Sunday, November 22, 2009

Η βάση του 10 και η εκπαιδευτική πολιτική

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω περισσότερο γιατί η βάση του 10, ενώ δεν είναι πρωτογενές θέμα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης τεκμηρίωσης, αλλά και έλλειψης εκπαιδευτικής πολιτικής (κάτι αντίστοιχο με το εξεταστικό). Και παρ' ότι δεν είναι πρωτογενές θέμα, έχει τις ρίζες του (όπως και το εξεταστικό) στα πλέον θεμελιώδη ζητήματα όπως, για παράδειγμα, στην αυτοτέλεια ή μη των πανεπιστημίων.  

Αυτή την στιγμή όμως, το δευτερογενές αυτό ζήτημα της βάσης του 10 τίθεται ώς ένα άμεσο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να περιμένει την συνολικότερη αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, πρέπει στο υπάρχον πλαίσιο να τοποθετηθεί η κυβέρνηση και να πάρει μία απόφαση. Και η απόφαση αυτή δεν μπορεί να είναι απλά η κατάργηση της βάσης του 10, αλλά και η τεκμηρίωση της κατάργησής της. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ηγεσία του υπουργείου παιδείας.  

Θα δώσω δυό κατευθύνσεις στην άποψή μου αυτή. Την τεχνοκρατική και την τοποθέτηση από θέση πολιτικής ευθύνης.  

Ξεκινώ με την τεχνοκρατική. Αφορά τις εξετάσεις αυτές καθ' εαυτές.  

Επιβάλλοντας στις πανελλήνιες εξετάσεις μία αυθαίρετη βάση, ας πούμε το 10, προσπαθεί κανείς να συμβιβάσει δύο εξεταστικές διαδικασίες σε μία, που όμως έχουν εκ διαμέτρου αντίθετους στόχους:  

-Πρώτη διαδικασία: διαγωνισμός για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Η διαδικασία αυτή έχει στόχο να δώσει μία σειρά κατάταξης των διαγωνιζόμενων, για να διαλέξουμε με ποιά σειρά θα μπούν στα τμήματα προτίμησής τους. Επομένως, η βαθμολογία εδώ είναι έννοια σχετική, και στόχος είναι να έχουμε ευρεία διασπορά των αποτελεσμάτων για να μην μπαίνει κάποιος σε μία σχολή με βαθμό 19.45 αλλα να μένει εκτός με 19.41.  

-Δεύτερη διαδικασία: πιστοποίηση βασικής επάρκειας με τον ορισμό ενός βασικού γνωστικού επιπέδου. Εδώ, μιλάμε για μία απόλυτη διαδικασία, όπου ορίζουμε μία κόκκινη γραμμή, που εκφράζει τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κανείς (βεβαίως το 10 δεν αντιπροσώπευε πότε κάτι τέτοιο με την έννοια ότι δεν κάθησε ποτέ κανείς να σκεφτεί αυτό το ζήτημα με προσοχή). Επομένως εδώ, η βαθμολογία έχει απόλυτο και όχι σχετικό χαρακτήρα. Δεν μας ενδιαφέρει να κατατάξουμε τους διαγωνιζόμενους αλλά να διακρίνουμε αν διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα. 

Όταν προσπαθούμε να κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι, εξ αιτίας του διαγωνιστικού χαρακτήρα για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ο σχετικός χαρακτήρας παίρνει προτεραιότητα, και η αυθαίρετη βάση του 10 σημαίνει διαφορετικό γνωστικό επίπεδο από χρονιά σε χρονιά. Δεν αντιπροσωπεύει, κοινώς, τίποτα το συγκεκριμένο από την άποψη δεξιοτήτων. Ο μαθητής που έπιασε το 10 το 2005 μπορεί κάλλιστα να έχει χαμηλότερη γνωστική επάρκεια από αυτόν που βαθμολογήθηκε με 8 το 2006 (Ας πάρουμε υπ' όψη μας εδώ και την "κατοχύρωση" της βαθμολόγιας, που προφανώς δεν αντιπροσωπεύει το ίδιο πράγμα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους).  

Αν από την άλλη, προσπαθήσει κανείς να βάλει την βάση του 10 ώς πρώτη προτεραιότητα, καταλήγουμε σε έναν πληθωρισμό βαθμολογιών που δεν επιτρέπει την σωστή κατάταξη των διαγωνιζόμενων για θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκτινάσσει τις βάσεις στα ύψη και κάνει την αξιοπιστία του διαχωρισμού στις σχολές υψηλής ζήτησης (εκεί ακριβώς που υπάρχει ο διαγωνισμός), εξαιρετικά επισφαλή και σχετικά τυχαία. (Αυτό παρατηρήθηκε και στις φετεινές εξετάσεις όπου, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες για το τότε κυβερνών κόμμα πολιτικές συνέπειες, επελέγησαν εύκολα θέματα. Εισήχθησαν έτσι περισσότεροι στην τριτοβάθμια -παρά το 10- αλλά, η επιλογή στις τελευταίες θέσεις των σχολών υψηλής ζήτησης έγινε ρουλέτα). 

Έρχομαι τώρα στην προσέγγιση από πλευράς πολιτικής ευθύνης. Η πολιτική του Ελληνικού κράτους από το '96 και μετά ήταν να δημιουργηθούν αρκετές θέσεις την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να εισάγεται το σύνολο των μαθητών. Αυτή την λογική εξυπηρέτησε η δημιουργία των πολλών τμημάτων σε όλη την χώρα (για να είμαστε δίκαιοι η πολιτική μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι μόνο ελληνική). Δαπανήθηκαν λοιπόν πολλά χρήματα για την δημιουργία υποδομών και για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού, ώστε να στελεχωθούν τα νέα τμήματα (μην ξεχνάμε ότι εισακτέοι με βαθμό κάτω από 10 στις πανελλήνιες υπήρχαν πάντα. Εγώ τουλάχιστον τους θυμάμαι τουλάχιστον από το 1988). 

Έρχεται όμως ξαφνικά το 2006 η κυβέρνηση και, χωρίς να αλλάξει την πολιτική μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιορίζει τον αριθμό των εισακτέων βάζοντας -χωρίς καμμία προσεκτική μελέτη-μια αυθαίρετη βάση. Έτσι, πολλά από τα τμήματα άρχισαν να υπολειτουργούν, χωρίς φοιτητές και με αργόμισθο διδακτικό προσωπικό.  

Υπάρχει μία ασυνέπεια εδώ. Ποτέ δεν ελέχθη ότι άλλαξε η πολιτική για μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση σε περισσότερο επιλεκτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα και μέχρι τις εκλογές (!), συνέχισε η τότε κυβέρνηση να δημιουργεί νέα τμήματα ξοδεύοντας ακόμη περισσότερα χρήματα και δημιουργώντας περισσότερες κενές θέσεις! Η πλήρης σύγχυση!  

Στο επιχείρημα ότι δεν μπορούν να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο ακατάλληλοι, αναρωτιέμαι: αν υποθέσουμε ότι όσοι έχουν κάτω από 10 αυτά τα χρόνια είναι ακατάλληλοι, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι αυτοί που έχουν 11 ή 12 ή... , είναι κατάλληλοι;  

Ακόμα και έτσι όμως, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε χωρίς την βάση του 10.  

Διότι ας σκεφτούμε ποιός είναι ο θεμελιώδης λόγος να μην επιτρέψουμε σε κάποιον να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο αν το επιθυμεί; (θεσπίζοντας π.χ. μία βάση του 10). Ο λόγος είναι το να μην επενδύσει το κράτος χρήματα σε κάποιον που δεν έχει τα ελάχιστα προσόντα για να επιτύχει στην προσπάθειά του αυτή, και επομένως τα χρήματα μπορεί να μην "πιάσουν τόπο". Αν όμως το κράτος ξοδεύει τα χρήματα ούτως ή άλλως, τότε τι έννοια έχει?  

Ας δούμε όμως και μια άλλη διάσταση του θέματος. Από πλευράς του κράτους, για κάποιον μαθητή που δεν "πέρασε την βάση", τι είναι καλύτερο, με την έννοια του τι δίνει ουσαστικότερη προστιθέμενη αξία στην παιδεία του; Να "στείλει" τον νέο στο φροντιστήριο για "να πιάσει την βάση" την επόμενη χρονιά (κατοχυρώνοντας μάλιστα κάποιες αμφιβόλου αντικρύσματος βαθμολογίες), ή να του δώσει την ευκαιρία να εγγραφεί σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; (Με δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη οι υποδομές και έχει προσληφθεί προσωπικό).  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν γνωρίζω καμμία χώρα στον κόσμο που να έχει θέσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να τις κρατά κενές.  

Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που υποστηρίζω ότι η βάση του 10 έγινε μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.  

ΥΓ1. Μια περισσότερο ορθολογική προσπάθεια για καθιέρωση "κόκκινης γραμμής" είχε επιχειρηθεί από τον Α. Τρίτση πριν 22 χρόνια (με καθορισμό ελάχιστης βαθμολογίας στο βασικό μάθημα κάθε κατεύθυνσης). Τότε όμως, δεν υπήρχε πολιτική μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε πολιτική μαζικής ίδρυσης τμημάτων. Αποτελεί δε ειρωνία της ιστορίας ότι την ρύθμιση εκείνη είχε καταργήσει η ΝΔ! (μετά το 89).  
ΥΓ2. Και κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Το 1974 είχαμε 68083 υποψηφίους και 16025 εισακτέους. Το 1987, 151129 υποψηφίους και 43394 εισακτέους. Το 1994, 154116 υποψηφίους και 42700 εισακτέους και το 2009, 92426 υποψηφίους και 88262 εισακτέους. 
Το 2006 (όταν και καθιερώθηκε η βάση του 10), είχαμε 119471 υποψηφίους και 83268 εισακτέους.

69 comments:

 1. Anonymous2:54 am

  Έχετε πάρει χαμπάρι πως η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 20άχρονων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

  Επιτέλους κύριε Υφυπουργέ. Οργανωθείτε και μελετείστε σε βάθος τα θέματα και επιδιώξτε τεκμηριωμένες αναλύσεις σε βάθος για ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενισχύστε τους θεσμούς που οφείλουν να το κάνουν αυτό. Έτσι προχωρούν οι χώρες μπροστά. Όχι με συνθήματα.

  ReplyDelete
 2. Καταπληκτική ανάρτηση. Επιτέλους, συζήτηση με βάση τη λογική και όχι χαμηλού επιπέδου επικοινωνισμούς για τη δημόσια εκπαίδευση!

  Ελπίζω μόνο να μην πέσει σε ώτα μη ακουόντων.

  ReplyDelete
 3. Anonymous3:14 am

  Πρέπει επιτέλους να κλείσετε το 1 στα 3 τμήματα. Σαβούρα, σαβούρα είναι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται και δεν πρέπει όλοι να πάνε πανεπιστήμιο. Ούτε λεφτά υπάρχουν.

  Κλείστε τα, και δεν θα έχετε πρόβλημα με το 10.

  Εχετε τα κότσια ή θα μείνετε πάλι στα πυροτεχνήματα;

  ReplyDelete
 4. Christos P3:58 am

  Κάπου πρέπει να υπάρχει κάποιο φίλτρο. Δεν είναι οικονομικά εφικτό να μπαίνουν όλοι στα ΑΕΙ, μετά να βγαίνουν όλοι με ένα πτυχίο που βαθμηδόν αντιπροσωπεύει όλο και λιγότερα, και ύστερα να συνωθούνται στους διαδρόμους της εξουσίας πιέζοντας όλο και ασφυκτικότερα για να διοριστούν στο δημόσιο (και λέω στο δημόσιο γιατί ο ιδιωτικός τομέας θα βρει άλλον τρόπο να διαλέξει τους καλύτερους και φτηνότερους για τις ανάγκες του αν τα χαρτιά δεν θα λένε τίποτε). Ειδικά τα πτυχία των διδασκαλικών και καθηγητικών σχολών δεν είναι παρά μια πανάκριβη δωροεπιταγή για χίλια-τόσα το μήνα εφ' όρου ζωής! Πρέπει δηλαδή να φέρουμε πανί με πανί ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες γενιές για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι εγκληματικό;

  Ποτέ δεν είχαμε τόσο πολλούς, τόσο αγράμματους και τόσο άνεργους πολυπτυχιούχους και, όσο συνεχίζεται το γαϊτανάκι της ίδρυσης σαβουροτμημάτων για να διορίζεται προσωπικό, να νοικιάζονται γκαρσονιέρες και να έχουν πελατεία τα μαγαζιά, βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.

  Και μυαλό έχετε, και γράμματα ξέρετε και τα νούμερα (ειδικά εσείς ως στατιστικολόγος) ξέρετε να τα διαβάζετε. Σας ικετεύω να κάνετε κάτι, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι θα πέσουν όλοι να σας φάνε ζωντανούς...

  ReplyDelete
 5. Η αλήθεια είναι ότι η βάση του 10 αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα για την λειτουργία των περιφερειακών ΤΕΙ. Αν συνεχίσει να διατηρείται η βάση του 10 στην επιλογή των σπουδαστών, αργά αλλά σταθερά κάποια περιφερειακά ΤΕΙ, όπως αυτά των Ιονίων νήσων, κάποια ΤΕΙ με ειδικότητες που δεν συνάδουν με τις επιστήμες, όπως αυτά της ανθοκομίας και των ιχθυοκαλλιεργειών, θα μείνουν χωρίς φοιτητές. Αυτό απλά σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν πολιτικά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες.
  Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τόσο η βάση του 10, αλλά η παράταση της λειτουργίας αζήτητων ΤΕΙ.
  Παράλληλα όμως με τη βάση του 10, αλλά και με την δυνατότητα μεταγραφών, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και στα κεντρικά ΤΕΙ, τα ΤΕΙ πρώτης επιλογής. Τα προβλήματα αυτά (που δημιουργούνται μέσα από τις δυνατότητες μεταγραφών) εστιάζονται στο δραματικά ανομοιόμορφο σπουδαστικό κοινό. Ας μην κρυβόμαστε, στα κεντρικά ΤΕΙ επιτυγχάνουν σπουδαστές, με σημαντικές δυνατότητες. Οι μεταγραφές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ανομοιογένειας σπουδαστικής δυναμικότητας. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί να επιτυγχάνει σε κάποιο ΤΕΙ με βαθμολογία κάτω του 10, και να παίρνει μεταγραφή σε ένα κεντρικό ΤΕΙ που ο τελευταίος έχει περάσει με μέσο όρο 14.
  Δεν έχω αντίρρηση για την βάση του 10. Αντίρρηση έχω και μάλιστα σοβαρή για τη διαδικασία των μεταγραφών. Αντίρρηση έχω για την διαδικασία της κινητικότητας μεταξύ ομοεπίπεδων σχολών συναφούς επιστημονικού περιεχομένου. Όπως αντίρρηση έχω και στην πανσπερμία Πανεπιστημιακών σχολών και ΤΕΙ σε κάθε πρωτεύουσα νομού ή πρωτεύουσα Καποδιστριακού Δήμου.

