Sunday, February 21, 2010

Τα τοπικά κολλέγια, οι πανελλήνιες εξετάσεις, οι μετεγγραφές και η βάση του 10 (Β'μέρος)

Ας έλθουμε τώρα στα δικά μας και στο υπόλοιπο του τίτλου. (Μέρος των σκέψεων που παραθέτω ήταν στην βάση της πρότασης για την αναθεώρηση του συντάγματος το '95, στην οποία έκανα αναφορά στην προηγούμενη ανάρτηση).

Ας δούμε κατ’ αρχήν τις βασικές πολιτικές επιλογές εκπαίδευσης των περασμένων δεκαετιών και τις αδυναμίες τους.

Κυρίαρχες επιλογές ήταν η μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση και η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας μέσω της δημιουργίας μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την χώρα.

Δύο ήταν οι παράγοντες που δεν ελήφθησαν υπ' όψη στην στρατηγική αυτή. Η ποιότητα και το κόστος.

Για να διασφαλισθεί η ποιότητα, η πρόταση του '95 προέβλεπε πιστοποίηση και αξιολόγηση τόσο των τότε υπαρχουσών όσο και των όποιων νέων μονάδων (κάτι που βέβαια ποτέ δεν έγινε). Δεν υπήρξε επίσης κάποια πρόβλεψη για τις ικανότητες που απαιτούνταν για να σπουδάσει κανείς στο πανεπιστήμιο.

Το κόστος ποτέ δεν μπήκε στην εξίσωση. Δημιουργούνταν νέα τμήματα με εντυπωσιακούς τίτλους, ένοιωθαν ικανοποίηση οι τοπικές κοινωνίες που αποκτούσαν πανεπιστήμιο (ΤΕΙ αν οι τοπικοί παράγοντες δεν ήταν τόσο ισχυροί) και εκλέγονταν πολλοί νέοι καθηγητές. Όταν τα οικονομικά άρχισαν να δυσκολεύουν το πρόβλημα των διδασκόντων άρχισε να αντιμετωπίζεται με "407" στα πανεπιστήμια (προσωρινούς διδάσκοντες που κατά τεκμήριο πήγαιναν μια φορά την βδομάδα να διδάξουν άδειες -πολλές φορές- τάξεις) και με εκτάκτους στα ΤΕΙ.

Το αποκορύφωμα της πολιτικής αυτής, ήταν η ίδρυση πανεπιστημίου με τροπολογία ένα μήνα πριν τις τελευταίες εκλογές.

Η ενίσχυση της περιφέρειας όμως, μόνο εν μέρει επετεύχθη. Πολλοί από τους φοιτητές που μπαίνουν στα περιφερειακά ιδρύματα (κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό τους), είτε δεν εγγράφονται καθόλου, είτε φεύγουν με μετεγγραφή (άλλη μια αντίφαση μια και οι ηγεσίες χρησιμοποίησαν τις ανεξέλεγκτες μετεγγραφές για να αντιμετωπίσουν -εν μέρει μόνο- ένα άλλο κοινωνικό πρόβλημα). Η λύση αυτή βέβαια ήταν σε αντίφαση με την πολιτική ενίσχυσης της περιφέρειας.

Επίσης σε αντίφαση με την πολιτική της μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η βάση του 10 καθιερώθηκε για να αναβαθμίσει -υποτίθεται- την ποιότητα των σπουδαστών. Ποιός αλήθεια έχει μετρήσει αν υπάρχει πραγματική αναβάθμιση στα χρόνια που μεσολάβησαν; Μια και είμαστε στο σημείο αυτό, να πω ότι η μελέτη των στοιχείων που έχω αρχίσει να επεξεργάζομαι δείχνει ότι εισάγονται υποψήφιοι που ναι μεν έχουν μέσο όρο πάνω από 10, αλλά έχουν 4 και 5 στα βασικά μαθήματα του αντικειμένου!

Πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά -και πολλά άλλα- η δημιουργία τοπικών κολλεγίων;

-Θα δημιουργήσει μια ενδιάμεση βαθμίδα –που θα λειτουργεί και ως «γέφυρα»- μεταξύ της δευτεροβάθμιας και της ανώτατης εκπαίδευσης με κινητικότητα μεταξύ των βαθμίδων, καταργώντας τα απόλυτα στεγανά που υφίστανται σήμερα.

-Θα αποφορτίσει τις σπουδές στο Λύκειο από το άγχος των εισαγωγικών εξετάσεων αφού όλοι θα έχουν πρόσβαση στα κολλέγια, χωρίς εξετάσεις. Αυτό δεν έχει καμμία σχέση με την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια που προτείνουν πολλοί, γιατί εκεί όλοι θα έπρεπε να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές που δεν έχουν υποδομές μαζικής ανώτατης εκπαίδευσης.

- Με δεδομένο ότι θα μπορούν να εγγραφούν σε αυτά όλοι οι ενδιαφερόμενοι χωρίς το άγχος των πανελληνίων εξετάσεων θα μειωθεί σημαντικά η ανάγκη προσφυγής στα φροντιστήρια.

-Θα περιορίσει την συχνότητα του φαινομένου να χάνει ένας νέος που απέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις δύο και τρία από τα πλέον παραγωγικά χρόνια της ζωής του κάνοντας φροντιστήριο - κάτι άκρως αντιεκπαιδευτικό και αντιοικονομικό- προκειμένου να ξαναδοκιμάσει στις γενικές εξετάσεις.

-Θα απελευθερώσει πολύτιμο χρόνο στους μαθητές του Λυκείου από τα φροντιστήρια και θα τους δώσει την δυνατότητα ενασχόλησης με άλλα ενδιαφέροντα πράγματα.

-Θα περιορίσει τις μετεγγραφές γιατί οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν στα κολλέγια της δικής τους περιοχής, αντί να αναγκάζονται να εγγράφονται σε τμήματα μακριά από το σπίτι τους (όπου έτυχε να πέσει η μπάλα της ρουλέτας), με αντικείμενο πολλές φορές άσχετο με τις προτιμήσεις τους και στην συνέχεια να επιδιώκουν μετεγγραφή.

-Τα νέα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα σε ένα ή δύο χρόνια να διαπιστώσουν αν πραγματικά έχουν τις δυνατότητες να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές ή -σε αντίθετη περίπτωση- αν είναι προτιμότερο να επιδιώξουν μια επαγγελματική κατάρτιση. Θα αποκλιμακωθεί έτσι ο "πληθωρισμός" στην ζήτηση πανεπιστημιακών σπουδών.

-Μετά το τέλος της διετούς φοίτησης όσοι επιλέξουν να μην ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές -ή αντιληφθούν ότι δεν έχουν τις δυνατότητες για κάτι τέτοιο- θα αποκτούν ένα χρήσιμο τίτλο σπουδών (και όχι δυο χαμένα και χρυσοπληρωμένα χρόνια φροντιστηρίου).

-Στα κολλέγια μπορούν να ενταχθούν –ή να μετατραπούν- και τα ΙΕΚ που λειτουργούν σήμερα στην περιφέρεια. Θα λυθεί έτσι και άλλο ένα πρόβλημα, αυτό της έλλειψης κινητικότητας μεταξύ ΙΕΚ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Οι μονάδες αυτές (σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ) θα μπορούν εύκολα να προσαρμόζονται σε νέα επιστημονικά η επαγγελματικά δεδομένα. Αυτό θα έχει ως πρόσθετο αποτέλεσμα ότι θα μειωθεί η ανάγκη –και η πίεση- δημιουργίας νέων τμημάτων.

-Θα είναι πολύ ευκολότερο να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες στο επίπεδο αυτό.

-Θα υπάρξει μεγάλη αποσυμφόρηση των πανεπιστημίων, κυρίως των κεντρικών, αφού για πολλούς ο πρώτος κύκλος σπουδών θα γίνεται στα τοπικά κολλέγια. (Όσοι έχουν μελετήσει λίγο τα στοιχεία γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι λιμνάζοντες φοιτητές βρίσκονται στα πρώτα δύο πανεπιστημιακά έτη σπουδών - προσοχή, όχι ημερολογιακά έτη: μόλις ξεπεράσουν το στάδιο αυτό, συγκεντρώνονται και προσπαθούν να τελειώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα).

-Θα αποκτήσουν ουσία οι εκπαιδευτικές μονάδες αφού με βάση αυτές και την σχέση που οι προηγούμενες σπουδές θα έχουν με το συγκεκριμένο τμήμα του πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στο οποίο θα θέλει κάποιος απόφοιτος κολλεγίου να μεταπηδήσει, θα αναγνωρίζεται η προηγούμενη εκπαίδευση (και όχι απλώς με βάση τα χρόνια σπουδών).

-Τα τοπικά κολλέγια θα εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο και την δια βίου μάθηση αφού ο κάθε πολίτης που θα θέλει να αποκτήσει γνώσεις ή δεξιότητες σε κάποια φάση της ζωής του θα το κάνει εύκολα χωρίς να απομακρυνθεί από το σπίτι του και την δουλειά του. Θα μπορεί δε, να παρακολουθήσει και ένα μόνο μάθημα που θα πιθανόν τον ενδιαφέρει για την δουλειά του είτε για την βελτίωση των γνώσεών του, παίρνοντας ταυτόχρονα σχετική έγκυρη πιστοποίηση χωρίς να υποχρεώνεται να το κάνει αυτό παρακολουθώντας αμφίβολης ποιότητας σεμινάρια σε αμφίβολης ποιότητας οργανισμούς και παίρνοντας αμφίβολης αξίας πιστοποιητικά.

-Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα μπορούν να συνεργάζονται με τα κολλέγια αυτά, ακόμα και να ιδρύουν κολλέγια ως παραρτήματα (αντί να ιδρύονται μεμονωμένα πανεπιστημιακά τμήματα σε πόλεις που καμμία ουσιαστική σύνδεση δεν έχουν με το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν). Θα ελέγχουν έτσι και την ποιότητα των σπουδών σε αυτά και την αντιστοιχία τους με τις απαιτήσεις τους (κάτι που δεν γίνεται σήμερα).

-Η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία θα μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην λειτουργία τους.

-Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας τους θα ήταν εξαιρετικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Σε μια τέτοια προσέγγιση τα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ που σήμερα έχουν κενές θέσεις θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κολλέγια που θα λειτουργούσαν υπό την εποπτεία των αντιστοίχων ιδρυμάτων, καθιστώντας άνευ αντικειμένου και το πρόβλημα της βάσης του 10 που τόσο πολύ μας απασχολεί.

Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και πολλές πλευρές που πρέπει να εξετασθούν. Αυτή άλλωστε είναι και η χρησιμότητα της διαβούλευσης. Όσο για τις τεχνικές λεπτομέρειες που χρειάζεται να ρυθμισθούν σε μια τέτοια αλλαγή, αυτές μπορούν να μελετηθούν σε επόμενο στάδιο.

98 comments:

 1. Πολύ καλή μου φαίνεται αυτή η πρόταση. Στα κολλέγια θα μπορέσουν να ενταχθούν εκτός από τα ΙΕΚ και τα ΚΕΚ, καθώς και σχολές ΤΕΙ, των οποίων η διάρκεια σπουδών δεν συνάδει με τη φύση του αντικειμένου.
  Θα μπορούν επίσης να καλύπτουν ανάγκες των τοπικών κοινωνιών προσφέροντας μαθήματα χρήσιμα στην ανάπτυξη της.
  Πιστεύω και θέλω να ελπίζω πως εάν υπάρξει μία τέτοια μεταρρύθμιση, αυτή θα είναι μία ανάσα παιδείας στην περιφέρεια.
  Το σύστημα χρειάζεται εξορθολογισμό και απλοποίηση. Ως τώρα γινόταν το μπάχαλο στην μεταλυκειακή εκπαίδευση, η οποία κατέληξε να είναι σχεδόν εξολοκλήρου ανώτατη κατά όνομα, αλλά όχι κατ' ουσία.
  Ελπίζω οι ιδέες σας να υλοποιηθούν σύντομα.

  ReplyDelete
 2. Πολύ ενδιαφέρον οι ιδέες για τον τρόπο αξιοποίησης των τοπικών κολλεγίων. Το ίδιο ενδιαφέρον είναι και η άποψη που εκφράσατε στην συνέντευξη στον Ρ/Σ Σκάϊ να γίνουν οι σχολές πιο γενικές και να σταματήσει η άσκοπη εξειδίκευση.

  Μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα όμως όσων αφορά τα τοπικά κολλέγια και την επιρροή τους στους μαθητές του λυκείου. Ποιό θα είναι το κίνητρο για τους μαθητές, που ΔΕΝ σκοπέυουν να δώσουν εξετάσεις για να μπούνε απευθείας σε πανεπιστήμιο, να συμμετέχουν στο μάθημα και να μην το σαμποτάρουν, εμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος εις βάρος των υπολοίπων, εφόσον ούτος ή άλλος θα μπορέσουν να μπουν σε τοπικό κολλέγιο;

  ReplyDelete
 3. Πολύ ενδιαφέρον οι ιδέες για τον τρόπο αξιοποίησης των τοπικών κολλεγίων. Το ίδιο ενδιαφέρον είναι και η άποψη που εκφράσατε στην συνέντευξη στον Ρ/Σ Σκάϊ να γίνουν οι σχολές πιο γενικές και να σταματήσει η άσκοπη εξειδίκευση.

  Μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα όμως όσων αφορά τα τοπικά κολλέγια και την επιρροή τους στους μαθητές του λυκείου. Ποιό θα είναι το κίνητρο για τους μαθητές, που ΔΕΝ σκοπέυουν να δώσουν εξετάσεις για να μπούνε απευθείας σε πανεπιστήμιο, να συμμετέχουν στο μάθημα και να μην το σαμποτάρουν, εμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος εις βάρος των υπολοίπων, εφόσον ούτος ή άλλος θα μπορέσουν να μπουν σε τοπικό κολλέγιο;

  ReplyDelete
 4. γιάννης σταγάκης.3:19 am

  Το ενδιαφέρον κομματι, στην ωραια κατα τα άλλα σκεψη σας, είναι ο τρόπος μετάβασης απο το κολλεγιο στο πανεπιστημιο και το επιπεδο του πτυχιου που θα παρέχουν.
  Η εισαγωγή:
  -Θα είναι μέσω εξετάσεων;

  Αν ειναι μεσω εξετάσεων τα φροντιστήρια απλα θα προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στη νέα αυτή βαθμίδα.

  -θα είναι μέσω βαθμολογίας;
  Αν ειναι ετσι τα κολλέγια θα πρεπει να ελεγχονται αυστηρα στην ποιοτητα διδασκαλιας τους διαφορετικα πελατιακες σχεσεις θα αναπτυχθουν στην ευφορη τοπικη κοινωνια.

  Σε τι επιπεδο σπουδων θα αντιστοιχει το διπλωμα των κολλεγιών;
  Αν δεν ειναι επιπεδο πανεπιστημιου ο Ελληνας θα προτιμήσει την άμεση μετάβαση του σε πανεπιστημιο του εξωτερικου ή παράρτημα κολλεγιου στην ελλαδα τα οποια του προσφέρουν εύκολα τον τιτλο που ποθει με μονο ανταλλαγμα την χρηματική αμοιβή.

