Saturday, December 26, 2009

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (3)

Σε παλαιότερη δήλωσή μου, είχα θίξει το ζήτημα της τήρησης της ακαδημαϊκής δεοντολογίας ως το βαθύτερο προαπαιτούμενο για την τήρηση της νομιμότητας στα πανεπιστήμια, με αφορμή τις καταγγελίες που αφορούσαν το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 1040/Γ (21/12/09), δημοσιεύθηκε η ακύρωση του διορισμού Καθηγήτριας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκλογή κρίθηκε μη νόμιμη ύστερα από διοικητικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά παραγγελία μου.
Η παρέμβαση του Υπουργείου ήταν δυνατή εν προκειμένω (και απαραίτητη) καθότι η εκλογή αυτή δεν έπασχε μόνο δεοντολογικά, αλλά και νομικά. Είχα δηλώσει τότε ότι "εφ' όσον προκύψει νομικό ζήτημα τότε τα πράγματα θα είναι απλά: θα κάνουμε ό,τι έχουμε υποχρέωση".

Πρέπει όμως να προβληματιστούμε για την απουσία ακαδημαϊκής παράδοσης στο Ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να απαιτείται η παρέμβαση ενός υψηλόβαθμου κυβερνητικού αξιωματούχου για την διευθέτηση ενός ζητήματος που στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου θα είχε σταματήσει εν τη γενέσει του στο επίπεδο του ιδίου του τμήματος ή, το πολύ, στο επίπεδο του κοσμήτορα της σχολής. Δεν μπορεί να επαφίεται στην βούληση ενός υφυπουργού η τήρηση της στοιχειώδους ακαδημαϊκής δεοντολογίας (το μόνο νομοτελειακά βέβαιο είναι ότι ο υφυπουργός αργά ή γρήγορα θα είναι άλλος, όπως ήταν άλλος όταν ξεκίνησε η υπόθεση). Και αν ένας υφυπουργός ασχολείται προσωπικά με ζητήματα αυτού του είδους, δεν θα κάνει καμμία άλλη δουλειά. Θα χρειαζόμαστε "υφυπουργό επί των εκλογών καθηγητών". Ιδιαίτερα, αν προσπαθούσε να διορθώσει την έλλειψη ή την παραβίαση των ακαδημαϊκών κανόνων με έλεγχο των τυπικών διαδικασιών.  Ο ρόλος των υπουργών είναι να διαμορφώνουν και να προωθούν κανόνες και πολιτικές.

Και το σημαντικότερο είναι ότι, ακόμα και αν εκεί εναποθέσουμε τις ελπίδες μας, υπάρχουν πρακτικές που, παρότι είναι ξεκάθαρα ακαδημαϊκά παράτυπες, παραμένουν νομότυπες. Σε αυτές, ούτε ο πρωθυπουργός ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει. Εκεί τι θα γίνει; (Τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται υπάρχουν και στο συγκεκριμένο τμήμα).

Αν από την άλλη πλευρά, φτάναμε στο άλλο άκρο, δηλαδή στο σημείο να εναποθέσουμε τον έλεγχο και της ακαδημαϊκής πρακτικής (πέραν της νομιμότητας, δηλαδή) απ' ευθείας στην πολιτική εξουσία,  θα κατηφορίζαμε σε ένα παγκοσμίως πρωτότυπο και ολισθηρό μονοπάτι. Διότι θα καταργούσαμε στην ουσία το σύστημα αξιολόγησης από ομότιμους (peer review system), τον πυλώνα πάνω στον οποίο βασίζεται το ακαδημαϊκό οικοδόμημα.

Το ερώτημα αντίθετα πρέπει να είναι: Πώς μπορούν οι "ομότιμοι" (peers) να μην μετατρέπονται σε  "κολλητούς" (cronies);

Η απάντηση μοιάζει να είναι η αξιολόγηση του αποτελέσματος (output) και όχι η μάταιη (αν όχι και φαύλη ενίοτε) ασφυκτική ρύθμιση της διεργασίας (process). Όσο ασφυκτικό και να είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, πάντα βρίσκει κανείς "παραθυράκια". Και άπαξ και τα βρεί, "την γλυτώνει" δια παντός. Τα "παραθυράκια" μάλιστα τα βρίσκουν, συνήθως, οι επιτήδειοι. Το "αποτέλεσμα" (output) όμως φυγείν αδύνατον. Ας προβληματισθούμε γιατί συναντάμε τόσα προβλήματα αν και έχουμε την πλέον αναλυτική και παρεμβατική νομοθεσία περί εκλογής καθηγητών.


Είναι εξαιρετικά επώδυνο για έναν ακαδημαϊκό, που συμβαίνει να κατέχει προσωρινά θέση πολιτικής ευθύνης, να διερευνά νομικές αστοχίες για να "διορθώσει" καταστάσεις που πρωτίστως πάσχουν από έλλειψη εφραμογής στοιχειωδών κανόνων ακαδημαϊκής πρακτικής.


Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν δεν ξαναδούμε από την αρχή το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αν δεν ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της παραβίασης της δεοντολογίας που όμως μένει "ατιμώρητη" λόγω της διαρκούς μετάθεσης ευθυνών προς τα άνω, μέχρις ότου κάποιος υπουργός ασχοληθεί προσωπικά για να διερευνήσει τα πεπραγμένα.

Είναι στην πρόθεσή μας να ξεκινήσει μία τέτοια θεμελιώδης αλλαγή στο Ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά, να δρομολογηθεί σωστά και μετά από την απαραίτητη μελέτη. Οι προχειρότητες που βαπτίστηκαν εν μία νυκτί μεταρρυθμίσεις βλέπουμε πού μας έχουν φέρει.

Στο μεταξύ βέβαια, θα προσπαθήσω να διορθώσω κακώς κείμενα όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν μπορώ όμως να μετατραπώ σε χωροφύλακα. (Να σημειώσω εδώ την δυσκολία διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που είναι διαθέσιμα στην σελίδα της διαφάνειας του Υπουργείου, που απαίτησε χρόνο και μεγάλη προσπάθεια για να περατωθεί εντός των ασφυκτικών χρονικών προθεσμιών).

 Ελπίζω να έχει γίνει αντιληπτό σε όσους καλοπροαίρετα ασκούν κριτική ότι και οι υπουργοί έχουν περιορισμένα πλαίσια, μέσα στα οποία μπορούν να κινούνται.

110 comments:

 1. Συγχαίροντάς σας για την πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητά σας στη διερεύνηση του θέματος που είχε προκύψει στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας επιτρέψτε μου να αναφέρω τα ακόλουθα:
  Συμφωνώ μαζί σας για την σπουδαιότητα της τήρησης της ακαδημαϊκής δεοντολογίας ως «προαπαιτούμενο» για την τήρηση της νομιμότητας στις διαδικασίες των εκλεκτορικών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
  Συμφωνώ μαζί σας ότι ο ρόλος των υπουργών είναι να διαμορφώνουν και να προωθούν κανόνες και πολιτικές. Όμως, με αφορμή και το γεγονός ότι ως καθηγήτρια, συχνά έχω αναφερθεί αρμοδίως για σημαντικά θέματα που αφορούν σε διαδικασίες εκλεκτορικών στο ίδρυμα που υπηρετώ, χωρίς καμία απάντηση από τα αρμόδια όργανα –μεταξύ αυτών και η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου- δε νομίζω ότι στην παρούσα φάση μπορούμε να αρκεστούμε στον προβληματισμό για την απουσία ακαδημαϊκής παράδοσης στο Ελληνικό πανεπιστήμιο.
  Όταν στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μέσα από τις διαδικασίες επιλογής μελών ΔΕΠ και ΕΠ επιδιώκεται –για το μεγαλύτερο ποσοστό- η αναπαραγωγή μιας συγκεκριμένης τακτικής και ιδεολογίας προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση των απόψεων και νοοτροπιών, δηλαδή η «συντήρηση» της συγκεκριμένης κουλτούρας κάθε ιδρύματος –η οποία δεν είναι πάντοτε προς όφελος της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας- θα πρέπει να προβλεφθούν σχετικά δικλείδες ασφαλείας.
  Θεωρώ ότι η έγκαιρη δημοσιοποίηση όλης της διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ και ΕΠ σε κάθε στάδιό της, η πλήρης δηλαδή διαφάνεια, μπορεί να συντελέσει στον περιορισμό των αυθαιρεσιών και ηθελημένων ή μη καταστρατηγήσεων όχι μόνο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αλλά και αυτών των διατάξεων του νόμου.
  Παράλληλα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μειώσετε την αισιοδοξία που μεταφέρατε σε σημαντικό αριθμό μελών ΔΕΠ και ΕΠ, καθώς και περισσότερο στους υποψήφιους για κάποια θέση σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, αποποιούμενος –αν και δικαιολογημένα - έναν πρόσθετο ρόλο, αυτού του ελεγκτή της τήρησης της νομοθεσίας, των ακαδημαϊκών κανόνων και της δεοντολογίας, του ελέγχου των διαδικασιών των εκλεκτορικών σωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να προσπαθείτε για τον εκδημοκρατισμό, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Και η προσπάθεια ελέγχου και αποκατάστασης της νομιμότητας, χωρίς να «μετατραπείτε σε χωροφύλακα», πιστεύω θα μπορέσει να αποτελέσει απαρχή αλλαγής του ήθους και της κουλτούρας που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί σε όλη τη δημόσια διοίκηση, αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση ιδιαίτερα. Στην προσπάθειά σας πιστεύω θα έχετε την δυνατότητα να βρείτε αρκετούς αρωγούς.

  Ράνυ Καλούρη

  ReplyDelete
 2. Συγχαίροντάς σας για την πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητα σας στη διερεύνηση του θέματος που είχε προκύψει στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας επιτρέψτε μου να αναφέρω τα ακόλουθα:
  Συμφωνώ μαζί σας για την σπουδαιότητα της τήρησης της ακαδημαϊκής δεοντολογίας ως «προαπαιτούμενο» για την τήρηση της νομιμότητας στις διαδικασίες των εκλεκτορικών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
  Συμφωνώ μαζί σας ότι ο ρόλος των υπουργών είναι να διαμορφώνουν και να προωθούν κανόνες και πολιτικές. Όμως, με αφορμή και το γεγονός ότι ως καθηγήτρια, συχνά έχω αναφερθεί αρμοδίως για σημαντικά θέματα που αφορούν σε διαδικασίες εκλεκτορικών στο ίδρυμα που υπηρετώ, χωρίς καμία απάντηση από τα αρμόδια όργανα –μεταξύ αυτών και η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου- δε νομίζω ότι στην παρούσα φάση μπορούμε να αρκεστούμε στον προβληματισμό για την απουσία ακαδημαϊκής παράδοσης στο Ελληνικό πανεπιστήμιο.
  Όταν στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μέσα από τις διαδικασίες επιλογής μελών ΔΕΠ και ΕΠ επιδιώκεται –για το μεγαλύτερο ποσοστό- η αναπαραγωγή μιας συγκεκριμένης τακτικής και ιδεολογίας προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση των απόψεων και νοοτροπιών, δηλαδή η «συντήρηση» της συγκεκριμένης κουλτούρας κάθε ιδρύματος –η οποία δεν είναι πάντοτε προς όφελος της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας- θα πρέπει να προβλεφθούν σχετικά δικλείδες ασφαλείας.
  Θεωρώ ότι η έγκαιρη δημοσιοποίηση όλης της διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ και ΕΠ σε κάθε στάδιό της, η πλήρης δηλαδή διαφάνεια, μπορεί να συντελέσει στον περιορισμό των αυθαιρεσιών και ηθελημένων ή μη καταστρατηγήσεων όχι μόνο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αλλά και αυτών των διατάξεων του νόμου.
  Παράλληλα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μειώσετε την αισιοδοξία που μεταφέρατε σε σημαντικό αριθμό μελών ΔΕΠ και ΕΠ, καθώς και περισσότερο στους υποψήφιους για κάποια θέση σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, αποποιούμενος –αν και δικαιολογημένα - έναν πρόσθετο ρόλο, αυτού του ελεγκτή της τήρησης της νομοθεσίας, των ακαδημαϊκών κανόνων και της δεοντολογίας, του ελέγχου των διαδικασιών των εκλεκτορικών σωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να προσπαθείτε για τον εκδημοκρατισμό, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Και η προσπάθεια ελέγχου και αποκατάστασης της νομιμότητας, χωρίς να «μετατραπείτε σε χωροφύλακα», πιστεύω θα μπορέσει να αποτελέσει απαρχή αλλαγής του ήθους και της κουλτούρας που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί σε όλη τη δημόσια διοίκηση, αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση ιδιαίτερα. Στην προσπάθειά σας πιστεύω θα έχετε την δυνατότητα να βρείτε αρκετούς αρωγούς.
  Ράνυ Καλούρη

  ReplyDelete
 3. Anonymous1:57 am

  Καλημέρα και χρόνια πολλά
  Ασφαλώς και δεν πρέπει να μετατραπείται σε χωροφύλακα. Εάν τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία είναι αυτόνομα, υπάρχει κάποιος έλεγχος από τα υπόλοιπα μέλη, τότε τι συμβαίνει σε ιδρύματα στα οποία έχουν τοποθετηθεί διοικούσες επιτροπές. Μήπως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή και να ελέγξει τα εκλεκτορικά και τις αποφάσεις τους; Υπάρχουν φαινόμενα όπου τα μέλη της διοικούσας εβγαζαν θέσεις για τον εαυτούλη τους. Ακόμα και αν δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν θα έπρεπε να στιγματισθούν τετοιου είδους φαινόμενα;
  Και πάλι συγχαρητήρια

  ReplyDelete
 4. Στην προηγούμενη ανάρτηση ευχήθηκα, αγαπητέ υφυπουργέ, «να επικρατήσετε των υπερτέρων» και «να μην ανατραπεί το καλό σας έργο καθ' οδόν». Οι ευχές διατηρούν τη συνάφειά τους και τις επαναλαμβάνω προς δημοσίευση.

  ReplyDelete
 5. Κύριε Υπουργέ παράκληση:

  Σκύψτε και δω με την ευαισθησία σας:

  ΤΕΤΆΡΤΗ, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2009

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  Απίστευτο κι όμως αληθινό!

  Στις 14.οο σήμερα, 23/12/2009, την ώρα που το σχολείο έκλεινε, οι διευθυντές των γυμνασίων που ανήκουν στο Α' ΠΥΣΔΕ Αθηνών δέχτηκαν τηλεφώνημα να πάνε επειγόντως να παραλάβουν το νέο τους σχολείο.
  Σημειωτέον ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν αναρτηθεί ούτε οι πίνακες, οι οποίοι αναρτήθηκαν εκ των υστέρων!!!!

  Και ερωτώ:

  Είναι νόμιμη η διαδικασία;

  Στο κλείσιμο του σχολείου για τις διακοπές, 14.00 το μεσημέρι με ένα τηλεφώνημα, χωρίς προηγούμενη ανάρτηση αποτελεσμάτων, καλούνται οι διευθυντές με την εντολή να γίνει οπωσδήποτε σήμερα, να παραδώσουν και να παραλάβουν σχολεία;
  Χωρίς έγγραφα;
  Χωρίς ούτε την παραχώρηση εκείνου του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την προετοιμασία της παράδοσης και της παραλαβής;

  Είμαστε σοβαροί;

  Γνωρίζουν στο Υπουργείο Παιδείας ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο Α' ΠΥΣΔΕ Αθηνών;
  nellys

  ReplyDelete
 6. Μια πρόταση για διαφάνεια στις εκλογές μελών ΔΕΠ:

  Όπως είναι γνωστό, ο νόμος (Άρθρο 6περ. Δ παρ.8 Ν 2083/92) προβλέπει ότι:
  «Τα πρακτικά των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. δημοσιεύονται κάθε χρόνο σε ιδιαίτερο τόμο με ευθύνη του αντίστοιχου Τμήματος και είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο.»
  Η διάταξη αυτή είναι ανενεργός.

  Προτείνω: η δημοσίευση των πρακτικών μιας εκλογής στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου Τμήματος να είναι προϋπόθεση για την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού ή (σε άγονες εκλογές) για την επαναπροκήρυξη της θέσης.

