Sunday, August 21, 2011

Οι πρυτάνεις, οι σερίφηδες και το Σύνταγμα

Σε προηγούμενη ανάρτηση ανέφερα τα χαρακτηριστικά του τρόπου διοίκησης των 100 πρώτων πανεπιστημίων στις διεθνείς αξιολογήσεις της Σαγκάης και των Times.

Ενα από τα χαρακτηριστικά που μοιράζονται τα πανεπιστήμια αυτά είναι το σύστημα διοίκησης με Συμβούλιο στο οποίο πλειοψηφούν τα εξωτερικά μέλη, το οποίο επιλέγει ισχυρό πρύτανη.

Ας ξεκινήσουμε από την σύνθεση του Συμβουλίου. Γιατί -πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων- δεν έχει υιοθετηθεί συμβούλιο με πλειοψηφία καθηγητών του ιδρύματος που να εκλέγεται από τους καθηγητές;

Ο λόγος είναι απλός: Αν η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου εκλέγεται από το εσωτερικό του πανεπιστημίου, τότε έχει εκλογική βάση τις ανάγκες της οποίας πρέπει να ικανοποιεί. Τα εξωτερικά μέλη (που μάλιστα επιλέγονται από τα εσωτερικά) είναι διακοσμητικά μέλη που ελάχιστα επηρεάζουν την λειτουργία και την στρατηγική του πανεπιστημίου, ενώ ταυτόχρονα η μόνη νομιμοποίησή τους προέρχεται από τους εκλεγμένους στο Συμβούλιο καθηγητές του Ιδρύματος. Ώς εκ τούτου και ο πρύτανης που θα επιλεγεί από ένα τέτοιο Συμβούλιο θα είναι δέσμιος της ίδιας εκλογικής βάσης.

Αρκεί να αναλογισθεί κανείς μόνο τις περιπτώσεις παραβίασης της ακαδημαϊκής δεοντολογίας μέχρι σήμερα στην Ελλάδα (λογοκλοπή, νεποτισμός και άλλα). Η πρακτική ήταν να μην θίγονται οι διαπλεκόμενες ομάδες στις οποίες στηρίζονται οι διοικήσεις - ο ελέγχων εκλέγεται από τον ελεγχόμενο! Η ανάγκη ικανοποίησης της εκλογικής βάσης που βρίσκεται αποκλειστικά εντός πανεπιστημίου- οδηγεί στην θεμελιώδη στρέβλωση ο πρύτανης να λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα την ικανοποίηση του εσωτερικού του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο όμως δεν υπάρχει μόνο για το πανεπιστήμιο. Υπάρχει πρωτίστως για την κοινωνία.

Αυτή η εσωστρέφεια και εσωτερική νομή εξουσίας με βάση την δημιουργία συμμαχιών και την διατήρηση ισορροπιών, βρίσκεται στην ρίζα της κατάστασης που επικρατεί στα πανεπιστήμιά μας σήμερα. Διαφθείρει κάποιους και περιθωριοποιεί όποιους δεν συμμετέχουν στο παιγνίδι αυτό. Δυστυχώς διαφθείρει και αρκετούς φοιτητές, που μπαίνουν σε ένα πανεπιστήμιο που είναι το "καλύτερο σχολείο" για τις απογοητευτικές νοοτροπίες που βλέπουμε ευρύτερα στην κοινωνία μας.

Το πανεπιστήμιο χρειάζεται checks and balances, και το κυριώτερο, μία διοίκηση η οποία θα αναφέρεται ευρύτερα στην κοινωνία και όχι μόνο στο εσωτερικό του - χρειάζεται λογοδοσία. Το πανεπιστήμιο πρέπει να υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και όχι τους καθηγητές του. Το συμβούλιο διοίκησης και ο πρύτανης δεν μπορεί να είναι εκπρόσωποι μίας συντεχνίας. Το Συμβούλιο διοίκησης από μόνο του, έστω και με κάποια εξωτερικά μέλη, δεν αρκεί για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Υπάρχει και μια άλλη καθοριστική αντίφαση στο μοντέλο όπου η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου προέρχεται -και εκλέγεται- από το εσωτερικό του πανεπιστημίου. Τα εκλεγμένα μέλη του συμβουλίου θα επιλέξουν τον πρύτανη (ο οποίος θα έχει διευρυμένες αρμοδιότητες). Ο πρύτανης όμως θα ελέγχεται από τους λίγους συναδέλφους του -εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου- στα οποία και θα αναφέρεται. Θα είναι δηλαδή ένας ανίσχυρος-ισχυρός πρύτανης. Και το χειρότερο:Θα καλείται να διοικεί τους προισταμένους του! (τους συναδελφους του που θα είναι τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου).

Εκτιμώ ότι αυτό θα προκαλέσει δισλειτουργίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στην Πορτογαλία (που η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου σε ορισμένα πανεπιστήμια είναι εσωτερικά μέλη), ο νόμος τους έδωσε την δυνατότητα (παρέχοντας ταυτόχρονα ισχυρά κίνητρα), να μεταβούν στο άλλο σύστημα. Και κάθε χρόνο ένα ακόμα πανεπιστήμιο επιλέγει να ενταχθεί στο άλλο σύστημα.

