Sunday, May 09, 2010

Η ομιλία μου στην Βουλή (5/5/10)

Κύριε Πρόεδρε,

 Είναι γνωστό, και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, ότι η χώρα περνά μια πολύ μεγάλη κρίση. Κάνω την επισήμανση αυτή στην αρχή της τοποθέτησής μου για να τονίσω ότι όσοι παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και όσοι παρακολουθούν την ιστορία της εκπαίδευσης γνωρίζουν ότι, διεθνώς, οι μεγαλύτερες τομές στην εκπαίδευση έχουν γίνει αμέσως μετά από μεγάλες κρίσεις. Επίσης, θα γνωρίζουν ότι -και αντίστροφα- πολλές από τις κρίσεις οφείλονται σε προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να πω ότι, πέρα από τις επισημάνσεις που έχουν γίνει για τα προβλήματα στην χώρα μας, είναι γνωστό ότι και σε πολλές χώρες και με πολύ καλά εκπαιδευτικά συστήματα παρατηρούνται προβλήματα, διαφορετικής όμως μορφής.

Ειδικά για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αν διάβασε κανείς τους NEW YORK TIMES πριν από μερικές μέρες, θα έβλεπε ότι ουσιαστικό πρόβλημα αντιμετωπίζει η πολιτεία της Νέας Υόρκης όπου, παρά το ότι η μέχρι σήμερα πρακτική είναι δύο επισκέψεις επιθεωρητού τον χρόνο σε ώρα διδασκαλίας, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πρακτική δεν αποδίδει και προχωρούν σε περισσότερο ουσιαστικές διαδικασίες.

Κατά την γνώμη μου, τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα οφείλονται στην εσωστρέφεια.

Δεν νομίζω να υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο κανείς συναντά όρους όπως αυτούς που συζητάμε σήμερα: μόρια, απόσπαση, μετάθεση ή αριθμό εκλεκτόρων σε εκλεκτορικά σώματα για τα πανεπιστήμια.

Δυστυχώς, πρέπει να κινηθούμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που δεν επιτρέπει τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να μπορεί να προχωρά σε κατευθύνσεις που κινούνται τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς. Ο λόγος είναι ότι έχουν ευτελισθεί ουσιαστικές διαδικασίες όπως η συνέντευξη και δεν έχουν πλέον αξιοπιστία.  Έτσι, αναγκαζόμαστε να ποσοτικοποιούμε όλες τις διαδικασίες.

Και βέβαια, σωστά νομίζω έχει αναφερθεί ότι, όταν οδηγείται κανείς σε μία λογική μορίων, θα υπάρχουν αδικίες. Και υπάρχουν και άλλες αδικίες που έχουν επισημανθεί σε αυτήν την αίθουσα ή άλλες στρεβλές καταστάσεις.

Μπορώ να σας αναφέρω μερικές:

Η βαθμολογία του πτυχίου: Από μελέτες που είχα κάνει πριν από χρόνια, είχα παρατηρήσει ότι σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματα ο μέσος όρος πτυχίου ήταν έξι η επτά, ενώ σε παιδαγωγικά τμήματα ήταν 9 ή 9,50.

Το διδακτορικό. Το διδακτορικό του Χάρβαρντ με το διδακτορικό  - πρέπει να βρω μία χώρα που να μην θίξω κάποιον- του Ισλαμαμπάντ για παράδειγμα, δεν είναι το ίδιο. Παίρνει όμως τα ίδια μόρια ως διδακτορικό. Γιατί τα μόρια είναι ισοπεδωτικά.

Γιατί, όμως, οδηγούμεθα εκεί; Γιατί έχουμε απαξιώσει πρακτικές, οι οποίες είναι προφανώς καταλληλότερες; Είναι αδόκιμο να επιλέγονται δάσκαλοι και καθηγητές χωρίς να έχει συζητήσει κάποιος μαζί τους και να έχει αξιολογήσει την προσωπικότητά τους. Δυστυχώς, η συνέντευξη απαξιώθηκε. Και απαξιώθηκε για λόγους που όλοι γνωρίζουμε.

Θα τεθεί ενδεχομένως το ερώτημα «ωραία, το νομοσχέδιο αυτό λύνει όλα τα προβλήματα;». Δεν το ισχυρίζεται κανείς αυτό. Κάνει, όμως, σημαντικά βήματα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Θα πάρω ένα παράδειγμα. Ο διαγωνισμός των εκπαιδευτικών. Όσοι έχουν διατελέσει Υπουργοί είτε Υφυπουργοί Παιδείας ή όσοι είχαν εμπλακεί με τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, θα θυμούνται ότι κάθε χρόνο διορίζονταν τρεις, πέντε, έξι χιλιάδες εκπαιδευτικοί και ήταν επιτυχία του Υπουργού, δηλαδή αποτέλεσμα της προσωπικής του σχέσης με τον Πρωθυπουργό να εξασφαλίσει έναν μεγαλύτερο αριθμό διορισμών.

Και πώς καθοριζόταν ο αριθμός αυτός; Με τι κριτήρια; Συνήθως ανάλογα με το πλήθος των ενδιαφερομένων για διορισμό στις διάφορες ειδικότητες. Χωρίς καμία απολύτως αντίληψη ή διαδικασία που να προσδιορίζει πραγματικές ανάγκες.

Εγώ θα πω ένα πράγμα, για το οποίο δεν έχω στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσω να βρω. Πόσοι από τους γυμναστές που είναι διορισμένοι, γυμνάζουν - δηλαδή κάνουν γυμναστική σε παιδιά; Πιστεύω ότι, αν όλοι οι γυμναστές που είναι διορισμένοι γύμναζαν μαθητές, θα ήμαστε ο καλύτερα γυμνασμένος λαός. Δεν είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει- νομίζω.

Να πάρω ένα άλλο θέμα, που επίσης εθίγη εδώ. Το θέμα του μέντορα. Έκανε μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο Πρόεδρος ο κ. Πολύδωρας και θα έλεγα το εξής. Στο εξωτερικό αποτελεί μια πάγια πρακτική. Και χρησιμοποιείται ακριβώς η Ελληνική λέξη. Εμείς είχαμε ξεχάσει και την λέξη αλλά και την εφαρμογή της. Χρειάστηκε να έλθει η Υπουργός και η Υφυπουργός, η κ. Διαμαντοπούλου και η κ. Χριστοφιλοπούλου, για να επαναφέρουν μία τόσο σωστή πρακτική. Εμείς, λοιπόν, συζητάμε τώρα εάν ο μέντωρ θα κάνει το άλφα, ή το βήτα. Ο μέντωρ θα κάνει αυτό που κάνει ο μέντωρ.

Πρέπει να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Από όσα πανεπιστήμια πέρασα στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από πόσα χρόνια πείρα είχα, είχα κάποιον δίπλα μου ή συμβούλευα εγώ κάποιον. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι αυτός ο άνθρωπος μου επιβάλλει - ούτε εγώ ποτέ επέβαλα κάτι - και ποτέ δεν ρώτησα ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο ο μέντορας λειτουργεί σε κάθε χώρα και αν θα επηρεάσει την αξιολόγησή μου ή όχι. Υπάρχει η ουσία και υπάρχουν και λεπτομέρειες. Ο νόμος καθορίζει την ουσία.

Επειδή δεν έχω χρόνο, θα κάνω μόνο μια σύντομη  αναφορά στο θέμα των τριών ετών παραμονής στον τόπο πρώτου διορισμού. Θα πω μία εμπειρία μου. Είχα πάει προ μηνών στη Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές είχαν κατάληψη. Τους ζήτησα να μπούμε σε μία αίθουσα και να μιλήσουμε χωρίς κανέναν από τους δασκάλους τους. Ξέρετε ποιο ήταν το θέμα που μου έθιξαν εντονότερα; Ότι αλλάζουν τόσο συχνά οι δάσκαλοί τους, που δεν προλαβαίνουν να τους γνωρίσουν. Όταν κανείς, λοιπόν, αγνοεί αυτό το πράγμα και θεωρεί, ότι απλώς η παρουσία κάποιου εκπαιδευτικού σε σχολείο είναι επαρκής, αγνοεί την ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

47 comments:

 1. Ωραία η ομιλία σας. Λέτε πολλά σωστά. Καλό ωστόσο θα ήταν να μην αναφέρεται το υπουργείο σε συγκεκριμένους κλάδους εκπαιδευτικών ωσάν αυτοί να φταίνε για το αν κάνουν γυμναστική π.χ, ή όχι. Το πόσες ώρες έχουμε οι εκπαιδευτικοί γενικώς και το αν είμαστε υπεράριθμοι ή όχι είναι καθαρά και μόνο θέμα υπουργείου και διοίκησης. Απαξιώστε τους προκατόχους σας, που ήταν και οι υπέυθυνοι και όχι τους συναδέλφους.

  Τώρα στο θέμα του μέντορα. Το παράδειγμα που αναφέρετε σεβαστό, αλλά αφορά άλλον χώρο. Στο Πανεπιστήμιο οι άνθρωποι έχουν μία επιστημονική κατάρτιση και δεν βασίζονται αποκλειστικά στην εμπειρία τους. Αυτό σημαίνει κατευθείαν πως ο μέντορας έχει άλλη προσέγγιση σε αυτό που κάνει, το οποίο είναι κυρίως η καθοδήγηση. Στο σχολείο, όπου δεν έχουμε το ίδιο επιστημονικό πλαίσιο, η εμπειρία του παλαιότερου δεν αρκεί για να παρατηρήσει, να αναλύσει, να επισημάνει και να καθοδηγήσει συναδέλφους πιθανόν νεώτερους, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι και άπειροι. Μην συγκρίνετε την συνεργασία ή την αξιολόγηση σε έναν πανεπιστημιακό χώρο με την συνεργασία ή την αξιολόγηση σε ένα σχολείο. Πρόκειται για ανόμοια πράγματα. Στο Πανεπιστήμιο έχεις ως σημείο αναφοράς την έρευνα και το επιστημονικό έργο, στο σχολείο έχεις ως σημείο αναφοράς την πρακτική και εδώ μπαίνει το υποκειμενικό σε μεγάλο βαθμό. Μην τα μπερδεύουμε.

  ReplyDelete
 2. Quarkonium12:43 pm

  κ.Πανάρετε,

  Προσωπικά μου άρεσε η ομιλία σας και το περιστατικό που περιγράφετε στο τέλος γιατί μου φαίνεται πως αν μιλούσαμε με τους μαθητές και τους φοιτητές -όχι πίσω από κομματικές ταυτοτητες ή άλλες παρατάξεις-θα μαθαίναμε πολλά.
  Ελπίζω πως θα συνοδευτούν και από τα αντίστοιχα έργα και ρήξεις γιατί φοβάμαι πως μέχρι τώρα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
  Καλό αγώνα, καλή διαδρομή.

