατίας στα πανεπιστήμια. Με μεγάλο προσωπικό κόστος.

  Πιστεύετε ότι η ακύρωση της εκλογής στην οποία αναφέρεσθε ήταν κάτι το εύκολο; Η προσπάθεια για ριζική αντιμετώπιση του νεποτισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας; Η παραπομπή ενός ολόκληρου πρυτανικού συμβουλίου στο πειθαρχικό; Για να αναφέρω μόνο μερικές από τις ενέργειες που έκανα στον τομέα αυτό στον 1.5 χρόνο της θητείας μου.

  Αναρωτηθήκατε γιατί, ενώ η απόφασή μου -και η τεκμηρίωσή της- για ακύρωση της εκλογής στην οποία αναφέρεσθε (μετά από εισήγηση της υπηρεσίας) είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο για διαφάνεια και κρίση από οποιονδήποτε, η γνωμοδότηση με την οποία αναιρέθηκε δεν υπάρχει πουθενά; Εσείς την γνωρίζετε; Αναρωτηθήκατε αν η γνωμοδότηση για την αναίρεση πέρασε από όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας της διοίκησης, όπως πέρασε η αρχική απόφαση ακύρωσης;

  Για όλες τις "δύσκολές" αποφάσεις, αυτές που προανέφερα και άλλες πολλές, έχετε αναλογιστεί πόσες πιέσεις μπορεί να δέχτηκα, ακόμα και εκβιασμούς, για να μην προχωρήσω σε ενέργειες; Τα πρόσωπα -και τις ιδιότητες- όσων προσπάθησαν να με "πείσουν" να σταματήσω;

  Και βέβαια πολλές από τις πράξεις μου μου ανετράπησαν. Τι θα θέλατε όμως να κάνω; Δεν είμαι ο Ρομπέν των δασών. Αλλωστε, δεν είχα τίποτα προσωπικό με κανέναν από όσους εθίγησαν. Ούτε καν τους γνώριζα. Αντίθετα, βασανίστηκα και ανθρώπινα πριν προχωρήσω. Δεν ακυρώνεις χωρίς αγωνία την εκλογή ενός καθηγητή ούτε στέλνεις ελαφρά τη καρδία κάποιον στο πειθαρχικό. Οι ενέργειες μου όμως έγιναν πάντα με γνώμονα την νομιμότητα και το καθήκον μου ως δημοσίου λειτουργού με την τεράστια -όπως την αντιλαμβάνομαι- ευθύνη να ασκώ ουσιαστικά τον έλεγχο νομιμότητας που το σύνταγμα και οι νόμοι έχουν αναθέσει στον υπουργό. Αυτό με έκανε να έχω ήσυχη την συνείδησή ου.

  Θα μου πείτε, γιατί δεν καταγράφω όλα όσαν συνέβησαν σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές; Γιατί δεν αντιδρώ σε κάθε ανατροπή δίκαιων αποφάσεων που έλαβα;
  Απλά, δεν νοιώθω ότι βρίσκομαι σε αντιπαράθεση με κανέναν. Οταν κρίνω ότι χρειάζεται κάποια παρέμβασή μου για την αποκατάσταση της αλήθειας μην αμφιβάλετε ότι θα το κάνω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous10:15 pm

   Αναρωτηθήκατε γιατί, ενώ η απόφασή μου -και η τεκμηρίωσή της- για ακύρωση της εκλογής στην οποία αναφέρεσθε (μετά από εισήγηση της υπηρεσίας) είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο για διαφάνεια και κρίση από οποιονδήποτε, η γνωμοδότηση με την οποία αναιρέθηκε δεν υπάρχει πουθενά;

   MΑ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ Σ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΛΙΓΟ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ. ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 1,5 ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΑΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΣΑΘΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ???? ΑΣΧΕΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣ, ΕΑΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ Ο 1,5 ΑΥΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΗΤΑΝ ΟΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΑΣΥΔΩΣΙΑΣ.


   ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΣΥΔΩΤΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΡΙΜΥΤΕΡΟΙ ...

   Delete
 6. Anonymous10:27 pm

  Η άδικη κριτική (που σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται) δεν έχει επιπτώσεις στους πολιτικούς κ. Πανάρετε. Αντίθετα οι άδικες πράξεις των πολιτικών και των (κάθε φορά) παρατρεχάμενων της εξουσίας έχουν επιπτώσεις σε όλους. Δημιουργούν την λεγόμενη νοοτροπία ή αν θέλετε τα ήθη.