Ας έλθουμε τώρα στον πρύτανη. Το μοντέλο του πρύτανη που είναι "πρώτος μεταξύ ίσων" που συναντούσε κανείς κυρίως στην κεντρική Ευρώπη τείνει να εκλείψει. Τα πανεπιστήμια σήμερα είναι πολύπλοκοι οργανισμοί .που χρειάζεται να διοικούνται από πρόσωπα με ειδικές ικανότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρυτάνεις των περισσοτέρων από τα επιτυχημένα πανεπιστήμια, παρότι εξακολουθούν να είναι δραστήριοι ερευνητικά, δεν επιστρέφουν στα πλήρως ακαδημαικά καθήκοντα μετά την λήξη της θητείας τους αλλά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται έντονα στην διοίκηση, είτε στο ίδιο είτε σε άλλο πανεπιστήμιο, λόγω της ικανότητας τους αυτής.

Οι υποστηρικές του εκλεγμένου από τους καθηγητές πρύτανη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στο ευρωπαικό μοντέλο, ιστορικά, υπήρχε και μια άλλη διάσταση που έχει πλέον εκλείψει: Ο πρύτανης ήταν ένας κάτοχος μιας πανίσχυρης έδρας και είχε ετήσια θητεία. Απλά δηλαδή συντόνιζε τις δραστηριότητες των υπολοίπων καθηγητών ως "πρώτος μεταξύ ίσων" για μικρό χρονικό διάστημα. Ηταν μια φυσική συνέπεια του θεσμού της ισχυρής έδρας. Ο σταδιακός περιορισμός των εδρών και η ανάγκη για θητείες πρυτάνεων με μεγαλύτερη διάρκεια υπαγόρευσε και την αλλαγή των χαρακτηριστικών του πρύτανη που οδήγησε στα νέα μοντέλα διοίκησης.


Ορισμένοι διαφωνούν με επιχείρημα την ανάγκη δημοκρατίας στα πανεπιστήμια. Λένε: Φαντασθείτε το πρωθυπουργό μας να μην τον εξέλεγαν οι πολίτες της χώρας αλλά να τον επέλεγε κάποιο εξωτερικό συμβούλιο. Η αναλογία είναι ατυχής. H κάλπη δεν αποτελεί αυταπόδεικτα το κατάλληλο σύστημα επιλογής διοίκησης για κάθε οργανισμό. Εξαρτάται από τα ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού και ποιός είναι ο σκοπός του. Αρκεί να φανταστούμε για παράδειγμα τον υπουργό εξωτερικών να τον εξέλεγαν -στο όνομα της δημοκρατίας-οι διπλωμάτες της διπλωματικής υπηρεσίας και οι υπάλληλοι του υπουργείου εξωτερικών και να μην είχε καμμία αναφορά στην κοινωνία. Η αποστολή του πρωθυπουργού, των υπουργών και των δημάρχων είναι να υπηρετούν τους πολίτες οι οποίοι αποτελούν και το σώμα στο οποίο έχουν αποκλειστική αναφορά και λογοδοτούν. Και γι'αυτό εκλέγονται. Η αποστολή του πρύτανη όμως δεν είναι απλά να υπηρετεί τους καθηγητές του ιδρύματός του. Η αποστολή του πανεπιστημίου ώς οργανισμού είναι να υπηρετεί την κοινωνία.Τα πανεπιστήμια δεν είναι οργανισμοί για να στήνονται κάλπες. Και για να προλάβω τις αντιδράσεις: Στο πανεπιστήμιο του Berkeley, ένα από τα πλέον δημοκρατικά πανεπιστήμια στον κόσμο με παράδοση στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η μόνη περίπτωση που έχει υποπέσει στην αντίληψή μου που στήνονται κάλπες είναι οι εκλογές για ανάδειξη συνδικαλιστικών εκπροσώπων. (Ανέφερα το Berkeley για ευνόητους λόγους. Το ίδιο ισχύει και στα περισσότερα πανεπιστήμια).

Ορισμένοι από τους διαφωνούντες απαξιώνουν το μοντέλο Συμβουλίου-Πρυτάνεως όπως το περιέγραψα, χαρακτηρίζοντάς το "αμερικανικό". Και πράγματι ήταν τα αμερικανικά πανεπιστήμια που
πρώτα το υιοθέτησαν . Αξίζει όμως να αναρωτηθούμε γιατί όλο και περισσότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη στην Ασία και στην Αυστραλία προσαρμόζονται στα νέα αυτά δεδομένα; Γιατί άραγε μια άλλη παράδοση των ΗΠΑ (δημοκρατική σύμφωνα με τον ορισμό των διαφωνούντων), η επιλογή των τοπικών σερίφηδων (και των εισαγγελέων) με εκλογές και κάλπες, δεν έχει βρει αντίστοιχους θαυμαστές εκτός ΗΠΑ; Προφανώς γιατί και ο σερίφης και ο εισαγγελέας δεν περιλαμβάνονται στους θεσμούς που η κάλπη αποτελεί το καλύτερο σύστημα επιλογής. Από την στιγμή που ο σερίφης (και ο εισαγγελέας) έχει εκλογική βάση, η αμεροληψία των αποφάσεών του τίθεται σε αμφιβολία.

