Monday, September 13, 2010

Συνέντευξη στην City Press

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

1.(Κατά την παρουσίαση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ, παρατηρήσατε δυσλειτουργίες στο υπάρχον σύστημα πρόσβασης και προαναγγείλατε αλλαγές, ως προς το τεχνικό του μέρος. Ποια είναι τα προβλήματα που διαπιστώσατε και ποιες οι λύσεις που προκρίνετε;

Υφυπουργός: Τα προβλήματα είναι πολλά. Μερικά από αυτά μπορούν να λυθούν άμεσα, άλλα δεν είναι τόσο εύκολα.

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση όπου οι εξετάσεις αρχίζουν στις αρχές Μαΐου και τελειώνουν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν αφορά μόνο την χρονική διάρκεια, αλλά και τις ισότητες των ευκαιριών που πρέπει να διέπουν το σύστημα εισαγωγής. Δεν μπορεί επίσης να υπάρχουν τόσες διαφορετικές εξετάσεις για να αξιολογήσουν ανθρώπους που έχουν τον ίδιο στόχο (την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Στην κατεύθυνση αυτή, αυτά που μπορούν να γίνουν άμεσα είναι:

-η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων τον Μάρτιο από όλους τους υποψηφίους (με τον μεγάλο αριθμό τμημάτων που δηλώνονται σήμερα ο σκοπός για τον οποίο προσδιορίστηκε η υποβολή των μηχανογραφικών μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών δεν εξυπηρετείται).

-Η κατάργηση των ξεχωριστών εξετάσεων για τους ομογενείς.

-Η αλλαγή των προϋποθέσεων εισαγωγής των υποψηφίων αλλοδαπών.

Τόσο οι ομογενείς όσο και οι αλλοδαποί αλλά και οι όποιες άλλες κατηγορίες εισάγονται με ειδικές εξετάσεις και διαφορετικούς τρόπους θα πρέπει να υπαχθούν στο γενικό σύστημα διεκδικώντας την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικά ποσοστά.

Μια σημαντική αλλαγή που δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά είναι απαραίτητη και θεωρώ ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, είναι αυτή που αφορά την εξεταστέα ύλη. Σήμερα, η ύλη αυτή καθορίζεται, όχι μόνο με βάση όσα θα πρέπει να έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο λύκειο, αλλά και με αποκλειστική αναφορά στο εγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο! Δεν είναι δυνατόν οι μαθητές να απομνημονεύουν ακόμα και τις λέξεις ενός βιβλίου από τον φόβο ότι η χρήση μιας διαφορετικής λέξης θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη βαθμολογία. Το πρόβλημα αυτό βρίσκεται στην καρδιά της αδυναμίας του σημερινού εξεταστικού συστήματος που ανάγει την αποστήθιση και την παπαγαλία σε καθοριστικό στοιχείο του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

2. Παρ’ ό,τι φέτος καταργήθηκε η «βάση του δέκα», και πάλι υπήρξαν χιλιάδες κενές θέσεις σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πού αποδίδετε αυτό το φαινόμενο;

Υφυπουργός: Σε διαχρονικά λάθη σχεδιασμού. Έχουν ιδρυθεί άκρως εξειδικευμένα τμήματα σε λάθος αντικείμενα, χωρίς αυτά να έχουν απήχηση τόσο στους υποψηφίους όσο και στην αγορά. Ήταν επίσης λάθος η έμφαση στην ίδρυση νέων τμημάτων που απαιτούν μεγάλες οργανωτικές υποδομές και προσωπικό και όχι στην διαμόρφωση ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών. Η διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, σε αντίθεση με την ίδρυση τμημάτων που απονέμουν ένα και μοναδικό πτυχίο, επιτρέπει την δυνατότητα προσαρμογής των προγραμμάτων αυτών στα νέα δεδομένα, όπως επίσης και την ευκολότερη μετεξέλιξή τους ή ακόμη και κατάργησή τους. Αντίθετα, η σύνδεση πτυχίου με την δημιουργία τμήματος είναι ανελαστική και δημιουργεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

3. Ένα από τα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα για την ανώτατη εκπαίδευση αφορά στα επαγγελματικά προσόντα πολλών ειδικοτήτων των ΤΕΙ. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία νομοθετικού καθορισμού τους;

Υφυπουργός: Μετά από μακρά διαβούλευση, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων των ΠΔ. Τα σχέδια αυτά έχουν υπογραφεί από μένα και έχουν σταλεί στα συναρμόδια υπουργεία για υπογραφή. Ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης και η αλλαγή Υπουργών και Υφυπουργών είναι φυσικό να προκαλέσουν κάποια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και αυτής της φάσης της διαδικασίας.

Υπάρχει όμως και άλλη μια διάσταση που πρέπει να τονιστεί: Στον διάλογο που έχουμε ανοίξει με τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, έχει συμφωνηθεί ότι θα πρέπει τα Επιμελητήρια που υφίστανται σήμερα να διευρυνθούν για να καλύπτουν όλους τους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν νέα Επιμελητήρια σε αντικείμενα που δεν υφίστανται. Τα Επιμελητήρια αυτά θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, αλλά και των διαδικασιών εκείνων με τις οποίες τα δικαιώματα που θα απονέμονται, θα αυξάνονται ανάλογα με την αύξηση των προσόντων, είτε αυτή αναφέρεται στην ακαδημαϊκή πλευρά είτε στην επαγγελματική εμπειρία.

4. Από την άλλη πλευρά, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδίως, δε, τα «κεντρικά», εκφράζουν δυσφορία σχετικά με τον αριθμό των μετεγγραφών που δέχονται κάθε χρόνο. Υπάρχει σκέψη στο υπουργείο για αλλαγή του νομικού πλαισίου που τις διέπει;

Υφυπουργός: Οι μετεγγραφές αποτελούν μια προσπάθεια θετικής διάκρισης υπέρ συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού που η πολιτεία έχει θεωρήσει ότι πρέπει να έχουν μια τέτοια ειδική μεταχείριση. Αυτή είναι η μία πλευρά του θέματος. Η άλλη είναι η καθαρά εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή. Τα προβλήματα αυτής της δεύτερης πλευράς έχουν αναλυθεί πολλαπλώς και αναφέρονται στον πολλαπλασιασμό των φοιτητών σε πολλά τμήματα και την ανομοιογένεια που δημιουργείται εξ αιτίας της διαφορετικής απόδοσης των πρωτοετών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Φέτος, με την διάταξη που μόλις ψηφίστηκε στην Βουλή, κάναμε ένα πρώτο βήμα εξορθολογισμού της διαδικασίας αυτής. Το βήμα αυτό δεν είναι αρκετό.