  ReplyDelete
 6. Anonymous4:26 am

  Πολυ σωστη αναλυση.Η διακυμανση του πως γραφουν οι μαθητες απο χρονια σε χρονια (αναλογως του παραγοντα ευκολιας των θεματων) δεν αφηνει περιθωρια για οριοθετηση με το 10.Οπως φυσικα και το οτι αν τραβηξουμε μια κοκκινη γραμμη εκει μπαινουνε ευκολα θεματα για να φθασουν πολλοι μεχρι το 10 και μετα χανεται η "δυναμη" καταταξης των υποψηφιων...
  Εγω πιστευω οτι εγινε εσκεμμενα αυτο το πραγμα απο τη προηγουμενη κυβερνηση ουτως ωστε να οδηγησουν τα παιδια που "κοβονται" απο καποιο τει οπου θα μπορουσαν να μαθουν μια τεχνη στα ιεκ και τα κολλεγια γενικα στους ιδιωτες προκειμενου να τους φανε τα λεφτα.
  Ειναι γνωστες οι σχεσεις επιρροης αυτων των ιδιωτων στους προηγουμενους και φανηκε εξωφθαλμα με την ανευ ελεγχου αδειοδοτηση και αναγνωριση λειτουργιας στο καθε τυχαρπαστο ιδιωτικο εκπαιδευτηριο...
  Μια αλλη λυση που προτεινω εγω θα ηταν να αλλαξει η κλιμακα βαθμολογιας και να γινει στα 100 με κοκκινη γραμμη το 40 δηλαδη οποιος δεν πιασει το 40/100 μ.ο. κοβεται.

  ReplyDelete
 7. Anonymous4:37 am

  ανώνυμε @3:14, τα τμήματα δεν κλείνουν έτσι απλά, γιατί τα μέλη ΔΕΠ τους έχουν μονιμότητα και δεν μπορούν να απολυθούν, απλά θα προωθηθούν σε άλλα τμήματα, και η αναλογία θέσεων πρός διαγωνιζόμενους θα παραμένει ώς έχει. δε θέλει κότσια το πράγμα θέλει μυαλό αν θέλεις κότσια δες λίγο τσάκ νόρις, και οι προηγουμενοι ολο κότσια ήταν και αποφασισμένοι αλλά είδαμε πώς φύγανε

  ReplyDelete
 8. Anonymous5:13 am

  Ανώνυμος, 4:37. Αν υπάρχει πολιτική βούληση για εξορθολογισμό των πόρων που δίνονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για βελτίωση της ποιότητας, και κοινωνική υπευθυνότητα, και τμήματα κλείνουν και συγχωνεύονται. Η άφρων πολιτική της δημιουργίας και διατήρησης τμημάτων χαμηλοτάτου επιπέδου δεν μπορεί να συνεχίζεται. Και είναι προσβολή στο λαό ειδικά εν μέσω χρεωκοπίας. Οι πολιτικοί δεν είναι μόνο για να χαϊδεύουν και να κολακεύουν κάθε ένστικτο της κοινωνίας αλλά και για να δίνουν προοπτική με υπεύθυνο τρόπο.

  ReplyDelete
 9. Θα ήθελα να μετατοπίσω λίγο τη βάση της συζήτησης:
  Το πραγματικό θέμα (κατά τη γνώμη μου, εξυπακούεται) είναι τι τριτοβάθμια εκπαίδευση θέλουμε (ποιοτικά), πόσα και ποια τμήματα πρέπει να έχουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ποιος θέλουμε να είναι ο ρόλος τους στην ελληνική κοινωνία. Το θέμα της βάσης εισαγωγής μου φαίνεται περισσότερο technicality, παρά ένα σοβαρό θέμα συζήτησης.

  ReplyDelete
 10. Κύριε Υπουργέ διάβασα με προσοχή την ανάλυση σας αλλά πουθενά δεν είδα ποια είναι η δική σας πρόταση. Αναλύεται το θέμα χωρίς να καταλήγετε σε σύνθεση.
  Ποια είναι δική σας πρόταση στα παρακάτω ερωτήματα?
  Να καταργηθεί η βάση του 10 ή όχι ?.
  Να υπάρχει κόκκινη γραμμή η όχι?
  Αν υπάρχει κόκκινη γραμμή πως αυτή θα οροθετείται ?
  Πρέπει να επιλέξετε μια πρόταση που θα εφαρμοστεί στη χώρα. Οι αναλύσεις είναι καλές όταν καταλήγουν και στο δια ταύτα.
  Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει κόκκινη γραμμή την οποία θα πρέπει να βάζει η κάθε σχολή. Κόκκινη γραμμή υπάρχει στις περισσότερες σχολές στο κόσμο .
  Μια ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να εφαρμοστεί απο φέτος κιόλας είναι:
  το μισό του πρώτου επιτυχόντα.(πρόταση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ )

  ReplyDelete
 11. Παν/κος5:40 am

  Κύριε Υπουργέ,

  Τι εννοείτε με την τελευταία πρόταση στην επόμενη παράγραφο;

  ''Διότι ας σκεφτούμε ποιός είναι ο θεμελιώδης λόγος να μην επιτρέψουμε σε κάποιον να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο αν το επιθυμεί; (θεσπίζοντας π.χ. μία βάση του 10). Ο λόγος είναι το να μην επενδύσει το κράτος χρήματα σε κάποιον που δεν έχει τα ελάχιστα προσόντα για να επιτύχει στην προσπάθειά του αυτή, και επομένως τα χρήματα μπορεί να μην "πιάσουν τόπο". Αν όμως το κράτος ξοδεύει τα χρήματα ούτως ή άλλως, τότε τι έννοια έχει?''

  ReplyDelete
 12. Μάλλον δεν προσέξατε κάτι. Γράφω:

  "Και η απόφαση αυτή δεν μπορεί να είναι απλά η κατάργηση της βάσης του 10, αλλά και η τεκμηρίωση της κατάργησής της. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ηγεσία του υπουργείου παιδείας.

  ReplyDelete
 13. Anonymous5:49 am

  Δηλαδή, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί και το ζητούμενο είναι η τεκμηρίωσή της; Ωραία πράγματα. Τέτοιες αναλύσεις σε βάθος κάνετε;

  Και μετά θα μας ζητάει η Κυβέρνηση χρήματα για αυτά που κατά εσάς "πρέπει να ξοδευτούν ούτως ή άλλως". Κρίμα, νόμιζα πως η εμπειρία σας στο εξωτερικό σάς είχε βοηθήσει να καταλάβετε κάτι από τον προγραμματισμό και τη μεθοδικότητα με την οποία δουλεύουν κάποιες αναπτυγμένες κοινωνίες...

  ReplyDelete
 14. Anonymous5:54 am

  Ναι, να κλεισουν τμηματα εφοσον δεν προσφερουν κατι ουσιαστικο στην τριτοβαθμια εκπαιδευση και μπαινουν σε αυτα φοιτητες καθαρα απο θεμα τυχης.
  Στη Μ. Βρετανια με 100 περιπου πανεπιστημια κρατικου χαρακτηρα, οταν καποια τμηματα δεν εχουν αρκετους φοιτητες για 2-3 χρονια αναγκαζονται να τα κλεισουν. Οι καθηγητες (πληρωμενοι απο το Βρετανικο κρατος) θα πρεπει να φυγουν και να αναζητησουν αλλου δουλεια. Εννοειται πως το κρατος εκει δεν ειναι υποχρεωμενο να τους 'βολεψει' καπου αλλου.

  ReplyDelete
 15. Αν δεν υπάρξει μια σωστή τεχνική εκπαίδευση το πρόβλημα ολοένα και θα γιγαντώνεται. Δηλαδή τι προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς; Να έχουμε κάθε χρόνο 100.000 φοιτητές και μελλοντικούς αποφοίτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης; Είμαστε σοβαροί;
  Έχετε υπόψιν σας ότι στην Ολλανδία (χώρα με αντίστοιχο πληθυσμό με την Ελλάδα) φοιτά στα τεχνικά λύκεια το 40% των μαθητών; Τυχαίο άραγε;
  Δυστυχώς εδώ μια μεγάλη μερίδα μαθητών "κάνει τουρισμό" απλά και μόνο γιατί με το υπάρχο σύστημα θα περάσει σε "κάποια" (και οποιαδήποτε) σχολή έτσι ώστε να φύγει από το σπίτι (και να συνεχίσει να κάνει τουρισμό για μερικά ακόμα χρόνια). Και μετά τι; Ψάχνουν δουλειά ως ανειδίκευτοι εργάτες...τι ωραία!
  Αναλογιστείτε λοιπόν με μια σωστή τεχνική εκπαίδευση και ένα μαθητικό δυναμικό της τάξεως του 20-30% σε αυτή. Πόσο διαφορετικά θα ήταν άραγε τα πράγματα...

  ReplyDelete
 16. Διαβάστε, αν έχετε χρόνο την ανάρτηση στο blog μου, που έγραψα όταν θεσπίστηκε η βάση του 10.
  http://vasilis.pblogs.gr/2007/03/bash-toy-10-mia-apath.html

  ReplyDelete
 17. Η πολιτική μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που όντως είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πιστεύω πως στη χώρα μας παρεξηγήθηκε. Και τί εννοώ;
  Σχολές σαν αυτές που αναφέρατε, ανθοκομίας, ιχθυοκαλλιέργειας, κάποιες άλλες ζωϊκής και φυτικής παραγωγής, δασοκομίας, οχημάτων, σχεδιασμός και τεχνολογίας ξύλου κτλ, ξαφνικά έγιναν ανώτατες και εξομοιώθηκαν με τις Πανεπιστημιακές σχολές διευρύνοντας, μάλλον παραποιώντας, έτσι την έννοια της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των εισακτέων, διότι πολλαπλασιάστηκαν αυτές οι σχολές κι έτσι ο κάθε υποψήφιος μπορούσε να βρει τη θέση του. Ποιός ο λόγος αυτού του είδους οι σπουδές που προανέφερα να είναι τετραετείς και να δίνουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης;
  Και το πιο παράδοξο είναι πως σε αγροτικούς νομούς, με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, όπως π.χ. είναι ο νομός Ηλείας δεν υπάρχει ούτε μία σχολή ΤΕΙ, που να σχετίζεται με κάποια ανάλογη δραστηριότητα. Αντιθέτως βρίσκουμε τμήμα "Πληροφορική και ΜΜΕ" (?). Ούτε καν Τουριστικών Επαγγελμάτων, παρά τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν.
  Με ποιά λογική έγιναν όλα αυτά τα τμήματα είναι άγνωστο. Ανήκουν οι σπουδές που αναφέραμε, και άλλες αντιστοιχες, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Σαφώς όχι. Παρακαλώ ενημερώστε με εάν στο εξωτερικό οι αγρότες, οι ξυλουργοί και οι κτηνοτρόφοι έχουν πανεπιστημιακά διπλώματα. Η σχετική κατάρτιση πόσο καιρό διαρκεί;
  Καλώς υπάρχουν αυτές οι σχολές, κακώς είναι ανώτατες. Σε αυτού του είδους τα ΤΕΙ υπάρχουν κενές θέσεις. Σαφώς εδώ δεν χρειάζεται η βάση του 10, αλλά η πρόσβαση πρέπει να είναι ελεύθερη, γιατί δεν μιλάμε για πανεπιστήμιο.
  Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ μίλησε για εξορθολογισμό του συστήματος ξεκινώντας πολύ σωστά από τους εκπαιδευτικούς. Πριν καταργήσετε οποιαδήποτε βάση και αλλάξετε σύστημα εξετάσεων εξορθολογείστε το τοπίο της τριτοβάθμιας. Ποιές σχολές είνα ανώτατες και ποιές όχι, πόσα ΤΕΙ Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαφήμισης κτλ χρειαζόμαστε;
  Ποιά είναι πράγματι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Όταν αυτά οριστούν, τότε θα μπορούμε να σχεδιάσουμε εκπαιδευτική πολιτική.

  ReplyDelete
 18. Jacques6:41 am

  "Ο λόγος είναι το να μην επενδύσει το κράτος χρήματα σε κάποιον που δεν έχει τα ελάχιστα προσόντα για να επιτύχει στην προσπάθειά του αυτή, και επομένως τα χρήματα μπορεί να μην "πιάσουν τόπο". Αν όμως το κράτος ξοδεύει τα χρήματα ούτως ή άλλως, τότε τι έννοια έχει?"

  Κύριε Πανάρετε το πόσα χρήματα ξοδεύονται για την τριτοβάθμεια εκπαίδευση δεν είναι κάτι προκαθορισμένο από την περιβάλλον και πέραν κάθε δικού μας ελέγχου. Επιπλέον οι χρηματικοί πόροι θα μπορούσαν να ξοδεύονται με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο - όπως ενίσχυση των άριστων φοιτητών/τμημάτων- και όχι για την εκπαίδευση ανεκπαίδευτων σε εξειδικευμένη γνώση φοιτητών.

  ReplyDelete
 19. Καλησπέρα σας κ. Πανάρετε,

  επιτρέψτε μου.

  Α' μέρος.

  Επί της τεχνικής ανάλυσης του θέματος και στις δύο διαδικασίες που αναφέρεστε. Ολα σωστά και ωραία, αλλά αυτά δεν είναι εν τέλει τα συν και πλην κάθε εξεταστικού αξιολογικού συστήματος. Μα το ίδιο δεν γίνεται και μετά στα ΑΕΙ με το 5? Κάπου μπαίνει μια κόκκινη γραμμή, και δεν υπάρχει αντικειμενικότητα... άλλο το 5 το δικό μου άλλο το 5 του άλλου συναδέλφου, άλλο το δικό μου 5 τη μια χρονιά άλλο την άλλη.
  Κατ'επέκταση άλλο μήνυμα στέλνει η ψήφος από εκλογές σε εκλογές ακόμα και αν πάει στο ίδιο κόμμα και στο ίδιο πρόσωπο (το τελευταίο έτσι για προβληματισμό).
  Αντίστοχα και για το διαγωνιστικό του θέματος, τα ίδια μπορούν να ειπωθούν και για τις βαθμολογίες των μαθημάτων του πανεπιστημίου και για το βαθμό πτυχίου...που εν τέλει μπορεί να κρίνει τη μετέπειτα πορεία σε μεταπτυχιακά ή διορισμό (βλ. πχ ΑΣΕΠ και μοριοδότηση).
  Οπερ, τίποτα νέο επί του θέματος από τεχνοκρατικής σκοπιάς. Σε όλες τις αξιολογικές εξετάσεις πριν και μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις υπάρχουν τα ίδια τεχνικά θέματα/προβλήματα. Πιστεύετε ότι η σκοπευμένη αλλαγή μόνο σε αυτή την εξέταση θα αλλάξει κάτι γενικότερα από τα τεχνικά προβλήματα που διατρέχουν τη 'Δια Βίου Εκπαίδευση'?

  Τέλος Α' μέρους

  ReplyDelete
 20. Β' Μέρος

  Πάμε στο πολιτικό μέρος που ίσως έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον διότι μάλλον αυτό είναι που κοιτάνε οι πολιτικές ηγεσίες.

  Διακρίνω μια αγωνία πρωτίστως να τεκμηριωθεί πρώτον η ανάγκη λήψης της όποιας απόφασης εδώ και τώρα, και μετά η τεκμηρίωση προς την ορθότητα της όποιας απόφασης...και φυσικά η ανάγκη απόδειξης ότι είστε διαφορετικοί.