  ReplyDelete
 3. Η αναφορά μου σε συγκεκριμένο κλάδο εκπαιδευτικών δεν είχε ως στόχο την απαξίωσή του. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Νομίζω ότι υπήρξε παρερμηνεία (το είδα και σε σχόλια σε άλλες ιστοσελίδες). Αλλωστε, με απασχολεί ο εντοπισμός και η μελέτη του γενικού προβλήματος και όχι του επί μέρους.
  Στόχος μου ήταν να αναδείξω τα προβλήματα του προηγούμενου τρόπου διορισμών. Αυτό προκύπτει από το σύνολο της ομιλίας μου.
  Χρησιμοποίησα τους γυμναστές ως παράδειγμα γιατί τα στοιχεία το αναδεικνύουν. Από τους 4106 διορισμένους γυμναστές οι 990 είναι αποσπασμένοι. Οταν το ένα τέταρτο ενός κλάδου εκπαιδευτικών δεν υπηρετεί στο σχολείο, δεν αποτελεί αυτό ένδειξη στρεβλής λειτουργίας του συστήματος; Αν δεν χρησιμοποιηθεί παράδειγμα, πώς θα φανεί το πρόβλημα;
  Για την αποτελεσματικότητα της δουλειάς των γυμναστών ούτε μίλησα ούτε θα μπορούσα να μιλήσω, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αξιολόγηση. Για αλλους κλάδους (π.χ. μαθηματικούς, φιλολόγους, φυσικούς, χημικούς) μπορεί κανείς να πάρει μια εικόνα από τις βαθμολογίες των μαθητών τους στο σχολείο και στις γενικές εξετάσεις και την απόδοσή τους στο πανεπιστήμιο. Για τους γυμναστές αυτό είναι αντικειμενικά ανέφικτο.
  Για τον μέντορα θα επανέλθω γιατί εκτιμώ ότι θα υπάρξουν και άλλα σχόλια.

  ReplyDelete
 4. Anonymous1:14 pm

  Ενδιαφέρουσα ομιλία. Σε όλα. Μπαίνουν ενδιαφέροντα θέματα: (α) η ισοπεδωτική λογική των μορίων (που έχει οδηγήσει σε συλλογή πτυχίων από Πανεπιστήμια του Τρεχαγυρευιστάν αντί σε επιδίωξη αριστείας στις σπουδές), (β) η έλλειψη σχεδιασμού στους διορισμούς (σημαντικότατο, διότι έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα των δαπανών όπου σαν χώρα πατώνουμε), και (γ) η απαλλαγή από συντηρητικές και εσωστρεφείς λογικές με την εισαγωγή δοκιμασμένων μεθόδων αλλού, όπως ο μέντορας. Βλέπετε ήδη από την αντίδραση στο πρώτο σχόλιο, χαρακτηριστικά δείγματα της εσωστρέφειας στην εκπαίδευση που πολύ σωστά εντοπίζετε.

  Σαν μικρή συνεισφορά στην προώθηση δοκιμασμένων και αυτονόητων πρακτικών αλλού, παραπέμπω εδώ - mentoring in teacher education.

  Η ερώτηση είναι πως όλα αυτά θα προχωρήσουν άμεσα. Στην κατάσταση που είναι η χώρα δεν αρκούν πιά οι διαπιστώσεις, χρειάζονται πράξεις!

  ReplyDelete
 5. Η λέξη μεταβατική περίοδος ποιό νόημα έχει;
  Τι σημαίνει για το υπουργείο;
  Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για να υλοποιηθεί η διαβεβαίωση «ότι κανενός δεν θα ανατραπεί η ζωή»;
  Αν ναι, γιατί τόσο καιρό δεν συγκεκριμενοποιήθηκε; Είναι δηλώσεις που έγιναν πάρα πολλές φορές στο διάστημα 7 μηνών.
  Το ότι για τα επόμενα 2 χρόνια εξακολουθεί να ισχύει το σύστημα προσλήψεων έχει κάποια λογική; Ή έγινε μια δουλειά του ποδαριού, ως συνήθως με το υπουργείο, για να ικανοποιηθούν κυρίως οι απαιτήσεις του ΔΝΤ.
  Το υπουργείο έθεσε τρία κύρια θέματα:
  Πρώτον την ύπαρξη πολλών πινάκων που κατά την βούληση του υπουργού μπορούσε να διορίζει.
  Δεύτερον το κριτήριο της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε με μέσο σε αρκετές περιπτώσεις.
  Τρίτον την ύπαρξη αποσπασμένων, πέρα απ’ την κάλυψη αναγκών, ρουσφετολογικά και σε βάρος του προϋπολογισμού.
  Και τα τρία συνδέονται με την βασική παθογένεια του κράτους, την πελατειακή-κομματική τακτική.
  Και για τα τρία υπεύθυνοι είναι και οι εκπαιδευτικοί που πιέζουν αποβλέποντας ατομικά.
  Όμως υπάρχει και μια μερίδα εκπαιδευτικών που δεν συμμετείχαν σε καμιά διαπλοκή.
  Αυτοί που μπήκαν στους πίνακες μέσου του ΑΣΕΠ.
  Για αυτή την κατηγορία και μόνο επιβάλλεται να υπάρξει μεταβατική περίοδος. Αυτή η κατηγορία εκπαιδευτικών δεν ευθύνεται για την κατάσταση. Επένδυσε με κόπο και αγώνα στην προσπάθεια να μπει στην δημόσια εκπαίδευση. Το να διαγραφεί όλο αυτό είναι μια αδικία που μπορεί να διορθωθεί ελάχιστα μετά την διετία, που θα μετρήσουν οι βαθμολογίες των δύο τελευταίων διαγωνισμών.
  Το να έχει, για παράδειγμα, κάποιος πετύχει σε διαδοχικούς διαγωνισμούς και να έχει προσληφθεί αναπληρωτής, υπερπηδώντας ταυτόχρονα τα εμπόδια των ευνοημένων, εγκαταλείποντας την δουλειά του, είναι κάτι που δεν πρέπει να το παραβλέψει το υπουργείο. Είναι τεράστια αδικία να τον βγάλει έξω απ’ την μεταβατική περίοδο. Γιατί απ’ την μια χάνει την δουλειά του μένοντας άνεργος σε μια τόσο κακή συγκυρία στην οικονομία, απ’ την άλλη φορτώνεται ένα πρόβλημα που δεν το προκάλεσε ο ίδιος, ενώ οι πραγματικά υπεύθυνοι ξεφεύγουν κάθε τιμωρίας.
  Είναι ο ορισμός της αδικίας. Οδηγείται σε απόγνωση πληρώνοντας για τα αμαρτήματα άλλων...
  Αυτό είναι κατά την γνώμη μου ένα στοίχημα για την αξία αυτής της μεταρρύθμισης: να μπορέσει να λύσει το ακανθώδες πρόβλημα χωρίς να το παρακάμψει.
  Το να επαναφέρει τους αποσπασμένους που φυγοπονούσαν εκτός σχολείου είναι απολύτως λογικό.
  Όπως επίσης να δημιουργήσει ένα καθεστώς ισονομίας.
  Αλλά δεν μπορεί να αφήσει άνεργους αυτούς που ήταν οι αδικημένοι του προηγούμενου συστήματος και ένας βασικός λόγος για να αλλάξουν τα πράγματα, ώστε να γίνουν απλά το άλλοθι για μια εύκολη λύση. Πρέπει να τους καλύψει με το μεταβατικό. Πρέπει να φροντίσει έστω να τους επαναπροσλάβει ακόμη και αν δεν υπάρχουν σημαντικές ανάγκες. Είναι το κόστος που πρέπει να καταβληθεί, μέρος της ευθύνης που είχε το ίδιο το κράτος, για όλη αυτή την κατάσταση. Ας παρατείνει το μεταβατικό διάστημα δεν ξέρω και εγώ πως...
  Γιατί αν το σύστημα δεν αναλάβει καμιά ευθύνη ή κόστος μην έχουμε αυταπάτες, μετά από λίγο καιρό θα συμβούν τα ίδια και χειρότερα...

  ReplyDelete
 6. Anonymous2:13 pm

  Μόλις επέστρεψα από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής στις Σέρρες.
  Το θέμα του ήταν "Η Πληροφορική στη Εκπαίδευση - Το ψηφιακό σχολείο".
  Δεν υπήρξε ΟΥΤΕ ένας αρμόδιος ή μη που να μπορεσει να μας εξηγήσει τι είναι τελικά το ψηφιακό σχολείο...
  Πώς θα λειτουργήσει; Ποιες δομές θα το υποστηρίξουν; Τί ενοοεί το υπουργείο με την έννοια ψηφιακό σχολείο;
  Γνωρίζει κανείς εκεί πέρα (στο υπουργείο) άραγε;
  Αν ναι, ας μας το πεί!
  Μήπως τελίκα είναι τα 500.000.000 (ναί...8 είναι τα μηδενικά) ευρώ που υπάρχουν διαθέσιμα για να "φαγωθούν";
  Και μετά την αποτυχία του μαθητικού υπολογιστή πάμε στην αποτυχία του διαδραστικού πίνακα;
  Πολύ το φοβάμαι, αλλά η ιστορία θα το δείξει.
  Φροντίστε λοιπόν να συνδέσετε το όνομά σας με αυτό.

  ReplyDelete
 7. @1.14. Ευχαριστώ για το λινκ.

  ReplyDelete
 8. Κ. Πανάρετε,

  εσείς δεν έχετε πρόθεση και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνετε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά γενικότερα, η συνεχής αναφορά στους εκπαιδευτικούς ως παραδείγματα της στρεβλής λειτουργίας του συστήματος,όπως λέτε, έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω απαξίωση του εκπαιδευτικού. Γιατί δεν λέτε για τα ανεπαρκή κτίρια, για τα απαράδεκτα βιβλία, για τα εκτός πραγματικότητας αναλυτικά προγράμματα; Η κοινωνία ακούει συνέχεια για εκπαιδευτικούς που δεν είναι στο σχολείο και αυτό δεν το εκλαμβάνει ως παράδειγμα. Και εκτός από τους 990, οι οποίοι πιθανόν να είναι και αποσπασμένοι σε σχολεία (αποσπασμένος δεν σημαίνει απαραίτητα γραφείο), υπάρχουν και 3000 περίπου που βρίσκονται σε κάθε άκρη της Ελλάδας, κοντά σους μαθητές τους. Σκεφτείτε λίγο πως νιώθουν και αυτοί που υπηρετούν κανονικά. Χωρίς να είμαι γυμνάστρια ενοχλήθηκα κι εγώ να πω την αλήθεια. Γιατί να μιλάμε μόνο για τα στραβά και να μην λέμε και κανένα καλό; Το γεγονός πως δουλεύουμε μέσα σε ένα σύστημα ξεχαρβαλωμένο δεν είναι άξιο επαίνου για το Υπουργείο; Έναν καλό λόγο δεν έχουμε ακούσει από την αρχή της θητείας της νέας ηγεσίας κ. Πανάρετε. Η στρεβλή λειτουργία του συστήματος, όπως λέτε, ξεκινάει από την στραβή εκπαιδευτική πολιτική της κάθε πολιτικής ηγεσίας. Ο εκπαιδευτικός απλά λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν το διαμορφώνει.

  Για τον μέντορα περιμένω κι εγώ να δω την συζήτηση. Ήταν κάτι που είχα προτείνει σε σχόλιο σε μία από τις πρώτες σας αναρτήσεις. Δεν είχα ωστόσο στο μυαλό μου αυτό που σκέφτεται το Υπουργείο (από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον), αν και μου δίνει την εντύπωση πως δεν έχει δοθεί ακόμη σχήμα στον θεσμό αυτό.

