Friday, October 22, 2010

Επίκαιρη ερώτηση Βουλευτού Λ. Κανέλλη για την Ερευνα: Τα πρακτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔ΄
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βασίζομαι στο γεγονός ότι έχετε και ακαδημαϊκή παιδεία. Εφόσον έχετε ακαδημαϊκή παιδεία -έστω και τη στοιχειώδη να είχε κάποιος- θα έρθετε και θα μου πείτε «έχουμε περικοπές». Έχουμε περικοπές, θαυμάσια! Στέλνετε περικοπές στο σύνολο του ποσού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο ξέρετε καλά εσείς, όπως και εγώ, αλλά και ο τελευταίος πολίτης στη χώρα ότι λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως.
Αυτό που λέω για το Αστεροσκοπείο, κυρία Πρόεδρε, ισχύει για όλα τα ερευνητικά κέντρα. Δεν μπορεί να μην έχετε πάρει στα χέρια σας χαρτί που λέει ότι «με τις περικοπές που κάνετε στις λειτουργικές δαπάνες κόβετε το 94% των λειτουργικών δαπανών». Για τα υπόλοιπα, είναι ελαστικά. Θεωρητικά σας λέω –βεβαίως, μπορώ να σας πω και με ακρίβεια τα νούμερα- ότι ήταν 5,5 εκατομμύρια, κόβετε το 1,5 εκατομμύριο, μένουν 4 εκατομμύρια -χονδρικά μιλώ αυτήν τη στιγμή- και μένει απλήρωτη η ΔΕΗ. Είναι 217.000 η ΔΕΗ και δεν μπορεί να πληρωθεί.
Πάτε να κάνετε περικοπές πού; Στο ΙΓΜΕ, το οποίο καταστρέψατε; Πριν από δέκα χρόνια το ΙΓΜΕ είχε χίλια διακόσια άτομα και σήμερα έχει τετρακόσια εξήντα επτά, ενώ θα φύγουν και άλλα εβδομήντα ένα λόγω συνταξιοδότησης.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών –μεγάλες κουβέντες, επιστήμη!- οι συμβασιούχοι είναι απλήρωτοι για τέσσερις μήνες. Ήμουν χθες στο ίδιο κτίριο, στην Αίθουσα Γερουσίας, και άκουγα τον Υπουργό Πολιτισμού να μιλά για πολιτισμό. Πώς εκλαμβάνουμε τον πολιτισμό; Άκουγα για ευρωπαϊκό πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων, για να κάνουμε, λέει, πολιτιστικό τουρισμό. Θα δώσουμε 3 εκατομμύρια ευρώ! Γι’ αυτά τα Κέντρα, γι’ αυτήν την έρευνα, γι’ αυτόν το στοιχειώδη πολιτισμό δεν κάνουμε τίποτα.
Έχετε δώσει τα πάντα σε εργολάβους στα Ερευνητικά Κέντρα. Ειδικά στο ΙΓΜΕ δίνουν και κάνουν δουλειές, οι οποίες πηγαίνουν εις όφελος τρίτων μεγάλων εταιρειών. Αυτές οι περικοπές, η πτώση, η κατάπτωση, η κατάντια της έρευνας στην Ελλάδα τι κάνει; Προάγει τη χώρα;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας, κυρία Κανέλλη.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θα τοποθετηθώ ευρύτερα. Έχω και χαρτιά να σας καταθέσω. Δεν είναι δυνατόν να έχετε την απαίτηση να μιλάμε για πολιτισμό σε μια χώρα που τα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα κατακερματίζονται, διαλύονται και σε τελευταία ανάλυση θα ιδιωτικοποιηθούν με μαθηματική ακρίβεια. Στη δευτερολογία μου θα σας εξηγήσω συγκεκριμένο παράδειγμα εθνικού πλούτου, ο οποίος είναι ιδιοποιημένος και οικειοποιημένος από ιδιώτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Πανάρετος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω στην πρωτολογία μου να απαντήσω στα ερωτήματα που έχει θέσει η κυρία Κανέλλη. Τα ερωτήματά της είναι τρία: «Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την χρηματοδότηση, τι μέτρα προτίθεται να πάρει για το προσωπικό και αν προτίθεται να πάρει μέτρα, ώστε η έρευνα να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι μέσο για την αύξηση της κερδοφορίας».
Θα ξεκινήσω με τον χαρακτηρισμό της έρευνας ως κοινωνικού αγαθού. Η έρευνα είναι εν μέρει δημόσιο κοινωνικό αγαθό και στον βαθμό αυτό το κράτος πρέπει να την υποστηρίζει και να την χρηματοδοτεί, κυρίως, όσον αφορά την βασική έρευνα, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα και χρήση, αλλά και όσον αφορά στοχευμένες ερευνητικές επιλογές που βοηθούν την ανάπτυξη της χώρας.
Όμως, δεν μπορείτε να αγνοήσετε ότι πρέπει να υπάρχει και η ελεύθερη έρευνα, η οποία πρέπει να αξιοποιείται, κυρίως, στην καινοτομία, γιατί η καινοτομία είναι εκείνη η οποία βοηθά την ανάπτυξη της χώρας.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας δώσω μερικά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα στην χώρα μας όσον αφορά την εφαρμογή της έρευνας στην καινοτομία. Εάν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πατεντών, θα δει ότι το 2007 χορηγήθηκαν 54.700 πατέντες, το 2008 59.009 πατέντες και το 2009 51.989.
Από αυτές, με χώρα προστασίας την Ελλάδα, είχαμε εννιά το 2007, οκτώ το 2008 και δεκατρείς το 2009. Δηλαδή, περίπου μία στις έξι χιλιάδες από αυτές που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμιά από αυτές δεν δόθηκε σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.
Θα μου πείτε: «Αυτό αποτελεί κριτική για το κατά πόσον η έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα, η κρατικά χρηματοδοτούμενη εφαρμοσμένη έρευνα είναι πραγματικά εφαρμοσμένη;» Είναι και αυτό, αλλά είναι και άλλες πλευρές στις οποίες θα αναφερθώ στην συνέχεια.
Και για να δούμε πώς είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση, μπορώ να σας πω ότι, όσον αφορά την ιδιωτική χρηματοδότηση της έρευνας, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, το 70% έως 80% της χρηματοδότησης για την έρευνα είναι ιδιωτική χρηματοδότηση. Στην Ευρώπη και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, στην Φιλανδία, για παράδειγμα, στην Γερμανία, στην Σουηδία, στην Ελβετία, το 64% έως 70% της χρηματοδότησης είναι ιδιωτική χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 30%.
Στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το 3% του ΑΕΠ να πηγαίνει στην έρευνα μέχρι το 2020, τα δύο τρία προβλέπεται και επιδιώκεται να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν φτάνει, λοιπόν, μόνο η αύξηση των κρατικών δαπανών, χρειάζεται και επένδυση στην καινοτομία.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εσείς σε εμένα;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Θεωρείτε ότι τα ερευνητικά κέντρα και η έρευνα πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος και αν ναι, μπορείτε να μου δώσετε παραδείγματα χωρών που έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννη Πανάρετο.
Παρακαλώ την κυρία Λιάνα Κανέλλη, Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να πάρει το λόγο για τρία λεπτά.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρακαλώ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Δεν το περίμενα. Είναι θλιβερό αυτό που μου λέτε. Είναι συνθλιπτικό. Δεν αντέχω καν να οργιστώ. Έρχεστε εσείς και αντί να μου απαντήσετε με ρωτάτε; Θέλετε να ανοίξουμε ιδεολογική συζήτηση για το ποιος πρέπει να χρηματοδοτεί την έρευνα;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Σε όλες τις ερωτήσεις σας απάντησα.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν απαντήσατε δι’ ερωτήσεως. Αυτό είναι σοφιστεία αίσχιστου είδους. Δεν επιτρέπεται να με διακόψετε σε αυτή τη διαδικασία. Θα με ακούσετε και θα σας ακούσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, παρακαλώ!