  Π. Θανασάς
  ΑΠΘ

  ReplyDelete
 7. Ασφαλώς και δεν μπορεί ένας υφυπουργός να κάνει micromanagement στα πανεπιστήμια. Κατά τη γνώμη μου, το κλειδί είναι η αλλαγή του τρόπου διοίκησης. Τη δουλειά του «χωροφύλακα» της ακαδημαϊκής δεοντολογίας πρέπει να την κάνουν οι κοσμήτορες και οι πρυτανικές αρχές. Όχι όμως αυτές που υπάρχουν σήμερα και που είναι συνένοχες σε ό,τι συμβαίνει. Αλλάξτε λοιπόν το μοντέλο διοίκησης: θεσπίστε αξιοκρατική εκλογή πρυτανικών αρχών από ανεξάρτητο συμβούλιο και δώστε τους την εξουσία να παρεμβαίνουν επί της ουσίας σε εκλογές μελών ΔΕΠ και γενικότερα στην τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους θα λογοδοτούν, δηλαδή θα χάνουν τη θέση τους.

  ReplyDelete
 8. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κ.θανασά για διαφάνεια και δημοσίευση της διαδικασίας εκλογής ενός μέλους ΔΕΠ όπου θα καταγράφονται σαφώς και οι λόγοι που απερίφθησαν οι υπόλοιπες υποψηφιότητες.
  Αν και το δικαίωμα της ένστασης νομίζω οτι υπάρχει όλοι το αποφεύγουν για να μην δημιουργούν προηγούμενο, είτε τους υπόσχονται κάποια άλλη θέση μελλοντικά.
  Μου κάνει εντύπωση όπου λειτουργεί η αποκέντρωση και το αυτοδιοίκητο με τις πράξεις μας το εκμεταλευόμαστε.

  ReplyDelete
 9. Συμφωνώ με όσα λέτε. Η πολιτική ηγεσία είναι για να ασκεί κυρίως πολιτική και σε μικρότερο βαθμό έλεγχο, αλλά....

  Αυτή τη στιγμή το σύστημα χρειάζεται εξυγίανση και αναρδιάρθρωση. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Χωρίς εξυγίανση δεν θα μπορέσει καμία πολιτική ηγεσία να εφαρμόσει καμία πολιτική (όπως και έχει αποδειχθεί), αφού ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει και θα παραμένει ατιμώρητος. Να μην ξεχνάμε επίσης πως αυτή τη στιγμή οι διοικήσεις όλων των δημόσιων οργανισμών παραμένουν ίδιες, όπως ίδια παραμένουν και τα πρόσωπα σε δημόσιες θέσεις - κλειδιά. Σε αυτούς και στην ανικανότητα τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η κατάρρευση του συστήματος. Οπότε ποιά πολιτική να εφαρμοστεί μέσω των συγκεκριμένων ανθρώπων;

  Η βάση, το οικοδόμημα παραμένει σάπιο (και δεν μιλάω μόνο για την παιδεία). Οι δημόσιες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς δεν λειτουργούν, οι κρατικοί λειτουργοί αυθαιρετούν σε βαθμό απίστευτο, η σπατάλη καλά κρατεί. Δεν είναι παράλογο λοιπόν να περιμένουν όλοι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δράσει, αφού είναι η μόνη που αποτελείται από νέα πρόσωπα που εφαρμόζουν νέα πολιτική.
  Ας μη βασιζόμαστε στην προσωπική ηθική, την ατομική και την κοινωνική ευθύνη, διότι η ελληνική κοινωνία δεν "ωρίμασε" μέσα σε τέτοιες αξίες. Έχει πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να τις ενστερνιστεί.

  Δύσκολο το έργο σας, σύνθετο, αλλά από κάπου πρέπει να γίνει μία αρχή.

  ReplyDelete
 10. Anonymous11:13 am

  Ας μείνουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην οποία και υπήρχε "νομικό πρόβλημα".

  Το περίφημο "νομικό ζήτημα" έχει να κάνει με την νομιμότητα σύγκλισης ενός σώματος. Η ακύρωση της εκλογής της κυρίας Χριστινάκη-Γλάρου έγινε "για τρία φαξ που χάθηκαν"!

  Αβλεψία ή δόλος? Έχετε δώσει εντολή για ΕΔΕ ή ό,τι άλλο στο ΕΚΠΑ για να καταλήξετε στην αβλεψία (άμεση απόλυση της/του γραμματέως, διοικητικά/πειθαρχικά μέτρα κατά του προέδρου του σώματος) ή στον δόλο? Έχετε δώσει εντολή στο ΕΚΠΑ για πειθαρχικά/διοικητικά μέτρα κατά του κοσμήτορα ή και της πρυτανείας για τον πλημμελή έλεγχο νομιμότητας?

  Ας μη ξεχνάμε ότι η κυρία της οποίας ακυρώθηκε η εκλογή διδάσκει στο ίδιο τμήμα από θέση χαμηλότερης βαθμίδας! Αν πρόκειται για αβλεψία γραμματέως, θα ακολουθήσει την ακαδημαϊκή πορεία της και με συνοπτικές διαδικασίες πιθανότατα. Αν όμως πρόκειται για δόλο θα την έχετε και θα την έχουμε μαζί με τα συγγενικά της πρόσωπα να χτίζουν την ακαδημαϊκή παράδοση και δεοντολογία, που τόσο επιθυμείτε.

  Ζητάτε (και ζητάμε) τη δημιουργία ακαδημαϊκής παράδοσης και εφαρμογή κάποιας δεοντολογίας. Πώς θα γίνει αυτό, όταν σε εξώφθαλμες περιπτώσεις με "νομικό ζήτημα" δεν ζητάει ευθύνες κανείς από κανένα? Η λογοδοσία πού πάει?

  Η κοινότητα βοά για δεύτερη (τουλάχιστον) περίπτωση στο ίδιο Τμήμα. Σεις το αντιπαρέρχεστε αποφαινόμενος ότι "μπορεί να είναι ακαδημαϊκά παράτυπο, είναι όμως νομότυπο". Πόθεν εξήχθη το συμπέρασμα? Το έψαξαν οι υπηρεσίες σας? Και τα έγγραφα τα οποία δεν διετέθησαν στους ερευνώντες, από αβλεψία έμειναν σε συρτάρια ή από δόλο?

  Έχετε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ελέγξετε όλη την αλυσίδα, από τον πρακτικογράφο μέχρι τον πρύτανη, μέχρι τις νομικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ και του Υπουργείου σας, μέχρι τον προκάτοχό σας.

  Θα γελάσουμε όλοι μαζί (κάποιοι εξ ημών πικρά) όταν η κυρία Χριστινάκη-Γλάρου αναδειχθεί σε μάρτυρα του σατανικού τελεμοιοτυπικού και ξαναβρεθεί υποψήφια, με νομότυπες διαδικασίες.

  ReplyDelete
 11. Anonymous11:58 am

  Πολύ-πολύ ωραία με την ΑΚΥΡΩΣΗ της εκλογής μετά από ΤΟΣΗ φασαρία. Γιά τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ όποιου συνέβαλε στην ΠΑΡΑΝΟΜΗ εκλογή με πράξεις ή παραλείψεις γιά τον έλεγχο ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΑΝ ΨΕΥΔΩΣ ότι τηρήθηκε η νομιμότητα ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ????

  ReplyDelete
 12. Anonymous1:27 pm

  Η προηγούμενη ανάρτηση σας για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μου δημιούργησε ομολογουμένως αντικρουόμενα συναισθήματα. Αρχικά ένα συναίσθημα χαράς και ικανοποίησης, μία αίσθηση πως επιτέλους κάτι κινείται. Αμέσως μετά όμως, ένιωσα έντονη λύπη και απογοήτευση όταν συνειδητοποίησα πως έχουμε πλέον φτάσει να χαιρόμαστε για τα αυτονόητα, πως φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να κάνει ο υφυπουργός παιδείας τον αστυνομικό, όπως πολύ εύστοχα παρατηρήσατε και εσείς, για να επιβάλλει την τάξη.
  Νιώθω πως είναι απαραίτητο να υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, καθώς επίσης έλεγχος και κυρίως τιμωρία. Τιμωρία όχι μόνο αυτών που διέπραξαν το αδίκημα, αλλά και αυτών που το συγκάληψαν, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και από άλλους. Σχετικά με την αξιολόγηση και τον έλεγχο, στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί πως αντικειμενική αξιολόγηση έχουμε μόνο όταν δεν υπάρχει καμιά επαφή μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή (π.χ. Πανελλαδικές, ΑΣΕΠ - δυστυχώς δε βρίσκω άλλο παράδειγμα). Δε γνωρίζω κατά πόσο είναι δυνατή η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πολύ φοβάμαι όμως πως αν κινηθούμε προς ένα πιο αυτοδύναμο και ανεξάρτητο από το ΥΠΕΠΘ Ελληνικό Πανεπιστήμιο, η κατάσταση θα εκτραχυνθεί.

  ΥΓ. Συγχαρητήρια ακόμη μία φορά για το έργο σας και καλή δύναμη. Χρόνια πολλά γεμάτα υγεία, δημιουργικότητα και ευτυχία.

  Αλέξανδρος Π.

  ReplyDelete
 13. Αν ο "ρόλος των υπουργών είναι να διαμορφώνουν και να προωθούν κανόνες και πολιτικές" όπως γράφετε, σ' αυτούς οφείλουμε λοιπόν τους κανόνες και τις πολιτικές που επιτρέπουν τέτοια φαινόμενα. Στο χέρι σας είναι, όπως προτείνει κι ο Θέμης Λαζαρίδης, να προωθήσετε νεους κανόνες και πολιτικές ώστε να εδραιωθεί η ακαδημαϊκή παράδοση που στηρίζεται στην αξιοκρατία, τη λογοδοσία, και τη διαφάνεια. Θα το επιχειρήσετε;

  ReplyDelete
 14. Ηθική / δεοντολογία VS Επιστήμη

  Υγεία, Ευτυχία, Σωφροσύνη
  Χρόνια Πολλά !

  ReplyDelete
 15. Αγαπητέ κ. Πανάρετε,
  Ούτως ή άλλως θα πρέπει το εποπτεύον υπουργείο να διατηρεί κάποιο «κατασταλτικό» ρόλο ως βαλβίδα ασφαλείας. Η υπόθεση που αναφέρεστε «ευωδίαζε» στο διαδίκτυο επί μακρόν. Τα συγχαρητήρια που εισπράττετε αφορούν στην ικανοποίησή μας ότι επί τέλους η Πολιτεία επενέβη. Παραμένουν όμως αρκετές άλλες υποθέσεις που στο παρελθόν το υπουργείο, δυστυχώς, κάλυψε νομικίστικα τερτίπια ή ακόμα και παρανομίες, ενδεχομένως λόγω κομματικής συγγένειας με τους παρανομούντες . Νομίζω ότι τέτοιου είδους προσφυγές των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να απαντηθούν, όχι τόσο ως «αποκατάσταση της ακαδημαϊκής τάξης» αλλά ως παράδειγμα «ακαδημαϊκής τάξης».

  Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η πανεπιστημιακή ατμόσφαιρα θα πρέπει να εγγυάται την ακαδημαϊκή δεοντολογία στην επιστήμη, στην εκπαίδευση στην διοίκηση … Προσλαμβάνω την θέση σας: «αν δεν ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της παραβίασης της δεοντολογίας», ότι αναφέρεται κυρίως στον πανεπιστημιακό χαρακτήρα και ρόλο των ΑΕΙ, που στα λόγια όλοι στο πανεπιστήμιο συμφωνούμε και στην πράξη μεταλλάσσεται σε έκτρωμα με άλλοθι την Ελληνική ή κοινωνική ή άλλου είδους ιδιαιτερότητα.

  Ωστόσο για δεκαετίες το Ελληνικό πανεπιστημιακό περιβάλλον επέλεξε τις προσωπικότητες και νοοτροπίες που εξασφαλίζουν την διαιώνιση του και φοβούμαι ότι αυτός ο μηχανισμός επιλεκτικής εξέλιξης (με την γενετική σημασία του όρου) δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, εν μία νυκτί, με νομοθετικές παρεμβάσεις. Πιστεύω και εγώ ότι λέγοντας τα σύκα, σύκα με διαφάνεια, αμείβοντας (θετικά και αρνητικά) τα επιστημονικά/εκπαιδευτικά επιτεύγματα μετά από ουσιαστική αξιολόγηση και σεβόμενοι την αυτοδιοίκηση με αντίτιμο την λογοδοσία της διοίκησης, πριμοδοτείται εκείνο το κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας που εξασφαλίζει δυνάμει την δεοντολογία και εγκαθιδρύεται εκείνη η ακαδημαϊκή παράδοση που μας λείπει. Θέλει όμως χρόνο, καθαρές κουβέντες και αμετακίνητη στάση από το υπουργείο σας και είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε τους καλύτερους μας αρωγούς σε αυτή την πολιτική.
  Με εκτίμηση
  Σπύρος Τζαμαρίας

  ReplyDelete
 16. Γεια σας,

  Παρατηρώ ότι πέφτουν ιδέες στο τραπέζι για το συμμάζεμα της κατάστασης. Με μια πρόχειρη ταξινόμηση αυτών προκύπτει ένα φάσμα όπου στο ένα άκρο προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης χωροφύλακα (επιτροπής?) που θα επεμβαίνει ανά πάσα στιγμή και στο άλλο άκρο υπάρχει η αυτορρύθμιση του συστήματος όπως επιτάσσει μια πολιτικά ορθή ακαδημαϊκή πρακτική.
  Θα προσπαθήσω να επισημάνω μόνο κάποιους από τους περιορισμούς του συστήματος, όπως είναι σήμερα και όπως εγώ τους αντιλαμβάνομαι, γιατί καταλήγω να πιστέψω ότι οι περιορισμοί είναι που τελικά δεν δίνουν εφικτή λύση στο πρόβλημα.

  Εστω ένα όχημα του οποίου την πορεία προσπαθούμε να ελέγξουμε. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια συγκεκριμένη επιθυμητή πορεία, ένα σύστημα ανίχνευσης της όποιας απόκλισης από την επιθυμητή πορεία, και τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε στο σύστημα διεύθυνσης για να επαναφέρουμε το όχημα στην επιθυμητή πορεία.
  Στο σχεδιασμό και χάραξη πορείας οι πιο ισχυροί περιορισμοί νομίζω είναι, η συχνή εναλλαγή ηγεσιών και πολιτικής και η μικροδιαχείριση. Πιθανές λύσεις: πολιτική συναίνεση, δεκαετή θητεία υφυπουργού, απεμπλοκή του υπουργείου από τη λειτουργία των ΑΕΙ. Βέβαια υπάρχει το θέμα ότι το υπουργείο είναι και ο διαχειριστής των πόρων οπότε ο βαθμός απεμπλοκής του πρέπει να είναι συνάρτηση των διαθέσιμων πηγών πόρων των ΑΕΙ.
  Όπως αναφέρει και ο κ. Υφυπουργός ‘το αποτέλεσμα φυγείν αδύνατον’. Περιορισμοί? Πάνω από όλα η μεγάλη χρονική υστέρηση μεταξύ πράξης και αποτελέσματος που προκαλεί τη λεγόμενη ‘αιτιολογική αμφιβολία’ δυσχεραίνοντας τη διαδικασία μάθησης, και συνεπώς την ‘ακαδημαϊκή παράδοση’. Σημαντικό στοιχείο είναι και ο τρόπος μέτρησης, που δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώρια (παρ)ερμηνείας του αποτελέσματος. Ιδέες αντιμετώπισης: Κύκλοι αξιολόγησης μικρής και μεγάλης περιόδου, δημοσιοποίηση πράξεων...

