Wednesday, November 24, 2010

Διαβούλευση για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων

Αναρτήθηκε σήμερα στην σελίδα της ανοικτής διακυβέρνησης το κείμενο  διαβούλευσης για τον χρόνο υποβολής των μηχανογραφικών των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Το πλήρες κείμενο:


Δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση κείμενο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του χρόνου υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Το Υπουργείο εξετάζει με προσοχή όλες τις πλευρές του ζητήματος και τις γνώμες που διατυπώνονται με αποκλειστικό κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και γι’ αυτό δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση. Για τον λόγο αυτό, δίνει σήμερα στην δημοσιότητα τους λόγους που οδήγησαν στο ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας υποβολής των μηχανογραφικών.

Στην πολιτική, υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται για λόγους ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος που ενδεχομένως μπορούν να θίξουν κάποιες κοινωνικές ομάδες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους και δεν επηρεάζει καμμία άλλη κοινωνική ομάδα. Είναι λοιπόν οι υποψήφιοι και οι οικογένειες τους εκείνοι των οποίων η γνώμη θα έχει καθοριστική σημασία στην λήψη της τελικής απόφασης.

Τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής του χρόνου υποβολής

Η διαδικασία κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου κατά το μήνα Μάρτιο δεν είναι κάτι το καινοφανές. Ισχύει και σήμερα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που το έτος 2010 ήταν περίπου 20.000.  Με αυτούς δεν έχει εμφανιστεί κανένα πρόβλημα. Επίσης, η ειδική κατηγορία των ομογενών,  καταθέτει το  Μηχανογραφικό  Δελτίο  προ της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς πάλι να υπάρχει πρόβλημα.

Επί πλέον, η διαδικασία κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου τον μήνα Μάρτιο ίσχυε και κατά την περίοδο κατά την οποία οι απόφοιτοι  Γενικού Λυκείου διεκδικούσαν την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα των Δεσμών, ενώ συνέχισε να εφαρμόζεται για τους υποψήφιους των ΤΕΕ Β΄ κύκλου, καθ΄ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους μέχρι και φέτος.

Ενδεχόμενη επιλογή του μηνός Μαρτίου για την κατάθεση θα δώσει την δυνατότητα υποβολής για χρονικό διάστημα ενός (1) πλήρους μηνός (1-31 Μαρτίου), ώστε οι υποψήφιοι  να επεξεργάζονται την υποψηφιότητά τους σε Σχολές και  Τμήματα με το σύστημα καταχώρισης να παραμένει ανοικτό καθ΄όλη την διάρκεια του μηνός, μέχρι την τελική υποβολή. Κατά το διάστημα αυτό, οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να διαβουλευθούν με τους καθηγητές και την οικογένειά τους, ώστε η τελική επιλογή σχολών να είναι προϊόν ώριμης απόφασης. Αντιθέτως, σήμερα οι υποψήφιοι συνωθούνται έξω από τις αίθουσες υποβολής σε προκαθορισμένη ημέρα και χρειάζεται να ολοκληρώσουν την διαδικασία σε μικρό χρόνο την ίδια  μέρα, υπό την πίεση δηλαδή του χρόνου, χωρίς να έχουν την δυνατότητα διαβούλευσης  με τους υπευθύνους.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, γίνεται επίσης προσπάθεια, να μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό ηλεκτρονικά και από το σπίτι τους αν το επιθυμούν, ώστε η όποια συνεργασία με τις οικογένειες τους να γίνεται με άνεση χρόνου και όχι υπό πίεση.
Αν ο χρόνος υποβολής μεταφερθεί τον Μάρτιο, μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και η βοήθεια των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η συνεργασία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ και των υπευθύνων καθηγητών Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τους υποψήφιους για τα προγράμματα σπουδών Σχολών και Τμημάτων πριν από την υποβολή των Μηχανογραφικών θα βοηθήσει τους υποψηφίους και τις οικογένειές με  ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια για την καλύτερη επιλογή Τμημάτων.

Τέλος, μια τέτοια ρύθμιση θα είναι χρήσιμη για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους αφού και τα αποτελέσματα μπορεί να εκδοθούν σε συντομότερο χρόνο επιτρέποντας ένα καλύτερο προγραμματισμό για τους υποψηφίους και τις οικογένειες του, τόσο για το καλοκαίρι όσο και για μετά (αναζήτηση π.χ. κατοικίας).

Η υποβολή το Μάρτιο, δηλαδή  κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, θα βοηθήσει στην άμεση επίλυση προβλημάτων γραφειοκρατικής φύσης, από τους υπεύθυνους καταχώρισης που σήμερα ταλαιπωρεί του υποψηφίους.

Επί της ουσίας: Η διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων είναι μια διαγωνιστική διαδικασία για εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές. Η επιτυχία ή μη σε κάποια σχολή εξαρτάται από το κατά πόσον η βαθμολογία που πέτυχε ο υποψήφιος είναι αρκετή για εισαγωγή στην συγκεκριμένη σχολή, με βάση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων που πέτυχαν μεγαλύτερη βαθμολογία. Επομένως, το καλύτερο για τον υποψήφιο είναι να ιεραρχεί τις επιλογές του ανάλογα με τις πραγματικές επιθυμίες του και όχι σύμφωνα με τις βάσεις του προηγουμένου έτους, και να εξαντλεί όλες τις δυνατές επιλογές. Το πού θα εισαχθεί εξαρτάται μεν από την συνολική του απόδοση, αλλά μόνο εν μέρει: εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις των υπολοίπων υποψηφίων. Η γνώση του βαθμού των εξετάσεων πριν από την συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα είχε ενδεχομένως έννοια μόνο σε δύο περιπτώσεις:

1. Αν υπήρχε όριο στον αριθμό των σχολών που μπορούν να δηλωθούν. Σ’ αυτή την περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τον βαθμό του για να αποφασίσει σε ποιό σημείο του φάσματος θα κινηθεί. Όμως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται: οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όλες τις σχολές στα πεδία τους. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία να κάνουν είναι να ιεραρχήσουν όλες τις σχολές με την πραγματική σειρά προτίμησής τους ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν οι επιδόσεις τους και οι βάσεις. Με τον τρόπο αυτό, νομοτελειακά θα επιτύχουν στην υψηλότερη δυνατή επιλογή τους με βάση τις τελικές βαθμολογίες και προτιμήσεις όλων των υποψηφίων. 
2. Αν ο κάθε υποψήφιος γνώριζε τις βαθμολογίες όλων των άλλων υποψηφίων αλλά και την σειρά προτίμησης που προτίθενται εκείνοι να δηλώσουν - πράγμα που είναι, προφανώς, αδύνατον.

Αυτό που αντιθέτως συμβαίνει είναι ότι η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται σήμερα υπό το κράτος των εντυπώσεων και μετέωρων εκτιμήσεων για την διακύμανση των βαθμολογιών, για τις πιθανές προτιμήσεις των υποψηφίων και τελικά για τις βάσεις εισαγωγής. Χρησιμοποιούνται δε συχνά οι βάσεις προηγούμενων ετών για να δίνονται «συμβουλές». Τα στοιχεία αυτά όμως δεν μπορούν και δεν πρέπει να χρησιμεύουν ως συμβουλευτικό στοιχείο επιλογής των υποψηφίων, αφού και οι βαθμολογίες αλλά και οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι ευμετάβλητες και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτες από χρόνο σε χρόνο. Έτσι, καταλήγουν πολλοί, αντί να δηλώνουν την πραγματική σειρά προτίμησής τους, να ακολουθούν λαβυρινθώδεις συμβουλές «ειδικών» που εκ των πραγμάτων αποκλείεται να οδηγήσουν σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.

Υπήρξαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις υποψηφίων, οι οποίοι συμπλήρωσαν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με ορισμένες μόνο σχολές, βασιζόμενοι στα μόρια που συγκέντρωσαν σε συνάρτηση με τις βάσεις παρελθόντων ετών με αποτέλεσμα, αρκετοί από αυτούς να μην εισαχθούν τελικά σε καμμία Σχολή παρά τις υψηλές επιδόσεις τους.  π.χ στις φετινές εξετάσεις,  υποψήφια, με 18010 μόρια  δήλωσε στο μηχανογραφικό της δελτίο δέκα (10) προτιμήσεις (Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας)  βασιζόμενη στις βάσεις του προηγούμενου έτους. Οι δύο τελευταίες προτιμήσεις της ήταν το Τμήμα Βιολογίας της Πάτρας και το Τμήμα Βιολογίας της Κρήτης με δεδομένο ότι οι μονάδες εισαγωγής, σ΄αυτές το προηγούμενο έτος ήταν 18008 και 17835, αντίστοιχα.  Δεν εισήχθη όμως σε καμμία από τις προτιμήσεις της ούτε και στα Τμήματα Βιολογίας όπως ανέμενε, αφού η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε σε 18268 και 18105 αντίστοιχα.

Επίσης, εφέτος, όπως και κάθε χρόνο, υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι μετά την καταχώριση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου ζητούν εναγωνίως την τροποποίησή του, χωρίς να τους επιτρέπεται γεγονός που έχει ως συνέπεια την εισαγωγή υποψηφίων σε σχολές που εν τέλει δεν επιθυμούν.

Ουσιαστικά, το μόνο που μπορεί να επηρεάσει ένας μαθητής με το μηχανογραφικό του είναι να διασφαλίσει ότι θα περάσει κάπου σύμφωνα με την ιεράρχηση των επιλογών του. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός του ελέγχου του και δεν μπορεί να το επηρεάσει με το δικό του μηχανογραφικό (βαθμολογίες και επιλογές άλλων). Επομένως, είναι λάθος το μηχανογραφικό να συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλη λογική πέρα από την ιεράρχηση των επιλογών.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η επιλογή του Μαρτίου, για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, είναι υπέρ των υποψηφίων και μόνον, αφού αφορά άλλωστε το μέλλον των ίδιων των υποψηφίων και όχι τα ΜΜΕ ή εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία των εξετάσεων (π.χ. Φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ή «στατιστικούς αναλυτές των εξετάσεων»).   Πολλοί υποψήφιοι, αλλά και τα ΜΜΕ επηρεάζονται από την γνώμη αυτών των «ειδικών» που έχουν πλέον διαμορφώσει μια νέα και προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα σε εποχή μάλιστα που δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σήμερα «ειδικοί σύμβουλοι» συμπλήρωσης μηχανογραφικών με αμοιβές 100-150 ευρώ ανά συμβουλευόμενο.

Στόχος του Υπουργείου είναι  η αποφυγή ταλαιπωρίας των υποψηφίων στις Επιτροπές Συγκέντρωσης Μηχανογραφικών Δελτίων και το όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους. Η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού είναι για το Υπουργείο Παιδείας καθαρά διαδικαστική. Όποτε και αν γίνει θα ακολουθηθούν τα ίδια βήματα. Αυτό που ενδιαφέρει την πολιτική ηγεσία είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και των οικογενειών τους.

29 comments:

 1. Πρόκειται για μία άποψη που έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι βοηθούσε περισσότερο τους υποψήφιους φοιτητές. Έτσι, οι μαθητές ουσιαστικά θα επιλέξουν αυτό που τους αρέσει και θα αγωνιστούν σκληρότερα για να πετύχουν, χωρίς να "περάσουν" σε μία σχολή που δεν τους αρέσει.

  ReplyDelete
 2. Anonymous1:37 pm

  Οι απόψεις μου που διατυπώθηκαν την Τρίτη 19 Οκτώβριος 2010 07:30 στην ανάρτηση του esos «Με αφορμή τις αλλαγές στο χρόνο συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012»
  [http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9741:me-aformi-tis-allages-sto-xrono-simplirosis-tou-mixanografikou-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritobathmia-ekpaideisi-gia-to-akadimaiko-etos-2011-2012&Itemid=1796]

  βάζουν ένα προβληματισμό στην κατεύθυνση οι διαδικασίες επιλογής σπουδών και επαγγέλματος να είναι ουσιαστικές και στη σωστή παιδαγωγική κατεύθυνση.
  Με την έννοια αυτή η παρέμβαση και επαναφορά της προβληματικής μου μικρή συνεισφορά στην κατεύθυνση ανάδειξης των στοιχείων εκείνων που αναδεικνύουν ότι το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και διαδικασίες παιδαγωγικά έγκυρες και αξιόπιστες και σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι κινείται και η προβληματική και οι θέσεις όσων υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου πριν την έκδοση των βαθμών των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
  Γιώργος Π. Μπουρίτσας
  Υπεύθυνος ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

  ReplyDelete
 3. Anonymous3:44 pm

  Μη ξεχάσετε να υπενθυμίσετε στους υποψήφιους να μη δηλώσουν καμια σχολή απο ΤΕΙ και τη πατήσουν όπως και εμείς. 28 χρόνια κοροϊδίας είναι πολλά κ.Πανάρετε.
  Σιγά μη τους το υπενθυμίσετε όμως. Ποιός καταγράφει τώρα 20% ανεργίας σε τόσους δύσκολους καιρούς με το ΔΝΤ πάνω απο τα κεφάλια μας.

  ReplyDelete
 4. Anonymous11:56 pm

  κ. Υφυπουργέ
  Η πρόταση για την αλλαγή στο Μηχανογραφικό είναι σε σωστή κατεύθυνση. Οι παραδοχές της ανάλυσης σας ωστόσο, όσο και ο στόχος της δεν είναι απολύτως σαφείς όπως περιγράφονται στο κείμενο διαβόύλευσης.
  Έχω γι' αυτό το εξής ερώτημα: Γιατί δεν περιορίζετε τον αριθμό των επιλογών των υποψηφίων τον Μάρτιο (π.χ. 1-2 συναφή γνωστικά αντικείμενα σε όλα τα ΑΕΙ που τα προσφέρουν, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα και για δεύτερο γύρο δηλώσεων για όσες θέσεις έμειναν κενές από τον πρώτο γύρο, το καλοκαίρι); Στις χώρες που έχω υπόψη μου, δεν υπάρχει καμία στην οποία ο αριθμός των επιλογών των υποψηφίων να είναι τόσο μεγάλος όσο στην Ελλάδα ενώ αντίθετα υπάρχει συχνά δεύτερη ευκαρία για τους φοιτητές (π.χ. στην Βρετανία είναι μόνο 6 επιλογές προγραμμάτων σπουδών, δείτε στο www.ucas.ac.uk). Έχετε εξετάσει το ζήτημα αυτό; Έχετε αναλύσει τους λόγους αυτής της διαφοράς της δικής μας χώρας και κυρίως τις συνέπειές της που -επιστημονικά τεκμηριωμένο- εκτείνονται μέχρι και τα ποσοστά εγκατάλειψης και το χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών στα ΑΕΙ; Επιπλέον, μια δεύτερη ευκαιρία (το καλοκαίρι) δεν είναι τεχνικά δύσκολη υπόθεση με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες (επιβεβαιώστε το με ειδικούς της πληροφορικής, καλύτερα εκτός του Υπουργείου σας). Τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη των δύο γύρων με μικρό αριθμό επιλογών (ειδικά στον πρώτο γύρο συμπλήρωσης προτιμήσεων) είναι πολλά για να αναφερθώ εδώ αναλυτικά. Αρκεί πολυ συνοπτικά να πω εδώ ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχύονταν σημαντικά η σημασία της προτίμησης των υποψηφίων έναντι της επίδοσή τους και θα περιορίζονταν σημαντικά η σημασία του "τυχαίου" σε αυτό που είναι το σημαντικό και το ζητούμενο, δηλαδή η τελική εισαγωγή στις σχολές σε σχέση με τις (ούτως ή άλλως ιεραρχημένες προτιμήσεις των υποψηφίων). Έχετε σκεφτεί τα οφέλη αυτά; Αφήνω που θα γίνονταν ευκολότερα αποδεκτές ως αλλαγές από τους υποψηφίους και την κοινωνία κυρίως λόγω της δεύτερης ευκαιρίας. Ευχαριστώ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:09 am