Χωρίς να καταργήσουμε την θετική διάκριση που έχει υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, πρέπει να βρούμε τρόπους που θα μειώνονται, θα ελαχιστοποιούνται θα έλεγα, οι ακαδημαϊκές δυσλειτουργίες που ανέφερα. Η σκέψη που υπάρχει είναι να καθιερωθεί για όλες αυτές τις κατηγορίες ειδικό ποσοστό επί των εισακτέων σε κάθε τμήμα (ή πρόγραμμα σπουδών μελλοντικά). Με τον τρόπο αυτό και η κοινωνική διάσταση θα εξυπηρετείται αλλά και τα Πανεπιστήμια θα γνωρίζουν από την αρχή τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που θα φοιτήσουν σε κάθε ένα από τα τμήματα ή τα προγράμματά τους. Θα υπάρξει επίσης μία καλύτερη κατανομή στα κεντρικά ιδρύματα των φοιτητών εκείνων που υπάγονται στις διάφορες ευεργετικές διατάξεις. Τέλος, θα υπάρχει και κάτι πολύ ουσιαστικό. Τα παιδιά αυτά θα γνωρίζουν από την αρχή σε ποιο τμήμα θα φοιτήσουν και θα εγγράφονται μαζί με όλους τους φοιτητές χωρίς να περιμένουν το τέλος του πρώτου εξαμήνου -ή πολλές φορές το τέλος του πρώτου έτους- για να γνωρίζουν σε ποιο τμήμα θα καταλήξουν και θα σπουδάσουν.

5. Ποια απάντηση θα θέλατε να δώσετε σε ερώτηση που δεν σας υπέβαλα;

Υφυπουργός: Την σχέση εκπαιδευτικού συστήματος και ανάπτυξης. Είναι πια διεθνώς αποδεκτό ότι χωρίς ένα αξιόπιστο και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη. Στο τελευταίο συνέδριο της Σύμης, όταν ο Joe Stiglitz ρωτήθηκε για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της Ελλάδας, απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς αξιόπιστη και διεθνώς ανταγωνιστική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για να γίνει αυτό χρειάζονται ανατροπές σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Στις ανατροπές αυτές πρέπει να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και θα ξεκινήσουμε με τις αλλαγές στο πανεπιστήμιο.

40 comments:

 1. Anonymous8:46 am

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΩΣΤΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

  ReplyDelete
 2. Αγαπητέ κ. Πανάρετε,
  εύχομαι η ολοκλήρωση της διαδικασίας να μην κωλυσιεργήσει στα συναρμόδια υπουργεία κ φυσικά δεν εννοώ από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης που το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό αλλά από ''γνωστούς-άγνωστους'' που όταν προηγούμενοι υπουργοί παιδείας προώθησαν ανάλογα διατάγματα ως δια μαγείας οι κ.κ.''άγνωστοι'' κατάφεραν με σχετική άνεση την καθυστέρηση η οποία κράτησε 27 χρόνια..
  Πιστεύω ότι η διαδικασία να διαρκέσει το αργότερο 2 βδομάδες από σήμερα,χρόνο τεράστιο για τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι η κατοχύρωση επαγγελματικών διακαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών..
  Τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα δημοσιεύσετε τα εν λόγω διατάγματα για ενημέρωση όλων αυτών των παιδιών(αποφοίτων-φοιτητών) που αγωνιούν εδώ κ πάρα πολύ καιρό..
  Σας ευχαριστώ για το βήμα..
  Πτυχιούχος μηχανικός

  ReplyDelete
 3. Anonymous9:28 am

  Κύριε Πανάρετε στις δηλώσεις σας είπατε πως το θέμα των ΠΔ θα έληγε πριν την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Δεν είπατε πως θα υπογραφούν από σας και μετά ας τραβήξει το κουπί άλλος.

  Μην ξεχνάτε πως η προηγούμενη ανεκδιήγητη κυβέρνηση, επί εποχής Σουφλιά δηλαδή, είχε έτοιμο ΠΔ και το έκρυβε στο συρτάρι του ο "συναρμόδιος" για ΧΡΟΝΙΑ. Ελπίζω ως κυβέρνηση να φροντίσατε να μην αντιγράψετε τις αποτυχίες των προηγούμενων...

  ReplyDelete
 4. Anonymous9:35 am

  Kύριε υπουργέ στο θέμα των πανελληνίων θα παρακαλούσα να μην έχουμε αιφνιδιασμούς γιά τα παιδιά που ήδη ξεκίνησαν την Γ' Λυκείου σήμερα .

  Στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων ελπίζουμε να έρθει κάποτε το τέλος της εκκρεμότητας και όχι να ξαναμπούμε σε νέες εκκρεμότητες με την διεύρυνση των επιμελητηρίων .

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:57 pm

  H ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΜΒΑΕΩΝ ΤΟΥ "ΔΙΑΜΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ" ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ , ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ

  ReplyDelete
 6. Alkythira1:19 pm

  1.Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι τα συναρμόδια υπουργεία θα υπογράψουν τα ΠΔ και δεν θα ζήσουμε και πάλι το θέατρο Σουφλιά;
  2.Με τα επιμελητήρια τι ακριβώς θα γίνει; Γιατί μέχρι τώρα ακούμε μόνο γενικότητες. Το μέλλον μας είναι. Δεν θα έπρεπε να μάθουμε τι μαγειρεύετΑΙ; Εν λευκό αφήνονται τα επιμελητήρια να κάνουν ότι γουστάρουν ή υπάρχουν κάποια δίχτυα προστασίας μας. Γιατί δεν ξεκαθαρίζετε το τοπίο για την περιβόητη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και των περί επιπέδων τεχνικής ευθύνης;

  ReplyDelete
 7. Anonymous1:25 pm

  Διαβάζουμε
  “Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτύπωση και κατασκευή 145.590 Αριστείων και 63.960 Βραβείων για τις ανάγκες των μαθητών των σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε......”

  Τέτοιας ακρίβειας προγραμματισμό θα τον ζήλευε και το γραφειοκρατικό καθεστώς της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ

  Μα είναι δυνατόν να παραγγέλλεται η εκτύπωση 145590 και 65960 χαρτιών? τι προσέγγιση είναι αυτή για τους γνωρίζοντες τη σημασία στις προσεγγίσεις των σημαντικών ψηφίων μιας ποσότητας … έχουμε την εντύπωση ότι πάτε να μας τρελάνετε … εκτός και αν …. Μεγαλοδύναμε βάλε το χέρι σου …. Πάντως κάτι τέτοιο είχα γράψει σε εργαστήριο μαθήματος μετρώντας ένα μέγεθος στο πανεπιστήμιο και έχασα τρεις περιόδους από το μάθημα … και έβαλα μυαλό…. από τότε … και έγινα και καλός εκπαιδευτικός και ερευνητής και οπαδός των αυτονόητων …..