Προφανώς βεβαια το πανεπιστήμιο δεν ειναι ένας οποιοσδήποτε οργανισμός. Ούτε οι καθηγητές πανεπιστημίου είναι υπάλληλοι με την συνήθη έννοια. Έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά και επομένως διοικητικά το πανεπιστήμιο απαιτεί μία ειδική διαχείριση. Ο πρύτανης πρέπει να είναι ακαδημαϊκός με εξαιρετικές ακαδημαϊκές αλλά και διοικητικές ικανότητες. Το συμβούλιο δεν επιλέγει απλά κάποιον που του αρέσει. Ορίζει μία επιτροπή διερεύνησης που περιλαμβάνει εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες και μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις τεκμηριωμένες εισηγήσεις που θα υποβληθούν. Για όσους έχουν αμφιβολίες: ας κοιτάξουμε την "ποιότητα" των πρυτάνεων των πανεπιστημίων με εξωτερικά συμβούλια διοίκησης. Δεν είναι δύσκολο να βρει κανείς στοιχεία στο διαδίκτυο.

Τέλος, μερικές λέξεις για το συνταγματικό. Η συνταγματικότητα ή μη των νόμων δεν συμβαδίζει υποχρεωτικά με την πλειοψηφούσα γνώμη των καθηγητών της Νομικής. Δεν κρίνεται ούτε από την άποψη επιστημονικών συμβουλίων, όσο έγκριτα και αν είναι αυτά. Κρίνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Συμβούλιο αυτό -όπως και άλλα αντίστοιχα ανώτατα δικαστήρια στο εξωτερικό- έχει δείξει διαχρονικά ότι κατά την λήψη των αποφάσεών του, λαμβάνει υπόψη του και τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Για να μείνουμε στα της παιδείας, δεν είναι τυχαίο ότι, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 80 το ΣτΕ είχε αποφανθεί αρνητικά για την συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων στις πρυτανικές εκλογές , πρόσφατα την αποδέχθηκε ως συνταγματική. Μια και μιλάμε και για την Αμερική δεν είναι επίσης τυχαίο ότι το Ανώτατο δικαστήριο, είναι για εκπαιδευτικά θέματα που έχει αλλάξει στάση περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο θέμα Οι εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες επηρρεάζουν και τον τρόπο σκέψης των δικαστών.

Το δίλημμα σήμερα είναι το εξής: Θα κάνουμε ένα βήμα για να πάμε εκεί που ήταν τα ευρωπαικά πανεπιστήμια την δεκαετία του 80 με την ελπίδα να μικρύνουμε την απόσταση από τα καλά πανεπιστήμια σε κάποια μελλοντική στιγμή, ή θα διαμορφώσουμε τους κανόνες που θα επιτρέψουν στις δημιουργικές δυνάμεις -νέους κυρίως- που υπηρετούν σήμερα στα πανεπιστήμιά μας να ανταγωνισθούν στην διεθνή σκηνή, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλει ένα παρωχημένο σύστημα διοίκησης;35 comments:

 1. Anonymous7:30 pm

  Προσυπογράφω κάθε λέξη που έχετε γράψει.

  Άραγε είναι ενήμερος ο Πρωθυπουργός για το έκτρωμα που πάει να περάσει στη Βουλή και ακυρώνει τόσο τον αγώνα που έχετε δώσει αλλά και τις δικές του ιδέες;

  Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω την έκλπηξή μου να αμαυρώνετε και ακυρώνετε ο Πρωθυπουργός μιας χώρας από τη συνεργάτη του Υπουργό Παιδείας. Πρέπει αυτό να είναι πρωτοφανές διεθνώς.

  Κατά τα άλλα, τονίζοντας και πάλι την πλήρη ταύτισή μου με αυτά που γράψατε, να πώ ότι τελικά έχουμε τα Πανεπιστήμια που μας αξίζουν, αλλά και την Υπουργό Παιδείας που μας αξίζει. Το μόνο διδακτικό από αυτή την ιστορία είναι η εξήγηση που θα δίνεται αυτή τη στιγμή στο Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί η χώρα του δεν μπορεί και δεν θα βγεί από τη οικονομική κρίση.

  ReplyDelete
 2. Προς Ι. Παναρετο
  Ολα οσα περιγραφονται στο κειμενο σας, εχετε την αποψη οτι ΥΠΑΡΧΟΥΝ στο σχεδιο νομου???
  ΝΑΙ/ΟΧΙ
  φιλικά

  ReplyDelete
 3. Anonymous2:06 am

  5. α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, η διάκρισή του στην κοινωνική, οικονομική, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο και η γνώση και εμπειρία από θέση ευθύνης. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.

  Να υποθεσω οτι το "πολιτικη" που εμφανίστικε ξαφνικα...ειναι για να καλυψει τους πολιτικους που ΔΕΝ εχουν κοινωνικλη και οικονομικη προσφορα..και θελουν να διοικησουν ΑΕΙ ???
  ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ !!!!

  ReplyDelete
 4. Anonymous2:13 am

  Oι αλλαγές που υιοθετήθηκαν αίφνης στο τελικό νομοσχέδιο και αφορούν στη διοίκηση των πανεπιστημίων και όχι μόνο αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και το νόημα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, έτσι ώστε πράγματι να αναρωτιώμαστε προς τι ο νέος νόμος, αφού κατ΄ ουσίαν μένουμε στα παλιά.
  Ούτε ουσιαστική, αντικειμενική αξιολόγηση των ΔΕΠ έχουμε να περιμένουμε στο εξής, ούτε επιβράβευση αριστείας.