  Σας ευχαριστώ για τη απάντηση. Νομίζω πως αυτή η διευκρίνηση που κάνατε ήταν απαραίτητη.

  ReplyDelete
 9. @Ανώνυμος 1.14

  Το σχόλιο μου ήθελε ακριβώς να αναδείξει αυτό που δείχνεις κι εσύ με το link που δίνεις. Πως ο μέντορας πρέπει να έχει κάποιες ικανότητες, πως χρειάζεται κάποια επιπλέον εκπαίδευση και πως η εμπειρία δεν σημαίνει τίποτα για τον σοβαρό ρόλο που καλείται να έχει.

  Εάν εσύ λες εσωστρέφεια το να λαμβάνεις υπόψιν σου τα δεδομένα, το educational context, στο οποίο θα εφαρμόσεις το ο,τιδήποτε, εγώ το λέω λογική.

  ReplyDelete
 10. Anonymous3:48 pm

  κ.Πανάρετε,
  βασικά με λένε Βαγγέλη, αλλά προκειμένου να μου απαντήσεις μπορείς να με αποκαλείς Ελένη.

  Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν κύριε υφυπουργέ:

  1-ποια η χρησιμότητα της διαβούλευσης με το ΣΑΠΕ όταν είναι γνωστό ότι οι Πανεπιστημιακοί θέλουν να μας εξαφανίσουν εμάς των ΤΕΙ;

  2-εσείς προτείνεται μια έκδοση των δικαιωμάτων που εξέδωσε αρχικά ο ΣΑΤΕ την στιγμή που το ΤΕΕ θέλει μια βελτιωμένη έκδοση των Βασιλικών Διαταγμάτων για τα ΤΕΙ. Αυτά τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή για εσάς; Ελπίζω να μην ξαναζήσουμε τις ημέρες Σπηλιωτόπουλου με το άρθρο 18 όπου ξεκίνησε την διαδικασία με μόνο την υπογραφή του υπουργού και η επόμενη εναλλακτική που είχε και πέρασε είναι να έχει δικαίωμα λόγου για τα ΤΕΙ η σάρα, η μάρα και το κακό συναπάντημα.

  3-ποιο το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα εκδοθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ;

  Ελπίζω να απαντήσετε και στους δυο μας.

  ReplyDelete
 11. Anonymous10:43 pm

  Κύριε Πανάρετε η ιδέα του mentor είναι πάρα πολύ καλή όμως οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην Αγγλία όπου εφαρμόστηκε το μέτρο δεν διόριζαν στον αντίστοιχο κλάδο ΠΕ-19 Πληροφορικής άσχετους με το αντικείμενο και χωρίς πτυχία πληροφορικής είτε για ψηφοθηρικούς λόγους είτε για να εξαργυρώνουν επιταγές στην εκεί ΟΛΜΕ.

  http://www.csd.uoc.gr/~speypk/epethrida_site/16month.html

  Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι σε συνδιασμό με την συνολική απαξίωση των μαθημάτων της ειδικότητας από το υπουργείο.

  Αν προχωρήσει αυτό θα δημιουργηθούν αρκετά ενδιαφέρουσες καταστάσεις κυρίως με τους αλεξιπτωτιστές της ειδικότητας. Στο σύνολο τους τα μαθήματα πληροφορικής στο γυμνάσιο/λύκειο/επαλ έχουν ευτελιστεί ώστε να μπορούν να τα διδάσκουν και οι πλέον άσχετοι όμως κάποιοι ακόμα δυσκολεύονται.

  Πως θα σας φαινόταν εσείς ως μαθηματικός να είχατε μέντορα στο σχολείο αρχαιολόγο, γυμναστή ή γεωπόνο; Γιατί όχι αφού απέδειξε το υπουργείο πως με σεμινάρια 300 ωρών κάποιος μπορεί να διδάσκει σε άλλες επιστημονικές ειδικότητες και ας μην τις είχε διδαχθεί στο πανεπιστήμιο ! Και ως παλιότερος θα είχε φυσικά και μεγαλύτερη βαρύτητα η συχνά παντελώς ατεκμηρίωτη άποψη του.

  Ποια πιστεύετε πως θα ήταν τα πορίσματα από τη συσχέτιση μέντορας - εκπαιδευόμενος όταν το γνωσιολογικό περιεχόμενο στο αντικειμένο του εκπαιδευόμενου (και ίσως και το εμπειρικό) να κάνει τη ζυγαριά να γέρνει προς την παράδοξη (βλ. ελληνική) κατεύθυνση;

  Θέλει προσοχή κε Πανάρετε στην επιλογή του ποιος θα είναι ο μέντορας και τι κριτήρια θα πρέπει να πληρεί. Είσαστε στο σωστό δρόμο κατά την άποψη μου αλλά φτιάχτε πρώτα ένα μηχανισμό δείτε πρώτα ποιος (μπορεί να) διδάσκει τι. Οποιος δεν μπορεί να τον στείλετε στην ειδικότητα του...δεν είναι ντροπή !

  ReplyDelete
 12. Μου αρέσει το χιούμορ σου "Βαγγέλη". Ομως έχω απαντήσει στα ερωτήματα αυτά εδώ και καιρό (και στο μπλογκ μου).

  ReplyDelete
 13. NEMESIS11:59 pm

  Δείτε ΦΕΚ 162/07.05.2010 ΥΟΔΔ.
  Εσεις δε λεγατε οτι δε θα ξανααποσπαστούν εκεπιδευτικοί σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ??
  Η κοροιδια δεν εχει ορια πλεον...

  ReplyDelete
 14. Anonymous12:20 am

  κε. Υφυπουργε, ανεξαρτητως με το αν συμφωνω ή οχι με καποιες απο τις αποψεις σας, το βρισκω πραγματικα αξιεπαινο οτι χρησιμοποιειτε αυτο το blog για αμφιδρομη επικοινωνια με το κοινο. Ελπιζω να το συνεχισετε και να δωσετε το παραδειγμα και σε αλλους πολιτικους.

  ReplyDelete
 15. Η ομιλία σας έχει κάποια πολύ θετικά στοιχεία. Νομίζω ότι στο πλαίσιο του πολιτικώς επιτρεπτού στη δεδομένη στιγμή, εκθέσατε στο Κοινοβούλιο μερικές προφανείς και κρίσιμες αλήθειες. Επειδή -ευτυχώς- προσωπικά δε δεσμεύομαι από κάποια δημόσια θέση μου, επιλέγω από τα λόγια σας το εξής πολύ ενδιαφέρον μήνυμα:

  "...οι μεγαλύτερες τομές στην εκπαίδευση έχουν γίνει αμέσως μετά από μεγάλες κρίσεις ... -και αντίστροφα- πολλές από τις κρίσεις οφείλονται σε προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος..."
  "...Δεν νομίζω να υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο κανείς συναντά όρους όπως αυτούς που συζητάμε σήμερα: μόρια, απόσπαση, μετάθεση ή αριθμό εκλεκτόρων σε εκλεκτορικά σώματα για τα πανεπιστήμια. Δυστυχώς, πρέπει να κινηθούμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που δεν επιτρέπει τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να μπορεί να προχωρά σε κατευθύνσεις που κινούνται τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς..."

  Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω, γιατί στα παραπάνω λόγια νιώθω να συμπυκνώνονται πολλές από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο παρόν ιστολόγιο. Αποτελεί ίσως μια μικρή ένδειξη ότι οι έννοιες της ανοικτής διακυβέρνησης και της διαδικτυακής δημοκρατίας δεν είναι πάντοτε επικοινωνιακές φούσκες, ευφυολογήματα ή ευχολόγια.

  Δεύτερον, να σας συγχαρώ, ή τέλος πάντων να επισημάνω την τύχη σας, που δεν είστε ένας από τους παραδοσιακούς, "καθαρόαιμους" πολιτικούς, ενώ έχετε κυβερνητικό πόστο - και φαίνεται να μη διολισθαίνετε προς τον κόσμο τους.

  Τρίτον, επαναφέρω όσα έχω γράψει και στο πρόσφατο παρελθόν στο ιστολόγιό σας. Σε περιόδους έντονης έως βίαιης συστημικής αλλαγής (δυστυχώς τη "νέα μεταπολίτευση" μας την... έκλεψε και "συστηματικοποίησε" ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης), οι διαπιστώσεις του προβλήματος πρέπει να ακολουθούνται από άμεσο μεταρρυθμιστικό έργο.

  Το έργο αυτό το περιμένει ο κόσμος που σκέφτεται και ελπίζει πέρα από τα σύμβολα του συμβατικού πολιτικού και δημοσιογραφικού λόγου. Είναι αυτός ο κόσμος που θέλει να χτίσει την Ελλάδα μετά την κρίση. Είναι αυτός ο κόσμος που αγκάλιασε, συχνά ανεξαρτήτως προηγούμενης πολιτικής καταβολής, το βαθύτερο μήνυμα που περνάει μέσα από αυτό το ιστολόγιο. Είναι ο κόσμος που χρειάζεται νέο πλαίσιο αναφοράς για να δημιουργήσει - και είναι πρόθυμος να θυσιάσει κι από τα "κεκτημένα" αν πρόκειται να συνδράμει έτσι στη διαμόρφωση αυτής της νέας Ελλάδας. Και είναι πολύς αυτός ο κόσμος.

  Όπως ξέρετε καλά κι ο ίδιος, από την εκπαίδευση θα βγει ο οικονομικά ενεργός, πολιτικά ενάρετος πολίτης του 2015, του 2020, του 2025. Και μια πραγματική στροφή στα εκπαιδευτικά πράγματα θα δημιουργήσει θετικές ζυμώσεις στη σοκαρισμένη ελληνική κοινωνία, ήδη από σήμερα. Όσο οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας αυτοπεριορίζονται να κινούνται "μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο", όπως πολύ καλά το θέσατε στην ομιλία σας, ο παραπάνω κόσμος θα αγωνιά και θα απογοητεύεται με ρυθμούς ασύλληπτα ταχύτερους απ' ό,τι σε περιόδους "πολιτικής ειρήνης".

  Και μια τελευταία πολύ προσωπική παρατήρηση που θέλω να μοιραστώ με σας και τους αναγνώστες σας. Πριν λίγες μέρες ήμουν για επαγγελματικούς λόγους στη Γερμανία. Την οδυνηρή εικόνα της Ελλάδας στα γερμανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης (πριν τις ταραχές στους δρόμους της Αθήνας, αλλά βεβαίως και μετά) ελπίζω να μην την ξαναζήσω. Ακόμα κι όταν αφαιρέσεις όλο το επικοινωνιακό και συγκυριακό πολιτικό περίβλημα, η ουσία της περιγραφής της ελληνικής μας πραγματικότητας από τον κόσμο παραμένει ζοφερή και δυστυχώς αληθινή.

  Καλή δύναμη.