  Τα πιο δύσκολα όμως προκύπτουν από το σύστημα διόρθωσης. Υπάρχει η δυνατότητα να στρίψει κάποιος το τιμόνι αριστερά όταν διαπιστωθεί ότι παρεκκλίνει το όχημα δεξιά? Ποιος θα το κάνει αυτό σε ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα? Χρονικά ο βρόγχος ανάδρασης είναι μεγάλος… που απλά σημαίνει ότι το όχημα έχει τρακάρει μέχρι να υλοποιηθεί η εντολή διόρθωσης. Και όταν το όχημα δεν είναι δικό σου και από το τρακάρισμα δεν πρόκειται να πάθεις και τίποτα, τότε αν μη τι άλλο ρισκάρεις πιο πολύ, για να το πω κομψά. Εδώ οι ιδέες στερεύουν, όχι γιατί δεν υπάρχουν - κάποιες είναι προφανείς, αλλά γιατί δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω συνταγματικών, και όχι μόνο, περιορισμών.
  Ισως ένα διαχωρισμός ελεγκτή και ελεγχόμενου να έδινε κάποια τροφή για σκέψη.
  Για παράδειγμα, όσοι εκλεχθούν για θέσεις διοίκησης του ιδρύματος παύουν να ανήκουν ταυτόχρονα στην ομάδα ‘μέλη ΔΕΠ’ (τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να έχουν μόνο διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις). Η υποχρέωση τους για παρουσία στο ίδρυμα θα είναι τουλάχιστον καθημερινή και ώρες γραφείου (διοίκηση κάνουν μην το ξεχνάμε). Δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε εκλεκτορικά σώματα αλλά θα έχουν την ευθύνη νομικού ελέγχου των διαδικασιών. Μη παραγραφή αδικημάτων διοίκησης σε βάθος δεκαετίας και επιβολή ποινής με την αναγνώριση του αδικήματος.

  Βέβαια, αν γίνουν όλα τα παραπάνω, τότε ποιο το κίνητρο να αναλάβει κάποιος ευθύνες διοίκησης? Ας δοθούν κίνητρα. Γιατί να μην αποτελεί προϋπόθεση η άσκηση διοίκησης στο ίδρυμα για να επιλεγεί κάποιος σε κυβερνητική διοικητική θέση? Αν δεν κρίθηκε ποτέ ικανός από τους συναδέλφους του ή δεν θέλησε να αναλάβει να διοικήσει ένα τμήμα, σχολή ή ίδρυμα, τότε πως κρίνεται ικανός να διοικήσει έναν οργανισμό, μια δημόσια υπηρεσία ή επιχείρηση? Για τοποθετήσεις αναφέρομαι και όχι φυσικά για εκλογική διαδικασία από το λαό.
  Επίσης να απαιτείται κλιμακωτή ανέλιξη στη διοίκηση, πρώτα να θητεύει κάποιος ως πρόεδρος, μετά κοσμήτορας και μετά πρύτανης. Και φυσικά ας μπορεί να έχει όσες θητείες θέλει ένας επιτυχημένος μάνατζερ. Και μετά την πρώτη θητεία ως πρύτανης να μπορεί να συμμετέχει και σε εκλογές άλλου ιδρύματος (!).
  Βέβαια θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος εκλογής της διοίκησης … και άλλα πολλά και μακάρι να εξαντλούσαμε το θέμα σε 4096 χαρακτήρες!

  Με εκτίμηση,
  Βασίλης Μαντάς

  ReplyDelete
 17. Β.Β.5:02 am

  Χαίρομαι που βλέπω πολίτες και υπουργούς να ανταλλάζουν ευχές στο φιλόξενο αυτό μπλόγκ.

  Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την κάρτα που έλαβα με τυπωμένο φάκελο υπουργείου και ευχετήρια κάρτα, το πιθανότατο δημοσία δαπάνη. Γκρίνια θα μου πείτε, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν ταιριάζει όχι στην νέα αλλά σε καμμιά διακυβέρνηση.

  Χρόνια Πολλά λοιπόν και με το παραπάνω

  εκεί που πράγματι πιάνει (αλληλεπιδραστικό) τόπο

  ReplyDelete
 18. Anonymous5:44 am

  ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Ένα σχόλιο που σχετίζεται με το θεμα της εκλογής σε υπεύθυνες θέσεις:
  Αυτόν τον καιρό στους κύκλους των εκπαιδευτικών κυκλοφορούν διάφορες λίστες με ονόματα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκποαίδευσης. Πέρα από το γεγονός ότι μέσω αυτών μπορεί να εκφράζονται και ευσεβείς πόθοι, το γεγονός είναι πως ακούγονται συγκεκριμένα ονόματα που έχουν κάποια τυπικά προσόντα. Αλήθεια το Υπουργείο θα παραμείνει σε αυτά ή θα ενδιαφερθεί και για τα ουσιαστικά που πρέπει να έχει ένας Περιφερειακός Διευθυντής; Για παράδειγμα, για Περιφέρεια ακούγεται πως το επικρατέστερο άτομο για τη θέση (που ξεπερνάει και του άλλους κατά πολύ) είναι Σχολικός Σύμβουλος που το μόνο που έκανε, κατά τη δική του έκφραση, ήταν "να μαζεύει χαρτιά". Εχει να διδάξει σε σχολική τάξη εδώ και δεκαπέντε χρόνια, αφού πάντα εξαιτίας των "χαρτιών" (που τα περισσότερα είναι πτυχία άσχετα με το αντικείμενό του) γινόταν Σχολ. Σύμβουλος,με αποτέλεσμα να είναι τελείως αποξενωμένος με την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία. Μήπως λοιπόν θα ήταν καλύτερα το Υπουργείο να ενδιαφέρονταν για τα ουσιαστικά προσόντα και τη μαρτυρία των συναδέλφων (που μπορεί να είναι και συνδικαλιστές όλων των παρατάξεων) προκειμένου να εκλέξει του επικεφαλής της Εκπαίδευσης και όχι μόνο τα "χαρτιά"; Και με την ευκαιρία: Αλήθεια τι αξία μπορεί να έχει για την εκπαίδευση ένα άσχετο με αυτή πτυχίο,μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ώστε να θεωρηθεί τυπικό προσόν για να καταλάβει κάποιος μία υπεύθυνη θέση (Προΐσταμένου, Σχολ. Συμβούλου κοκ);

  ReplyDelete
 19. Anonymous7:43 am

  kalispera.thelo na sas kathistiso gnosti mia anafora pou egine sto site http://cafehayek.com/ apo ton don boudreaux stis 28/12 me titlo : where responsibility belongs opou kapios kalman hettleman grafi stin baltimore sun pos: shift school responsibility to mayors, kai lei sto artho sxetika.omos o boudreaux protini : shift education responsibility to parents.
  Sas to anafero giati isos ine axio provlimatismou.
  kali xronia me igia kai prokopi.

  ReplyDelete
 20. Anonymous4:07 pm

  Μερικές σκέψεις με αφορμή το σχόλιο ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-5:44ΠΜ]
  [ΜΕΡΟΣ Α]

  Είναι πράγματι λυπηρό να σχολιάζονται λίστες που κυκλοφορούν και τις οποίες γνωρίζουν «ανώνυμοι» κύκλοι και μάλιστα σχολιάζουν για τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος.

  Η αίσθησή μου είναι ότι αυτοί που ομιλούν για λίστες, κυκλοφορούν και παραγοντίζουν σε πολιτικά γραφεία και διαβάλουν πρόσωπο που με σεμνότητα, το μόνο που έκανα ήταν ότι έχουν καταθέσει την σχετική αίτηση και περιμένουν και βέβαια είναι όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση για το καλό της εκπαίδευσης να κριτικάρουν την όποια απόφαση, προκειμένου να διορθωθούν λογικές και πρακτικές που συνοδεύουν την προηγούμενη ανάρτηση.

  Κατά τη γνώμη μου το όποιο προσόν έχει ο κάθε διεκδικητής θέση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν προηγουμένως έχει αξιολογηθεί.

  Τι νόημα έχει το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα του εκπαιδευτικού που δεν έχει καμιά άλλη εμπειρία από αυτή της διδασκαλίας σε μια τάξη επί μια εικοσαετία χωρίς καμία αξιολόγηση, τι στιγμή μάλιστα που όλοι μιλάμε για τη μιζέρια που επικρατεί στο διδακτικό, παιδαγωγικό επίπεδο στα σχολεία μας

  Τι νόημα έχει ο τίτλος του διευθυντή σχολικής μονάδας που τη χαρακτηρίζει η αδράνεια, η αποξένωση μεταξύ των μελών της και το τέλμα στο διοικητικό επίπεδο.
  Τι νόημα έχει να είσαι σύμβουλος και να μην έχεις προσφέρει τίποτε στην υλοποίηση νέων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων και την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας.

  Τι νόημα έχει να είσαι επαγγελματίας συνδικαλιστής με ότι αυτό σημαίνει για τη σημερινή κατάντια της παιδείας.

  Τι νόημα έχεις να επικαλείσαι προσόντα ως στελέχους της εκπαίδευσης τα οποία απέκτησες με διαδικασίες διαβλητές και που τώρα χρησιμοποιείς ως στοιχεία για να συνεχιστεί μια ανεπιτυχής πορεία που βλάπτει την όποια προσπάθεια αλλαγών στην παιδεία………… [συνέχεια στο Β΄ ΜΕΡΟΣ] [σοφία ΠΑΣΟΚ]

  ReplyDelete
 21. Anonymous4:07 pm

  Μερικές σκέψεις με αφορμή το σχόλιο ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-5:44ΠΜ]
  [ΜΕΡΟΣ Α]

  Είναι πράγματι λυπηρό να σχολιάζονται λίστες που κυκλοφορούν και τις οποίες γνωρίζουν «ανώνυμοι» κύκλοι και μάλιστα σχολιάζουν για τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος.

  Η αίσθησή μου είναι ότι αυτοί που ομιλούν για λίστες, κυκλοφορούν και παραγοντίζουν σε πολιτικά γραφεία και διαβάλουν πρόσωπο που με σεμνότητα, το μόνο που έκανα ήταν ότι έχουν καταθέσει την σχετική αίτηση και περιμένουν και βέβαια είναι όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση για το καλό της εκπαίδευσης να κριτικάρουν την όποια απόφαση, προκειμένου να διορθωθούν λογικές και πρακτικές που συνοδεύουν την προηγούμενη ανάρτηση.

  Κατά τη γνώμη μου το όποιο προσόν έχει ο κάθε διεκδικητής θέση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν προηγουμένως έχει αξιολογηθεί.

  Τι νόημα έχει το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα του εκπαιδευτικού που δεν έχει καμιά άλλη εμπειρία από αυτή της διδασκαλίας σε μια τάξη επί μια εικοσαετία χωρίς καμία αξιολόγηση, τι στιγμή μάλιστα που όλοι μιλάμε για τη μιζέρια που επικρατεί στο διδακτικό, παιδαγωγικό επίπεδο στα σχολεία μας

  Τι νόημα έχει ο τίτλος του διευθυντή σχολικής μονάδας που τη χαρακτηρίζει η αδράνεια, η αποξένωση μεταξύ των μελών της και το τέλμα στο διοικητικό επίπεδο.
  Τι νόημα έχει να είσαι σύμβουλος και να μην έχεις προσφέρει τίποτε στην υλοποίηση νέων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων και την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας.

  Τι νόημα έχει να είσαι επαγγελματίας συνδικαλιστής με ότι αυτό σημαίνει για τη σημερινή κατάντια της παιδείας.

  Τι νόημα έχεις να επικαλείσαι προσόντα ως στελέχους της εκπαίδευσης τα οποία απέκτησες με διαδικασίες διαβλητές και που τώρα χρησιμοποιείς ως στοιχεία για να συνεχιστεί μια ανεπιτυχής πορεία που βλάπτει την όποια προσπάθεια αλλαγών στην παιδεία………… [συνέχεια στο Β΄ ΜΕΡΟΣ] [σοφία ΠΑΣΟΚ]

  ReplyDelete
 22. Anonymous4:09 pm

  Μερικές σκέψεις με αφορμή το σχόλιο ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-5:44ΠΜ]
  [ΜΕΡΟΣ Β]

  ………..
  Το αντίθετο έχει νόημα:

  Να έχεις επιστημονικά προσόντα [μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ερευνητική προσφορά και έκφραση της επιστημονικής άποψης σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά]

  Να έχεις ασκήσει διοίκηση και να έχεις προσφέρει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής αυτού του τόπου μέσα από τη συμμετοχή σε όργανα κοινωνικού ελέγχου, το φοιτητικό, επιστημονικό και συνδικαλιστικό κίνημα και να έχεις δείξει δείγματα δουλειάς

  Να έχεις διδάξει στην σχολική τάξη, να έχεις συμμετάσχει στη εκπαιδευτική διαδικασία παιδαγωγικών σχολών, να έχεις εργαστεί σε θέσεις προγραμματισμού και διοίκησης του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα

  Να έχεις συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με την πρόταση και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που πραγματικά εκσυγχρόνισαν την εκπαίδευση.

  Να έχεις τοποθετηθεί δημόσια με άρθρα και παρεμβάσεις για τα εκπαιδευτικά ζητήματα ώστε οι απόψεις σου να είναι το τεκμήριο για το επίπεδο, την ποιότητα και τις αρχές του έργου που πρόκειται να προσφέρεις από τη διεκδικούμενη θέση

  Να έχεις μια ευρύτητα αντίληψης που αντανακλά εμπειρίες από διαφόρους χώρους δουλειάς και παρέμβασης που δεν αυτοπεριορίζουν την αντίληψη που συχνά αναπαράγει επικίνδυνες στρεβλώσεις όταν μονότονα αναπαραγάγει εμπειρίες και εμμονές ενός χώρου που «πάσχει» και απαιτεί ριζικές αλλαγές.

  Να έχεις επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας την οποία βιώνουμε για να μπορέσεις να συμβάλεις στις νέες απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με τη μη γνώση ή τη βερμπαλιστική διατύπωση «στοχασμών» που καμία σχέση δεν μπορεί να έχουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις της διοίκησης – management των εκπαιδευτικών μονάδων [δεν μπορεί οι σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων, στην πληροφορική και τη θεωρία της πληροφορίας, την ανοικτή και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση και η ερευνητική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης των θεσμών της εκπαίδευσης να θεωρούνται προσόντα που δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενώ ένα για παράδειγμα διδακτορικό σε τη ζωή και τη δράση του κάποιου ιστορικού προσώπου να θεωρείται το άπαν (το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο για τους γνωρίζοντες- μπορεί να έχει και σχέση με το γενικό τίτλο της ανάρτησης)]

  Να έχεις μεράκι, φαντασία , εντιμότητα και να μην επιζητάς τη θέση.. για τη θέση και αυτό να το έχεις αποδείξει μέσα από τις τριβές των δραστηριοτήτων στους εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους

  Να είσαι λες πάντα την άποψη σου με ειλικρίνεια ώστε ο συνομιλητής και συνεργάτης να γνωρίζει ότι αυτό που λες αντιστοιχεί σε αυτό που πιστεύεις

  Και όλα αυτά γιατί πρέπει ««Νάμαστε ρεαλιστές να ζητάμε το αδύνατο»

  Ανώνυμος προς το παρόν… από σεμνότητα και σεβόμενος το αδιάβλητο που πρέπει να έχει μια διαδικασία επιλογής
  [σοφία ΠΑΣΟΚ]

  ReplyDelete
 23. Anonymous10:08 pm

  Κυριε υφυπουργέ συγχαρητήρια για την αποφαση σας
  Ομως βρίθει το ελληνικό πανεπιστήμιο απο περιπτώσεις σαν τον Χριστιανάκη. Ολοι αυτοί αυτοί που κάνουν του τιμητές σιωπούσαν μέχρι τώρα ίσως γιατι περίμεναν την τοποθέτηση και του δικού τους ανθρώπου. Λειτουργεί πραγματι η δική σας απόφαση ως φόβος των Ιουδαίων Πως μπορεί να τηρηθεί η ακαδημαική δεοντολογία οταν όλο το οικοδόμημα στηρίζεται σ ενα ακρατο νεποτισμό; Οταν κάποιος καταγγέλει την παρανομία ονομάζεται χαφιές. Πως ομως ονομάζεται αυτός που ανέχεταιτην παρανομία; Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός. Και νομίζω οτι οι φοιτητές οφείλουν να ενεργοποιηθούν και προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του συστήματος. Η καλλιέργεια συνείδησης είναι μακροχρόνια διαδικασία και μέχρι τοτε καλός είναι ο φόβος των Ιουδαίων
  Sofia

  ReplyDelete
 24. Anonymous1:59 am

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας άμεσου διαλόγου με τους πολίτες. Όπως επισημαίνει και ο κ. Λαζαρίδης πουθενά στον κόσμο οι εκλογές μελών ΔΕΠ δεν επαφίονται μόνο στις αγαθές προθέσεις και τη δεοντολογία των ομοτίμων. Χρειάζεται και ο χωροφύλακας. Φυσικά εδώ ούτε ο κοσμήτορας ούτε ο πρύτανης μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Μία ιδέα είναι να υιοθετήσετε το Γαλλικό σύστημα όπου, αν καταλαβαίνω σωστά, υπάρχουν εθνικές επιτροπές εξαίρετων επιστημόνων ανά περιοχή οι οποίοι έχουν αποφασιστικό ρόλο στις εκλογές και στην εξέλιξη μέλων ΔΕΠ. Αυτό περιορίζει ως ένα βαθμό την αυτονομία των τμημάτων αλλά τουλάχιστον είναι μία παρέμβαση επί της ουσίας και όχι καθαρά διοικητική. Μία άλλη ιδέα είναι η μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση προαγωγών. Το σίγουρο είναι ότι σχεδόν παντού υπάρχει ένα δευτεροβάθμιο όργανο πέρα από το τμήμα. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να είναι ο υφυπουργός, αλλά κάποιος πρέπει να είναι.