  Το μέτριο θα συνεχίζει να βαφτίζεται άριστο και όσοι δεν έχουν προσβάσεις στα ελεγχόμενα από την εκλογική βάση συμβούλια διοίκησης θα εξακολουθήσουν να είναι έρμαια της τύχης τους και όσων πρόλαβαν να καταλάβουν μόνιμες θέσεις στα ΑΕΙ.

  Ο αναπληρωτής Βούγιας φρόντισε να εξασφαλίσει τα κεκτημένα δικαιώματα της κλάσης του ...

  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ... !!!!

  ReplyDelete
 5. Anonymous2:48 am

  Κε Πανάρετε να χαίρεστε το ΤΕΕ και το νομοθετικό του έργο !!

  Γιατί δεν παραδέχεστε ότι το ΤΕΕ είναι κράτος εν κράτει ώστε να τελειώσει όλοι αυτή η παραφιλολογία και να σταματήσει να ασχολείτε ο κόσμος ?

  ReplyDelete
 6. XA XA XA einai FOBEROI !!!!3:04 am

  Ο κ. Παπάζογλου Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου και Καθηγητής ΕΜΠ έβαλε το χέρι του για να ικανοποιήσει το TEE.........…Ταυτόχρονα έβαλε και μια τροπολογία για τον εαυτό του…

  Οι Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων δεν θα έχουν αναστολή καθηκόντων…αλλά θα είναι μερικής απασχόλησης…Οπως λέμε θα ελέγχει το ΕΜΠ ως Υπουργείο και θα ελέγχεται από τον Κοσμήτορα και τον Πρύτανη… ως μέλος ΔΕΠ!!!

  Γειά σου Ελλάδα με τις ομορφιές σου και τις φωτογραφίες σου!!!

  ReplyDelete
 7. Anonymous4:45 am

  Αξιοτιμε Κε Πανερετε,
  μπορει να συμφωνουμε ή να διαφωνουμε με ενα νομοσχεδιο ή μια αποψη για το τι πρεπει να γινει.
  Ο κανόνας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ λει οτι ξεκινα ενας διαλογος , εκφραζονται αποψεις και προτασεις και η πολιτική ηγεσια καταθετη στη ΒΟΥΛΗ το οραμα και το σχεδιο εφαρμογής του γαι να ψηφιστει ή οχι.

  Η γευση που εχω ειναι οτι το σημερινο Σχεδιο νομου διαφορετικο ηταν στη διαβουλευση, διαφορετικο στην επιτροπη μορφωτικών υποθεσεων και ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ διαφορετικο φτανει στη βουλη των Ελληνων.

  Οι αλλαγες του Σαββατοκύριακου ειναι καθαρα ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ και με γνωμονα να καλύψουν προσωπικες επιλογες.
  Πχ Ρουσφετι στο ΤΕΕ/ΓΕΩΤΕΕ
  Ρουσφετι περι "πολιτικων " στα Συμβουλια
  Αλλαγη αναλογίας που ακυρωνει ολη τη λογική και το οραμα
  Ρουσφετι Ειδ. Γραμματεα στο εαυτο του
  και αλλα πολλα.

  Αυτη ειναι η διαφανεια και η κοινωνική λογοδοσια που επαγγελεσται ??? ?
  Αν δεν θεσουν οι συντακτες των υπο κρυπτω αλλαγων τις παραιτησεις στη διαθεση του πρωθυπουργου ή αν δεν τους παυσει , τοτε ειναι [ ειστε ως συμβουλοσ του ΓΑΠ] συνενοχοι....

  ReplyDelete
 8. Anonymous4:55 am

  Ακομα ενα ρουσφετη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ .

  Ποια μελη της Βουλης ειναι Αναπλ. καθηγητες ??? [αφελης ερωτηση !!!!]

  Πως ο Αναπλ. Καθ. που σε 3 χρονια θα κριθει θα παρει ΑΝΕΠΙΡΕΑΣΤΕΣ αποφασεις??  ΥΓ. Οφειλετε πιστευω να καταθεσετε τις αποψεις σας επι συγκεκριμενων θεματων περα απο τις γενικες αρχες.
  ΕΙΝΑΙ η ωρα που σας/μας κρινει η ΙΣΤΟΡΙΑ

  ReplyDelete
 9. Anonymous6:38 am

  Όπως το καταλαβαίνω η βάση του συστήματος είναι το τρίπτυχο: νέο μοντέλο διοίκησης-πολυεπίπεδη αξιολόγηση-χρηματοδότηση σχετιζόμενη με την απόδοση. Και αυτά είναι να δουλεύουν σε συνεργία για να έχουν αποτέλεσμα. Οι μικροαλλαγές στο συμβούλιο διοίκησης μάλλον θα κάνουν τη λειτουργία του ενός σκέλους να χωλαίνει, αλλά άμα λειτουργήσουν τα άλλα δύο, μικρό το κακό.

  Αλλά προφανώς δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι οποιοδήποτε σύστημα μπορείς να το "παίξεις" και να το κλέψεις, αρκεί να βρεις τους κατάλληλους συμμάχους. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλοί σ' αυτό. Και οι τωρινές διαπραγματεύσεις υπενθυμίζουν ότι μέρος της πολιτικής μας τάξης είναι πολύ πρόθυμο να συμμετέχει σε τέτοιου είδους συμμαχίες. Κακά τα ψέμματα, αν δε διασφαλιστεί στην πράξη η ανεξαρτησία των αξιολογήσεων και αν δεν εξασφαλιστεί ότι οι προγραμματικές συμφωνίες δε θα εκφυλιστούν σε προσηματικές διαδικασίες, μία από τα ίδια θα έχουμε.