  κ. Υφυπουργέ
  Η πρόταση είναι σε σωστή κατεύθυνση. Οι παραδοχές της ανάλυσή σας ωστόσο, όσο και ο στόχος της αλλαγής δεν είναι απολύτως σαφείς.
  Έχω γι' αυτό το εξής ερώτημα: Γιατί δεν περιορίζετε τον αριθμό των επιλογών των υποψηφίων τον Μάρτιο (π.χ. 1-2 συναφή γνωστικά αντικείμενα σε όλα τα ΑΕΙ που τα προσφέρουν) δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα και για δεύτερο γύρο δηλώσεων για όσες θέσεις έμειναν κενές από τον πρώτο γύρο (το καλοκαίρι); Στις χώρες που έχω υπόψη μου, δεν γνωρίζω άλλη όπου ο αριθμός των επιλογών των υποψηφίων να είναι τόσο μεγάλος όσο στην Ελλάδα; (στη Βρετανία π.χ. είναι μόνο 6 επιλογές προγραμμάτων σπουδών, δείτε www.ucas.ac.uk). Το έχετε κοιτάξει; Έχετε αναλύσει τους λόγους αυτής της διαφοράς και κυρίως τις συνέπειές της που -επιστημονικά τεκμηριωμένο- εκτείνονται μέχρι τα ποσοστά εγκατάλειψης και το χρόνο ολοκλήρωση των σπουδών στα ΑΕΙ; Μια δεύτερη ευκαιρία δεν είναι τεχνικά δύσκολη με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες (ειδικοί της πληροφορικής-εκτός του Υπουργείου σας- μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν). Τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη είναι πολλά για να αναφερθώ εδώ αναλυτικά. Συνοπτικά να πω μόνο ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχύονταν η σημασία της προτίμησης έναντι της επίδοσης σε αυτό που -νομίζω ότι είναι -το τελικό ζητούμενο δηλ. τη σχολή εισαγωγής, ενώ θα μειώνονταν η σημασία του "τυχαίου". Κάτι τέτοιο θα ήταν ουσιαστική αλλαγή με πολλαπλά οφέλη, εκπαιδευτικά και κοινωνικά. Τα έχετε σκεφτεί; Αφήνω που θα γίνονταν ευκολότερα αποδεκτές ως αλλαγές από τος υποψηφίους και την κοινωνία, λόγω και της δεύτερης ευκαιρίας. Ευχαριστώ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ReplyDelete
 6. Anonymous12:42 am

  Να πείτε επίσης στους υποψηφίους της "ενιαίας" τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οτι αν περάσουν σε ΤΕΙ θα πρέπει να αναλογιστούν τα εξής:

  Θα είναι απόφοιτοι ενός πτυχίου που ακαδημαικά θα λογίζεται εως 2ος τίτλος σπουδών και που επαγγελματικά θα αντιμετωπίζονται ως 2η επιστήμονες απο το ίδιο το κράτος.

  Και όλα αυτά θα συμβαίνουν, όχι γιατί συντρέχουν και οι ανάλογες 2ου επιπέδου σπουδές, ουτε επειδή προβλέπεται αυτο θεσμικά και νομικά. Αλλά επειδή οι πολιτικα υπεύθυνοι για την διαχείριση του κράτους δικαίου ατολμούν απεναντι στις Ελίτ των συντεχνειών φοβούμενοι την αντιπαλότητα μαζί τους που θα είχε πολιτικό κόστος.
  Η πολιτική αυτή όμως έχει σταματήσει να αποδίδει καρπούς γιατι ειναι απροκάλυπτη και αδικαιολόγητη και εκτιμώ οτι θα έχει μεγαλυτερο πολιτικό κόστος για την όποια ηγεσία κυβερνα, μεγαλύτερο απο αυτό που πιθανόν να φοβόταν έως σήμερα.

  Ο αφουγκραζόμενος τον παλμό της εποχής,
  Α.Γ

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:48 am

  Κύριε Υφυπουργέ Καλημέρα.Έχω την εντύπωση ότι το υπουργείο εμφανίζεται ανακόλουθο. Παρουσιάζεται σε διαβούλευση ο χρόνος συμπλήρωσης μηχανογραφικού για σχολές που δεν έχουν καθοριστεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα - άρα και ο ρόλος τους στην αγορά /κοινωνία τις σχολές μηχανικών των ΤΕΙ. Την εποχή που έδινα Πανελλήνιας η κατάθεση του μηχανογραφικού γινόταν πριν από τις εξετάσεις. Τότε δεν γνώριζα την κατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα ΤΕΙ -ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΊΑ δηλαδή. Αν είχα τη σημερινή εμπειρία δε θα δήλωνα ποτέ ΤΕΙ.Τα ΤΕΙ λειτούργησαν σαν βάρκα ικανοποίησης κοινωνικών στρωμάτων στην ανάγκη για τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά ενώ σε αρκετά (κυρίως τα κεντρικά) γινόταν και γίνεται πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο εκπαιδευτικό- ακαδημαϊκό, με την αποφοίτηση η βάρκα βούλιάζε και ήσουν στο έλεος κοινωνικού/ επαγγελματικού ρατσισμού/ παραπληροφόρησης που τροφοδοτείται τεχνηέντως από ΜΜΕ -και εσείς το έχετε γευτεί- αλλά και από συντεχνίες ισχυρές πολύ ισχυρές τελικά και μέσα στο κράτος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ο μόνος τρόπος ανάσχεσης των παραπάνω καταστάσεων.Θα επέφεραν και τεράστιες αλλαγές στις προτιμήσεις του Μηχανογραφικού δελτίου. Αυτό φοβούνται όλοι και τα θέματα όπως πάντα καταλήγουν στη "ρημάδα" την (στρεβλή) άκρως "συντεχνιαζόμενη" οικονομία μας Παρά τις δεσμεύσεις - υποσχέσεις και τις παλαιές πλέον δικαιολογίες περί αλλαγής κυβέρνησης ο χρόνος τρέχει και καταδεικνύει το πρόβλημα. Νομίζω ότι το υπουργείο οφείλει μία εξήγηση - καλύτερα όχι με ανακοινώσεις αλλά με πράξεις -σύντομα-Τώρα!
  Πάντα με Εκτίμηση
  -Ένας απόφοιτος που ταλαιπωρείται αλλά ακόμα ελπίζει - μήπως επί ματαίω?

