Thursday, April 08, 2010

Η παραίτηση του επικεφαλής έρευνας στο ETH της Ζυρίχης

H παρακάτω είδηση, αν και υπέπεσε στην αντίληψή μου με κάποια καθυστέρηση, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον γιατό δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουν υπόψη τους τα σοβαρά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα θέματα ακαδημημαϊκής τάξης.

Ακολουθεί μια πρόχειρη μετάφραση των κυριοτέρων σημείων της είδησης και το πρωτότυπο.

Στο ETH της Ζυρίχης υπάρχουν υποψίες ότι τα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να έχουν πλαστογραφηθεί σε δύο δημοσιεύσεις και μια διδακτορική διατριβή το 1999 και το 2000. Κατόπιν αιτήματος του τότε επικεφαλής της ομάδας Peter Chen, νυν αντιπροέδρου Έρευνας και Εταιρικών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, η εκτελεστική επιτροπή όρισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία είχαν όντως πλαστογραφηθεί. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα σίγουρο ποιος ήταν υπεύθυνος για την πλαστογραφία. Παρ 'όλα αυτά, από σεβασμό προς το ETH της Ζυρίχης και τη λειτουργία του ως επικεφαλής της έρευνας, ο Peter Chen παραδέχτηκε την ευθύνη του και αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του Αντιπροέδρου του πανεπιστημίου, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2009. Τα αποτελέσματα της έρευνας επηρέασαν σημαντικά τον τομέα της βασικής έρευνας στη χημεία στο ETH της Ζυρίχης και δημοσιεύθηκαν το 2000 από μέλη της ομάδας με τότε επικεφαλής τον Peter Chen. Ο Chen είναι Καθηγητής της Φυσικής-Οργανικής Χημείας από το 1994 και αντιπρόεδρος Έρευνας και Εταιρικών Σχέσεων του ETH από το 2007. 

Αφού δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα όμως, άλλες ερευνητικές ομάδες που εργάζονται στον ίδιο τομέα οδηγήθηκαν σε αποτελέσματα σημαντικά διαφορετικά. Ακολούθως, η ομάδα του Peter Chen ασχολήθηκε το να βρει εξηγήσεις για τις ασυμφωνίες σε συνδυασμό με την ομάδα ενός πρώην μεταδιδακτορικού ερευνητή του.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πλαστογράφηση των δεδομένων. Δεν ήταν μόνο η προσπάθεια για την αναπαραγωγή των τιμών που μετρώνται ανεπιτυχής, αλλά και η αναζήτηση για άλλες εξηγήσεις για τις ανακολουθίες. Ο Peter Chen άρχισε να υποπτεύεται ανέντιμο παιχνίδι. Ζήτησε από την εκτελεστική επιτροπή του ETH να ορίσει ένα επιστημονικό συμβούλιο έρευνας για να διευκρινιστούν οι παρατυπίες στις αρχές του Ιανουαρίου του 2009. Ταυτόχρονα, ο ίδιος και οι συν-συγγραφείς του απέσυραν την αρχική δημοσίευση.

Σύμφωνα με τη νομική υποχρέωσή της να παρακολουθήσει κάθε χειροπιαστή υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά στον τομέα της έρευνας, η εκτελεστική επιτροπή ανέθεσε σε πέντε διεθνούς κύρους καθηγητές (τρεις εξωτερικού και δύο από το ETH) το έργο αυτό. Η Επιτροπή εξέτασε εξονυχιστικά τις συγκεκριμένες αυτές μελέτες επανέλαβε τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά τη χρονική στιγμή όπου ήταν δυνατόν και ζήτησε στοιχεία από τους συγγραφείς που ενεπλάκησαν στα πειράματα: τους διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές εκείνη την περίοδο και τον Peter Chen. Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα από τα στοιχεία στα οποία βασίζονταν οι δημοσιεύσεις και η διδακτορική διατριβή είχαν πλαστογραφηθεί.
< Επιπλέον, τα συναφή βιβλία εργαστηρίου και τα περισσότερα από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα για τα πειράματα λείπουν, πράγμα πολύ παράξενο. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που αποκτήθηκαν υπό αμφισβήτηση δεδομένα δεν μπορεί πλέον να εντοπιστεί με ακρίβεια. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η δεύτερη δημοσίευση και τη διδακτορική διατριβή θα έπρεπε επίσης να αποσυρθούν.