  ReplyDelete
 10. Anonymous7:05 am

  Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

  Για ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο
  ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Και λίγο παρακάτω
  Σεμινάριο επιμόρφωσης:Φυσικές Επιστήμες και projects
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
  “Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας Φυσικής”
  του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (60 ΩΡΕΣ)
  με θέμα
  «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ PROJECTS»
  Χρονικό διάστημα διεξαγωγής μαθημάτων δια ζώσης: Παρασκευή 2,Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011
  Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
  Κόστος Συμμετοχής: 120 € για τα μέλη της Ε.Ε.Φ.
  150 € για τα μη μέλη της Ε.Ε.Φ.
  Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής και σε άλλες περιοχές, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής.
  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί Βεβαίωση από το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  Η υλοποίηση του Σεμιναρίου θα αναγγελθεί στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΦ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ.
  Τι υποκρισία όλα στο βωμό του κέρδους, ΚΑΤΑΝΤΙΑ

  ReplyDelete
 11. Anonymous9:00 am

  @7:05
  ΟΛΑ εχουν ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. Δεν ειναι αοριστα.
  ΚΑι τι ειναι το "Η υλοποίηση του Σεμιναρίου θα αναγγελθεί στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων."
  Το Κ..χαρτο που θα αγοραστει ΚΑΠΟΙΟΙ το ζητανε και θα εξαργυρωθει!!
  Το ταγκο αυτο χορευετε με ΔΥΟ.

  ReplyDelete
 12. Anonymous10:25 am

  @@9:00 AM εχεις απόλυτα δίκιο, το κακό έχει παραγίνει, πρώτα τα σεμινάρια των ειδικών της ΕΕΦ για τους ΑΜΕΑ, τώρα για τις ερευνητικές εργασίες κόντρα στις επιμορφώσεις του ΥΠΔΜΘ και τα περίεργα υπονοούμενα που σημειώνεις. Σημεία των καιρών.

  ReplyDelete
 13. Anonymous10:45 am

  ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ
  Η πρόταση, στην οποία φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία, αν και δεν έχει ακόμη πλήρως υιοθετηθεί, είναι η εξής: το υπουργείο Παιδείας να κάνει ένα βήμα πίσω στο θέμα του πρύτανη και αυτός να εκλέγεται μεταξύ των μελών των νέων ΔΣ που θεσμοθετούνται στα πανεπιστήμια.

  Ο νόμος όριζε στην τελική μορφή του ότι τα Διοικητικά Συμβούλια που θεσμοθετούνται σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα έχουν οκτώ εκλεγμένα μέλη από την πανεπιστημιακή κοινότητα, έξι εξωπανεπιστημιακά μέλη και έναν εκλεγμένο φοιτητή.

  Τα Συμβούλια αυτά, ο νόμος προβλέπει, ότι θα επιλέγουν πρύτανη μετά από διεθνή διαγωνισμό. Ομως, όπως αναφέρουν οι αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», με την νέα πρόταση που συζητείται τώρα και στην οποία φαίνεται ότι θα συμφωνήσουν και οι εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, ορίζεται ο πρύτανης να επιλέγεται μεταξύ των οκτώ εκλεγμένων μελών του κάθε ΔΣ και μάλιστα μεταξύ των τριών πρώτων σε ψήφους, κατά την εκλογή του ΔΣ.

  Αν αυτο δεν ειναι καραγκιοζιλικη τοτε ...τι μιλαμε???
  Εσεις γραφετε για πρυτανεισ , σεριφιδεσ κλπ ...και αλλοι εχουν ξεφυγει ...στο παρε -δωσε !!!!

  ReplyDelete
 14. Anonymous11:40 am

  Κύριε Παναρετε πόσο σχετιζεται το νομοσχέδιο με τα κατά καιρούς γραφόμενα στο blog σας όταν -en fin- προκύπτει ως κύριο μέλημα του νομοσχεδίου η κατοχύρωση των πτυχίων του πολυτεχνικού και γεωτεχνικού τομέα ως μεταπτυχιακών χωρις ύπαρξη προπτυχιακού τίτλου! Παγκόσμια πρωτοτυπία, με την γεύση μιας γελοιότητας ανυπόφορης και πρόστυχης και δυστυχώς ελληνικής, για να συνεχίζει να εξυπηρετεί όλα αυτά που υποτίθεται ότι θα αλλάξουν. Συναλλαγές, το πτυχίο - προβειά για την προστασία της θεσούλας στο
  Δημόσιο. Η Αριστεία σε όλο της το μεγαλείο.
  Προτείνω και διάταξη τυπου 2 μεταπτυχιακα=PhD

  Στους αιώνιους φοιτητες των Πολυτεχνείων να δίδεται και διπλός διδακτορικός τιτλος τιμης ένεκεν! Ντροπή και πάλι ντροπή...

  p.s. ένα σχόλιο σας θα ήταν επιθυμητό, αφού το αιτημα μαστεροποίησης πτυχίων είχε δια-κινηθεί και επί υφυπουργίας σας, χωρίς αποτέλεσμα τότε...