  ΥΣΤ Και αν για κάποιο λόγο στραπατσαριστούν καμιά πεντακοσαριά αριστεία τι θα γίνει . Είμαι σίγουρος ότι το έχετε προβλέψει, αλλά εκείνο το 145590 γιατί τόσο και όχι 146000 και εκείνο το 65960 γιατί τόσο και όχι 66.000 φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης της επιφάνειας του φύλλου εκτύπωσης δια της επιφάνειας του ενός αριστείου , οπότε έχετε δίκιο και μάλλον με αδίκησαν που με έκοψαν στο πανεπιστήμιο ή η θεωρία για τα εκτιμώμενα σημαντικά ψηφία σε μια μετρούμενη ποσότητα είναι εσφαλμένη……

  ReplyDelete
 8. Anonymous1:30 pm

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΤΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ [ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ] ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

  ReplyDelete
 9. Anonymous1:53 pm

  @1:25 μμ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
  ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΑΖΩΝ ... ΧΙΟΥΜΟΡ ΠΟΥ ΣΠΑΕΙ ΚΟΚΚΑΛΑ.. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ...

  ReplyDelete
 10. Anonymous9:52 pm

  Αλλαγές που μπορεί να γίνουν άμεσα

  Να καταργηθεί εκείνη η Τεχνολογική Κατεύθυνση που την επιλέγει το 0,..%

  Να καταργηθούν ως μαθήματα επιλογής η Ιστορία και η Φυσική που την επιλέγει το 0,..%.

  Να καταργηθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ των αποφοίτων ΕΠΑΛ αφού φέτος την επέλεξαν 370 μαθητές.

  Να μπει πλαφόν στον αριθμό των σχολών που δηλώνονται στο Μηχανογραφικό

  ReplyDelete
 11. Anonymous12:53 am

  Κε Υφυπουργέ,
  λυπάμαι για το άσχετο σχόλιο με την ανάρτηση αλλά ξέρω ότι θα το διαβάσετε και ενδεχομένως να ενεργήσετε.
  Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την υποχρεωτική εφαρμογή e-school.
  Παρακαλώ πείτε στο Υπουργείο, στην υπηρεσία "υποστήριξης" του e-school στα 2103443941 και 2103442082 να σηκώνουν τα τηλέφωνα όταν καλούμε από το σχολείο, αλλιώς ας σταματήσουν να δίνουν αυτά τα τηλέφωνα σαν τηλέφωνα υποστήριξης.
  Το ΤΕΙ Αθήνας 80111801181 λέει ότι υποστήριξε την εγκατάσταση (και το έκανε) αλλά δεν ξέρει τίποτε άλλο και παραπέμπει στο Υπουργείο.
  Το e-school έχει πολλά προβλήματα (δεν μπορούμε να περάσουμε μαθητές από προηγούμενα έτη, δεν μπορεί να διαγραφεί μαθητής αν περάστηκε από λάθος, εμφανίζονται πολλοί μαθητές "χωρίς διασταύρωση", κ.α. πολλά. Χρειαζόμαστε ΑΜΕΣΗ τηλεφωνική υποστήριξη (όπως τόσα χρόνια με τον ΕΠΑΦΟ" και όχι e-mails γιατί προκύπτουν προβλήματα που όταν προκύπτουν πρέπει να επιλύονται αλλιώς σταματάει όλη η διαδικασία γραμματειακής λειτουργίας.
  Πώς με τόσα προβλήματα είναι υποχρεωτική η χρήση του στα σχολεία; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ΕΠΑΦΟ όπως τόσα χρόνια; Ή μπορεί να αναλάβει η εταιρία ΕΠΑΦΟΣ (που έφτιαξε το e-school) να υποστηρίζει;
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  ReplyDelete
 12. Anonymous3:01 am

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΩΣΤΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΒΑΘΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ.

  ReplyDelete
 13. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση για κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων τον Μάρτιο και αιτιολογώ σύντομα την πρόταση αυτή.

  Όλοι οι μαθητές Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. (ομ. Α και Β) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ή ΑΠΡΙΛΙΟ, ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ, τότε που είναι μέσα στο σχολείο και έχουν την ενεργό βοήθεια των ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ τους και των ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Σ.Ε.Π. για απορίες, συμβουλές, ενημέρωση, ώστε να επιλέγουν ανεπηρέαστοι από τις βαθμολογίες τους και από τα απαράδεκτα σενάρια των Μέσων Ενημέρωσης για άνοδο-κάθοδο των βάσεων και ως πρωταρχικό κριτήριο να έχουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

  Μέχρι τώρα οι μαθητές δήλωναν σχολές προτίμησης ανάλογα με τις βαθμολογίες τους και τις βάσεις της περασμένης χρονιάς και τα παραπάνω απαράδεκτα σενάρια, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πραγματική εικόνα που θα έδειχναν οι βάσεις των σχολών αν το μηχανογραφικό αντανακλούσε τις πραγματικές κλίσεις και επιθυμίες των μαθητών.

  Ελπίζω η παραπάνω πρόταση να υιοθετηθεί από την τρέχουσα σχολική χρονιά. Θα ωφεληθούν πραγματικά οι μαθητές μας. Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 14. Anonymous10:22 am

  @8:24 πμ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ

  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΣΕΠ ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΔΟΜΗ ΣΕΠ.

  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ OI Δ/ΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΣΥΠ ΠΟΥ ΑΔΡΑΝΟΥΝ ή ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΚτΠ ΘΕΤΕΙ

  ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΙ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕΠ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ Η ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΨΥΧΟ- ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟ-ΓΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

  ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ, παρουσιάζοντας μια εικονική πραγματικότητα

  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ [ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ- ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ] ΟΙ ΓΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ.
  [Μην μου βάλετε το επιχείρημα για τα θέλω και τις πρόσκαιρες επιθυμίες , γιατί η όποια απόφαση μπορεί να αλλάξει και εκ των υστέρων, στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε]

  Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΟΤΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ.[Διότι η εκλογίκευση του συστήματος θα έχει μια αξιόπιστη επίλυση με μεθόδους πολυκριτηριακών προσεγγίσεων].

  Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι να συζητήσουμε και απόψεις που σας έχουν κατατεθεί εγγράφως ή σας έχει ζητηθεί να τις συζητήσουμε

  Επίσης τέτοιες προτάσεις πρέπει να συμβαδίζουν με αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδείας που σήμερα προσφέρονται και αφορούν τη συμβολή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού [Σ.Ε.Π.] στην διαδικασία της επιλογής σπουδών και επαγγέλματος.

  Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει οι επιχειρούμενες αλλαγές να αναβαθμίζουν το θεσμό στις κατευθύνσεις που επιβάλλει η ΚτΠ που επιδερμικά προσδιορίστηκαν παραπάνω.