Όλοι όσοι εμπλέκονται στα πειράματα αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν διαπράξει τις πλαστογραφίες: παρόλα αυτά, όλοι συμφωνούν ότι τα δεδομένα έχουν πλαστογραφηθεί. Κατά συνέπεια, η δεύτερη δημοσίευση με τα αμφίβολα δεδομένα αποσύρθηκε. Όλοι λοιπόν οι ερευνητές έχουν μερίδιο ατομικής ευθύνης για την ακρίβεια των δεδομένων. Επιπλέον, ο συντάκτης της διδακτορικής διατριβής απέσυρε αρχικά με δική του πρωτοβουλία, αλλά ανακάλεσε την απόσυρση αργότερα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή του ETH Ζυρίχης ανέβαλε την προγραμματισμένη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής προς το παρόν για νομικούς λόγους. Η Εκτελεστική Επιτροπή διεξήγαγε περαιτέρω έρευνες και είδε τα έγγραφα για να σχηματίσει τη δική της γνώμη. 

"Η Επιτροπή επέλυσε το ζήτημα αντικειμενικά και είμαι ευγνώμων προς αυτούς εις το όνομα του ETH Ζυρίχης ", είπε ο Πρόεδρος του ETH Ralph Eichler και συνέχισε «Δυστυχώς, δεν υπάρχει τώρα καμία νομική οδός για να φανεί με σιγουριά ποιος ήταν υπεύθυνος για τις πλαστογραφίες»

Για τον ίδιο τον Peter Chen η κατάσταση είναι ξεκάθαρη: ως επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας το συγκεκριμένο διάστημα αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί. Ως τωρινός αντιπρόεδρος υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας στην έρευνα, όμως, αισθάνεται ιδιαίτερα θιγμένος και θεωρεί ότι έχει υπονομευτεί η δυνατότητά του να ενεργήσει. Σε ό,τι αφορά την άριστη φήμη του ETH της Ζυρίχης, αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του Αντιπροέδρου για την Έρευνα και τις Εταιρικές Σχέσεις στο τέλος του Σεπτέμβρη του 2009.

Η Εκτελεστική Επιτροπή λυπάται πολύ γι’ αυτή την εξέλιξη. «Ο Peter Chen είναι ένας εντυπωσιακός ερευνητής και ένα μέλος της επιτροπής μας που χαίρει μεγάλης εκτίμησης,» τονίζει ο Ralph Eichler. «Λυπούμεθα πολύ που χάνουμε έναν εξαίρετο ηγέτη στον τομέα του, αλλά είμαστε χαρούμενοι που θα παραμείνει ανάμεσά μας σαν ένας συνάδελφος που αποτελεί πρότυπο, ένας εξέχων επιστήμονας και πανεπιστημιακός καθηγητής».

Το σύστημα έρευνας έχει χτιστεί με βάση το σεβασμό στα πραγματικά γεγονότα,την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη, και το ETH της Ζυρίχης κάνει ότι μπορεί στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του για να περιφρουρήσει αυτές τις αξίες ως απόλυτη προϋπόθεση για την έρευνα. «Η αντιεπιστημονική συμπεριφορά θέτει σε κίνδυνο τον πυρήνα της έρευνας και θα πρέπει να επισείει συνέπειες», λέει ο Ralph Eichler. «Έτσι έχουν τα πράγματα εδώ και το όλο θέμα δείχνει ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί ελέγχου για την έρευνα πραγματικά λειτουργούν».

ETH Zurich's head of research resigns

At ETH Zurich, there are suspicions that scientific data may have been falsified in two publications and a doctoral thesis in 1999 and 2000. At the request of the then group leader Peter Chen, now Vice President Research and Corporate Relations, the Executive Board appointed a panel of experts. It concluded that data had indeed been falsified. However, it is not known for absolute certain who was responsible for the falsifications. Nevertheless, out of respect for ETH Zurich and the function as head of research, Peter Chen has acknowledged his responsibility and decided to step down as Vice President at the end of September 2009.

The research projects affected hail from the field of basic research in chemistry at ETH Zurich and were published in 2000 by members of the team then headed by Peter Chen. He has been Full Professor of Physical-Organic Chemistry since 1994 and Vice-President Research and Corporate Relations since 2007. More specifically, the matter concerns results relating to the spectroscopic structural clarification of hydrocarbon radicals: short-lived chemical compounds that are formed during combustion processes, for instance.

Special techniques are needed to reproduce such molecules spectroscopically. The experiments were conducted with the so-called “zero-kinetic-energy photoelectron spectroscopy” method, a high-resolution version of photoelectron spectroscopy. The method can be used, amongst other things, to analyze highly reactive or instable compounds. The measurements include electrons that break away from the molecule under examination after it has absorbed light. The spectra determined as a result can then be used to analyze the geometric structure and dynamics of the compounds.