  ReplyDelete
 15. @11.40. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε και λίγο παραπάνω.

  ReplyDelete
 16. Anonymous1:42 pm

  @ 10:25 AM ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  http://www.pde.gr/index.php?topic=19452.0
  ……..
  Σε κάθε εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας η Ένωση διοργανώνει και από ένα σεμινάριο, μάλιστα ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
  ……..
  Για ποιο λόγο η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ιδιωτικοποιείται κάθε πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας μέσω σεμιναρίων με ένα τσουχτερό αντίτιμο; Ο χλευασμός των ανέργων δεν έχει όρια!!!!!!!!
  ……………
  Το θέμα έχει γνωστοποιηθεί και στην εφημερίδα τα ΝΕΑ. Mπορείτε να βρείτε τη δημοσίευση που έκανε ο καθηγητής Χρήστος Κάτσικας στο site:
  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4579397.

  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΗ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ !!!!!!!!

  ReplyDelete
 17. Anonymous2:01 pm

  Κ. Πανάρετε ακόμα και για θέσεις φυλάκων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τις θέσεις θα καταλάβουν συγγενείς των καθηγητών. Πόσο θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα; Πολλές θέσεις βγαίνουν άγονες για να ξαναπροκηρυχθούν στα μέτρα των συγγενών καθηγητών. Τι θα γίνει; Κάντε μια έρευνα για την οικογενειοκρατία. ΜΕ τον νέο νόμο αν περάσει η οικογενειοκρατία θα θριαμβεύσει.

  ReplyDelete
 18. Anonymous2:18 pm

  Για να λέμε τα «σύκα –σύκα και τη σκάφη –σκάφη»
  Οι τίτλοι που απονέμουν τα πανεπιστήμια και πολυτεχνεία ανταποκρίνονται σε επίπεδο κάλυψης ενός γνωστικού αντικειμένου, στο επίπεδο εξειδίκευσης και στη συσχέτιση με την έρευνα και είναι το Πτυχίο- Δίπλωμα, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και το Διδακτορικό Δίπλωμα και δεν σχετίζονται με το χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του βασικού πτυχίου που κυμαίνεται από 4- 6 χρόνια.
  Έτσι αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα πέντε χρόνια σπουδών αντιστοιχούν με Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δεν μπορούν να παρακάμπτουν εσκεμμένα ότι η διακριτότητα των τίτλων που είναι διεθνώς αποδεκτή επιβάλλει την μείωση των χρόνων κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών στο ελάχιστο αποδεκτό όριο [4 έτη ] και να χορηγούν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με επιπλέον μονοετή φοίτηση κατ΄ ελάχιστο.
  Ειδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και οι υποστηρίζοντες την άποψη με τι αντιστοιχούν σπουδές:
  • Έξη ετών στις ιατρικές σχολές
  • Ενός ή δύο ετών για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε κατόχους πτυχίων 4ετούς, 5ετούς ή 6ετούς διάρκειας
  • Πέντε έτη σπουδές σε Πολυτεχνικές Σχολές και 1 ή 2 έτη για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε κάποια εξειδίκευση [Αλήθεια ποια η ιδιαίτερη εξειδίκευση των Μηχανικών πενταετούς φοίτησης για να θεωρηθούν ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος]
  Κύριοι και κυρίες Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι και όσοι εισηγούνται τέτοιες εκτροπές οι τίτλοι που απονέμουν τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία προσδιορίζονται με βάση το επίπεδο και το εύρος του γνωστικού αντικειμένου που καλύπτουν και δεν ταυτίζονται ή εξομειώνονται με βάση το συνολικό χρόνο σπουδών που απαιτεί αυτή η προσέγγιση. ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ , ΜΗΝ ΑΠΟΔΟΜΕΙΤΕ ΤΟ ΚΎΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ […]

  ReplyDelete
 19. Anonymous2:26 pm

  Μιλήστε με την αντιπολίτευση. Πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε στήριξη. Είναι κρίμα. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω: Οι αρχηγοί ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν περάσει από τα καλύτερα Πανεπιστήμια. Πρέπει να σπάσει η οικογενειοκρατία. Κάντε τα πάντα δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Επιτέλους πρέπει όλοι οι πολιτικοί να ενωθείτε κατά της διαφθοράς. Και αφήστε εξω πολιτικούς από τα δύο κόμματα (ΒΟύγιας ΠΑυλόπουλος που ακόμη την υπηρετούν). Ο Παυλόπουλος είχε εξαιρέσει τηο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου από το δημοσιουπαλληλικό ωράριο. Αν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ χτίσουν τοίχο ενάντια στα συμφέροντα και τα ΔΕΠ επιμένουν κάντε και δημοψήφισμα.

  ReplyDelete
 20. Anonymous2:39 pm

  SOS
  Φανταστείτε τον αντίκτυπο στην κοινωνία αν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ενωθούν κατά της διαφθοράς στη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σας εκτινάξει όλους από την πολιτική ανυποληψία και τις βρισιές;
  Φανταστείτε τι ανάταση θα φέρει στον κόσμο. Το αξίζουμε ρε γαμώ το.