  Με άλλα λόγια η άδικη πράξη δεν αφορά μόνο τον αδικούμενο, αλλά σε όλη την κοινωνία που μαθαίνει και λέει. Μη μιλάς...μη κάνεις κριτική...έχε καλές σχέσεις με τους ΑΠΟ ΠΑΝΩ ...για να κάνεις την δουλειά σου. Έτσι δεν γίνεται και στα Πανεπιστήμιά μας;

  Και το μότο είναι...Ελα ρε αδελφέ...έτσι γίνονται αυτά. Εσύ θα τα αλλάξεις;

  Αρα...το πολιτικό σύστημα δεν είναι για τους πολίτες, αλλά για τους πελάτες. Οταν το καταλάβουμε αυτό όλοι μας κάποια ρήξη πρέπει να γίνει ή και πολλές παραιτήσεις από πολιτικούς που θέλουν να απευθύνονται σε πολίτες και όχι πελάτες.

  Και επειδή αναφέρθηκα σε σας και στην γενναία πράγματι πράξη σας για τον Βουλευτή κ. Σαλμά, δε νομίζετε ότι η δημοσιοποίηση όλων των παραπάνω περιστατικών θα έκανε καλό και θα έβαζε σε σκέψεις και κριτική διάθεση όλους μας; Πως άραγε θα αλλάξουμε νοοτροπία, όταν αυτά δεν δημοσιοποιούνται; Πως θα γίνουν οι ρήξεις; Με τα λόγια, πως να πιστέψω εγώ για παράδειγμα ότι ο κ. Σαλμάς ή η κ. Διαμαντοπούλου είναι υπέρμαχοι της αξιοκρατίας και διαφάνειας; Και ύστερα το opengov μας μάρανε...

  ReplyDelete
 7. Anonymous10:51 pm

  Το open-gov αποδομείται με συνοπτικές διαδικασίες. Το ίδιο συμβαίνει σε ότι αξιόλογο έφερε η κυβέρνηση ΓΑΠ τα προηγούμενα χρόνια (νόμος για τα πανεπιστήμια, νόμος Ραγκούση για την ιθαγένεια, Διαύγεια έπεται κλπ). Αυτά συντελούνται με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.
  Και για την μεν ΔΗΜΑΡ δεν με ενδιαφέρει, είναι απλά αξιολύπητοι που δεν τους άρεσε ο Παπανδρέου ή ο Παπαδήμος και προτιμούν εθνικιστική δεξιά.
  Με το κόμμα όμως που πάλεψε για τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές στον τόπο τα τελευταία δύο χρόνια με τόσο κόστος, το να αναιρεί τη μεταρρυθμιστική του υπόσταση είναι βαρύ κι ασήκωτο.
  Είναι η ώρα να βγείτε με όλα τα στοιχεία σε λεπτομέρειες και να μάθει ο πολίτης ποιοι προσελήφθησαν με το open-gov, σε ποιες θέσεις, με ποιο σκεπτικό, και κυρίως ποιοι πολέμησαν από τότε μέσα από το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση, το open-gov.
  Πρέπει να μάθουμε πώς μεθοδεύτηκε σημείο προς σημείο η αντιμεταρρύθμιση εκ των έσω.
  AMM

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από που ν' αρχίσω και που να τελειώσω...Θα χρειαστεί να γράψω βιβλίο.
   Και αυτό μόνο για το opengov. Η παιδεία; Η υπόλοιπη κυβέρνηση; Η δικαιοσύνη; Τα ΜΜΕ? Οι τράπεζες; (ναι και από αυτές είχα εμπειρίες!). Αναρίθμητα τα καθημερινά περιστατικά.

   Γιατί δεν τα παρατούσα; Ισως δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά ήταν τα μηνύματα που έπαιρνα (στο μπλογκ και το εμαιλ) από ανιδιοτελείς πολίτες (καλή ώρα) που με έκαναν να πιστεύω ότι γι' αυτούς αξίζει να εξακολουθώ την προσπάθεια.