  γιάννης

  ReplyDelete
 5. Οι απόψεις είναι ενδιαφέουσες, άλλα θα ήθελα να καταθέσω κάποια ερωτήματα-προβληματισμούς οι οποίοι απορρέουν από την πεποίθηση μου ότι για να λειτουργήσει μια αντίστοιχη μεταρρύθμιση στην Ελλαδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικοτητα. Έχουν γίνει κατα καιρούς αξιόλογες προσπάθειες αλλαγών στην Ελλάδα, αλλά επειδή δεν προσαρμόστηκαν στην ελληνική κουλτούρα και lifestyle δεν προκόψαν.
  Ένα σημαντικό σημειό επομένως ΠΡΟΣΟΧΗ στον τρόπο προσαρμογής.
  Αλλό σημείο που θα πρέπει εξεταστεί είναι οι υποδομές και δεν εννοώ υλικές υποδομές αλλά λειτουργικά σημεία όπως
  1. τι γίνεται με τις εξετάσεις (θα υπάρχει κάποια επιτροπή κοινή για όλα τα κεντρα εκπαίδευσης ή το καθένα θα έχει τις δικές του τοπικές εξετάσεις). Κατά τη δική μου αποψή kai με βάση τις εμπειριές μου από το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αλλά και το βρετανικό όπου εργαζομαι είναι προτιμοτερό να υπάρχει κοινή επιτροπή που θα ελέγχει τα θέματα.
  Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι ένα και από τα αδύναμα σημεία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος (και αναφερομαι κυριως στην τριτοβαθμια εκπαιδευση), ας μην γίνει κάτι παρόμοιο και στα τοπικά κολεγια.
  2. τι θα γίνει με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιων στην εκπαιδευση.
  ΠΡΟΣΟΧΗ στα σημεία
  Ανθρώπινο δυναμικό- μεγάλη αντίσταση από το υπάρχον προσωπικό, καθώς φοβούνται την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας.
  Μαθητές-Φοιτητές - άτομα που κατα κύριο λόγο ανήκουν στην λεγομενη net generation και επιθυμουν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας με online discussion forum, computer-based collaborative learning etc.
  Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιων-δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος, αλλωστε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι οτι προσφέρουν flexibility στην εκπαιδευση.
  Δημιουργία ομάδων εντος των κολεγιων αλλά και των μονάδων τριβάθμιας εκπαιδευσης που θα στηρίζουν την διδασκλία και την μαθηση συμβουλευοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό για νέες μεθόδους διδασκαλίας με ή χωρίς νέες εκπαιδευτικές τεχνολογιες κ.α.

  PS: Η αλήθεια είναι οτι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα χρειάζεται αλλάγη εδώ και τώρα και όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε για μια καλύτερη και ποιό ανθρώπινη παιδεια, για αυτό ότιδηποτε και αν θελήσετε και μπορώ να σας βοηθήσω είμαι στη διάθεση σας, γιατί η εκπαίδευση είναι πηγή ζωής για όσους είναι νέοι, αλλά και για όσους θέλουν να παραμείνουν νεοι...(lifelong education)

  ReplyDelete
 6. Ενα ολοκληρωμένο κείμενο διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στην σελίδα μου (http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?cat=25).

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:53 pm

  Προκαλεί εντύπωση που για ένα τόσο σοβαρό θέμα υπάρχουν, προς το παρόν, μόνο 5 σχόλια.

  ReplyDelete
 8. @ anonimo 12.53

  prosopika to 8eoro 8etiko....poy den yparxoyn grigora -proxeira sxolia.

  Einai mia simantiki protasi gia allagi se ena systima ypo katarefsi. 8ELH, SKEPSH, STA8MISH KINDYNON KAI META DIATYPOSH APOSPIS. Toylaxiston etsi to ektimo...

  ReplyDelete
 9. Καλημέρα σας,

  αν έχετε την καλοσύνη και για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης, μήπως θα ήταν σκόπιμο να μας εκθέσετε την πολιτική παιδείας, έστω για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, που πιστεύετε ότι θέλουμε, και μπορούμε, να φτιάξουμε την επόμενη δεκαετία;

  Με εκτίμηση,
  Βασίλης Μαντάς

  ΥΓ Pου επιθυμείτε να γίνει η διαβούλευση , στο blog ή στη σελίδα σας του υπουργείου;

  ReplyDelete
 10. θα ήταν καλύτερα στην σελίδα του Υπουργείου.

  ReplyDelete
 11. Πράγματι τα Community Colleges στις ΗΠΑ εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς. Και στην ουσία παρέχουν μια ευκαιρία πρόσβασης και στους μη-προνομιούχους. Η ιδέα είναι καλή. Χρειάζεται όμως έναν σοβαρό μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας καθώς και μια αναθεώρηση του συστήματος που συνδέονται οι διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες στην Ελλάδα μεταξύ τους. Είναι για παράδειγμα εντελώς πρωτότυπο να μην υπάρχει σύνδεση ΙΕΚ με ΤΕΙ ή και ΑΕΙ, είναι εντελώς παράλογος ο "θεσμός" των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και βέβαια είναι τουλάχιστον παράδοξο να μην έχουμε βρει μια απλή λύση για τα ιδιωτικά ιδρύματα που προσφέρουν σπουδές τριτοβάθμιου επιπέδου στην Ελλάδα.
  Η ιδέα πάντως είναι καλή, απλά πρέπει να δούμε πως μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
  Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης

  ReplyDelete
 12. Επιλέγω να αναρτήσω τον παρακάτω σύνδεσμο στο προσωπικό σας ιστολόγιο και όχι στο επίσημο του Υφυπουργού.

  Από τις σημερινές ειδήσεις (από ΔΟΛ, είναι τυχαίο;)

  «Βόμβα» Πανάρετου για «τοπικά κολέγια» στα πρότυπα των ΗΠΑ

  Είναι κρίμα.

  ReplyDelete
 13. silegav1:43 am

  Το σύστημα έγκυρης δημοσιογραφίας - πρωτοκλασάτων πολιτικών δεν σας αντέχει, δεν αντέχει την δημοσίευση απόψεων και σκέψεων από υπουργούς.

  Πρέπει να ακολουθείτε την συνήθη διαδρομή: διαρροή - διάψευση - απόφαση που εξασφαλίζει ρόλο στα μέσα και θετικά σχόλια για τους πολιτικούς.

  Καλά ξεμπερδέματα...

  ReplyDelete
 14. Anonymous2:10 am

  Σχετικά με τις αντιδράσεις για τη δημοσιοποίηση των σκέψεων σας θα έπρεπε να ξεσηκωθεί ενάντια σε αυτούς τους αρτηριοσκληρωτικούς πολιτικούς που τους ταράξατε την ησυχία όλη η κοινωνία!
  Σκεφτείται σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ως χώρα, που μόνο η δημοσιοποίηση ιδεών προκαλεί το χάος.
  Και ερωτώ; σε τι διαφέρουμε απο τον προηγούμενο αιώνα??

  ReplyDelete
 15. Anonymous2:42 am

  Μεγάλη λύπη μου προκαλούν όλα τα σχετικά δημοσιεύματα του τύπου περί του θέματος αυτού. Είναι κρίμα πραγματικά....Ο πολίτης ακούει,διαβάζει και κρίνει.Και φυσικά σέβεται τη δημοσιοποίηση ιδεών.Όπως επίσης με μεγάλη προσοχή όλοι μας μελετούμε κάθε άποψη που αφορά στην παιδεία του τόπου μας.Τέλος μου προκαλεί εντύπωση που για ένα τέτοιο θέμα υπάρχουν μόνο λίγα σχόλια....

  Με τιμή
  Πολύβιος Κ.
  Εκπαιδευτικός συμμετέχων ενεργά στο LabsOpen.gov

  ReplyDelete
 16. Anonymous4:11 am

  ΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙς Κ.ΠΑΝΑΡΕΤΕ ΔΕ ΦΟΒΑΣΤΕ ΜΗΠΩς ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΣΟΥΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΩΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΝΤΕ ΤΑ,ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
  ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΜΛΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΧΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΕΕ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΕ ΜΕ ΑΝΤΣΤΟΙΧΑ Π.Δ.
  ΑΝ ΤΑ ΒΑΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙΤΟΥΣ(ΤΕΕ,ΓΕΩΤΕΕ) ΚΑΙ ΒΓΕΙΤΕ ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.
  Ο ΛΑΟΣ ΘΕΛΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ,ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ.

  ReplyDelete
 17. Anonymous4:33 am

  Και μόνο η επίθεση που δεχθήκατε, σχετικά με τα "τοπικά Κολλέγια", όπως αυτή μεταφέρθηκε μέσα από τα δελτία ειδήσεων, με παρακινεί να σας εκφράσω τη συμπάθειά μου.

  Θα επανέρθω με πρώτη ευκαιρία, "ανώνυμος", όσο μου το επιτρέπετε για τους αναγνώστες σας, υπογράφοντας με το όνομα του ... σκύλου μου!

  "Ερνέστο"

  ReplyDelete
 18. Anonymous6:38 am

  Κρίνοντας από τα σημερινά δημοσιεύματα για τις προτάσεις για τα κολέγια διαπιστώνω για άλλη μια φορά ότι το τι είναι σωστό η λάθος καθορίζεται από μια χούφτα ανθρώπους :
  ΨΥΧΑΡΗΣ [ΤΑ ΝΕΑ- ΤΟ ΒΗΜΑ]
  ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ [ΕΘΝΟΣ- ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ]
  ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ[ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ]
  ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ (&ΟΥ) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ]

  Κύριε Υπουργέ συνεχίστε να καταθέτετε προτάσεις μήπως ξεκολλήσουμε ποτέ από το τέλμα. Μαζί σας.

  ReplyDelete
 19. Νίκος Κ.7:38 am

  Κι εγώ είμαι σύμφωνος με τη δημιουργία κολεγίων. Εύγε.

  ReplyDelete
 20. Anonymous7:39 am

  Καλή η ιδέα σας, διαφορετική απο αυτές που ακούγονται μεχρι τωρα.

  Δυστυχώς η κ.Διαμαντοπουλου έχει άλλα στο μυαλό της, παίρνει απο αλλου κατευθύνσεις, όπως επισης και τα ΜΜΕ, που δημιούργησαν ντορο.

  Ξεσκεπάστηκαν ολοι τους, τι συμφέροντα εξυπηρετούν, και ποιους "υπηρετούν".

  Να ειστε καλά κ.Παναρετε.

  ReplyDelete
 21. ΠΡΙΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ ΣΑΝ ΙΔΕΑ , ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΗΛΙΝΑ ΠΟΔΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.1)ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚ\ΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ2)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Τ.Ε.Ε ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.3)ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.ΕΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.4)ΔΩΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ , ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ , ΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ (για άλλο επίπεδο)ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΑΔΕΣ.ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.kvenet66@gmail.com

  ReplyDelete
 22. Anonymous8:52 am

  OH TEMBORA OH MORES....ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΟΒΕΤΑΙ 50% ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ. ΤΟ ΕΝΑ ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ "ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ". ΤΟ "ΝΕΟ" ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20%, ΤΑ ΚΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ...ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΤΕ ΩΣ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΝ ΑΚΟΜΑ "ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΑ" ΕΛΕΟΣ...ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΥ ΛΟΥΦΑΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ, ΣΥΝΝΕΝΟΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΣΑΣ

  ReplyDelete
 23. Anonymous9:13 am

  Κύριε καθηγητα,

  Οι απόψεις που εκφράζετε για την "ενδιάμεση" βαθμίδα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση στο προβλημα. Βέβαια σε εμένα (και όχι μόνο) γεννάται το ερώτημα τι γίνεται με τα ΑΕΙ καθαυτά. Γιατί είναι απόλυτα θεμιτό να θέλουμε να βελτιώσουμε τον δρόμο που οδηγεί σε αυτά....αλλά μήπως πρέπει παράλληλα (αν όχι πρωτίστως) να βάλουμε τα δυνατά μας προκειμένου να αλλάξει σημαντικά η (σε πολλές περιπτώσεις) σαθρή έως σάπια κατάσταση σε πολλά τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας;

  Φιλικά,
  Α. Κανελλόπουλος

  ReplyDelete
 24. Κύριε Πανάρετε
  Οι απόψεις σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες.Ο μόνος τρόπος να διορθωθούν τα στραβά της παιδειας μας είναι να εφαρμοσθούν νέες ιδέες και πρακτικές.Βέβαια δεν ξέρω πως θα μπορουσε στην Ελλαδα να διασφαλισθεί η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος,χωρίς να υπάρχουν τοπικές υποδομέςκαι με δεδομένη την αδιαφορία για την παιδεία από τις αυτοδιοικήσεις.
  Συμφωνω και με κάποιους που αναφέρθηκαν στα σχόλια τους στα φροντιστήρια΄, την αξιοπιστια κ.λ.π.Χρειάζεται πολύ δουλειά για να αλλάξουν όλα αυτά και μακάρι να πετύχετε.Νομίζω οτι όλοι θα είναι δίπλα σας στην προσπάθειά σας.
  Λυπάμαι όμως πολύ που δεν σας αφήνουν να κάνετε το έργο σας.Δεν θέλουν βλέπετε υπουργούς με απόψεις και θέσεις και που πραγματικά θέλουν και προσπαθόυν να κάνουν κάτι για τηνεκπαίδευση.
  Αμέσως αντέδρασαν.
  Σας εύχομαι Καλή δύναμη.
  Σπύρος Β.

  ReplyDelete
 25. Είμαι απόφοιτος δημόσιου ΙΕΚ Πληροφορικής (Τεχνικός Υποστήριξης Υπολογιστών) και έχω πάρει και την κρατική πιστοποίηση με γενικό βαθμό 14. Βαθμός που δεν βρίσκεται εύκολα στον κλάδο μου.

  Ρωτάω λοιπόν, γιατί να μην έχω το δικaίωμα να συνεχίσω σε ΤΕΙ Πληροφορικής χωρίς πανελλήνιες στο δεύτερο έτος σπουδών έχοντας κάνει κάποια κατοχύρωση μαθημάτων τα οποία είναι κοινά για την ειδικότητά μου.

  Αν μπορεί ο κ. Υφηπουργός να απαντήσει. Παλαιότερα σε επιστολή στο Υπουργείο, μου απάντησαν πως η μόρφωση μου τέλειωσε μετά το ΙΕΚ. Αυτή είναι η δια βίου μόρφωση?

  criss2kk5@yahoo.gr

  ReplyDelete
 26. Anonymous11:38 am

  Πάλι γίνατε είδηση.
  Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε
  > ότι πρόκειται για προσωπικές σας απόψεις (sic)
  > ότι η υπουργός παιδείας είναι υπεύθυνη για την πολιτική στην παιδεία (την επόμενη φορά αν έχετε ιδέες, καλείστε να τις απλώσετε πρώτα στην παλαιοκομματική προκρούστεια κλινη)

  ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.
  Μαζί κι εσείς, κατ' εξοχήν εκπαιδευτικός.

  Μαζί σας.
  Γ.Χ.
  Μην τους κάνετε τη χάρη.
  Πρόκειται για τυπικό παλαιοκομματισμό.

  ReplyDelete
 27. Διαβάζω τις αθλιότητες που γράφονται για τις ιδέες σας και λυπάμαι. Είναι πραγματικά άξιον απορίας πως λαμβάνουν τόση δημοσιότητα αρνητικά δημοσιεύματα και πως αγνοούνται όσα θετικά γράφτηκαν εδώ μέσα από ουκ ολίγα άτομα, που είναι και σχετικά με τον χώρο.
  Δεν πιστεύω να παραιτηθείτε όπως διάβασα στο esos. Παραμείνετε να κάνετε πράξεις τα λόγια σας.
  Μια χαρά ιδέα είναι τα κολλέγια. Θα μαζευτεί και κάπως αυτή η χαοτική κατάσταση.
  Δεν μπορώ να καταλάβω εντωμεταξύ. Ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να εκφράσει δημόσια τις ιδέες του, τα οράματα του, τους προβληματισμούς του; Πρέπει πρώτα να κάνει ενδοκομματική διαβούλευση και να πάρει έγκριση;

  ReplyDelete
 28. Για αυτού του τύπου τις συζητήσεις θα ήθελα να επισημάνω δύο αρχές που είναι χρήσιμο να τις θυμόμαστε:
  1. Στις γενικευτικές αξιολογήσεις ας σκεφτάμαστε μήπως με τα ξερά κάψουμε και τα χλωρά!
  2. Όταν εμπνεόμαστε από κάποιο λύση που έχουν δώσει σε κάποια χώρα, ας μη ξεχνάμε οτι δεν είναι αυτονόητη η σκοπιμότητα της αντιγραφής. Η αξιολόγησή μας πρέπει να λαβαίνει υπ΄όψη το σύνολο των "συμφραζομένων" του αντίστοιχου εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλίώς μπορεί να καταλήξουμε να μπολιάζουμε ... νεροκολόκυθα πάνω σε νερατζιές!