  ReplyDelete
 25. Anonymous4:59 am

  η καλουρη πως εγινε καθηγητρια ?
  εχει δει κανεις τι δημοσιευσεις εχει? κατι σε συνεδρια που τα διαβαζεισ στην θαλασσα ...παραλια
  η απολυτη απατη των πανεπιστημιων και τει

  ReplyDelete
 26. Anonymous8:06 am

  Κύριε Πανάρετε ,
  Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα με την απόφασή σας να γίνετε μέρος των συντεχνιακών διαφορών, μεταξύ των διάφορων φατριών που νέμονται όλες ανεξαίρετος τις σχολές. Η ακύρωση εκλογής για νομικές αστοχίες όπως σωστά χαρακτηρίζετε τους λόγους ακύρωσης δεν μπορεί να αποτελεί βήμα προς την κάθαρση, αποτελεί μόνο τη συμμετοχή σας στη «νίκη» της μιας φατρίας έναντι της άλλης που κατάφερε υποκλέπτοντας και κατασκευάζοντας στοιχεία να σας σύρει σε μια απόφαση που να είστε σίγουρος πως ελέγχεται για την ορθότητα της.
  Στην προκειμένη περίπτωση λειτουργήσατε ως δικαστής που εφάρμοσε το γράμμα του νόμου και σε καμιά περίπτωση το πνεύμα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι όλα όσα περιήλθαν σε γνώση σας και βάση των οποίων διαμορφώσατε άποψη και ακυρώσατε εκλογή, μπορεί-λέω μπορεί- να είναι κατασκευασμένα ή χαλκευμένα? Επίσης οι κρίσεις που κατά καιρούς έχετε εκφράσει και βασίζονται σε ανώνυμα ή σε επώνυμα δημοσιεύματα , ενταγμένα και αυτά στον πόλεμο της επικράτησης των φατριών στα Πανεπιστήμια, έχετε σκεφτεί πως μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  Έχετε σκεφτεί πως πριν λίγο καιρό πέσατε και εσείς ο ίδιος θύμα κατηγοριών –προφανώς αβάσιμων- για τις σπουδές του γιού σας.
  Από εσάς τους πολιτικούς περιμένει κανείς να ασχολείστε με τις πολιτικές αποφάσεις τις κατευθυντήριες γραμμές και όχι να συμμετέχετε στον πόλεμο τω ν φατριών, από εσάς περιμένει κανείς να σταματήσετε με θεσμικό και ουσιαστικό τρόπο αυτές τις διαμάχες προς όφελος της παιδείας. Πραγματικά λυπάμαι που έστω και άθελά σας, γίνατε μέρος του προβλήματος των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

  ReplyDelete
 27. Anonymous11:29 am

  "Η εκλογή Χριστιανάκη κρίθηκε μη νόμιμη ύστερα από διοικητικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά παραγγελία του υφ. Παιδείας Γιάννη Πανάρετου."

  κ. Υφυπουργέ πότε θα γίνει το ίδιο και για την κ. Δραγώνα που έχει υπάρξει και "κολλητή";

  Γιατί έγινε καθηγήτρια χωρίς βασικό πτυχίο;

  Μήπως με διακριτικό τρόπο θα έπρεπε να αποσυρθεί απο το Υπουργείο;

  Ελάτε, αυτά τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Δε θα χρειαστεί να γίνετε χωροφύλαξ.

  Καλή μας χρονιά.

  ReplyDelete
 28. Τατιάνα Π11:30 am

  Συγχαρητήρια κύριε Πανάρετε για αυτή σας την απόφαση! Πολλά είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο και ο νεποτισμός είναι ίσως το πρώτο. Ήταν πολύ γενναία η απόφασή σας να συγκρουστείτε με τα πανεπιστημιακά κατεστημένα αλλά να ξέρετε πως έχετε την αμέριστη υποστήριξη των πολιτών, και ειδικά των φοιτητών.

  ReplyDelete
 29. Anonymous12:14 pm

  Ορίστηκε την Τρίτη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με τον δικηγόρο Νικόλα Κανελλόπουλο να αναλαμβάνει την προεδρία του οργανισμού.

  Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μέλη του ΔΣ ορίστηκαν οι Διονύσης Πάνος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Αννια ΣΠηλιωπούλου, Αίγλη Μπαλαμάτση, Δήμητρα Μπούρα, Ελένη Τσατσάκη, Περικλής Σπάτουλας και Αντώνης Κεραστάρης.

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ OPENGOV ΑΛΛΑ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ?
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ?
  Η ΚΑ.ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Κ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΠΠΑ…

  Κ.ΠΑΝΑΡΕΤΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ …

  ReplyDelete
 30. Anonymous2:30 pm

  Με αφορμή ένα ασήμαντο- σημαντικό γεγονός………

  Ανάρτηση στο http://www.press-gr.blogspot.com/
  ΤΙΤΛΟΣ: Μετά την αποτυχία για περιορισμό του καπνίσματος...
  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010: Μια νέα ευκαιρία για εργασιακούς χώρους απαλλαγμένους από τον καπνό
  .
  Από τον Δρ. ……….. [το όνομα απαλείφεται για ευνόητους λόγους]
  Επικ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου

  Και το σοφό και με λεπτό χιούμορ σχόλιο:
  Δόκτορα, το επίκουρος καθηγητής φτάνει αφού το διδακτορικό είναι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για να είναι κανείς μέλος ΔΕΠ πανεπιστημίου!!!!!!!!!!!!!!!!!
  29 Δεκ 2009 9:51:00 μ.μ.


  Να γιατί χρειάζεται η αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  … ο σχολιαστής και γνωρίζει και έχει πείρα και οράματα που εφαρμόζονται με καθυστέρηση 20 ετίας και γι΄ αυτό « επικίνδυνος» για το σύστημα στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της παιδείας σε τούτο τον τόπο … και φυσικά και προσόντα και κοινή λογική για να εφαρμοστεί μια πολιτική των αυτονόητων λύσεων που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος … ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να εκτεθεί πολλές φορές ο γαπ όπως στα όσα έγιναν με τα αυτοκίνητα ή θα γίνουν με το φορολογικό. Μα λείπει η απλή λογικά , ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουν τα ίδια και στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων … αυτά με πολύ αγωνία και απογοήτευση κύριε υφυπουργέ …. Για τον αποκλεισμό της κοινής λογικής που επιχειρείται διαχρονικά……
  [ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπου πανεπιστημιακοί δάσκαλοι … ευτυχώς δεν έγιναν καθηγητές, ομιλούν δημόσια ως αναπληρωτές καθηγητές για την ύπαρξη εδρών και τακτικών καθηγητών και διαπαιδαγωγούν την κοινή γνώμη για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην παιδεία μας!!!!!!.....]
  [ο αθεράπευτα ρομαντικός από το 1973……]

  ReplyDelete
 31. APO ANAKOINOSH TOY EPEAEK "Για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων της πρώτης φάσης αξιολόγησης αρμόδιοι είναι οι εξειδικεύμενοι επιστημονικά κριτές/αξιολογητές και κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι Θεματικές Επιτροπές Πρυτάνεων, οι οποίες εκτός των άλλων επιβεβαιώνουν ή όχι την πληρότητα και αξιοπιστία των αξιολογήσεων των 2 κριτών/αξιολογητών.
  Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» είναι αυτή που είχε αποφασισθεί από την από την ΕΥΔ υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας της περιόδου Σεπτεμβρίου 2007 - Οκτωβρίου 2009, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες Επιτροπές της συνόδου των πρυτάνεων. Η αρμόδια σήμερα Ειδική Γραμματέας φέρει αποκλειστικά και μόνον την πολιτική ευθύνη της επιχειρησιακής υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης και δη της συνέχισης της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως η διαδικασία αυτή είχε ήδη αποφασισθεί και είχε ξεκινήσει να υλοποιείται κατά το χρόνο προ του Οκτωβρίου 2009."

  MIPOS 8A PREPEI NA TO KSANASKEFTOITE. FERETE EF8HNH KAI NA ALLAKSETE TIS ASTOXIES TON PROHGOYMENON.

  APO POY OS POY OI PRYTANEIS AKSIOLOGITES EREYNHTIKON ERGON ??

  ReplyDelete
 32. Anonymous1:28 am

  Χρόνια Πολλά σε όλους.
  Επανέρχομαι σε ένα θέμα που έθιξα νωρίτερα, πάλι ανώνυμα, σχετικά με τα οικονομικά της χώρας μας και τους κακούς "προστάτες" μας. Ρίξτε μια ματιά στο πιο κάτω δημοσίευμα της Ζούγκλας:"Μια απάντηση στον αλαζόνα Γερμανό Υπουργό Οικονομικών",στο link: http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=91202&cid=4

  ReplyDelete
 33. Anonymous1:09 pm

  Και όμως ούτε και αυτό είναι … εκτός θέματος….. το αντίθετο μάλιστα….[ΜΕΡΟΣ Α΄]

  Μου δίνεται η αίσθηση ότι η δημόσια διαβούλευση για το φορολογικό νομοσχέδιο μάλλον δεν έχει νόημα και αυτό από τις διαρροές του αρμοδίου υπουργείου ή τις δηλώσεις της πολιτικής του ηγεσίας, οι οποίες δίνουν την αίσθηση ότι το υπουργείο έχει καταλήξει σε αποφάσεις που δεν πρόκειται να αλλάξει.

  Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα δεν νομίζετε ότι ακυρώνεται η πολιτική που θέλει να καθιερώσει ο πρωθυπουργός.

  Η κοινή λογική λέει ότι όσο διαρκεί η δημόσια διαβούλευση [15.01.2010] δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τοποθετήσεις από την πολιτική ηγεσία για λόγους αρχής.

  Και τώρα κάτι επί της ουσίας.

  Όταν έχουμε ένα πολυπαραμετρικό σύστημα που θέλουμε να μελετήσουμε προκείμενου να εξυπηρετούνται κάποιες συνθήκες που προσδιορίζουμε στην αρχή , μεταβάλουμε μια από τις μεταβλητές διατηρώντας τις άλλες σταθερές προκειμένου να δούμε αν ικανοποιούνται και πως οι συνθήκες που θέλουμε να εξυπηρετούνται.

  Σε αντίθετή περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουμε μεθόδους όπως η πολυκριτηριακή μεθοδολογία αξιολόγησης με τη χρήση ειδικών μαθηματικών μοντέλων.
  Βέβαια μια τέτοια προσέγγιση δεν ενδείκνυται για τον επιχειρούμενο διάλογο.

  Ενδείκνυται όμως η πρώτη προσέγγιση της μελέτης της μεταβολής μιας μεταβλητής, η οποία μπορεί να οδηγήσει τον διάλογο σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και την κατανόηση των διαφορών και των όποιων προθέσεων των διαλεγόμενων.

  Μήπως όμως δε θέλουμε μια τέτοια προσέγγιση διότι εκφράζει μια ειλικρινή και έντιμη αντιμετώπιση της πολιτικής;

  Και τώρα ας δούμε τι θα συμβεί με την επιλεκτική συλλογή αποδείξεων για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ΕΥΡΩ.
  Στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι αποδείξεις [οριακή περίπτωση] επιβάλλεται στον κάθε φορολογούμενο να κάνει στοχευόμενες δαπάνες που ενδεχόμενα δεν θα έκανε ποτέ ή δεν έχει την ευχέρεια να κάνει λόγω του ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.

  Το αποτέλεσμα να πληρώσει περισσότερους φόρους λόγω κατάργησης του αφορολόγητου που στη συγκεκριμένη περίπτωση των 6000 ΕΥΡΩ με κλίμακα 15% θα έχει πρόσθετο φόρο 900 ΕΥΡΩ δηλαδή ένα επιπλέον μισθό αφού δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε ταβέρνες, μπαρ, ή συντηρεί μόνος το σπίτι του γιατί ο ηλεκτρολόγος για να αλλάξει μια μπρίζα ζητεί όσα παίρνει ένας εκπαιδευτικός σε δύο μέρες…….
  [ο αθεράπευτα ρομαντικός από το 1973……], [σοφία ΠΑΣΟΚ]

  ReplyDelete
 34. Anonymous1:10 pm

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Και όμως ούτε και αυτό είναι … εκτός θέματος….. το αντίθετο μάλιστα….[ΜΕΡΟΣ Β΄]


  Και μετά από αυτά μια ειδική αναφορά για τους εκπαιδευτικούς και τους σκεπτόμενους πολίτες.
  Κανένας δεν ομιλεί για αποδείξεις που αφορούν βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες , εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό, θέατρο και κινηματογράφο, συνέδρια , υπηρεσίες διαδικτύου κλπ
  Δηλαδή αν ένας επιστήμονας αντί να πηγαίνει σε μπαράκια, ταβέρνες έχει αποφασίσει:΅
   να αγοράζει μια εφημερίδα τις καθημερινές και 2 ή 3 εφημερίδες το Σαββατοκύριακο [ετήσια δαπάνη 1500 ΕΥΡΩ]
   να διαβάζει περιοδικά και βιβλία [ετήσια δαπάνη άλλα 1500 ΕΥΡΩ- είναι αστείο το ποσό]
   η διασκέδασή του να είναι ο καλός κινηματογράφος, μουσική και το θέατρο [ετήσια δαπάνη 1000 ΕΥΡΩ] και
   ….. να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια [ετήσια δαπάνη άλλα 500 ΕΥΡΩ]

  … με τη λογική που τείνει να επικρατήσει θα πρέπει να αναθεωρήσει τις απόψεις του και να πηγαίνει σε μπαράκια, ταβέρνες και μπουζομάγαζα προκειμένου να είναι ενήμερος στο επιστημονικό, παιδαγωγικό και στο πολιτικό επίπεδο, απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση με αξιώσεις και υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού έργου.

  Όλα αυτά όμως είναι απόψεις που δεν συγκινούν, που δεν ενδιαφέρουν, που έχουν οδηγήσει την κοινωνία μας στο τέλμα.

  Μήπως το υπουργείο παιδείας θα πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες
  Μήπως δεν θα πρέπει να οδηγηθεί ο πρωθυπουργός σε τοποθετήσεις παρόμοιες με αυτές των τελών των αυτοκινήτων
  Μήπως οι πολιτικοί οραματισμοί του πρωθυπουργού δεν θα πρέπει να απαξιώνονται από ενέργειες που κυρίαρχο στοιχείο είναι η μη λογική αντιμετώπιση από αυτούς που δεν έχουν ούτε πολιτικό αισθητήριο , αλλά ούτε γνώσεις και στοιχειώδη προσόντα.
  Μήπως για να είναι ο λαός συμμέτοχος και ιδιαίτερα οι μη έχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν …
  Μήπως… μήπως … μήπως. [ο αθεράπευτα ρομαντικός από το 1973……], [σοφία ΠΑΣΟΚ]

  ReplyDelete
 35. Anonymous9:36 am

  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρεμβατική προσέγγιση από το υπουργείο μακροπρόθεσμα είναι αντιπαραγωγική, αλλά στην κατάσταση που είμαστε μόνον ο στοιχειώδης φόβος φυλάει τα έρημα καθώς η αιδώς έχει προ καιρού απολεσθεί.