  Και σε αυτό το επίπεδο σας έχουν γίνει προτάσεις εγγράφως , σας έχει ζητηθεί η ενημέρωσή σας και η συμμετοχή στον ορθολογικό σχεδιασμό του θεσμού που δεν θα λαμβάνει υπόψη τις παράμετρες επιβίωσης αυτών «που περί άλλων τυρβάζουν» αλλά τις σύγχρονες αντιλήψεις που αντιμάχονται οι μη ειδικοί ή μάλλον οι «ειδικοί» που την ιδιότητα αυτή την έχουν αποκτήσει ως το αποτέλεσμα εκείνων των συσχετισμών που επιδιώκουν την προσωπική επιβίωση και τη συνέχιση του τέλματος.

  ΥΣΤ: Οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν κατατεθεί στο ΥΠΔΜΘ και σε όλους τους αρμοδίους ιεραρχικά που πεισματικά αρνούνται τη συζήτηση και σίγουρα επιδιώκουν την απόρριψή τους, την οποία ΟΜΩΣ δεν μπορούν, διότι δεν έχουν τα επιχειρήματα στο επιστημονικό, παιδαγωγικό και οργανωτικό επίπεδο.

  Αυτές οι προτάσεις και απόψεις μονότονα παρουσιάζονται σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύονται χωρίς να έχει υπάρξει ο όποιος αντίλογος.
  Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΣ

  Εν κατακλείδι η σιωπή δεν μπορεί να αποτελεί το άλλοθι λανθασμένων αποφάσεων και σκοπιμοτήτων προκειμένου να επιβιώσει η άγνοια και να προκριθούν αδιέξοδες λύσεις από εκείνους που αντλούν την εξουσία της απόφασης με βάση κριτήρια που δεν έχουν σχέση με τις απαιτήσεις για αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδείας που μόνο το δημόσιο σχολείο μπορεί να προσφέρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. ΚΑΙ βέβαια αποδομούν την υλοποίηση των πολιτικών των αυτονόητων λύσεων.
  […]

  ReplyDelete
 15. Anonymous11:01 am

  diabazoume gia allages sto orologio kai analytiko programma ton lykeion ,poianou idees einai oles aftes, eponyma gia na exoyn kai tHn eu8unH
  poioi summetexeixan
  poioi einai oi"sofoi" pou 8a sosoun tHn paideia pali
  DEN ROTHSATE PALI KANENAN
  4 MA8HMATA
  ERGASIES MAIMOY
  KAI H AGRAMMATOSHNH 8A GINEI KA8ESTOS
  H KAKEKTHPH APOTHPOSH TOU FILANDIKOY 8AYMATOS

  ReplyDelete
 16. Και εσύ αγράμματος είσαι με τα greeklish που γράφεις.

  ReplyDelete
 17. Anonymous11:54 am

  @11:39 πμ DIKIO EXEIS PAIDI TOY EKPAIDEYTIKOY SYSTHMATOS EIMAI KAI EGO

  ReplyDelete
 18. Anonymous11:56 am

  @11:01 πμ kai kati syblHromatiko den eimai kai MHXANIKOS!!!!!!1

  ReplyDelete
 19. Anonymous11:57 am

  @11:39 πμ και ο ΜΠΟΣΤ αγράμματος ήταν....

  ReplyDelete
 20. Anonymous12:48 pm

  ΜΕΡΟΣ Α
  Το εκπαιδευτικό σύστημα σε πλήρη σύγχυση

  Οι σύλλογοι διδασκόντων σχεδιάζουν τη συμπλήρωση ή τη δημιουργία των τμημάτων με γνώμονα τη εξυπηρέτηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών

  Οι Διευθύνσεις και τα γραφεία αποσπούν εκπαιδευτικούς για τις υποτιθέμενες ανάγκες τους και στέλνουν άλλους αναπληρωτές στα σχολεία

  Προγράμματα μαϊμού για συγκέντρωση μορίων ή τη συμπλήρωση ωραρίου

  Προγράμματα συνχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για ταξιδάκια των εκπαιδευτικών και τη μη συμμετοχή στα «εκπαιδευτικά» ταξίδια μαθητών. Κατά τα άλλα πρώτα ο μαθητής.

  Εκπαιδευτικοί που κάνουν κριτική εκ του ασφαλούς αλλά οι απόψεις δεν καταγράφονται στα πρακτικά των συλλόγων

  Διευθυντές και υποδιευθύντες που θυμίζουν νοοτροπία γραφικών γραφειοκρατών

  Υποδείξεις τις κεντρικής εξουσίας που δεν αφήνουν το όποιο περιθώριο ανεξάρτητης δράσης στις σχολικές μονάδες [τα τμήματα χωρίζονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά, το όνομα καθορίζει τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις αναφορικά με το επίπεδο, τις ιδιαίτερες επιδόσεις ή προβλήματα των παιδιών]

  Αδιαφάνεια στην κατανομή των μικρών κονδυλίων που διατίθενται στις σχολικές επιτροπές [όταν θέλει η πλειοψηφία να ακυρώσει εκπαιδευτικές ενέργειες δεν χορηγεί την όποια οικονομική βοήθεια σε εκπαιδευτικούς που θέλουν]

  Καμιά φαντασία στον προγραμματισμό και επαναπροσδιορισμό των δαπανών [μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου, οικονομικός φωτισμός, χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για μείωση των τηλεφωνικών τελών]

  Ανεξέλεγκτες δαπάνες για φωτοτυπικό χαρτί επειδή οι καθηγητές που έχουν πιστοποιηθεί στις ΝΤ δεν γνωρίζουν να παίρνουν εμαιλ , απαιτούν όμως τη μοριοδότησή τους για την κατάληψη θέσης στελέχους. Άρνηση όμως σε καθηγητές να ενημερώνουν με επιστολές τους γονείς.

  Αγοράζονται διαδραστικοί πίνακες που δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί αυτοί που τους παραγγέλλουν για τα σχολεία τους δεν γνωρίζουν τη χρήση τους [γιατί δεν βάζατε ως προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης την εξέταση του εκπαιδευτικού στην ικανότητα χρησιμοποίησης του μέτρου, και τότε θα δούμε πόσες αιτήσεις θα γίνουν!!!]