  ReplyDelete
 16. Anonymous4:52 am

  Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Ιωάννη Πανάρετε, τι θα γίνει με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. - Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), κοντεύουμε;. Πότε θα εκδοθούν πριν τον Ιούνιο;, ή πριν το τέλος του έτους αυτού του 2010;. Θέλουμε μια απλή απάντηση, δεν ζητάμε πολλά, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που σας απασχολεί, αλλά όπως ο ίδιος είπατε, είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας, και ότι θα έβγαιναν πριν το τέλος του έτους. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε αυτό που έχουμε σπουδάσει, τα χρειαζόμαστε κύριε Υφυπουργέ, έχει 30 χρόνια σχεδόν που μας κοροϊδεύουν. Περιμένουμε κάποια απάντηση και ανταπόκριση, είπατε ότι θα απαντούσατε Κύριε Υφυπουργέ. Περιμένουμε…(σήμερα έχουμε: ‎Δευτέρα, ‎10 Μαΐου ‎2010)…

  Με εκτίμηση,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

  ReplyDelete
 17. Anonymous7:40 am

  Στο ζήτημα των αποσπασμένων γυμναστών, νομίζω ότι η Ελένη (όχι Βαγγέλης) έχει δίκιο. Κρίνοντας από τον αριθμό των αποσπάσεων (μεγάλος) που έχει πάρει η σύζυγος μου (γυμνάστρια στην πρωτοβάθμια), θα έλεγα ότι οι περισσότερες είναι αποσπάσεις σε σχολεία κι όχι άσχετες υπηρεσίες. Ακόμη και σε αστικά κέντρα όπου υπάρχουν αρκετοί υπεράριθμοι, αυτοί γρήγορα απορροφούνται από τα ολοήμερα.
  Στοιχεία για τον αριθμό αποσπασμένων στο γραφείο ή σε άσχετες δραστηριότητες θα ήταν πιο χρήσιμα.

  Στο θέμα της αξιολόγησης του έργου των γυμναστών. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει. Στην πρωτοβάθμια που ζω εκ του σύνεγγυς, υπάρχουν βιβλία και λεπτομερή προγράμματα που καλείται ο/η γυμναστής να καλύψει στο διάστημα του σχολικού έτους (εκμάθηση αθλημάτων, κανόνων, χοροί, μουσικο-κινητική αγωγή κλπ). Κι εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεγάλες, κάποιοι γυμναστές ακολουθούν το πρόγραμμα, κάποιοι όχι. Το παραγόμενο αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικό ή και φτωχό. Κι αυτό μπορεί να κριθεί επίσης.

  Η ιδιαιτερότητα του γυμναστή/γυμνάστριας στην πρωτοβάθμια είναι ότι καλείται να παίξει κατ’ ουσία και το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού. Η γυμναστική στα μικρά παιδιά είναι το κατεξοχήν μάθημα κοινωνικοποίησης, καθώς μέσα από το παιχνίδι (δεν μιλώ μόνο για αθλήματα) το παιδί πρέπει να βοηθηθεί ώστε να ενταχτεί οργανικά σε μία ομάδα. Οι προβληματικές συμπεριφορές, που στο πιο αυστηρά δομημένο περιβάλλον της τάξης είναι ελεγχόμενες, στη διαδικασία του παιχνιδιού γίνονται ιδιαίτερα έντονες και απαιτούν παιδαγωγική ανταπόκριση.
  Τώρα πώς θα μπορούσαν να αξιολογηθούν σωστά τα χαρίσματα του γυμναστή ως παιδαγωγού, είναι ένα ερώτημα.

  Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος στο ολοήμερο σχολείο; Επί ένα ολόκληρο χρόνο ο αναπληρωτής δάσκαλος καλλιτεχνικών στο σχολείο της κόρης μου δεν έκανε ούτε μία εργασία με τα παιδιά!!..Με εξόργισε, ομολογώ.

  Και μετά οι ίδιοι τύποι γυρίζουν και σου λένε, έλα μωρέ parking παιδιών είναι το ολοήμερο.

  Με εκτίμηση,

  Αντώνης

  ReplyDelete
 18. Anonymous8:31 am

  Το θέμα τόσο με τους μέντορες, όσο και με τους συμβούλους Πληροφορικής, είναι ακριβώς όπως το αναφέρει ο 10:43.
  Αυτοί που "χρήστηκαν" με σεμινάρια 300ωρών Πληροφορικοί όντας στην καλύτερη περίπτωση Μαθηματικοί και Φυσικοί και στη χειρότερη Θεολόγοι, Γυμναστές θα συμβουλεύουν επιστήμονες Πληροφορικής;
  Ή μήπως θεωρούνται αυτοδίδακτοι επιστήμονες Πληροφορικής με εμπειρία ετών;;
  Θέλετε κύριε Υφυπουργέ ονοματεπώνυμο πρώην ΠΛΗΝΕΤ και νυν Συμβούλου Πληροφορικής με διδακτορικό στη Θεολογία;;
  Έλεος, πια...
  Αυτά τα γνωρίζετε ή μήπως τα ακούτε πρώτη φορά αγαπητέ Υπουργέ;;
  Η Πληροφορική δεν είναι μόνο δεξιότητες,είναι ολόκληρη επιστήμη που το Υπουργείο Παιδείας την έχει απαξιώσει πλήρως...
  Ειλικρινά, λυπάμαι για το κατήντημα του αντικειμένου που σπούδασα και λατρεύω να διδάσκω ...

  ReplyDelete
 19. Anonymous8:38 am

  Διορθώνω:
  Νυν ΠΛΗΝΕΤ Νομού και παρολίγον σύμβουλος (ευτυχώς) με Διδακτορικό στην Θεολογία (Αποκάλυψη του Ιωάννου-δεν είναι πλάκα...).
  Αυτός ο κύριος τί δουλειά έχει στο ΠΛΗΝΕΤ και τί δουλειά είχε στους πίνακες αξιολόγησης και επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής;
  Τον νομιμοποιούν οι 300 ώρες σεμιναρίου και τα χρόνια υπηρεσίας του;;
  Υπουργέ μου, μια απάντηση, διότι εδώ η λογική χάνεται ... και αρχίζει ο παραλογισμός ...
  Εμείς, δηλαδή, να τα σκίσουμε τα πτυχία μας!!

  ReplyDelete
 20. Η αλήθεια είναι κύριε Υφυπουργέ ότι από τα λεγόμενά σας διεφάνη μια απαξιωτική συμπεριφορά προς τον κλάδο των γυμναστών. Αυτό κατάλαβε και ο κύριος Κουράκης ο οποίος νομίζω γνωρίζει καλά ελληνικά και σας ζήτησε να δώσετε διευκρινίσεις, άσχετα εσείς αν δεν το κάνατε. Και κατά τη γνώμη μου έπρεπε γιατί έστω και μέσα από το μπλογκ "ακούγεστε" σήμερα ειλικρινής. (και κανείς δεν αμφέβαλε γιαυτό άλλωστε μέχρι σήμερα)

  Η αλήθεια επίσης είναι ότι αν εφαρμόζατε την οδηγία από την έκθεση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0415+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL

  ο νεοέλληνας πραγματικά θα είχε άλλη εικόνα σχετικά με το σώμα του. Άλλωστε γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης. Ως στιγμής δεν υπάρχει καμιά μέριμνα, καμιά αναβάθμιση του μαθήματος της Φ.Α. και φυσικά η τρίτη ώρα δεν έχει μπει ποτέ ως βασική προϋπόθεση γι' αυτήν την αναβάθμιση...

  Επίσης, ακόμη και όλοι οι αποσπασμένοι Κ.Φ.Α. να γύριζαν στις θέσεις τους το πρόβλημα με το μάθημα ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ αφού το θέμα είναι ποιοτικό και έχει σχέση με τον τρόπο άσκησης και τη συχνότητά της (μόνον δύο μαθήματα αντί για τρία) μέσα σε έναν μεσόκυκλο και άλλα πολλά...

  Ευχαριστώ για το βήμα

  ReplyDelete
 21. Anonymous1:09 pm

  Διάβασα προσεκτικά τις απόψεις των δύο παραπάνω συναδέλφων. Να σας το βροντοφωνάξω και εγώ μήπως κάποτε το ακούσετε στο υπουργείο:

  Η δημόσια Β'βαθμια εκπαίδευση λυμαίνεται από αλεξιπτωτιστές - μεταλλαγμένους (επιτρέψτε μου την έκφραση) καθηγητές πληροφορικής οι οποίοι για να το πω απλά ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ!.
  Αυτούς σκοπεύετε να βάλετε ως μέντορες των νεώτερων συναδέλφων;
  Που τρέχουν στα ΙΕΚ να ζητιανέψουν καμιά ώρα και βάζουν βύσμα για να μπουν δεύτεροι μπας και χωθεί κανείς με πτυχίο να κάνει το μάθημα; 'Η που πάντα μπαίνουν δεύτεροι σε εργαστήρια ΕΠΑΛ αναζητώντας το σωτήριο βύσμα προϊστάμενο και βάλε που θα τους στείλει σε κανένα ονειρεμένο γυμνάσιο για να αράξουν(δεν έχει πολλές απαιτήσεις το μάθημα εκεί).

  Αναρωτιέμαι λοιπόν ως πολίτης αυτής της χώρας :

  Γιατί δεν μιλάει κανείς? Αυτοί οι άνθρωποι δεν διδάσκουν μόνο τα δικά μου παιδιά, διδάσκουν τα παιδιά ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ποιος θα πλήρωνε κάποιον γυμναστή να κάνει στο παιδί του φροντιστήριο στα μαθηματικά? Γιατί όλοι πληρώνουμε φυσικο-μαθηματικο-χημικο-βιολογικο-φχψ-θεολόγους να διδάσκουν τα παιδιά μας πληροφορική?
  Πόσοι γονείς άραγε αναρωτήθηκαν "τι καθηγητής κάνει μάθημα στο παιδί μου? Έχει τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις?" Ποιος σύλλογος γονέων αντέδρασε?
  Πότε θα καταλάβουν ΟΛΟΙ (υπουργός, υπουργείο, σύμβουλοι, διευθυντές, γονείς και γενικά η κοινωνία), ότι η Πληροφορική ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ, δεν είναι ΧΟΜΠΙ, δεν το μαθαίνεις στο σπίτι σου, ούτε σε 400 ώρες σεμιναρίων. Η Πληροφορική είναι μηχανική, είναι επιστήμη και πρέπει να αποφοιτήσεις από το Πολυτεχνείο ή το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ για να την διδαχθείς όπως γίνεται με όλες τις επιστήμες.