After the projects were published, however, other research groups working in the same field obtained significantly different results. Subsequently, Peter Chen’s group set about seeking an explanation for the discrepancies in conjunction with a former post-doctoral researcher’s group. The discrepancies initially involved the ionization energy of alkyl radicals. Ionization energy means any energy needed to separate the least stable electron from an atom in its basic state.
Commission confirms falsification of data

Not only was the attempt to reproduce the values measured unsuccessful, but also the search for other explanations for the inconsistencies. Peter Chen began to suspect foul play. He called upon the Executive Board of ETH Zurich to appoint a scientific board of inquiry to clarify the irregularities at the beginning of January 2009. At the same time, he and his co-authors withdrew an initial publication.

In keeping with its legal obligation to pursue any concrete suspicion of misconduct in research, the Executive Board entrusted five internationally renowned professors (three external ones and two from ETH Zurich) with the task. The commission scrutinized the studies in question, repeated the processes used at the time where possible and interviewed the three authors involved in the experiments: the doctoral and post-doctoral students at the time and Peter Chen.

The commission concluded that some of the data the publications and the doctoral thesis were based on had been falsified. For instance, certain diagrams involving representations of the measured spectra often contained identical patterns from static, i.e. technically unavoidable signals without any discernable information content. The fact that some of the noise patterns recur in an identical fashion is virtually impossible, which suggests they were added to the diagrams afterwards. Moreover, re-measurements revealed that some of the lines apparently measured within the spectra actually did not exist, i.e. did not show up in the repetition of the experiments. What is more, the relevant lab books and most of the raw data for the experiments are missing, which is very odd. This means that how the questionable data was obtained can no longer be reproduced accurately. At any rate, the commission decided that the second publication and the doctoral thesis would also have to be withdrawn.

All of the people involved in the experiments categorically deny having carried out the falsifications; however, they all agree that the data was falsified. Consequently, the second publication with the dubious data was withdrawn. The researchers are thus fulfilling their individual responsibility for the accuracy of data. Furthermore, the author of the doctoral thesis initially withdrew it of his own accord, but retracted the withdrawal later. In this context, the Executive Board of ETH Zurich has postponed the planned publication of the commission’s report for the time being for legal reasons.

The Executive Board conducted further talks and viewed documents to form its own opinion. “The commission resolved the matter objectively and I am much obliged to them in the name of ETH Zurich”, says ETH President Ralph Eichler. “Unfortunately, there is now no legal way of finding out for sure who was responsible for the falsifications”, he continues.

For Peter Chen himself, it is clear: as the head of the research group at the time, he acknowledges his responsibility. As the current vice-president responsible for quality assurance in research, however, he feels especially affected and considers his ability to act compromised. With regard to ETH Zurich’s excellent reputation, he has decided to step down as Vice President Research and Corporate Relations at the end of September 2009.

The Executive Board deeply regrets this development. “Peter Chen is an impressive researcher and a highly valued member of our board in every respect”, stresses Ralph Eichler. “We very much regret to lose such an accomplished leader, but we are happy that he’ll remain in our midst as a model colleague, outstanding scientist and professor.”
The research system is built on adherence of the facts, honesty and trust, and ETH Zurich does everything in its power to safeguard these values as an absolute prerequisite for research. “Scientific misconduct jeopardizes the very core of research and must carry consequences”, says Ralph Eichler. “This has been the case here and the matter also shows that the established control mechanisms for research really do work.”

7 comments:

 1. Anonymous1:31 pm

  Η ίδια ευθιξία που υπάρχει και στα ελληνικά πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι κύριε Υφυπουργέ; Όπου τηρείται πάντα η ακαδημαϊκή δεοντολογία, έτσι δεν είναι;

  Αλήθεια, με την αξιολόγηση τι γίνεται; Θα προχωρήσει;

  Κάποια στιγμή, μήπως πρέπει να γίνει και κάποια κατάταξη των τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων στα πρότυπα των κατατάξεων που παραθέσατε για διαφορετικές χώρες; Εκεί να δούμε ποιοί μετρούν...