  Το Ελληνικό πανεπιστήμιο είναι κατά βάση ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν ασκούνται εξελικτικές πιέσεις που να ωθούν προς τη βελτίωση έστω και με μικρά βήματα. Κι αυτό ισχύει και στο επίπεδο των βασικών κυττάρων (φοιτητής-μέλος ΔΕΠ) αλλά και του οργανισμού (πανεπιστήμιο).
  Για τον φοιτητή, γιατί ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα που είναι το κράτος (καλώς ή κακώς) που δεν επιβράβευσε ποτέ τις γνώσεις και τη δημιουργικότητα του. Και το ΑΣΕΠ θα μπορέσει να απαντήσει στο πρώτο μερικώς, και στο δεύτερο πιθανά καθόλου (εδώ ισχύει η παροιμία «Απ’ το ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα»..).
  Για το μέλος ΔΕΠ γιατί βρέξει-χιονίσει πληρώνεται και η εξέλιξη του εξαρτάται περισσότερο από την επιτυχημένη δημιουργία συμμαχιών και πολύ λιγότερο από την ακαδημαϊκή αριστεία. Και τέλος για το πανεπιστήμιο γιατί ο τρόπος, με τον οπόιο αξιολογείται από την πολιτεία, τον πολίτη αλλά και την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα είναι αφηρημένος, και δεν έχει καμία επίπτωση στο τρόπο λειτουργίας του.

  Η πίεση που δέχεται ένας καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. από τους συναδέλφους και την διοίκηση, να βελτιώνεται συνεχώς δεν είναι μόνο ηθικού χαρακτήρα αλλά κυρίως οικονομικού, καθώς μέρος του μισθού όλων εξαρτάται από την επιτυχία του τμήματος και των μελών του. Αν δηλαδή γνωρίζω ότι προωθώντας συγγενικό μου πρόσωπο ίσως χάσω κάποια επιμίσθια και το τμήμα χάσει χρήματα που θα μετατραπούν σε νέο εξοπλισμό κλπ., θα το σκεφτώ διπλά.
  Πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε νόμο, η πίεση της πολιτείας για βελτίωση πρέπει να έχει οικονομικούς όρους. Γιατί όπως λένε εις την αλλοδαπήν “Money talks and bullshit walks”. Η αξιολόγηση και επιβράβευση μέσω χρηματοδοτήσεων (ερευνητικών και εκπαιδευτικών) πρέπει και αντικειμενική να είναι αλλά και να επιβραβεύει ουσιαστικά τους άριστους, κι όχι να επικρατεί η νοοτροπία πάρτε όλοι από ένα ψίχουλο
  (αυτό ισχύει και σήμερα αρκεί να ρίξει κάποιος μιά ματιά στην προκήρυξη του προγράμματος Θαλής).

  Σε ένα σύστημα αυξανόμενης εντροπίας όπως είναι το Ελληνικό πανεπιστήμιο, μόνο υποστηρίζοντας σθεναρά τις φωτεινές εξαιρέσεις του κανόνα μπορεί να υπάρχει κάποιο ουσιαστικότερο αποτέλεσμα.

  Αντίθετα με την ισχύουσα τάση (Αγγλικής προέλευσης) να συμπιεστούν οι σπουδές στο πιο «οικονομικό πακέτο» θεωρώ ότι η «ακριβότερη» εκπαίδευση μέσω της έρευνας ουσιαστικά αναβαθμίζει το επίπεδο της γνώσης που παρέχεται.
  Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την οργάνωση και λειτουργία βασικών θεσμών (απλών και εφαρμόσιμων) στις προκηρύξεις χρηματοδότησης έργων για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με αξιολόγηση αριστείας αντλώντας από μεγαλύτερη πηγή αξιολογητών, και ουσιαστική χρηματοδότηση ενός ποσοστού γύρω στο 25% των καλύτερων προτάσεων σε κάθε τομέα, με συγχρηματοδότηση σε μικρό ποσοστό και του αντίστοιχου τμήματος, κι όχι όπως τώρα παρακράτηση 20% στον κεντρικό κορβανά του πανεπιστημίου. Θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση της βελτιούμενης δυναμικής αυτονομίας που βασίζεται στην ενδυνάμωση θυλάκων αριστείας όπου αυτοί υπάρχουν. Δεν είναι βέβαια εύκολο, όσο κι αν ακούγεται.

  Φιλικά,

  Αντώνης Μακρής

  ReplyDelete
 36. Anonymous1:49 pm

  Kύριε Υφυπουργέ,
  Λέτε: Το ερώτημα πώς μπορούν οι "ομότιμοι" (peers) να μην μετατρέπονται σε "κολλητούς" (cronies);
  Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ=ΣΩΜΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ "ΣΥΝΑΦΙΟΥ"
  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

  ReplyDelete
 37. Anonymous7:13 am

  Κε Υπουργέ.Αν και ο χώρος για το σχόλιο δεν είναι ο κατάλληλος επιτρέψτε μου να ζητήσω την προσωπική σας άποψη για τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, επειδή πιστεύω ότι εκφράζεται ξεκάθαρα τις απόψεις σας.Τελευταία "κυκλοφορούν" διάφορα σενάρια μοριοδότησης από τα οποία προκύπτει η έμεση μείωση των μορίων του διδακτορικού διπλώματος με την αύξηση της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος έχει μεταπτυχιακό (ακόμα και ενός χρόνου) και δεύερο πτυχίο π.χ. Θεολογίας αθροιστικά θα φτάνει στα μόρια του διδακτορικού και πιθανόν να τα ξεπερνά. Πιστεύετε αλήθεια, ως πανεπιστημιακός Δάσκαλος, πως το διδακτορικό δίπλωμα ότι δεν θα πρέπει να μοριοδοτείται περισσότερο και από το διπλάσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος; Αν όχι τότε θα επιλέξουμε τους "άριστους" με μεταπτυχιακό (ενός έτους) και δεύτερο πτυχίο(θεολογίας).Ευχαριστώ για την φιλοξενία και περιμένω να διαβάσω την άποψή σας.

  ReplyDelete
 38. Anonymous3:01 am

  Η Δραγώνα πώς έγινε καθηγήτρια χωρίς Β.Α ?

  ReplyDelete
 39. Kύριε Υφυπουργέ,
  Θέλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για το χειρισμό της υπόθεσης Χριστινάκη και για τις προσπάθειές σας για διαφάνεια στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας
  Καθώς η ακύρωση του διορισμού της εν λόγω Καθηγήτριας ερείδεται στην ίδια ακριβώς παρατυπία, ήτοι την έλλειψη απόδειξης της παραλαβής της πρόσκλησης στη διαδικασία εκλογής, δε μπορώ παρά να κάνω τον σχετικό παραλληλισμό με τη δική μου υπόθεση (βλ. ένσταση Αρ. Πρωτ. 5803/14.7.08). Ο πρώην ΥΠΕΠΘ κ. Α. Σπηλιωτόπουλος, και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, για άγνωστο σε μένα λόγο, θεώρησαν ως σύννομη τη διαδικασία, σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, και τη δική σας απόφαση στην αντίστοιχη περίπτωση.
  Επειδή η ομοιότητα μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι καταφανής, επειδή έχει ήδη παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που οι σχετικές καταγγελίες μου περιήλθαν εις γνώση του ΥΠΕΠΘ, και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία απαγορεύει στη διοίκηση να δρα αντίθετα με προηγούμενη πρακτική της, παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας, τόσο για το συγκεκριμένο θέμα της πρόσκλησης, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα (λογοκλοπές, μη χρηστή διοίκηση κ.λπ.) που σας έχω καταγγείλλει.
  Δείτε αν θέλετε και το σχετικό απόσπασμα "O κλέψας, του κλέψαντος" εδώ: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_22/10/2009_334346 "Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι, παρά τις οχλήσεις του προς τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου, αλλά και του υπουργείου Παιδείας, ο... ατυχήσας υποψήφιος βρήκε μόνο κλειστές πόρτες."
  Με εκτίμηση,
  Α. Ροδαφηνός

  ReplyDelete
 40. Anonymous9:34 pm

  ΑΠΟΡΙΑ:μπορεί κάποιος που έχει πτυχίο Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και να πάρει διδακτορικό και μετά να το αναγνωρίσει στην Ελλάδα

  ReplyDelete
 41. Anonymous2:12 pm

  και στο ΟΠΑ συμβαίνουν περίεργα πράγματα που προβληματίζουν

  ReplyDelete
 42. Anonymous10:20 pm

  Kύριε Υφυπουργέ,
  Λέτε σε συνέντευξη που βάλατε στο ΒLOG σας:
  Είναι εξαιρετικά επώδυνο για έναν ακαδημαϊκό, που συμβαίνει να κατέχει προσωρινά θέση πολιτικής ευθύνης, να διερευνά νομικές αστοχίες για να "διορθώσει" καταστάσεις που πρωτίστως πάσχουν από έλλειψη εφραμογής στοιχειωδών κανόνων ακαδημαϊκής πρακτικής.
  TI EXETE NA ΠΕΙΤΕ (Η ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ "ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΗ TOY YΠΕΠΘ" ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ:
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_10/01/2010_386260

  ReplyDelete
 43. κ. Πανάρετε,

  Θα παρακαλούσα να διερευνήσετε και τις καταγγελίες που σας κατέθεσα παραπάνω.

  Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΠΘ ακύρωσε τον διορισμό Καθηγήτριας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - ενώ δεν ακύρωσε τον διορισμό Αν. Καθηγητή στο ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, για την ΙΔΙΑ ακριβώς αιτία (έλλειψη αποδεικτικού στοιχείου αποστολής και παραλαβής της πρόσκλησης, πρλ. ΣτΕ1853/2006, 2144/2006 κ.α.)!

  Σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου της υπόθεσης από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), ανάμεσα σε άλλα, αποδεικνύεται ότι: «παραβιάζονται εμφανώς οι αρχές της Χρηστής Διοίκησης και της Ισότητας των Διοικούμενων οι οποίες απαιτούν ίση και δίκαια μεταχείριση των πολιτών».

  Ο φάκελος με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για δεοντολογικά (λογοκλοπές) και νομικά (παράτυπες διαδικασίες, χρήση υπόπτων εγγράφων) προβλήματα βρίσκεται στη διάθεσή σας εδώ και αρκετό διάστημα.

  Με εκτίμηση,

  Α. Ροδαφηνός

  ReplyDelete
 44. Anonymous5:33 am

  κ. Πανάρετε, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μια νέα καταγγελία που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας εκλογών στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και συγκεκριμένα σε αυτή του Εμμ. Καραγεωργούδη. Συγκεκριμένα καταγγέλονται παρατυπίες τόσο στην προκήρυξη όσο και στο εκλεκτορικό σώμα. Η καταγγελια-επιστολή αυτή σας παρουσιάζει ως έναν εκ των παραληπτών και επειδή έχετε ήδη ξεκινήσει έλεγχο στο παρόν τμήμα με την υπόθεση χριστινάκη σας καλούμε να ασχοληθείτε με την ίδια θέρμη και με αυτή ωστε να ολοκληρωθεί η προσπαθεια κάθαρσης σε εν λόγω τμημα χωρίς να υπάρχουν σκιές που να οδηγούν σε σκέψεις οτι υπήρξε μεροληπτική συμπεριφορά στον έλεγχο όσων έχουν καταγγελθεί μεχρι σήμερα.

  ReplyDelete
 45. Anonymous1:24 pm

  κ Πανάρετε υπάρχουν δύο καταγγελίες γι αυτό το πρόσωπο που περιγράφουν σοβαρές παρανομίες. ειστε γνώστης αυτών των κειμένων?

  ReplyDelete
 46. Anonymous1:28 pm

  Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια καταγγελία στην οποία περιγράφονται παρανομίες που πραγματοποιήθηκαν στην προκήρυξη της θέσης του Εμμ. Καραγεωργούδη στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Οι παρανομίες όμως δεν σταματούν στην προκήρυξη της θέσης. Στη συνέχεια της διαδικασίας και κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και κατά τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής και κατά την κρίση συμμετείχαν ως μέλη του εκλεκτορικού σώματος ο Παναγιώτης και η Ελένη Χριστινάκη, με τους οποίους ο Εμμ. Καραγεωργούδης, όπως ο ίδιος ομολογεί στο Πρακτικό της 24ης Φεβρουαρίου 2009 της Γ.Σ. του Τμήματος «δεν είμαστε κουμπάροι, αλλά νιώθω για αυτούς φιλία πιο σημαντική από κουμπαριά»!!!!. Σε αυτή την Συνεδρία ουσιαστικά ο Εμμ. Καραγεωργούδης ομολογεί ότι συνδέεται με την οικογένεια Χριστινάκη με ιδιαίτερη φιλία, και έπρεπε να ζητήσει την εξαίρεσή τους από το εκλεκτορικό του σώμα. Αυτά ορίζονται από τον Ν.3549/07 και από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (αποφ. 3338/1986, 2858/1988, 2818/1994, 2965/1987, 508/1991, 1532/1992). Έκανε το αντίθετο. Δέχτηκε να είναι στην Τριμελή Εισηγητική του Επιτροπή ο Παναγιώτης Χριστινάκης, ενώ υπήρχαν μέλη ΔΕΠ συγγενέστερου αντικειμένου όπως ο Μιχάλης Τρίτος (γνωστικό αντικείμενο Ιστορία και Σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών) και ο Αθανάσιος Αγγελόπουλος (Εκκλησιαστική Ιστορία Ελλάδος) !!!! Αναζητήστε το πρακτικό ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008. Έτσι, μαγειρεύτηκε καλά το πράγμα, ώστε να εκλεγεί ο Εμμ. Καραγεωργούδης και να εξασφαλίσει τη μονιμότητά του στο Τμήμα μόλις 2 χρόνια από την εκλογή του σε Λέκτορα, ενώ άλλοι προσπαθούν χρόνια για αυτό. Το πόσο φίλος είναι ο Εμμ. Καραγεωργούδης με τους Χριστινάκηδες φάνηκε και μετά την ακύρωση του διορισμού της κόρης Χριστινάκη. Στην πρώτη Γ.Σ. του Τομέα, έσπευσε να προτείνει να διδάξει η Ειρήνη Χριστινάκη στα μεταπτυχιακά ως ειδική επιστήμονας με απευθείας ανάθεση και όχι με προκήρυξη όπως προβλέπει ο νόμος. Τον φρέναρε ο Καθηγητής Εμμ. Περσελής στη Γ.Σ.Ε.Σ. και παρά τις κορώνες του Εμμ. Καραγεωργούδη, να μη μένει το Τμήμα τόσο προσκολλημένο στον νόμο η πρόταση τελικά δεν πέρασε.