  ΠΡοπαθείστε το κάντε πολιτικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής... Μιλήστε με Σαμαρά Σπηλιωτόπουλο και απλούς βουλευτές

  ReplyDelete
 21. Anonymous4:23 pm

  Κ. Πανάρετε,
  Πολλοί νοδημοκράτες στηρίζουν την αλλαγή στα ΑΕΙ και απαιτούν να φύγει η διοίκηση από τις οικογένειες. Μετεφέρετέ το αυτό στον κ. Σπηλιωτόπουλο. Είναι παλλαικό αίτημα να αλλάξει η κατάσταση και η σαπίλα.

  ReplyDelete
 22. Anonymous5:01 pm

  Τι αντίκτυπο να έχει στην κοινωνία αν ενωθούν τα προπύργια της διαφθοράς στη δημόσία διοίκηση κατά την δημόσια εκπαίδευση;

  ReplyDelete
 23. Anonymous11:06 pm

  ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=13902:ekatontades-xiliades-eiro-tha-stoixisei-sto-dimosio-i-rithmisi-gia-ta-panepistimiaka-tmimata-pentaetous-foitisis
  Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ θα στοιχίσει στο δημόσιο η ρύθμιση για τα πανεπιστημιακά τμήματα πενταετούς φοίτησης
  ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ:
  Μας θυμίζει η προβληματική το θέμα της εξομοίωσης των πτυχίων των πάλαι ποτέ Παιδαγωγικών Ακαδημιών με αυτά των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών όπου αντιθέτως κάποιοι επεδίωκαν την απευθείας εξομοίωση προκειμένου να είναι δυνατή η απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος [!!!] με μόνη την απόκτηση ενός πτυχίου διετούς διάρκειας, γιατί τότε είχαν εξομοιωθεί οι απολαβές των διετών και τετραετών σπουδών προς όφελος των κατόχων πτυχίων διετών σπουδών. Η διαχρονική εφαρμογή της «μοναχικής αρχής» της εξομοίωσης των «πρόκολων με τα ραπανάκια». Αυτό είναι το πρόβλήμα στον επιχειρούμενο εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ο βιασμός κάθε δεοντολογίας στο ρόλο του πανεπιστημίου [ Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ… Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ]

  ReplyDelete
 24. Anonymous11:20 pm

  Πληροφορούμεθα από τις σχετικές αναρτήσεις των blogs
  “Και ο πρωθυπουργός θα παρέμβει στην συζήτηση στη Βουλή για το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ”
  μην αποδομείτε το κύρος των πρωθυπουργικών
  παρεμβάσεων

  ReplyDelete
 25. Anonymous2:47 am

  “Απέσυρε η υπ. Παιδείας την τροπολογία που εξομοίωνε τις πενταετείς σπουδές με Μεταπτυχιακούς Τίτλους” επικράτησε η κοινή λογική, η αποτυχία αυτών που επιθυμούν την απαξίωση της όποιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού της παιδείας. Η δικαίωση της πολιτικής των ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ, των μεγάλων. Ελπίζουμε ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΜΘ αντιλαμβάνεται αυτούς που αποδομούν δημιουργικές πολιτικές.ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ από όσους δεν συμβιβάζονται και αντιστέκονται σε αυτούς που δεν επιθυμούν τη δημιουργική λειτουργία των εκπαιδευτικών βαθμίδων… και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτίστως [σοφία ΠΑΣΟΚ]

  ReplyDelete
 26. Anonymous3:47 am

  Επειδή γίνεται πολύ συζήτηση για αντισυνταγματικότητες:

  Άρθρο 8 Παράγραφος 2:


  β) Τα εννέα ή επτά μέλη του δεκαπενταμελούς ή του ενδεκαμελούς Συμβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι μέλη, αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα μέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά.

  Εδώ δεν καταφανής η αντισυνταγματικότητα και διαπλοκή;

  Έχουμε ένα Συμβούλιο, που παύει πρυτάνεις και κοσμήτορες, στο οποίο συμμετέχουν αναπληρωτές καθηγητές... ΑΛΛΑ σε τρία χρόνια θα ζητήσουν την εξέλιξή τους στην βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας και ταυτόχρονα θα έχουν δικαίωμα αν δεν τους αρέσει το εκλεκτορικό σώμα που θα φτιάξει ο κοσμήτορας ... να παύσουν το κοσμήτορα.

  Πρόταση: κατάργηση της συμμετοχής των αναπληρωτών καθηγητών στο Συμβούλιο Ή ενναλακτικά, όσο καιρό συμμετέχουν στο Συμβούλιο να ΜΗΝ έχουν δικαιώμα εξέλιξης.

  Άλλως έχουμε μια από το ίδια... 1268/82.

  Ας ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός γι'αυτά πριν πάει να τοποθετηθεί, γιατί εκτιμούμε τη τεράστια προσπάθεια που κάνει και είναι κρίμα να εκτίθεται.

  Επίσης στοιχειώδες για τη νέα Ελλάδα που επιθυμούμε: ΌΠΟΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ. ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!!

  ReplyDelete
 27. Anonymous5:37 am

  άκουσα στη βουλή τον Σπηλιωτόπουλο: Απογοήτευση θέλει να βάλει στο παιγνίδι τους φοιτητές και τις οικογένειες.

  ReplyDelete
 28. Anonymous9:18 am

  @3:47 AM και ανεξάρτητα από την όποια άποψη έχει ο καθένας για τη διαδικασία opengon, ο εν λόγω κύριος κατέλαβε τη θέση χωρίς να προκηρθχθεί. Επειδή το σύστημα έχει μνήμη ΑΥΤΑ. Και να κάνουν κάποιοι και την αυτοκριτική τους….