  Α) Λέτε ότι οι προηγούμενοι έφεραν τη βάση του 10 χωρίς να αλλάξουν την πολιτική μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εσείς που, από ότι διαφαίνεται θα την καταργήσετε και πάλι, αποδέχεστε, έστω και σιωπηλά, αυτήν την πολιτική? Πάντως ο συνειρμός καταλήγει ότι μάλλον Ναι συμφωνείτε με αυτή την πολιτική. Αν είναι έτσι γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα στον κόσμο να το καταλάβει, ότι σκοπός του Ελληνικού κράτους είναι να δώσει όσο το δυνατό σε περισσότερα ελληνόπουλα πτυχίο. Ετσι απλά και καθαρά.

  Β) Λέτε ότι "Έτσι, πολλά από τα τμήματα άρχισαν να υπολειτουργούν, χωρίς φοιτητές και με αργόμισθο διδακτικό προσωπικό."
  Εχετε την αίσθηση ότι τα τμήματα που λειτουργούν υποδεχόμενα το σύνολο των φοιτητών που ορίζει το υπουργείο και δεν ανήκουν και στην τόσο μακρινή περιφέρεια, τους αρκεί το υπάρχον προσωπικό? Δουλέυουν απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα προσωπικού, χώρων, εξολπισμού? Η αναλογία μόνιμου προσωπικού προς συνεργαζόμενο είναι στις καλές περιπτώσεις 1:10. Πιστεύετε ότι αν δώσετε τη δυνατότητα σε κάποια μέλη ΕΠ/ΔΕΠ να μετακινηθούν σε πιο κεντρικά τμήματα (που έχουν ανάγκες) από τα περιφερειακά που βρίσκονται, θα το εκλάμβαναν ως άσχημη προοπτική? I doubt it!
  Για δε τις υποδομές που δημιουργήθηκαν στα περιφερειακά τμήματα, ιδίως στα ΤΕΙ με τις τελευταίες διευρύνσεις, πραγματικά θα χαρώ να μου υποδείξετε έστω και ένα τμήμα που έχει τέτοιες υποδομές που θα κάνει κάποιον να πει.."κρίμα, τόσα λεφτά πέσανε, να το κλείσουμε τώρα?" Χωρίς να εξετάζω φυσικά το αν κάποια πράγματα μπορούν να μετακινηθούν, αν μπορούν να αλλάξουν χρήση οι υποδομές και να αποδίδουν καλύτερα στις τοπικές κοινωνίες ή εν τέλει το φαύλο κύκλο που υποδηλώνει η λογική..."την κάναμε μια φορά...δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω τώρα!"
  Ειλικρινά προκαλεί η εντύπωση η εικόνα που αφήνετε να διαφανεί ότι τα τμήματα που δεν τυγχάνουν αυξημένης ζήτησης και άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός και άρα δεν υπάρχουν μαθητές που να μπορούν να πιάσουν έστω ένα 10, είναι τόσο άρτια εξοπλισμένα και επανδρωμένα. Αραγε σε πόσα τμήματα από αυτά τα μόνιμα μέλη ΕΠ/ΔΕΠ είναι πάνω από 10 στο πλήθος?

  Γ) "χωρίς φοιτητές"..."Να "στείλει" τον νέο στο φροντιστήριο για "να πιάσει την βάση" την επόμενη χρονιά ..., ή να του δώσει την ευκαιρία να εγγραφεί σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;"

  Μα αυτές είναι μόνο οι επιλογές που έχει ένα νέος στα 18 του στην Ελλάδα σήμερα? Αυτό είναι το δίλημμα που προβάλλουμε? Εντός αυτών των ορίων θέλουμε να τον εγκλωβίσουμε?

  Και τέλος σχετiκά με τα οικονομικά του θέματος. "Αν όμως το κράτος ξοδεύει τα χρήματα ούτως ή άλλως, τότε τι έννοια έχει?"
  Μα το αν έχουν επενδυθεί κάποια χρήματα σε υποδομές και προσωπικό είναι η μόνη παράμετρος για το αν θα σπουδάσει κάποιος που ενδεχομένως να μην έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Το ότι δε βγαίνει στην αγορά εργασίας να προσφέρει και αυτός στο ΑΕΠ και με τους φόρους του να συμμετάσχει στα βάρη, δεν είναι ένας παράγοντας που πρέπει να εκτιμηθεί? Εχουμε αραγε την οικονομική πολυτέλεια ως χώρα να χάνουμε από τη μια εισόδημα (από τους νέους που πάνε να σπουδάσουν έτσι γιατί υπάρχουν θέσεις κενές) και από την άλλη να πληρώνουμε την εκπαίδευση τους? Ας απαντήσει στα ερωτήματα ο καθείς μόνος του.

  Δυστυχώς καταλήγω στο συμπέρασμα που καταλήγετε και εσείς. Για όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη φαίνεται ότι θα καταργήσετε τη βάση του 10 για επικοινωνιακούς λόγους.

  Με εκτίμηση,

  Βασίλης Μαντάς

  ReplyDelete
 21. Πού μπορούμε να βρούμε επίσημα στοιχεία για τα εξής:
  1. Πόσες κενές θέσεις υπήρξαν με τη βάση του 10; Για το 2009 μάλλον δεν ήταν πολλές.
  2. Πόσοι τελικά αποφοιτούν από τις σχολές; Διότι πιθανόν να καλύπτονται αρχικά οι υπάρχουσες θέσεις (με 10 ή χωρίς), αλλά από το πρώτο κιόλας έτος να υπάρχει σημαντική διαρροή και τελικά ελάχιστος αριθμός αποφοίτων. Οπότε γιατί το Κράτος να χρηματοδοτεί αυτές τις σχολές; Θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν σε κάποιον άλλο τομέα, πιο ανταποδοτικό για το Κράτος και πιο ουσιαστικό για τους πολίτες.
  Η συντήρηση μιας σχολής χωρίς φοιτητές, διότι σε αυτό καταλήγουμε με την κατάργηση του 10, σε τί εξυπηρετεί;

  ReplyDelete
 22. Anonymous8:24 am

  Θα περίμενε κανείς ένα σοσιαλιστικό κόμμα να έβγαινε πρώτο εκείνο και να εξηγούσε στον κόσμο πως η άκριτη διατήρηση τμημάτων με χαμηλής ποιότητας χαρακτηριστικά αποβαίνει ουσιαστικά εις βάρος των ασθενέστερων τάξεων.

  Γιατί δεν λέτε πως η Ελλάδα έχει καταλήξει να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς; Ποσοστό που δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως συνοδεύεται και από ποιότητα; (κλικ εδώ για τα στοιχεία του ΟΗΕ)

  Στην τρέχουσα οικονομική περίοδο είναι προσβολή για τις ασθενέστερες τάξεις και τους νομοταγείς φορολογούμενους πολίτες να μην βγαίνετε να μιλήσετε για εξορθολογισμό των δαπανών για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και να περιορίζεστε σε διαπιστώσεις του τύπου "το κράτος ξοδεύει τα χρήματα ούτως ή άλλως".

  Απαιτούνται ρήξεις κύριε Πανάρετε. Η χώρα το έχει ανάγκη.

  ReplyDelete
 23. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη βάση του 10 στο ακόλουθο blog.
  http://www.gurforum.org/2009/11/06/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-10/comment-page-2/#comment-51379
  Στοιχεία που παραθέτονται. Έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά 19χρονων στην Τριτοβάθμια. 68% Ελλάδα, Γερμανία 8%, Φινλανδία 17%.
  http://www.nationmaster.com/graph/edu_pro_of_19_yea_old_in_ter_edu-proportion-19-year-olds-tertiary

  Και mathematical literacy (25οι από τους 27. Με τόσες ώρες Μαθηματικά την εβδομάδα, με τόσα 20άρια και τόσους άριστους, με τη δυσκολία της ύλης, που όπως θα γνωρίζετε σε άλλες χώρες τα μαθηματικά του Λυκείου τα διδάσκονται στα Πανεπιστήμια, είμαστε μόλις 2 θέσεις πριν το τέλος.
  http://www.nationmaster.com/graph/edu_mat_lit-education-mathematical-literacy

  Τα στοιχεία αφορούν έρευνα του 2000.
  Δεν αμφισβητώ τις καλές σας προθέσεις για μία αλλαγή στο σύστημα, το οποίο έχει σκουριάσει. Το θέμα δεν είναι η βάση του 10. Το θέμα είναι ο σχεδιασμός, η χαρτογράφηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και γιατί όχι μία διαβάθμιση της εκπαίδευσης μετά το Λύκειο (Ανώτερες Σχολές, Τεχνικές Επαγγελματικές κτλ).
  Η Κυβέρνηση πρέπει να τολμήσει. Και όπως βλέπετε από τις συζητήσεις που γίνονται εδώ μέσα ο κόσμος απαιτεί ρήξεις, απαιτεί αυστηρότητα, χρηστή διαχείριση και απαιτεί και τόλμη.
  Δεν περιμένουμε βιαστικές λύσεις. Περιμένουμε ουσιαστικές πολιτικές.

  ReplyDelete
 24. Παν/κος9:25 am

  Κατά την προσωπική μου γνώμη, μια σημαντική παράμετρος στην αποτίμηση της αποδοτικότητας της επένδυσης των κρατικών κονδυλίων στα ΑΕΙ πρέπει να είναι, μεταξύ των άλλων, το ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Αν το 30% ή 40% δεν λαμβάνει ποτέ πτυχίο, τότε σίγουρα δεν λειτουργεί ορθολογικά το σύστημα. Οι αιτίες αυτής της αποτυχίας μου φαίνονται σύνθετες και πρέπει να απασχολήσουν τα ΑΕΙ και την Πολιτεία.
  Φυσικά υπάρχει και το κοινωνικό πρόβλημα των πολλών πολιτών που στα 25 ή 30 τους χρόνια και μετά από πολλή ταλαιπωρία και επένδυση χρόνου και χρήματος βλέπουν ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία. Ένας καλός επαγγελματικός προσανατολισμός στο Λύκειο θα μπορούσε να βοηθήσει στο πρόβλημα αυτό. Το παράδειγμα του κ Καλτσίδη για την Ολλανδία είναι νομίζω εύστοχο.

  Αναφέρθηκε ότι από το 1996 ακολουθήθηκε πολιτική διεύρυνσης της ανώτατης παιδείας με την αύξηση των εισακτέων και τη δημιουργία νέων Τμημάτων. (Τα τελευταία χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση μείωσε λίγο τον αριθμό των εισακτέων, αλλά η γενική εικόνα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά). Για παράδειγμα, από το 1986 στο 2006 ο αριθμός των εισακτέων περίπου διπλασιάστηκε. Όμως η ενέργεια αυτή δεν έγινε μετά από συστηματική μελέτη. Για παράδειγμα, μελετήθηκε αν μπορούν τα ΑΕΙ να εκπαιδεύσουν τόσους ή τι θα γίνει με τόσους ειδικευμένους πτυχιούχος τη στιγμή που ως χώρα διαθέτουμε πληθώρα ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ των 27 σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της ΕΕ; Η ενέργεια αυτή δεν συνοδεύτηκε από την κατάλληλη κρατική χρηματοδότηση με αποτέλεσμα, λόγου χάρη, οι φοιτητές του πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης να απολαμβάνουν καλύτερα εργαστήρια και το κυριότερο πολύ περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης σε αυτά από τους φοιτητές του ΕΜΠ.

  Για τη βάση του 10, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα ποσοστά αποφοίτησης από τα Τμήματα εκείνα που επηρεάζονται άμεσα από το μέτρο αυτό. Διαφέρουν από τα ποσοστά των άλλων Τμημάτων;

  ReplyDelete
 25. Anonymous9:35 am

  κ.Παναρετε, συμφωνω απόλυτα μαζί σας. Περισσοτερο δε, με το κομματι που αφορα τη δυσκολία των θεματων των εξετασεων. Ειναι παρωδία να προσπαθει καθε χρόνο (δηλ. μετα το 2006, αλλα και νωριτερα) η επιτροπή εξετασεων να βγαλει τετοια θεματα που να αφησουν κατω από το 10 ελάχιστους υποψηφιους, με απότελεσμα, η επιτυχια στις υψηλόβαθμες σχολές να κρινεται στα ορθογραφικά λαθη, στην έκθεση και στην "κατα γραμμα" απόδοση καποιου θεωρητικού θέματος, ιδιως σε "πρακτικά" μαθηματα.
  Διοτι δεν ενδιαφερει εμενα αν στο ταδε ΤΕΙ μιας πόλης που δεν εχει ζητηση μπουν υποψηφιοι με 6 ή με 7. Με νοιαζει αυτοι που θα μπούν στην Ιατρική και στο Πολυτεχνείο να ειναι οι πραγματικά καλύτεροι, δηλ. να εχουν αξιολογηθει με θεματα καποιου βαθμού δυσκολίας, χωρις πολλες θεωρητικές και "παπαγαλίστικες" ερωτησεις....Το να εχουμε στα Μαθηματικά Κατευθυνσης πανω από 10% αριστούχους (>18,5) δείχνει δυσκειτουργια του θεσμού των εξετασεων. Ο καθενας να μπει στη σχολή που του αξίζει. Οσοι εχουμε διδαξει σε τριτοβαθμιο ιδρυμα, το βλέπουμε αυτο καθημερινά. Ποιόν θα προτιμούσαμε σαν μηχανικό ή σαν γιατρό; Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία-Βιολογία 20 και Έκθεση 14, ή καποιον άλλον υποψηφιο με τον ιδιο μέσο όρο αλλα 20 στην έκθεση (αλλα χαμηλότερα στα υπόλοιπα?). Ισως το παραδειγμα να μην ειναι αντιπροσωπευτικό , αλλα πιστευω οτι ειναι κατανοητό αυτο που θελω να πώ.
  Ευχαριστω για τη φιλοξενία.

  ReplyDelete
 26. Anonymous9:54 am

  ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ....ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ.... ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 5 (ΤΥΧΑΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ) ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΗ ΣΧΟΛΗ. ΑΝ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 7 ΤΟΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ??? ΛΥΣΕΙΣ: 1. ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΒΑΘΜΟ 9,5 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ. 2. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ (1) ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ) ΑΠΟ 15 ΚΑΙ ΠΑΝΩ..... ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!!!!!
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ (ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ)
  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΤΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ!!!!

  ReplyDelete
 27. Anonymous10:05 am

  To θέμα της κατάργησης της "βάσης του δέκα" δεν είναι η επιχειρηματική τεκμηρίωση της κατάργησης. Το όλο θέμα είναι η ελάχιστη επάρκεια γνώσεων που απαιτείται για να συνεχίσει κάποιος τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εάν καταργηθεί η βάση του 10 και παραμείνει το ίδιο εξεταστικό σύστημα και δεν συνοδευτεί με κάποια άλλη αλλαγή νομίζω "πως χορεύουμε κατά πως μας βαράνε".