  ReplyDelete
 47. Anonymous1:28 pm

  Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια καταγγελία στην οποία περιγράφονται παρανομίες που πραγματοποιήθηκαν στην προκήρυξη της θέσης του Εμμ. Καραγεωργούδη στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Οι παρανομίες όμως δεν σταματούν στην προκήρυξη της θέσης. Στη συνέχεια της διαδικασίας και κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και κατά τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής και κατά την κρίση συμμετείχαν ως μέλη του εκλεκτορικού σώματος ο Παναγιώτης και η Ελένη Χριστινάκη, με τους οποίους ο Εμμ. Καραγεωργούδης, όπως ο ίδιος ομολογεί στο Πρακτικό της 24ης Φεβρουαρίου 2009 της Γ.Σ. του Τμήματος «δεν είμαστε κουμπάροι, αλλά νιώθω για αυτούς φιλία πιο σημαντική από κουμπαριά»!!!!. Σε αυτή την Συνεδρία ουσιαστικά ο Εμμ. Καραγεωργούδης ομολογεί ότι συνδέεται με την οικογένεια Χριστινάκη με ιδιαίτερη φιλία, και έπρεπε να ζητήσει την εξαίρεσή τους από το εκλεκτορικό του σώμα. Αυτά ορίζονται από τον Ν.3549/07 και από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (αποφ. 3338/1986, 2858/1988, 2818/1994, 2965/1987, 508/1991, 1532/1992). Έκανε το αντίθετο. Δέχτηκε να είναι στην Τριμελή Εισηγητική του Επιτροπή ο Παναγιώτης Χριστινάκης, ενώ υπήρχαν μέλη ΔΕΠ συγγενέστερου αντικειμένου όπως ο Μιχάλης Τρίτος (γνωστικό αντικείμενο Ιστορία και Σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών) και ο Αθανάσιος Αγγελόπουλος (Εκκλησιαστική Ιστορία Ελλάδος) !!!! Αναζητήστε το πρακτικό ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008. Έτσι, μαγειρεύτηκε καλά το πράγμα, ώστε να εκλεγεί ο Εμμ. Καραγεωργούδης και να εξασφαλίσει τη μονιμότητά του στο Τμήμα μόλις 2 χρόνια από την εκλογή του σε Λέκτορα, ενώ άλλοι προσπαθούν χρόνια για αυτό. Το πόσο φίλος είναι ο Εμμ. Καραγεωργούδης με τους Χριστινάκηδες φάνηκε και μετά την ακύρωση του διορισμού της κόρης Χριστινάκη. Στην πρώτη Γ.Σ. του Τομέα, έσπευσε να προτείνει να διδάξει η Ειρήνη Χριστινάκη στα μεταπτυχιακά ως ειδική επιστήμονας με απευθείας ανάθεση και όχι με προκήρυξη όπως προβλέπει ο νόμος. Τον φρέναρε ο Καθηγητής Εμμ. Περσελής στη Γ.Σ.Ε.Σ. και παρά τις κορώνες του Εμμ. Καραγεωργούδη, να μη μένει το Τμήμα τόσο προσκολλημένο στον νόμο η πρόταση τελικά δεν πέρασε.

  ReplyDelete
 48. Anonymous1:29 pm

  Προς πληροφόρησή σας και προκειμένου να αποφευχθούν αυθαίρετες και αστήρικτες ερμηνείες, σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2083/1992 (άρθρ. 6, περ. Γ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2188/1994) και του ΚΔΔ (άρθρ. 7, § 3, εδ. γ΄), από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει ότι τα πρόσωπα που αποτελούν τα διοικητικά όργανα, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για αμερόληπτη κρίση, ώστε να δημιουργείται η πεποίθηση του αδιάβλητου της πράξης που εκδίδουν (κανόνας αμεροληψίας - ΣτΕ 1117/2000). Συνεπώς τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία, η οποία συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης (ΣτΕ 2431/1996). Ειδικότερα, στην περίπτωση των συλλογικών οργάνων, τα μέλη πρέπει να απέχουν από τη συνεδρίαση, εφόσον, μεταξύ άλλων, έχουν ιδιάζουσα σχέση ή έχθρα με τους ενδιαφερόμενους. Τούτο δε, διότι διαφορετικά δημιουργείται τεκμήριο επηρεασμού τους, το οποίο κλονίζει την πεποίθηση του διοικούμενου, ως προς το αδιάβλητο της κρίσης του οργάνου. Η εκτίμηση, ότι δημιουργείται κίνδυνος επηρεασμού, γίνεται βάσει πραγματικών περιστατικών τα οποία περιγράφονται παραπάνω.

  ReplyDelete
 49. Anonymous1:30 pm

  Τους περασμένους μήνες ξεκινήσατε δια του Υφυπουργού σας τον έλεγχο νομιμότητας ορισμένων εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Ο Υφ. κ. Ιωάννης Πανάρετος έχει ζητήσει και έχει λάβει μεταξύ άλλων τον φάκελο της εκλογής του Εμμ. Καραγεωργούδη όπως προκύπτει από τα έγγραφα της 17/11/2009, Φ. 122.2/89/142698/Β2 και της 18/12/2009, Α.Π. 761, εφαρμόζοντας την διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 που παρέχει τη δυνατότητα του ελέγχου της νομιμότητας της πράξης του Πρύτανη. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία πληροφόρηση σχετικά με αυτή τη σκανδαλώδη εκλογή όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Θεωρούμε καθήκον μας να σας ενημερώσουμε επιτρέποντάς μας να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με την εκλογή του Εμμ. Καραγεωργούδη καθώς τα χρονικά περιθώρια κατά τα οποία μπορείτε να ελέγξετε τη νομιμότητα και να θεραπεύσετε τα κακώς κείμενα αυτής της εκλογής είναι πλέον περιορισμένα.

  ReplyDelete
 50. Anonymous1:32 pm

  Οι παρανομίες ξεκινούν από τη διαδικασία προκήρυξης της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος» στη Γ.Σ. της 21/9/2007 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας. Το αντικείμενο αυτό καλυπτόταν από τον Εμμ. Καραγεωργούδη, από τη θέση του λέκτορα. Δεν υπήρχε ανάγκη μέλους ΔΕΠ μεγαλύτερης βαθμίδας. Tο αντικείμενο μπήκε στο Τμήμα μόλις 2 χρόνια πριν, φωτογραφικά, για να φτιαχτεί μια θέση για τον Εμμ. Καραγεωργούδη «κουμπάρο» του Χριστινάκη. Δεν υπήρχε οργανωμένο μεταπτυχιακό σε αυτό το αντικείμενο, ούτε καν υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών. Μετά την εκλογή του Εμμ. Καραγεωργούδη σε θέση λέκτορα το Τμήμα έβαλε στο πρόγραμμα σπουδών δύο επιλεγόμενα μαθήματα. Άρα κατά την προκήρυξη της θέσης σε βαθμίδα αναπληρωτή δεν υπήρχε «πραγματική ανάγκη του προγράμματος σπουδών» ούτε κανένα άλλο κριτήριο από αυτά που αναφέρει το άρθρο 2 της Υ.Α. Β2/6042/29-12-1995. Ο οικείος Τομέας κατέθεσε ομόφωνη απόφαση στη Γ.Σ. για να προκηρυχθεί θέση αναπληρωτή καθηγητή στην Καινή Διαθήκη. Στη Γ.Σ. ενώ αναγνώστηκε η πρόταση του Τομέα, ο τότε Πρόεδρος Θεοφ. Κύριλλος Κατερέλος πρότεινε να προκηρυχτεί η θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος» χωρίς να αιτιολογήσει την πρότασή του όπως ορίζει ο νόμος, απορρίπτοντας την πρόταση του οικείου Τομέα.

  ReplyDelete
 51. Anonymous1:33 pm

  Είναι γνωστό άλλωστε ότι “Οι προκηρύξεις θέσεων κάθε τμήματος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την αρχική πρόταση που είχε υποβληθεί από το Α.Ε.Ι. κατά την αρχική φάση του προγραμματισμού. Για τυχόν αποκλίσεις από την αρχική πρόταση, τόσο σε ό,τι αφορά τον Τομέα ή το γνωστικό αντικείμενο μιας θέσης όσο και σε ό,τι αφορά τη βαθμίδα ή ακόμα και την εσωτερική ιεράρχηση, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη σχετική απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος” άρθ. 3 παρ. β Υ.Α. Β2/6042/29-12-95. Αλλά και ορισμένα μέλη του Τομέα ψήφισαν την πρόταση του τότε Προέδρου χωρίς να αιτιολογήσουν τη διαφοροποίηση τους από την αρχική πρόταση τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστινάκης πήρε το λόγο και εγγυήθηκε, παρόντος του Εμμ. Καραγεωργούδη στη συνεδρία, ότι ο Καραγεωργούδης είχε αρκετό έργο για την αναβάθμισή του (!!!!) παρόλο που οι προκηρύξεις δεν γίνονται για συγκεκριμένα πρόσωπα!!!!! Έγινε δηλαδή η προκήρυξη για τη θέση αναπληρωτή καθηγητή στο αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος» το οποίο τύχαινε να είναι το αντικείμενο που κατείχε ο Εμμ. Καραγεωργούδης ως μη μόνιμος λέκτορας με την διαβεβαίωση στην ίδια συνεδρία και παρόντος του Εμμ. Καραγεωργούδη ότι είχε αρκετό έργο για την αναβάθμισή του!! Την πρόταση του τότε Προέδρου ψήφισε και ο Εμμ. Καραγεωργούδης!!!!!! Τονίζουμε ότι πρόκειται για νέα θέση και όχι για εξέλιξη.

  ReplyDelete
 52. Anonymous1:35 pm

  Είναι γνωστό άλλωστε ότι “Οι προκηρύξεις θέσεων κάθε τμήματος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την αρχική πρόταση που είχε υποβληθεί από το Α.Ε.Ι. κατά την αρχική φάση του προγραμματισμού. Για τυχόν αποκλίσεις από την αρχική πρόταση, τόσο σε ό,τι αφορά τον Τομέα ή το γνωστικό αντικείμενο μιας θέσης όσο και σε ό,τι αφορά τη βαθμίδα ή ακόμα και την εσωτερική ιεράρχηση, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη σχετική απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος” άρθ. 3 παρ. β Υ.Α. Β2/6042/29-12-95. Αλλά και ορισμένα μέλη του Τομέα ψήφισαν την πρόταση του τότε Προέδρου χωρίς να αιτιολογήσουν τη διαφοροποίηση τους από την αρχική πρόταση τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστινάκης πήρε το λόγο και εγγυήθηκε, παρόντος του Εμμ. Καραγεωργούδη στη συνεδρία, ότι ο Καραγεωργούδης είχε αρκετό έργο για την αναβάθμισή του (!!!!) παρόλο που οι προκηρύξεις δεν γίνονται για συγκεκριμένα πρόσωπα!!!!! Έγινε δηλαδή η προκήρυξη για τη θέση αναπληρωτή καθηγητή στο αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος» το οποίο τύχαινε να είναι το αντικείμενο που κατείχε ο Εμμ. Καραγεωργούδης ως μη μόνιμος λέκτορας με την διαβεβαίωση στην ίδια συνεδρία και παρόντος του Εμμ. Καραγεωργούδη ότι είχε αρκετό έργο για την αναβάθμισή του!! Την πρόταση του τότε Προέδρου ψήφισε και ο Εμμ. Καραγεωργούδης!!!!!! Τονίζουμε ότι πρόκειται για νέα θέση και όχι για εξέλιξη.

  ReplyDelete
 53. Anonymous1:35 pm

  Είναι γνωστό άλλωστε ότι “Οι προκηρύξεις θέσεων κάθε τμήματος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την αρχική πρόταση που είχε υποβληθεί από το Α.Ε.Ι. κατά την αρχική φάση του προγραμματισμού. Για τυχόν αποκλίσεις από την αρχική πρόταση, τόσο σε ό,τι αφορά τον Τομέα ή το γνωστικό αντικείμενο μιας θέσης όσο και σε ό,τι αφορά τη βαθμίδα ή ακόμα και την εσωτερική ιεράρχηση, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη σχετική απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος” άρθ. 3 παρ. β Υ.Α. Β2/6042/29-12-95. Αλλά και ορισμένα μέλη του Τομέα ψήφισαν την πρόταση του τότε Προέδρου χωρίς να αιτιολογήσουν τη διαφοροποίηση τους από την αρχική πρόταση τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστινάκης πήρε το λόγο και εγγυήθηκε, παρόντος του Εμμ. Καραγεωργούδη στη συνεδρία, ότι ο Καραγεωργούδης είχε αρκετό έργο για την αναβάθμισή του (!!!!) παρόλο που οι προκηρύξεις δεν γίνονται για συγκεκριμένα πρόσωπα!!!!! Έγινε δηλαδή η προκήρυξη για τη θέση αναπληρωτή καθηγητή στο αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος» το οποίο τύχαινε να είναι το αντικείμενο που κατείχε ο Εμμ. Καραγεωργούδης ως μη μόνιμος λέκτορας με την διαβεβαίωση στην ίδια συνεδρία και παρόντος του Εμμ. Καραγεωργούδη ότι είχε αρκετό έργο για την αναβάθμισή του!! Την πρόταση του τότε Προέδρου ψήφισε και ο Εμμ. Καραγεωργούδης!!!!!! Τονίζουμε ότι πρόκειται για νέα θέση και όχι για εξέλιξη.

  ReplyDelete
 54. Anonymous1:36 pm

  Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η προκήρυξη είναι καθαρά φωτογραφική καθώς το αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος» θεραπευόταν ήδη από τον Εμμ. Καραγεωργούδη και δεν υπήρχαν ανάγκες για δεύτερη θέση στο ίδιο αντικείμενο και μάλιστα σε υψηλότερη βαθμίδα (στο πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται μόνο δυο επιλεγόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο και δεν υπάρχει ούτε οργανωμένο μεταπτυχιακό στο αντίστοιχο αντικείμενο). Έτσι, χωρίς καμία αιτιολογία, η Γ.Σ. αποφάσισε ότι χρειάζεται περισσότερο μια θέση σε βαθμίδα Αναπληρωτή στην Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος από ότι στην Καινή Διαθήκη! Όλα τα παραπάνω περιγράφονται λεπτομερώς στα πρακτικά του οικείου τομέα αλλά και της Γ.Σ. και συνιστούν ξεκάθαρη καταστρατήγηση του Νόμου που διέπει τα ΑΕΙ.

  ReplyDelete
 55. Anonymous1:36 pm

  Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η προκήρυξη είναι καθαρά φωτογραφική καθώς το αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος» θεραπευόταν ήδη από τον Εμμ. Καραγεωργούδη και δεν υπήρχαν ανάγκες για δεύτερη θέση στο ίδιο αντικείμενο και μάλιστα σε υψηλότερη βαθμίδα (στο πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται μόνο δυο επιλεγόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο και δεν υπάρχει ούτε οργανωμένο μεταπτυχιακό στο αντίστοιχο αντικείμενο). Έτσι, χωρίς καμία αιτιολογία, η Γ.Σ. αποφάσισε ότι χρειάζεται περισσότερο μια θέση σε βαθμίδα Αναπληρωτή στην Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος από ότι στην Καινή Διαθήκη! Όλα τα παραπάνω περιγράφονται λεπτομερώς στα πρακτικά του οικείου τομέα αλλά και της Γ.Σ. και συνιστούν ξεκάθαρη καταστρατήγηση του Νόμου που διέπει τα ΑΕΙ.

  ReplyDelete
 56. Anonymous1:38 pm

  Εκτός των σκανδαλωδών μεθοδεύσεων για την ανέλιξη του Εμμ. Καραγεωργούδη από την θέση μη μονίμου λέκτορα σε θέση αναπληρωτή καθηγητή εντύπωση προκαλεί και η ταχύτητα που αυτή πραγματοποιήθηκε (σε 3 μόλις χρόνια!!!!) καθώς είναι ενδεικτική του τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο Εμμ. Καραγεωργούδης δε συμμορφώνεται στις αποφάσεις της Γ.Σ. και σκοπίμως δεν εφαρμόζει το άρθρο 18 του νόμου 3549/2007 που υποχρεώνει όλα τα μέλη ΔΕΠ να αναρτήσουν στο διαδίκτυο το βιογραφικό και την εργογραφία τους. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από έγκυρους πανεπιστημιακούς κύκλους στερείται μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά και οποιοδήποτε τίτλου ξένης γλώσσας ενώ η συγγραφή και δημοσίευση άρθρων είναι πενιχρή και η ερευνητική του δραστηριότητα ανύπαρκτη. Είναι απορίας άξιον πώς με αυτά τα πενιχρά προσόντα κατάφερε από μη μόνιμος λέκτορας του τμήματος κοινωνικής θεολογίας να καταλάβει σε 3 μόλις χρόνια την θέση του αναπληρωτή καθηγητή ενώ άλλοι αγωνίζονται μια ζωή για να πραγματοποιήσουν κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Εμμ. Καραγεωργούδης εκτός από μέλος ΔΕΠ είναι μέλος και μάλιστα αντιπρόεδρος (!!!) της Διοικούσας Επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Χρησιμοποιώντας αυτή τη θέση εξουσίας φρόντισε να καταλάβει και θέση διδάσκοντος στην ίδια Ακαδημία!!! Αποτελεί Ύβρη και αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν να κατέχει σε καιρούς κρίσης τόσες δημόσιες θέσεις με τόσο πενιχρά προσόντα!!!!!.