  Ερώτημα που εύλογα θα κάνει κανείς:

  Θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να προστατέψετε τον κλάδο μας από τα λάθη του παρελθόντος;

  Ερώτημα που απασχολεί πολλούς συναδέλφους:

  Αληθεύει η φήμη κε. Υπουργέ πως κανένας σύμβουλος στο υπουργείο σας δεν έχει έστω βασικό πτυχίο πληροφορικής αλλά βαπτίστηκαν πληροφορικοί στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ;

  ReplyDelete
 22. Quarkonium1:14 pm

  @Αντώνη Κεραμίδα,

  Το πρόβλημα νομίζω εντοπίζεται όχι στην αναφορά στους γυμναστές αλλά στη λογική σύνδεση που γίνεται μεταξύ αριθμού γυμναστών και πόσο γυμνασμένοι είμαστε ως λαός. Και εγώ άλλωστε που είχα γυμνάστρια στο σχολείο δεν είχα και δεν έχω γυμνασμένο σώμα γιατί πάντα "λούφαρα" την ώρα της γυμναστικής.
  Άλλωστε και όλοι οι φυσικοί να ήταν στις θέσεις τους πάλι δεν θα ήμασταν ο καλύτερος λαός στη φυσική.
  Νομίζω το θέμα είναι ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν τον αριθμό διορισμών και επιπλέον ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν τον αριθμό αποσπάσεων και τον αριθμό εκπαιδευτικών αδειών;
  Ειδικά για το τελευταίο θέμα έχω και προσωπικές απορίες καθώς δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πληρώνω και μάλιστα με επίδομα καθηγητή φυσικής, γύρω στα 45 για να κάνει μεταπτυχιακό στη θεολογία ή καθηγητή Γερμανικής φιλολογίας γυμνασίου για να κάνει μεταπτυχιακό στην Δογματική. Σκοπεύει κάπου αυτή η επιμόρφωσή τους, θα τους αξιοποιήσει κάπου το ελληνικό δημόσιο;
  Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από τέτοιες περιπτώσεις που νομίζω πως όλοι έχουμε να διηγηθούμε -τα παραπάνω παραδείγματα δεν είναι φανταστικά. Πρέπει στο μέλλον αντίστοιχες άδειες να δίνονται με περισσότερη προσοχή, διαφάνεια και να έχουν μια συγκεκριμένη στόχευση.

  ReplyDelete
 23. Anonymous11:05 pm

  Πόσο χρήσιμο και ειλικρινές που είναι να θιγόμαστε με το παραμικρό...

  Είπε ο Υφυπουργός: "Πόσοι από τους γυμναστές που είναι διορισμένοι, γυμνάζουν - δηλαδή κάνουν γυμναστική σε παιδιά; Πιστεύω ότι, αν όλοι οι γυμναστές που είναι διορισμένοι γύμναζαν μαθητές, θα ήμαστε ο καλύτερα γυμνασμένος λαός. Δεν είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει- νομίζω" και αμέσως ενοχληθήκαμε... Γιατί άραγε;

  Όταν η Διεθνής Διαφάνεια μας κατατάσσει τελευταίους στη διαφθορά σε όλη την Ευρώπη, κανείς δεν ενοχλείται όμως... Όταν μιά σειρά από αξιολογήσεις της ΕΕ μας δείχνουν στον πάτο, πάλι κανείς δεν ενοχλείται... Όταν βλέπουμε εικόνες γύρω μας που δεν μας τιμούν σαν ευρωπαϊκό κράτος, πάλι κανείς δεν ενοχλείται... Με όλα αυτά, άραγε, κανείς δεν αισθάνεται πως έχουμε χρέος να τα διορθώσουμε;

  Μήπως είμαστε υποκριτές τελικά;

  ReplyDelete
 24. Προσωπικά μου άρεσε η τοποθέτηση, αν και θα ήθελα εκτενέστερη αναφορά στην αυτονόητη αναγκαιότητα της αξιολόγησης. Δεν είδα όμως πουθενά να γίνεται λόγος για το όραμα του μελλοντικού τρόπου εισαγωγής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ κι επίσης τίποτα για τη διαθεματικότητα, εργασίες μαθητών, σχολικές εφημερίδες και πολιτιστικές δράσεις σε σχολεία που παράλληλα με τη μείωση της ύλης θα οδηγήσουν στην πολυπόθητη κριτική σκέψη και την αναζήτηση της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά

  ReplyDelete
 25. Quarkonium3:40 am

  χθες το βράδυ προσπάθησα να αφήσω ένα σχόλιο αλλά είναι η δεύτερη φορά που δεν εμφανίζεται. Αναρωτιέμαι αν είναι τεχνικός ο λόγος που δεν δημοσιεύονται. Δεν αισθάνομαι πως αγγίζουν τα όρια της ύβρης ή της ελευθερίας του λόγου και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην εγκρίνονται.

  ReplyDelete
 26. Anonymous5:14 am

  Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Ιωάννη Πανάρετε, και εγώ σήμερα το πρωί άφησα ένα σχόλιο αλλά δεν εμφανίζεται, και κάποιο άλλο σχόλιο μόλις πριν λίγο. Ακριβώς το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ, αν είναι τεχνικός ο λόγος που δεν δημοσιεύονται. Δεν αισθάνομαι πως αγγίζουν τα όρια της ύβρης ή της ελευθερίας του λόγου και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην εγκρίνονται. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν εμφανίζονται;, ευχαριστώ.

  Με εκτίμηση,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

  ReplyDelete
 27. Anonymous5:22 am

  Θεοδώρου Θεόδωρος,ο υφυπουργός είχε πει οτι θα εκδωθούνε τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη,εξάλλου και πληροφορίες από άλλες πηγές λένε οτι θα έχουνε γίνει νόμοι του κράτους πριν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους δηλαδή τον Οκτώβριο,οπότε δεν νομίζω οτι χρειάζεται να ρωτάμε συνέχεια στο blog. Τέλη Μαίου Θα γίνει η συνεδρίαση ΣΑΤΕ-ΣΑΠΕ.

  ReplyDelete
 28. Anonymous6:44 am

  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχολίων (10:43 μμ,1:09 μμ και 8:38 πμ) θα παρακαλούσα τον κ. Πανάρετο να πάρει θέση στο θέμα της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο ΠΕ19 (όπου η πλειοψηφία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών δεν κατέχουν βασικό πτυχίο Πληροφορικής). Το ίδιο συμβαίνει και με αρκετούς Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής. Με ποια στρατηγική, λοιπόν, και ποια πρόσωπα το Υπουργείο θα εφαρμόσει τις δράσεις για το ψηφιακό σχολείο; Επίσης πότε θα ξεκαθαρίσει τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των καθηγητών κλάδου ΠΕ19, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν όλο το αλλοπρόσαλο πληροφοριακό σύστημα των σχολείων; Και όλα αυτά τη στιγμή που το Δημόσιο πληρώνει ένα σωρό γραμματείς (και διάφορους άλλους) οι οποίοι όχι μόνο δεν ασχολούνται (γιατί είναι άσχετοι ή απαξιούν) αλλά ειρωνεύονται κιόλας αυτούς που χειρίζονται τους υπολογιστές. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει είτε να δημιουργηθεί εκ νέου ο ΠΕ19 με όσους διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα είτε να διαλυθεί. Νομίζω κ. Πανάρετε ότι αντιλαμβάνεσθε τη σημασία της πληροφορικής στο σχολείο και πιστεύω (από τα γραφόμενά σας στο site) ότι έχετε την ευθυκρισία και τόλμη να πράξετε το ορθό.

  ReplyDelete
 29. Fazer9:48 am

  Κύριε Θεοδώρου, πράγματι στις ερωτήσεις σας έχει απαντήσει ο κ. Υφυπουργός. Και ότι τον Ιούνιο θα κληθούν στα ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ να πουν τη γνώμη τους και ότι πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους θα έχουν εκδοθεί.
  Δυστυχώς όμως, ο λαλίστατος κ. Υφυπουργός μας (σε ορισμένα θέματα) είναι άκρως φειδωλός στα λόγια του σε κάποια άλλα. Και φυσικά μιλάω για το νέο ΤΕΕ. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να δώσει απάντηση ο κ. Πανάρετος. Και δυστυχώς μέχρι τώρα αποφεύγει συστηματικά να το κάνει, αφήνοντας τα συμπεράσματα σε εμάς. Διότι χωρίς το "ΝΕΟ" ΤΕΕ, εμείς δεν θα εργαστούμε. Όσα ΠΔ με επαγγελματικά δικαιώματα και αν βγουν.
  Κύριε Πανάρετε, δεν αντιτίθεμαι στην σύσταση ενός νέου φορέα πιστοποίησης (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ). Αλλά δεν βλέπω να ξεκαθαρίζεται το τοπίο και πολύ φοβάμαι ότι απλά διώχνετε την ευθύνη από επάνω σας και πετάτε το μπαλάκι (της πρώτης προτεραιότητας για εσάς) σε άλλους...

  ReplyDelete
 30. Mixanikos3:32 pm

  Δεν έχει ούτε δικαιώματα ούτε μελέτες ούτε τίποτε,να πάτε σε ξένη χώρα να πάρετε τα πλήρη δικαιώματα και να κάνετε την δουλειά σας. Η Ελλάδα τελειώσε,υπάρχουνε άλλα πολύ σημαντικότερα προβλήματα για την οικονομία από τα δικαιώματα των ΤΕΙ.

  ReplyDelete
 31. Anonymous1:51 am

  Κε Πανάρετε,
  ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της υποτροφίας Ηράκλειτος για τους υπ. διδάκτορες που περιμένουν εδώ και σχεδόν 13 μήνες και τα οποία η ΓΓ του υπουργείου σας (κα Ορφανού) είχε δηλώσει ότι θα ανακοινωθούν στις 10 Μαϊου, καλό θα ήταν να μην μιλάτε για το επίπεδο των διδακτορικών σπουδών. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι η χώρα θα έχει τους διδάκτορες που επιθυμεί, δηλαδή αυτούς που δουλεύουν σε άσχετες δουλειές και βασίζονται σε ό,τι έχει απομείνει από μισθούς και συντάξεις των γονιών τους, για να κάνουν έρευνα.
  Οπότε, μη φοβάστε ότι θίγετε κάποιους μιλώντας για το Ισλαμαμπαντ, γιατί εκεί νιώθουμε ότι ανήκουμε.
  Με αγανάκτηση
  Μία υποψήφια διδάκτορας

  ReplyDelete
 32. Anonymous2:55 am

  Μπα δε κατάλαβα να παίρνει πλήρη επ. δικαιώματα ο απόφοιτος ΤΕΙ Γερμανίας (λέγε με Fachhochschule http://en.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule)στην Ελλάδα (http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=330106&ct=1&dt=07/05/2010#ixzz0nEBY8i5z) και να μην μπορεί να δουλέψει στοιχειωδώς στην Ελλάδα ο Έλληνας απόφοιτος ΤΕΙ; Ούτε στο Star Trek δεν γίνονται αυτά...

  ReplyDelete
 33. Anonymous4:35 am

  Κύριε Πανάρετε πείτε στο γνωστό "σύμβουλο της πολιτείας" να επιτραπεί η είσοδος και σε άτομα που τελείωσαν Φιλολογικές σχολές μια και οι πληρωμένοι παρατρεχάμενοι τους δεν γνωρίζουν να γράψουν τη λέξη "τελείωσε" σε μια παράγραφο δύο προτάσεων. Αυτό μπορεί να δει κάποιος στα γραπτά του κυρίου mixanikos.

  Με μερικούς τενεκέδες λάδι φαίνεται να μπορείς να κάνεις τα πάντα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εκτός από το να μάθεις σωστά Ελληνικά.