   Delete
  2. Anonymous9:36 am

   Αλήθεια φίλτατε κ. Πανάρετε, η υπόθεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ, για την οποία κάποτε αφιερώσατε πολύτιμο χρόνο στη θητεία σας, ξέρετε σε ποιό συρτάρι βρίσκετε ποιού Υπουργείου;
   Οι θεσμικές λύσεις ακούγονται όμορφα και βάζουν τους κανόνες σε ενάρετες κοινωνίες, όμως η εφαρμοσμένη τέχνη που γνωρίζει ο κάθε πολιτικάντης στο τέλος καθορίζει το μέλλον μας. Για πείτε μας τι συνέβη τότε για το συγκεκριμένο θέμα.
   ΒΠ

   Delete
 8. Αξιόλογη η προσπάθειά σας. Ανήκω σ αυτούς που στήριξαν τις ενέργειές σας αν και βρέθηκα αδικημένος σε μια επιλογή χωρίς δική σας ευθύνη πιστεύω. Στην περίπτωση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας επειδή πρόκειται για άτομο με απύθμενο θράσος πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε να επανέρθει η περίπτωσή του στο προσκήνιο.

  ReplyDelete
 9. Anonymous10:15 am

  Δυστυχώς το καλοστημένο και'δομημένο" άρθρο σας στρεβλώνει την πραγματικότητα.
  Το χειρότερο δεν είναι ότι το εγχείρημα ήταν απλώς "φερετζές¨της απόλυτης ευνοιοκρατίας και του εξουσιαστικού ναρκισσισμού. Ένα μόνο -ανάμεσα σε δεκάδες άλλα- παράδειγμα: Γενικός Γραμματέας Μεταφορών διορίσθηκε ένας θεολόγος (!), παλαιό και γνωστό σε όλους, κομματικό στέλεχος, τη στιγμή που δεκάδες βιογραφικά άξιων ανθρώπων που ήξεραν μεταφορές και είχαν πετυχημένη θητεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων.
  Το χειρότερο είναι ότι σκοτώσατε την ελπίδα για οποιοδήποτε ειλικρινές αντίστοιχο εγχείρημα στο μέλλον.
  Κρείττον σιγάν κ. Πανάρετε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous12:59 pm

   Το γεγονός οτι διορίσθηκε θεολόγος ανθ' υμών, δεν σημαίνει οτι φταίει το opengov - αφού αν αυτό δεν υπήρχε θα γίνονταν πολύ χειρότερα προφανώς. Η ελπίδα δεν σκοτώθηκε από τον Πανάρετο αλλά από τους "Πασόκους" της αρπαχτής, αυτούς που μετακόμισαν μαζικά στον ΣΥΡΙΖΑ, στη ΔΗΜΑΡ και στον Καμμένο μόλις είδαν οτι το σκάφος βυθίζεται (με άλλες λέξεις αφού "μάσα τέλος" από αυτό το μαγαζί, πάμε στο διπλανό). Άς μη μιλήσουμε για τη διαφθορά στους υπαλλήλους, που έπαιζε ο καθένας το δικό του παιχνίδι.... Ας μη πούμε και για τους συνδικαλιστές... Όταν λοιπόν η Κυβέρνηση ΓΑΠ είχε τέτοια στηρίγματα, οτι κατάφερε με συμβατικά μέσα ο Υφυπουργός Πανάρετος ήταν το ελπιδοφόρο φως στα μαύρα σκοτάδια του κομματισμού της αρπαχτής και της βόλεψης! Γι' αυτά, επεσήμανα προηγούμένως [Anonymous 11:20 AM} οτι ο ΓΑΠ έπρεπε να προσφύγει σε "επαναστατική δημοκρατία". Κατά τη γνώμη μου, τότε είχε την αναγκαία λαϊκή υποστήριξη για να ξεβαλτώσει τον τόπο, αφού ο κόσμος είχε αηδιάσει με τις σαχλαμάρες του μικρού Καραμανλή σε αντιπαράθεση με τα έργα του. Θα συμφωνήσω οτι δεν υπάρχει ελπίδα καμία, τώρα δυστυχώς μας μένει μόνο να διολισθαίνουμε στωϊκά προς την πλήρη κατάρρευση!

   Delete
  2. Anonymous12:41 am

   Δυστυχως, αυτη ειναι και η σταση που εντελει καλουμαστε να κρατησουμε και στα ανωτατα εκπαιδευτικα ιδρυματα της πατριδας μας, οπου η αρχη της ησσονος προσπαθειας και ο λαϊκισμος των διδασκοντων προκειμενου να κρατησουν τις θεσεις τους υποβαθμιζοντας τις σπουδες για να καταστησουν τα "ευκολα" τμηματα τους ελκυστικα και επιλεξιμα, εχουν γινει κανονας...

   Delete