  ReplyDelete
 28. gumyan10:40 am

  Μερικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης:
  1. Είναι απαραίτητη στην Ελληνική Οικονομία και στην κοινωνία η ύπαρξη όλων αυτών των τμημάτων;
  2. Μπορεί μια χώρα που είναι στα πρόθυρα χρεωκοπίας να "πετάει" χρήματα χωρία αντίκρυσμα;
  3. Πόσους πτυχιούχους έχει ανάγκη η χώρα ώστε να χρηματοδοτεί το κράτος τις σπουδές τους; Μήπως υπάρχει πολυτέλεια με χρήματα του Δημοσίου;
  4. Μήπως συντηρείται έτσι ένα επαρχιακό οικονομικό κατεστημένο που δεν έχει να κάνει με παραγωγική οικονομία αλλά μεταπρατικά να θησαυρίζει (νοίκια, καφετέριες, μπαρ, κλπ); Αυτή είναι η περίφημη ανάπτυξη της περιφέρειας; Μήπως όλη η χρηματοδότηση στις περιοχές αυτές κατευθύνεται σε αυτόν τον παρασιτισμό κι έτσι δεν δημιουργούνται κίνητρα για υγιή ανάπτυξη;
  5. Μήπως κάποιες οικογένειες θέλουν να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους με Δημόσιες Πανεπιστημιακές θέσεις εξαργυρώνοντας τα μεταπτυχιακά που πλήρωσαν;
  6. Γιατί δεν βλέπουμε αντί για Σχολές Εκπαίδευσης (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Ινστιστούτα Ερευνών που να παράγουν έργο σε συγχρονισμό με τις τοπικές οικονομίες; Ετσι θα βλέπαμε αν τα μεταπτυχικά του καθενός είναι χρήσιμα στην κοινωνία κι όχι χαρτιά για διορισμούς στο Δημόσιο.

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
  Γ.Γ.

  ReplyDelete
 29. Anonymous10:53 am

  Όταν είπα η συζήτηση γύρω από τη βάση του 10 είναι για επικοινωνιακούς λόγους αυτό ακριβώς ενοούσα.

  Μοιάζει με την άχρηστη πληροφορία της εβδομάδος που έχει γνωστό ένθετο. Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μαριώ λούζεται.

  Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι θα δοθεί έμφαση στις ανάγκες του ΜΑΘΗΤΗ και την ποιότητα (δοκιμάστε να την ορίσετε!).

  Ξέρετε, τα μάτια μας έχουν δει πολλά!!!!! Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να μας πείσετε.

  Με εκτίμηση

  mtz

  ReplyDelete
 30. Anonymous11:01 am

  Η πολιτική του Ελληνικού κράτους από το '96 και μετά ήταν να δημιουργηθούν αρκετές θέσεις την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να εισάγεται το σύνολο των μαθητών

  ... με μηδενική πολιτική ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση !
  ... με μηδενική πολιτική διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας !

  Εμένα η παραπάνω πολιτική του Ελληνικού κράτους, μου φαίνεται πολύ λαϊκίστικη.

  Η βάση του 10, μου φαίνεται σωστό (όχι τέλειο) μέτρο διαφύλαξης ενός κατώτατου επιπέδου των φοιτητών σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.

  ReplyDelete
 31. Anonymous11:44 am

  Ωραιες αποψεις εχετε μερικοι...
  Να μη δινουμε λεφτα ως κρατος για να μπαινουν σχεδον ολα τα παιδια στη τριτοβαθμια εκπαιδευση!!!
  (Ας τα δινουν οι γονεις τους σε καθε λογης ιδιωτη η κωλεγγιο)
  Με την ιδια λογικη να μη δινουμε λεφτα ως κρατος για τους αναπηρους, τα παιδια με ειδικες αναγκες... τζαμπα λεφτα ειδικα αφου δεν υπαρχει συνδεση με την αγορα εργασιας.Επισης να καταργησουμε και τη δωρεαν περιθαλψη στους ανω των 65 ας πεθανουν αφου δε μπορουν να δουλεψουν.
  Λες και του προβλημα του ελληνικου κρατους ειναι τα λεφτα για τη παιδεια...
  Η κυβερνηση ειναι σοσιαλιστικη χωνεψτε το!!!!
  Και αν θελετε να δειτε που φευγουν τα λεφτα του κρατους καντε μια βολτα στις ελιτιστικες περιοχες του λεκανοπεδιου και ψαξτε τι επαγγελονται οι διαμενοντες εκει...

  ReplyDelete
 32. Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα
  Σε σχόλιο στην προηγούμενη ανάρτηση σας για τη «βάση του 10» είπα αναλυτικά την άποψή μου, νομίζω ότι δεν έχω κάτι να προσθέσω. Η κατάργηση της βάσης του 10 είναι πιστεύω ειλημμένη απόφαση.

  Θα πρότεινα τουλάχιστον, όταν αποφασισθεί, να ισχύσει και για τους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τους οποίους δυστυχώς ίσχυαν πάντα διακρίσεις και αδικίες εις βάρος τους σε πολλούς τομείς.

  Ποτέ λοιπόν γι αυτούς τους μαθητές μας δεν είχε καταργηθεί η βάση του 10. Οι μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έπρεπε πάντα να συγκεντρώνουν από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ένα σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με 1.000 (το μισό των 2.000 μορίων που είναι το μέγιστο), δηλαδή να έχουν επιτύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 10 στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Έτσι λοιπόν, πάντα έμεναν κενές θέσεις από αυτές που τους αναλογούσαν, ακόμη και πριν το 2006, που δεν συνέβαινε τότε στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων.

  Επίσης για τους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβλέπονται θέσεις περίπου 15% των διατιθέμενων στα ΤΕΙ, ποσοστό δυσανάλογα μικρότερο του ποσοστού τους επί του συνολικού αριθμού των μαθητών. Θα πρέπει οι θέσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ να διατίθενται αναλογικά στους απόφοιτους Λυκείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

  Νομίζω ότι τα παραπάνω είναι αυτονόητα, αλλά και για τα αυτονόητα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για να αποφεύγεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ των μαθητών μας. Έχω υποβάλει αρκετές προτάσεις για τη σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση , όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι και ελπίζω ότι θα εξαλειφθούν οι αδικίες και θα έχουμε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και για τους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 33. Γιάννης Καλιακάτσος11:53 am

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

  Το άρθρο σας σχετικά με τη βάση του 10, αν λάβει κανείς υπόψη του τα τόσα πολλά σχόλια, δείχνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το θέμα, αν και κατά την γνώμη σας, όπως και κατά την δική μου θα έπρεπε να είναιένα δευτερεύον θέμα στο όλο θέμα "Ελληνική Παιδεία και Εκπαίδευση".
  Επειδή είμαι καθηγητής σε τμήμα Τ.Ε.Ι. που εμφανίζει τα δύο τελευταία έτη κενές θέσεις(Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά) και το θέμα με απασχολεί ιδιαίτερα, θα ήθελα να δείτε μερικά στοιχεία. α) Τον αριθμό των τελειοφοίτων όλων των τύπων Λυκείων σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων. Θα καταλάβετε ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις, έστω και λίγες, και με την κατάργηση της βάσης του 10 β)Σε πόσα ακόμα τμήματα ΤΕΙ εμφανίσθηκαν κενές θέσεις τα τελευταία δύο χρόνια με την ίδρυση νέων τμημάτων στα Πανεπιστήμια.
  Από την πολύχρονη εμπειρία μου σε διοικητικές θέσεις (Προϊστάμενος Τμήματος, Διευθυντής Παραρτήματος, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ) έχω πιστεί ότι τα τμήματα πρέπι μόνα τους να καθορίζουν τις απαιτήσεις τους σε ελάχιστες γνώσεις των εισακτέων και αν είναι δυνατό, αφού αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των εισακτέων συνολικά, στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων. Το πρώτο γιατί οι εισακθέντες σήμερα με σύνολο μορίων κάτω από 10.000 έχουν μπει σε τμήματα άλλου επιστημονικού πεδίου από αυτό που ακολούθησαν στο Λύκειο και για το δεύτερο επειδή ορισμένα τμήματα δεν μπορούν αντικειμενικά να εκπαιδεύσουν τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζει κεντρικά το Υπουργείο.
  Και μία πρόταση, αν τελικά δεν καταλήξετε στην κατάργηση της βάσης του 10. Δώστε τη δυνατότητα στα τμήματα που έχουν κενές θέσεις να τις καλύψουν με τρόπο που τα ίδια τα τμήματα θα αποφασίσουν.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία και συγγνώμη για την κατάχρηση του χώρου.

  Με εκτίμηση

  Γιάννης Καλιακάτσος
  Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

  ReplyDelete
 34. lonely planet12:06 pm

  Διαβάζω στην εισαγωγή σας:

  "Θα προσπαθήσω να εξηγήσω περισσότερο γιατί η βάση του 10, ενώ δεν είναι πρωτογενές θέμα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης τεκμηρίωσης, αλλά και έλλειψης εκπαιδευτικής πολιτικής (κάτι αντίστοιχο με το εξεταστικό). Και παρ' ότι δεν είναι πρωτογενές θέμα, έχει τις ρίζες του (όπως και το εξεταστικό) στα πλέον θεμελιώδη ζητήματα όπως, για παράδειγμα, στην αυτοτέλεια ή μη των πανεπιστημίων. Αυτή την στιγμή όμως, το δευτερογενές αυτό ζήτημα της βάσης του 10 τίθεται ώς ένα άμεσο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να περιμένει την συνολικότερη αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, πρέπει στο υπάρχον πλαίσιο να τοποθετηθεί η κυβέρνηση και να πάρει μία απόφαση. Και η απόφαση αυτή δεν μπορεί να είναι απλά η κατάργηση της βάσης του 10, αλλά και η τεκμηρίωση της κατάργησής της. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ηγεσία του υπουργείου παιδείας"

  Επομένως αν καταλαβαίνω καλά, η κατάργηση της βάσης του 10 είναι ένα μέτρο που παίρνετε για να λύσετε το πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ και τώρα, μέχρι να πιάσετε τα "πρωτογενή ζητήματα". Αν είναι έτσι (και ελπίζω να είναι έτσι) τότε καμμία αντίρρηση. Διότι αυτό που προκύπτει από την (ομολογουμένως λογική) ανάλυσή σας είναι ότι η βάση του 10 δεν είναι παρά η επιφάνεια του προβλήματος που λέγεται "μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση", του γενικότερο πλαισίου με άλλα λόγια. Το οποίο περιλαβάνει πόσους θελουμε να στέλνουμε στα πανεπιστήμια και πώς να τους διαλέγουμε. Αυτή δεν είναι η ουσία; Αν αυτό το μεγαλύτερο ζήτημα έρθετε και το ανοίξετε τότε πράγματι σωστή η κατάργηση του 10 για την ώρα. Στο παρόν πλαίσιο δεν έχει έννοια το 10. Αλλά το παρόν πλαίσιο καλό είναι να το ξανασκεφτούμε!!!

  ReplyDelete
 35. Κύριε Πανάρετε

  Ελπίζω να μου συγχωρεθεί ότι το μήνυμά μου δεν έχει άμεση σχέση με το ζήτημα της βάσης του 10. Είναι ωστόσο ο μόνος ίσως τρόπος για να σας κάνω γνωστό το ζήτημα που με καίει.
  Ονομάζομαι Στέλλα Προσωτσιανιώτου και είμαι συνταξιούχος δασκάλα.
  Αποφάσισα να σας γράψω για να σας αναφέρω ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά στην εκπαίδευση των ενηλίκων τυφλών, μια δεύτερη ευκαιρία δηλαδή στην εκπαίδευση ατόμων που στην παιδική τους ηλικία, κυρίως λόγω της έλλειψης όρασης, δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στη σχολική μόρφωση.
  Απευθύνομαι σε σας γιατί το υπουργείο του οποίου ηγείστε ως υφυπουργός είναι καθ' ύλην αρμόδιο στο να δώσει μια νόμιμη και πάγια λύση στο πρόβλημα αυτό. Είμαι κι εγώ τυφλή από πολύ μικρή ηλικία και με πονάει να βλέπω τους συνανθρώπους μου να αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία και το δικαίωμα στη μάθηση.
  Γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (ΦΠΨ) τους Α.Π.Θ. Διορίστηκα ως δασκάλα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 1991.
  Είμαι η μόνη τυφλή εκπαιδευτικός που κατάφερα, μετά από σκληρό αγώνα, να συμμετάσχω στις αποστολές Ελλήνων εκπαιδευτικών που κάνει το Υπουργείο προς τα Τμήματα Εκμάθησης της Μητρικής Γλώσσας του εξωτερικού.
  Αποσπάστηκα στη Νότια Αφρική τον Ιανουάριο του 2001, όπου τα πρώτα δύο χρόνια είχα την εξαιρετική τύχη να βρίσκομαι υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση του τότε Συντονιστή Εκπαίδευσης Αφρικής και νυν Γενικού Διευθυντή του Τμήματος Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο, κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου.
  Επιστρέφοντας τον Δεκέμβριο του 2005 από τη Νότια Αφρική, δίδαξα και πάλι στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών της Θεσσαλονίκης ως τον Αύγουστο του 2007, όπου και συνταξιοδοτήθηκα.
  Την περσινή σχολική χρονιά, 2008-2009, παρουσιάστηκαν στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης δυο νεαρά άτομα, μια κοπέλα 20 χρονών και ένας νεαρός 22, και ζήτησαν να πάρουν, έστω και τώρα, τη μόρφωση που στερήθηκαν. Το εκπαιδευτικό τμήμα όμως της Σχολής Τυφλών (του οποίου το προσωπικό είναι καθηγητές της δευτεροβάθμιας) αρνήθηκε με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες γνώσεις για το πώς να διδάξουν τα πρώτα βασικά στοιχεία αλφαβητισμού, και τους παρέπεμψαν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών.
  Με τη σειρά του, ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου αρνήθηκε να τους συμπεριλάβει στη δύναμη του επειδή, σύμφωνα με το νόμο, η ηλικία τους ξεπερνούσε τα επιτρεπτά όρια αποδοχής από το δημοτικό σχολείο.
  Διαπιστώνοντας την στάση των αρμοδίων και την ακαμψία της νομοθεσίας, και προκειμένου οι νέοι αυτοί άνθρωποι να μην επιστρέψουν και να κλειστούν στο σπίτι χάνοντας κάθε ευκαιρία για πρόσβαση στη μάθηση, ανέλαβα την εκπαίδευσή τους εθελοντικά.
  Κι εδώ αρχίζει το πρόβλημα:

  [1ο μέρος]

  ReplyDelete
 36. [2ο μέρος]