  ReplyDelete
 34. jlian5:04 am

  @Mixanikos

  Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα της Ελλάδας είναι η ανεξέλεγκτη δράση των διαφόρων συντεχνιών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ΤΕΕ. Θα συνιστούσα στους "εκπροσώπους" του να είναι πιο δικριτικοί, αλλά και στους κυβερνώντες, αν θέλουν να προχωρήσουν στον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας να θεσπίσουν κανονισμούς για να λειτουργήσει το ΤΕΕ όπως οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί φορείς και όχι όπως λειτουργεί σήμερα, περίπου σαν μασονική στοά.
  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 35. Anonymous8:27 am

  Mixanikos @ 3:32 μμ

  Σε ξένη χώρα να πάς εσύ που πήρες δίπλωμα 5ετών σπουδών και σε λίγο θα πληρώνεσε με έναν ψωρομισθό των 700ευρώ χωρίς επιδόματα και 13/14ο μισθό.

  Εμείς στην Ελλάδα θα μείνουμε,τόσα χρόνια τα βγάζαμε πέρα και θα τα βγάλουμε και τώρα. Απειλές από νταβατζήδες κρατιστές μιζαδόρους πολεοδομιών μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ κτλπ δεν ανεχόμαστε πλέον,σε λίγο θα τρώτε τα γιαούρτια και τις πέτρες μαζί με τους πολιτικούς,οι αγωγές σε κάθε συκοφάντη θα πέφτουν βροχή.

  Το πόσο σας πονάνε τα κολέγια και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων είναι εμφανές πλέον,δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα,βρίζετε τα ΤΕΙ γιατί μόνο εκεί σας παίρνει να ξεσπάτε,θα έρθει η στιγμή που δεν μπορείτε όμως,πλησιάζει η ώρα σας.

  Τώρα ψάξε με τους συναδέλφους σου να δείτε τι θα εμποδίσετε δικαστικά τους αποφοίτους κολεγίων που θα ζητήσουνε αύξηση μισθών αναδρομικά,εκεί να σας δούμε που θα πηγαίνετε στην πολεοδομία με ψυχολογικά κάθε μέρα.

  ReplyDelete
 36. Anonymous9:19 am

  Κύριε Υπουργέ.

  Δεν φταίνε μόνο οι παλαιότεροι πολιτικοί για το σημερινό κατάντημα της χώρας αλλά και οι συντεχνίες που ως τώρα τους στήριζαν ως γνήσια τέκνα της Δεξιάς. Το αποτέλεσμα ήταν το χάλι που όλοι γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Γκρεμίστε επιτέλους το τερατούργημα του φασιστικού τεχνικού επιμελητηρίου και φτιάξτε ένα φορέα που ταιριάζει σε ένα σοσιαλιστικό κράτος χωρίς διαφθορά και υπόγειες λειτουργίες, χωρίς λασπολόγους σε διατεταγμένες δικτυακές υπηρεσίες.

  Και στην Ιταλία κατάφερε κάποτε το κράτος να διαλύσει τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και να πλήξει την μαφία. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ θα κάνετε κάτι για την Ελλάδα ή αυτό θα περιέχει πολιτικό κόστος και θα πρέπει να το αφήσετε για την επόμενη κυβέρνηση; Μπορείτε κύριε Πανάρετε να ορίσετε την πορεία της Ελλάδας στην εκπαίδευση αλλάζοντας σελίδα προς το φως. Αυτή είναι η Αλλαγή που οραματίστηκε και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ αλλά δεν έζησε δυστυχώς για να την δει.

  ReplyDelete
 37. Anonymous10:10 am

  Θα'θελα να συμπληρωσω στο σχόλιο του Αντωνη που αναρωτιέται ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος στο ολοήμερο σχολείο;
  Εχω αναρωτηθει το ίδιο και θα'θελα, κε Παναρετε, μια απάντηση:
  Στο ολοήμερο που πηγαινουν τα παιδια μου,
  - οι καθηγητες Πληροφορικης δεν διδασκουν, αφηνουν τα παιδια να παιζουν ram kid ή να σερφαρουν στο ιντερνετ.
  - Οι γυμναστες τ'αφηνουν να παιζουν ποδόσφαιρο όσο οι ίδιοι χαλαρωνουν καθισμενοι στη σκια.
  - Οι δασκαλοι της μελετης απλως επιτηρουν, δεν εξηγουν, το πολυ πολυ να γραψουν τις απαντησεις στον πινακα.
  - Και ο διευθυντης του σχολειου μαζι με τον Διευθυντη Πρωτοβαθμιας αποφασιζουν οτι οι ωρες της μελετης δεν θα'ναι οσες οριζει η νομοθεσια αλλα μονο 3 την εβδομαδα γιατι ...ετσι -ειχαμε πολλες ειδικοτητες φετος - με αποτελεσμα τα παιδια που θελουν να μελετησουν, να μην προλαβαινουν...

  Τελικα, ο καθενα κανει ό,τι θελει χωρις να ελέγχεται απο κανεναν?
  Και ο γονιος τι μπορει να κανει? Ποιος τον υποστηριζει?

  Γ.Σ.

  ReplyDelete
 38. Περι συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων- ΤΕΙ5:42 pm

  Παρακολουθώ τις εξελίξεις και τη σχετική φιλολογία αναφορικά με τα σενάρια μείωσης των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την μονομερή συγχώνευση ΤΕΙ σε πανεπιστήμια. Αλήθεια το αντίθετο δεν το έχουν σκεφτεί οι Σύμβουλοι σας???? Υπάρχουν παραδείγματα [ πχ Κοζάνη ΤΕΙ με υποδομές, Πανεπιστήμιο σε αποθήκες !!!!]
  Αναμφίβολα είναι προς την σωστή κατεύθυνση….σαν γενική αρχή.
  Αλλά επιτρέψτε μου την έκφραση «ο διάβολος κρύβεται στις …λεπτομέρειες».
  Επίσης ελπίζω να συμμερίζεστε την άποψη …ότι δεν είναι εποχή για περισσότερη ανασφάλεια σε εργασιακές σχέσεις καθηγητών και διοικητικού προσωπικού αλλά και φοιτητών που δεν γνωρίζουν αν η σχολή τους σε μερικούς μήνες δεν θα υπάρχει.

  Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι χρειάζεται ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ της πολιτικής ηγεσίας αλλά και τον κανόνων της μετάβασης στη νέα κατάσταση.

  Ακούμε για επιτροπές που είτε συγκροτούνται, είτε θα συγκροτηθούν, για προχωρημένες συζητήσεις, κλπ.

  Είμαι βέβαιος ότι συντάσσεστε με την άποψη ότι όλα αυτά απαιτούν ένα οργανωμένο διάλογο προκειμένου να διαμορφωθούν τάσεις / κατευθύνσεις / προοπτικές αλλά και να μην υπάρξουν αδικίες.

  Η πρόσφατη διαδικασία «ανωτατοποίησης» κατέδειξε ότι οι κανόνες ήταν κομμένοι και ραμμένοι έτσι ώστε κερδισμένοι να βγουν οι Διοικούντες και οι συνδικαλιστές [πρόεδροι και ΟΣΕΠ] και χαμένοι οι νεότεροι καθηγητές με συχνά διεθνή παρουσία και επιστημονικό έργο

  Ανάλογα ακούγονται και τώρα !!!!

  Επίσης τι θα γίνει με τους φοιτητές ……??? Συνεχίζουν μέχρι να κλείσει ο τελευταίος την πόρτα ???

  Τι θα γίνει με το διοικητικό προσωπικό και τους ανθρώπους που έγιναν αορίστου χρόνου???

  Επίσης ένα μεγάλο ερώτημα είναι οι υποδομές και το προσωπικό!! Περιττό να σας πω ότι κάποιοι από τώρα οργανώνουν «πλιάτσικο» ορεγόμενοι εξοπλισμούς που δημιούργησαν τα ΤΕΙ την τελευταία 10-ετια. Τι θα γίνει με τα ερευνητικά έργα ΕΕ σε ιδρύματα που συγχωνεύονται ??? Θα υπάρξει ελευθερία επιλογής ιδρύματος υποδοχής σε επίπεδο Προσωπικού??? Ο εξοπλισμός ακολουθεί τον Επιστημονικά υπεύθυνο???

  Αυτά απλά και μόνο για να κατανοήσετε την ΑΓΩΝΙΑ και ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ που κάποιοι δημιουργούν ανεύθυνα. ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ με το κόπο μια ζωής αλλά και το μέλλον μας. Εσείς ως ακαδημαϊκός νομίζω πρέπει να το καταλαβαίνετε περισσότερο από όλους τους κατ’ επάγγελμα πρυτάνεις και προέδρους!!!

  Ως εκ τούτου και εκφράζοντας ίσως ένα από τα πλέον δυναμικά τμήματα της Ελληνικής Ακαδημαϊκής κοινότητας σας παρακαλούμε να ξεκαθαρίσετε όσο το δυνατόν συντομότερα το θέμα του κλεισίματος σχολών και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων- ΤΕΙ. Ειναι κατι που οσο «διαρρέει» μόνο σχέδια …..κακόβουλα εξυπηρετεί.

  Τα πράγματα δεν είναι απλά
  Φιλικά,

  ReplyDelete
 39. Θα βασιστώ σε κάτι που αναφέρθηκε παραπάνω
  1."Αληθεύει η φήμη κε. Υπουργέ πως κανένας σύμβουλος στο υπουργείο σας δεν έχει έστω βασικό πτυχίο πληροφορικής αλλά βαπτίστηκαν πληροφορικοί στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ;"
  ^^ Αυτό είναι φανερό γιατί όποιος έχει βασικές τεχνικές γνώσεις καταλαβαίνει ότι στο υπουργείο ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ βασικά τεχνικά θέματα. Το κακό είναι ότι ενώ έχετε άτομα με γνώσεις στις υπηρεσίες σας,τα αγνοείτε γιατί οι "βαθμοφόροι υπεύθυνοι/σύμβουλοι τεχνολογίας" ΔΕΝ έχουν τις γνώσεις να καταλάβουν τις τους λένε και -προφανώς- σας συμβουλεύουν ΟΤΙ ΝΑ'ΝΑΙ.
  Υπάρχουν άτομα στην εκπαίδευση (δεν είναι όλοι οι πληροφορικοί από σχολές με βάση κάτω από 8 ή παιδιά πανεπιστημιακών) τα οποία έχουν περισσότερες γνώσεις από όλους τους "συμβούλους" σας μαζί. Κάποια στιγμή πρέπει να ρωτήσετε και την γνώμη/συμβουλή τους για αυτά που "αγοράζετε". Πόσα χρήματα χάθηκαν λόγω λανθασμένων επιλογών σας (για τις υποδομές για νέες τεχνολογίες μιλάω πάντα);


  2."Η δημόσια Β'βαθμια εκπαίδευση λυμαίνεται από αλεξιπτωτιστές - μεταλλαγμένους (επιτρέψτε μου την έκφραση) καθηγητές πληροφορικής οι οποίοι για να το πω απλά ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ!. "
  ^^Υπάρχουν τέτοια άτομα αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι το υπουργείο θεωρεί δεδομένο ότι ΟΛΟΙ οι πληροφορικοί ΞΕΡΟΥΝ τα ΠΑΝΤΑ (πχ επίλυση προβλημάτων SQLserver στο eSchool). Το υπουργείο έχει ξοδέψει ΨΙΧΟΥΛΑ για τεχνική εκπαίδευση των πληροφορικών. Θεωρεί ότι ΟΛΟΙ έχουμε τα λεφτά να πάρουμε έναν 2ο υπολογιστή για να πειραματιζόμαστε και να μαθαίνουμε (ερώτηση - ποιος κλάδος στο γυμνάσιο δεν είχε δικαίωμα να αποκτήσει "μαθητικό υπολογιστή" αλλά ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να φτιάχνει βλάβες και να εγκαταστήσει το εκπαιδευτικό λογισμικό ; α,β,γ : ο Πληροφορικός) .
  ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΥΛΙΚΟΥ.

  Η μόνη λύση είναι να πάψουμε να κάνουμε εργασίες με δικά μας έξοδα από "καλή διάθεση" και να κάνουμε την δουλειά για την ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΛΑΒΑΤΕ. Δηλαδή : ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Σημείωση : οτί λέω μπορεί να φαίνεται οργισμένο και μπορεί με λόγια να μπορούν να αντικρουστούν . Το θέμα είναι ότι στην πράξη ότι και να πει κάποιος πολιτικός (που στοχεύει σε ανώτερη θέση μέτα το υπουργέιο παιδείας) αυτά θα συνεχίσουν να ισχύουν.Περιμένω πράξεις όχι λόγια.

  ReplyDelete
 40. Anonymous2:10 am

  Κύριε Υπουργέ.

  Μερικές ακόμα προτάσεις για τον κλάδο μας αφού οι συνάδελφοι παραπάνω έθιξαν κάποια κακώς κείμενα.

  Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ στις ειδικότητες ΠΕ19/20. Με δεδομένη την απώλεια θέσεων τα τελευταία χρόνια οι συνάδελφοι αυτοί θα μπορούσαν να στελεχώσουν άριστα τις υπηρεσίες σας στο Υπουργείο τουλάχιστον όσοι από αυτούς το θέλουν. Θα μπορούσαν και να προσφέρουν την απαραίτητη αρωγή τόσο στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ όσο και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο το οποίο υπολειτουργεί γιατί έχει υποχρηματοδοτηθεί. Αναγνωρίστε επιτέλους τις ανάγκες των σχολείων και ενισχύστε το ΠΣΔ και με δυναμικό και με χρηματοδότηση. Επενδύστε στο ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει με την προσφορά εκπαίδευσης (όχι στο word και το excel!) σε σύγχρονα αντικείμενα.
  Πρέπει να καταλάβετε πως με την υπάρχουσα κατάσταση ΔΕΝ λειτουργούν όπως πρέπει οι σχολικές μονάδες όταν ο εκπ/κος Πληροφορικής πρέπει να κρατάει ένα ή περισσότερα εργαστήρια, να έχει καρτέλες τμημάτων, να έχει όλη τη γραμματεία με τη χαρτούρα και να πρέπει να δουλεύει και το E-school ή/και δεύτερο πρόγραμμα αν στο επιβάλλουν και αυτό όχι σε ένα αλλά σε δύο ή περισσότερα σχολεία για να συμπληρώσουμε ωράριο αφού κάποιοι στο υπουργείο θεωρούν πως πρέπει να οι ώρες να είναι τόσες λίγες και το περιεχόμενο τόσο ελάχιστο ώστε τα παιδιά να μένουν σχεδόν πληροφοριακά αγράμματα.

  Φτιάξατε τόσους θεσμούς αλλά δεν τους στηρίζετε. Γιατί; Αφήσατε να ρημάξει το ΠΣΔ και τόσες άλλες δράσεις που βοηθούν το σχολείο. Μας φτιάχνετε το e-school και μας αναγκάζετε να το τρέξουμε χωρίς εκπαίδευση. 'Εχετε 5-10 συναδέλφους στο υπουργείο να μας στηρίξουν οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για όλα τα σχολεία της χώρας. Εχετε 2-3 ανθρώπους στα ΠΛΗΝΕΤ που δεν έχουμε δει ποτέ!Οταν κάτι χαλάει στο σχολείο εμείς τρέχουμε πάντα από τα τηλέφωνα ως και τις αίθουσες. Ρυθμίστε τα κλιμάκια αρωγής σε τεχνικά θέματα. Βάλτε κάποιους ανά περιφέρεια να μας στηρίξουν στα σχολεία αφού πρώτα τους εκπαιδεύσετε.
  Σε αντίθεση με πολλές ειδικότητες οι συνάδελφοι στον κλάδο μας έχουν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και οι περισσότεροι φέρουν όχι μόνο μεταπτυχιακά αλλά και διδακτορικά τα οποία αποκτήθηκαν στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και Αμερικής. Οι άνθρωποι αυτοί στο εξωτερικό θα ήταν σε θέσεις Manager - όχι μόνο σε ΙΤ - αλλά και σε θέσεις που απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων. Σκέπτεστε να αξιοποιήσετε αυτό το ατού στο μανίκι σας; Καλύψτε τα κενά στις υπηρεσίες σας με μετατάξεις όσων επιθυμούν.

  Αν πάλι η πολιτική σας είναι το να έχετε τους συναδέλφους ως γραμματείς στηρίζοντας τις αποφάσεις σας στο φιλότιμο και στο μεράκι του Έλληνα εκπαιδευτικού τουλάχιστον σταματήστε να μας κοροιδεύετε και καταργήστε όλα τα μαθήματα πληροφορικής αφού δεν χρειάζονται αφού και η άποψη που εξέφρασε η κα Υπουργός είναι πως η δουλειά μας ως τώρα ήταν να μάθουμε τα παιδιά να πατάνε "τα πλήκτρα".

  Η συνολική απαξίωση της ειδικότητας βγήκε σε αυτά τα λόγια από το υπουργείο. Μήπως ισχύουν αυτά που κάποιος είπε πιο πάνω και υπάρχουν μαιμού σύμβουλοι που σας δουλεύουν κρύβοντας σας την πραγματική κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία; Εμπιστευθείτε την συνεχή επικοινωνία με την ΕΠΕ και το ΠΕΚΑΠ και να είστε σίγουρος πως μόνο θετικά πράγματα θα προκύψουν από αυτό.

  Με τιμή.

  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

  ReplyDelete
 41. Anonymous6:22 am

  Αγαπητέ Κε Πανάρετε
  Μήπως είναι σκόπιμο να υπάρχει μία απάντηση στο " Περι συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων- ΤΕΙ" ????

  Ποια ειναι η πολιτική βούλιση του ΥΠΕΠΘ????
  ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ οτι ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ.....Αν ξεφύγει δεν θα μαζέυεται και κατι κατ' αρχήν σωστό θα έχει καεί στην πραξη.

  Αs μη κυνηγάμε τα θεματα.....

  ReplyDelete
 42. Μην ελπίζετε πλέον στο φιλότιμό μας κύριε υπουργέ.
  Αυτό το είχαμε πεινασμένοι.
  Αυτό το είχαμε πεινασμένοι και απαξιωμένοι.
  Αυτό το είχαμε πεινασμένοι, απαξιωμένοι και αποπροσανατολισμένοι.
  Τώρα όμως, η μπίλια που γύριζε στην ρουλέτα εδώ και χρόνια και μείς, με αγωνία, αφού μας αναγκάσατε να τζογάρουμε την ανθρώπινη-παιδαγωγική-επιστημονική μας αξιοπρέπεια, έκατσε και χάσαμε όλα μας τα "λεφτά", τώρα είναι η ώρα να ψάξετε για την ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ.
  Οι εποχές που ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ πληροφορικός ήταν το ελβετικό πολύ-εργαλείο στα χέρια της διοίκησης των σχολείων, καλύπτοντας την κάθε τεχνολογική ανεπάρκεια των οραματιστών της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής διαχρονικά έχουν περάσει.
  Εγώ αγαπώ την διδασκαλία, αγαπώ την δουλειά για την οποία διορίστηκα στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο και θα εξακολουθήσω να την τιμώ για το καλό των μαθητών μας και όχι για το δικό σας «καλό».
  Γιατί το σύνθημα πρέπει να είναι ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ και όχι πρώτα η απαξίωση του Εκπαιδευτικού με άπειρους και ευρηματικούς τρόπους.
  Αμφιβάλλω κ. υπουργέ, αν εσείς και οι παρατρεχάμενοί σας, έχετε αποκωδικοποιήσει σωστά την κατάσταση στο σύγχρονο Ελληνικό σχολείο.
  Διότι αν είναι θέμα ανικανότητας, μπορώ να το καταλάβω και να προσβλέπω σε επανορθωτικές κινήσεις. Αν είναι όμως θέμα επιλογής συνειδητής, τότε πείτε το ξεκάθαρα σε μένα, στα παιδιά μου και στους γονείς τους, έτσι ώστε να απαλλαγείτε από μένα τον μίζερο και αντιδραστικό ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ.

  ReplyDelete
 43. Anonymous2:44 pm

  Κύριε υφυπουργέ,

  Θα ήθελα να μου πείτε αν το τρένο είναι σε καλά χέρια ή έχει αρχίσει να παρεκλίνει από τη πορεία του. Τι εννοώ. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών, είναι η αύξηση του χρόνου εργασίας, η μείωση των αποδοχών και η αύξηση των ορίων ηλικίας. Παρότι αυτά συμβαίνουν, παρατηρείται μια ευνοιοκρατία σε κάποιους ανθρώπους.
  Κύριε υφυπουργέ είδα με έκπληξη ότι σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρότι παίρνει τον παχυλό μισθό του, τον τοποθετήσατε και σε επιτροπή κρίσης (2η θέση εργασίας) και αντιπρόεδρο σε πανεπιστημιακό ίδρυμα (3η θέση εργασίας).
  Αν οι παραπάνω θέσεις ήταν αμισθί θα είχα ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά μου θα ήταν η κατανόηση του τρόπου που θα προλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος να κάνει όλα αυτά που απαιτείται να κάνει λόγω των θέσεων που έχει. Μάλλον πρέπει να έχει για αυτόν περισσότερες ώρες η ημέρα.
  Δυστυχώς όμως οι θέσεις είναι έμμισθες και άρα πληρώνεται κάποιος από τρεις πηγές, ενώ άλλοι χάνουν και αυτά που είχαν και άλλοι είναι άνεργοι.
  Νομίζω αδικεί τον κόσμο αυτή η συμπεριφορά και η στάση. Θυμίζει την παλιά διακυβέρνηση... Να σας χαίρονται!