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι απλώς δεν μου απαντήσατε, έρχεστε και μου λέτε κυνικά και ωμά ότι θα διαλύσετε με απλήρωτους ανθρώπους, με καταργημένο ακόμα και το χαρτί τουαλέτας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ή στο ΙΓΜΕ, το ΙΓΜΕ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο –φέρνω δύο παραδείγματα από τα πολλά- μόνο και μόνο για να πάνε στην καινοτόμο ιδιωτική έρευνα.
Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν περίμενα να το ακούσω από σας. Άκουσα από τον προηγούμενο Υπουργό ότι χάρηκε πολύ που είδε τον υποψήφιο για τα σχέδια στην τηλεόραση. Εδώ δεν είμαστε στην τηλεόραση. Στο Κοινοβούλιο είμαστε. Έρχομαι και σας λέω ότι μου περικόπτετε το 94% των λειτουργικών δαπανών, γιατί το υπόλοιπο είναι ανελαστικές, οριακές, μισθολογικές δαπάνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και θα μένουν 84.000 από τον προϋπολογισμό τους για να πληρώσουν 217.000 στη ΔΕΗ και μου λέτε ότι άμα κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα στο Αστεροσκοπείο θα προαχθεί η καινοτομία στην Ελλάδα;
Αυτού του είδους η καινοτομία της Κυβέρνησης σας είναι η καινοτομία του εκλεπτυσμένου και λεκτικά πάρα πολύ ωραία διακοσμημένου φόνου. Αυτό μου λέτε τώρα. Έρχεστε και μου μιλάτε για ιδιωτικά και δημόσια. Σας είπα εγώ τίποτα; Αφήστε κι ελεύθερους. Εδώ έχετε κονδύλια από το ΕΣΠΑ και δεν τα δίνετε γιατί θέλετε να τα πάτε στους ιδιώτες. Το ΙΓΜΕ τι κάνει; Κάθεται το ΙΓΜΕ; Δεν σας κάνει τις μελέτες της γεωθερμίας του λιγνίτη;
Ξέρω τι έχετε πρότυπο. Σκόπευα να το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να καταλάβουν οι συνάδελφοι και κάποιος που ενδεχομένως δεν έχει ασχοληθεί με τα ερευνητικά κέντρα. Έχετε πάει στη Μήλο; Η Μήλος θεωρείται για την Ελλάδα σύνορο. Επιδοτείται η αεροπορική συγκοινωνία, κυρία Πρόεδρε.
Η Μήλος είναι θησαυρός. Από εκεί έχετε φτιάξει ιστορία πολιτισμού που την πουλάμε σήμερα, απανταχού της γης, με τον οψιδιανό, κοσμήματα από οψιδιανό. Αν πάτε στη Μήλο, το Μουσείο το έχει κάνει η βαριτίνη. Είναι μουσείο της εταιρείας. Την ιστορία των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στις σπηλιές, την έχει κάνει η βαριτίνη. Στο μουσείο –για να καταλάβετε τι πάει να πει έρευνα, αλλά ας μην το συζητήσουμε, η βαριτίνη πια είναι αμερικανικών κεφαλαίων και διαφόρων άλλων πραγμάτων μεγάλου διεθνούς και ντόπιου κεφαλαίου- το χειρότερο απ’ όλα, το πιο ξεφτίλα πράγμα που μπορείτε να συναντήσετε στο μουσείο ενός πανάρχαιου θησαυρού που είναι τα υλικά της Μήλου, είναι να πάτε στο shop –για να καινοτομήσω και εγώ- στο κατάστημα των αγορών αυτού του μικρού μουσείου, να ζητήσετε ένα κομματάκι, απ’ αυτά που πουλάνε σε όλα τα μουσεία του κόσμου, με μετάλλευμα ή πέτρωμα από τη Μήλο. Δεν υπάρχει. Δεν πωλείται. Ξέρετε τι πωλείται; Αυτά που φέρνει η βαριτίνη από τη Βενεζουέλα και από τα πέντε σημεία του ορίζοντα.
Πηγαίνετε, λοιπόν, στη Μήλο, δεν μαθαίνετε τίποτα για την ιστορία του νησιού, δεν μαθαίνετε τίποτα για τον πολιτισμό του νησιού, δεν μαθαίνετε τίποτα παρά μόνο τα συμφέροντα της βαριτίνης και σας πουλάει διακοσμητικά στυλό και κομπολόγια με πετρώματα Βενεζουέλας.
Έτσι τη θέλετε την έρευνα, έτσι αντιλαμβάνεστε τα πράγματα και τη θλιβερότητα ότι η καινοτομία δεν ταιριάζει στο κράτος και στην κρατική οικονομία, μπορεί να μην ταιριάξει όταν το κράτος είναι αστικό, καπιταλιστικό, στυγνό, ωμό και με κακή διανοητική προσέγγιση της έννοιας κράτους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την κ. Κανέλλη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Παρ’ ότι, όπως είπατε, έκλεισα την πρωτολογία μου με ερώτηση, δεν μου απαντήσατε αν υπάρχει ένα κράτος που αυτά που ισχυρίζεστε για την έρευνα να τα εφαρμόζει. Και αν υπάρχει, να μας πείτε ποια είναι η πρόοδός του. Εγώ σας ανέφερα συγκεκριμένα κράτη. Σας ανέφερα τι κάνουν, σας ανέφερα πώς έχουν πετύχει αυτά που έχουν πετύχει, τι έχουν πετύχει με την καινοτομία. Εσείς μου είπατε ένα παράδειγμα τουριστικό στην Μήλο.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αν θέλετε ένα, ευχαρίστως.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Πείτε μου.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κούβα και ιατρική. Κούβα και βιοτεχνολογία στο φάρμακο, με ανταγωνιστή τον Καναδά να κλείνει στη φυλακή αυτούς που δεν θέλανε το φάρμακο για την ηπατίτιδα C.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κυρία Κανέλλη, αναφέρεστε σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία συμφωνώ ότι είναι αποτελεσματική. Συμφωνώ.

 ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Γι’ αυτό ο Κάστρο…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ακούστε με. Εγώ, όμως, σας ανέφερα γενικά για την έρευνα. Εδώ δεν με ρωτάτε για ένα συγκεκριμένο…

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Για τους απλήρωτους σας ρωτώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψε ο Υπουργός.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Θεωρείτε ότι έχετε το μονοπώλιο της αλήθειας;

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα, θα αφήσετε απλήρωτους τους ανθρώπους εν ονόματι της αλήθειας;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Εγώ, κυρία Κανέλλη, γνωρίζω τους κομμουνιστές τριάντα χρόνια και πάντοτε ο τρόπος που οι κομμουνιστές μιλάνε είναι σοβαρός και σέβονται τον συνομιλητή τους. Δεν ξέρω εάν αυτό συμβαίνει για τους εκ μεταγραφής κομμουνιστές.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Καταλαβαίνετε τι λέτε; Αφήστε τους κομμουνιστές. Αφήνετε τους μισθωτούς έτσι, για να τα τρώτε εσείς;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, σας παρακαλώ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω; Έχετε διάθεση να ακούσετε τον ομιλητή ή νομίζετε ότι θα μπορέσετε εσείς να με σταματήσετε να πω την άποψή μου;

  ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν μου απάντησε, κυρία Πρόεδρε. Αν μου απαντήσει πώς …

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ και εσάς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Σας παρακαλώ να σέβεστε τον χώρο, στην πτέρυγα του οποίου κάθεστε.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και εσείς να σέβεστε το χώρο στον οποίον απευθύνεστε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Να σέβεστε τις αρχές του, να σέβεστε τον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ότι εσείς …

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά δεν είναι δυνατόν να απαντήσω σε αυτό το ύφος. Λυπάμαι!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Βουλευτά, δεν επιτρέψατε πριν στη δική σας πρωτολογία και δευτερολογία να σας διακόψει κανείς. Σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε το χώρο και τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σε προσωπικές επιθέσεις δεν μπορώ να απαντήσω;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Προσωπικές επιθέσεις τις χαρακτηρίζετε αυτές; Τον τρόπο συμπεριφοράς στο Κοινοβούλιο, τον χαρακτηρίζετε προσωπική επίθεση;

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αν έχετε τύψεις …

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):  Σας παρακαλώ!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Τον τρόπο που συμπεριφέρεστε τον χαρακτηρίζετε προσωπική επίθεση;

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Είσαι θλιβερός. Για κλάματα!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Λυπάμαι, κυρία Κανέλλη. Λυπάμαι! Φωνάζετε αλλά δεν είμαστε, όπως είπατε εσείς, σε τηλεόραση, για να καλύψετε την φωνή μου.

(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, δεν έχετε το λόγο.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όσο με βρίζει θα…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Θα επιμείνω, κυρία Κανέλλη. Ό,τι και να κάνετε δεν θα μπορέσετε…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά από τους χαρακτηρισμούς.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Σας τους επιστρέφω.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Εάν νομίζετε ότι ένας καθηγητής δεν μπορεί…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να μη γράφονται στα Πρακτικά οι χαρακτηρισμοί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): …να εκφράσει την άποψή του. Διότι εσείς φωνάζετε…

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, δεν έχετε το λόγο!

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κυρία Πρόεδρε, αν δεν κάνετε την Βουλευτή να σέβεται το Κοινοβούλιο, λυπάμαι αλλά δεν πρόκειται…

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, παρακαλώ!