  ReplyDelete
 2. Anonymous5:42 am

  Μήπως είναι επικίνδυνο να πετροβολούμε το σπίτι μας όταν αυτό έχει γυάλινους τοίχους;
  Μήπως κάποιος θα έπρεπε να βγεί να μιλήσει ειλικρινά και με αξιοπρέπεια, να πει δημόσια ότι το εγχείρημα του opengov απλά απέτυχε. Και να τελειώνουμε με αυτήν την οπερέτα, αυτές τις δύσκολες ώρες.
  Είμαι σίγουρος κ. Υφυπουργέ για τις καλές σας προθεσεις. Η πολιτική ΟΦΕΙΛΕΙ εκτός απο ΡΕΑΛΙΣΜΟ να διαθέτει και ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ.

  Άλλαξε το ΣΥΣΤΗΜΑ της στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού απλά για να νομιμοποιηθούν, να βαφτιστούν στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ οι επιλογές του μηχανισμού του κάθε πολιτικού που επιβραβεύει τον μηχανισμό εκλογικής στηριξης του με μια θεσούλα; Δεν άντεξε ο Πρωθυπουργός τις πιεσεις και το πολιτικό κόστος;
  Τι σημασία έχει; Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι κ. Υφυπουργέ. Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.

  Απολαύσαμε τις «αξιοκρατικές» επιλογές των διοικητών των νοσοκομείων. Στο πιο ιερό (υγεία) και ταυτόχρονα πιο καυτό (χρέη των νοσοκομείων) πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, οικονομίας, πολιτείας, η Κυβέρνηση απήντησε, όπως απήντησε. Με νέα εργαλεία και με τον παλιό, σαν τις ελληνικές λάσπες, τρόπο.

  Όμως ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ γίνεται ηθική αυτουργία, όταν ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ειναι χαίνουσα πύον πληγή.

  Χρειαζόμαστε πολιτικούς, με το δικό σας ανάστημα, και την δική σας οπτική. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, αν οι πιέσεις είναι πάνω απο το δικό σας όριο, το καταλαβαίνουμε, αλλά τουλάχιστον μην γίνεστε μέρος του προβλήματος. Μην επιτρέπετε στα πλαίσια του κομματικού, κυβερνητικού ή όποιου πατριωτισμού, να γίνεστε συνένοχος στο έγκλημα. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις συνιστούν έγκλημα. Όπως και το τόσο γρήγορο και τόσο βίαιο τσαλαπάτημα των ελπίδων αυτών, που σας έδωσαν με την εμπιστοσύνη τους, την ευκαιρία να κυβερνήσετε.

  Με εκτίμηση

  ReplyDelete
 3. Anonymous9:14 am

  Μήπως ανάλογα με αυτά που αντιμετώπισαν έτσι όπως γράψατε στην Ζυρίχη, ΥΠΑΡΧΟΥΝ και εδω αλλά ΕΜΕΙΣ εδώ τα αντιμετωπίζουμε με ΑΛΛΟΝ τρόπο κ. Υφυπουργέ?
  (Να λάβετε υπόψιν ότι γιά "ασόβαρη" 'ερευνα όπως αυτή που γίνεται ΕΔΩ, δεν μπορεί να υπάρξει ΣΟΒΑΡΟΣ έλεγχος των δεδομένων όπως της Ζυρίχης...)

  ReplyDelete
 4. Το γεγονός ότι αναρτήσατε στο μπλογκ σας το σχετικό άρθρο είναι ενθαρρυντικό και δείχνει πως μάλλον υπερασπίζεστε την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

  Το γεγονός όμως ότι εδώ και 5 μήνες (3.11.2009) εσείς και η κυρία Υπουργός έχετε στη διάθεσή σας τρανταχτά αποδεικτικά στοιχεία για κατάφωρες παραβιάσεις της ακαδημαϊκής δεοντολογίας από μέλη ΑΕΙ της Β. Ελλάδας, δίχως να έχετε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.

  Υπάρχει κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε στο έργο σας;

  Ά. Ροδαφηνός

  ReplyDelete
 5. Anonymous10:38 pm

  Για κάποιους ή για πολλούς δεν υπάρχει οικονομική κρίση!!!

  http://www.teikav.edu.gr/wb/media/files/prokirikseis/tei_kavalas_tivenoi.pdf

  ReplyDelete
 6. Anonymous5:51 am

  Συμφωνώ με τον κ. Α. Ροδαφηνό...
  (γιατί ΕΓΩ είμαι ανώνυμος? γιατί ΦΟΒΑΜΑΙ!!!!)

  ReplyDelete
 7. Anonymous11:20 pm

  Ωραία έγιναν στην Ελβετία... ΕΔΩ ΟΜΩΣ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ αναλόγως ???
  Δηλαδή ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ???
  (φοβάμαι.. γι' αυτό ΕΙΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ....)

  ReplyDelete