  Πρώτον, για να εκπαιδευτούν σωστά, οι μαθητές αυτοί θα έπρεπε να παρακολουθούν μαθήματα καθημερινά και για τουλάχιστον πέντε ώρες τη μέρα. Εγώ όμως, παρ' ότι συνταξιούχος, δε μπορώ να διαθέσω αυτό τον απαιτούμενο χρόνο δεδομένου ότι είμαι μητέρα δύο εφήβων. Τους συναντούσα τρεις φορές τη βδομάδα, από δυο ακαδημαϊκές ώρες τη φορά.
  Δεύτερον, η διαδικασία ανάγνωσης και γραφής απαιτεί και κάποια εργαλεία, τα οποία κοστίζουν πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος και που η Σχολή Τυφλών αρνήθηκε να τα διαθέσει με την αιτιολογία ότι έχει σοβαρές ελλείψεις στον τομέα αυτό. Αναφέρομαι κυρίως στη γραφομηχανή Braille, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να μάθεις να γράφεις. Είναι σαν να θέλεις να μάθεις σε κάποιον βλέποντα να γράφει, αλλά του αρνείσαι το μολύβι. Βέβαια τα μολύβια τα βρίσκεις παντού και η αξία τους είναι τέτοια που ο καθένας μπορεί να τα αγοράσει. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τις γραφομηχανές Braille. Αν δε σου τις παράσχει κάποιος φορέας είναι πολύ δύσκολο μέχρι και αδύνατο να τις αγοράσεις μόνος σου.
  Τρίτον, προσπαθώντας να λύσω το πρόβλημα της γραφομηχανής μέσα στην τάξη, χρησιμοποίησα τη δική μου και δανείστηκα ακόμη μια από ένα φίλο. Όταν όμως μαθαίνεις να γράφεις, δεν αρκεί να κάνεις εξάσκηση μόνο μέσα στην τάξη, κι όταν μάλιστα ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι τόσο λίγος. Χρειάζεται να κάνεις εξάσκηση και στο σπίτι. Ωστόσο, οι δυο αυτές γραφομηχανές δεν ήταν δυνατόν να πηγαινοέρχονται από την τάξη στο σπίτι κυρίως εξαιτίας του ότι είναι πολύ βαριές.
  Τέταρτον, τα δύο αυτά άτομα ανήκουν σε ομάδες πληθυσμού που δεν κατέχουν καλά την ελληνική γλώσσα. Η μεν κοπέλα είναι Αλβανίδα, ο δε νεαρός είναι τσιγγάνος. Οπότε, μέσα στο περιθώριο των δυο αυτών ακαδημαϊκών ωρών που μπορούσα να διαθέσω, εκτός από την ανάγνωση, γραφή, τις βασικές έννοιες και τις τέσσερις πράξεις των μαθηματικών, έπρεπε να καλύψω και τα κενά εκμάθησης και κατανόησης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να καταλαβαίνουν τι μαθαίνουν αλλά κι εγώ να μπορώ να τους διδάξω αυτά που έπρεπε.
  Πέμπτον, επειδή δεν ήταν μαθητές κάποιου επίσημου εκπαιδευτικού φορέα, δε παραχωρήθηκε αίθουσα γι' αυτούς. Αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω μια κοινόχρηστη αίθουσα, με αποτέλεσμα να διακόπτεται το μάθημα αρκετά συχνά και να χάνεται η προσοχή που απαιτούνταν.
  Παρ' όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, και παρ' ότι προσωπικά δε θεωρούσα ότι ήταν έτοιμος, ο νεαρός αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να δώσει εξετάσεις για να πάρει το απολυτήριο του δημοτικού τον Ιούνιο που μας πέρασε. Το πήρε, και φέτος έχει γραφτεί σ' ένα από τα Γυμνάσια Δεύτερης Ευκαιρίας της Θεσσαλονίκης.
  Επειδή όμως εξακολουθεί να έχει πολλά κενά, κυρίως στην κατανόηση της γλώσσας, αλλά και στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, συνεχίζουμε και φέτος να κάνουμε μαζί μαθήματα.
  Όσο για την κοπέλα, ευτυχώς για εκείνη, μ' άκουσε και δε βιάστηκε να πάρει το απολυτήριο του δημοτικού. Συνεχίζει και φέτος μαζί μου.
  Φέτος όμως τα πράγματα χειροτέρεψαν, γιατί εγώ δε μπορώ να διαθέσω περισσότερες από δυο μέρες τη βδομάδα. Επομένως, στα παραπάνω επί μέρους στοιχεία του προβλήματος προστέθηκε και η ελαχιστοποίηση του χρόνου.
  Όπως προανέφερα, το έργο αυτό το ανέλαβα εθελοντικά, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι "εξαναγκάστηκα". Ως εκπαιδευτικός δε μπορώ να βλέπω να στερούνται τη μόρφωση νέοι άνθρωποι, όταν μάλιστα, έστω και σε μεγάλη ηλικία, το επιζητούν οι ίδιοι. Είμαι και η ίδια τυφλή και με πονάει η διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και η άτεγκτη στάση ορισμένων αποκλείουν από τους συνανθρώπους μου το δικαίωμα στη μόρφωση, στην καλλιέργεια του πνεύματος και των ανοιχτών οριζόντων, στην επαγγελματική σταδιοδρομία και κατά συνέπεια στην καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου καταδικάζοντάς τους στον αναλφαβητισμό, στην αφάνεια και στην εξάρτηση και τον παρασιτισμό εις βάρος των άλλων.
  Ίσως βέβαια αυτά που προσφέρω εγώ να είναι καλύτερα από το τίποτα για τα άτομα αυτά, δεν παύουν όμως να είναι ημίμετρα. Εξάλλου, η εκπαίδευση και το δικαίωμα στη μάθηση, ακόμη και κάποιων ομάδων με ιδιαιτερότητες, δε μπορεί να βασίζεται στον εθελοντισμό.
  [2ο μέρος]

  ReplyDelete
 37. [3ο μέρος]

  Για το λόγο αυτό, τόσο την περσινή όσο και τη φετινή σχολική χρονιά απευθύνθηκα επανειλημμένως στη διοίκηση της Σχολής Τυφλών αλλά και στη διοίκηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, ζητώντας να δοθεί κάποια συμβολική αμοιβή, ώστε να υπάρξει δέσμευση και από τις δύο πλευρές αλλά και ως αναγνώριση του έργου που κάνω και για το οποίο υπάρχουν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που οφείλουν να το είχαν αναλάβει.
  Η μεν διοίκηση της Σχολής Τυφλών μου αρνήθηκε τη συμβολική αμοιβή, λέγοντας ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα δημιουργηθεί κακό προηγούμενο στους εθελοντές κι ότι οι καθηγητές που διαθέτει δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με τα άτομα αυτά. Η δε διοίκηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών υποστηρίζει μεν ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να βασίζεται σε εθελοντές, αλλά, ταυτόχρονα, ούτε πιέζει τη Σχολή Τυφλών να αναλάβει τις ευθύνες της ούτε και αναλαμβάνει να μεριμνήσει ώστε να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις που θα επιφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
  Ουσιαστικά, οι δύο φορείς, αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και γι' αυτό όλοι επαναπαύονται στο ότι βρέθηκε κάποιος να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.
  Σήμερα οι μαθητές είναι δύο. Τι θα γίνει αν αύριο προκύψουν περισσότεροι; Και βέβαια, το έργο της διδασκαλίας δημιουργεί από μόνο του δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Όσο εθελοντικά και να προσφέρεσαι, δε μπορείς να πεις σήμερα μπορώ και αύριο δε μπορώ. Θέλει μια συνέχεια και μια συνέπεια.
  Έρευνα των δύο φορέων, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και της Σχολής Τυφλών, σε κωμοπόλεις και χωριά της Βόρειας Ελλάδας αποκάλυψε πριν τρία χρόνια την ύπαρξη ικανού αριθμού τυφλών ατόμων, παιδικής ή και μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία δεν πάνε ή δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο. Σ' αυτό συνετέλεσε και ο νόμος βάσει του οποίου η εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία δεν ήταν υποχρεωτική, όπως ισχύει για όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
  Όπως φαίνεται, πολλοί γονείς, θέλοντας να κρύψουν το "πρόβλημα" ή φοβούμενοι ότι αν το παιδί απομακρυνθεί από το σπίτι θα χάσουν το οικονομικό βοήθημα που παίρνουν μέσα από το επίδομα της πρόνοιας ή ίσως και φοβούμενοι ότι κανένας άλλος δε θα μπορέσει να προσέξει το παιδί τους τόσο καλά όσο οι ίδιοι, έκαναν χρήση του νόμου και επέλεξαν να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από την οργανωμένη μάθηση δηλώνοντας άγνοια για την ύπαρξη της Σχολής Τυφλών στη Θεσσαλονίκη και για τη δυνατότητα που είχαν τα παιδιά τους να μορφωθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν και να ολοκληρωθούν ως άνθρωποι.
  [3ο μέρος]

  ReplyDelete
 38. [4ο μέρος]

  Αν αύριο λοιπόν παρουσιαστούν αυτοί οι ενήλικες τυφλοί και ζητήσουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη μόρφωση, τι θα γίνει; Ποιος θα τους αναλάβει;
  Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι αντιμετωπίζω το πρόβλημα αυτό προσωπικά, έχω να κάνω την εξής πρόταση:
  Να δημιουργηθεί ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Δεύτερης Ευκαιρίας ή ομώνυμο Τμήμα στο υπάρχον σχολείο, το οποίο να ανήκει στη δικαιοδοσία του εκάστοτε διευθυντή του υπάρχοντος ειδικού δημοτικού σχολείου και να έχει την ίδια έδρα με αυτό.
  Κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και ανάλογα με τον αριθμό των ενηλίκων που θα παρουσιάζονται και θα επιζητούν να μορφωθούν, να έχει το δικαίωμα ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου να ζητά την απόσπαση του αναγκαίου προσωπικού στο σχολείο του, ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες αυτές.
  Μ' αυτό τον τρόπο, κανένας δε θα μπορεί να δηλώνει αναρμόδιος ή να ισχυρίζεται ότι δεν έχει τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διδασκαλία των πρώτων βασικών στοιχείων της εκπαίδευσης, ούτε ο διευθυντής θα μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί στη δύναμη του σχολείου άτομα που ξεπερνούν ηλικιακά τα επιτρεπτά όρια που βάζει ο νόμος, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες θα έχουν τη σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση που αρμόζει.
  Έτσι θα μπορούν να προχωρούν στο Γυμνάσιο Δεύτερης Ευκαιρίας εφοδιασμένοι σωστά και προετοιμασμένοι καλύτερα στο να κατανοήσουν, να συμμετέχουν και να πάρουν τις περαιτέρω γνώσεις που παρέχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Ελπίζοντας ότι θα δείτε με κατανόηση το πρόβλημα και θα δώσετε το συντομότερο δυνατό τη λύση που πρέπει, ιδίως τώρα που το Υπουργείο είναι και ονομαστικά υπεύθυνο για την δια βίου μάθηση, προσδοκώ τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

  Με τιμή
  Στέλλα Προσωτσιανιώτου
  email: kar1125@tsamail.co.za

  ReplyDelete
 39. Anonymous2:10 pm

  πως καλυφθηκε η θέση του ειδικου γραμματεα πανεπιστημιακης εκπαιδευσης χωρις να προκηρυχθει
  μελος ΔΕΠ περιφερειακου πανεπιστημιου

  ReplyDelete
 40. Κύριε Υπουργέ αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω να υπάρχουν τρεις δρόμοι:
  1]Να μην υπάρχει κόκκινη γραμμή και να γυρίσουμε στο παρελθόν με εισακτέους μέσης επίδοσης 1 έως 5 με άριστα το 20
  2]Να αφήσετε τη κάθε σχολή να βάλει μόνη της κόκκινη γραμμή με καθορισμένο μέγιστο αριθμό εισακτέων .
  3]Να υιοθετήσετε την πρόταση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ : βάση να είναι το μισό του πρώτου επιτυχόντα προσθέτοντας όμως ένα καθορισμένο μέγιστο αριθμό εισακτέων.
  Η λογική λέει ότι πρέπει να πάμε στο δρόμο 2 , όμως σε αυτή τη περίπτωση θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο μωσαϊκό πλαισίων που θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στους υποψηφίους.
  Εγώ σε πρώτη φάση θα ψήφιζα το δρόμο 3 γιατί υπάρχει και η κοινωνική νομοποίηση [ΓΣΕΕ]. Λέω σε πρώτη φάση γιατί κάθε μέτρο πρέπει να αξιολογείται μετά την εφαρμογή του .
  Θεωρώ άκρατο λαϊκισμό να επανέλθουμε στο δρόμο 1. Η βάση του 10 ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση . Ήταν ένα από τα λίγα μέτρα πολιτικών που πήγαν κόντρα στη λαίλαπα του λαϊκισμού που έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα.
  Ο Έλληνας φορολογούμενος τρελαίνεται όταν καλείται να χρηματοδοτήσει σπουδές υποψηφίων με επιδόσεις 1 έως 5. Τι σόι Τριτοβάθμια είναι αυτή?
  Σχεδόν το σύνολο των σχολιαστών στα άρθρα που έχουν αναρτηθεί στο blog σας είναι υπέρ μιας κόκκινης γραμμής

  ReplyDelete
 41. Καλημέρα,

  Αναγκαζόμαστε να αναζητούμε χώρο να ακουστεί η φωνή μας. Συγνώμη για την εκμετάλλευση του χώρου και του δικαιώματος με δεδομένο ότι σας γράφω για ζήτημα διάφορο του θέματος.

  Αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι θα αλλάξει άμεσα ο τρόπος πρόσληψής τους.

  Και η ερώτηση - αντίδραση: Μόνη της το σκέφτηκε ή το διάβασε κάπου αλλού, ή δεν ζει στην Ελλάδα; Μπροστά της μάλλον βλέπει μονο αριθμούς και τίποτα άλλο. Ίσως και βύσματα και κοννέ. Αλλά όλοι εμείς που δεν έχουμε από αυτά, τι κάνουμε; Πετάμε τη ζωή μας στο δρόμο; Ή στα 35-40 με 1,2 ή 3 παιδιά αρχίζουμε ξανά το διάβασμα για το ΑΣΕΠ; Και φυσικά μένουμε ξανά άνεργοι ή διανομείς πίτσας, πετώντας στα σκουπίδια τον κόπο μας, το διάβασμά μας, την προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια;

  Συμφωνούμε οι περισσότεροι ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση (τις προσλήψεις μόνο μέσω ΑΣΕΠ).

  Αλλά, φροντίστε πρώτα να απορροφήσετε αυτούς που ήδη βρίσκονται στους πίνακες και στην ειδική αγωγή (στην οποία παρεμπιπτόντως δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις εδώ και .... χρόνια). Βάλετε ένα όριο 3-4 χρόνων ώστε να μην κρεμάσετε τους ανθρώπους, ούτε να τους βρείτε εναντίους στα όσα θετικά έχετε σκοπό να εφαρμόσετε.

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ReplyDelete
 42. Anonymous12:46 am

  Ποιο είναι το κόστος από την κατάργηση και η ποια η ωφέλεια της βάσης του 10 σε επίπεδο γενικής οικονομίας???
  Ποιο είναι το κόστος και η ωφέλεια σε επίπεδο περιφερειακών οικονομικών. Υπάρχουν στοιχεία που να βοηθούν στην καταγραφή του Οικονομικού αποτελέσματος από μια απόφαση σχετική με τις βάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ?
  Ψάχνετε να βρείτε λόγους για να καταργήσετε τη βάση του 10. Έχετε βρει όλες τις επιπτώσεις που θα προέρθουν από μια τέτοια ενέργεια?
  Δεν μας λέτε ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις, σε επίπεδο γενικής οικονομίας και προϋπολογισμού αλλά και σε επίπεδο περιφερειακών οικονομιών???
  Ψάχνετε, ψάχνετε, ψάχνετε για γραμματείς, αυτοί που ψάχνετε δεν σας λένε τι θα πρέπει να ερευνήσετε για να λάβετε μια απλή απόφαση.??