  ReplyDelete
 44. Anonymous3:59 am

  Συνέχεια στο “Περί Συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ”
  Προσυπογράφω το μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεων του ανώνυμου 10:10πμ, ειδικά σε όλα τα ερωτηματικά που θέτει επί της άγνωστης-κυοφορούμενης διαδικασίας και συνεχίζουμε να αναμένουμε απόκριση.
  Περαιτέρω, επιθυμώ να προσθέσω τα εξής:
  Η Υπ. Παιδείας, μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη «Συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκηση με τα Πανεπιστήμια και τους Τοπικούς, Κοινωνικούς και Οικονομικούς Φορείς» αναφέρει μεταξύ άλλων: “…Στο συνολικό σχέδιο ανασύνταξης της χώρας, μπαίνει με έμφαση και το θέμα της χωροταξικής αναδιάρθρωσης και των πανεπιστημίων. Χωροταξική αναδιάρθρωση η οποία θα βασιστεί σε ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά και κριτήρια που έχουν σχέση με τις περιφερειακές δομές της χώρας, κριτήρια τα οποία θα συζητηθούν με όλη την ακαδημαϊκή και όχι μόνο κοινότητα, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πανεπιστημιακά ιδρύματα ισχυρά…”
  Ερωτήματα:
  Το πρόβλημα της Ανώτατης Παιδείας της χώρας είναι μόνο η (γεωγραφική) χωροταξία των ιδρυμάτων της, που η αναδιάρθρωσή της συνεπάγεται οικονομίες κλίμακας (οικονομίες σε τί ακριβώς)?
  Αναγνωρίζεται η ανάγκη “χωροταξικής αναδιάρθρωσης” της Ανώτατης Παιδείας της χώρας στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας (ή μήπως τελικά στο πεδίο της επιστήμης και στο πεδίο της τεχνολογίας)?
  Στο … βωμό της οικονομίας (της αγοράς…) πόσα στελέχη Ανώτατης Παιδείας πρέπει να δημιουργούνται στη χώρα και σε ποιους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας?
  Σχετικά, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης (συντονιστής της … “Επιτροπής Συγχωνεύσεων” της Συνόδου των Πρυτάνεων) αναφέρει: “Πολλοί πιστεύουν πως το Πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά και μόνο ένα πεδίο προβληματισμού, μάθησης γενικών επιστημονικών θεωριών και τίποτα παραπάνω. Αυτή ήταν κάποτε ίσως, η έννοια του Πανεπιστημίου προ αιώνων στην Δυτική Ευρώπη. Πλην όμως το Πανεπιστήμιο, από την στιγμή που εκ των πραγμάτων η τεχνολογία μπήκε στην ζωή μας, πρέπει να αποτελέσει και μοχλό ανάπτυξης. Από το Πανεπιστήμιο θα βγει η καινοτομία, οι καλύτεροι όροι παραγωγής, ο τρόπος αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου μιας χώρας αλλά και η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη. Επομένως το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει άρδην και άμεσα... Σε όλες τις χώρες του κόσμου η ανάπτυξη των Πανεπιστημίων γίνεται μετά από μία μελέτη για το τι χρειαζόμαστε και όχι για το πώς θα βολέψουμε τις τοπικές κοινωνίες”.
  Κι άλλα Ερωτήματα:
  Η Ελληνική Κοινωνία και Πολιτεία επεφύλαξε πάντα (στην πράξη) απαξίωση στα ΤΕΙ της Ανώτατης Παιδείας. Με ακαδημαϊκά και άλλα κριτήρια τώρα θα εξαφανίσουμε τα ΤΕΙ της Ανώτατης Παιδείας?
  Η μέσω συμπληγάδων σημαντική (για να μην πω θεαματική) ανάπτυξη στα ΤΕΙ θυλάκων/πόλων έρευνας και καινοτομίας θα διαμελιστεί ως τρόπαιο των φαινόμενων μονομερών συγχωνεύσεων-απορροφήσεων-εκμηδενίσεων?
  Μάλλον Ουτοπικό Ερώτημα:
  Η εσωστρεφής Ανώτατη Παιδεία της χώρας θα μπορούσε να γίνει άραγε εξωστρεφής, ποιοτικός Πόλος Παιδείας και Έρευνας στη γεωπολιτική αυτή γωνιά, έλκοντας φοιτητές και ερευνητές από το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, αντί να ξαποστέλνει και τους εγχώριους, γενόμενη πλουτοπαραγωγική πηγή από καταβόθρα?
  Κώστας Αξελός: “Τα Αποφασιστικά Ερωτήματα ζητούν Αινιγματικές Απαντήσεις, που μένουν Ερωτηματικές”. “Αυτό που επέρχεται, επέρχεται πάντα ενιαία και τριαδικά: στην ενότητα του παρελθόντος-παρόντος-μέλλοντος, όπου καθεμία από τις τρεις διαστάσεις παίζει και με τις δυο άλλες και εμείς οι άνθρωποι το μεταμορφώνουμε με τις σκέψεις, τις πράξεις, τα πάθη και τις παραλείψεις μας”.
  JPM

  ReplyDelete
 45. Μαριάννα Κωνσταντινίδου2:49 am

  Αγαπητέ κ.Πανάρετε,

  Σας στέλνω επιστολή μου σε 2 μέρη - δεν χωρά ολόκληρη. Δεν θέλω δημοσίευση, εύχομαι μόνο να έχετε την υπομονή να τη διαβάσετε

  ΜΕΡΟΣ Α
  «Πρώτα ο μαθητής»..

  Αυτό είναι το motto της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. «Πρώτα ο μαθητής».
  Αδιαμφισβήτητα πολύ ωραίο motto, η πράξη όμως ισχύει?

  Είμαι μητέρα 3 παιδιών που φοιτούν στην Ε3 τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς. Σας έχω απασχολήσει και στο παρελθόν (14/10/2009) με το πρόβλημα της τάξης μας το οποίο συνεχίζεται μια και μόλις αποχαιρετήσαμε την 5η δασκάλα για τη φετινή χρονιά και δεν ξέρουμε αν πηγαίνουμε για 6η δασκάλα ή απλά καμία δασκάλα…

  11/9/2009- ημέρα έναρξης της σχολική χρονιάς- το τμήμα των παιδιών μας αναλαμβάνει μια νέα δασκάλα η οποία ήρθε 3 μέρες στο σχολείο μας και δεν ξανάρθε. Είχε ζητήσει μετάθεση και έτυχε δυστυχώς να αρρωστήσει και πήρε αναρρωτική άδεια μέχρι να έρθει η μετάθεσή της. Τα παιδιά μας έμειναν επί 4 μέρες σκορπισμένα σε διάφορες άλλες τάξεις και τμήματα μέχρι που στάλθηκε αναπληρώτρια δασκάλα στις 18/9.

  Όφελος εκπαιδευτικού- Όφελος μαθητών= 1-0

  18/9/2009- την τάξη μας αναλαμβάνει αναπληρώτρια εκπαιδευτικός η οποία κατοικεί σε γειτονικό Δήμο και ζητά μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου μετάθεση στο Δήμο της η οποία και έγινε αμέσως δεκτή από το Υπουργείο.

  Όφελος εκπαιδευτικού- Όφελος μαθητών= 1-0

  14/10/2009- φθάνει στο σχολείο νέος δάσκαλος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες- απλά ο εκπαιδευτικός αυτός είναι ακατάλληλος- γι’ αυτό μπορούν να σας μιλήσουν οι δάσκαλοι που τον γνώρισαν..

  Στις 14/10 μη βρίσκοντας λύση από τη διεύθυνση του σχολείου, έστειλα επιστολή στην κα Φαλιάγκα με κοινοποίηση στον προϊστάμενό της και στην ηγεσία του Υπουργείου(ήταν πολύ απασχολημένη για να μου απαντήσει στο τηλέφωνο). Την επόμενη μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι αδίκως διαμαρτύρομαι γιατί εκείνη δεν άφησε ούτε 1 μέρα το σχολείο χωρίς δάσκαλο. Μπορούμε λοιπόν να αλλάζουμε κάθε μήνα δάσκαλο και να είμαστε εντάξει από πλευράς Υπουργείου- «πρώτα ο μαθητής» άλλωστε όπως είπαμε παραπάνω. Μέλημά μας «να μην διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία» όπως αναφέρετε και εσείς στο blog σας.
  Οι διαμαρτυρίες πλέον για τον νέο δάσκαλο ήταν τόσο έντονες που η κα Φαλιάγκα μας έστειλε νέα εκπαιδευτικό στις 20 Οκτωβρίου.

  Όφελος εκπαιδευτικού- Όφελος μαθητών= 0-1 (μετά από διαμαρτυρίες γονέων)

  20/10/2009- Το Ε3 τμήμα το αναλαμβάνει η νέα εκπαιδευτικός η οποία όμως αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην τάξη. Ενώ το τμήμα των παιδιών μας αποτελείται κατά γενική ομολογία από πολύ καλούς μαθητές και πολύ καλά παιδιά, όλο το αλαλούμ που προηγήθηκε τα αναστάτωσε και τα παιδιά μας δυσκολεύτηκαν πολύ να πειθαρχήσουν και να μπουν σε μια σειρά. Ρωτούσαν συνέχεια τη δασκάλα αν θα φύγει και αυτή όπως και οι προηγούμενοι. Τα παιδιά έχασαν την εμπιστοσύνη τους στους δασκάλους τους και για πρώτη φορά στην ζωή τους σαν μαθητές αντιλαμβάνονται ότι το ΣΧΟΛΕΙΟ δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά. Μετά τα Χριστούγεννα κατάφερε πλέον η νέα εκπαιδευτικός να βάλει την τάξη επιτέλους σε μια σειρά.

  ReplyDelete
 46. Anonymous2:47 am

  Κύριε Πανάρετε, ποιά είναι η γνώμη σας αλλά κυρίως ποιές οι ενέργειες που κάνετε σχετικά με την πληρωμή εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας των εκδοτών των ηλεκτρονικών περιοδικών στα οποία έχουν πρόσβαση τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην κοινοπραξία HEALLINK; Πώς μπορούμε να μιλάμε για έρευνα στην Ελλάδα όταν ΔΕΝ μπορούμε ούτε καν να διαβάσουμε έρευνες σχετικά με το αντικείμενό της έρευνας μας;

  ReplyDelete
 47. Anonymous12:15 pm

  Γνωρίζω ότι θα διαφωνήσουν οι υπόλοιπες ειδικότητες, αλλά δεν μπορώ να κρατάω μέσα μου αυτό που βιώνω 6 χρόνια τώρα. Οι ΠΕ02, 03, 04 τραβάνε το μεγαλύτερο κουπί στα Γυμνάσια και στα Λύκεια. Πολλά αντικείμενα, πολλές διορθώσεις, πολλή σκέψη για την παραγωγή θεμάτων, κατανάλωση φαιάς ουσίας. Θα είχατε την ευαισθησία(;) να διερευνήσετε το θέμα;
  Επίσης, καλό θα ήταν να έλειπε η ειρωνία στον τίτλο του τελευταίου νομοσχεδίου. Άκου εκεί "αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού"! Δεν πρόκειται φυσικά για αναβάθμιση. Περισσότερο για μετατροπή του εκπαιδευτικού σε απασχολούντα παιδιών δείχνει. Τόσα χρόνια φορτώνουν σκουπίδια στα μυαλά των παιδιών οι πολιτικοί, η τηλεόραση, οι διαφημιστές, η δανειοδοτούμενη ευμάρεια. Αν δεν το έχετε πάρει είδηση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται περισσότερο στο να καθαρίσουν τα σκουπίδια από το να διδάξουν το αντικείμενό τους.

  ReplyDelete