  ReplyDelete
 8. Anonymous9:59 am

  κείμενο από τη πρόσφατη σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ: "Παρά την κατ’ αρχήν θετική διάθεσή των, οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των ΤΕΙ διεπίστωσαν ότι το κείμενο όχι μόνο δεν εντάσσει τα ΤΕΙ στον Ενιαίο Χώρο της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Πρακτική, αλλά με ρυθμίσεις που προωθούνται σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, θίγονται και υποβαθμίζονται τα ΤΕΙ, τόσο θεσμικά όσο και λειτουργικά. Παράδειγμα οι διορισμοί 300 μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια έναντι ουδενός στα ΤΕΙ. Η αναστολή στην έκδοση αποφάσεων για τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που δίδουν κύρος στα ΤΕΙ, αλλά και στους πτυχιούχους τους, υποβαθμίζει τα ΤΕΙ και δεν τους επιτρέπει να φθάσουν στον στόχο που ο νόμος πλαίσιο ορίζει. Είναι και αυτό ένα αρνητικό σημάδι της συγκεντρωτικής πολιτικής που ασκεί το Υπουργείο Παιδείας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση της χώρας...." κύριε Υφυπουργέ ασκείτε την πολιτική του 300-0 και θέλετε να συμπληρώσουν τα παιδιά μηχανογραφικά?

  ReplyDelete
 9. Anonymous10:24 am

  [Αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις ιδιωτικού καναλιού [25.11.2010- 19:35 ] προβάλλεται εκτενές ρεπορτάζ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλως τυχαία προβάλλονται οι απόψεις του εκπροσώπου των φροντιστηρίων και αμέσως μετά αποσπασματικές απόψεις μαθητών από τις οποίες φαίνεται ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν πως γίνεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο επίλογος της προσπάθειας σε πρώτη φάση να δημιουργηθούν συνθήκες στηριζόμενες σε έωλα ή ψευδή επιχειρήματα για να προσανατολιστεί η κοινή γνώμη στη συνέχιση μιας ολέθριας από παιδαγωγική άποψη διαδικασίας να συμπληρώνεται το μηχανογραφικό μετά την δημοσιοποίηση των βαθμών των μαθητών στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Γιατί αυτό συμφέρει την παραπαιδεία και την επιβίωση των «ειδικών» όπως πολύ εύστοχα σημειώνεται στο προς διαβούλευση κείμενο του ΥΠΔΜΘ.
  Μήπως για όλα αυτά φταίνε και οι «ειδικοί» ΕΠ του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος που περί άλλων στην συντριπτική τους πλειοψηφία τυρβάζουν και οι πρακτικές των στελεχών της εκπαίδευσης
  Μια προσεκτική στατιστική ανάλυση [των 211 αναρτήσεων μέχρι τώρα της δημόσιας διαβούλευσης] των λόγων που οι μαθητές και οι γονείς τους «αντιδρούν» στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου τον Μάρτιο ή σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση των βαθμών οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι επικαλούνται λόγους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  Και εδώ οι ευθύνες των εκαπιδευτικών , των στελεχών των δομών ΣΕΠ είναι μεγάλες και των υπηρεσιών του ΥΠΔΜΘ μεγαλύτερες.
  Μήπως θα ήταν σκόπιμο όλα τα στελέχη ΣΕΠ των δομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επισκεφτούν ΟΛΑ τα λύκεια της χώρας όχι για να επηρεάσουν τις αποφάσεις των μαθητών αναφορικά με τις επιλογές τους αλλά να τους αναλύσουν τι πραγματικά ισχύει προκειμένου να μην ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ τις εσφαλμένες απόψεις τους για λόγους που δεν είναι του παρόντος να συζητηθούν.
  Είμαι βέβαιος [θέλω να πιστεύω] ότι το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό των δομών ΣΕΠ και το μπορεί και το θέλει εκτός και αν ….. Πάντως ΟΛΕΣ οι επιμορφώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα βασίζονται στη θεωρητική προσέγγιση ΟΤΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ και σε αυτές τις επιμορφώσεις ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ συμφωνούσαν και για όλα αυτά το ΥΠΕΠΘ δαπάνησε [σπατάλησε]εκατοντάδες εκατομμύρια ΕΥΡΩ από το ΚΠΣ.
  Ιδού η Ρόδος…. Κάντε κάτι να εφαρμοστούν να αυτονόητα…. Για το καλό των παιδιών μας για το καλό της παιδείας…. Και μην ξεχνάμε ότι Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ πάντα δεν οδηγεί στο επιθυμητό από τα παιδιά αποτέλεσμα. Και τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να το πούμε και στα παιδιά και στους γονείς τους και ΜΕΤΑ αν το αποφασίσουν ας ξανασυμπληρώσουν το ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ όχι τον Ιούλιο ΑΛΛΑ και τον Αύγουστο γιατί όσο πιο αργά τόσο πιο πολύ θα το σκεφτούν και τόσο πιο πολύ θα χαίρονται και οι «ειδικοί» και τα φροντιστήρια.]

  ReplyDelete
 10. Anonymous1:33 pm

  @3:44 μμ - @12:42 πμ - @9:59 πμ
  ο καθένας με το πόνο του για το μηχανογραφικό ο λόγος όχι για τα ΤΕΙ και οι υποψήφιοι θα κάνουν το χρέος τους δεν θα τα δηλώσουν οπως και τις αλλες χρονιες και θα λυθει μονο του το θεμα

  ReplyDelete
 11. Anonymous1:39 pm

  ΓΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

  ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΟΥ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ

  ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΕΞΩ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΟΤΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΙΝΙ ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ

  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

  ΠΟΥ ΤΗΣ ΠΩΛΟΥΝ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ

  ReplyDelete
 12. Anonymous2:11 pm

  Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού πρέπει να γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΤΕ τον Ιούλιο για να μην καταργηθούν οι επιτροπές συμπλήρωσης του μηχανογραφικού οι οποίες αμοίβονται πολύ καλά

  Σημειώνεται ότι στις επιτροπές αυτές συμμετέχει
  Ο ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
  ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΧΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  ΟΛΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΕ

  ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

  ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΚΕΣΥΠ ΚΑΙ ΓΡΑΣΕΠ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΓΙΑΤΙ?

  ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΟΥ ΤΟ ΔΙΚΙΟ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ?

  ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ " στις επιτροπές δύναται να μετέχουν και οι υπέυθυνοι των ΓΡΑΣΕΠ" ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ και όχι μόνο ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΑΝ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ "στις επιτροπές μετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα μέλος που είναι στέλεχος ΣΕΠ"

  ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ
  ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ
  ΟΣΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΜΑ
  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ , ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ "ΕΙΔΙΚΟΙ" ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ..... τι θα κάνουμε χωρίς τους ειδικούς....

  ReplyDelete
 13. Anonymous2:40 pm

  Kύριε Υπουργέ .
  Είμαι πατέρας μαθητή της Γ' Λυκείου και θεωρώ την διαδικασία αυτή ως ένα άνευ λόγου αιφνιδιασμό .
  Δεν γνωρίζω αν εσείς ως πανεπιστημιακός έχετε γνώση της σχολικής πραγματικότητας , αλλά οι παραπάνω αυτοθαυμαζόμενοι κύριοι που ομιλούν περί επαγγελματικού προσανατολισμού η περί της απόφασης των μαθητών να δηλώσουν "αυτό που τους αρέσει" , είναι εκτός τόπου και χρόνου .