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Λυπάμαι δεν θα σας αφήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, πώς μπορώ να φέρω τάξη όταν συνεχίζετε όλοι σας το διάλογο;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ποιον διάλογο; Δεν έχω τον λόγο;

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, σας παρακαλώ! Δεν σέβεστε το Κοινοβούλιο ούτε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και δεν σέβεστε και το Προεδρείο.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς ευχαριστείτε για την ανοχή του χρόνου…

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε τελειώσει, κυρία Κανέλλη.
Παρακαλώ δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά από αυτή τη διαδικασία.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σεβασμό στο Κοινοβούλιο, στο κόμμα σας και στη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ολοκληρώσει;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Όχι, κυρία Πρόεδρε.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το κάνετε επίτηδες εναντίον του κοινοβουλευτικού ελέγχου και εναντίον…

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν σας διέκοψε κανείς, κυρία Κανέλλη, όταν μιλούσατε.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Δεν έχουμε διάλογο. Δεν σας έχω δώσει το λόγο. Σεβαστείτε το Κοινοβούλιο και τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σεβαστείτε το κόμμα σας, σεβαστείτε το θεσμό του Κοινοβουλίου.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι γιατί στην σημερινή επίκαιρη ερώτηση ο τρόπος και η αντιμετώπιση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας εκφυλίστηκε με ένα τρόπο που δεν συνάδει στο Κοινοβούλιο.
Η με απειλή δευτερολογία δεν νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει απειλή όταν κάποιος Βουλευτής μπορεί να κάθεται όρθιος με ανοιχτό το μικρόφωνο, για να είναι έτοιμος να κάνει τι;

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρία Κανέλλη, σας υποχρεώνει η διαδικασία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Θα παρακαλούσα να υπάρχει σεβασμός τόσο στην διαδικασία όσο και σε κάποιον που προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα με συγκεκριμένο τρόπο και να δώσει την εικόνα και την προσπάθεια που γίνεται για να βελτιωθεί η κατάσταση και η ποιότητα της έρευνας στην Ελλάδα.
Όπως αντιλαμβάνεστε εγώ δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο αυτή…

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ συνεχίστε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Πώς είναι εύκολο να συνεχίσει κανείς;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Απαντάτε συνεχώς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Όταν δεν μπορώ να μιλήσω, τι θέλετε να κάνω;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεχίστε παρακαλώ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Επειδή σέβομαι την κοινοβουλευτική διαδικασία και επειδή δεν θέλω με κανένα τρόπο να καθυστερήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά άλλες ερωτήσεις, θα σταματήσω εδώ.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ αν  υπάρχουν άλλα θέματα έρευνας και τεχνολογίας πάνω στη συγκεκριμένη ερώτηση, ας κατατεθούν για τα Πρακτικά. Στο σχολιασμό και στην υπόδειξη που κάνατε προς το Προεδρείο, πρέπει να πω ότι ο καθένας από μας, ο κάθε Βουλευτής κρίνεται για τη στάση του, για το σεβασμό του. Δεν μπορεί κανείς να υποδείξει στον άλλο οτιδήποτε.

Το πλήρες βίντεο της συζήτησης
Μέρος 2: http://www.youtube.com/watch?v=pDdjeCxqbX0 

27 comments:

 1. Anonymous12:46 pm

  Είδα τα βίντεο. Δεν θα μπω στην ουσία της ερώτησης και της απάντησης, γιατί ο τύπος του συγκεκριμένου διαλόγου διεκδικεί την οριακά αυτονομημένη πολιτική του ουσία.

  Πέρα από τα ευρύτερα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα, πράγματι καινοτομήσατε με την ερώτηση σας. Από εκεί και πέρα όμως, με τα απρόκλητα περί "μονοπωλίου της αλήθειας" αλλά κυρίως με τα για τους "εκ μεταγραφής κομμουνιστές", εσείς πρώτος ήρξασθε "χειρών αδίκων". Πρώτος χάσατε τον έλεγχο, καταφεύγοντας σε κλισέ, με τα γνωστά από εκεί και πέρα επακόλουθα, και τα ποικίλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η αρχική, υπαινικτική, μάλλον ξένη για το προσωπικό σας επίπεδο, όσο κι αν ήθελε να περάσει ως ‘ευγενική’ στάση σας, δεν σας δίνει 'φυσικώ τω τρόπω' το δικαίωμα του θεσμικού, πολιτικού και ηθικού τιμητή. Και η θεσμική συνδρομή της Προέδρου, από ένα σημείο και πέρα, ακούγεται παραπειστική αν όχι ευθέως διατεταγμένη. Λυπάμαι.

  ReplyDelete
 2. Anonymous12:50 pm

  Κούβα και Ιατρική...

  Φίλος καθηγητής Ιατρικής στην Ιταλία που επί σειρά ετών οργάνωνε εθελοντικά στην Κούβα κύκλους μαθημάτων στον καρκίνο, (κατάφερνε και προσέλκυε μερικούς από τους πιο εξέχοντες επιστήμονες που πλήρωναν από τη τσέπη τους), μου περιέγραφε με μεγάλη του λύπη την αδιαφορία που επικρατούσε στο εκεί πανεπιστήμιο. Στο τέλος σήκωσε κι ο ίδιος τα χέρια ψηλά.

  Ένα αχνό φωτάκι στην έρευνα τους το αναγάγαμε σε πυρσό φωτοδότη της παγκόσμιας βιοτεχνολογίας. Ζούμε ακόμη στο μύθο μας.

  Κατά τα άλλα ο Φιντέλ απέλυσε (κάποια άλλη newspeak λέξη χρησιμοποιήσανε) μισό εκατομμύριο κόσμο πριν λίγους μήνες.
  Δεν πειράζει όμως, υπάρχει πάντα και η Β. Κορέα να μας φωτίζει το δρόμο.

  ReplyDelete
 3. Anonymous1:51 pm

  ρίξτε μιά ματιά στο κάτωθι, έχει το ενδιαφέρον του...

  http://diktyon.wordpress.com/2010/10/22/ο-καθένας-μπορεί-να-επιλέγει-τη-δυστυχ/

  Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και επί προσωπικού εξελίχθηκε η αντιπαράθεση του υφυπουργού Παιδείας Γιάννη Πανάρετου και της βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά με τη χρηματοδότηση των ερευνητικών κέντρων.

  Κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, ο Γ. Πανάρετος διαμαρτυρήθηκε επειδή η βουλευτής επιχειρούσε να τον διακόψει και την αποκάλεσε κομμουνίστρια εκ μεταγραφής. “Εγώ ξέρω ότι ο τρόπος που μιλάνε οι κομμουνιστές είναι πάντα σοβαρός, ενώ σέβονται τον συνομιλητή τους. Δεν ξέρω, αν ισχύει και για τους εκ μεταγραφής κομμουνιστές”, είπε ο υφυπουργός. Η Κανέλλη απάντησε παραφράζοντας το όνομά του και αποκαλώντας τον “πανάθλιο”. Ακολούθησε “καβγάς” με τον Γ. Πανάρετο να κατηγορεί τη Λιάνα Κανέλλη ότι προσπαθεί φωνάζοντας να καλύψει το συνομιλητή της. “Δεν είναι τηλεόραση εδώ” της είπε για να λάβει την απάντηση ότι ο ίδιος κάνει “πανάθλιο σόου”. Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η Κανέλλη προσβάλλει με τη συμπεριφορά της το κόμμα της. “Αν εσύ νιώθεις τύψεις που δεν έγινες κομμουνιστής, μην κατηγορείς εμένα, επειδή έχεις ενσωματωθεί στο σύστημα”, ανταπάντησε η βουλευτής.

  Μ’ αυτά που λέει η Κανέλλη και που πιθανόν τα έχει βαθιά πιστέψει, μοιάζει με νεοφώτιστη! Και είναι πράγματι μια νεοφώτιστη “κομμουνίστρια” – κατ’ όνομα. Και στην εποχή μας τι νόημα έχει να είναι κανείς “κομμουνιστής”; Όσοι έχουν την “ιδιότητα” του κομμουνιστή, απλώς κάνουν κατάχρηση μιας ιστορίας που έγραψαν κάποιοι άλλοι, που πίστεψαν σε κάποιες ιδέες, είχαν ένα όραμα, έδωσαν τις μάχες τους και χάσανε – ευτυχώς για μας τους μεταγενέστερους! Τώρα, ένας Θεός ξέρει τι έχει μέσα στο κεφάλι της η Κανέλλη, όταν λέει ότι είναι “κομμουνίστρια”. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι παίζει κακό θέατρο περισσότερο για προσωπική εκτόνωση κι έχει κάθε λόγο να υπερασπίζεται τις “επιλογές” της. Άλλωστε, ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα που είναι δημοκρατική κι ο καθένας μπορεί να επιλέγει τη δυστυχία του – και η Λιάνα Κανέλλη τη δική της!

  Εχει ωστόσο καταφέρει να συντηρεί καλές σχέσεις με τους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης οι οποίοι φροντίζουν να την προσκαλούν συχνά στις εκπομπές τους κι αυτή ασυγκράτητη να εξαπολύει μύδρους κατά πάντων, πολιτικών και παγκοσμιοποίησης, χωρίς να κουνιέται ούτε πόντο από τις θέσεις της. Αλλά αγνοεί ένα βασικό κανόνα της μαρξιστικής σκέψης κι αυτή έχει σχέση με τη διαλεκτική που λέει ότι μέσα από τη διαπάλη των ιδεών βγαίνει η αλήθεια. Και ,σε τελευταία ανάλυση, δεν μας πιάνει πια σύγκρυο όταν ακούμε να μιλάνε οι “κομμουνιστές”! Υπερασπίζονται τη δική τους αλήθεια. Ας μάθουν, λοιπόν, ότι κι εμείς οι άλλοι έχουμε τη δική μας αλήθεια.

  Η Κανέλλη απλώς και σχεδόν με υβριστικό τρόπο κάνει τις συζητήσεις είτε βρίσκεται στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο είτε στη Βουλή. Και στη Βουλή οι άλλοι βουλευτές έχουν υποστεί τις φραστικές επιθέσεις της, όπως αυτήν που δέχτηκε ο Πανάρετος. Νομίζει η Κανέλλη ότι μπορεί να διακόπτει, να μιλάει μονάχα αυτή και κανείς άλλος. Και βέβαια θεωρεί ότι την έχουν εξουσιοδοτήσει όλοι οι κομμουνιστές της ελληνικής ιστορίας για να λέει ό,τι της κατεβάσει η κούτρα της. Κάποτε νευρίαζα όταν την άκουγα. Σήμερα όταν ακούω την Κανέλλη, την απολαμβάνω. Γελάω με την ψυχή μου. Αυτό ακριβώς προτείνω και στον φίλτατο υφυπουργό Παιδείας Γιάννη Πανάρετο!

  ReplyDelete
 4. Anonymous2:34 pm

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κυρία Κανέλλη, αναφέρεστε σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία συμφωνώ ότι είναι αποτελεσματική. Συμφωνώ.


  ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Γι’ αυτό ο Κάστρο…


  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ακούστε με. Εγώ, όμως, σας ανέφερα γενικά για την έρευνα. Εδώ δεν με ρωτάτε για ένα συγκεκριμένο…


  ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Για τους απλήρωτους σας ρωτώ.


  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Κανέλλη, σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψε ο Υπουργός.


  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Θεωρείτε ότι έχετε το μονοπώλιο της αλήθειας;


  ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα, θα αφήσετε απλήρωτους τους ανθρώπους εν ονόματι της αλήθειας;


  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Εγώ, κυρία Κανέλλη, γνωρίζω τους κομμουνιστές τριάντα χρόνια και πάντοτε ο τρόπος που οι κομμουνιστές μιλάνε είναι σοβαρός και σέβονται τον συνομιλητή τους. Δεν ξέρω εάν αυτό συμβαίνει για τους εκ μεταγραφής κομμουνιστές.