  ReplyDelete
 29. @criss

  Η ύπαρξη μίας μεταλυκειακής βαθμίδας εκπαίδευσης όπως τα τοπικά κολλέγια (που θα απορροφούσαν και τα ΙΕΚ) θα έδινε την δυνατότητα σε παρόμοιες περιπτώσεις σε έναν σπουδαστή να μεταπηδήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - με την μεταφορά μάλιστα ενός αριθμού εκπαιδευτικών μονάδων που έχουν ήδη αποκτηθεί (ανάλογα με τις προδιαγραφές του τμήματος υποδοχής).

  ReplyDelete
 30. Anonymous1:08 pm

  Κύριε υφυπουργέ, με συγκίνηση παρακολουθώ την "ελληνική πραγματικότητα" σε συμμαχία με τον υπέροχο Τυπο να υπερασπίζονται τις παραδοσιακές αρετές του έθνους απέναντι στις ξενόφερτες ιδέες.
  Τα μαγαζάκια είναι αρκετά και δυνατά.Για να δουμε, θα ξαναδουμε το έργο "περσινα ξινά στφύλια" ή επιτέλους κατι θα αλλάξει σ΄αυτό τον τόπο..
  keep up the good work (pleeeease)

  ReplyDelete
 31. Anonymous1:45 pm

  ΟΥΤΟΠΙΑ ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ….
  ΜΕΡΟΣ Α

  ΖΗΤΗΜΑ 1ο: Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με κάποιες από τις απόψεις σας και το τι πρέπει να γίνει με αυτό που λέμε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση [ΙΕΚ , κολέγια κλπ]. Δεν μπορεί όμως να μην συμφωνήσει στην προώθηση μιας λύσης που σε καμιά περίπτωση δεν θα τα εντάσσει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και βέβαια μια προσέγγιση είναι να δίνουν τίτλους οι οποίοι θα τα διαφοροποιούν με σαφήνεια από τους τίτλους που δίνουν τα τριτοβάθμια ιδρύματα που εκεί τα πράγματα είναι καθορισμένα με σαφήνεια.
  Επομένως είναι λογική η προσέγγιση τους τίτλους αυτούς να τους διαχειρίζεται η δημόσια πανεπιστημιακή κοινότητα η οποία ποτέ δεν θα τους ισοτιμήσει με πανεπιστημιακούς τίτλους.
  ΖΗΤΗΜΑ 2ο: Θεωρώ ότι η κριτική [επίθεση] που σας έγινε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο θα σας κάνει να σκεφτείτε το τι υφίσταται κάποιος εκπαιδευτικός [οποιασδήποτε βαθμίδας] έχει το θάρρος και την εντιμότητα να θέτει την άποψη του σε δημόσια κριτική και υφίσταται αντί της κριτικής των επιχειρημάτων την κριτική της θέσης που η εξουσία δίνει σε κάποιον και το αποτέλεσμα να τίθεται στα αζήτητα λόγω έκφρασης της γνώμης του και ας έχει και προσόντα και εμπειρία και εντιμότητα

  Και οι προσωπικές επιπτώσεις δεν έχουν και τόσο ενδιαφέρον, ενδιαφέρον έχει ότι συνήθως το αποτέλεσμα το εισπράττει η παιδεία από προσεγγίσεις που έχουν οδηγήσει τα εκπαιδευτικά δρώμενα σε αδιέξοδες καταστάσεις.[…] (ακολουθεί το ΜΕΡΟΣ Β)

  ReplyDelete
 32. Anonymous1:48 pm

  ΟΥΤΟΠΙΑ ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ….
  ΜΕΡΟΣ Β  Και είναι πολλά τα όσα συμβαίνουν και έχουν οδηγήσει σε μη αντιστρεπτές καταστάσεις και σε διλήμματα που απογοητεύουν όπως:
  • Να γίνεται προσπάθεια να επιβιώσει η χαμηλού επιπέδου Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση [ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ] με προτροπή των παιδιών να ακολουθήσουν αυτές τις σπουδές επειδή πρέπει να επιβιώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό τους.
  • Να δίνονται Η/Υ δωρεάν αλλά υπερκοστολογημένοι για να επιβιώσουν οι εταιρείες και να μην εξοπλίζονται τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες και τα ΓΡΑΣΕΠ με υλικό και λογισμικό που κοστίζει ελάχιστα αλλά συμβάλει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη σταδιακή εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Να γίνονται μαϊμού επιμορφώσεις που δεν αποδίνουν τίποτε πέραν του οικονομικού οφέλους που έχουν οι «επιμορφωτές»
  • Να μην γίνεται ουδεμία αξιολόγηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος, των προγραμμάτων που υλοποιούνται αλλά να επιζητείται μέσα από το άλλοθι της ατομικής αξιολόγησης η δήθεν αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επειδή μια τέτοια προσέγγιση της αξιολόγησης θα έχει αντιδράσεις ώστε να εξακολουθήσει να ισχύει το καθεστώς της «καμιάς αξιολόγησης» με τα γνωστά αποτελέσματα.
  • Να μην υπάρχει κανένας προγραμματισμός σε οποιοδήποτε επίπεδο ώστε ο καθένας να κάνει ότι θέλει
  • Να μην ισχύει η αυτονόητη αρχή ότι για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης θα μοριοδοτούνται όλα τα προσόντα που έχει ο κάθε υποψήφιος και όχι να γίνεται επιλεκτική μοριοδότηση που ευνοεί αυτούς που η εκάστοτε εξουσία ή συντεχνία θέλει να προωθήσει.
  • Να βραβεύονται για λόγους προβολείς εκπαιδευτικές ενέργειες που συνήθως ανήκουν στην σφαίρα μιας εικονικής πραγματικότητας αντί να βραβεύονται καινοτόμες προτάσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
  • Να συνθλίβεται ο εκπαιδευτικός που προτείνει, που έχει φαντασία και μεράκι από τους μέτριους που επιβιώνουν έρποντας, γλύφοντας και διαβάλλοντας.
  • Να παίρνονται αποφάσεις με μαϊμού στοιχεία που όλοι τα ανέχονται και τα ερμηνεύουν κατά το δοκούν
  • Να προγραμματίζουν και διοικούν στελέχη με μηδενικά προσόντα [αγράμματοι θα έλεγα] οι οποίοι απειλούν και επιβάλουν την αγραμματοσύνη τους σε εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά και σε οριακές περιπτώσεις να μην έχουν τα νόμιμα επιστημονικά προσόντα για την κατοχή της θέσης που κατέχουν
  • Να μιλάμε για εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και σήμερα να μην λειτουργούν δικτυακοί τόποι εκπαίδευσης που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών παιδείας ενώ δίνονται ακόμα και σήμερα πολλαπλάσια χρήματα για ανούσιες δράσεις.
  • Να γίνεται προσπάθεια περικοπής κονδυλίων με απρογραμμάτιστες κινήσεις χωρίς να ζητείται η αιτιολογημένη πρόταση των σχολικών μονάδων για τις προτεινόμενες από αυτές περικοπές και την αιτιολόγηση των δαπανών που έχουν κάνει οι σχολικές επιτροπές [ «ο δημοκρατικός προγραμματισμός – εκχώρηση αρμοδιοτήτων και η διασταλτική ερμηνεία των νόμων» σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια.]
  • Και …. Και … και… και…. και…….

  Όποιος έχει γνώμη για όλα αυτά τίθεται στο περιθώριο, είναι επικίνδυνος και συνήθως δικαιώνεται μετά παρέλευση εικοσαετίας.
  Συνήθως διαβάλλεται , χαρακτηρίζεται γραφικός, και πολλές φορές ανίκανος επειδή δεν μπορεί να παράγει έργο όχι επειδή δεν το θέλει αλλά επειδή οι ανίκανοι του βάζουν εμπόδια , ενώ παράλληλα δεν παίρνουν θέση και στη χειρότερη των περιπτώσεων επικροτούν τις προτάσεις που «σαμποτάρουν» λόγω της εξουσίας που διαθέτουν.
  Και το αποτέλεσμα η απογοήτευση που θέτουν τους ικανούς στην αυτοαπομόνωση προς ΄μεγάλη χαρά των «μικρών» και «ολίγων»
  Και η μεγαλύτερη θλίψη και απογοήτευση για το ότι για μια ακόμη φορά τα θέματα της εκπαίδευσης θα οδηγηθούν σε αδιέξοδες καταστάσεις
  Ελπίζω να κάνω για μια ακόμη φορά λάθος, αν και η πείρα και γνώση μου για τα θέματα της παιδείας από το 1974 μέχρι και σήμερα δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους αυταπάτες.[…]

  ReplyDelete
 33. Anonymous1:49 pm

  ΟΥΤΟΠΙΑ ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ….
  ΜΕΡΟΣ Β  Και είναι πολλά τα όσα συμβαίνουν και έχουν οδηγήσει σε μη αντιστρεπτές καταστάσεις και σε διλήμματα που απογοητεύουν όπως:
  • Να γίνεται προσπάθεια να επιβιώσει η χαμηλού επιπέδου Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση [ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ] με προτροπή των παιδιών να ακολουθήσουν αυτές τις σπουδές επειδή πρέπει να επιβιώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό τους.
  • Να δίνονται Η/Υ δωρεάν αλλά υπερκοστολογημένοι για να επιβιώσουν οι εταιρείες και να μην εξοπλίζονται τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες και τα ΓΡΑΣΕΠ με υλικό και λογισμικό που κοστίζει ελάχιστα αλλά συμβάλει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη σταδιακή εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Να γίνονται μαϊμού επιμορφώσεις που δεν αποδίνουν τίποτε πέραν του οικονομικού οφέλους που έχουν οι «επιμορφωτές»
  • Να μην γίνεται ουδεμία αξιολόγηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος, των προγραμμάτων που υλοποιούνται αλλά να επιζητείται μέσα από το άλλοθι της ατομικής αξιολόγησης η δήθεν αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επειδή μια τέτοια προσέγγιση της αξιολόγησης θα έχει αντιδράσεις ώστε να εξακολουθήσει να ισχύει το καθεστώς της «καμιάς αξιολόγησης» με τα γνωστά αποτελέσματα.
  • Να μην υπάρχει κανένας προγραμματισμός σε οποιοδήποτε επίπεδο ώστε ο καθένας να κάνει ότι θέλει
  • Να μην ισχύει η αυτονόητη αρχή ότι για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης θα μοριοδοτούνται όλα τα προσόντα που έχει ο κάθε υποψήφιος και όχι να γίνεται επιλεκτική μοριοδότηση που ευνοεί αυτούς που η εκάστοτε εξουσία ή συντεχνία θέλει να προωθήσει.
  • Να βραβεύονται για λόγους προβολείς εκπαιδευτικές ενέργειες που συνήθως ανήκουν στην σφαίρα μιας εικονικής πραγματικότητας αντί να βραβεύονται καινοτόμες προτάσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
  • Να συνθλίβεται ο εκπαιδευτικός που προτείνει, που έχει φαντασία και μεράκι από τους μέτριους που επιβιώνουν έρποντας, γλύφοντας και διαβάλλοντας.
  • Να παίρνονται αποφάσεις με μαϊμού στοιχεία που όλοι τα ανέχονται και τα ερμηνεύουν κατά το δοκούν
  • Να προγραμματίζουν και διοικούν στελέχη με μηδενικά προσόντα [αγράμματοι θα έλεγα] οι οποίοι απειλούν και επιβάλουν την αγραμματοσύνη τους σε εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά και σε οριακές περιπτώσεις να μην έχουν τα νόμιμα επιστημονικά προσόντα για την κατοχή της θέσης που κατέχουν
  • Να μιλάμε για εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και σήμερα να μην λειτουργούν δικτυακοί τόποι εκπαίδευσης που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών παιδείας ενώ δίνονται ακόμα και σήμερα πολλαπλάσια χρήματα για ανούσιες δράσεις.
  • Να γίνεται προσπάθεια περικοπής κονδυλίων με απρογραμμάτιστες κινήσεις χωρίς να ζητείται η αιτιολογημένη πρόταση των σχολικών μονάδων για τις προτεινόμενες από αυτές περικοπές και την αιτιολόγηση των δαπανών που έχουν κάνει οι σχολικές επιτροπές [ «ο δημοκρατικός προγραμματισμός – εκχώρηση αρμοδιοτήτων και η διασταλτική ερμηνεία των νόμων» σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια.]
  • Και …. Και … και… και…. και…….

  Όποιος έχει γνώμη για όλα αυτά τίθεται στο περιθώριο, είναι επικίνδυνος και συνήθως δικαιώνεται μετά παρέλευση εικοσαετίας.
  Συνήθως διαβάλλεται , χαρακτηρίζεται γραφικός, και πολλές φορές ανίκανος επειδή δεν μπορεί να παράγει έργο όχι επειδή δεν το θέλει αλλά επειδή οι ανίκανοι του βάζουν εμπόδια , ενώ παράλληλα δεν παίρνουν θέση και στη χειρότερη των περιπτώσεων επικροτούν τις προτάσεις που «σαμποτάρουν» λόγω της εξουσίας που διαθέτουν.
  Και το αποτέλεσμα η απογοήτευση που θέτουν τους ικανούς στην αυτοαπομόνωση προς ΄μεγάλη χαρά των «μικρών» και «ολίγων»
  Και η μεγαλύτερη θλίψη και απογοήτευση για το ότι για μια ακόμη φορά τα θέματα της εκπαίδευσης θα οδηγηθούν σε αδιέξοδες καταστάσεις
  Ελπίζω να κάνω για μια ακόμη φορά λάθος, αν και η πείρα και γνώση μου για τα θέματα της παιδείας από το 1974 μέχρι και σήμερα δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους αυταπάτες.[…]

  ReplyDelete
 34. Για όλα αυτά πρέπει να δώσουμε μάχες. Από όποια θέση βρίσκεται καθένας από μας.

  ReplyDelete
 35. Anonymous11:01 pm

  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ είπε... Για όλα αυτά πρέπει να δώσουμε μάχες. Από όποια θέση βρίσκεται καθένας από μας. 9:36ΜΜ»
  ΟΥΤΟΠΙΑ ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ….ΟΥΤΟΠΙΑ… ΟΥΤΟΠΙΑ… και αντικειμενική πραγματικότητα γιατί..
  Είτε βραδιάζει , είτε φέγγει , μένει λευκό, το γιασεμί[…]

  ReplyDelete
 36. Anonymous11:02 pm

  Πράγματι είναι περίεργη η αντιμετώπιση που έχετε , μάλλον οι προτάσεις σας πειράζουν κάποιους που θα χάσουν την πελατεία τους .Και δεν είναι αλλοι απο τους Ιδιοκτήτες ΚΕΣ .Όμως η ελληνική οικογένεια με την πρότασή σας θα βρει μια διέξοδο . Κε υπουργέ μην ξεχνάτε και τις χιλιάδες σπουδαστές των ΙΕΚ που όλοι τους έχουν ξεχάσει. Η πιστοποίηση του Νοεμβρίου δεν έχει γίνει ακόμη!!!!!!!!!! Τα κολλέγια θα ήταν μια καλή λύση για κάποιους απ αυτους που έχουν δυνατότητες αλλά το υπάρχον καθεστώς τους αφήνει στάσιμους μετά την ολοκλήρωση των σπουδων τους.

  ReplyDelete
 37. Anonymous12:16 am

  O Παπανδρέου μας υποσχόταν μεγάλες αλλαγές στον χώρο της παιδείας.