  Το σωστό είναι το μηχανογραφικό να αλλάξει μετά τις αλλαγές στα ΑΕΙ και στα λύκεια και τους διάφορους "Καλλικράτηδες" και την μείωση των εισακτέων .

  Παρ' όλα αυτά , αν γιά λειτουργικούς , οικονομικούς η άλλους λόγους , θεωρείτε αυτή την αλλαγή απαραίτητη , δώστε τουλάχιστον στα παιδιά την δυνατότητα να δηλώσουν 3 πεδία . Γιά παράδειγμα ο μαθητής της θετικής να μπορεί να δηλώσει σχολές από το 3ο και από το 2ο και το 4ο πεδίο , ενώ ο μαθητήτς της τεχνολογικής να μπορεί να δηλώσει το 2ο , το 4ο και το 5ο πεδία .

  Αν επιμένετε στην αλλαγή , κάντε την όσο πιό ανώδυνη γίνεται .

  Επίσης αποφασίστε αν θα έχουν τελικά οι σχολές των ΤΕΙ , επαγγελματικά δικαιώματα , ιδιαίτερα γιά τις σχολές των μηχανικών ΤΕΙ , ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν αν θα σπουδάσουν η αν θα επιχορηγούν τοπικές κοινωνίες , άνευ αντικρίσματος .
  Αλλιώς πέστε μας να τα στείλουμε είτε στο εξωτερικό , όπως έχουν κάνει πάνω από τους μισά μέλη του ΤΕΕ με πτυχίο μετά το 1985 , είτε να τα στείλουμε στο νέο φρούτο που λέγεται κολλέγιο .

  Οι εποχές είναι δύσκολες και οι τυχόν ευθύνες κάποτε θα ζητηθούν από όλους μας .

  ReplyDelete
 14. Κύριε υφυπουργέ,
  Σαν μητέρα και καθηγήτρια που βιώνει από κοντά το άγχος των παιδιών της γ΄ λυκείου θα ήθελα να σας εκφράσω τα εξής:

  1ον: Γιατί να εφαρμοστεί μια τέτοια τροποποίηση στη φετινή γ΄ λυκείου, χωρίς να έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι μαθητές (δηλαδή από την προηγούμενη σχολική χρονιά); Ας τονιστεί ότι οι όποιες αλλαγές εξαγγέλλονται για το εξεταστικό σύστημα και για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν ισχύουν ποτέ για το τρέχον έτος, αλλά το νωρίτερο για την επόμενη σχολική χρονιά...
  2ο: Για πολλούς μαθητές είναι απαραίτητο στοιχείο να ξέρουν τι βαθμούς έχουν πάρει, για να μπορέσουν να επιλέξουν τα σωστά πεδία και τις ανάλογες σχολές. Ανάλογα με το πώς έχουν γράψει στα μαθήματα επιλογής, πχ. της Οικονομικής Θεωρίας, Βιολογίας Γενικής Παιδείας, κτλ. μπορούν να επιλέξουν και το πεδίο εκείνο που τους εξασφαλίζει μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σχολή της επιθυμίας τους.
  Για παράδειγμα ένας μαθητής της θεωρητικής κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ΑΟΘ και Μαθηματικά - Στοιχεία Στατιστικής ως μαθήματα επιλογής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές του 1ου, 2ου,4ου και 5ου πεδίου. Πρέπει, όμως, να επιλέξει μόνο δυο πεδία, πράγμα το οποίο προϋποθέτει ή ότι γνωρίζει τους βαθμούς που έχει γράψει ή ότι ξέρει ακριβώς σε ποια σχολή θέλει να φοιτήσει. Πόσοι όμως το γνωρίζουν αυτό;
  3ο: Πολλοί μαθητές (και είναι οι περισσότεροι) που δεν ξέρουν ακριβώς σε ποια σχολή θέλουν να περάσουν, δεν έχουν την άνεση χρόνου στη διάρκεια των μαθημάτων να ψάξουν, να ενημερωθούν, να μελετήσουν τις σχολές και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας, να επισκεφτούν τους υπεύθυνους στα ΚΕΣΥΠ, επειδή είναι τόσο φορτωμένοι με διάβασμα, φροντιστηριακά μαθήματα....
  4ο: Παράλληλα, οι μαθητές δεν βρίσκονται σε κατάλληλη ψυχική κατάσταση, ώστε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αφού έχουν άλλη προτεραιότητα να τους απασχολεί, το διάβασμα και τις εξετάσεις τους. Όταν, όμως, έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους και μέχρι να βγουν οι βαθμοί τους, μπορούν πιο άνετα και συγκεντρωμένοι να ασχοληθούν με το θέμα.
  5ο: Η διαδικασία επιλογής σχολών και η σειρά τους στο μηχανογραφικό είναι μια διαδικασία δύσκολη και αγχωτική, πόσο μάλιστα όταν γίνεται πριν από τις εξετάσεις. Μάλιστα έτσι οι περισσότεροι μαθητές θα αναγκαστούν να βάλουν στο μηχανογραφικό τους ένα τεράστιο πλήθος σχολών, από τις υψηλόβαθμες έως και πολύ χαμηλόβαθμες, από αυτές που είναι πρώτες προτεραιότητές τους έως και αυτές που είναι πολύ τελευταίες. Πώς θα μπορέσουν – προλάβουν να ενημερωθούν για όλες αυτές;
  6ο: Σίγουρα ένας μαθητής πρέπει να επιλέγει με βάση τα "θέλω" του και όχι με τις μονάδες του και τις προηγούμενες βάσεις των σχολών. Όμως, πόσο έχουν βοηθηθεί οι σημερινοί μαθητές από το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και πόσο αυτό το Εκπαιδευτικό Σύστημα τους επιτρέπει να επιλέξουν τι πραγματικά θέλουν και μπορούν; Όμως, αν ξέρουν τους βαθμούς τους και αν έχουν λίγο περισσότερο χρόνο μακριά από την πίεση του διαβάσματος και των εξετάσεων, τα πράγματα σίγουρα θα είναι πιο εύκολα για αυτούς.

  Κλείνοντας θα θέλαμε να σκύψετε με προσοχή στο θέμα αυτό και να κάνετε ό,τι μπορείτε, για να μην εφαρμοστεί όσο τουλάχιστον διαρκεί τούτο το σύστημα. Ελπίζουμε ότι το νέο σύστημα να είναι πιο αξιοκρατικό, δίκαιο και προπάντων λιγότερο «παράλογο» και ψυχοφθόρο τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές τους.
  Με σεβασμό

  ReplyDelete
 15. Κε Πανάρετε,
  Σας έχω ξαναγράψει για το θέμα τις απόψεις μου και ευχαριστώ που τις αναρτίσατε στο blog σας.
  Βλέπω ότι γράφουν διάφοροι τη γνώμη τους, που δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι για τούτο το σύστημα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δυο πεδία που πρέπει να επιλέξουν οι μαθητές, πράγμα που τονίζω ΔΕΝ γίνεται προτού πάρουν τους βαθμούς τους.
  Μήπως η "διαβούλευση" θα έπρεπε να γίνει με τους ίδους τους μαθητές της γ΄ λυκείου, άμεσα ενδιαφερόμενους;
  Μήπως μια καλή ιδέα θα ήταν να ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ στα Λύκεια και να σας στείλουν οι Διευθύνσεις συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα;
  Έτσι, θα έχετε μια ξεκάθαρη γνώμη για το τι "χρειάζονται" οι μαθητές. "Ακούστε" τη γνώμη τους και την ανάγκη τους. Άλλωστε αυτοί είναι που βιώνουν όλον τον παραλογισμό αυτού του εξεταστικού συστήματος.
  Παρακαλώ απαντήστε μου.