  • Πριν η μπάλα επαναφερθεί στο παιχνίδι, από πλάγιο, παίκτης κλωτσά έναν αντίπαλο, ο Διαιτητής πρέπει ν’ αποβάλλει τον παραβάτη, δείχνοντάς του κόκκινη κάρτα, αλλά άμεσο ή πέναλτι ΔΕΝ μπορεί να δώσει, αφού η μπάλα δεν «παίζει». Ο αγώνας θα συνεχίσει με την εκτέλεση του πλαγίου.

  • Παίκτης που εκτελεί κανονικά το πλάγιο αλλά πετά τη μπάλα κατά τρόπο ώστε να μη μπει στον αγωνιστικό χώρο, ευρισκόμενη απευθείας έξω από τη πλάγια γραμμή, το πλάγιο πρέπει να επαναληφθεί από την ίδια ομάδα και από το ίδιο σημείο που εκτελέσθηκε τη πρώτη φορά.
  Βέβαια εδώ ενέχει και κίνδυνος αντιαθλητικής συμπεριφοράς που προσδιορίζεται από το γεγονός ότι ο παίκτης, που εκτέλεσε το πλάγιο, ίσως να ενεργεί με διάθεση να καθυστερήσει, για δικούς του λόγους, το παιχνίδι. Τότε ναι μεν θα υπάρξει επανάληψη του πλαγίου από την ίδια ομάδα και από το ίδιο σημείο, αλλά ο παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα. Αλλαγή του πλαγίου δεν δίνεται, εφ’ όσον αυτό εκτελέσθηκε, τη πρώτη φορά, κανονικά.

  http://www.diaitisia.gr/symvoules/cooperation-referee-assistant/4179-synergasia3.html

  ReplyDelete
 5. Anonymous3:14 pm

  Καλύτερα να παραδεχθείτε το λάθος σας, για να μη χάσετε τόσο άδοξα την ευστάθεια που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν τα επιχειρήματα σας.

  ReplyDelete
 6. Anonymous4:04 pm

  Διαπιστώνω ότι με την ουσία της ερώτησης της κ. Κανέλλη, δηλαδή τις περικοπές, ουδείς ασχολήθηκε, ούτε φυσικά ο κ. Πανάρετος. Την ίδια ερώτηση θα μπορούσε να κάνει και ένας βουλευτής του ΛΑΟΣ. Η ακροδεξιά πτέρυγα όμως αβαντάρει τελευταία με τις ερωτήσεις της τα σχέδια της κυβέρνησης. Εύχομαι και ελπίζω να είναι τυχαίο.

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:58 am

  Επιτέλους κάποιος που τόλμησε να αστράψει ένα χαστούκι σε αυτό το ανάγωγο πλάσμα! ΕΥΓΕ!

  ReplyDelete
 8. Εργαζόμενος στην Έρευνα1:52 am

  Κύριε Πανάρετε,

  Προφανώς δημοσιεύσατε αυτό το άρθρο για να καταγγείλετε την κα Κανέλλη για τη συμπεριφορά της εναντίον σας. Εκείνο που πετύχατε όμως είναι:

  Αφ' ενός να διαφανεί ξεκάθαρα ότι εσείς ξεκινήσατε τις απρέπειες με τους χαρακτηρισμούς σας ("μονοπώλιο της αλήθειας", "εκ μεταγραφής κομμουνιστές"), καλυπτόμενος πίσω από την προεδρεύουσα όταν τα "βρήκατε σκούρα" και,

  αφ' ετέρου, να ομολογήσετε ότι πράγματι ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ στην ερώτηση της βουλευτού για την οικτρή οικονομική κατάσταση του Αστεροσκοπείου και των άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά επιδοθήκατε σε αναμάσημα νεοφιλελεύθερων θεωριών περί έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και σε εκτός θέματος (και κοινοβουλευτικής δεοντολογίας) αντερώτηση.

  Πράγματι, κε Πανάρετε, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε η κα Κανέλλη, αν η ΔΕΗ κόψει το ρεύμα στο Αστεροσκοπείο, αν δεν μπορεί να πληρώσει τη συντήρηση του δικτύου και των επιστημονικών οργάνων, αν δεν μπορεί να αγοράσει καν γραφική ύλη, θα προωθηθεί η καινοτομία;

  Από ένα "μη εκ μεταγραφής" ακαδημαϊκό άνδρα και σοσιαλιστή, θα περιμέναμε όλοι περισσότερα...

  ReplyDelete
 9. Anonymous2:16 am

  Κατα τα άλλα η Κανέλλη στην δική της πρωτολογία είπε:

  "Δεν επιτρέπεται να με διακόψετε σε αυτή τη διαδικασία. Θα με ακούσετε και θα σας ακούσω."

  Χα χα, καλό ε;

  ReplyDelete
 10. Quarkonium2:42 am

  @Εργαζόμενος στην Έρευνα

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ !!!!

  Υ.Γ. Αντί να κοκορομαχείται με την κα.Κανέλη δεν σκέφτεστε κανέναν τρόπο να προχωρήσει η πληρωμή των συνδρομων στα περιοδικά. Πόσο καιρό πια χρειάζεται αυτό το ελεγκτικό συνέδριο.
  Επίσης αφού μας αναφέρεται συνεχώς χώρες και στατιστικά μεγέθη δεν μας λέτε σε πόσες από αυτές διακόπτεται η πρόσβαση σε περιοδικά στη μέση της ακαδημαικής χρονιάς.

  Φοβάμαι πως προχωράμε κουτσαίνοντας κ.Υφυπουργε και εσείς μας λέτε πόσο ανεπτυγμένες είναι οι χιονοδρομικές πίστες στις Άλπεις.

  ReplyDelete
 11. Quarkonium2:51 am

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου ήθελα να ρωτήσω τι σημασία έχει η ίδρυσα εθνικού κέντρου για την πρόληψη των Τσουνάμι αν όντως δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος του αστεροσκοπείου.

  Υ.Γ. Ξέχασα να σας συγχαρώ για την υπογραφή του πρώτου Π.Δ. για τα ΤΕΙ.