  Έρχεται μία πρόταση που -συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς- συνιστά μία τέτοια μεγάλη αλλαγή.

  Και τι μας λέει ο Πεταλωτής; «Προσωπικές απόψεις»!

  Νομίζω ότι και το 1995 όταν διατύπωσε την παρόμοια πρότασή του ο Παπανδρέου, «προσωπικές του απόψεις« την χαρακτήρισαν οι τότε «αρμόδιοι».

  Έχει ο καιρός γυρίσματα ε; Εκτός και αν και οι προεκλογικές εξαγγελίες του σημερινού πρωθυπουργού ήταν επίσης «προσωπικές απόψεις».

  Στα επόμενα 15 χρόνια άραγε θα έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε τελικα να κάνουμε;

  δ.

  ReplyDelete
 38. Κε Πανάρετε, καλό είναι πριν σχηματίζετε κάποια άποψη να βλέπετε τα πράγματα απο κοντά δια ζώσης και εγχώρια. Ετσι κι αλλιώς η διαδικτυακή διαβούλευση δεν παύει να είναι εικονική και, επιστρέψτε μου να σας πώ, οτι η Ζωή -ευτυχώς- την ξεπερνάει. Θα ήταν χρήσιμο, λοιπόν, να επισκεφτείτε πριν αποφανθείτε τα Περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και να μιλήσετε με τους εμπλεκομένους.
  Κατά τα άλλα το σύστημα της εισαγωγής πράγματι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Το πώς και το γιατί, όμως, θα πρέπει να το δούμε απο κοινού.
  Λάβετε υπόψη σας το πώς στήθηκε στο ελληνικό σύστημα, σε ποια αναλυτικά προγράμματα βασίστηκε απο τη δημιουργία του ελληνικού έθνους, ποιός ήταν ο συνδυασμός αυτών που το έστησαν (επήλυδες και γηγενείς), ποιός καταμερισμός ακόμα και σε θέματα εργασία επηρέασε, ποιά ήταν η αστική ανάπτυξη εκείνης της περιόδου. Απο το πώς στήθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε και η ελληνική νοοτροπία και, ακόμα και σήμερα, πολλά πράγματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται τόσο με την ίδια καχυποψία όσο και με την ίδαι ευκολία.

  ReplyDelete
 39. ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΚΑΝΕΙΣ????12:56 am

  ΕΓΩ ΜΕ ΤΟ ΦΤΩΧΟ ΜΟΥ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΝ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ Η ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ??? Η' ΟΤΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΛΑΓΕ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ??

  ReplyDelete
 40. Μήπως έχετε εύκολα διαθέσιμα στοιχεία για επαγγελματική - τεχνική εκπαίδευση στην Καλιφόρνια στη β'βάθμια βαθμίδα (πριν τα κολλέγια) στην Καλιφόρνια?

  ReplyDelete
 41. Anonymous2:23 am

  Κε Πανάρετε,
  σας παρακαλώ μην φύγετε. Αν θέλει το σύστημα να σας διώξει αφείστε να το κάνει μόνο του. Η πρότασή σας για τα Regional College έχει συζητηθεί σε πολλά φόρουμ πανεπιστημιακών και σε όλες τις συζητήσεις ακούγοταν μόνο θετικά σχόλια. Το υπουργείο χρειάζεται ανθρώπους σας εσάς εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Δεν χρειάζεται επαγγελματίες πολιτικούς με βλέψεις....
  Γιατί απλά αυτοί κοιτάνε τον ευατό τους και όχι το δημόσιο συμφέρον για το οποίο ορκίστηκαν. Και το συμφέρον τους περνάει από την διατήρηση των υφιστάμενων δομών (Επιμελητήρια, ΚΕΣ, φροντιστήρια κ.τ.λ.). Δομές που πίνουν το αίμα της Ελληνικής οικογένειας!
  ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΤΕ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ!

  ReplyDelete
 42. Πρόταση-Έκκληση

  Αντί να τσακωμαστέ ποιος φταίει και γιατί ή να δηλώνουμε σημειώματα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση ή το υπουργείο, ας κοιτάξουμε λίγο την πρόταση για να έχουμε μια βάση συζήτησης.

  Ας αρχίσουμε λοιπόν να καταθέτουμε απόψεις σαν να μην υπάρχε κανένα πρόβλημα επικοινωνίας ή όπως αλλίως θέλετε ονομάστε το.

  Επίσης, επειδή όλοι είμαστε του χώρου (έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω), ας δείξουμε έμπρακτα ότι όχι απλώς επιθυμούμε αλλαγές αλλά επιβάλλονται και ας συνεχισουμε την κουβέντα στις προτάσεις για βελτίωση ή/και αλλαγές της πρότασης (και που ξέρετε μπορεί να προκύψουν νέες και ενδιαφέρουσες απόψεις).

  Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο επιθυμεί και ο Υφυπουργός, για αυτό άλλωστε κατέθεσε τις προτάσεις του, αλλά και ο κόσμος.

  Τώρα όσο αφορά τη διαβούλευση ας γίνει μέσω του blog, για μένα δεν υπάρχει διαφορά. Και αν και όποτε αποφασιστεί να γίνει αυτή η "έρμη" διαβούλευση ας είμαστε προετοιμασμένοι για την κατάθεση συγκεκριμένων απόψεων ώστε να μην χαθεί πολυτιμός χρόνος.

  ReplyDelete
 43. Γνωρίζοντας το Βρετανικό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα για αρκετά χρόνια σας ενημερώνω πως διετή κολλέγια εξυπηρετώντας ακριβώς τους ίδιους στόχους υπάρχουν και εκεί και μάλιστα ο ρόλος τους είναι σημαντικότατος. Ωστόσο πιστεύω πως οι στόχοι ποιότητα και κόστος που λαμβάνει υπ΄ όψη η πρότασή σας κ. Υφυπουργέ θα επιτευχθούν πιο εύκολα και γρήγορα με την εδραίωση των κολλεγίων εντός των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.

  ReplyDelete
 44. Anonymous3:26 am

  Για ποιά ποιότητα τριτοβάθμιων ιδρυμάτων (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) ομιλείτε κύριε Θεοδώρου? Τα ιδρύματα αυτά ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί!
  Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε στην "ποιότητα" η οποία "φτερουγίζει" στην κοινή γνώμη, η οποία με τη σειρά της πλανάται οικτρά για την κατάσταση στα τριτοβάθμια ιδρύματα.
  Τα κολλέγια πρέπει να μείνουν αμόλυντα απο το καθεστώς των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, αλλιώς θα έχουμε μία απο τα ίδια.
  "Κουβάλα μου το προτζέκτορα να σε κάνω λέκτορα"..αν με εννοείτε.

  ReplyDelete
 45. Προσωπικά θεωρώ εντελώς ανήθικη και άδικη και πολιτικά απαράδεκτη την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Πανάρετος για τις απόψεις που διατύπωσε. Δεν καταλαβαίνω τι είδους άνθρωποι είμαστε; Δηλαδή ένας υφυπουργός δεν μπορεί να εκφράζει τις ιδέες του και να τις θέτει σε διαβούλευση; Για τι είδους πολιτικό πολιτισμό μιλάμε επιτέλους; Σημειώνω ότι δεν αναφέρομαι στις επιθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ψάχνουν πολιτική πελατεία. Αυτοί, και ιδιαίτερα οι εκφραστές τους απλά βγάζουν τυποποιημένες ανακοινώσεις προς τέρψη των οπαδών τους. Αλλά να δέχεται πυρά ένας υφυπουργός επειδή εκφράζει τις απόψεις του στο σημείο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να διευκρινίζει ότι την πολιτική τη χαράζει ο υπουργός και άλλα τέτοια...αυτό με λύπησε ως προοδευτικό άνθρωπο. Στο κάτω κάτω αν οποιοσδήποτε Υπουργός ή Βουλευτής έχει αντίθετα επιχειρήματα από τα όσα με λεπτομέρεια εκθέτει σε διαβούλευση ο κ. Πανάρετος, να μπει στο Blog και να μας τα πει...Ιδού η Ρόδος κυρίες και κύριοι! Δηλαδή έλεος πια. Φτάνει!

  ReplyDelete
 46. Αγαπητε Criss
  Επειδη δεν νομιζω να σου απαντησει κανεις σε χρονικο διαστημα που να μπορεις να παρεις τις αποφασεις που τωρα εσυ χρειαζεσαι, σου προτεινω-
  1. Βελτιωσε σωστα τα Αγγλικα σου -τουλαχιστον σε επιπεδο IELTS 5.5-6, δηλαδη σε επιπεδο Advanced Diploma (Lower-Advanced-Proficiency κλιμακα)
  2. εξερευνησε τα Αγγλικα,της Ουαλιας η και τα Σκωτσεζικα πανεπιστημια-τα τελευταια ειναι εξ ισου καλα αλλα και με λιγωτερα διδακτρα.Με το πτυχιο που εχεις θα μπορεσεις να κανεις το HND (HIGHER NATIONAL DIPLOMA) για 2 χρονια. Με καλη βαθμολογια μεταπηδας σε τελευταιο ετος πτυχιου στο ιδιο η αλλο πανεπιστημιο (και μετα σε Μαστερς κλπ κλπ)
  Οι λυσεις αυτες προσφερονται και σε μερικη απασχοληση-δηλαδη να εργαζεσαι και να σπουδαζεις παραλληλα. Διπλασιαζεις τον χρονο σπουδων αλλα υπαρχουν τα εμφανη προτερηματα.
  Καλη τυχη.
  Μπορεις να με ρωτησεις οτιδηποτε χρειαζεσαι.
  φιλικα-και επειδη ζεις μονο μια φορα και χρειαζεται να παρεις τις αποφασεις σου ΤΩΡΑ.

  ReplyDelete
 47. Σας ευχαριστώ όλους για τα υποστηρικτικά σχόλια. Σέβομαι βέβαια και τα κριτικά σχόλια.

  ReplyDelete
 48. Β.Β.4:42 am

  Οι καθωσπρέπει επαγγελματίες πολιτικοί περιμένουν τον εκάστοτε "Δεκέμβρη" για να στρώσουν την τάμπουλα ράζα τους και να σκηνοθετήσουν τις εθνικώς περίκλειστες "διαβουλεύσεις" των "σοφών" και των κομματικών αξιωματούχων. Ύστερα έρχονται τα υπουργεία, συντεταγμένα, οσφραίνονται τον αέρα, και βγάζουν τα μερομήνια, που με τη σειρά τους αναλαμβάνουν οι εθνικοί ανατροφοδότες να "διαρρεύσουν" και να ερμηνεύσουν πριν από μας για μας. Και πάλι απ' την αρχή.

  Αυτή είναι η σωστή σειρά. Μη χαλάτε την πιάτσα.

  ReplyDelete
 49. Εχοντας δουλεψει σε tertiary κολλεγιο για 15 χρονια της ζωης μου στη Βρετανια, αναρωτιεμαι, τωρα που ζω την πολιτικη πραγματικοτητα της Ελληνικης τοπικης κοινωνιας, ΠΩΣ θα λειτουργησει αυτος ο θετικος αυτος θεσμος εδω.
  Στα 3 χρονια της νεας τοπικης αυτοδιοικησης της περιοχης μου οι μισθοι για προσληψεις αυξανονται κατα 40% το χρονο. Και οι ανθρωποι που προσλαμβανονται ειναι 'οι ανθρωποι του Δημαρχου'-φιλοι, συγγενεις,'αρεστοι'και πολιτικα απαραιτητοι.
  Θα ξεφυγει το τοπικο κολλεγιο?
  Αμφιβαλλω.
  Μηπως πρεπει πρωτα να γινουν τεραστιες προσπαθειες να λειτουργησουν οι ηδη υπαρχοντες θεσμοι και οργανισμοι οπως πρεπει και μετα να προσθεσουμε αλλους??

  ReplyDelete
 50. Είδα και εγώ με έκπληξη την επίθεση που δεχτήκατε και πραγματικά σοκαρίστηκα. Εφόσον όλοι συμφωνούν ότι το σύστημα παιδείας το οποίο έχουμε είναι χάλια πως είναι δυνατών να αρνούνται χωρίς καν συζήτηση οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή? δεν θέλω ειλικρινά να πιστέψω ότι θα απαντήσουμε στην τεράστια κοινωνική και οικονομική κρίση προσπαθώντας απλά να κρατήσουμε ζωντανό το σύστημα που μας έφερε ως εδώ.

  ReplyDelete
 51. Αν δεχθούμε ότι τα κολλέγια θα είναι ένα ενδιάμεσο (μεταλυκειακό) στάδιο αυτό σημαίνει δύο επιπλέον έτη σπουδών και διδακτέας ύλης. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει ή να τροποποιηθεί η διδακτέα ύλη του Γυμνασίου/Λυκείου.
  Ίσως αυτή η ιδέα με κατάλληλους και σοβαρούς χειρισμούς να δίνει μια διέξοδο στα προβλήματα της δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δίνει ή όχι ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές για ανώτερες σπουδές. Να είναι μια λύση αποδεκτή από όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς και πολιτικά κόμματα έτσι ώστε να υποστηριχθεί και προχωρήσει . Πρέπει να νιώσουν οι νέοι ότι αυτό το σύστημα είναι δίκαιο, δημιουργικό και μόνιμο.

  ReplyDelete
 52. Καταθέτει μέλος της κυβέρνησης στη δημόσια θέα μια πρόταση τεκμηριωμένη και εισπράττει τη βεβιασμένη και μοναδική απάντηση: περάστε από το κομματικό ταμείο...

  Καλά τα λέει ο Β.Β. Μεγάλη υπόθεση τελικά, η γνώμη να μην εξαργυρώνεται σε ψήφους

  Χρειαζόμαστε λοιπόν καμια 40αριά χρόνια κουλτούρα δημόσιας διαβούλευσης και ανοιχτά υπουργικά συμβούλια και ισχυροποίηση θεσμών και και και... Χρειαζόμαστε παιδεία δηλαδή;

  Εντάξει, δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Όταν ο πρωθυπουργός (ως θεσμός) ξαναγίνεται δια του εκπροσώπου του πρώτα κομματικός και ύστερα κυβερνητικός προϊστάμενος, ποιο μήνυμα θα πάρει ο κόσμος; Περιορισμός ή ισχυροποίηση της ιδιοτέλειας στο δημόσιο βίο; Κι όταν αυτά συμβαίνουν ενώ το δάχτυλο στο Focus είναι υψωμένο, τι προοπτικές έχουμε;

  ReplyDelete
 53. Νομίζω ότι η ιδέα και μόνο που περιέχει: να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο απόφοιτο λυκείου να αποσαφηνίζει τι πραγματικά τον ενδιαφέρει και τι μπορεί για να σπουδάσει είναι λυτρωτική. Αυτό το σύστημα της ρουλέτας που εφαρμόζεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι η λογική του Προκρούστη. Επιπλέον εγκλωβίζει πολλούς που στην εφηβική τους ηλικία δεν μπορούν να διακρίνουν εύκολα αυτό που τους ταιριάζει.
  Η ιδέα αυτή είναι εξαιρετική για πολλούς λόγους.
  Μερικοί ,εντελώς προφανείς, είναι:
  Το χαμηλό κόστος για την υλοποίησή της. Κόστος που εκμηδενίζεται πρακτικά από το όφελος της μη προσφυγής σε φροντιστήρια.
  Μπορεί να βάλει στο προσκήνιο εκατοντάδες νέους επιστήμονες με εντυπωσιακές σπουδές και επιστημονικό έργο που τώρα είναι εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (είναι γελοίο να θέλουν να τους προωθήσουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση )
  Μπορεί να συγκρατήσει τον νεανικό πληθυσμό από το να μεταναστεύει από πόλη σε πόλη και κυρίως στο εξωτερικό.
  Μπορεί να αξιοποιήσει υπάρχουσες ,αλλά απαξιωμένες, μεταλυκειακές μονάδες όπως τα ΙΕΚ και να τις μετατρέψει ουσιαστικά.(ας θυμηθούμε το τεράστιο κόστος αν δεν απατώμαι 2 τρις δραχμές για την ανάπτυξη των ΙΕΚ που πρακτικά δεν απέδωσαν)
  Υπάρχουν τόσα πλεονεκτήματα στην ιδέα που δεν ξέρεις ποιο να πρωτοπιάσεις.
  Χρειάζεται επιτέλους να γίνει κάτι που να μην είναι απλά επικοινωνιακό αλλά χρήσιμο.
  Αν μάλιστα σκεφτούμε το αντίστοιχο μοντέλο της Καλιφόρνιας δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένα ιδιαίτερο ρίσκο στο να εφαρμοστεί επιτυχώς και στην Ελλάδα…

  ReplyDelete
 54. Αγαπητή Μαρία

  Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές σου.