  Η χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας για την άμεση και συνεχή ενημέρωση των γονέων θεωρείται ιεροσυλία σε όσους το προτείνουν

  Όσοι επιλέγουν με μηδενικό κόστος την εξ αποστάσεως ενημέρωση των μαθητών [αποστολή ενημερωτικού υλικού, ασκήσεων, σημειώσεων] δέχονται τη χλεύη όσων δεν το μπορούν και ανακαλύπτουν ότι μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών δεν γνωρίζει να παίρνει εμαιλ .[συνεχίζεται]

  ReplyDelete
 21. Anonymous12:50 pm

  ΜΕΡΟΣ Β
  Το εκπαιδευτικό σύστημα σε πλήρη σύγχυση

  Στείρα άρνηση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης

  Προτάσεις που γίνονται και δεν προωθούνται, εκπαιδευτικοί που απειλούνται από το διευθυντικό και συνδικαλιστικό κατεστημένο

  Διευθυντές, υποδιευθυντές, προϊστάμενοι γραφείων και διευθύνσεων, αποσπασμένοι προϊστάμενοι στο ΥΠΔΜΘ, και σχολικοί σύμβουλοι με προσόντα που υπολείπονται των εκπαιδευτικών στους οποίους ασκούν εξουσία. Και πολλοί χωρίς άποψη, γνώσεις και εμπειρία.

  Κανένας αιτιολογημένος προγραμματισμός για προγράμματα, εκδρομές και εκδηλώσεις με βάση τη διαθεματικότητα και την ολιστική προσέγγιση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος

  Αναγγελία για επανάσταση στο Α+Ω πρόγραμμα των λυκείων με λίγα μαθήματα και εργασίες που θα γίνονται με τον τρόπο που υλοποιούνται τα εκτός ωραρίου προγράμματα

  Εκπαιδευτικοί με τριάντα χρόνια προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακές σπουδές και επίδομα θέσης με μεικτές αποδοχές 2100 ΕΥΡΩ [καθαρές αποδοχές (με το φόρο 3000 το έτος) 1530 ΕΥΡΩ] και τη χλεύη της κοινωνίας που τους χαρακτηρίζει ανίκανους χωρίς διακρίσεις

  Συνδικαλιστικές ηγεσίες με γραφειοκρατικές αντιλήψεις που το μόνο που μπορούν να αρθρώσουν είναι κενά και ελλείψεις που δεν υπάρχουν γιατί δεν θέλουν , δεν μπορούν να προτείνουν αφού έχουν χάσει την όποια επαφή με την επιστήμη, τριάντα χρόνια στη θέση του συνδικαλιστή. Παρόλα αυτά διαπραγματεύονται τις «λύσεις» με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες για να έχουν όλοι ήσυχο το κεφάλι τους

  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που αρνείται την όποια πρόταση για αναβάθμιση της παιδείας στην περιοχή, ενώ απλόχερα οργανώνει συναυλίες και γιορτές για τη εξασφάλιση ψήφων. Φανταστείτε τι θα συμβεί με την εφαρμογή του Καλλικράτη σε αρμοδιότητες που αφορούν την παιδεία.

  Και οι εκπαιδευτικοί που θέλουν , μπορούν και ξέρουν στη γωνία και με τους από εδώ και με τους από εκεί.

  Ο Όργουέλ σε μια τέτοια ζοφερή εικόνα θα σιωπούσε ένοχα….

  Δεν μπορεί τα πράγματα να είναι έτσι, κακοήθεις όσοι τα ισχυρίζονται
  Καλά πορευόμαστε , ο γιαλός είναι στραβός

  ReplyDelete
 22. Anonymous1:38 pm

  ΟΧΙ
  κ. Πανάρετε δεν μπορείτε να αλλάζεται τους κανόνες του παιχνιδιού όπως σας βολεύει , στο όνομα της βελτίωσης του συστήματος άμεσα και να προχωράτε σε ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για σύνταξη του μηχανογραφικού τον Μάρτιο με την αιτιολογία ότι ο σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί αυτή, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας δεν υφίσταται λόγω του μεγάλου αριθμού σχολών που έχει την δυνατότητα να δηλώσει ο υποψήφιος.

  Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει ριζικά το σύστημα επιλογής με μία απλή και φαινομενικά "αθώα" αλλαγή . Διότι είναι άλλο να ξέρεις την βαθμολογία σου και να επιλέγεις τις σχολές ανάλογα με αυτήν και άλλο να δηλώσεις τις σχολές και να δίνεις εξετάσεις για να περάσεις σε μία από αυτές.

  Τα παιδιά αυτά δικαιούνται το σύστημα που ισχύει καλό ή κακό γιατί μ'αυτό προετοιμάζονται και προγραμματίζουν να διαγωνιστούν και να προχωρήσουν.

  ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΕΨΕΙΣ .

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ .

  Ελπίζουμε να επικρατήσει η σύνεση και η λογική που λείπει τόσο πολύ από το ΤΟΠΟ ΑΥΤΟ και να μην γίνει κάτι τέτοιο.

  Τον τελευταίο καιρό η Ελληνική Οικογένεια ζει κάτω από συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας σε όλους τους τομείς, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας που θα δώσουν εξετάσεις την φετινή σχολική χρονιά όσο γίνεται μακριά από αυτά και με τρόμο διαπιστώνουμε ότι και στον τομέα αυτό κάνετε ότι περνά από το χέρι σας να δημιουργήσετε άγχος και ανασφάλεια .

  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!!

  ReplyDelete
 23. Anonymous1:41 pm

  ΟΧΙ κ. Πανάρετε δεν μπορείτε να αλλάζεται τους κανόνες του παιχνιδιού όπως σας βολεύει , στο όνομα της βελτίωσης του συστήματος άμεσα και να προχωράτε σε ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για σύνταξη του μηχανογραφικού τον Μάρτιο με την αιτιολογία ότι ο σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί αυτή, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας δεν υφίσταται λόγω του μεγάλου αριθμού σχολών που έχει την δυνατότητα να δηλώσει ο υποψήφιος.

  Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει ριζικά το σύστημα επιλογής με μία απλή και φαινομενικά "αθώα" αλλαγή . Διότι είναι άλλο να ξέρεις την βαθμολογία σου και να επιλέγεις τις σχολές ανάλογα με αυτήν και άλλο να δηλώσεις τις σχολές και να δίνεις εξετάσεις για να περάσεις σε μία από αυτές.

  Τα παιδιά αυτά δικαιούνται το σύστημα που ισχύει καλό ή κακό γιατί μ'αυτό προετοιμάζονται και προγραμματίζουν να διαγωνιστούν και να προχωρήσουν.

  ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΕΨΕΙΣ .

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ .

  Ελπίζουμε να επικρατήσει η σύνεση και η λογική που λείπει τόσο πολύ από το ΤΟΠΟ ΑΥΤΟ και να μην γίνει κάτι τέτοιο.

  Τον τελευταίο καιρό η Ελληνική Οικογένεια ζει κάτω από συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας σε όλους τους τομείς, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας που θα δώσουν εξετάσεις την φετινή σχολική χρονιά όσο γίνεται μακριά από αυτά και με τρόμο διαπιστώνουμε ότι και στον τομέα αυτό κάνετε ότι περνά από το χέρι σας να δημιουργήσετε άγχος και ανασφάλεια .