  ReplyDelete
 43. Anonymous2:54 am

  Κύριε Πανάρετε,
  Τεκμηριώνετε με επιχειρήματα και λογικό τρόπο σκέψης την αναγκαιότητα κατάργησης της βάσης του 10, η οποία είναι αυθαίρετη, αντιεκπαιδευτική και παράλογη. Οι σχολιαστές που επιθυμούν να κλείσουν πανεπιστημιακά τμήματα, να υπάρχει "φίλτρο" στην εισαγωγή νέων ανθρώπων στα πανεπιστήμια και άλλες απόψεις όπως ότι οι καθηγητικές σχολές είναι χορηγοί δωροεπιταγών των 1000 ευρώ για διορισμό στο δημόσιο, δεν έχουν αναλογιστεί ίσως ότι η παιδεία είναι το ισχυρότερο εφόδιο ενός λαού και μιας χώρας. Η πολιτική οφείλει όχι να συνεχίζει να αναπαράγει τις ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία αλλά να θεσπίσει τα μέτρα εκείνα που θα τις οδηγήσουν σε μείωση και απάλυνση. Θεσπίζοντας την βάση του 10, ας αναρωτηθούμε ποίά παιδιά έμειναν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποιό το αποτέλεσμα.
  Προφανώς εκτός τριτοβάθμιας έμειναν οι λιγότερο προνομιούχοι , οι λιγότερο ταλαντούχοι, οι φτωχότεροι, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πάσης φύσεως (ατομικές, οικογενειακές, πολιτισμικές), τα παιδιά που δεν ήθελαν ούτως ή άλλως να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (τα οποία ούτως ή άλλως από επιλογή σταματάνε μετά το λύκειο ή νωρίτερα και το μέτρο της βάσης δεν αλλάζει την επιλογή τους).
  Αναρωτιέμαι αν πραγματικά θέλουμε να υπάρχει τόσο έντονη διαφορά μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων της κοινωνίας μας και σε τί αυτό πρόκειται να μας ωφελήσει. Γνωρίζουν φυσικά όσοι είναι γεννημένοι στην δεκαετία του 70 όπως εγώ ότι το επιλεκτικό σύστημα, και οι λιγοστές θέσεις στην τριτοβάθμια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η μειωμένη προσφορά του εκπαιδευτικού προϊόντος δημιουργούσε μεγάλη ζήτηση και τεράστιο ανταγωνισμό στα σχολεία, τα φροντιστήρια, τους μαθητές και τις οικογένείες τους. Είναι αυτό το επιλεκτικό, δύσκολο και ανταγωνιστικό σύστημα που ζητάμε; Η χώρα μας ανέκαθεν προσέφερε ευκαιρίες στους πολίτες της για να μορφωθούν, να βελτιωθούν, να αυτοπραγματωθούν...Ας μην τις μειώσουμε, αλλά ας τις αυξήσουμε.
  Γέλασα χτες, Κυριακή, όταν πήγα στον εφημεριδοπώλη της γειτονιάς για να αγοράσω εφημερίδα, και τον είδα να ψευτομαλώνει τον μικρούλη γιο του , επειδή όπως μου είπε του είχε χαλάσει μισό ρολό σελοτέιπ.. για να κάνει πακέτο τις άχρηστες χάρτινες συσκευασίες του μαγαζιού τους και να πάει να τις πετάξει στον κάδο ανακύκλωσης. Ρώτησα τον μικρούλη πού έμαθε όλα αυτά τα ωραία πράγματα και μου απάντησε "από την δασκάλα μου στο νηπιαγωγείο...".
  Ας αναλογιστούμε την χρησιμότητα της εκπαίδευσης στη ζωή μας, τις επιπτώσεις που έχει στο βιοτικό μας επίπεδο και ας δώσουμε ως κοινωνία την ευκαιρία στα νέα παιδιά για το πλέον απαραίτητο εφόδιο ζωής: την εκπαίδευση.
  Και ...ας περιορίσουμε την γκρίνια και την υιοθέτηση ενός περιορισμένου, "στενού" , "μικρού" τρόπου σκέψης...
  Ευχαριστώ που με διαβάσατε,
  Θοδωρής

  ReplyDelete
 44. Anonymous3:12 am

  Γνώμη μου είναι να καταργηθεί η βάση του 10. Να σπουδάζει όλο και περισσότερο ποσοστό (μακάρι όλοι) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Ένα κράτος, όσο πιο μορφωμένους πολίτες έχει, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και εξέλιξης θα έχει στο μέλλον.
  Διάβασα πριν τις εκλογές στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, στα θέματα παιδείας, για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια με τη θέσπιση "εγγυημένου κεφαλαίου" για κάθε φοιτητή που θα θέλει να σπουδάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αμέσως μόλις τελειώσει το λύκειο. Πιστεύω ότι είναι το σωστότερο απ' όλα.
  Ο αριθμός των εισαγώμενων στα τμήματα των σχολών να αλλάζει ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων. (Για παράδειγμα: αφού υπάρχει έλλειψη δασκάλων και η ζήτηση είναι μεγάλη, αυτόματα τα παιδαγωγικά τμήματα θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα τα τμήματα, να αυξήσουν τους εισαγώμενους φοιτητές, ωστε μετά την αποφοίτηση τους να υπάρχει και ο ανταγωνισμός στον ΑΣΕΠ, και να προσλαμβάνονται οι καλύτεροι δάσκαλοι. Σήμερα διορίζονται όλοι.) Αυτό θα οδηγήσει τα τμήματα να προσπαθούν διαρκώς να προσελκύσουν φοιτητές και κεφάλαιο.
  Τα υπόλοιπα τμήματα που το αντικείμενό τους δεν έχει ζήτηση, θα πρέπει να ανανεώνονται με αλλαγή αντικειμένου ή αλλιώς θα κλείνουν (πολλά σύγχρονα αλλά και μελλοντικά αντικείμενα δεν υπάρχουν και δεν διδάσκονται στην ελλάδα. ex.http://www.careerplanner.com/Career-Articles/Hot_Jobs.cfm)
  Νομίζω ότι η Ελλάδα έχασε το τρένο της βιομηχανίας, έχασε το τρένο της πληροφορικής αλλά της ανήκει το μέλλον με μορφωμένους ανθρώπους που θα προσφέρουν υπηρεσίες στην ευρώπη αλλά και παγκόσμια κυρίως μέσω διαδικτύου. Παράκληση: Αφήστε όλο τον κόσμο να σπουδάσει και δώστε το δικαίωμα στους φοιτητές και την κοινωνία να επιλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν. Αφήστε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να βρει το δρόμο της ωθώντας τον υγειή ανταγωνισμό μεταξύ των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιας ή μη).

  ReplyDelete
 45. Γνώμη μου είναι να καταργηθεί η βάση του 10. Να σπουδάζει όλο και περισσότερο ποσοστό (μακάρι όλοι) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Ένα κράτος, όσο πιο μορφωμένους πολίτες έχει, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και εξέλιξης θα έχει στο μέλλον.
  Διάβασα πριν τις εκλογές στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, στα θέματα παιδείας, για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια με τη θέσπιση "εγγυημένου κεφαλαίου" για κάθε φοιτητή που θα θέλει να σπουδάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αμέσως μόλις τελειώσει το λύκειο. Πιστεύω ότι είναι το σωστότερο απ' όλα.
  Ο αριθμός των εισαγώμενων στα τμήματα των σχολών να αλλάζει ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων. (Για παράδειγμα: αφού υπάρχει έλλειψη δασκάλων και η ζήτηση είναι μεγάλη, αυτόματα τα παιδαγωγικά τμήματα θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα τα τμήματα, να αυξήσουν τους εισαγώμενους φοιτητές, ωστε μετά την αποφοίτηση τους να υπάρχει και ο ανταγωνισμός στον ΑΣΕΠ, και να προσλαμβάνονται οι καλύτεροι δάσκαλοι. Σήμερα διορίζονται όλοι.) Αυτό θα οδηγήσει τα τμήματα να προσπαθούν διαρκώς να προσελκύσουν φοιτητές και κεφάλαιο.
  Τα υπόλοιπα τμήματα που το αντικείμενό τους δεν έχει ζήτηση, θα πρέπει να ανανεώνονται με αλλαγή αντικειμένου ή αλλιώς θα κλείνουν (πολλά σύγχρονα αλλά και μελλοντικά αντικείμενα δεν υπάρχουν και δεν διδάσκονται στην ελλάδα. ex.http://www.careerplanner.com/Career-Articles/Hot_Jobs.cfm)
  Νομίζω ότι η Ελλάδα έχασε το τρένο της βιομηχανίας, έχασε το τρένο της πληροφορικής αλλά της ανήκει το μέλλον με μορφωμένους ανθρώπους που θα προσφέρουν υπηρεσίες στην ευρώπη αλλά και παγκόσμια κυρίως μέσω διαδικτύου. Παράκληση: Αφήστε όλο τον κόσμο να σπουδάσει και δώστε το δικαίωμα στους φοιτητές και την κοινωνία να επιλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν. Αφήστε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να βρει το δρόμο της ωθώντας τον υγειή ανταγωνισμό μεταξύ των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιας ή μη).

  ReplyDelete
 46. ένας πολίτης6:23 am

  Για όλους εμάς που εκπλαγήκαμε (για μην πω εξανέστημεν) με το πιό κάτω εδάφιο της ανάρτησης, το οποίο έδειχνε να αγνοεί (ή ακόμη και να αδιαφορεί για) την επιτακτική ανάγκη εξορθολογισμού των πόρων που δαπανώνται για την Παιδεία:

  Study on the efficiency and effectiveness
  of public spending on tertiary education
  .

  Προς μελέτη κύριε Υφυπουργέ. Μελέτη και περισυλλογή. Δείτε και τον πίνακα στη σελίδα 52. Δεκαεννέα χώρες αξιολογούνται, 19η και τελευταία η Ελλάδα σε αποτελεσματικότητα των δημοσίων πόρων που δαπανώνται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Αντί λοιπόν, εν μέσω οικονομικής στενότητας, να έχετε θέσει σαν πρωταρχικό στόχο στο υπουργείο σας τον εξορθολογισμό των δαπανών, εσείς θεωρείτε πως «το κράτος ξοδεύει χρήματα ούτως ή άλλως». Όχι κύριε Πανάρετε. Όταν η κυβέρνησή σας ζητά από το λαό επιπλέον φόρους και θυσίες είναι καθήκον της να πείσει για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων. Αν φυσικά θέλετε να κερδίσετε τη στήριξη των δυναμικών τμημάτων της κοινωνίας στην προσπάθειά σας αυτή και όχι απλά να χαϊδέψετε ιδιοτελείς επιδιώξεις.

  Διότι ας σκεφτούμε ποιός είναι ο θεμελιώδης λόγος να μην επιτρέψουμε σε κάποιον να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο αν το επιθυμεί; (θεσπίζοντας π.χ. μία βάση του 10). Ο λόγος είναι το να μην επενδύσει το κράτος χρήματα σε κάποιον που δεν έχει τα ελάχιστα προσόντα για να επιτύχει στην προσπάθειά του αυτή, και επομένως τα χρήματα μπορεί να μην "πιάσουν τόπο". Αν όμως το κράτος ξοδεύει τα χρήματα ούτως ή άλλως, τότε τι έννοια έχει?

  ReplyDelete
 47. Anonymous6:37 am

  "Γνώμη μου είναι να καταργηθεί η βάση του 10. Να σπουδάζει όλο και περισσότερο ποσοστό (μακάρι όλοι) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Ένα κράτος, όσο πιο μορφωμένους πολίτες έχει, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και εξέλιξης θα έχει στο μέλλον. "

  Δεν μετρούνται τα πάντα με όρους ποσότητας. Αυτό που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός ικανών επιστημόνων και όχι η δημιουργία εκατομμυρίων αμόρφωτων πτυχιούχων.

  Όλες στα στατιστικές παρουσιάζουν τη Ελληνικά πανεπιστήμια ως σχεδόν τα χειρότερα του δυτικού κόσμου. Αυτό που προέρχει δεν είναι να αυξηθεί ο αριθμός των πτυχιούχων αλλά να δαπανηθούν να χρήματα με αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ανεβεί το επίπεδο της τριτοβάθμιας

  ReplyDelete
 48. γονέας7:39 am

  Τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά ψάχνουν "μικροκουτσομπολιά" και μικροπολιτικά για να γεμισουν τις σελιδες, τον τηλεοπτικό τους χρόνο και τη ζωή μας.
  Και κάπως έτσι ανεδειχθη και αυτές τις μέρες το θέμα της βάσης του 10.

  Και ασφαλώς υπάρχουν επιχειρηματα είτε για την καταργηση ειτε για την μη καταργηση της βασης του 10. Αλλά σε ένα οικοδομημα που μπάζει απο παντου, σε σχολεία και ΑΕΙ που δεν εκπαιδευουν τους μαθητές και τους φοιτητές μας, που αναπαραγουν μιζερους αναχρονιστικούς θεσμους, που ευνουχιζουν την φαντασία και τον ορθολογισμό των μαθητών και των φοιτητών, με προγραμματα σπουδών άθλια, με ύλη πανελληνίων απαραδεκτη, το να συζητάμε επι 30 χρονια για το συστημα εισαγωγής στο Πανεπιστημιο, το να το ξανααναδεικνυουμε σαν το κυριαρχο θέμα της Παιδείας μας, μας πάει πίσω. Ξαναπετάει την πάλα στην εξεδρα.
  Και απο εσάς περιμένουμε τα ...άλλα, τα δυσκολα, το να χειρουργησετε την πληγή, όχι να ξανασυζητάμε αν θα βάλουμε χανζαπλαστ ή τσιροτο. Αιμορραγεί κ. Υφυπουργέ.

  ReplyDelete
 49. Επειδή βλέπω πως κάποιοι προτάσουν τη λογική περί πανεπιστημιακής μόρφωσης για όλους, γιατί αυτό είναι δίκαιο, σωστό, αταξικό, δίνει ίσες ευκαιρίες κτλ. θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση:

  Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήκει στη βασική εκπαίδευση και πρέπει οπωσδήποτε να είναι προσβάσιμη σε όλους;

  ReplyDelete
 50. Anonymous9:21 am

  Ας πούμε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους.
  Είναι δυνατόν οι καθηγητές φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, πληροφορικοί να κάνουν ακόμη και σε μαθητές της τάξης τους ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ και να χρεώνουν 50 ΕΥΡΩ την ώρα????

  Η αδελφή μου πλήρωνε πέρσι 1.500 ΕΥΡΩ μηνιαίως σε μαθηματικό, φιλόλογο και φυσικό για ιδιαίτερα του γιου της!

  Να παρθεί ένα αυστηρό μέτρο από το υπουργείο για την πάταξη των ιδιαίτερων από καθηγητές του Λυκείου! Αυτό περιμένουν όλοι οι γονείς που δεν έχουν τα εκατομμύρια για να πληρώνουν σε ιδιαίτερα.
  Κύριε Πανάρετε κάντε κάτι!