  Όταν έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις και με γενικό βαθμό 14,04 έμεινα έξω απο ΤΕΙ Πληροφορικής (ενω απο γενικό λυκειο ό βαθμός εισαγωγής ήταν 12,35 με 13) στραφηκα στο δημόσιο ΙΕΚ. Όταν πήρα την πιστοποίηση έστειλα το βιογραφικό μου σε κάποια γνωστα κολέγια που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και βλέποντας όλοι τα προσόντα μου (Βαθμός ΤΕΕ: 19. Βαθμός ΙΕΚ:14 και ΚΠΓ Αγγλικών σε επίπεδο Γ1) ΕΝΔΙΑΦΈΡΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ. Αφού είχα συναφή ειδικότητα με softwear και hardwear engineering και αρκετά μαθήματα των 2 πρώτων ετών τα είχα διδαχτεί μου είπαν πως μπορούσα να κάνω κάποια κατοχύρωση μαθημάτων και να προχωρήσω στο 3 έτος ή στο 2ο εξάμηνο του 2ου έτους σπουδών.

  Ο τίτλος σπουδών που θα είχα μετά το τέλος της πλήρους φοίτησης δηλαδή με την περάτωση 3+ χρόνων θα ήταν το γνωστο Bachelor. Το θέμα είναι οτι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το Bachelor σαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ενω όλες οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης το αναγνωρίζουν.

  Το σύστημα με τα "τοπικά κολέγια" παρουσιάζει το Bachelor ως τίτλο σπουδών κατώτερο της τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γιατί δηλαδή κάποιος να κάνει τον κόπο να σπουδάσει σε "τοπικό κολέγιο" να αποκτήσει bachelor και στη συνέχεια να πάει σε πανεπιστήμιο για να αποκτήσει ξάνα το αναλογο πτυχίο της Ελλάδας? Η βαθμίδα έχει ως εξής : 1. Bachelor (optional hons) 2. Master 3.PHD (διδακτορικό). Αυτή τη σειρά στην Ελλάδα δεν την κατανοεί κανείς!

  ReplyDelete
 55. Μερος 1ο
  Νομίζω ότι στα όσα ανέφερε ο κ. Υφυπουργός στις τοποθετήσεις του (οι οποίες είναι αναλυτικές και τεκμηριωμένες, έστω και αν κάποιος διαφωνεί με την τεκμηρίωση του) υπάρχει μια παρεξήγηση. Τα Community Colleges στις ΗΠΑ δεν λειτουργούν ως προθάλαμος για τα Πανεπιστήμια ούτε ως πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης. Λειτουργούν ως πάροχοι μιας γενικής γνώσης σε επίπεδο όχι τόσο απαιτητικό όσο του Πανεπιστημίου. Λειτουργούν επίσης ως ένα βελτιωτικό στάδιο για την ενίσχυση του υποβάθρου αδύναμων φοιτητών. Οι οποίοι όμως είναι εκεί γιατί έχουν την «κάψα» να μορφωθούν και για διάφορους λόγους δεν είναι ακόμη στο κατάλληλο επίπεδο. Και βεβαίως τα Ιδρύματα έχουν ελεύθερα τη δυνατότητα να κρίνουν αν ένας υποψήφιος φοιτητής τους έχει τις δυνατότητες να ανταποκρθούν στις σπουδές που αυτά προσφέρουν, και ας μην έχει ούτε απολυτήριο Λυκείου.
  Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα:
   Δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ για τριτοβάθμιες σπουδές και ούτε πρόκειται ποτέ να ενδιαφερθούν. Και ας μην ρίχνουμε την ευθύνη γι’ αυτό στη Δευτεροβάθμια. Σε καμιά χώρα του πλανήτη δεν θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό να πάει ο καθένας σε κάτι τριτοβάθμιο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν είναι και κακό. Υπάρχουν πολυάριθμοι επιτυχημένοι επαγγελματίες (σε υπολογιστές, σε χρηματιστήριο, σε επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν πέρασαν ποτέ ούτε έξω από Πανεπιστήμιο. Ίσως ακούγεται λίγο μονότονο, αλλά ο Bill Gates δεν πήγε ποτέ Πανεπιστήμιο (για να μην αναφέρουμε και τον Einstein, που θεωρούνταν ψιλοκουμπούρας).
   Όποιος έχει στην Ελλάδα την «κάψα» να σπουδάσει πάντοτε το κατάφερνε και πάντα θα το καταφέρνει. Μάλιστα στις μέρες μας αυτό είναι πλέον πανεύκολο. Έχω γράψει και παλιότερα εδώ ότι αν κάποιος με τις σημερινές συνθήκες (γελοία θέματα, φροντιστήρια από την Πρώτη Δημοτικού, ιδιαίτερα, κτλ.) δεν καταφέρνει να πιάσει τη βάση του 10, τότε είναι άξιος της μοίρας του (και ουσιαστικά αυτό απλώς πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ). Τμήματα υπάρχουν παντού, από αντικείμενα ό,τι τραβάει η όρεξη του καθενός, δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας φραγμός.
   Όποιος μπαίνει σε κάποιο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα και ενδιαφέρεται θα καταφέρει να πάρει αξιοπρεπή μόρφωση, ακόμη και στις χειρότερες συνθήκες. Για παράδειγμα, στα ΤΕΙ υπάρχουν συνήθως περισσότερα εργαστήρια από όσα χρειάζονται, σε όλα τα ΑΕΙ (εννοώ Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) υπάρχουν βιβλιοθήκες με χιλιάδες βιβλία (με τα ΕΠΕΑΕΚ των βιβλιοθηκών 1998-2007 γέμισαν όλες), αυτό που χρειάζεται είναι προσπάθεια (σε καλές συνθήκες λιγότερη, σε χειρότερες περισσότερη) και θέληση. Αλλά καλό είναι να μη βρίσκουμε άλλοθι στο περιβάλλον (μόνιμη συνήθεια στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες: «δεν υπάρχει προσωπικό και υποδομή»), εξ άλλου ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
   Σχεδόν κανείς (Έλληνας!) υποψήφιος δεν πρόκειται να «αντιληφθεί ότι δεν έχει τις δυνατότητες για κάτι τέτοιο», για τις προσεχείς 2-3 δεκαετίες τουλάχιστον. Θα πηγαίνει σε ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, με την απαίτηση να βγει και με την επιπλέον απίτηση να του έχει «το κράτος» εξασφαλισμένη τη δουλειά βγαίνοντας (και όχι όποια – όποια δουλειά, δεν είμαστε Αλβανοί εμείς)
  (συνεχίζεται)

  ReplyDelete
 56. Μερος 2ο (συνέχεια)
  Αν δεχθούμε ως σωστά όλα τα παραπάνω, τότε τι ακριβώς θα λύσουν τα τοπικά κολλέγια? Άποψη μου είναι ότι κανένας δεν πρόκειται να βελτιωθεί μέσα από αυτά. Αντίθετα, θα μετατραπούν σε άλλο ένα «υποχρεωτικό» στάδιο, χωρίς (προφανώς) κανένα εμπόδιο, με κυρίαρχη τη λογική «μου είπαν ότι πρέπει να έρθω εδώ για να πάω στο Παν/μιο, δώσε το χαρτί να πάω» (όπως σήμερα στα Παν/μια και περισσότερο στα ΤΕΙ, «μου είπαν να έρθω, δώσε το χαρτί να φύγω να μπω στο Δημόσιο»). Και παρεμπιπτόντως, αν η ευθύνη είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπω άλλο πεδίο δόξης λαμπρόν για δημάρχους, νομάρχες και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις στην επιλογή για διδάσκοντες, διευθυντές, υπεύθυνους εκπαίδευσης, κτλ.
  Η λύση είναι κατά τη γνώμη μου αλλού. Βασικές της γραμμές παρατίθενται παρακάτω:
   Τα ΑΕΙ αποφασίζουν μόνα τους για τους υποψήφιους που θέλουν να δεχθούν. Το κράτος μπορεί να ορίζει ένα πλαφόν ελάχιστης δύναμης εισαγομένων, για να μην πληρώνει τσάμπα καθηγητές και υποδομές που θα κάθονται. Αντιλαμβάνομαι ότι με αυτό τον τρόπο το πεδίο δόξης θα μετακινηθεί μέσα στα Ιδρύματα, που θα αρχίσουν να γίνονται θερμοκήπια ρουσφετιού. Τη διασφάλιση μιας ελάχιστης αντικειμενικότητας μπορούμε να τη συζητήσουμε.
   Ιδρύεται μια ΣΟΒΑΡΗ επαγγελματική εκπαίδευση. Τα σημερινά ΙΕΚ δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά και χρειάζονται εκ βάθρων αναδιάρθρωση (δηλαδή γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο). Σε αυτήν έχουν πρόσβαση όλοι, με κάποια στοιχειώδη διαδικασία επιλογής. Η ύπαρξη μιας τέτοιας εκπαίδευσης μπορεί να συντελέσει επιτέλους στο να αρχίσει σιγά – σιγά να μειώνεται αυτή η ανεξήγητη ζήτηση για πτυχία, τα οποία έχουν καταντήσει «πουκάμισο αδειανό».
   Αναδιάρθρωση του χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΕΣΑ, με καταργήσεις και συγχωνεύσεις ανά επιστημονικό αντικείμενο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν Τμήματα σε 60-65 πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας και να θέλουμε αυτά να εξελιχθούν σε σοβαρά Ιδρύματα.

  Νίκος Αντωνιάδης
  ΤΕΙ Ηπείρου

  ReplyDelete
 57. Μιχάλης Χ.12:20 pm

  Καλησπέρα σας,

  Επιτέλους φως στο τούνελ!
  Μήπως όμως θα έπρεπε να εξεταστεί ένα διετές Λύκειο;
  Διότι και η είσοδο στην αγορά εργασίας με κάποια επαγγελματική πιστοποίηση ανα χείρας, αλλά και η συνέχεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η μετέπειτα είσοδο στην αγορά εργασίας δεν θα έπρεπε να γίνεται σε νεώτερη ηλικία;

  Επίσης και όλα τα τμήματα ΑΕΙ, ΤΕΙ δεν θα έπρεπε να οδηγούν σε λίγο περισσότερο ειδικευμένες σπουδές για να μπορούν οι απόφοιτοί τους να μπαίνουν με περισσότερο ειδικευμένα εφόδια στην αγορά εργασίας χωρίς την αναγκαιότητα ενός απαραίτητου μεταπτυχιακού;

  Ακόμα δεν θα έπρεπε παράλληλα να αναμορφωθεί η αγορά εργασίας με στοχευμένες και αυξημένες-διαφοροποιημένες θέσεις απασχόλησης;

  Είναι δυνατόν δηλαδή η αναμόρφωση αυτή τις μεταδευτεροβάθμιας-μεταλυκειακής εκπαίδευσης να συνδυαστεί με μια αναμόρφωση της αγοράς εργασίας;

  Ευχαριστώ

  ReplyDelete
 58. απορίες2:26 pm

  ΜΕΡΟΣ Α'

  Τα επικοινωνιακά που συνέβησαν γύρω από την πρόταση σας κ. Πανάρετε είναι απλώς φαιδρά, για να μην πώ γελοία. Γελοία και θλιβερά. Παρ'ότι θέλω να σχολιάσω στην ουσία της την πρόταση θέλω πρώτα να σας γράψω δυό κουβέντες πάνω στο επκοινωνιακό τζέρτζελο αυτό, γιατί είναι μία δυσάρεστη έκπληξη που απογοητεύει το ανένταχτο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στο οποίο ανήκω, που ελπίζει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι κάποιος που έρχεται από το μέλλον για να αλλάξει πολλά. Είναι σοβαρές αντιδράσεις αυτες από μία κυβέρνηση που επαγγέλεται την διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση και την συμμετοχή; Δηλαδή σε ποιό ακριβώς σημείο αντιλαμβάνεται την συμμετοχή; Όταν το κόμμα έχει δώσει το πράσινο φώς, και ένα νομοσχέδιο έχει σχεδόν καθαρογραφεί απλώς το βάζουμε στο ίντερνετ για να βγάλει λίγο το άχτι του ο κοσμάκης; Αυτή είναι η πραγματική διαβούλευση; Συγχωρέστε με αλλα πρόκειται περι κοροϊδίας. Δεν θα έπρεπε η διαβούλεση να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ενόσο διαμορφώνονται οι προτάσεις; Δηλαδή είναι αποδεκτό να μεταδίδεται ζωντανά το υπουργικό συμβούλιο αλλά δεν είναι αποδεκτό να διατυπώνει δημόσια μία πρόταση ένας υπουργός και να την θέτει στην κρίση της κοινωνίας; Δηλαδή στα υπουργικά συμβούλια που βλέπουμε υπάρχει ήδη σενάριο και ο καθένας έχει προκαθορισμένες ατάκες; Να ξέρουμε να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Πρέπει πρώτα να φιλτραριστεί η πρόταση από τα μαγειρία του κόμματος, ύστερα από τα μαγειρία των διαπλεκόμενων ΜΜΕ και τέλος να σερβιριστεί έτοιμη σε μάς με μοναδική διαβουλευτική μας συνεισφορά αν το θέλουμε πακέτο ή στο χέρι; Τι εικόνα δίνει ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού όταν ψέγει τον άνθρωπο τον οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε επικεφαλής της ανοιχτής διακυβέρνησης, επειδή αυτός απλώς εφαρμόζει το δόγμα της ανοιχτής διακυβέρνησης; Σας τα γράφω εδώ κ. Πανάρετε γιατί δεν ξέρω πού να τα γράψω για να τα διαβάσει ο αρμόδιος - που παραδόξως θα έπρεπε να είστε εσείς λόγω ανοιχτής διακυβέρνησης. Τόσο αστεία και ανορθόδοξα είναι τα πράγματα τελικά. Τον Γιώργο τον Παπανδρέου τον ψήφισα, όχι επειδή ψηφίζω ΠαΣοΚ. Κάθε άλλο, επειδή ΔΕΝ με αντιπροσωπεύει σε τίποτα το παλαιο-πασοκικο-κομμουνιστικο-κομματικό δόγμα λειτουργίας της πολιτικής. Αν σας ψέγουν επειδή επικαλεστήκατε την παλιά πρόταση Γ. Παπανδρέου για κολλέγια καλό είναι να μας εξηγήσουν γατί εν τω μεταξύ ο πρωθυπουργός αλλάξε στάση, αν άλλαξε. Ο Ρουσόπουλος πέθανε, ζήτω οι νέοι Ρουσόπουλοι!