  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!!

  ReplyDelete
 24. Alkythira1:47 pm

  Άρχισαν τα όργανα. Αναφέρομαι στις επιστολές του ΤΕΕ προς τους Υπουργούς Υποδομών και Ανάπτυξης που τους ζητούν να μην υπογράψουν τα ΠΔ. Και επανέρχομαι στην ερώτησή μου την οποία δεν απαντήσατε. Έχετε κάποια δέσμευση από τους συναρμόδιους υπουργούς ότι θα υπογράψουν τα ΠΔ που τους έχετε αποστείλει ή κινδυνεύουμε να ζήσουμε πάλι το θέατρο του παραλόγου; Έχουν συμφωνήσει οι κ. Ρέππας και Χρυσοχοίδης με την διαδικασία και τα αποτελέσματα που τους στείλατε;

  ReplyDelete
 25. Anonymous2:05 pm

  Το παρήγορο είναι ότι σχόλια όπως του /της @10:22 πμ και του/της @12:48 μμ & @12:50 μμ θέτουν ζητήματα προτείνουν και μπορούν να δρομολογήσουν ένα διάλογο ουσίας αρκεί να το θέλετε. Αρκεί η blog-συζητήσεις να μην αποτελούν το άλλοθι για αποφάσεις που δεν προσφέρουν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της παιδείας.
  Σε πολλούς δίνεται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για συμμετοχή και προσφορά.

  ReplyDelete
 26. Anonymous2:19 pm

  Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε εμείς οι απλοί εκπαιδευτικοί ποιες είναι οι προτάσεις για προγραμματισμό, για συντονισμό ενεργειών από τα σνέα τελέχη της εκπαίδευσης.

  Ούτε μια επιστολή, ούτε ένα μήνυμα για τις ¨"νέες ιδέες" δεν έχουμε

  Τι καινούργιο θα φέρουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα από τη συνέχιση μιας αδιέξοδης διαχείρισης που ευνοεί μια ένοχή ηρεμία στα εκπαιδευτικά δρώμενα που συντηρεί τις αδιέξοδες καταστάσεις ενός συστήματος που πάσχει από έλλειψη ενεργειών φαντασίας

  Θα περίμενα από τα στελέχη της εκπαίδευσης να έχουν δρομολογήσει ένα πρόγραμμα επισκεψεων εργασίας στα σχολεία

  Θα περίμενα από τα στελέχη της εκπαίδευσης να ξεκινήσουν διαδικασίες προγραμματισμού στην περιφέρεια ευθύνης τους

  Θα περίμενα να οργανώσουν την προγαμματισμένη συμνμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ ή δράσεις που προτείνει το ΥΠΔΜΘ

  Το ίδιο θα περίμενα και από τα στελέχη του ΥΠΔΜΘ

  Αλλά όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα

  Το μόνο που ενδιαφέρει είναι να φέρουν σε πέρας τις τυπικες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις τους

  Και για το λόγο αυτό αποσπούν εκπαιδευτικούς στις περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες όχι για να οργανώσουν μια νέα μορφής παρέμβση αλλά για συντηρήσουν μια τραγελφική κατάσταση.

  Έάν κάποιος κάνει μια βόλτα στους διαδρόμους του ΥΠΔΜΘ και των περιφερεικών υπηρεσιών θα δεί τους αποσπασμένους μια κατάσταση που δεν μπορεί να περιγρραφεί..

  Κατά τα άλλα οι ελλείψεις είναι πολλές και ο "φόρτος" εργασίας μεγάλος.

  Τι να πει κανείς...

  ReplyDelete
 27. Anonymous3:41 pm

  Κύριε Πανάρετε θα σας έφθασαν πιστεύω οι επιστολές του ΤΕΕ προς εσάς και τους άλλους υπουργούς που ζητάνε να μην υπογραφτούν τα Π.Δ. Η κυβέρνηση να μην κάνει ούτε βήμα πίσω στις συντεχνιακές πιέσεις,διαφορετικά θα είναι μια όπως όλες οι άλλες κυβερνήσεις εδώ και 30 χρόνια !

  ReplyDelete
 28. Anonymous1:20 am

  Oχι αλλαγές στην τελευταία στιγμή των εξετάσεων .
  Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού μετά τους βαθμούς ήταν η μόνη σοβαρή θετική αλλαγή που έγινε τα τελευταία 30 χρόνια .
  Δηλαδή τι θα κάνουν τα παιδιά ?
  Θα δηλώσουν όλες τις σχολές και θα παίξουνε ρουλέτα ?
  Τζογαδόροι είναι τα παιδιά ?

  ReplyDelete
 29. Anonymous1:28 am

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΩΣΤΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΒΑΘΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ.

  ReplyDelete
 30. Anonymous1:28 am

  To TEE 30 χρόνια αρνείτε κάθε διάλογο και κάθε φορά που φτάνουμε σε κάποια λύση ζητάει διάλογο .
  Μήπως πρέπει να αλλάξετε ρεπερτόριο βρέ παιδιά ?

  Τους καταλαβαίνω βέβαια γιατί διαχρονικά το θέμα το ΤΕΙ είναι γιά το ΤΕΕ η λύση των "βαρβάρων" .
  Αν λείψουν οι "βάρβαροι" θα πρέπει να απολογηθούν γιατί 30 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα γιά τους μηχανικούς που δουλέυουν στον πραγματικό κόσμο . Εξω από κόμματα και μηχανισμούς .
  Θα πρέπει κάτι να κάνουν γιά το ότι κάθε ιδιώτης μπορεί να γίνει κατασκευαστής , να ανοίξει τεχνικό γραφείο , γιά το ακριβό ΤΣΜΕΔΕ και τις χαμηλές παροχές και συντάξεις του , γιά την αυτεπιστασία και γιά τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του στην πραγματική ζωή .

  Αλλά τους λέει επιδεινύοντας το λάβαρο κατά των ΤΕΙ σαν Ελ Σίντ .
  Κοιτάξτε εδώ είμαι εγώ και κυνηγάω τους τεχνολόγους .
  Μην κοιτάτε που δεν ενδιαφέρομαι γιά εσάς .
  Αλλωστε το ενδιαφέρον γιά αυτούς είναι αλλού και συγκεκριμένο .