  ReplyDelete
 12. Anonymous2:59 am

  Διαβάζω και διασκεδάζω ορισμένα απίθανα σχόλια εδώ που λίγο πολύ υποστηρίζουν ότι για όλα φταίει ο υπουργός και ότι εκείνος ήταν ο απρεπής (!) στην όλη ιστορία λες και δεν την ξέρουμε όλοι την Κανέλλη! Βίρτουαλ ριάλιτυ α λα ριζοσπάστης. Με την διαφορά βέβαια ότι εδώ μπορεί τουλάχιστον να γράφει κανείς ελεύθερα, ακόμα και αν είναι στρατευμένος σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ζήτω η κυβερνοπροπαγάνδα!

  ReplyDelete
 13. Quarkonium3:12 am

  @Ανώνυμος

  Επειδή ακριβώς την ξέρουμε "όλοι" την Κανέλη θα ήταν καλό να αποφύγει ο Υφυπουργός τους χαρακτηρισμούς και να απαντήσει στην ερώτηση χωρίς να ασχοληθεί με την κομμουνιστική της ταυτότητα.

  Επειδή ακριβώς την ξέρουμε την Κανέλη, είναι κρίμα να χάνουμε τόσο χρόνο και να διαβάζουμε και τέραστιο σεντόνι με τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

  Τέλος, εκτός από την Κανέλη ξέρουμε και τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε και τα οποία δυστυχώς οξύνονται.

  Y.Γ. Δεν είδα να υποστηρίζει κανείς πως για όλα φταίει ο υπουργός.

  ReplyDelete
 14. Anonymous3:45 am

  ...Διαβάζω και διασκεδάζω ορισμένα απίθανα σχόλια εδώ που λίγο πολύ υποστηρίζουν ...

  Μοναχός σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα. Τυφλός τα τ'ώτα τον τε νουν τα τ'ομματ'.

  ReplyDelete
 15. Anonymous4:36 am

  ego na dehto oti protos anebase tous tonous o panaretos, an kai xoris na pei tipota to aprepes. giati i kaneli meta mporei na brizei xudaia kai na exei asulia? den nomizo oti o panaretos tin ebrise pou8ena. akoma kai otan ekeini tou eserne ta eks amaksis den eida pou8ena ekeinos na ksefeugei apo ta oria ths euprepeias an kai polu ekneurismenos.

  ReplyDelete
 16. Anonymous7:22 am

  ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ www.esos.gr:

  Mόνο με υπογραφή της υπ. Παιδείας οι προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ

  ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΑΣ

  Η ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΠΑΛΙ

  ReplyDelete
 17. Anonymous7:27 am

  Α Η ΚΑΝΕΛΛΗ
  ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΣΠ

  ΜΕΤΑ ΠΗΓΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

  ΜΕΤΑ ΩΣ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΗ [ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ Ο ΟΡΟΣ- ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΞΕΥΟΜΕΝΗ ] ΣΤΟ ΚΚΕ

  ΚΑΙ ...ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ


  ΤΟΥΣ ΚΟΥΜΜΟΥΝΤΙΣΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΤΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
  ΕΜΕΙΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΕΛΛΗ 37!!!!

  ReplyDelete
 18. Anonymous8:06 am

  Μπορεί να μην ήταν και η καλύτερη στιγμή του Πανάρετου, αλλά δεν ξέρω πόσοι από μας θα άντεχαν την Κανέλλη για δέκα λεπτά. Στα δύο λεπτά μαθήματος αριστεροφροσύνης και εθνοπατριωτισμού θα είχα κάνει μπαμ.

  Παραθέτω μία άποψη, χωρίς να τη μεταφράσω και χωρίς να αναφέρω το συγγραφέα, καθώς νομίζω ότι έχει από μόνη της αξία.

  The great enemy of the truth is very often not the lie-deliberate, contrived, and dishonest-but the myth, persistent, persuasive, and unrealistic. Belief in myths allows the comfort of opinion without the discomfort of thought.

  Όσο για την ουσία της ουσία της συζήτησης, μεταξύ Μήλου, Βαρυτίνης και ΙΓΜΕ, αν καταλαβαίνω καλά είναι οι περικοπές. Είναι πολύ εύκολο για ένα πολιτικό να φωνάζει για τις περικοπές, και να λέει δώσε κι άλλα.
  Όταν εμείς ως άτομα βγαίνουμε στην αγορά, στο μυαλό μας κάνουμε συνεχώς υπολογισμούς, δέκα αυτό, πέντε εκείνο, είκοσι το άλλο. Μπορεί, κατά τη διαφήμιση, αυτό να είναι καταθλιπτικό, αλλά είναι αναγκαίο. Κι επειδή ο μύθος του δημόσιου κορβανά που βγάζει λαγούς και πετραχήλια από μέσα του, μας τελείωσε οδυνηρά προσφάτως, καλό θα είναι να εισάγουμε στη δημόσια συζήτηση το «πόσα λεφτά έχουμε», «τα ξοδεύαμε σωστά μέχρι σήμερα;», και τέλος πώς μπορούμε με τα λεφτά που έχουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση;

  Η φλόγα της δημιουργικότητας τις περισσότερες φορές απαιτεί λίγα πράγματα για να εξακολουθεί να καίει. Είναι η λάμπα που πρέπει να προσφέρουμε σε κάθε υποσχόμενο Παλαμά, κι όχι ο μπρούτζινος πολυέλαιος.

  ReplyDelete
 19. Anonymous8:49 am

  Ανώνυμος 7:22, "ego na dehto oti protos anebase tous tonous o panaretos"

  Δεν είναι τόσο απλό: τα πρακτικά δεν δείχνουν ούτε το ιταμό ύφος, ούτε τις διαρκείς παρενοχλήσεις με διακοπές, ούτε τους μορφασμούς, ούτε τα ειρωνικά χειροκροτήματα της Κανέλλη, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να εκνευρίσει και να σπάσει τον ειρμό του συνομιλητή της. Κλασικές τραμπούκικες πρακτικές που έμαθε στο πρώτο της πολιτικό καταφύγιο!