  ReplyDelete
 59. απορίες2:33 pm

  ΜΕΡΟΣ Β'

  Στην ουσία της πρότασης τώρα. Μου αρέσει γιατί είναι απλή και άμεση και επιτέλους και στοχεύει σε έναν έμφυτο παραλογισμό του συστήματος πού είναι υπεύθυνος για τον εκφυλισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την παράκρουση της ανωτατολαγνείας μας (για την οποία σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται οι εκσυγχρονιστές μην το ξεχνάμε, να και μία εξήγηση για την στάση της υπουργού) ένας νέος έχει φτάσει να μην έχει ουσιαστικά επιλογές μετά το λύκειο εκτός από το να πάει σε πανεπιστήμιο. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική την ανωτατοποίησαμε και τώρα την κάναμε άφταστη για μέρος της κοινωνίας και καταλήγουμε να συζητάμε για βάσεις του 10 και συνεπακόλουθες κενές θέσεις. Σε λίγο θα ζητάμε μάστερ για να γίνεται κάποιος υδραυλικός. Αλλιώς θεωρούμε ντροπή το να θέλει κάποιος να γίνει υδραυλικός. Μιλάμε για ομαδικό κόμπλεξ και στρουθοκαμηλισμό. Επίσης κάναμε μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης άχρηστη: απίθανα αντικείμενα που δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα στην πραγματική ζωή. Μα δεν είναι ανάγκη να έχει επαγγελματικό αντίκρυσμα λένε πολλοί που μιλούν για την γνώση για την γνώση (κατά το η τέχνη για την τέχνη). Δεν είναι έτσι. Καλώς ή κακώς η κοινωνία δεν μπορεί να είναι γεμάτη επιστήμονες. Και το να αφιερώνει κάποιος 3-5 χρόνια της ζωής του ασχολούμενος με πανελλήνιες και μετά τουλάχιστον άλλα 4-7 (σύνολο 7-10) απλά και μόνο για να κάνει ένα χόμπι (η τέχνη για την τέχνη) είναι τουλάχιστον χαζό - αν όχι για τον ίδιο, τουλάχιστον για την κοινωνία ώς σύνολο. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι ούτε κάτι δεδομένο ούτε κάτι απαραίτητο. Τουλάχιστον αν επέλεγαν ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ τα παιδιά να γίνουν επιστήμονες (η γνώση για την γνώση) κάτι θα ήταν. Αλλά πηγαίνουν στην τριτοβάθμια με την ελπίδα για επαγγελματική αποκατάσταση, και γνωρίζοντας ότι χωρίς πτυχίο θα έχουν δυσκολίες. Όχι ότι το πτυχίο θα εγγυηθεί κάτι. Απλώς όταν όλοι έχουν πτυχίο, το να μην έχεις σε καταδικάζει, αλλά το να έχεις δεν λεέι και πολλά. Θα μπορέσετε άραγε να προχωρήσετε την πρόταση ή θα την θάψουν οι εκσυγχρονιστές στο υπουργείο σας αλλά και οι εκσυγχρονιστές που έχουν φωλιάσει εντέχνως σε υψηλότερια κλιμάκια της εξουσίας; Τώρα, για το ζήτημα του πώς θα μπορεί να πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο από τα κολλέγια αυτά, και ότι εκεί είναι όλα τα λεφτά θα ήθελα να πώ το εξής. Στην Ελλάδα όλες τις καλές ιδέες τις σκοτώνουμε εν τη γεννέσει τους με την λογική "και πώς θα γίνει αυτό", "και αν αρχίσουν να τα πιάνουν οι υπεύθυνοι" και άλλα τέτοια. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Αλλά με την λογική αυτή τίποτα δεν γίνεται και τίποτα δεν αλλάζει. Αν θέλεις να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας τους πάντες με την καχυποψία ότι είναι εν δυνάμει φάυλοι, τότε θα φτιάξεις πράγματι ένα μαγαζί που αντιμετωπίζει τους πάντες ώς φαύλους: μία φυλακή. Ας ξεκολλήσουμε λίγο.

  ReplyDelete
 60. απορίες2:41 pm

  ΜΕΡΟΣ Γ'

  Στο τέλος του λυκείου υπάρχει ένα σταυροδρόμι. Και αν δεν καταφέρει το παιδί μου να ακολουθήσει τον δρόμο που παρουσιάζεται ώς ιδανικός, το κράτος του λέει, αυτό είναι φίλε, δεν θα έχεις ποτέ ξανά την ευκαιρία. Α, και φίλε, δεν υπάρχει και τίποτα άλλο - ή ανώτατος ή τίποτα. Ποιά μάνα ή ποιός πατέρας δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία στο παιδί της/του αν αυτό δεν περάσει έναν πήχυ που έχει αυθαίρετα μπεί ψηλά; Γιατί να έχει αποφασίσει στα 17 του το παιδί μου τι θέλει να κάνει στην ζωή του; Γιατί να μην υπάρχει μία δυνατότητα για εκπαίδευση μετά το λύκειο που να μην είναι ανώτατη; Πώς το βλέπω εγώ; Αν δεν πετύχει στις εξετάσεις, αν δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει, αν έστω δεν εχει τις ικανότητες για να παρακολουθήσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, γιατί να μην έχει μια εναλλακτική; Αν μάθει κάτι και προοδεύσει εκεί γιατί να μην μπορει να πάει μετά στο πανεπιστήμιο; Και αν πάλι αποφασίσει ότι δεν το θέλει, γιατί να μην μπορεί να γίνει υδραυλικός μετά από εκεί (λέμε τώρα). Όπως γράψατε κ. Πανάρετε, καλύτερο είναι να βολοδέρνει 2-3 χρόνια στο φροντιστήριο μέχρι να ικανοποιήσει την κάψα των συγγενών του; Γιατί να μην έχει μία εναλλακτική και να μπορεί σε επόμενο χρόνο να επανέλθει, πιό ώριμο και με περισσότερες γνώσεις να ξαναδοκιμάσει για το πανεπιστήμιο; Έλα ντε. Γιατί να μην την έχει;

  ReplyDelete
 61. Διάβασα τις απόψεις σας και στη συνέχεια διάφορα κείμενα που σημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο και ομολογώ πως αδυνατώ να αντιληφθώ ακριβώς την αιτία της σφοδρότητας των επιθέσεων που δέχεστε. Τίθεται σίγουρα, ένα ζήτημα με τη θεσμική σας ιδιότητα και τον τρόπο που ένας
  ενεργός πολιτικός με δημόσια θέση, που παράγει πολιτική, έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται μέσω ενός blog ή απλά οφείλει να περιμένει να διατυπώσει την άποψή του μόνο μέσω επίσημων καναλιών του υπουργείου του... Είναι όμως άραγε αυτό τελικά το πρόβλημά μας; Αναιρείται η ουσία της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, όταν ένα δημόσιο πρόσωπο κφράζει την, έστω αιρετική άποψή του (...αν είναι αιρετική) και διαβουλεύεται με πολίτες; Καταργούνται οι θεσμοί; Απειλείται το σύστημα; Δυστυχώς εδώ οι αυτονόητες απαντήσεις έρχονται και συγκρούονται με μια ολόκληρη πολιτική κουλτούρα της χώρας μας που δεν έχει καμιά παράδοση πραγματικής διαβούλευσης. Και όταν επιχειρούνταν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, καταντούσε καρικατούρα (βλ. και δημόσια διαβούλευση για το μεταναστευτικό). Αλλά ας είναι...
  Για τα σοβαρά τώρα, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής:

  1. Η όποια συζήτηση για τα τοπικά κολλέγια είναι σήμερα όσο ποτέ επιβεβλημένη. Σε μία χώρα που η μεταλυκειακή εκπαίδευση ή φθίνει απαξιωμένη(ΙΕΚ) ή γίνεται μέσο πλουτισμού κερδοσκόπων, πεδίο ενός απίστευτου εμπορίου ελπίδας (ΚΕΣ ή κατ΄ άλλους κολλέγια ή "ιδιωτικά πανεπιστήμια"! ) δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα. Τι μέλλον άραγε έχουν τα ΙΕΚ με το σημερινό σύστημα; Σε τι διαφέρουν οι απόφοιτοί τους από αυτούς των διαφόρων ειδικοτήτων των ΤΕΕ; Πώς καταφέραμε να απαξιώσουμε την τεχνολογική εκπαίδευση και τελικά να μην έχουμε σοβαρή εκπαίδευση ούτε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ούτε μετά απ΄αυτήν; Ποια σύνδεση έχουν με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τα ΤΕΙ;
  2. Η εμπειρία των άλλων χωρών είναι πολύτιμη. Το πώς όμως έναν επιτυχημένο θεσμό τον μεταφέρεις στην ελληνική πραγματικότητα είναι ένα άλλο πράγμα. Ειδικά όταν θέλεις να εμπλέξεις σ΄αυτόν την τοπική αυτοδιοίκηση με τις γνωστές αδυναμίες και στρεβλώσεις του συστήματος. Και υπάρχει βέβαια, πάντα το ζήτημα της αξιολόγησης αυτών των θεσμών και της ομαλής ένταξης σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικού συστήματος που πολύ φοβάμαι πως ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί.Οπότε για τις "λεπτομέρειες"...πολύ φοβάμαι πως θα έχετε πολύ δουλειά.
  3. Στο πρόσφατο ταξίδι σας στην Καλιφόρνια είμαι σίγουρος πως παρατηρήσατε και μια άλλη "αμερικανιά" αυτών των ανόητων ξένων... Το πώς εμπλέκεται η τοπική κοινωνία στη λειτουργία και διοίκηση του σχολείου της, το πώς φροντίζουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, τοπική κοινότητα) το σχολείο Τους, που δεν είναι κάτι ξένο και δεν αφορά τους άλλους. Και είναι αλήθεια πως αυτά χρειάζονται και χρήματα. Φτάνουν όμως μόνο αυτά;

  ReplyDelete
 62. Anonymous12:35 am

  κ. Πανάρετε,

  Είναι σημαντικό για την παιδεία να παραμείνετε στη θέση σας. Είστε άνθρωπος που δε βάζετε τις πολιτικές βλέψεις και συντεχνειακές αντιλήψεις πάνω από το συμφέρον της χώρας.
  Μέσα στο σύστημα υπάρχουν συντηρητικές δομές που κρατάνε τη χώρα πίσω π.χ. ΤΕΕ για τις οποίες η κα Υπουργός δεν δείχνει τη διάθεση να συγκρουστεί. Η πρόταση σας για τα κολλέγια είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρέπει να συζητηθεί σε βάθος. Είναι πλέον εμφανές ότι η κα υπουργός ενδιαφέρεται μόνο να συντηρήσει το σύστημα για την πολιτική της εξέλιξη. Δεν ενδιαφέρεται για σημαντικές τομές στην παιδεία.

  Με εκτίμηση

  Ένας συνάδελφος σας (ακαδημαϊκά)

  ReplyDelete
 63. Anonymous12:40 am

  κ. Πανάρετε,

  Είναι σημαντικό για την παιδεία να παραμείνετε στη θέση σας. Είστε άνθρωπος που δε βάζετε τις πολιτικές βλέψεις και συντεχνειακές αντιλήψεις πάνω από το συμφέρον της χώρας.
  Μέσα στο σύστημα υπάρχουν συντηρητικές δομές που κρατάνε τη χώρα πίσω π.χ. ΤΕΕ για τις οποίες η κα Υπουργός δεν δείχνει τη διάθεση να συγκρουστεί. Η πρόταση σας για τα κολλέγια είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρέπει να συζητηθεί σε βάθος. Είναι πλέον εμφανές ότι η κα υπουργός ενδιαφέρεται μόνο να συντηρήσει το σύστημα για την πολιτική της εξέλιξη. Δεν ενδιαφέρεται για σημαντικές τομές στην παιδεία.

  Με εκτίμηση

  Ένας συνάδελφος σας (ακαδημαϊκά)

  ReplyDelete
 64. Καμμιά δουλειά δεν είναι ντροπή;

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6976:2010-02-25-06-04-14&catid=239:2009-12-01-15-36-00&Itemid=800

  ReplyDelete
 65. Anonymous6:09 am

  Μα τι επιθεση ειναι αυτη απο την παραεξουσια των μεσων μαζικης ενημερως?Πιο πολυ τους εχει τσουξει που εχετε ανοιξει ενα απ'ευθειας διαλογο με το κοινο,ακυρωντας το ρολο του μεσαζοντα που εχου , παρα οτι κοπτονται για την σκεψη περι δημιουργιας κολλεγιων που ειμαι σιγουρος οτι δεν διαβασαν την προταση και κακοβουλα το περνανε λεγοντας κολλεγια χωρις να εξηγουν περαιτερω ,αφηνοντας τον απλο αναγνψστη να νομιζει οτι προκειται για τπτ ιδιωτικα κολλεγια κτλ.
  Αισχος πια με τη παραεξουσια των ΜΜΕ ...ελπιζω να μη στοιχισει αυτο σε δημοκρατικες και ρηξικελευθρες φωνες και προσπαθειας σαν τη δημοσια διαβουλευση που εφαρμοζεται.

  ReplyDelete
 66. Anonymous7:33 am

  Καλησπέρα κ. Υφυπουργέ,

  Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα, θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο μαθαίναμε στα βιβλία της ιστορίας - και αφορούσε την αρχαία ελληνική ιστορία. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, όταν ήθελαν να πάρουν μια απόφαση για ένα θέμα, καλούσαν ανθρώπους που είχαν εμπειρία γι' αυτό το θέμα να τους μιλήσουν γι' αυτό, με σκοπό να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση.
  Εμείς σήμερα, δυο χιλιάδες + χρόνια μετά, ακολουθούμε αυτό το παράδειγμα ή μήπως πρώτα παίρνουμε μια απόφαση και μετά καλούμε τους ειδικούς (σχετικούς με το θέμα αλλά που καθοδηγούνται από άλλα κριτήρια) για να την επικυρώσουν και να την 'εκλογικεύσουν/νομιμοποιήσουν';

  Καλά κάνετε και μπράβο σας που θίγετε το θέμα με τα κολέγια (νομίζω ότι έτσι ίσως να λυθεί και ένα μέρος του προβλήματος με τα "ιδιωτικά ΑΕΙ"), εύχομαι η όποια απόφαση να είναι προς όφελος όλων μας και όχι μόνο ορισμένων....

  ευχαριστώ

  ReplyDelete
 67. Anonymous8:33 am

  Από τη σημέρινή ανάρτηση στο esos.gr

  ¨"2% πάνω τα δίδακτρα και 40 ευρώ "καπέλο" στα μεταφορικά
  Αύξηση της τάξεως του 2% μόνο στις πρώτες τάξεις των ιδιωτικών σχολείων και πάγωμα στα δίδακτρα των ενδιάμεσων τάξεων, για το σχολικό έτος 2010-2011, συμφωνήθηκε στη σημερινή συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και των εκπροσώπων του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
  Η πολιτική ηγεσία δέχθηκε επίσης να γίνει αύξηση 40 ευρώ ανά μαθητή για το σχολικό λεωφορείο."

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ, 100% ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
  ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

  ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΜΕ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  ReplyDelete
 68. Anonymous3:17 pm

  κ. Πανάρετε κουράγιο! Μην ακούτε τους λαϊκιστές και προχωρήστε! (αν σας αφήσουν...) Όπως λέει και ένας γνωστός μου, αυτοί που δεν έχουν εχθρούς είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Καιρό είχαμε να δούμε ένα σοβαρό άνθρωπο στο Υπουργείο Παιδείας να ενσκύπτει με ανιδιοτέλεια και με σεβασμό στα προβλήματα της Παιδείας και να είναι ανοιχτός στο διάλογο. Μόνο που έχετε αναλάβει βαρύ φορτίο γιατί έχουμε εναποθέσει τις τελευταίες μας ελπίδες σε εσάς...

  Παρεμπιπτόντως, πολλά συγχαρητήρια και για τον Ηράκλειτο!