  ReplyDelete
 31. Anonymous1:43 am

  Κύριε Υπουργέ διάβασα και άκουσα ότι θα λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια και η επίδοση στη Β Λυκείου. Αυτό είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ!!!
  Η επιπλέον εξετάσεις θα διαλύσουν την ήδη καταστραμμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι επιπλέον εξετάσεις μόνο κακό θα κάνουν ! Τα φροντιστήρια θα κάνουν πάρτι! Στις περισσότερες χώρες του κόσμου ζητάνε συνήθως 2 μαθήματα και σε κάποιες το ΠΟΛΥ 4.
  Η πρόταση μου είναι να λαμβάνεται η γραπτή επίδοση σε 2 έως 4 μαθήματα ανάλογα με τη σχολή .
  Και σε καμία περίπτωση να μη λαμβάνεται υπόψη η προφορική βαθμολογία σε ΚΑΜΙΑ τάξη. Οι προφορικοί βαθμοί που βάζουν οι καθηγητές των σχολείων απέχουν συνήθως ΔΙΨΗΦΙΟ αριθμό από τους γραπτούς των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι συνδυασμοί γραπτών/ προφορικών 1-19 , 2-19 , 3-19, 4-19 δεν είναι καθόλου σπάνιοι. Τα δεδομένα τα έχετε κάντε μια έρευνα και θα δείτε το μέγεθος της τραγωδίας. Εμείς οι καθηγητές έχουμε αποδείξει ότι ΔΕΝ αντέχουμε την αντικειμενική βαθμολόγηση.

  ReplyDelete
 32. Anonymous1:50 am

  Εγώ κύριε Υπουργέ ειλικρινά δεν έχω καμιά αμφιβολία οτι θα υπογραφούν και απο τους συναρμόδιους Υπουργούς τα συγκεκριμένα Π.Δ.
  Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι πως γίνεται μετά απο τόσες συναντήσεις και διαλόγους που γίναν οι οποίες σύμφωνα με δηλώσεις σας γίναν σε πολύ καλό κλίμα και με ομοφωνίες σε πολλά θέματα, να υπάρχουν ακόμη σφοδρές αντιδράσεις και απο τις δυο πλευρές και το ΤΕΕ να προσπαθεί να μας σύρει πάλι σε νέο κύκλο διαλόγου;
  Μηπως πια είναι καιρός να αφήσουμε και τα πολλά πολλά με τους διαλόγους και τις συγκεντρώσεις και να αρχίσετε να παίρνετε αποφάσεις και να τελειώνουμε επιτέλους?
  Εφόσον ούτως ή άλλως κλίμα ομόνοιας δεν θα υπάρξει ποτέ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα. Έχετε φανταστεί ποτέ την εικόνα των συνεδριάσεων των διεύρυμένων πια φορέων?

  ReplyDelete
 33. Anonymous2:31 am

  Το Τ.Ε.Ε. παραμονές των υπογραφών των Π.Δ. θυμάται τον ουσιαστικό διάλογο που πρέπει να γίνει, τι πιο υποκριτικό από μια συντεχνία ή οποία εδώ και χρόνια κυβερνάει την Ελλάδα εκβιάζει πολιτικούς, ιδρύει Νόμους κατά παράβαση του Συντάγματος! Είστε κυβέρνηση σχεδόν ένα χρόνο γνωρίζατε το θέμα είδη εδώ και δεκαετίες, δεν έχετε την ανοχή μας ούτε για μία ώρα καθυστέρησης έκδοσης των Π.Δ. . Σύντομα θα μας αποδείξετε με την υπογραφή και το περιεχόμενο των Π.Δ. ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο. Δεν ζητούμε την εξομοίωση με τους Διπλωματούχους, ζητούμε να μπορούμε να ασκούμε ελεύθερα το επάγγελμα που σπουδάσαμε για 4 χρόνια και πλέον με τους περιορισμούς που θα μας θέτει η πολιτεία και όχι οι συντεχνίες!

  ReplyDelete
 34. Anonymous4:15 am

  ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΧΟΥΝΤΑ!!!!!!!!
  Γιατι αυτο μονο χουντα μπορεις να το πεις....ειτε σας αρεσει ειτε οχι.
  Η λογικη της συντεχνιας των μεγαλοεργολαβων ,των μεγαλομελετητων και των υπολοιπων <> που μπορει να ελεγχει ανετα τα υψηλα κλιμακια ειναι οτι ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.
  ΝΑ ΞΕΡΕΡΕ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΕ ΝΙΚΗΣΕΙ

  ReplyDelete
 35. Anonymous6:34 am

  Μια παρατήρηση.
  Οι μαθητές, υποψήφιοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν θα πρέπει να γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών τους; Ποιός βαθμολογεί, πώς βαθμολογεί, γιατί ενδεχόμενες μεγάλες αποκλίσεις στη βαθμολογία, κατά λέξη παράθεση του κειμένου του σχολικού βιβλίου ή με δικά του λόγια;
  Προφανώς κανένας μαθητής δεν θέτει παρόμοια ερωτήματα στο δημόσιο σχολείο αφού τις απαντήσεις τις παίρνει από το φροντιστήριο (απαντήσεις που, κάποιες φορές, εξυπηρετούν και την αύξηση του κύκλου εργασιών του φροντιστηρίου).
  Γιατί δεν τα δημοσιεύετε στον ιστότοπο του υπυργείου?

  Γ.Χ.

  ReplyDelete
 36. Alkythira8:28 am

  Ελ. Βόζεμπεργκ : "...3.Εκκρεμεί η επίλυση του θέματος της επαγγελματικής κατοχύρωσης των αποφοίτων ΤΕΙ, μολονότι η επεξεργασία Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων είχε, εδώ και ένα χρόνο, ολοκληρωθεί και αυτά είχαν διαβιβαστεί στα συναρμόδια Υπουργεία προς υπογραφή...".

  Τη κοπέλα αυτή ποιος θα την μαζέψει; Είπαμε ότι έχουμε κοντή μνήμη σε αυτή τη χώρα, αλλά όχι και τόσο κοντή. Είναι τουλάχιστον προκλητικές τέτοιες ανακοινώσεις όταν ο τέως συναρμόδιος υπουργός και πρώην (ευτυχώς) κρυφοτσάρος της οικονομίας παραθερίζει ανενόχλητος στην αυθαίρετη βίλα του.

  ReplyDelete
 37. Anonymous12:22 pm

  Κύριε υπουργέ, αυτό που σας γράφω είναι άσχετο με τη συνέντευξη αλλά το είδα πριν λίγο και αναρωτιέμαι τι γίνεται. Συγκεκριμένα διάβασα ότι στο νέο νόμο θα μπει και η εξής παράγραφος για τα πρώην στελέχη της Εκπαίδευσης: "Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση
  του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδγωγικής Καθοδήγησης."
  Δηλαδή, ένας μετακλητός υπάλληλος που έχει επιλεγεί με μη επιστημονικά κριτήρια θα γίνεται αβρόχοις ποσί Σχολικός Σύμβουλος...(!!!) Ωραία αξιοκρατία! Συγχαρητήρια!