  ReplyDelete
 51. Anonymous10:00 am

  Πολύ καλό το θέμα προς συζήτηση, αλλά οι ρίζες του προβλήματος είναι βαθύτατες και έχουν "μπετώσει" μέσα στην κοινωνία μας.
  Όλοι αποζητούν μια θέση στα Πανεπηστήμια [κυρίως] της χώρας από "αδράνεια"! Πρόκειται για συνήθεια, την οποία την καλλιέργησαν η μια γενιά στην άλλη, κατά το ρητό "μάθε παιδί μου γράμματα". Παρόμοιο με την παχυσαρκεία των Ελλήνων μετά την κατοχή! Τελικώς, όλοι φοιτούν κάπου χωρίς όμως κανένα αντίκρισμα για το μέλλον τους, αφού η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απολύτως αποκομμένη από την τρέχουσα αγορά εργασίας και όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών αλλά και όσον αφορά την τροφοδοσία των αποφοίτων ως παραγωγική δύναμη της χώρας. Κάτι το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμ΄για τις γενιές των 700 Ευρώ (Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης). Το ερώτημα που προκύπτει είναι: "Αντέχουμε ως χώρα αυτήν την πολιτική παιδείας?"

  ReplyDelete
 52. Anonymous12:01 pm

  Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι μια ευκαιρία στην οποία ένας νέος καλείται να ενεργοποιήσει τις ψυχικές αποσκευές του, τις γνώσεις του, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του (όσο το επιτρέπουν τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας).Ελέγχεται ο μαθητής για την ικανότητα ανάκλησης γνώσης, κατανόησης,εφαρμογής, ανάλυσης. Σπανιότερα και για την ικανότητα του να συνθέτει ή να αξιολογεί.Ελέγχεται όμως και για το κατά πόσο μπορεί να υπηρετήσει τα όνειρα του καταβάλλοντας μια ελάχιστη ή έστω στοιχειώδη προσπάθεια.Αναρωτιέμαι αν το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να δώσουμε σε ένα παιδί είναι η αίσθηση της επιτυχίας χωρίς προσπάθεια..Είναι όμως η βάση του 10 σύμμαχος μας στην προσπάθεια ενεργοποίησης ων μαθητών μας;Αρκεί για να μετατρέψει τα παιδιά μας σε συνειδητούς ερευνητές της γνώσης και της επιστημονικής αλήθειας; ..Φοβάμαι πως όχι.Αλλού βρίσκεται η λύση...
  Θανάσης Καπλάνης

  ReplyDelete
 53. Kathigitis TEI12:11 am

  Κε Υπουργέ,

  Πριν την κατάργηση ή μη της βάσης του 10 καλό θα είναι να κοιτάξετε την αναβάθμιση της ποιότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. H ποιότητα των αποφοίτων από τα Λύκεια φθίνει από χρόνο σε χρόνο.

  Ταυτόχρονα χρειάζεται και αναβάθμιση των σπουδών στην τεχνική εκπαίδευση (ΙΕΚ, Προγράμματα ΟΑΕΔ).

  Όλα αυτά τα παραπάνω οδήγησαν στο γεγονός ότι χάσαμε το τραίνο των εξελίξεων στην πληροφορική και στις επικοινωνίες.

  ReplyDelete
 54. Η παρεμβαση της Στελλας Προσωτσιανιώτου ηρθε νομιζω στην πιο καταλληλη στιγμη στην συζητηση. Ζωγραφιζει εντονωτερα απο ο,τι μπορουσα να κανω εγω με δικα μου λογια το ΤΙ ΔΕΝ εχει γινει-και οτι επρεπε να εχει γινει-με τα κονδυλια που αδικα ξοδευονται για την Παιδεια.
  Η λογικη του ‘ετσι κι αλλιως τα ποσα εχουν ηδη δεσμευθει’ απο τις αθλιες πρακτικες περασμενων ετων-ευκολα μας οδηγει σε λαθεμμενες κινησεις.
  Ας εκτυπωσουμε τοτε ‘πτυχια’ για ολους-τα οποια θα παραλαμβανονται κατ’οικον-οταν συμπληρωθει το 21 ετος της ηλικιας του καθενος. Θα γινουμε ολοι πτυχιουχοι –με ελαχιστο κοστος!!! Και λοιπον?
  Η διαδικασια μπορει να επεκταθει και στα λυκεια-με την αναλογη επιτυχια. Αφου ελαχιστοι παρακολουθουν μαθηματα ετσι κι αλλιως –και γιατι οχι??
  Για ΠΟΙΟΝ λειτουργουν τα σχολεια –οποιας βαθμιδας?
  Πρωτος ο μαθητης/φοιτητης ?? Νομιζω ολοι την ξερουμε την απαντηση.
  Και αυτο ειναι που πρεπει να αλλαξει.
  Ας ξεκινησετε με τα δυσκολα πρωτα.Τα ευκολα -σαν το 10 της βασης -ειναι και τα ασχετα στην ολη προσπαθεια.
  Δουλεψα για 18 χρονια σε σχολεια της Βρετανιας. Λογω της δουλειας μου μπαινοβγαινα σε Πανεπιστημια της χωρας. Ειδα ανθρωπους με ορεξη για δουλεια, παιδια προσηλωμενα στη δικη τους δουλεια, ειχα την τιμη να ‘βοηθησω’ νεους ανθρωπους που εφτασαν στις κορυφες των επαγγελματων τους-και εγιναν και χρησιμα μελη της κοινωνιας τους και ζουν αξιολογες προσωπικες και οικογενειακες διαδρομες.
  Τωρα στην Ελλαδα συγκρινω την προσωπικη μου εμπειρια σα γονιος και εκπαιδευτικος και θλιβομαι για την εικονα που εχω μπροστα μου απο την Ελληνικη πραγματικοτητα.
  Και απο μεσα μου λεω παντα-‘Ευτυχως που δεν εξαρτιωνται τα παιδια μου απο τις ευκαιριες που δινει στα παιδια της η πατριδα μου’.
  Αυτο ομως ΔΕΝ με καθησυχαζει...

  ReplyDelete
 55. Είμαι υπέρ της θεσμοθέτησης μιας σαφούς κόκκινης γραμμής σε κάθε φάση και τάξη της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια και στην εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

  Ο λόγος είναι ο εξής:

  Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης παγιώθηκε ως αυτονόητη πρακτική η παραίτηση από κάθε λειτουργία κρίσης και αξιολόγησης. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι:
  α) στα εννέα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλοι οι μαθητές είναι αυτονόητο να προάγονται, κανένας δεν επαναλαμβάνει μια τάξη.
  β) στην εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ τα παιδιά αποζητούν συνεχώς αύξηση των εισακτέων, μείωση των κριτηρίων εισαγωγής, αύξηση των τμημάτων κ.ο.κ
  γ) στην διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών οι φοιτητές με οποιοδήποτε μέσο (αντιγραφές και άλλα μέσα) και οποτεδήποτε (αιώνιοι φοιτητές) θα αποφοιτήσουν.

  Αποτέλεσμα της μακροχρόνιας αυτής πρακτικής είναι τα παιδιά και οι φοιτητές (οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες και επαγγελματίες δηλαδή) να εθίζονται να περιφρονούν κάθε λογική κρίσης, αξιολόγησης, απόδοσης ευθυνών και ελέγχου της συνέπειας.

  Έτσι το μοντέλο ακρισίας και αναξιοκρατίας διαμορφώνει μεθοδικά συνειδήσεις και για το λόγο αυτό δημιουργεί στη συνέχεια αναρίθμητα ανάλογα σε κάθε πτυχή του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των πολιτών, λειτουργεί ως μοντέλο συμπεριφοράς.

  Αποτέλεσμα: πολίτες με πλούσια τυπικά προσόντα να αγνοούν οποιασδήποτε κοινωνική σύμβαση (από τον ΚΟΚ, μέχρι την φορολογία και την καθαριότητα) και να συμβάλουν στην τραγική κατάσταση που έχει βρεθεί η χώρα μας όσον αφορά στη διαφθορά και στην αναξιοκρατία.

  Εν κατακλείδι θεωρώ ότι επειδή τα μέτρα κρίσης, προαγωγής και εισαγωγής/απόρριψης που θα εφαρμοστούν στην εκπαίδευση διαμορφώνουν σίγουρα συνειδήσεις και πρότυπα δημόσιας συμπεριφοράς των μελλοντικών πολιτών και επαγγελματιών θα πρέπει η παράμετρος αυτή να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

  ReplyDelete
 56. Βρε ανωνυμε,η λογικη σου σκοτωνει.
  Ο καθηγητης που εκανε ιδιαιτερα στην ανηψια σου,την εξεβιασε με το πιστολι στο κουτελο,ή μηπως η αδελφη σου τον παρακαλαγε να το κανει,πιεζοντας τον συνεχως;
  Ε και τον βαζετε δηλαδη στο τριπακι τον ανθρωπο,ε και τον καταγγελετε οτι ζηταει πολλα.
  Και ποιος σας ειπε να κανετε ιδιαιτερα,αλλα και ποιος σας ειπε να πατε σ αυτον,που ζηταγε τοσα πολλα;Υπαρχουν κι αλλοι,με λιγοτερα.
  Δηλαδη τι ακριβως σε ενοχλει εσενα;Το οτι εκανε ιδιαιτερα,ή το οτι επαιρνε πολλά;
  Αν δεν ξεκαθαρισετε τι ακριβως θελετε,δεν προκειται να παμε μακρυα.Στον πατο θα παμε ολοι στα σιγουρα.

  ReplyDelete
 57. Μόλις γύρισα από παράδοση μαθήματος που γίνεται ένα 3ωρο την εβδομάδα σε περιφερειακό ΤΕΙ που φέτος η βάση ήταν 9,5 και δεν έμεινε κενή καμία απο τις 130 θέσεις του εξαμήνου. Παρόντες 7 δηλαδή 5%. Στο ΤΕΙ υπάρχει πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων που δεν λειτούργησε ποτέ και κυλικείο που η κατασκευή του ολοκληρώθηκε με επίσημο προϋπολογισμό κοντά στο 1.000.000 ευρώ!!!
  Παίρνοντας αφορμή απο τα παραπάνω κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
  Οι περισσότεροι που περνούσαν σε σχολές με βάση κάτω από το 10 συνήθως οι σχολές αυτές ήταν στις τελευταίες επιλογές τους με σκοπό κάποια αναβολή ή το πάσο για τις συγκοινωνίες (ίσως θα πρέπει να συνεκτιμάτε και η σειρά που δηλώνονται οι σχολές) . Αποτέλεσμα ήταν και είναι παίρνουν πτυχίο πολύ λίγα άτομα.Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία και της Ε.Ε και του ΟΑΣΑ . Ενώ ήμαστε πρώτοι (με τεράστια διαφορά απο το δεύτερο 68%-45%=23% )στις εγγραφές στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση είμαστε στις τελευταίες στους Πτυχιούχους.
  [στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 20,6% με μέσο όρο στην ΕΕ των 27 22,4%]
  Αυτή που παίρνουν πτυχίο το πολύ 35-40% των εισακτέων την ίδια χρονιά.
  Δηλαδή λειτουργούσαν και λειτουργούν άδεια τμήματα αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της Ε.Ε που κατατάσσουν την Ελλάδα στη Τελευταία θέση στην αξιοποίηση πόρων στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση. Επομένως ο αριθμός που λέει οτι 60.000 θέσεις έμεινα κενές στα τελευταία θέση είναι πλασματικός γιατί πρακτικά αυτό γινόταν και στο παρελθόν. Στα παραπάνω να προσθέσω οτι πολλοί υποψήφιοι ενώ περνούν τη βάση και θα μπορούσαν να περάσουν σε αρκετές σχολές που δεν συμπληρώνουν τον αριθμό των εισακτέων δεν τις δηλώνουν. Αυτό είναι ακόμα στοιχείο οτι οι πραγματικές κενές θέσεις προκύπτουν όχι λόγω της βάσης του 10 αλλά λόγω της ελκυστικότητας αυτών των σχολών
  Με όλα αυτά προκύπτει ότι σπαταλούνε τεράστια ποσά σε σχολές φαντάσματα.
  Πρέπει να κλείσουν αρκετές από αυτές που δημιουργήθηκαν με τη λογική του εσωτερικού τουρισμού και να λειτουργήσουν αυτές που είναι ελκυστικές και αποδοτικές για τους Έλληνες πολίτες .

  Πηγές:
  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16267_en.pdf
  http://tinyurl.com/edu19years
  http://tinyurl.com/eledu0809

  ReplyDelete
 58. ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ, ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΤΙ ΒΛΑΚΕΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ 10.ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΝΔ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΖΗΤΗΣΗ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ

  ReplyDelete
 59. @ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  SOSTA ....TI XREIAZONATI OI SXOLES POY EXOYN - MHDENKH - ZHTHSH ???

  ARA GIA NAEXEI NOHMA H SYZHTHSH GIA TI BASH TOY 10, PREPEI NA SYNDIAZETE ME PARALLHLA METRA. DIAFORETIKA EINAI APOSPASMATIKH KAI AKROS APOPROSANATOLISTIKH.

  KAI TO PROTO METRO EINAI O [ANNA]SXEDIASMOS [ SIC] TIS ANOTATHS EKAPIDEYSHS

  AFTO MPOREI NA SIMENEI:
  1. SYNENOSEIS
  2. EISAGOSH SE SXOLES POY 8A DINOYS COURSES
  3. ANAKATANOMH ARI8MOY EISAKTEON

  KAI ALLA POLLA...

  @PANARETOS
  ME TO [ANNA[ SXEDIASMOS KANO XIOYMOR MH ME PAREKSIGISETE !!!

  ReplyDelete
 60. Anonymous3:37 pm

  Ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε η βάση του 10 στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

  Αν έγινε γιατί η τότε πολιτική ηγεσία ήθελε να μην εισάγονται στα ΤΕΙ οι "κακοί" μαθητές, θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα για το τι έγινε με όλους αυτούς τους μαθητές που πέρασαν σε ένα ΤΕΙ με βαθμό κάτω του 10 τα προηγούμενα χρόνια. Κατάφεραν να τελειώσουν τη σχολή. Έγιναν καλοί επαγγελματίες ή βρήκαν δουλειά εύκολα?

  Αντίθετα επικράτησε ο λαϊκισμός αφού θεωρήθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να περνάει ένας μαθητής με βαθμό κάτω του 10!

  Παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι αν σε μια σχολή προσφέρονται 200 θέσεις και έχουμε 200 υποψηφίους θα εισαχθούν όλοι με βαθμό 1!

  Κατάργηση λοιπόν της βάση του 10 και επικέντρωση στην καλύτερη ποιότητα Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

  Και αφήστε τα ιδιωτικά κολέγια να χύνουν μαύρο δάκρυ...(και είναι σίγουρο ότι θα δεχθείτε επιθέσεις από παραπολιτικές και μη στήλες..)

  johnnybegood

  ReplyDelete
 61. Νομίζω ότι συζητώντας για το "10" αποπροσανατολίζουμε τη συζήτηση για τον τ΄ροπο εισαγωγής και τα αίτια υποβάθμισης της ΔΕ (που είναι το προηγούμενο σκαλί). Με τέτοιο σύστημα εκπαιδευτικό είναι βέβαιο πως και ο μαθητής του 19.5 δεν είναι απαράιτητα κατάλληλως για κάποιες σπουδές-επιστήμες. Πρώτα και κύρια κανείς μαθητής Έλληνας δεν είναι κατάλληλος για να γίνει επιστήμονας. Είναι τέλειος μόνο αποστήθιση και μάλιστα στείρα. Αν αποβάλει αυτή την τάση του, ίσως εξελιχθεί σε άριστο επιστήμονα. Το "10" είναι ένα συμβατικό όριο και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε.