  ReplyDelete
 29. Anonymous12:08 pm

  η παθογένεια του ελληνικού πανεπιστήμιου αντανακλά την παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Άρα δεν φταίει ο όποιος νόμος πλαίσιο. Με αυτή την έννοια και προκειμένου να επιχειρηθεί το όποιο πείραμα ας δεχθεί η κυβέρνηση την εκλογή του πρύτανη από την πανεπιστημιακή κοινότητα και ας προβλεφθεί ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας της όποιας διοικητικής πράξης μέσα από τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων. Άλλωστε οι κανονισμοί λειτουργίας δεν είναι εφεύρημα του σήμερα είχε προβλεφθεί και στο ν.1268 η έκδοση των σχετικών ΠΔ που ποτέ δεν βγήκαν. Τέλος αν θέλαμε τη διεθνοποίηση του ελληνικού πανεπιστήμιου για θυμηθείτε την ΕΑΓΕ. ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

  ReplyDelete
 30. Anonymous1:56 pm

  Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ex officio να δίνονται προνόμια σε μερικά Ιδρύματα (που δεν έχουν ιδιαίτερη παράδοση στην έρευνα) να απονέμουν διδακτορικά κτλ την στιγμή που υπάρχει αξιολόγηση. Όλοι και όλα να αξιολογούνται.Επίσημα στοιχεία από το ΕΚΤ λένε πχ ότι Ελληνικό Πανεπιστήμιο σε διάστημα 15 χρόνων έδωσε 99 διδακτορικά έχοντας μόνο! 58 peer reviewed δημοσιεύσεις!

  Είναι εξαιρετικά περίργο για την πολιτική ηγεσία να βλέπει ότι υπάρχουν ΤΕΙ που μπορούν να αναπτυχθούν (και αναπτύσσονται ήδη ταχύτατα) και με νόμο (που παρεπιπτόντως έχει πολλά θετικά στοιχεία) να τους κόβουν κάθε δυνατότητα ανάπτυξης (κόψιμο φτερών). Το βασικό στοιχείο αναπτυξιακής πολιτικής είναι να προβλέπεις που υπάρχει γρήγορη ανάπτυξη και να την ενισχύεις!

  Η χώρα πρέπει να αλλάξει και αλλάζει. Όμως την στιγμή που όλα ανοίγουν για να απελευθερωθούν οι δυνάμεις αυτού του βασανισμένου από συντεχνίες τόπου, στις θερμοκοιτίδες της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας, τα ΤΕΙ, βάζουμε ανόητους και περίεργους (για να μην πω πονηρούς) περιορισμούς.
  ΓΙΑΤΙ?
  Κάποιος πρέπει να μου απαντήσει!

  Η ΕΠΟΧΗ ΑΛΛΑΞΕ, θέλουν δεν θέλουν πρέπει να το καταλάβουν ότι τα φαντάσματα των ex officio προνομίων του παρελθόντος πεθαίνουν (όλοι μας ξέρουμε πλεον τα φαντάσματα αυτά και τις συντεχνίες που προσπαθούν να τα κρατήσουν ζωντανά!).

  ReplyDelete
 31. Anonymous4:13 pm

  Πλήρης απεξάρτηση της εκλογής πρύτανη από την έως τώρα "εκλογική βάση" και άνοιγμα του γκέτο που λέγεται ΑΕΙ στη κοινωνία και τις ανάγκες της. Εχουμε βαρεθεί να διδάσκουμε σε ΑΕΙ που είναι τσιφλίκια μεγαλοκαθηγητάδων που το παίζουν νομπελίστες τη στιγμή που σε πανεπιστήμια του εξωτερικού δεν θα ήταν ούτε λέκτορες.

  ReplyDelete
 32. Anonymous6:10 am

  Υπάρχουν παθογένειες που κανένας νόμος δεν μπορεί να καταπολεμήσει όπως άτομα που παίρνουν το διδακτορικό και έχουν 10 δημοσιεύσεις, έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλα γκρουπ που δουλεύουν 2-3 και στη δημοσιευση μπαινουν 5-6. Οι χάρες βέβαια ανταποδίδονται με τη σειρά και πάλι από την αρχή. Βλέπε Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, αλλά είμαι σίγουρος ότι παίζει και αλλού αυτή η αλληλεγύη...

  ReplyDelete
 33. Δυστυχώς κ. Πανάρετε, για άλλη μια φορά στη ιστορία αυτού του τόπου μπήκαμε στους συνήθεις συμβιβασμούς. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι πανηγυρίζουν κάποιοι για το μεγάλο αριθμό βουλευτών που θα τον ψηφίσουν,έχοντας άγνοια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό ο Νόμος διαφοροποείται αρκετά σε σχέση με τις προσδοκιες σας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είχα μια αισιοδόξία αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα τώρα ότι ίσως πρέπει να ακολουθήσω του συναδέλφους και φίλους μου στο εξωτερικό σε κάποιο ίδρυμα με στόχους και αξιολόγηση.
  Δ.Β.

  ReplyDelete
 34. Anonymous1:21 pm

  @3:47 AM....συμφωνώ απόλυτα.

  ReplyDelete
 35. Beware Mrs. Diamantopoulou! Frankenstein is now loose
  http://nikossakkas.blogspot.com/

  ReplyDelete