  Ένα μέλος ΔΕΠ

  ReplyDelete
 69. Την πρόταση για μία 4η Λυκείου ή για μία μακριά από το Λύκειο 12η χρονιά εκπαίδευσης την είχα αποδεχτεί όταν την είχε εκφράσει και ο σημερινός πρωθυπουργός στις πρώτες του εκλογές ως Πρόεδρος του Κινήματος. Αυτή η τάξη θα μετέτρεπε το Λύκειο σε μία δευτεροβάθμια βαθμίδα χωρίς να σχετίζεται με τις εξετάσεις που μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχουν φέρει πολλά δεινά στο Γυμνάσιο και τις 2 τουλάχιστον λυκειακές τάξεις.

  Παράλληλα, μία τέτοια πρόταση θα επιτρέψει την αυτόνομη -αρκεί να γίνει- λειτουργία του σχολείου προς την κατεύθυνση των γενικών γνώσεων, της μαθητικής έρευνας και δημιουργίας και την κριτικής ικανότητας.

  Το πολιτικό μας λάθος είναι ότι συζητάμε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει την ποιότητα στη ΜΕ. Και άντε έγιναν πολλά στην Πρωτοβάθμια, στη Μέση όμως Εκπαίδευση ζούμε ακόμα στην εποχή της Νέας Παιδαγωγικής (στη θεωρία μόνο η κριτική σκέψη και η δημιυοργικότητα/συνεργατικότητα των μαθητών) απέχοντας από τις σύγχρονες Παιδαγωγικές και Διδακτικές αντιλήψεις.

  Η πρόταση με βρίσκει σύμφωνο απολύτως, αρκεί πάντα το όλο θέμα να συνοδευτεί και από μέτρα στη Μέση Εκπαίδευση (τουλάχιστον 3 σχολικά εγχειρίδια ανά αντικείμενο και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή -ας συμβάλλουμε στην πρόληψη της σκολίωσης, εκτός αν θέλουμε μαθητές αρσιβαρίστες-, ώστε να λειτουργήσουν υπέρ της έρευνας, κατά της παπαγαλίας και αναπτυξιακά στην έρευνα της Διδακτικής και της Πληροφορικής κλπ).

  Πριν τελειώσω, ας σημειώσω ότι πράγματι η Περιφέρεια δε βοηθήθηκε σχεδόν καθόλου από την πληθώρα των εκεί ιδρυμένων τμημάτων, ακριβώς για τους λόγους που καταγράφησαν στην αρχή του άρθρου.

  ReplyDelete
 70. Αγαπητέ κύριε Πανάρετε,
  Πολλές από τις προτάσεις σας μου φαίνονται λογικές.
  Αυτό όμως που πρέπει άμεσα να γίνει είναι να σταματήσουν οι μαθητές που θέλουν να περάσουν στα ΤΕΙ να διαγωνίζονται στα ίδια θέματα με τους μαθητές που διαγωνίζονται για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε επίπεδα στα μαθήματα.
  Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αναχρονιστικό ξεπερασμένο και δυστυχώς φαίνεται ότι σε αύτη τη χώρα δεν λειτουργεί τίποτα λογικά και ανθρώπινα! Επίσης φαίνεται ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε και τίποτα!
  Πρέπει να αποφασίσουμε για το τι εξετάσεις θα έχουμε; Με αναφορά σε κριτήρια ή με αναφορά σε νόρμες (δηλαδή πως τα πήγε ο ένας μαθητής σε σχέση με τον άλλο). Σήμερα δεν έχουμε τίποτα.
  Η βάση του 10 δεν έχει κανένα νόημα είναι κάτι αφηρημένο και αστάθμητο.
  Σας παραπέμπω σε σχετικό κείμενό μου στο blog μου
  http://edanili.blogspot.com/

  Με εκτίμηση
  Ελένη Δανίλη

  ReplyDelete
 71. Anonymous12:28 am

  Κυρία Δανίλη Ελένη σε ποια εποχή έχετε μείνει, μήπως στην δεκαετία του 60 ή μήπως στην δεκαετία εκείνη που θέλει να κρατήσει ολόκληρη την κοινωνία το ΤΕΕ, προς όφελος των μελών του διπλωματούχων μηχανικών. Κυρία Δανίλη ένα φρεσκάρισμα της μνήμης δεν κάνει κακό…...


  http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/EL_EL_C8_2_3_3.pdf  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3685
  Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3549
  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λει−
  τουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Άρθρο 2
  Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
  1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την
  έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγμα−
  τος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η
  οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)
  τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα
  Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή
  Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος
  περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο−
  λογικής Εκπαίδευσης.
  β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
  1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.
  2. Όπου στηνκείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος
  «Πανεπιστήμια», νοούνται τα ιδρύματα του πανεπιστη−
  μιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

  ReplyDelete
 72. Anonymous10:43 pm

  Ζητήστε να κοπούν :

  - κατά 50% οι ώρες διδασκαλίας που ανατίθενται σε έκτακτους Εκπαιδευτικούς σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

  - το σύνολο των δαπανών για ταξίδια Εκπαιδευτικών - Διοικητικών - Φοιτητών - Σπουδαστών στο εξωτερικό και κατά 50% στο εσωτερικό.

  Ζητήστε την παρουσία όλων των Εκπαιδευτικών ΑΕΙ-ΤΕΙ σε καθημερινή βάση στα Ιδρύματά τους και αιτιολογημένη πράξη των Διοικήσεων για κάθε απουσία.

  Διατηρήστε τη δωρεάν διανομή "Συγγραμμάτων", αλλά με υποχρέωση επιστροφής τους ενδιάμεσα ή στο τέλος των σπουδών ή χρέωση με ανάλογη απομείωση τιμής, όσων δεν επιστρέφονται. Επαναδιανομή μεταχειρισμένων Συγγραμμάτων. Αναζητήστε τρόπο ελέγχου των διανεμόμενων "Συγγραμμάτων". Η σπατάλη είναι τεράστια, οι "μπίζνες" μεταξύ "Συγγραφέων"-Εκδοτών-τ.ΥΠΕΠΘ, ... ύποπτες.

  Ζητήστε να σας αποσταλούν από κάθε ΑΕΙ-ΤΕΙ, αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες προμήθειας επίπλων γραφείου στα τελευταία 5-6 χρόνια και κοινοποίηση κάθε νέας αγοράς.

  Ζητήστε αναλυτικά στοιχεία για τα "ερευνητικά" προγράμματα που εγκρίθηκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια, κάντε δειγματοληπτικούς ελέγχους (ουσίας!) και δημοσιεύστε τα αποτελέσματα. Προσοχή στις νέες εγκρίσεις "ερευνητικών" προτάσεων!!!
  ...
  Ερνέστο

  ReplyDelete
 73. Anonymous4:45 am

  Κυριοι,μη φωναζετε.Τσαμπα χαλατε τη φαια ουσια σας.
  Ολα αυτα που ξερατε,θα εξαφανιστουν σε χρονο dt,λογω της κρισεως,γιατι ποιος θα εχει λεφτα να στειλει το παιδι του,στην αλλη ακρη της Ελλαδος,ή σε ιδιωτικο Σχολειο και "κολλεγιο",με τις συνθηκες που ηδη διαμορφωνονται;
  Τα πραγματα,θα ηρεμισουν,και θα γινουν οπως παλια,οπυ μονον οσοι ειχαν το κατι τις τους,θα μπορουν,καλως η κακως να εχουν προσβαση στα 3βαθμια.
  Ετσι ομως,θα παρει μπαλα η αλλαγη αυτη,και τα 2βαθμια,αφου ο αλλος θα σκεφτει, γιατι να τελειωσει το Λυκειο,αν ειναι να μην μπορει να διοριστει απο τον ξαδελφο του μπατζανακη του φιλου του κολλητου του βουλευτη,αλλα και να μην μπορει και να παει και να τελειωσει καποιο 3βαθμιο;
  Καλυτερα δεν θα ειναι,να παει να μαθει κατι,αμεσα εφαρμοσιμο και εκμεταλλευσιμο για βιοπορισμο;
  Δεν ξερω αν θα με πειτε Κασσανδρα,αλλα εγω ετσι πιστευω.

  ReplyDelete
 74. Anonymous5:54 am

  Σύμφωνα με το σημερινό ΠAΡΟΝ υπάρχουν περισσότερα από όσα μερικοί αναγιγνώσκουν σε πρώτη ανάγνωση...

  Επιρροή ή συμφέρον;

  H κόντρα υπουργού - υφυπουργού στο υπουργείο Παιδείας είναι η πιο φανερή που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην κυβέρνηση. Οι περισσότεροι την αποδίδουν σε μάχη επιρροής και εξουσίας ανάμεσα σε Διαμαντοπούλου και Πανάρετο. Υπάρχει σαφώς το στοιχείο αυτό, λόγω και των διαφορετικών σχέσεων του καθενός με τον πρωθυπουργό, αλλά ακούμε παρατηρήσεις έμπειρων κρατικών και εκπαιδευτικών στελεχών για μια πιο «υπόγεια» κόντρα. Μας υποδεικνύουν να ψάξουμε ενδελεχώς το ζήτημα της καθιέρωσης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μιας πρωτοβουλίας που υπερβαίνει τον χρόνιο σκόπελο των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Μέσα στην εβδομάδα η υπουργός έκανε σχετικές ανακοινώσεις και ανέδειξε την καθιέρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ως τη βασικότερη μεταρρύθμιση που προωθεί. Σύμφωνα με αυτήν, όλοι οι πολίτες θα έχουν πιστοποιημένα προσόντα που θα αντιστοιχούν σε οκτώ επίπεδα. Τα πρώτα τρία επίπεδα αναφέρονται στη βασική εκπαίδευση. Τα τρία τελευταία επίπεδα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση (πτυχία - μεταπτυχιακό - διδακτορικό). Το πολύ ζουμί όμως βρίσκεται στα δυο ενδιάμεσα επίπεδα όπου πρέπει να χωρέσουν απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι κολεγίων, απόφοιτοι ΚΕΣ, απόφοιτοι ΙΕΚ, φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, εκπαιδευόμενοι σε επαγγελματικά σεμινάρια κ.λπ. Σε αύτα τα δύο επίπεδα είναι πάρα πολλά τα χρήματα που διακινούνται στον ιδιωτικό τομέα. Το δίδυμο Διαμαντοπούλου-Χριστοφιλοπούλου είχε χαράξει έναν δρόμο μέχρι στιγμής και προσπαθούσε να δομήσει συμφωνίες και συμμαχίες με τους εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων. Και ξαφνικά ο έτερος υφυπουργός Γιάννης Πανάρετος κάνει μια πρόταση (για δημόσια διετή τοπικά κολέγια) που τινάζει όλον αυτόν τον σχεδιασμό στον αέρα, καθώς «κόβει το ψωμί» από πολλές ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Παράλληλα ο υφυπουργός διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων όσων εκκρεμούν θα τακτοποιηθούν το ταχύτερο. Ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η παράμετρος της αντιπαράθεσης, καθώς η μεταρρύθμιση για τα προσόντα δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής ευρείας δημοσιότητας...

  ReplyDelete
 75. Anonymous9:38 am

  Γιατι δεν κανουν δειγματοληπτικη εξεταση σε αποφοιτους διαφορων Σχολων,ενθεν κακειθεν,σε κοινα θεματα,να δουμε τι ψαρια πιανουν,και να αφησουν τα επαγγελματικα δικαιωματα,και τα οποια αλλα δικαιωματα;
  Γιατι πολλα πολλα ακουω απο διαφορους ,που πηραν χαρτια απο Σχολεια της πλακας,και προσπαθουν να γινουν ισα με αποφοιτους του ΕΜΠ.
  Ετσι για να ξερουμε που βρισκομαστε.

  ReplyDelete
 76. Anonymous10:07 am

  Φίλε Ανώνυμε 9:38 ΠΜ, Όποτε θέλεις να γίνει και αυτό, αλλά όταν γίνει να γίνει μεγάλη δειγματοληπτική εξέταση των αποφοίτων για όλες τις σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε όλον τον Κόσμο όπου σπούδασαν έλληνες δηλαδή και στις 3Ετής σχολές, 4Ετής σχολές, 5Ετής σχολές στα ίδια αντικείμενα βάση διεθνών προδιαγραφών. Τότε θα δούμε τι ψάρια πιάνει ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά.

  ReplyDelete
 77. Anonymous10:08 am

  Φίλε Ανώνυμε 9:38 ΠΜ, Όποτε θέλεις να γίνει και αυτό, αλλά όταν γίνει να γίνει μεγάλη δειγματοληπτική εξέταση των αποφοίτων για όλες τις σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε όλον τον Κόσμο όπου σπούδασαν έλληνες δηλαδή και στις 3Ετής σχολές, 4Ετής σχολές, 5Ετής σχολές στα ίδια αντικείμενα βάση διεθνών προδιαγραφών. Τότε θα δούμε τι ψάρια πιάνει ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά.

  ReplyDelete
 78. Anonymous12:08 pm

  Το παραμύθι είναι γνωστό..σε κανα δυο μήνες πάμε για ανασχηματισμό. Αλλάζουν τα πρόσωπα..οι μεν δηλώσεις των "πρωην" γνωστές: "προσπαθήσαμε και καταφέραμε και βάλαμε τα θεμέλια για μεγάλες αλλαγές στη παιδεια" (φυσικά επι της ουσίας δεν θα έχει γίνει τίποτα, επαγγελματικά δικαιώματα κλπ σε διαρκή εκκρεμότητα. Οι δε δηλώσεις των "νυν" ακόμη πιο γνωστές "ενημερωνόμαστε και προχωράμε γρήγορα σε μεγάλες αλλαγές" και γενικώς "φτου και απο την αρχή".
  Στο μεταξύ η χώρα θα έχει 30% ανεργία και φυσικά χρεωκοπημένη.
  Και μετά απο όλα αυτά έρχεται ο Βγενόπουλος (αλα Μπερλουσκόνι) να αναλάβει τη σωτηρία της χώρας με σύγχρονες μεθόδους μανατζμεντ.

  Ένας σύγχρονος προφήτης
  29/2/2010

  ReplyDelete
 79. Anonymous12:08 am

  Φίλε Ανώνυμε 12:08
  δεν είσαι μόνο εσύ προφήτης. Κάτι μου λέει ότι όλοι μας λίγο πολύ το ίδιο πράγμα προφητεύουμε.
  Κύριε Πάναρετε, οι μέρες περνούν, περνούν, περνούν...
  Αποδείξατε ότι έχετε δόντια και στήριξη και παρ' όλα αυτά συνεχίζετε να καθυστερείτε. (Αναφέρομαι φυσικά στα ΠΔ για τα ΕΔ αποφοίτων ΤΕΙ). Εκείνη η "διαβούλευση" δεν ολοκληρώθηκε ακόμη? Δεν έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας? Δεν έχετε λάβει τη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων? Γιατί όλοι οι υπόλοιποι τα έχουμε βγάλει πιστεύω τα συμπεράσματά μας...Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει...26 χρόνια κοσκινίζει...

  ReplyDelete
 80. Anonymous1:49 am

  Δεν είναι αυθαίρετες οι παρεμβάσεις σας.Επιμείνετε ακόμη.Όποιος έχει γνώμη τίθεται στο περιθώριο.Σας εχθρεύεται.

  ReplyDelete
 81. Anonymous2:00 am

  Αλήθεια κύριε Υφυπουργέ,
  οι συντάκτες τέτοιου είδους δημοσιευμάτων:
  http://www.alfavita.gr/typos/t28_2_10_0302.php

  Γνωρίζουν κάτι παραπάνω ακόμη και απο εσάς? :
  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6973:-master-&catid=335:2009-12-02-06-41-30&Itemid=673

  ή να υποθέσω οτι απλώς είναι η "διατεταγμένη" δημοσιογραφία?

  ReplyDelete
 82. Anonymous2:15 am

  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
  Σχετικά με τον αν γνωρίζουν κάποιοι δημοσιογράφοι περισσότερα απο εσάς τη παραπομπή που αφορά εσάς την αντικαθιστώ με την κάτωθι:

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7020:2010-02-28-11-55-46&catid=336:2009-12-02-06-42-26&Itemid=674

  Υ.Γ Συγγνώμη για το λάθος.