  ReplyDelete
 16. Από τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν έως τώρα στη διαβούλευση για τα μηχανογραφικά δελτία, προέκυψε ότι ένας αριθμός μαθητών επιθυμούν να επιλέξουν τα δυο επιστημονικά πεδία που δικαιούται αφού αποκτήσουν πρώτα γνώση της βαθμολογίας τους. Σχετικά με το επιχείρημα ότι δεσμεύεται η δήλωση τους στην επιλογή δυο επιστημονικών πεδίων υπάρχουν οι παρακάτω λύσεις:
  Α) Ο υποψήφιος να δηλώσει τμήματα ή σχολές που επιθυμεί από όλα τα επιστημονικά πεδία βάση των μαθημάτων που θα εξεταστεί.
  Για παράδειγμα ένας υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης εάν δηλώσει να εξεταστεί ως μάθημα 6ο Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και ως 7ο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει σχολές ή τμήματα του 1ου, 2ου, 4ου και 5ου Επιστημονικού πεδίου. Υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης εάν δηλώσει να εξεταστεί ως 6ο μάθημα Γενικής Παιδείας στη Βιολογία θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει σχολές ή τμήματα του 2ου, 3ου και 4ου Επιστημονικού πεδίου.
  Β) Εφόσον οι δηλώσεις προτιμήσεων των υποψηφίων σε σχολές ή τμήματα στα Επιστημονικά πεδία πραγματοποιηθεί με την προαναφερόμενη πρόταση μπορεί να κληθούν οι υποψήφιοι μετά τη γνωστοποίηση των βαθμολογιών να οριστικοποιήσουν τις επιλογές με ανώτατο αριθμό τμημάτων από τα επιστημονικά πεδία επιλογής τους.

  Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούμε με προσοχή όλα τα επιχειρήματα αλλά και τις αγωνίες που διατυπώνονται, όπως και την παραπάνω. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε την διαβούλευση.

  ReplyDelete
 17. Anonymous3:48 pm

  @2:36 μμ ΝΟΜΙΖΩ ΜΕ ΤΑ "ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ" ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ TΕΛΟΣ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.. ΜΑ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ-ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.
  ΜΟΝΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ή ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ [ΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ , ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ]
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ [ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΦΟΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ] ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΙ.
  ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΑΣ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΑ
  ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ,
  ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ [ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ , ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ]

  ΜΑΛΛΟΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗΣ, ΤΙΝΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ , ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΑ, ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΜΑ ΤΗΣ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ

  ReplyDelete
 18. Anonymous3:55 pm

  "Β) Εφόσον οι δηλώσεις προτιμήσεων των υποψηφίων σε σχολές ή τμήματα στα Επιστημονικά πεδία πραγματοποιηθεί με την προαναφερόμενη πρόταση μπορεί να κληθούν οι υποψήφιοι μετά τη γνωστοποίηση των βαθμολογιών να οριστικοποιήσουν τις επιλογές με ανώτατο αριθμό τμημάτων από τα επιστημονικά πεδία επιλογής τους."

  μετά από όλα αυτά τι νόημα έχι η όποια συζήτηση , τι λογική είναι αυτή που άρχισε να αναπτυσσεται

  μετά από όλα αυτά για να είναιόλοι ευχαριστημενοι και για να την σπάσουμε στου φροντιστές
  να μια αναρχική πρόταση

  το μηχανογραφικό συμπληρώνεται μετά την έκδοση των αποτελσμάτων και ο υποψηφιος σε όποια μαθήματα και αν έχει εξετασθεί δηλώνει όποια σχολή θέλει από όλα τα επιστημονικά πεδία εκτός από το πέμπτο που θα πρεέπει να έχει εξετασθεί και στο ΑΟΘ !!!!!!!!!

  ReplyDelete
 19. Anonymous4:12 pm

  καλή ιδέα η πρόταση για διεξαγωγή ψηφοφορίας
  ναι... ναι... να .... ψηφίσουμε και τα παιδιά και οι καθηγητές ξεχωριστά...
  ... να κληθούν και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων να κάνουν προεκλογικό αγώνα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

  …. Ναι όπως γίνονται οι εκλογές για τα δεκαπενταμελή και τις καταλήψεις

  ...αχ μακαριστέ χριστόδουλε πόσο δίκιο είχες με τις ψηφοφορίες για την αναγραφή του θρησκεύματος

  ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΜΕ ΑΓΧΟΣ ή ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ , ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ … ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ , ΤΟΥΣ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ , ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΚΕΨΗ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ

  ReplyDelete
 20. Είναι γνωστό από τη γνωσιακή επιστήμη ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στους ανθρώπους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πλήθος των επιλογών που έχουν. Ένας μαθητής θα ιεραρχήσει πολύ διαφορετικά τις επιλογές του αν έχει να διαλέξει μεταξύ 10 ή 100 ή 1000 τμημάτων. Ψυχολογικά πειράματα έχουν δείξει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιλογών τόσο δυσκολεύει η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν μάλιστα ο αριθμός των επιλογών είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά ο εγκέφαλος, οι άνθρωποι συχνά παραιτούνται ή αναβάλουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επομένως, στο θέμα της κατάθεσης του μηχανογραφικού, είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να καταφέρει να ελαχιστοποιήσει τις επιλογές του ώστε να πάρει τις αποφάσεις του ευκολότερα. Για τους μαθητές που γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν να σπουδάσουν δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πότε ακριβώς θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό διότι το πλήθος των επιλογών τους δε διαφοροποιείται σημαντικά πριν και μετά τις εξετάσεις. Για τους μαθητές όμως που δεν έχουν σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό, το πλήθος των επιλογών τους πριν τις εξετάσεις είναι τεράστιο (το σύνολο των τμημάτων των τομέων που ανήκουν), ενώ μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους περιορίζεται σημαντικά και τους βοηθάει να πάρουν τις αποφάσεις τους ευκολότερα. Δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν προσφέρει στους μαθητές έναν ικανοποιητικό επαγγελματικό προσανατολισμό, οφείλουμε τουλάχιστον να τους δώσουμε το δικαίωμα να πάρουν τις αποφάσεις τους τη στιγμή που αυτοί νιώθουν πιο έτοιμοι. Επομένως, μια καλή εναλλακτική λύση θα ήταν να επιτρέπεται η υποβολή των μηχανογραφικών για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα κυμαίνεται τόσο πριν όσο και μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Γιατί όχι από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο? Και ο κάθε μαθητής θα επιλέγει μόνος του τη στιγμή που αυτός θεωρεί καταλληλότερη. Με τον τρόπο αυτό παύει να υπάρχει το τεχνητό δίλημμα "πριν ή μετά" και, επιπλέον, κατανέμεται πολύ καλύτερα ο φόρτος εργασίας του υπουργείου και των εκπαιδευτικών μονάδων.

  ReplyDelete
 21. Anonymous1:36 am

  "Ψυχολογικά πειράματα έχουν δείξει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιλογών τόσο δυσκολεύει η διαδικασία λήψης αποφάσεων."