  Ανώνυμος 7:27 "ΜΕΤΑ ΠΗΓΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

  Αν δεν απατώμαι δεν ήταν στην ΝΔ, αλλά στην ΕΡΕ της βίας και νοθείας.

  ReplyDelete
 20. Anonymous11:11 am

  @8:49 πμ

  ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΔ ΗΤΑΝΕ , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΛΙΑΝΑ ΜΑΣ....

  ReplyDelete
 21. Anonymous11:15 am

  @8:49 πμ
  ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΘΙΓΕΙ Ο/Η 7:22

  ReplyDelete
 22. Anonymous1:28 am

  @11:15

  Ναι λάθος, τον/την 4:36 ήθελα να πώ, αλλά φαίνεται και από την φράση που παραθέτω.

  ReplyDelete
 23. Anonymous6:19 am

  για φανταστείτε να στείλει η Λ.Κ κανένα σχόλιο σαν την τοποθέτησή της στη ΒτΕ , και να το δημοσίευε ο κ. υφυπουργός ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ , ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΞΕΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΕ Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ....

  ReplyDelete
 24. Anonymous12:15 am

  Kyrie Panarete arxika na sas po pos axizete ta sygxaritiria moy. Paratirisa prosektika tin kontra ayti tileoptika.

  Isastan eyprepis opws panta kai pistevw pws kratithikate arketa psixremos me tin kyria ayti. Oso den iparxei antidrasi stin analgisia tis kai sto yfos tis aristerodeksias kapnistrias poy einai yperanw nomwn kai thesmwn toso tha ipobathmizei tin eikona toy koinoboulioy mas.


  Ektos an kapoios blepei ti zwi me kokkina gyalia den pistevw pws tha diafwnei kaneis mazi sas.

  Episis eisastan o monos sto elliniko koinoboulio ws twra poy ebale tin kyria ayti sti thesi tis kai poy apodwsate ta toy kaisaros tw kairari.

  Makari na eixan kai alloi sti bouli to sthenos sas.

  Kai pali BRAVO sas apo tin kardia mou.

  ReplyDelete
 25. kokkina gyalia1:51 am

  BRAVO, BRAVO.

  ReplyDelete
 26. Anonymous1:53 pm

  Θα ήθελα να κάνω μία περισσότερο εννοιολογική παρατήρηση, γιατί όπως και με άλλα πράγματα στην χώρα αυτή, έχουμε χάσει το νόημα της έκφρασης "προσωπική επίθεση".

  Άλλο πράγμα η προσωπική επίθεση και άλλο η εξατομικευμένη πολιτική αναφορά. Προσωπική επίθεση συνίσταται όταν επιτίθεται κάποιος στην προσωπική υποσταση του πολιτικού του αντιπάλου. Όταν θίγει την εκτός πολιτικού φάσματος προσωπικότητά του: χρησιμοποιεί την οικογένειά του, αναφέρεται στο φιλικό του περιβάλλον, προσβάλλει την θρησκεία του, αφήνει υποννοούμενα για την ιδιωτική ζωή του, χλευάζει την εξωτερική εμφάνισή του, κατασκευάζει ύβρεις με παραλλαγές του ονόματός του, συκοφαντεί ελαφρά τη καρδία με βαρύτατες κατηγορίες ("αφήνετε τους μισθωτούς έτσι, για να τα τρώτε εσείς;") και ούτω καθεξής. Το να κάνει κανείς όμως εξατομικευμένη πολιτική αναφορά όχι μόνο δεν είναι κάτι το επιλήψιμο, αλλά θα έλεγα ότι είναι απολύτως θεμιτό. Εν προκειμένω υπενθυμίσατε την ανορθόδοξη πολιτική διαδρομή της βουλευτού, από τον πυρήνα της δεξιάς στην άκρα αριστερά. Είναι ή δεν είναι αυτό ιστορικό γεγονός; Είναι ή δεν είναι αμιγώς πολιτικό γεγονός; Είναι ή δεν είναι η πολιτική σταδιοδρομία ενός βουλευτή εκ των πιό σημαντικών στοιχείων της πολιτικής του ταυτότητας; Γιατί θεωρείται φυσιολογικό κατά την διαδικασία εκλογής αρχηγού στην ΝΔ να γίνεται συζήτηση επί της παλαιότερης αποχώρησης των κκ. Σαμαρά και Αβραμόπουλου από το κόμμα τους αλλά μόλις αγγίξουμε την αριστερά να πρόκειται για "faux pas"; Αν μία πολιτική αναφορά δεν μπορεί να εξατομικευτεί τότε γιατί ψηφίζουμε ξεχωριστά βουλευτές και όχι απλώς συνολικά κόμματα;

  Αναδείξατε το γεγονός ότι η ρητορική τακτική της βουλευτού είναι ξένη πρός τον χώρο που αποτελεί το νέο της σπίτι. Αν κάποιος είναι πολυδιάστατα αγενής, τότε ο υποδεικνύων την αγένεια διαπράττει προσωπική επίθεση; Όταν οι κομμουνιστές χαρακτηρίζουν τους αντιπάλους τους καπιταλιστές, υπηρέτες των κερδοσκόπων, βραχίονες των ιμπεριαλιστών και διάφορες άλλες παραλλαγές, γιατι δεν μιλάμε για προσωπικές επιθέσεις αλλά για πολιτικές τοποθετήσεις; Το ότι κάποιοι ίσως ντρέπονται για το πολιτικό τους παρελθόν δεν σημαίνει ότι η αναφορά σε αυτό αποτελεί προσωπική επίθεση, ούτε φυσικά ότι πρέπει κάτι τέτοιο να θεωρείται ώς ταμπού. Ας μην συγχέουμε τα δύο.

  ReplyDelete
 27. froza comunista12:56 pm

  αυτή και αν είναι μεταγραφή! από πλασιέ του κεφαλαίου προπαγανδιστής του προλεταριάτου!

  http://www.youtube.com/watch?v=rd3l0Zrefjk

  ReplyDelete