  ReplyDelete
 57. Anonymous1:38 pm

  Κατόπιν τα πράγματα πήραν την πορεία τους. Με διάφορες μεθοδεύσεις ώστε το εκλεκτορικό σώμα να αποτελείται από πολλούς προσωπικούς και ιδιαίτερα στενούς φίλους του Εμμ. Καραγεωργούδη επετεύχθη στις 14/7/2008 η εκλογή του. Η εκλογή αυτή πάσχει για πολλούς λόγους και κυρίως γιατί βασίστηκε σε παράνομη (φωτογραφική)προκήρυξη. Εφόσον η διοικητική πράξη της προκήρυξης πάσχει από πλευράς νομιμότητας, επίσης πάσχουν και όλες οι επιγενόμενες διοικητικές πράξης που οδήγησαν στο διορισμό του Εμμ. Καραγεωργούδη με το ΦΕΚ της 7/9/2009. Η ανάκληση της προκηρύξεως μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε γιατί συμμετείχε στη διαδικασία έκδοσης της διοικητικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος. Η ανάκληση του διορισμού πρέπει να λάβει χώρα μέχρι την 7/9/2010.

  ReplyDelete
 58. Anonymous7:00 am

  το αιτιολογικό της προκήρυξης του Εμμ. Καραγεωργούδη είναι το λιγότερο γελοίο. υπάρχουν τουλάχιστον 5 σοβαροι λόγοι ανάκλησης αυτού του διορισμού.είστε ενήμερος για όλα αυτά?? έχετε την βούληση να επέμβετε??

  ReplyDelete
 59. Anonymous1:34 pm

  κυριε υφυπουργε
  αν εχετε την εσαφαλμενη εντυπωση οτι με την καθαρση στην περιπτωση χριστινακη,καθαρισε η κοπρος του Αυγειου που λεγεται τμημα Κοινωνικης Θεολογιας στο ΕΚΠΑ απατασθε!!!Κατανοω οτι η κορη Χριστινακη ηταν -και λογω ονοματος!- πιο φανταχτερη περιπτωση και σιγουρα κομιζει περισσοτερες δαφνες σε εσας,λογω της σημαντικης πραγματικα πρωτοβουλιας σας,ομως μη λησμονειτε:υπαρχουν περιπτωσεις στο εν λογω τμημα,που αν ερευνησετε ουσιαστικα και με την ιδια επιμελεια,θα τριβετε τα ματια σας!!!!Τα 5 φαξ της χριστινακη,ωχριουν μπροστα στο οργιο παρανομιων που διεπραχθησαν για να εκλεγει στη βαθμιδα του αναπληρωτου καθηγητου ο κ.Εμμ.Καραγεωργουδης!!!Ελεξτε το και πραξτε τα κατα νομον δεοντα.

  ReplyDelete
 60. Anonymous4:53 am

  έχουμε και λέμε παρανομίες εκλογή του κ. Καραγεωργούδη αναπλ. καθ. της Κοινωνικής Θεολογίας
  1. κατά την προκήρυξη της θέσης και την περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου (ξεκάθαρα φωτογραφικό),
  2. μη αιτιολόγηση
  3. με πενιχρά προσόντα σε τρία χρόνια αναπληρωτής από το τίποτα
  4. παράνομη τριμελής εισηγητική επιτροπή
  5. στο εκλεκτορικό σώμα
  Η σιωπή σας κ. υπουργέ είναι αμφίσημη. είστε ενήμερος ή όχι? έχετε την βούληση να δράσετε ή όχι?

  ReplyDelete
 61. Anonymous6:17 am

  http://www.gurforum.org/2010/02/18/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD%CF%85/comment-page-1/#comments
  http://www.gurforum.org/2010/02/10/%CF%80%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-2010-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1/comment-page-3/#comments
  σε αυτά μπορείτε να διαβάσετε τις καταγγελίες

  ReplyDelete
 62. Anonymous11:14 am

  κ. υπουργέ θα χαρακτήριζα τουλάχιστον γενναία τη σταση σας να αναρτάτε τις παραπάνω επισημάνσεις. Θα περίμενα όμως και μερικές απαντήσεις για την ουσία του θέματος..

  ReplyDelete
 63. «Δεν το έχουμε δει ακόμα»
  κ. Πανάρετε,
  Τον Ιούλιο του 2008 υπάλληλος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέλαβε να διεκπεραιώσει την ένσταση την οποία σας καταγγέλλω παραπάνω. Ο σχετικός έλεγχος, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μου, διήρκησε …12 μήνες και 7 ημέρες. Το Υπουργείο μου απάντησε ότι δεν διαπίστωσε νομικό πρόβλημα - παρά τη μη παραλαβή της πρόσκλησης, τις λογοκλοπές, τα παράτυπα εισηγητικά σημειώματα, την χρήση δύο διαφορετικών μυστηριωδών ανυπόγραφων και χωρίς ημερομηνία και αρ. πρωτ. αντιγράφων… του ίδιου υπομνημάτος(!) κ.λπ.
  Μερικούς μήνες αργότερα, εσείς ο ίδιος διαπιστώσατε νομικό πρόβλημα σε ανάλογη περίπτωση και ανακαλέσατε το διορισμό της κας Χριστινάκη – λόγω μη παραλαβής της πρόσκλησης (μία από τις παρατυπίες της δικής μου περίπτωσης).
  Στο διάστημα αυτό κατέθεσα τέσσερις σχετικές αιτήσεις: 14.10.2009 προς κα Διαμαντοπούλου, 3.11.2009 κ. Πανάρετο (υπενθύμιση), 16.11.2009 κα Διαμαντοπούλου (επανεξέταση και αίτηση ακύρωσης), και 04.01.2010 κ. Πανάρετο (παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, η οποία απαγορεύει στη διοίκηση να δρα αντίθετα με προηγούμενη πρακτική της).
  Σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μου η ίδια υπάλληλος, στην οποία στείλατε και πάλι το αίτημα μου, απάντησε ότι «δεν έχει δει την υπόθεση ακόμη και ότι το θέμα μου εξετάζεται». Νομίζω ότι η απορία μου είναι εύλογη: τι ακριβώς έμεινε να δει, το οποίο επί ένα και πλέον χρόνο μελέτης της ίδιας υπόθεσης δεν το έχει δει και πόσο χρόνο ακόμη θα χρειαστεί για να την επανα-ξανα-ματα-εξετάσει, και μάλιστα τη στιγμή που εσείς ο ίδιος μόλις εκδώσατε αντίστοιχη πρόσφατη απόφαση για τον ίδιο λόγο ακυρότητας (σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ, τις οποίες όμως το Υπουργείο αρνήθηκε να σεβαστεί στη δική μου περίπτωση).
  κ. Υφυπουργέ, μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι ο εμπαιγμός εμού (και πιθανόν και άλλων πολιτών, αν τα σχόλια τους στο blog σας αληθεύουν) από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζεται.
  Έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ημερομηνία (3.2.05) της πρώτης εκλογής και των σχετικών καταγγελιών (ανάμεσα σε άλλες παρανομίες) για τη λογοκλοπή της διπλωματικής μου εργασίας από τον συνυποψήφιο, τρία χρόνια από την αναπομπή και πρώτη επανάληψη της εκλογής (27.6.05), δύο και πλέον από την δεύτερη αναπομπή και δεύτερη επανάληψη της εκλογής (20.12.07), και τέσσερις μήνες από την πρώτη καταγγελία μου στη νέα διοίκηση του Υπουργείου (14.10.09). Όπως διαπιστώνετε, είμαι αποφασισμένος να επιμείνω ώσπου να πάρω μία σύννομη απάντηση και να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι.
  Ά. Ροδαφηνός

  ReplyDelete
 64. Anonymous3:03 pm

  Είστε τελικά γνώστης των καταγγελιών που αφορούν τον Καραγεωργούδη??αρχίζω και πισέύω ότι η ενασχόληση σας με το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ήταν επιλεκτική και περιείχε μια δόση εμπάθειας προς συγκεκριμένα πρόσωπα. Μιλώ για την ταχύτητα με την οποία δράσατε και όχι για την ουσία της υπόθεσης.

  ReplyDelete
 65. Anonymous4:07 am

  κ. Πανάρετε, θα ολοκληρώσετε εμπρόθεσμα τον έλεγχο νομιμότητας που αφορά στην περίπτωση του κ.Καραγεωργούδη??υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε σχετικά??

  ReplyDelete
 66. Anonymous6:42 am

  ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΑΝ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ε.κ , ΓΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΛΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ε. κ. ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΣΤΗΜΕΝΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ. ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ; ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ; ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ. ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΑΡΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΕΛΕΓΧΟ; ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΣΚ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ;

  ReplyDelete
 67. Anonymous10:06 am

  κ. υπουργέ συμπληρώνοντας το προηγούμενο σχόλιο θα ήθελα να προσθέσω και να σας υπενθυμίσω και την περίπτωση του κ. Καραγεωργούδη που είναι μέλος ΔΕΠ στο ίδιο τμήμα και κατά την εκλογή του πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές παρανομίες όπως αυτές περιγράφονται στο διαδίκτυο σε διάφορα ιστολόγια..μόνο έτσι η επέμβασή σας θα είναι ολοκληρωμένη απαντώντας και σε φήμες που θέλουν αδιαφανείς μηχανισμούς να έχουν ενεργοποιηθει με σκοπό την σωτηρία του κ. Καραγεωργούδη όπως περιγράφονται σε άλλα ιστολόγια.. παρακαλώ για την έγκαιρη επέμβαση σας με την οποία θα έχει ολοκληρωθει μια μεγαλειώδης παρέμβαση εκ μέρους σας.

  ReplyDelete
 68. Anonymous10:42 am

  μην ξεχνάτε και τον καραγεωργούδη που στην εκλογή του πραγματοποιήθηκαν σειρά παρατυπιών με σκοπό να γινει αναπλ. καθηγητης μέσα σε τρία χρόνια...
  παρανομεί και δεν αναρτά το βιογραφικό του στο διαδικτυο όπως υποχρεούτε απο τον νόμοεπιχειρώντας με αυτον τον τρόπο να κρύψει την επιστημονική του ένδεια..

  ReplyDelete
 69. Anonymous3:47 am

  αλήθεια κ. υπουργέ με τόσο ξεκάθαρες παρανομίες στην περίπτωση καραγεωργούδη γιατί καθυστερεί τόσο η διαδικασία ελέγχου?

  ReplyDelete
 70. Anonymous4:34 am

  κάθε στιγμή που περνά ο καραγεωργούδης παρανομεί με το να μην αναρτά το βιογραφικό του στο διαδίκτυο εμπαίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ίδια του την σχολή ,τους συναδέλφους, τις πρυτανικές αρχές και το υπουργείο παιδείας.
  κ. Υφυπουργέ δεν μπορείτε με κάποιον τρόπο να υποχρεώσετε επιτέλους τον καραγεωργούδη και όποιον άλλο ακολουθεί την ίδια τακτική να εφαρμόσει τον νόμο.?

  ReplyDelete
 71. Anonymous4:51 am

  τι είναι αυτά τα πράγματα ?πως τον κρατάτε τον καραγεωργούδη ακόμα κ. Υφυπουργέ? είναι ντροπή αυτό το πράγμα..

  ReplyDelete
 72. Anonymous5:17 am

  κ. Υφυπουργέ στον παρόν νήμα έχουν κατατεθεί πολλές καταγγελίες που αφορούν τον κ.καραγεωργούδη. μερικές απο αυτές σχετίζονται με
  1. κατά την προκήρυξη της θέσης και την περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου (ξεκάθαρα φωτογραφικό),
  2. μη αιτιολόγηση
  3. με πενιχρά προσόντα σε τρία χρόνια αναπληρωτής από το τίποτα
  4. παράνομη τριμελής εισηγητική επιτροπή
  5. στο εκλεκτορικό σώμα.
  τώρα ο κ. Καραγεωργούδης δεν εφαρμόζει το νόμο και δεν αναρτά το βιογραφικό του στο διαδίκτυο όπως ορίζεται απο τον νόμο πλαίσιο για να μην αποκαλυφθεί η επιστημονική του ένδεια και οι κομπίνες που πραγματοποιήθηκαν για να διοριστει αναπληρωτης καθηγητής. Η έως τώρα πορεία σας μας έχει δείξει οτι θα πράξετε τα νόμιμα ολοκληρώνοντας μια δύσκολη έρευνα.

  ReplyDelete
 73. Anonymous10:18 am

  κ. υφυπουργέ ο κ.Καραγεωργούδης παρανομεί συστηματικά με το να μην εφαρμόζει το άρθρο 18 του Ν 3549/2007. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε από το νατο αναφέρουμε σε εσάς.? νομίζω οτι πραγματικά διαβάζεται τα σχόλια των αναγνωστών σας και ελπίζω οτι σύντομα θα ανακαλέσετε στην νομιμότητα αυτόν τον κύριο.

  ReplyDelete
 74. Anonymous10:31 am

  Η εκλογή του κ. Καραγεωργούδη πάσχει επίσης ως προς το σκέλος που αφορά στη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος στην οποία περιγράφονται στα πρακτικά μεταξύ άλλων και η παράβαση του Φ.122.1/38/17532/Β2/18-5-2005 όπως πολύ εύστοχα εντοπίσατε σε προηγούμενο έλεγχο και συγκεκριμένα κατά την εκλογή της κ. Λιαντίνη τον φάκελο της οποίας προσφάτως και ολοκληρώσατε τον έλεγχο..

  ReplyDelete
 75. Anonymous1:10 pm

  κ. Υφυπουργέ συνεχίστε τον έλεγχο νομιμότητας στον φάκελο του κ. Καραγεωργούδη πιστεύουμε σε εσάς και το έργο σας.

  ReplyDelete
 76. Anonymous1:38 pm

  κ. Υφυπουργέ στο διαδίκτυο αναφέρονται τα παρακάτω..Kαι στις τέσσερις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωανίνων και Ηρακλείου πρέπει να γίνει έλεγχος στην οικονομική διαχείρηση, διότι και για τις τέσσερις, με το ίδιο ΦΕΚ του Φεβρουαρίου 2008, είχαν εγκριθεί πιστώσεις 500.000 ευρώ για κάθε μια, ενώ δεν προχώρησαν σε εκλογές και διορισμούς ΔΠ.
  Παρακαλώ για τις δικές ενέργειες εαν και εφόσον το κρίνετε απαραίτητο.

  ReplyDelete
 77. Anonymous8:51 am

  περαν των οσων ουσιαστικων και τυπικων στοιχειων παρουσιαζονται απο πολλους στο νημα σας κυριε Υφυπουργε αναφορικα με την εξοφθαλμα εκνομη περιπτωση Καραγεωργουδη θα πρεπει να σημειωθει ο περι ου ο λογος αναπληρωτης καθηγητης Κοινωνικης Θεολογιας δεν εχει καν πτυχιο lower!!!!ισως γι'αυτον και αλλους λογους ο κυριος Καραγεωργουδης ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ δεν αναρτα ως υποχρεουται εκ του νομου το βιογραφικο του στο διαδικτυο.προφανως εχει κι αλλα κενα ως προς το ευρος των ακαδημαικων του γνωσεων που προσπαθει-ως ποτε;- να αποκρυψει...

  ReplyDelete
 78. Anonymous5:08 am

  κ. Πανάρετε, η περίπτωση του κ. Καραγεωργούδη είναι ξεκάθαρη. υπάρχουν καταγγελίες που περιγράφουν φοβερά πράγματα σχετικά με την προκήρυξη και την εκλογή του κ. Καραγεωργούδη σε θέση αναπληρωτή καθηγητή. Είναι αντιληπτό οτι ο παραπάνω έλεγχος είναι χρονοβόρος και αναμένουμε τα αποτελέσματα του στις προσεχείς εβδομάδες. Όμως εντύπωση προκαλεί το γεγονός οτι δεν υπάρχει ουτε μία σύσταση από το υπουργείο παιδείας για το γεγονός της μη αναρτήσεως του βιογραφικού του κ. Καραγεωργούδη στο διαδίκτυο. Η παραπάνω κίνηση είναι κατά την γνώμη μας επιβεβλημένη καθώς πρόκειται για μια ξεκάθαρη παραβίαση του νόμου που διέπει την λειτουργία των ΑΕΙ.
  Παρακαλώ για τις περαιτερω ενέργειες σας.
  Με τιμή ένας αναγνώστης σας.