  δεν είναι πάντα οι επιστημονικοφανείς προσεγγίσεις σύμφωνες με συμπεράσματα που έχουν προαποφασιστεί η μέθοδος για την υποστήριξη των απόψεών μας

  ΔΗΛΑΔΗ ΕΑΝ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

  ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΠΕΠΜΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ?[ ....η θεωρία των ορίων]

  Μήπως θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την χρήσιμη πληροφορία και σχετίζονται με την λήψη σωστής απόφασης παραπέμπουν σε μεθοδολογίες που έχουν λύσει εικονικές θεωρήσεις της ψυχολογίας που οδηγούν σε αδιέξοδες αποφάσεις με όλες τις συνεπειες για το μέλλον των παιδιών΄[...]

  ReplyDelete
 22. "Αν η βαθμολογία του υποψηφίου είναι πολύ χαμηλή" το σύνολο των επιλογών του θα τείνει στο μηδέν και η απόφαση για το μηχανογραφικό θα γίνει πολύ ευκολότερη. Η διαδικασία λήψης απόφασης του ιδίου ατόμου θα ήταν πολύ δυσκολότερη αν γινόταν πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Το ότι η απόφαση αυτή δε θα είναι πιθανόν η πιο επιθυμητή για τον υποψήφιο (επειδή δε βασίστηκε σε μια καλή βαθμολογία) δε σημαίνει ότι η απόφαση θα μπορούσε να ήταν καλύτερη αν παίρνοταν πριν τις εξετάσεις. Το αντίθετο μάλιστα, ο υποψήφιος θα είχε αφιερώσει υπερβολικό χρόνο για να κατατάξει πάμπολα τμήματα ενώ το πραγματικό σύνολο των τμημάτων που μπορούσε να στοχεύσει έτεινε στο μηδέν!

  Δε μιλάμε για "ελάχιστη προσπάθεια" αλλά για "βέλτιστη απόφαση". Αν η ελαχιστοποίηση της προσπάθειας οδηγεί σε βελτιστοποίηση της απόφασης τότε σαφώς και θέλουμε τέτοια "προϊόντα".

  "Αν το αποτέλεσμα παραπέμπει σε μία επιλογή" τότε το θέμα της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού σαφώς και έχει λυθεί διότι η απάντηση θα είναι μοναδική. Το "θέμα μας" όμως σαφώς και δεν έχει λυθεί διότι αφορά ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα που δεν έχει να κάνει με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, οπότε μην το χρησιμοποιείς ως επιχείρημα για τη μετάθεση της διαδικασίας συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

  Και στο κάτω κάτω ο στόχος μας δεν είναι τα άκρα της κατανομής (αυτοί που ξέρουν τι ακριβώς θέλουν να σπουδάσουν ή αυτοί που θα γράψουν άσχημα και θα έχουν μηδαμινές επιλογές) αλλά η μεγάλη μάζα των υποψηφίων που δεν έχει κανένα επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά θα πετύχει μια ικανοποιητική βαθμολογία.

  Όσο για την ψυχολογία είναι πειραματική επιστήμη, τις θεωρίες στο συγκεκριμένο θέμα τις λένε αυτοί που βλέπουν το μέλλον των παιδιών με καθαρά οικονομική προσέγγιση.

  ReplyDelete
 23. Anonymous12:08 am

  Κύριε Πανάρετε καλημέρα σας.
  Είμαι μαθήτρια της τρίτης Λυκείου και θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου για την επικείμενη συμπλήρωση του μηχανογραφικού το μήνα Μάρτιο.
  Οφείλω να ομολογήσω πως η πρόταση αυτή όχι μόνο δε με βρίσκει σύμφωνη αλλά με επιβαρύνει με περισσότερο άγχος απ'όσο ήδη έχω λόγω της προετοιμασίας μου για τις εξετάσεις.
  Όλοι αναγνωρίζουν πως ένας νέος της ηλικίας μας είναι αμφίβολο αν γνωρίζει πραγματικά τις κατευθύνσεις που θέλει να ακολουθήσει στη ζωή του,πώς εσείς τον καλείται λοιπόν ακόμα νωρίτερα,τον Μάρτιο,να δηλώσει τις προτιμήσεις του και μάλιστα στην καρδιά της προετοιμασίας,του διαβάσματος και των επαναλήψεών του για τις τελικές εξετάσεις.
  Οι Παννελαδικές εξετάσεις κ.Πανάρετε είναι τελικά η πιο ανταγωνιστική διαδικασία στη ζωή ενός εφήβου.Συνειδητοποιημένοι μαθητές και όχι μόνο,που στοχεύουν να βγουν πρώτοι και κερδισμένοι από αυτόν τον αγώνα δρόμου θα έχουν φοβερό κόστος αν χάσουν έστω και μία βδομάδα το μήνα Μάρτιο από το διάβασμά τους,απασχολούμενοι αυτοί και οι οικογένειές τους από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών.
  Ακόμη σύμφωνα με την άποψή μου οι Παννελαδικές εξετάσεις είναι και μία δοκιμασία χαρακτήρα.Αν εγώ η ίδια δεν καταφέρω να αντεπεξέλθω με κάποια σχετική επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία πώς αργότερα θα καταφέρω να είμαι μία συνεπής φοιτήτρια άκρως απαιτητικών σχολών όπως αυτών του Πολυτεχνείου?Για το λόγο αυτό πιστεύω πως πρέπει πρώτα να δω τα αποτελέσματά μου και μετά να σκεφτώ ποιες σχολές επιθυμώ τελικά.
  Από κει και πέρα υπάρχουν θα έλεγα και "τεχνικοί" λόγοι που απαγορεύουν την πρώιμη συμπλήρωση όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ο υποψήφιος καλείται να δηλώσει σχολές μόνο δύο διαφορετικών πεδίων.Είμαι σίγουρη όμως πως το γεγονός αυτό έχει σχολιαστεί ήδη αρκετά.

  Κύριε Πανάρετε οι απόψεις μου στηρίζονται καθαρά στην προσωπική μου εμπειρία.Αναγνωρίζω ότι υπολείπομαι της γνώσης και της πείρας των συνεργατών σας και των εκπαιδευτικών που έχουν εκφράσει άποψη για το θέμα.Σε μία δημοκρατική όμως Πολιτεία όπως αυτή στην οποία ζούμε οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν τους νέους πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά και με τη συμμετοχή αυτών.Για το λόγο αυτό εγώ και οι συνομήλικοι μου σας ευχαριστώ για τη δημόσια αυτή διαβούλευση και για την παροχή της δυνατότητας να ακουστεί η δική μας φωνή ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης.
  Με εκτίμηση,
  Κατερίνα Α.