  Ας σπάσουμε τις ανισότητες στην εκπαίδευση, ας επενδυσουμε σε ένα ανθρώπινο σχολείο που θα έχει τους μαθητές συμμέτοχους στη διαδικασία, σε μία παιδέια που θα σέβεται την ατομικότητα και αναπτύσσει τις δεξιότητες κατ' επιλογή του νέου, σε ένα σύστημα που θα επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μία τέτοια ΔΕ (η ΠΕ είναι σε καλό σημείο, αν κι όχι τέλειο) θα σπάσει κάθε όριο βαθμολογικό.

  ReplyDelete
 62. 'Αναποτελεσματικό και αδύναμο το εκπαιδευτικό σύστημα'-σημερα στο TVXS-Τα αποτελέσματα έρευνας του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, για την τριετία 2004-2007.
  http://www.tvxs.gr/v26953
  Με παραξενευει το οτι δημοσιευεται τωρα!

  ReplyDelete
 63. Anonymous5:03 am

  Αλλάξτε τα θέματα των εξετάσεων. Το ότι ένας μαθητής δεν μπορεί να απαντήσει στα δύσκολα θέματα που του προτείνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.
  Τα θέματα των εξετάσεων μπορούν να έχουν δύο διακριτά μέρη που να εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους.
  Στην Ελλαδα ένας στους τρείς μαθητές είναι εντελώς παρατημένος από το σχολείο (PISA).
  Ο προβληματισμός μας θα έπρεπε να εστιάζεται στο γιατι, με σωστότερες εξετάσεις, οι μαθητές δεν παίρνουν την βάση.
  Επιτρεψτε μου να σας πω ότι εκτιμὠ την ειλικρίνεια σας, αλλά βλέπω με πολύ άσχημο μάτι την ερευνα για ... επιχειρήματα για να καταργηθεί η βάση.
  Ηδη προκυρήξατε κάποιες θέσεις (πχ περιφερειακοί διευθυντές) που δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αλλάζουν με κάθε υπουργό.
  Θα φθαρείτε πριν το καταλαβετε αν δεν προχωρήσετε γρήγορα σε σημαντικά θέματα του σχολείου.
  Εφαρμοστε άμεσα για τα στελέχη και τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης το νόμο της αξιολόγησης που υπάρχει και διορθώστε τον γρήγορα.
  Για να καταλάβετε την πραγματικότητα, κανένα στέλεχος ή υποψήφιο στέλεχος δεν το συμφέρει να δουλεύει για το σχολείο και τους μαθητές. Χρειάζεται μόνο χαρτιά και σχέσεις.
  Οι γονείς βλέπουν, έκπληκτοι, απίθανης αυθαιρεσίας καθηγητές που κανείς δεν μπορεί να μαζέψει. Εκεί εργαστείτε. Το ιδιόρυθμο πρέπει να γίνει κοινοβιακό

  ReplyDelete
 64. Anonymous9:08 am

  Εκεινο που δεν φαινεται να περναει απο το μυαλουδακι καποιων εξ υμων,ειναι οτι τα Παν/μια,εχουν καποια συγκεκριμενη υλη,που ειναι ενος καποιου επιπεδου,που δεν μπορει να την παρακολουθησει ο πασα εις.
  Εαν αυτο δεν το καταλαβαινετε,πα να πει,οτι κακως πηρατε το οποιο χαρτι απο οπου το πηρατε.
  Δεν ειναι Δημοτικο Σχολειο ακομα και Γυνασιο,αντε και Λυκειο το Παν/μιο,και αν δεν με πιστευετε,ρωτηστε κανα Πανεπιστημιακο,να σας πει,τι ωραια που περνανε τα μαθηματα οι φοιτητες,και με τις ποσες φορες, ιδιως στις Σχολες των Θετικων Επιστημων.
  Ας μας πει ο κ Παναρετος,που ειναι σχετικος.
  Οταν διαβαζω λοιπον αυτες τις σαχλαμαρες,για ανοιχτα Παν/μια "για το λαο",μουρχεται να κανω εμετο.
  Γι αυτο ειμαι απαισιοδοξος για το μελλον.
  Και αμα ακουω τα λεγομενα της υπουργινας μας,τοτε γινομαι εξαλλος.
  Η Ελλαδα κυριοι,εχασε το τραινο που ειπε καποιος,γιατι υπεκυψε στο λαικισμο,και φταιει το Πασοκ δυστυχως γι αυτο,της ΝΔ,μη τολμουσης να παει κοντρα στο ρευμα.
  Ακομη και τωρα,στις 12 ΚΑΙ πεντε,βλεπετε οτι το παλαιο πασοκ,στηλωνει τα ποδια αλα Παπουτση,και επιβαλλει αλλαγες στην Οικονομικη πολιτικη,πραγμα αδιανοητο στην κατασταση που βρισκομαστε.
  Αλλα αφου ο Παπακων/νου,δεν τους απειλει με αποχωρηση,αν δεν τον αφησουν να κανει τη δουλεια του,καλα να παθει κι αυτος.
  Δυστυχως,εχουν μπερδεψει τους μηρους τους,μολις 50 ημερες μετα τις εκλογες.
  Ο Θεος να μας φυλαει,γιατι ακουγα σημερα στο ραδιο,καποιον λαλιστατο Καραφερτζικο κοπελι,να σκουζει οτι και καλα αυτοι ειναι η αξιωματικη αντιπολιτευση,και να καλει τη ΝΔ,να ριξουν την κυβερνηση το Ματιο,με αφορμη την εκλογη του προεδρου της Δημοκρατιας.
  Πως σας φαινετε;

  ReplyDelete
 65. Anonymous12:37 pm

  κ. Καθηγητά, μερικές ρητορικές ερωτήσεις:

  Στο Πανεπιστήμιο, η βάση του 5 είναι αξιόπιστο μέτρο;
  Δηλ. αν έχω πάρει 4 (αντικειμενικά) δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις για να περάσω το μάθημα ενώ αν πάρω 5 (αντικειμενικά) τις έχω;

  Επίσης, αν πάρω 7 φέτος σε ένα μάθημακαι κάποιος άλλος (φέτος ή του χρόνου ή...) πήρε 9, σημαίνει ότι ο άλλος (αντικειμενικά) ξέρει το μάθημα καλύτερα από εμένα;

  Επίσης, αν είμαστε στο ίδιο τμήμα και βγάλω μέσο όρο 8.2 και κάποιος άλλος (ίδιας ή προηγούμενης χρονιάς ή ...) έβγαλε 7.7, είμαι (αντικειμενικά) καλύτερος από αυτόν;

  Τροφή για σκέψη...

  Καλή δύναμη Δάσκαλε!

  ReplyDelete
 66. Anonymous7:54 am

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΒΑΣΗ: ΣΩΣΤΟ
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΩΡΑ "ΕΙΚΟΝΙΚΑ".

  ReplyDelete
 67. Πήρα το παρακάτω εμαιλ. Το δημοσιεύω σε δύο συνέχειες.

  Α' μέρος:
  "Προφανως ειναι αδυνατον να καταφερνετε να διαβαζετε οσα mail σας στελνουν γνώστες και ασχετοι επι των θεματων της εκπαιδευσης αλλα ας ικανοποιησω εγω την προσωπικη μου αναγκη για να μοιραστω καποιες σκεψεις μου.
  Για την βαση του 10 διαβασα την αποψη σας. Ναι το 10 ειναι σχετικο μιας και ολοι ξερουμε οτι εαν η επιτροπη θελησει να βαλει θεματα δυσκολα τοτε θα ειναι θαυμα καποιος να ξεπερασει ακομα και το 5. ( Εγω περασα στο Μαθηματικο Αθηνας το 1993 με βαθμο στη Φυσικη 6,25 στα 20. Καποιος ειχε κανει τοτε το θαυμα του και τα θεματα μοιαζαν Κινεζικα). Απο την αλλη ομως να περναει καποιος με χαμηλους βαθμους ειναι εγκλημα. Με τον ενα η τον αλλο τροπο θα παρει πτυχιο απο το ΤΕΙ ( η ακομα απο το πανεπιστημιο οπως πχ. Γερμανικη και Ιταλικη φιλολογια) και μετα? Θα τον εμπιστευοσασταν εσεις για να του αναθεσετε καποια δουλεια? Ειναι τοση η πιεση εφημεριδων φροντιστων και πολιτικων που δεν αφηνεται η επιτροπη να βαλει θεματα που τελικα καποιος να εχει βασικες γνωσεις αλλα να μην περναει το 10.
  Και μια μονο σκεψη για την αναμορφωση του αναλυτικου προγραμματος οπως λεει και το πορισμα της επιτροπης Μπαμπινιωτη.
  Αποφασιστε εσεις τι επιπεδου γνωσεις θα θελατε να εχει ο πρωτοετης φοιτητης. Ας παμε στο μαθηματικο.
  Να ξερει μιγαδικους? οχι γιατι δεν γινεται και να ειναι οι μιγαδικοι στην υλη της Γ αλλα ταυτοχρονα να ειναι και το Λυκειο Γενικης παιδειας?
  Να ξερει πινακες? οχι γιατι δεν γινεται και να ειναι οι πινακες στην υλη της Γ αλλα ταυτοχρονα να ειναι και το Λυκειο Γενικης παιδειας?
  Να ξερει παραγωγους? οχι γιατι δεν γινεται και να ειναι οι παραγωγοι στην υλη της Γ αλλα ταυτοχρονα να ειναι και το Λυκειο Γενικης παιδειας?
  Να ξερει τριγωνομετρια? ( ημ2α=2ημα*συνα) οχι γιατι δεν γινεται και να ειναι η τριγωνομετρια στην υλη της Γ αλλα ταυτοχρονα να ειναι και το Λυκειο Γενικης παιδειας?
  Να ξερει ολοκληρωματα?"

  ReplyDelete
 68. Β' Μέρος του εμαιλ που προανέφερα:
  «Να συνεχισω???
  Ο πρωτοετης του Χημικου ή του Ιστορικου αρχαιλογικου? Τι πρεπει να ξερει?
  Τι? Δεν χρειαζεται να τα ξερει αυτα? Οκ! αρκει να το εχετε αποφασισει εσεις ( οι πανεπιστημιακοι) και μετα να αναλαβετε να μαθετε στους φοιτητες την υλη της σημερινης Β και Γ Λυκειου.
  Καλη η κουβεντα για Λυκειο γενικης μορφωσης αλλα καπου πασχει....

  Ας σταματησω εδω. Πρωτοχρονια ερχεται. Θα ζητησω απο τον Αι Βασιλη σαν δωρο 5 λεπτα απο το χρονο σας. Ναι φτανουν 5 λεπτα να θεσω τοσα ζητηματα που θα χρειαστουν 10 επιτροπες να τα λυσουν
  Ευχαριστω για τον χρονο σας
  Με εκτιμηση

  Υ.Γ Ας μην μου δωσετε εμενα 5 λεπτα απο τον χρονο σας. Καντε ομως κατι απλο. Αναθεστε σε εναν συνεργατη σας να κανει ενα φυλλαδιο αξιολογησης ( βασικα πραγματα γραμματικης , μαθηματικων, ιστοριας) και ας το δωσει σε μια ταξη χωρις να εχουν οι μαθητες προτοιμαστει ωστε να το επεξεργαστουν (να λυσουν, να απαντησουν)
  Ας βαλει θεματα προηγουμενης ταξης απο αυτην που θα απεθυνθει. Ας παει πχ στην Α Λυκειου και ας ετοιμασει ελαχιστα πραγματα απο Β και Γ Γυμνασιου. Θα εκπλαγειτε απο τα αποτελεσματα"

  ReplyDelete
 69. Μα αυτα τα εχω κανει κι εγω,επι 7 χρονια στην Α Λυκειου,οταν μετα απο μερικες ημερες απο την εναρξη,εβαζα σε ολα τα τμηματα της Α Λυκειου, δυο προβληματα Πρακτικης Αριθμητικης,σαν κι αυτα,που καναμε στην Ε και ΣΤ Δημοτικου.
  Το αποτελεσμα;
  ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,επι 7 χρονια,τις ασκησεις τις λυνανε,2 εως 3 μαθητες.Ποτέ παραπανω.
  Εκτος του οτι δεν μπορουσαν να κανουν στοιχειωδεις σκεψεις και συλλογισμους,δεν ηξεραν να κανουν και αριθμητικες πραξεις,(διαιρεση,κλασματα,δεκαδικοι).
  Πως λοιπον εγω ο τάλας,να τους μαθω μετά,τα δικα μου,οταν δεν ηξεραν την αλφαβητα;
  Το κακο ειναι,οτι δεν γνωριζω τι γνωσεις εχει η υπουργινα μας,ωστε να μπορει να καταλαβει το χαος στο οποιο βρισκεται η εκπαιδευση,για να μπορεσει να ξεκολλησει τους πασοκους απο τα ιδεολογικα κολληματα που κουβαλανε 40 χρονια τωρα.
  Καποιος επρεπε να της πει,οτι οι Σουηδοι,σαν σοσιαλιστες και αυτοι,πηγαν να κανουν κοινωνικη πολιτικη στα Παν/μια,βαζοντας μεσα φοιτητες,που δεν ειχαν τα προσοντα,αλλα προερχονταν απο φτωχες οικογενειες.
  Το αποτελεσμα ηταν απογοητευτικο.Δεν μπορουσαν να παρακολουθησουν.
  Το ιδιο γινεται τωρα και εδω,με παρα πολλους φοιτητες,που δεν μπορουν να τελειωσουν τις σπουδες τους,και πολυ γινονται dropouts.
  Αυτα τα ξερει ο κ. Παναρετος απο μεσα,σιγουρα.
  Και ακομη,να καταλαβει η υπουργινα μας,οτι δε μπορει σε μια κοινωνια,να επιτρεπεται,να πηγαινουν ολοι στα Παν/μια,γιατι δεν χρειαζεται,γιατι ειναι υψηλο το κοστος,και γιατι πρεπει να μαθουν και καμια αλλη δουλεια,που υπαρχει,και που δεν απαιτει πτυχια.
  Γιατι αλλοιως,ποιος θα κανει αυτες τις δουλειες; Τις "παρακατιανες";
  Οι δουλοι;Η οι Αλβανοι;Η οι γυφτοι;
  (Μη σας πω,οτι αν περιμενετε απο τους Αλβανους,μαλλον θα απογοητευτειτε,μιας και οι κοπελλες ειδικα,Αλβανικης καταγωγης,ανηκουν στην ομαδα των πιο καλων μαθητριων πλεον).
  Τελικα,μαλλον εχουμε ξεφυγει σα λαος μου φαινεται,και εχουμε σηκωσει μεγαλη μυτη,που θα μας κοπει απο τη ριζα,αν η κριση,συνεχιστει.
  Ο λαικισμος,θα μας θαψει ολους.

  ReplyDelete