  ReplyDelete
 79. Anonymous10:54 am

  κ. Πανάρετε δεν θα τοποθετηθείτε για την παράνομη εκλογή και προκλητική συμπεριφορά του Εμμ. Καραγεωργούδη??

  ReplyDelete
 80. Anonymous4:54 am

  κυκλοφορεί τελευταία στο διαδίκτυο κ. Υφυπουργέ οτι ο έλεγχος νομιμότητας που σχετίζεται με την εκλογή του κ. Καραγεωργούδη και πραγματοποιείται από το υπουργείο σας με κάποιες σκοτεινές παρεμβάσεις δεν θα ολοκληρώθει στο προβλεπόμενο χρόνο που ορίζει ο νόμος. Γνωρίζουμε τις αγαθές προθέσεις σας για όλο το θέμα και τις κινήσεις που έχετε κάνει με τις συνεχείς αναρτήσεις εγγράφων στο διαδίκτυο και επειδή ήδη ένας έλεγχος από αυτούς που πραγματοποιήσατε είναι εκπρόθεσμος θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας προστατέψουμε από τέτοιου είδους πρακτικές που στην ουσία ακυρώνουν κάθε προσπάθεια εξυγείανσης που πραγματοποιείται στο χώρο της παιδείας.

  ReplyDelete
 81. Anonymous6:21 am

  Ο έλεγχος νομιμότητας που αφορά στον κ. Καραγεωργούδη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 7-9-2010 σε διαφορετική περίπτωση αυτή η διαδικασία παρωδία θα νομιμοποιηθεί οριστικά και θα αποτελεί όνειδος για το ΕΚΠΑ.

  ReplyDelete
 82. Anonymous1:38 pm

  κ. Πανάρετε υπάρχουν φωνές που δυναμώνουν σχετικά με την υπόθεση Καραγεωργούδη πως ο έλεγχος νομιμότητας που πραγματοποιείτε στο υπουργείο σας δεν θα ολοκληρωθεί στο προβλεπόμενο χρόνο δηλαδή πριν την 7-9-2010.
  Ως υπέυθυνος για την πραγματοποίηση του ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας δεσμεύεστε οτι θα ολοκληρωθεί έγκαιρα?

  ReplyDelete
 83. κ. Πανάρετε,

  μετά λύπης μου σας ενημερώνω ότι ο κ. Πρύτανης του ΑΠΘ συνεχίζει να υπεκφεύγει, ενώ και η δική σας απάντηση καθυστερεί.

  Στη σχετική καταγγελία και τα στοιχεία που κατέθεσα για λογοκλοπές από μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ - αντί να με ενημερώσει σχετικά με την ΕΔΕ και τον Πειθαρχικό Έλεγχο που οφείλει να ασκήσει - ο Πρύτανης του ΑΠΘ μου απάντησε σήμερα ... οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί μπορούν να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια ('με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε'). Είναι πράγματι λυπηρόν και απογοητευτικό.

  Φοιτητές οι οποίοι συλλαμβάνονται να αντιγράφουν εργασίες μηδενίζονται, χάνουν το μάθημα ή αποβάλλονται από το πανεπιστήμιο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που οι καθηγητές τους υποπίπτουν στο ίδιο παράπτωμα;

  Απάντηση: Παρά τις όσες επώνυμες και στοιχειοθετημένες καταγγελίες, ο Πρύτανης καλύπτει τις απάδουσες για ακαδημαϊκούς δάσκαλους αυτές ενέργειες.

  Τι αντιδράσεις μπορεί να προξενήσει η διαφοροποίηση αυτή, όταν οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιληφθούν την ευνοϊκή μεταχείριση και την προστασία που απολαμβάνουν κάποιοι καθηγητές τους;

  Συνεχίζω να ελπίζω στις ενέργειές σας.
  Α. Ροδαφηνός

  ReplyDelete
 84. Anonymous3:41 am

  κ. Πανάρετε παρακολουθώ τις κινήσεις καθημερινά και είμαι πολύ υπερήφανος που έχουμε και πολιτικούς σαν εσάς. Παρακολουθώντας το έργο σας θα ήθελα αν είναι βέβαια νόμιμο να είχαμε μια ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση του κ. Καραγεωργούδη η οποία φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρή όπως και οι προηγούμενες αλλά υπάρχει μια αίσθηση οτι δεν θα ολοκληρωθεί στον χρόνο που ορίζει ο νόμος. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε με κάποιο τρόπο εστω και από την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου σας κάποια ενημέρωση;
  σας ευχαριστώ

  ReplyDelete
 85. Anonymous8:24 am

  το έγγραφο που δημοσιεύσατε στο http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?cat=14 περιλαμβάνει και την εκλογή του κ. Καραγεωργούδη?

  ReplyDelete
 86. Anonymous1:01 pm

  Μάλλον κ. Υφυπουργέ επήλθε η κόπωση και παράνομες εκλογές όπως αυτή του καραγεωργούδη και άλλων θα νομιμοποιηθούν...είναι κρίμα μια τέτοια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε τόσο καλά να καταλήγει έτσι. Παρακαλώ έστω και αυτή την στιγμή να κάνετε έλεγχο νομιμότητος και να αποφανθείτε για το νόμιμο της εκλογής.

  ReplyDelete
 87. κ. Πανάρετε, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι εκκρεμεί ο έλεγχος της καταγγελίας μου για λογοκλοπές (και για σωρεία παράνομων εγγράφων και ενεργειών από τις διοικητικές αρχές του ΑΠΘ) εκ μέρους αναπληρωτή καθηγητή. Έχουν περάσει μέρες, βδομάδες, μήνες από τότε που λάβατε τα αποδεικτικά έγγραφα και υποσχεθήκατε να ενεργήσετε. Οι προκάτοχοί σας κουκούλωσαν το σκάνδαλο για χρόνια. Για κάποιον λόγο πίστευα ότι Θα αντιμετωπίσετε τη διαφθορά, αλλά τα χρόνια περνάνε όπως και πριν και ενέργειες δεν βλέπω. Πόσο ισχυροί είναι τελικά οι διαπλεκόμενοι; Να πάψουμε να ελπίζουμε;

  ReplyDelete
 88. Anonymous4:58 pm

  Κυριε Πανάρετε γιατί δε ζητάτε απο το ΕΚΠΑ το φάκελο μονιμοποίησης του Γλάρου από το τμημα Κοινωνικής Θεολογίας. Η διαδικασία ήταν παρωδία με στημένο εκλεκτορικό- αγνοήθηκαν οι ειδικοί- και εισηγητική επιτροπή.Τι άλλο θέλετε να ενεργοποιηθείτε;Η μήπως Τυγχάνει ειδικής ασυλίας;Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 15 ΜΕΡΕΣ

  ReplyDelete
 89. Anonymous5:03 pm

  Κύριε Υφυπουργέ,
  κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο καταγγελία που αφορά στην παράνομη εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή με πολλές πλημμέλειες στη διαδικασία ορισμού εκλεκτορικού σώματος και στη συνέχεια ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, της Ελένης Γιαννακοπούλου. Η εκλογή της υπήρξε παρωδία. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες ήρθαν σε τέτοια δύσκολη θέση που ντράπηκαν πολλοί απ’αυτούς να λάβουν μέρος κι αντικαταστάθηκαν χωρίς να αποφασίσει γι αυτό η ΓΣΕΣ του τμήματος. Οι ίδιοι προσκλήθηκαν στη συνεδρία του Εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής μια μέρα πριν!
  ΣΕ 10 ΜΕΡΕΣ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ!

  ReplyDelete
 90. Anonymous3:43 pm

  ΚΎΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΑΡΟΥ- ΠΟΥ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΤΡΟΠΟ- ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΑΖΟΥΝ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ Η ΚΟΠΩΣΗ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ. ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ!

  ReplyDelete
 91. Anonymous4:11 pm

  Κύριε Πανάρετε τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά. Σε 11 μέρες λήγει η προθεσμία για την ακύρωση της μονιμοποίσης Γλάρου στην Κοινωνική Θεολογία,που έγινε με στημένο εκλεκτορικό και εισηγητική, χωρίς έργο, κι εσείς ακόμη δεν ζητήσατε το φάκελό του. Υπάρχει κάτι που σας δεσμεύει ή σας φοβίζει; Και με της Γιαννακοπούλου την «εκλογή» τί γίνεται; Η προθεσμία λήγει σε μια βδομάδα. Είδατε το φάκελό της;

  ReplyDelete
 92. Anonymous1:02 pm

  Είναι ντροπή για το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσα συμβαίνουν στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.Κύριε Πανάρετε έχετε ευθύνη να μπήξετε το μαχαίρι ως το κόκαλο. Μη λυπηθείτε κανένα. Μην αφίνετε μαγιά. Γλάρος, Γιαννακοπούλου κλπ κομπανία συνεχίζουν την οπερέτα ξεκοκαλίζοντας τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Η ανοχή της υπεύθυνης πολιτείας πρέπει να είναι όπως της κοινωνίας: Μηδενική. Θάρρος λοιπόν και αποφασιστικότητα. Ως το τέλος.

  ReplyDelete
 93. Anonymous1:28 pm

  Kύριε Υπουργέ τι συμβαίνει με την υπόθεση Γλάρου; Το ΝΣΚ για την εκλογή του απευθείας από τη θέση του δάσκαλου στη θέση επ.Καθηγητή, χωρίς τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, χωρίς τίτλο ξένης γλώσσας, με διδακτορικό στον κουμπάρο του καθηγητή Ζήση, με καταγγελία σε βάρος του για λαθρόβιο βιβλίο κ.λ.π., είπε ότι αδυνατεί να αποφανθεί γιατί δεν στάλθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα. Τώρα σύμφωνα με όσα διαβάζουμε παραπάνω δεν έχετε το φάκελό του και η προθεσμίες εκπνέουν. Δε νομίζετε ότι πρέπει να δοθεί κάποια εξήγηση; ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

  ReplyDelete
 94. Anonymous2:05 pm

  Κύριε Υφυπουργέ τυχόν ολιγωρία των υπηρεσιών σας σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της μονιμοποίσης Γλάρου (δεν σας στάλθηκε ο φάκελος και η προθεσμία τελειώνει 1-6-2010) και της εκλογής Γιαννακοπούλου (έχετε το φάκελό της αλλά η προθεμία είναι μέχρι 26-5-2010) στο Κοινωνικής Θεολογίας θα είναι ολέθρια. Θα σταλεί το μήνυμα ότι στο πανεπιστήμιο επιβιώνουν οι προστατευόμενες οι γαμπροί και κάθε είδους κολλητοί. Σας παρακαλούμε μή μας απογοητεύσετε.

  ReplyDelete
 95. Anonymous5:24 pm

  Κύριε Υφυπουργέ η κάθαρση στο τμημα Κοινωνικής Θεολογίας για να πετύχει πρέπει να είναι ριζική και αποφασιστική. Δεν μπορεί να είναι δειγματοληπτική. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την ακύρωση της εκλογής της επ. κθηγήτριας!! Γιαννακοπούλου με το πλήθος των παρανομιών. Την 1.6.2010 ολοκληρώνεται έτος από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της μονιμοποίησης Γλάρου, γαμπρού του Χριστινάκη. Εσείς παρά τις τεκμηριωμένες καταγγελίες δεν ζητήσατε καν το φάκελό του. Γιατί; Σώστε την υστεροφημία σας. Ειναι κρίμα να καλύπτετε άτομα με μηδενικά προσόντα.

  ReplyDelete
 96. Anonymous5:48 am

  Τι έγινε με την επ. Ελένη Γιαννακοπούλου και τον Αθανάσιο Γλάρο στο Κοινωνικής Θεολογίας κύριε υφυπουργέ. Τα βρήκατε όλα νόμιμα και δεν ακυρώσατε τους διορισμούς; Για να ξέρουμε και εμείς.
  Γιατί αν το κάνετε κατόπιν εορτής, τότε μας εμπαίζετε.

  ReplyDelete
 97. Anonymous6:17 am

  http://www.ypepth.gr/docs/epistoli_pros_ypourgo_091223.pdf

  Δείτε αυτό το έγγραφό σας προς την Υπουργό, εσεις το υπογράφετε κύριε Υφυπουργε!!!

  ReplyDelete
 98. Anonymous4:30 pm

  Κύριε Υφυπουργέ, στα λασπόνερα του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Αθηνών έπνιξες ο ίδιος την αξιοπιστία σου, για χάρη της Γιαννακοπούλου και του Γλάρου... Θα σε ευγνωμονούν γιαυτό. Κι εμεις οι ρομαντικοί σε πιστέψαμε...Κρίμα

  ReplyDelete
 99. Anonymous4:44 am

  Από στόμα σε στόμα κυκλοφορεί στο ΕΚΠΑ ότι βγήκε το πόρισμα της ΕΔΕ του καθηγητή Φορτσάκη για τις παρανομίες της οικογένειας Χριστινάκη και είναι πολύ καυστικό και θα επέμβη με εντολή του Πρύτανη εισαγγελέας.Τελικά δικαιώθηκε η ηγεσία του Υπουργείου. Το γνωρίζετε το πόρισμα κύριε υφυπουργέ;

  ReplyDelete
 100. Anonymous3:59 pm

  Κύριε υφυπουργέ η σιωπή που τηρείτε εδώ και καιρό σχετικά με τις παραπάνω καταγγελίες για σωρεία παρατυπιών στην εκλογή Γιαννακοπούλου και στην μονιμοποίηση Γλάρου είναι απαράδεκτη. Πέρα απότην ανεπάρκεια των δύο,σαν δημόσιος λειτουργός έχετε ευθύνη αν μεν οι καταγγελίεςείναιανακριβείς να το πείτε για να προστατεύσετε τους καταγγελλόμενους και ναστιγματίσετε σαν συκοφάντες τους καταγγέλλοντες. Αν πάλι όλα αυτά που λέγονται είναι αλήθεια πρέπει να λογοδοτήσετε γιατί δεν ενεργήσατε δραστικά και άμεσα. Η ανοχή μας πλέον είναι μηδενική. Ζητάμε ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

  ReplyDelete
 101. Anonymous5:04 pm

  Κύριε υφυπουργέ έχετε υποχρέωση οχι για τη δική σας υστεροφημία αλλά για την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ χάρη στο οποίο βρίσκεστε σ' αυτή τη νευραλγική θέση να απαντήσετε. Γνωρίζετε ότι οι καταγγελίες είανι αληθείς και για τις δυο περιπτώσεις ( Γλάρου, Γιαννακοπούλου). Τι περιμένετε; ... Ν' αποκτήσει ο Γλάρος Lower; Θα περιμένετε πολύ....

  ReplyDelete
 102. Anonymous5:03 pm

  ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕΜΕΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΓΛΑΡΟΥ; ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΣ ΛΟΙΔΩΡΟΥΝ.ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΕΝΤΩΝ.ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ.

  ReplyDelete
 103. Anonymous9:19 am

  Me tin eklogi Glarou sto Koinonikis Theologias kai ti monimopoiisi tou ti ginetai k. Yfipourge? OOOOOla NOMIMA?

  ReplyDelete
 104. Anonymous12:20 am

  Έχει λήξει η προθεσμία δυνατότητας που είχατε κύριε υφυπουργέ! δεν θα παρανομήσετε για μια ακόμη φορά.

  ReplyDelete
 105. Anonymous6:02 am

  Κ Υφυπουργέ θα επιτρέψετε να νομιμοποιηθεί σαν τρόπος απόκτησης διδακτορικού η εκπόνηση του με επιβλέποντα καθηγητή τον πατέρα του υποψηφίου? Την 1η Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία προσφυγής κατά της απόφασης της Συγκλήτου ΕΚΠΑ για το διδακτορικό της κας Χριστινάκη. θα παραμείνετε άπρακτος?

  ReplyDelete
 106. Anonymous1:22 am

  Perimenoume tin apantisi sas gia tin periptosi tou Glarou k. Yfypourge.

  ReplyDelete
 107. Anonymous7:58 am

  Κύριε Υφυπουργέ, όσο δεν αναλαμβάνετε πρωτοβουλία να ξεπλυθεί η ντροπή του Πανεπιστημίου της απονομής διδακτορικού από τον πατέρα στην κόρη θα είστε έκθετος στα μάτια όλης της ελληνικής κοινωνίας.

  ReplyDelete