  ReplyDelete
 38. Anonymous1:19 pm

  Συγχαρητήρια ξανά κε Πανάρετε για το παραγωγικό έργο σας στο Υπουργείο και γενικά στην κοινωνία μας, οφείλω να εκφράσω τα παραπάνω εύσημα διότι όπως επικρίνουμε έτσι πρέπει και να επευθυμούμε τις πράξεις των αντιπροσώπων του λαού.

  Όπως διαπιστώσατε όλοι (διότι εμείς των ΤΕΙ το έχουμε βιώσει για δεκαετίες τώρα) είδατε το πραγματικό πρόσωπο του ΤΕΕ, το οποίο αντί να εφαρμόζει την ισονομία, ισότητα και την ευνομία στους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς όσον αφορά την κατοχύρωση των θεμελιώδη δικαιωμάτων των Ελληνών και Ευρωπαϊων πολιτών, στο θέμα της επαγγελματικής αγοράς εργασίας, συνεχίζει θρασύτατα παρά τις καταγγελίες εις βάρος του και τα πρόστιμα να πολεμά την προσπάθεια της Κυβέρνησης να εφαρμόσει τα αυτονόητα, έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων ΤΕΙ ισάξια με κάθε άλλο ΑΕΙ της Ευρώπης, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω, ώστε να γίνει ένα βήμα προς την πρόοδο την αξιοκρατία και τον υγιή ανταγωνισμό επιτέλους στην Ελλάδα.

  Και όμως, ακόμη και την ύστατη αυτή ώρα που η χώρα μας αγωνίζεται να ορθοποδήσει, οι γνωστοί συντεχνιακοί κύκλοι (κλειστά επαγγέλματα κ.α.) αντί να βοηθήσουν την χώρα το μόνο που προσπαθούν είναι η διάσωση των μελών τους και μόνο αυτών. Ας πεινάσουν οι υπόλοιποι!!!

  Κλείνοντας το σχόλιο μου θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αρμόδιους των Υπουργείων που δεν θα συμμορωθούν με την Κυβερνητική πολιτική καλύτερα να πάνε σπίτι τους.

  ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ!!!

  ReplyDelete
 39. Imperial College bsc msc5:55 am

  ΚΑΛΑ ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΑ ΦΑΕΙ ΦΑΠΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ. ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΗΡΘΕ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ. ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΟ ΕΜΠ ΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΟΡΟ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΠΡΕΖΟΝΙΑ ΑΝΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΕΡΩΜΕΝΟ.

  ReplyDelete
 40. Anonymous7:59 am

  Διαβάζουμε : Ερώτηση στη Βουλή για την Ισπανική γλώσσα από τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ της Αριστεράς και της Προόδου με την οποία ασκεί κριτική στο ΥΠΔΜΘ και μεταξύ των άλλων ερωτά: Πως θα εξασφαλισθεί ότι όλοι το μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενημερώνονται έγκαιρα και θα επιλέγουν να διδάσκονται όποια γλώσσα επιλογής επιθυμούν από τις 4 που προσφέρει το εκπαιδευτικό μας σύστημα;

  Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του ΥΠΔΜΘ εκείνο που συμβαίνει συνήθως είναι ότι :

  • Οι σύλλογοι διδασκόντων αποφασίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία για τη δημιουργία των τμημάτων των ξένων γλωσσών, κατά προτεραιότητα, με βάση το κριτήριο να μη διαταραχθεί το ωράριο των καθηγητών που υπηρετούν στο σχολείο και υπάρξουν μετακινήσεις [ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: η εφαρμογή στην πράξη της σωστής παιδαγωγικής αντίληψης ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ]

  Η έγκαιρη ενημέρωση και στοιχεία για την κάθε γλώσσα αναφορικά με τις δυνατότητες που δίνονται σε όσους την κατέχουν πρέπει να δίνουν οι υπεύθυνοι των δομών ΣΕΠ της ΔΕ [ Δυστυχώς όσοι προσπαθούν να το επιχειρήσουν και είναι λίγοι και ρομαντικοί υφίστανται τη βάσανο της έντονης κριτικής για αντισυναδελφική αλληλεγγύη και την κριτική εκ μέρους των συναδέλφων που διδάσκουν ήδη ξένες γλώσσες στο σχολείο ότι η γλώσσα της ειδικότητάς τους είναι το α και το ω και ότι αυτό δεν συζητείται (κατά τη δική μας προσωπική γνώμη εκείνο που δεν θα πρέπει να συζητείται σήμερα είναι η απαραίτητη γνώση ΜΟΝΟ της αγγλικής γλώσσας]

  Και βέβαια σε όλα αυτά πρωτοστατούν και οι σύντροφοι του ερωτώντος βουλευτή του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της Αριστεράς και της Προόδου γιατί μέσα στο σχολικό περιβάλλον είμαστε πρώτα με τον καθηγητή

  ΠΡΟΤΑΣΗ που σας έχει γίνει από στελέχη των δομών ΣΕΠ που έχουν στείλει ολοκληρωμένες προτάσεις και για άλλα θέματα στο ΥΠΔΜΘ:

  1. Να καταγραφούν στοιχεία για την χρηστικότητα, ωφελιμότητα γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας αναφορικά και με τα θέματα των επιλογών σπουδών και επαγγέλματος για ενημέρωση των μαθητών /τριών

  2. Να γίνεται συστηματική ενημέρωση στις σχολικές μονάδες των μαθητών και μαθητριών από τα στελέχη των δομών ΣΕΠ και καθηγητές ειδικότητας όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών στην ΔΕ [έτσι θα αναδειχθούν τα πραγματικά στοιχεία και θα περιθωριοποιηθούν τα επιχειρήματα σκοπιμότητας]

  3. Να τονίζεται στους μαθητές ότι εάν αγαπούν να μάθουν μια γλώσσα [και μετά την σχετική ενημέρωση που έλαβαν] εξακολουθούν να το θέλουν να το κάνουν για ευνόητους λόγους.

  Και μια ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ένα ηχηρό παράπονο του εκπαιδευτικού που θέλει να ενημερώσει τους μαθητές και τους γονείς δίνοντάς τους το σύνολο κατά το δυνατό της χρήσιμης πληροφορίας ώστε να αποφασίσουν ελεύθερα και δεν «το μπορεί»….

  ΥΣΤ1. Δεν γνωρίζουμε την απάντηση που θα υπάρξει από το ΥΠΔΜΘ αλλά είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα θέτει τα παραπάνω ζητήματα επειδή θα διαταραχθούν ισορροπίες…. Και η ζωή συνεχίζεται… Η «εφαρμογή» στην πράξη των αυτονόητων πολιτικών….

  ΥΣΤ2. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η παραπάνω προσέγγιση… υπερβολές για δημιουργία εντυπώσεων….

  ReplyDelete