  ReplyDelete
 24. Anonymous6:53 am

  Στις δύο πρώτες τάξεις του γυμνάσιου τα παιδιά είναι μικρά και δεν σκέφτονται τίποτε
  Στην Τρίτη τάξη δεν ενδιαφέρονται για τίποτε και έρχονται στο σχολείο για χαβαλέ και για τους βαθμούς.
  Τα παιδιά και οι γονείς τους θέλουν βαθμούς χωρίς αντίκρισμα και επειδή έρχονται για χαβαλέ μετά πηγαίνουν φροντιστήριο για να μάθουν αυτά που δεν έμαθαν κάνοντας χαβαλέ, και κριτικάρουν τους καθηγητές που τους βάζουν βαθμούς ως άχρηστους και ανίκανους
  Και γίναμε χώρα αρίστων που χρίζονται οι άριστοι από «ανίκανους»
  Ακόμα και στη γυμναστική κάνουν φροντιστήριο [πηγαίνουν στα γυμναστήρια , σε ομάδες ποδοσφαίρου, κολύμπι] και μετά δεν έχουν χρόνο όχι μόνο για διάβασμα αλλά για οτιδήποτε άλλο…
  Και πηγαίνουν στο λύκειο , και θεωρούν την Τρίτη λυκείου μακρινή υπόθεση
  Τα δύο πρώτα χρόνια στο λύκειο δεν σκέφτονται τίποτε , δεν ψάχνονται
  Και μη μου πείτε ότι έχουν άγχος
  Αλήθεια έχει γίνει καμιά έρευνα πόσο διαβάζουν οι μαθητές μας που είναι όλοι άριστοι και δεν μένει κανένας στην ίδια τάξη
  Και στην Τρίτη λυκείου τα φοβερά επιχειρήματα
  Έχουν τα παιδιά άγχος
  Διαβάζουν πολύ και δεν μπορούν να βάλουν σε μια σειρά τις σχολές που θέλουν να σπουδάσουν
  Κατά τα άλλα έχουν επιλέξει κατεύθυνση, έχουν επιλέξει φροντιστήριο, διαβάζουν «υποτίθεται ότι διαβάζουν» προετοιμαζόμενοι για τη σχολή που θα αποφασίσουν αφού δώσουν εξετάσεις και αφού πάρουν τη βαθμολογία τους
  Και εμείς οι γονείς συνηγορούμε σε όλη αυτή τη φαρσοκωμωδία.
  Και οι ψυχολόγοι συμβουλεύουν χωρίς να ξέρουν περί τίνος πρόκειται , άρες μάρες κουκουνάρες λένε στο χωρίο μου
  Κύριε υφυπουργέ τι κάθεστε και χολόσκατε
  Αφήστε τα παιδιά να αποφασίσουν όποτε θέλουν , θα έλεγα στις αρχές Σεπτεμβρίου τότε να βγάλετε τους βαθμούς για να μην άγχος στις καλοκιαρινές τους διακοπές, μετά τα μπάνια [όχι του λαού , που δεν έχει μία πια] αλλά των παιδιών οι βαθμοί και οι δηλώσεις των σχολών.
  Καλά θα ήταν να υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να δημοσιοποιούνται οι βάσεις πριν γράψουν τα παιδιά στις πανελλαδικές και πριν δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στο μηχανογραφικο!!!!!!!
  Να κάνουν τα παιδιά τα μπάνια τους πρώτα και μετά να δηλώσουν τι θέλουν να σπουδάσουν
  Κύριε υφυπουργέ αφήστε τα πράγματα όπως έχουν δεν διαβάζετε, δεν βλέπετε ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα και όσο περισσότερο διαρκεί η δημόσια διαβούλευση τόσο θα γελοιοποιείται η κατάσταση από τα «μη επιχειρήματα» που αραδιάζονται καθημερινά
  ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ
  ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΟΤΑΝ ΔΗΛΩΝΑΝ … ΒΕΒΑΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ…..

  ReplyDelete
 25. Anonymous7:19 am

  @4:32 μμ δεν καταλάβαμε τίποτε ή μάλλον καταλάβαμε "Αν η ελαχιστοποίηση της προσπάθειας οδηγεί σε βελτιστοποίηση της απόφασης τότε σαφώς και θέλουμε τέτοια "προϊόντα"."

  ReplyDelete
 26. Anonymous7:31 am

  "Όσο για την ψυχολογία είναι πειραματική επιστήμη, τις θεωρίες στο συγκεκριμένο θέμα τις λένε αυτοί που βλέπουν το μέλλον των παιδιών με καθαρά οικονομική προσέγγιση." για πήγαινεΤΕ να δειτε τι γίνεται στα σχολεία

  ψυχολόγοι που τους στέλνει ο δήμος περνούν από τις τάξεις και λένε στα παιδιά να τους επισκεφτούν αν έχουν ψυχολογικά προβλήματα

  και οι καθηγητές για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο λένε στους γονείς να στείλουν μια δήλωση ότι επιτρέπουν στο διηνεκές στα παιδιά τους να πηγαίνουν στο ψυχολόγο του σχολείου

  και η παράσταση γίνεται σε «αίθουσα» ιατρείο του σχολείου
  και τα παιδιά ή πηγαίνουν γιατί δεν ξέρουν
  ή για να γλιτώσουν το μάθημα

  αλλά το θέμα είναι σοβαρό αν τα παιδιά είναι του γυμνασίου

  αλλά όλα καλά κατά τα άλλα
  και το υπουργείο και οι δήμοι ανακοινώνουν προγράμματα με ψυχολόγους στα σχολεία

  και οι ψυχολόγοι βρίσκουν δουλειά
  και η παιδεία πάει μπροστά

  πραγματικά η ψυχολογία είναι πειραματική επιστήμη

  και η παιδεία από τέτοια πειράματα έχει καταντήσει ένα απέραντο φρενοκομείο που χρειάζεται ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

  ReplyDelete
 27. Anonymous10:57 am

  meta ta sxolia @6:53 πμ, 7:19 πμ,7:31 πμ epitelous uparxoun kai kapoioi pou lene ta suka -suka BRAVO, EPITELOYS KAPOIOI LENE ALH8EIES ME APLA LOGIA!!!!TO AFTONOHTO EINAI KAI EPIKYNDYNO

  ReplyDelete
 28. Anonymous11:10 am

  Κύριε Υφυπουργέ

  Από μαγειρική δεν τα πάμε και πολύ καλά έ? Είμαι σίγουρος ότι αν σας έδιναν να φτιάξετε μια τούρτα, θα αρχίζατε βάζοντας πρώτα το κερασάκι. Αυτο που θέλω να πω είναι οτι αντι να ασχολειθείτε με τις βάσεις του εξεταστικού και γενικά του εκπαιδευτικού συστήματος για να μπορέσουμε επιτέλους να αγαπήσουμε το σχολείο, πετάτε στα μούτρα όλων εμάς των μαθητών μια αλλαγή που 'ίσως' να γίνει και η οποία δεν βελτιώνει καθόλου τα πράγματα. Και δεν νομίζω να είχατε παράπονα πολιτών που να επιθυμούσαν αυτή την αλλαγή πριν την θέσετε προς συζήτηση. Με λίγα λόγια: Πολύ κακό για το τίποτα
  Όλη αυτή η σύγχηση θα έπρεπε να γίνεται για πιο σοβαρά θέματα.

  ReplyDelete
 29. Anonymous11:50 am

  Ολι φτεναι γηα τω ωτι πωλη δαιν αγαπουν τω σχολίο.
  Γεια να αγαπίσουν το σχολύω η μαθυταις κε η καθυγιταις θα πραιπυ να αποφασησουναι οτη η αλλαγαίς γολινοντε απω τα μυκρα κε τα αυτονώιτα
  Κε αινα αφτονώητω ινε και να περνωντε ι αποφάσις λαίφταιρα και να της γουστάρουμαι
  Ωταν το μιχανογραφυκω ση,πλυρόναιτε μαιτά τα απωταιλαίσματα σηνιθος δυλόνομαι χορής να γουστάρουμαι, απώ ανάγκι
  Αινας λώγως που δαιν αγαπάμαι το σχωλίο

  ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ μπόστ
  ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΤΟΣΑΡΚΑΣΤΟΥΜΕ
  ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ
  ΠΑΙΔΙΑ ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ , ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ, ΤΑ ΑΠΛΑ

  ReplyDelete