  ReplyDelete
 83. Anonymous4:48 am

  Κατι ακομη,για κεινους τους συμπατριωτες μας,που ονειροβατουν,και δεν εχουν εμπειρια του τι γινεται στα Σχολεια.
  Λεει πχ καποιος.
  Να ελθουν ολοι στα Δημοσια και να δεις τι ωραια,και μπλα, μπλα,μπλα.
  Ερωτησεις δυο.
  Πρωτη.
  Ποιος θα πληρωσει το μαρμαρο;
  Εδω,δεν εχει το κρατος,να πληρωσει,για Σχολεια,με τους ηδη υπαρχοντες μαθητες,κι εσυ θελεις,να φτιαξει κι αλλα Σχολεια,και να παρει κι αλλους καθηγητες;Forget it.
  Δευτερη.
  Μιλας οτι τα Δημοσια Σχολεια,και τι καλα που ειναι,και παλι μπλα μπλα μπλα.
  Εχεις παει σε διαφορα Σχολεια,να δεις πως δουλευουν,και ποιους μαθητες εχουν,αφου δεν μπορουν,ουτε να τους αρνηθουν την προσβαση,ουτε να τους απορριψουν;
  (Πιστευω να ξερεις,οτι την σημερον ημεραν,οι μαθητες,δεν απορριπτονται,εκτος και αν εχουν κανει 1800 απουσιες,που λεει ο λογος).
  Καποτε,στα Λυκεια,πηγαιναν μαθητες,που ειχαν περασει απο καποια εξεταση,εισαγωγικες απο το Γυμνασιο,που ξεκαθαριζε το τοπιο,γιατι οφειλεις να ξερεις,οτι ολοι οι μαθητες, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να τελειωσουν το Λυκειο.Τι να κανουμε,αφου ετσι ειναι τα πραγματα.Τα παραπονα,στο Θεουλη,που μοιραζε τα μυαλα.
  Οπως το ιδιο συμβαινει και με τα 3βαθμια,που κι εκει,ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να τα τελειωσουν ολοι.Μην κοιτας,που τελικα τα τελειωνουν σχεδον ολοι.
  Αλλα τα θεματα αυτα,κανενας δεν τολμαει να τα θιξει,γιατι κανουν τζιζ.Πολιτικο κοστος το λενε αλλοιως.
  Θεωρω ομως,οτι με την πεινα που θα πεσει οσονουπω,πολλοι θα πανε για κανα μεροκαματο,και θα δουνε την υγεια τους,αλλα και τα Σχολεια,θα δουλεψουν καπως καλυτερα.

  ReplyDelete
 84. Anonymous8:55 am

  Ο εισηγητής της ΝΔ, Λ. Αυγενάκης, υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει ρυθμίσει το πρόβλημα σε 22 τμήματα ΤΕΙ και κάλεσε τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Ανάπτυξης, «να συνυπογράψουν άμεσα τα προεδρικά διατάγματα που εδώ και μήνες έχουν παραλάβει από τον υπουργό Παιδείας».

  Τέλος σε παρέμβασή του ο πρώην Προέδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, παρατήρησε ότι «αφήσαμε να κυριαρχεί το ΤΕΕ και στερούμε από την ελληνική κοινωνία από κατευθύνσεις σπουδών που σε άλλες χώρες έχουν καλυφθεί».

  Αναγνωρίζοντας πως «τον θεσμό των ΤΕΙ, ούτε το ΠΑΣΟΚ στήριξε μέχρι τέλους», ο κος Κακλαμάνης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως υποχώρησε ενώπιον του Τεχνικού Επιμελητηρίου «και εξαρτάται από τον κάθε γραφειοκράτη η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων».

  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 27 ΧΡΟΝΙΑ
  Πλεον αισθανομαι ΟΡΓΗ
  για την ελλαδα που μου πηρατε
  για τα δικαιωματα που δεν μου δωσατε
  για την δουλεια που μου αφαιρεσατε
  για το μελλον που μου κλεψατε
  για την ξανα διαβουλευση που θελετε
  για τον σεβασμο που χαθηκε στην εθνικοτητα μου εναντι των αλλων ευρωπαιων
  ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ Κ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 27ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΑΤΕ Κ ΑΛΛΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ?
  ΜΙΚ

  ReplyDelete
 85. Anonymous4:00 am

  Μάλλον σας ενοχλεί να γράφονται σχόλια που αναδεικνύουν την απραξία σας όλους αυτούς τους μήνες και γι' αυτό εμποδίζετε την ανάρτησή τους.
  Δημόσιος διάλογος σημαίνει όμως τρία πράγματα :
  α) Να συμμετέχουν δύο (και εσείς σπανίως απαντάτε)
  β) Να δημοσιεύονται όλα τα σχόλια (εκτός φυσικά από αυτά που περιέχουν υβριστικές εκφράσεις ή ψευδείς ειδήσεις) και να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπόλοιπους να τα διαβάσουν και να κρίνουν.
  γ) Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται σε ορισμένα σχόλια να λαμβάνονται υπόψιν από την εκτελεστική εξουσία ώστε να βελτιώνονται οι αποφάσεις της (φυσικά αυτό δεν σας αφορά ακόμη αφού δεν έχετε λάβει και καμία απόφαση).
  Η ερώτησή μου είναι σαφής:
  Θα δεσμευτείτε επιτέλους για το πως και πότε θα κατοχυρωθούν οι απόφοιτοι των τμημάτων ΤΕΙ που τα ΕΔ τους εκκρεμούν? Ή θα συνεχίσετε να κρατάτε αυτή τη στάση του βούδα - κάτι έχω, σύντομα θα σας πω περισσότερα, άμεσα θα το τακτοποιήσω το θέμα κλπ κλπ κλπ, μέχρι να έρθει ο ανασχηματισμός και να αλλάξετε και εσείς θέση?
  Τι υποσχεθήκατε στους προέδρους των ΤΕΙ και ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους? Για να ξέρουμε για ποιους λόγους θα τις αναστείλουν πάλι...

  ReplyDelete
 86. Anonymous1:53 am

  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ Ο ΠΙΟ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΜΕ ΤΟΣΟ ΚΟΠΟ ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΙΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΕΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝ-ΑΡΕΤΕ ΕΧΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ! ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΩ ΤΩΡΑ... ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ....

  ReplyDelete
 87. Anonymous5:44 am

  Τελικά κύριε Πανάρετε μπορείτε να απαντήσετε σχετικά με τις κινήσεις των πρυτάνεων να "μοιράζουν" ισοτιμίες των πενταετών βασικών σπουδών με Master "ευρωπαϊκού" μάλιστα τύπου?
  Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν του κεφαλιού τους ή τους δώσατε το πράσινο φως?
  Είστε υποχρεωμένος να βρείτε 2 δευτερόλεπτα και να απαντήσετε.

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7046:master----&catid=335:2009-12-02-06-41-30&Itemid=673

  ReplyDelete
 88. Anonymous7:14 am

  AΠΟ ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΙ ΣΕ ΝΗΣΙ !!!

  ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ??? ή KAPOIOI KANOYN TI ΔΙKH TOYΣ [ΜΙΚΡΟ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ???

  1. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση ωραρίου εργασίας του Τεχνικού Προσωπικού του Τμήματος Συντήρησης.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  2. Έγκριση υπερωριών και μηνιαίας αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων στη Γεωργία xxxxxxx που αποσπάστηκε σε Γραφείο Υπουργού.
  3. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Διοικητικών Υπαλλήλων έτους 2010.

  ReplyDelete
 89. Anonymous4:22 am

  ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΚΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΑΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΤΕΙ ΣΤΟ 5 ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΑΚΤΟΡΙΚΟ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ 7 Η 8 Η ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 5.
  ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΣΩΣΕ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕς ΤΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ!!
  ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΙ-ΑΕΙ ΣΤΟ 6 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ.
  ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟΠΕς ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΡΕΜΙΑ.
  ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ ΦΙΛΙΚΑ.

  ReplyDelete
 90. Anonymous2:04 pm

  Ο λαικισμος,στο τερμα.
  Καποιοι,δε θελουν να καταλαβουν,οτι τα ΤΕΙ,δεν μπορουν ποτέ να γινουν ΕΜΠ.(Εγω παντως,δεν τελειωσα το ΕΜΠ).
  Ας κανουν,οχι τριαμισυ,αλλα 25 χρονια σπουδες.

  ReplyDelete
 91. Anonymous12:05 am

  ο λαϊκισμός έχει πολλά πόδια.Η θεολογική προσέγγιση του Πολυτεχνείου (και του Πανεπιστημίου) και ο αποκλεισμός και αφορισμός οτιδήποτε άλλου μάλλον εξυπηρετεί συμφέροντα και εδραιωμένες καταστάσεις και όχι την πραγματικότητα. Όλοι κρίνονται και "βράζουν" σε ένα δυναμικό σύστημα.Οι αποκλεισμοί με τείχη σε ιδέες, δράσεις κλπ. είναι καταδικασμένοι στην κατάρρευση. Προτιμήστε το είναι κ όχι το φαίνεσθαι.
  ΥΓ Αλήθεια Κε Υφυπουργέ ποία ή άποψή σας προσωπική αλλά και θεσμική σχετικά με τη διακοίνωση του master της Γεωπονικής Σχολής?
  -Υπάρχει ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Greek University Reform και για τη διάρκεια και τα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 92. Anonymous1:16 am

  Η 'θεοποιηση' του Πολυτεχνειου θα επρεπε να εξοργιζει και πεθαμενους συμπολιτες μας και οχι να θεωρειται παραδειγμα προς μιμηση.
  Κοιταξτε τριγυρω σας Αθηναιοι τι εχτισαν αυτα τα μυαλα! Τι δρομους, τι πεζοδρομια, τι κτιρια να μπητε με καροτσακια των μωρων σαν και τις αναπηρικες πολυθρονες του παππου και του αδελφου σαν που τον αφησε παραπληγικο ενα 'ατυχημα' λακουβας! Και μετα στον PC σας ελεγξτε το σαιτ του ΤΕΕ.
  Μεγατονοι πληροφορησης για την συνδικα-ληστικη του ιδιοτητα και δραστηριοτητα! Υπαρχει πουθενα κανενα παραθυρακι να πληροφορησει τον δυσμοιρο πολιτη (που τα πληρωνει ΟΛΑ αυτα) για το τι να κανει οταν τον εκβιαζει ο αρχιτεκτονας και τον κλεβει ο πολιτικος μηχανικος για το μοναδικο του σπιτακι???

  ReplyDelete
 93. Anonymous11:37 am

  Σε προηγούμενη ανάρτηση μου είχα απαιτήσει να μου απαντήσετε σχετικά
  με τον αν οι πρυτάνεις μπορούν σε αυτή τη χώρα να κάνουν του κεφαλιού τους και να μοιράζουν ισοτιμίες βασικών πτυχίων με μεταπτυχιακό επίπεδο.
  Μου δώσατε τη καλύτερη απάντηση που μπορεί να έχει κανείς απο μια πολιτική ηγεσία..μια απάντηση-πράξη.
  Σας ευχαριστώ και μπράβο σας

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7079:-master-&catid=335:2009-12-02-06-41-30&Itemid=673

  Υ.Γ. Επιτέλους σε αυτή τη χώρα μπορεί να ελπίζει κανείς.

  ReplyDelete
 94. Anonymous11:55 am

  ΑΝ Κ ΜΕ ΕΚΟΨΕΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΩΣΤΟΣΟ ΜΕ ΤΑ MASTER ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤΙ ΟΡΘΙΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ Κ ΟΧΙ ΑΝΑΡΧΙΑ
  ΥΓ ΜΗΠΩς ΕΙΔΕΣ ΤΟ ΘΡΑΣΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ
  ΜΙΚ

  ReplyDelete
 95. Anonymous2:20 am

  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_06/03/2010_393217

  Απίστευτο που ο κύριος Αλαβάνος (ο Γιάννης) θυμήθηκε την Ε.Ε. εν έτη 2010, προκειμένου να του αναγνωρίσουν το master.
  Αν θέλετε κύριε Αλαβάνε να πάμε με την Ευρωπαϊκή πρακτική να πάμε σε όλα και όχι σε ότι μας συμφέρει.
  Στην Ε.Ε οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι ισότιμοι με τους αποφοίτους πανεπιστημίων και με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

  ReplyDelete
 96. Anonymous9:45 am

  Nai βρε,αλλα με τοσους σεισμους που γινανε,δεν επεσε κανενα σπιτι,που ειχε χτιστει νομιμως,και δεν ειχε υποστει καποια πατεντα απο τον ιδιοκτητη του.

  ReplyDelete
 97. Anonymous3:58 am

  Συμφωνώ ότι πρέπει να Παραμείνει «η βάση του 10» για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), δηλαδή τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), (βλέπε Νόμους 1404/1983, 2530/1997, 2817/2000, 2916/2001, 3027/2002, 3404/2005, 3549/2007, 3685/2008, 3794/2009 κ.α..), αν και αυτό το μέτρο δεν είναι ότι πιο καλό. Ο μαθητής του 19 στις εισαγωγικές, πλέον φοιτητής αν παρατήσει το διάβασμα (που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις), το πιο πιθανόν είναι να μην τελειώσει τις σπουδές του ποτέ ή να αργήσει πάρα πολύ, ενώ ο μαθητής που θα «πιάσει» έστω και 8 στις εισαγωγικές και μετά μέσα στην σχολή του και θα προσπαθήσει αρκετά με πολύ και σωστό διάβασμα μπορεί και να αριστεύσει (που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις). Η δική μου η γνώμη είναι ότι κάποιο μέτρο θα πρέπει να υπάρχει, έστω και «η βάση του 8» , αν και καλύτερα θα ήταν να είναι «η βάση του 10». Όμως και χωρίς εισαγωγικές μπορεί να γίνει το ζητούμενο, όποιος προσπαθήσει αρκετά με σωστό διάβασμα και σκέψη, τότε θα τα καταφέρει. Επίσης, τα μόρια των εισαγωγικών εξετάσεων είναι ένα «μέτρο μορίων» που σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλη «φούσκα» για διάφορες σχολές, οι εξετάσεις εντός των σχολών είναι αυτές που σε κρίνουν ικανό για την συγκεκριμένη επιστήμη, όχι οι «βάσεις εισαγωγής». Φυσικά, καλό είναι να υπάρχει κάποιο «όριο-βάση» εισαγωγής, αν και οι περισσότερες χώρες κατάργησαν τις εισαγωγικές και υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Όποιος μπορεί και θέλει να γίνει κάτι τα καταφέρνει, διαφορετικά τα παρατάει και ψάχνετε για κάτι διαφορετικό. Θα είναι πιο χρήσιμο και σωστό μέσα στα Γυμνάσια και Λύκεια να υπάρχει πιο οργανωμένη και σωστή εκπαίδευση, ίσως με λιγότερη ύλη αλλά πιο καλά και σωστά επιλεγμένη , επεξηγημένη και διδαγμένη, ιδίως όσον αφορά μαθήματα «δύσκολα» όπως π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αρχαία Ελληνικά…κ.α..). Επίσης καλό είναι να υπάρχουν κρατικά φροντιστήρια-εκπαιδευτήρια το απόγευμα, δωρεάν μέσα στα ίδια τα σχολεία για όλους, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν κενά και απορίες πάνω στην διδακτέα ύλη. Σαν αποτέλεσμα, να γίνει ένα πιο ολοκληρωμένο σχολείο, με πολύ περισσότερη επιτυχία σε ότι και αν επιλέξει και έχει κλίση μετά να ασχοληθεί και να σπουδάσει.

  Με εκτίμηση,
  Θεόδωρος Θεοδώρου
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  ReplyDelete